Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

EMLAK BANKASI CumhuriyetTL. f l SVrl 25475 / 15000 Tl (KDVıçmdej KURUCUSU YUNUS NADİ ^924- RUDİR NADİ (7945-7997; 7 TBMMUZ1995CUIM Anayasa bozgunu Meclis HEylüVe yenüdi • Anayasa değişıkliği önerisi, DYP ve ANAP bunahmının aşılamaması üzerine askya alındı. Başbakan Tansu Çıller] ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı bu kez de anayasa degışikliğinden kaçmakla suçladı. • CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hıkmet Çetın, anayasa değişikliği ıçin zorunlu olan uzlaşmanın sağlanamadığını söyledi. • Anayasa değişikliğinin askıya alınması ile "devletin dini kurallara dayandınlamayacağınr öngören 24. maddenin pakete alınmaması nedenıyle baştan beri değişikliğe karşı çıkan RP ile DYP ve ANAP içindeki muhafazakârlar kazandı. • 5. Sayfada Hıızursuzluk buyuyor Anayasa ANAP'ı böldü • Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi durumunda, Başbakan Tansu Çiller'in bu başanyı kendısine mal edeceğınden endişe eden bazı milletvekillerinin 'ret' oyu kullanması ANAP'ı böldü. • ANAP'ı, anayasa değişikliği konusunda 'RP'nin peşıne takılmakla' suçlayarâk istıfa eden Ilhan Akûzüm ve Gûrol Soylu'dan sonra Timur Demir de istifanın eşiğıne geldi. • 5. Sayfada Liderler anlaşamıyor Ara seçim tarbşması • ANAP lideri Yılmaz, Başbakan Çiller ve CHP Genel Başkanı Çetüı ile yaptığı görûşmede, anayasayı değiştirmek için birlikte yola çıktığı partnerlerine, anayasanın gereğini yerine getırerek ara seçime gitmelerini söylediğini bildirdi. • Yılmaz, Çetin'in de ara seçimin anayasal zorunluluk olduğunu savunduğunu, ancak Çiller'in "Böyle bir zorunluluk yok, aynca siyaseten uygun görmüyorum" dedığini kaydetti. • 4. Sayfada 250 kişi gözaltında HADEP davası gerguı başladı • Ankara DGM'de dûn görûlen 4 sanıklı HADEP davası gözaltılarla başladı. Izleyicilerin duruşma salonuna alınmaması karan ile tırmanan gerginlik, DGM koridorunda alkıslı protestoya dönüşûnce, bir bölümü kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 250 kişi gözaltına alındı. • Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral'ın talimıhyla gözaltına alınan izleyicilerarasında, DEP davasından yargıanan eski Muş Mflletvekili SırnSakık, Tûrkiye Insan Haklan Vadı (TİHV) Genel Başkanı Yavuz Cnen ile sanık avukatlanndan tHD Genel Sekreteri HCsnü Öndül'ürde bulunduğu biüinldı. • 5. Sıyfada Yaşamı mücadeleyle geçen Aziz Nesin, kalbineyenik düştü O'nııarayacağızTürk edebiyatının en üretken yazarlarından Aziz Nesin, önceki gün Çeşme deki imza günü sonrası saat 01.05'te, 80yaşında öldü. Cenaze, otopsiyapılmak üzere tÜ Çapa Vakfın bahçesine gömülecek olan Tıp Fakültesi Hastanesi 'ne getirildi. Nesin 'in mezannın yerini, ailesi ve Defîn, bilimsel araştırmalar vahfyönetim kurulu üyeleri dışında sonuçlandıktan sonra yapılacak kimse bilmeyecek • Aziz Nesin'in, üzerine Türk bayrağı örtülü tabutu Atatürk Havaalanı'nda oğju Ahmet Nesin, yazarlar veyurttaşlar tarafindan alkışlarla karşılandı.(Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTÜL) AZİZ NESİN'LE SONRÖPORTAJ Türkiye susuyor, ben susamıyorum' • Sıvas'ta yobazlar tarafindan yakılan 37 aydının"katili"Aziz Nesin'di. Bu vatanı O sevmiyor, devlet büyüklerimiz seviyordu. Her taşın altından O çıkıyordu. Terörün, hayat pahalılığının sorumlusu da Aziz Nesin'di. Evet, sizler vatanseversiniz, Aziz Nesin vatan haini... • Aziz Nesin, 30 Haziran 1995 günü gazetemizdeki son râportajında, doktorlann "Sinirlenme, sorun yapma" tavsiyelerine "Nasıl sinirlenmeyeceksiniz. Bütün bunlar olup bitiyor. Türkiye susuyor. Ben susamıyorum" yanıtını veriyordu. JfffE YUHHrH Marf • 75. Sayfada BAKANLAR KURULUKARAN ÇIKTI Nesin, vakfının bahçesine gömülecek • Yazar Aziz Nesin'in, Çatalca'daki vakfinın bahçesine gömülebilmesi için gerekli olan "izin" kararnamesinde imzalartamamlandı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de kararname kendisine ulaştınhr ulaştınlmaz imzalayarak işleme koydu. • 7. Sayfada Kıızey Irak'a baskın operasyon • Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler, salduı hazırlığı içinde olduklan bildirilen PKK militanlannı etkisiz kılmak amacıyla Kuzey Irak'taki bazı bölgelere operasyon düzenlediler. Hava birliklerinin desteğiyle gerçekleştirilen "nokta" operasyonlarında 57 PKK militanının öldürüldüğü bıldirildi. • Genelkurmay, K. Irak sınınnda alınan önlemler kapsamında, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla zaman zaman operasyon yapıldığmı bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın operasyona ilişkin açıklamasında, "K. Irak partilerinrn, kendi bölgelennde güvenliği temin sorumluluklan aevam etmektedir. Bu sorumluluğu yerine getirdikleri müddetçe böyle müdahalelere gerek kalmayacağı açıktır" vurgusu yapıldı. • 6. Sayfada Kuzey Irak ABD arabulucu • VVashington, bir süredir devam eden ateşkes nedeniyle aralanndaki çatışmalan durduran Kuzey Irak'taki rakip Kürt gruplannın uzlaşması için görüş aynlıklannı giderme yollannı anyor. Bu amaçla bölgede görüşmeler yapan ABD Dışişlen Bakanlığı Kuzey Körfez Işleri Daire Başkanı Robert Deutsch dün Ankara'da temaslarda bulundu. • 10. Sayfada Moskova'yı ucururuz' Basayev'den tehdit • Çeçenya'daki banş görüşmelerinin üçüncü turu başlarken, Rusya'nın güneyindeki Çeçen sınınna 70 kilometre mesafedeki Budennovsk kentine düzenlediği baskınla ünlenen Çeçen komutan Şamil Basayev, görüşmelerin başanlı olmaması halinde bu sefer biyolojik ya da radyoaktif silahlarla saldıracaklan tehdidinde bulundu. • 11. Sayfada OLAYLARIN ARDEVDAKİ CERÇEK Ayakta Oldii... 4ziz Nssirt Cılemizin yetiş- tidiöi en değer yazarlardan bidir; edebiyai dünyamızda ö»l bir y9ri varc. Anadou hal Nasrettin H>ca'yla v e Betaşi mizahıy- lâxı yolcaki yetneğini kanrt- Unıştı. 'Aydınanma levrimi' aynı ynjngete AzızJesın'in çıkış nedenlerini ve temellerini ha- zırladı. Halk mizahının yaratıcı gücü, bir aydın yazarda dünya edebiyatının değerlerine ka- vuştu. Aziz Nesin, Atatürk cumhu- riyetinin yüz akı sayılan ve ön- de gelen yazarianndan bıridır. Ancak bu olgu, Aziz Nesin'in siyasal iktıdariarta çatışmala- nnı engelleyemezdı. Nesin'in yazariığı, doğal olarak, devle- te, hükümete, siyasal iktıdara, toplum düzenine, insanlara dönük eleştirinin tükenmez gücünü kulfanarak gelişecek- ti. Mizah kavramının içeriğinde zaten bu öz vardır. Ne var ki son yıllarda "Aziz Nesin gerçeği" bir başka an- lam kazandı. 1923 Aydınlan- ma Devrimi'ne karşıt karanlık güçlerin yükseldiği dönemde, Nesin, gözünü kırpmadan bir savaşıma atıldı, kişiliği öyle bir anlam kazandı ki yazarlık srfa- tı ancak bu kışıliğin bir yönünü oluşturuyordu. Batı'dakı 'Aydınlanma Dev- rimi'nde de kişıliğinin anlamı yazarlığını aşmış adlar vardır. Voltaire ilk akla gelenlerden bıridir. Aziz Nesin çağımızda büyük bir şoruna dönüşen "köktendincilik, bağnazlık, se- riatçılık" konularında Atatürk cumhuriyetinin temel ilkesi olan laikliği savunarak bayrak- lastı; bir sımgeye donüştu. Yobazlar, Sıvas'ta 37 aydını diri diri yakarlarken Aziz Ne- sin, alevlerden rastlantıyla kur- tuldu ve yine gözunü kırpma- dan yolundayürudü, en küçük bir odün yermeden söyleye- ceklerini dile getirdi. ••• • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de Kim demiş, hanımlar kendi işini kuramaz diye? Kendi ijinl karmak İJteyen hanımlar, gelin VakıfBank'a... dlkijlen nakı$a, örgüden dokuma ve setamiğe kadar ber tfirltt el becerlsl için; ev yemekleri, pasta üretlml ya da temizlik şlrketi kur- mak, kreş açmak için... hatta taksi sahlbi olmak için bile VakıfBank'tan kredl kullanabilinl- niz. Hem de çok uygun kojullarla. Show TV'ııin cezasına durdurma • Ankara 2. tdare Mahkemesı, RTÜK'ün Show TV'ye verdiği bir gûnlük kapatma cezasını durdurdu. Show TV, Ankara 2. tdare Mahkemesı son karannı açıklayıncaya kadar normal yayınını sürdüreceğini belirtirken RTÜK, karann Show TV tarafindan yanhş yorumlandığını öne sürdü. • RTÜK'ten yapılan açıklamada Show TV için aldığı kapatma karannın 20 temmuz tarihinde uygulanacağı anımsatıldı. • RTÜK, özel TV'lerde yayımlanan sinema filmlerinin birer gün kapatma cezasına yol açan 'ponıografik' içeriklerine ilişkin değerlendirmesinde, "Sakıncalı bulduğumuz filmler için 'sinemalarda yayımlandı' gerekçesini ileri sürmek dayanak olamaz" dıyor. • Arka Sayfada Ermenistan secimleri Petrosyan'ın zaferi • Ermenistan'da önceki gün yapılan parlamento seçimlerini, Devlet Başkanı Levon Ter-Petrosyan'ın lideri olduğu 'Ermeni Ulusal Hareketi' öncülüğündeki 'Cumhuriyetçi Blok' kazandı. Anayasa konusunda yapılan referandumda ise 'Ermeni soykınmı' maddesinin yer almadığı yeni anayasa kabul edildi. Cumhuriyetçi Blok 85 milletvekili kazandı. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Çilington and Suud B Neco... Aziz Nesin'i kaybettik. Vasiyeti var. Gözyaşı istemiyor, yas istemiyor. Bayrağı, boyunu aşan kitaplan devraldı. Kitaplan oksijen, yeni kuşak- lar hidrojen, birleşip suya dönüşecek... O artık, ülkemiz ve dünya insanlan için bitip tükenmek bilmeyen bir kaynak. Sophokles, "KralOldipus"\a, "Songününü görmeden hiç kimseye mutluluğa ermiş de- meyin" diyor. m Arkası Sa. 6, Sü. 3 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog