Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

VISA. Premier, Gold ve International... 150.000 $'hkferdi kaza sigortası sağlar. EMLAK BANKASI ' D a h a Uygar Bır Y ı j a m I ç i n " 72. Yl SAYI25599 15000 Tl (KDV ,çinde) CumhuriyeKURUCUSU- YUNUS NAOİ 11924-1945) BAŞYAZARI: NADİR N M İ 0945-7991] LAK BANKASI 10AĞUST0S1895PERŞ8MBE Başbakan Tansu Çiller, tstanbul il kongresinde Erbakan'a yüklendi •Refah PKK gibitHTtYAR YÖNETİCİLER Hilton Convention Center'da yapılan ve atamayla getirilen il başkanı Tekin Enerem'in tek aday olduğu, DYP Istanbul İl Örgütü'nün 5. Olağan Kongresı'nde konuşan Tansu Çiller'in hedefi RP'ydi. Anayasaya ve '"seçimle gelen seçimle gider" ilkesine bağlı kaldıklan sürece RP'yi bir tehlike olarak görmediğini vurgulayan Çiller, "Bizim. RP'ye oy veren vatandaşlanmızla ahp veremediğimiz hiçbir şey yok. Türkiye'nin. RP"nin ıhtiyar yöneticileriyle büyük sorunu vardır" dedi. DIN SOMURUSU RP'nin, son derece yanlış bir siyasi anlayışı ortaya koyduğunu söyleyen Başbakan Çiller şöyle konuştu: "'Benim ülkemin ve aziz vatandaşlanmın mübarek din duygulan üzerine \ e o sömürü üzerine siyaset yapmaktadırlar. îşte tehlike olan, işte karşısında olduğumuz şey budur. Diyorum ki. ey gafiller, siz 20 yıldır sadece siyaset sahnesindesiniz, oysa bu millet bin yıldır bu coğrafyada ve elhamdülillah hep Müslüman oldular. Bu. Necmettin Erbakan'dan önce de böyleydi. Erbakan'dan sonra da böyle olacak." 'RP BOLUCL' "Siz, kim oluyorsunuz da bu yüce millete Müslümanlığı öğretmeye kalkıyorsunuz" diye soran Tansu Çiller, RP'yi "Ellerinde bir harita, inanmışlar-inanmamışlar haritası. PKK de böyle bir haritayla dolaşıyor. Soruyorum. bölücü müsünüz siz, bölücü müsünüz?" diyerek suçladı. DYP'nin büyük başanlara imza attığını, terörle mücadelede büyük başarı kazandıklannı anlatan Başbakan Çiller, terörün belini kırdıklannı. en kısa zamanda da beynini bulup dağıtacaklannı sözlerine ekledi. • 5. Sayfada • ÇİLLER GİTTİ. KONGRE BİTTİOTDHBKfcTİn İZte«mterİ • 5. Sayfada • KONGRE Ml YOKSA DÜĞÜN SALONU M I P «YŞE YLDINM'm rtttlan • 5. Sayfada Erdoğan'dan çifte standartİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, mütevelli heyeti başkanı olduğu Darülaceze Vakfı'nı suçladı htanbul Haber Servisi - Trilyonluk malvarhgına sahip Darülaceze'nin üze- nndeki kavga gıderek büyüyor. tstan- bul Büyukşehir Belediye Başkanı Re- cep Tayyip Erdoğan. yaklaşık 5 aydır mütevelli heyeti başkanı olduğu Darü- laceze Vakfı'nın. Darülaceze'ye yasal olmayan şekılde yerleştiğini öne sürdü. Erdoğan, lçişleri Bakanı Nahit Mente- şe tarafından vakfa müdür atanmasını ise "çirkinbirdavranış'" olarak yorum- ladi. Darülaceze'den zabıta zoruyla o kanlan vakıf başkanı Cahit Özden ıse konuyu yargı yoluyla çözeceklerini soyledi. Binlerce insana hizmet veren. çocuk. genç, yaşlı pek çok kışiyı banndıran Darülaceze'yle ilgıli tartışmalar gide- rek büyüyor. Aynı zamanda Darülace- ze Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı da olan İstanbul Büyükşehır Beledive Başkanı Recep Tayyıp Erdoğan, gün- ler süren sessizliğıni dün bozdu Darü- laceze Vakfi"nınT)arülaceze Müdürlü- ğu ıle hiçbir ılgısı olmadığını söyleyen Erdoğan. "Darülaceze müdüriinün doğru dürüst bir odası bile vokken. va- kıf vönctim kurulu, vakfın en güzel ye- rini kendisi için nıakam odası olarak kullanmıştir. Bundan sonra da Darüla- ceze'ye gelen yardımı da, vakfa gelen vardımı da aldı. Hatta Darülaceze'nin girdisine çıktısına müdahale eder hale geldi" dedi Darülaceze müdürlerını bugüne ka- darbeledıyenin atadığını da vurgulayan Erdoğan. "lçişleri BakanlığTnın ata- malarla bir ilgisi yoktur. Bugüne kadar • Arkası Sa. 6, Sü. 9 'da TOBB raporu tartışılıyor Diyarbakır'dan Ergil'e destek • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nce Prof. Dr. Doğu Ergil'e hazırlattınlan "Güneydoğu Raporu" bölgedeki kuruluşlardan destek gördü Dıyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekıli Şeyhmuz Diken "Rapor, bölgede yaşanan drama, akan kanın durmasına uzun vadede materyal olabilir" dedi. • Dıken, böyle bir çalışmayı parlamentonun yapması gerektiğini kaydettı ve "Tabir uygun düşerse, eli taşın arasına sıkışan işadamlannın örgütû TOBB'nın bir feryadıdır bu. Türkiye'de 800 bin dolayında üyesi olan örgütlü bir kurumun sesidir. Bu sese kulak vermek lazım" dedi. Helsinki Yurttaşlar Derneği de rapora gösterilen tepkinin kaynağının "bilgiden korkmak" olduğunu belirtti. • 4. Sayfada Bir rapor okuduk, hayatımız değişti. SAVAŞIN FOTOGRAF1 - Bthaç'ta bir çocuk... Birkaç av OIKCSİIIC dek ko->up ovnavabilen bir çocuk... Şimdi. Sırp saldınlann- dan arta kalan tek ayağı üzerinde ve koltuk değneklerine da\ anarak ••seluncv e" çabalıv or. Gene de nıutlu görünüyor. Boşnaklar için yaşam hiç de kolav olmuyor. Çünkü sa\ unma savaşının yerini, vaşama savaşı almış durumda. (Fotoüraf: RELTERS) DoğuSlavonya'yaSup desteği Ortak askeri komutanlık Doğu Slavonya'dakı ayrılıkçı Sırplar, Sırbistan ve Karadağ'dan oluşan yeni Yugoslavya ordusu ile "ortak askeri komutanlık" kurulduğunu açıkladılar. Açıklamada. "Slavonya, Baranja ve Batı Srem'e muhtemel Hırvat saldınsı durumunda, Sırbistan yanımızda olacak ve bu topraklan bizimle bırlikte savunacak" denildi. Karadziç'ten uyarı Bosnalı Sırpların lıderı Radovan Karadziç. önceki akşam Banya Luka'da bır açıklama yaparak, General Ratko Mladiç'le birlıkte Bosna ve Hırvatıstan'da işgal edılen Sırp ' topraklannın kurtanlmasına ve savunulmasına yönelık bir plan hazırlayacaklarını söyledi. • //. Sayfada Moskova zirvesi tehlikede Hır\atı->tan Devlet Başkanı Franjo Tudjman'la Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç arasında Rusya De\let Başkanı Boris Yeltsin'in arabuluculuğu ıle Moskova'da bugün yapılması planlanan Sırp-Hırvat zirvesi Tudjman'ın zirveye katılmayacağını açıklaması üzerine ertelendi. M II. Sayfada •BOSNA-HERSEK BÜYÜKELÇİSİ'NİN 'BOSNALILAR GELECEĞE NASIL BAKIYOR' YAZISI • II. Sayfada 15. yılında Se vrTürk Halkının Yok Ediliş Belgesi • 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması için tarihçiler. "Sevr, Mondros'ta imzalanan ölüm hükmünün infazını buyuran belgedir" derler. • Sevr, bir ulusun ülkesiyle birlikte yok edilmek istenişinin belgesidir. Ancak Sevr imzalanır imzalanmaz, Ankara'daki Büyük Millet Meclisi tarafından geçersiz sayıldı ve 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Banş Antlaşması ile tarihin çöplüğüne atıldı. • Bugün bile dış kaynaklarla ağız birliği eden yerli işbirlikçiler. "Sevr'in, Lozan"dan daha gerçekçi olduğunu" öne sürmek gafletinde bulunabilmektedirler. MffiİÇ VBjDEMOĞLü'nun yazı dUsi • 12. Sayfada Sevr5 îngilizler ve Sonrası... • tngiliz Daily Express gazetesi, Mustafa Kemal'e telgraf çekerek "ne yapmak istediğini, neyi savunduğunu" sorar. • Mustafa Kemal, 4 Ocak 1921 'de gönderdiği yanıtta şunlan söyler: "Türk halkı bağımsız yaşam hakkından başka bir şey istemiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ulusu, kapitalist ve emperyalist boyunduruktan kurtaracağına, ulusal iktidar ve egemenliği kuracağına emindir." H * EMfe. ÖYMBVin yazı dizisi ' • 12. Sayfada B • l u I G « U N ibtanMve.." lArafâler r..WB.'i--,-» ».•/* v>^»ı.,ı ıı.* w ^ * Cenk Koyuncu, Ahmet Okta\ "la Toplu Şiirler üzerine söyleşti. Dürrenmatt ve tiyatronun sorunlarını. Gürsel Aytaç değerlendirdı. Ayşen Anadol, İstanbul 1920'yi tanıtıyor. N.Gürsel, T. Muhıddın'le Avrupa'daTürk edebiyah üzerine söyleşti. Cumhupiyet'le birlikte Ocalan, ABD'den yardım istedi • ABD Dışışlen Bakanlığı'nda uzun yıllar görev yapan emekli diplomat David Adolph Korn'a mektup yazan PKK lideri Abdullah Öcalan, ABD çıkarlanna hiçbir zaman saldırmadıklannı belirterek destek istedi. • "• Yapmanız gereken tek şey, insan haklannı savunan. demokrasi mücadelesi veren hareket olduğumuzu görmenizdir" görüşünü savunan Öcalan, PKK'nin federasyondan yana olduğunu da belirtti. 1 4 . Sayfada ÖYS birincfleri Izmir'den çıkb Sınava giren 825 bin 561 adaydan 353 bin 300'ü çeşitli bölümlere yerleştirilirken 417 bin 463 kontenjan boş kaldı ANKAR4 (Cumhuriyet Bürosu) - Öğrencı Seçme ve Yerleştirme Sına- vı'nın (ÖSYS) ıkınci basamağı olan ÖYS sonuçlan dün açıklandı Sınava giren 825 bin 561 adaydan 192 bin 448'i örgün. 160 bin 852'si de Açıköğ- retim Fakültesi bölümlerine olmak üzere toplam 353 bin 300"ü yerleştiril- di. Toplam kontenjanın 417 bin 463'ü boş kalırken. ÖSS bırincisi Ali Burak Güner. ÖYS smavında da matematik ve fen alanında birıncı oldu. Sınav so- nuçlan 15 ağustostan ıtıbaren adayla- rın adreslerine postalanacak. OSYM Başkanı Atilla Ozmen, dün düzenlediği basın toplantısıyla Öğren- ci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) sonuçla- nnı açıkiadı. GazetecilerCemıyetı'nce çıkarılan Sınav Sonuç Gazetesı'nde bugün, örgün öğretim programlanna yerleştirilen adaylann, yann da Açı- köğretım Fakültesi programlanna yer- leştinlen adaylann numaralan >ayım- lanacak. Özmen'in verdiği bilgiye göre, ma- tematik ve fen alanında ÖSS bırincisi Bornova Mustafa Kemal Lısesi'nden Ah Burak Güner yeniden bırincıliğı el- de ederken. Bornova Mustafa Kemal Lisesı'nden Tuba Senger ıkincı. tzmir Selma Yığıtalp Lisesı'nden Güvenç Dönmez üçüncü oldu. Sınav sonuçla- nna göre fen puanında başanlı illersı- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de GÜNDEMOLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK 75. Yılında Sevr... Çağımızın ınsanı, 'tarihsel biliıce sahıp kişı' diye tanım- lanı/or. Eskı çağlarda bu tür bir Dilinç olanaksızdı; tarihin h e n aydınlanması, hem bilim- sel bir içerık kazanması çok yenidir. Bu bakımdan tarih artık güncelleşmiştir; yaşadığımız bırçok olayı anlamak için bir anahtar gibi kullanılır; gelece- ğe yönelirken yönümüzü be- lırlememize yardımcı olur. 75 yıl önce imzalanan Sevr Antlaşması'nı, bugün yansız bir yaklaşımla gözden geçir- mek, bu bakımdan sayısız ya- rarlar içermektedir. Bugün Türkiye'de Lozan Antlaşma- sı'nı 'emperyalistlerin marife- ti', Sevr Antlaşması'nı da 'halklara özgürlük sağlayan belge'diye değerlendiren bır- takım kişiler, medyada önem- li mesafeler almışlar, kımi kilit noktalannı etkileyecek bir gü- ce ulaşmışlardır. Inanılmaz gibi görünür, ama Türkiye'de Sevr yandaşlan tü- reyip güçlenmişlerdir. Dünya- da hiçbir ülke. varoluşunu sağlayan bir antlaşmayı böy- le bir tartıya vurmamıştır. Ta- nhte belkı ılk kez bizde görü- len bir olayı mı yaşıyoruz?.. Bunun yanı sıra soyut Türkiye Cumhuriyetı düşmanlığı da al- mış yürümüş. ülke parçalanı- yormuş gibi bir sanrı yaratıl- mıştır. Gazetemız, bu ortamda, Sevr'in ne demek olduğunu • • • I Arkası Sa. 6, Sü. 9 'da BORSA ODun 46.086.95 Oncekı 48.864.27 DOLAR ODun 46.025 Oncekı 46.050 MARK ODun 32.650 Oncekı 32.700 ALTIN ûDun 573.500 Oncek 573.000 Et ithaline enflasyon bahane Hükümetin, hazıran ayında, 4 ay süreyle 50 bin ton et ithal edılmesine ızin veren kararnamesinin ardından, kamuoyundan gelen, iç piyasaya girecek etlerin kalitesinin kontrol edilemeyeceği, bazı fırmalara çıkar sağlandığı ve hayvancılığın öldürüleceği yönündeki yoğun tepkilerle durdurulan et ithaline yeniden kapılar açıldı. • 9. Sayfada Avustralya'dan Fransa'ya tepki Avustralya'da bankalardan sigorta şirketlenne, sendıkalardan okullara dek pek çok kuruluş, denemeleri protesto edıyor. Gerginlik, Avustralya'nın 740 milyon dolarlık eğitim uçaklan alış sözleşmesini iptal ettiğini açıklamasıyla doruk noktasına ulaştı. • Arka Sayfada Rüçhan Adlı öldü Sinema sanatçısı Türkân Şoray ile uzun süre birlikte yaşayan işadamı Rüçhan Adlı, dün öldü. Böbrek rahatsızlığından şikâyeti olan Adlı, 75 yaşındaydı. • 6. Sayfda MUSTAFA BALBAY Ete Ettikleri... •Hükümetin et ithalıyle ilgili tutumu, cahillikten mi yoksa bazı şirketlere cömertlikten mi kaynaklanıyor? Görünen o ki her ikısi de var. t ^% 198O'lı yılların ikinci yansından bu yahalık sık birbıriyle çelişen; ama hayvancılığı, düzenlı bir bıçimde adım adım öldüren bir politika ızleniyor. Rakamlar ortada. 1984'te 500 milyon dolarlık hayvan ürünleri ihracatı yapıldı. 1989'da bu durum tersine döndü ve üç bin ton canlı hayvan ithal edıldi. Bu rakam 1992'de 86 bin tona yükseldi. Bu yıl içinde toplam 800 milyon dolarlık et ithalatının ya- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog