Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 31 TEMMUZ 1995 PAZARTESİ EKONOMİ Hazine'den yapılacak kaynak aktanmı 'özelleştirmeye hazırlık mı' sorusunu gündeme getirdi Taksan 'çöpsüz üzüm' oluyorEkonomi Servisi- Taksan "çopsüz uzünT halıne getınlıyor K.a>sen de ku- rulu bulunan takım tezgâhlan fabnkası Taksan ıle Hazıne Musteşarlığı arasında geçen ay yapılan anlaşma sonucu Tak- san "ın sermayesının 1 tnlyon lıradan 2 5 tnl>on lıraya çıkanlması ve yıl sonuna kadar 400 mılyar lıralik kaynak aktan- mının planlanması "Amaç kurtarmak mı, >oksa özelleştirmeve mi hazırla- mak" sorusunu akla getırdı Konuyla ılgılı olarak yaptıgı açıkla- mada "Sorsak kurtarmak için \apıl- dığını so>lerler" dıyen Ozçelık-lş Sen- dıkası Kaysen Şube Başkanı Yunus De- ğirmenci. stratejık onemı olan boyle bır kuruluşun özelleştınlmesının amaçlan- dığı vönunde cıddı kaygılan olduğunu soyledı Kavsen de kurulu bulunan sa- vunmasanayıınınönemlı kuruIuşuTak- • Kaysen'de kurulu bulunan takım tezgâhlan fabrıkası ıle Hazıne Musteşarlığı arasında geçen ay yapılan anlaşma sonucu Taksan'ın sermayesının 1 tnlyon lıradan 2 5 tnlyon lıraya çıkanlması ve yıl sonuna kadar 400 mılyar lıralık kaynak aktanmının planlanması. 'özelleştirmeye mı hazırlanıyor' sorusunu akla getırdı • "Sorsak kurtarmak ıçın yapıldığını soylerler" dıyen Ozçelık-lş Sendıkası Kaysen Şube Başkanı Yunus Değırmencı. stratejık onemı olan boyle bır kuruluşun özelleştınlmesının amaçlandığı yonunde cıddı kaygılan olduğunu belırtırken Sanayı Bakanlığı Musteşar Yardımcısı Mehmet Altun aksını ıddıa ettı san'ın uç unıtesınde üretımm durdurul- duğunu ve 250 kalıfı>e ışçının Makıne Kım>a Endustnsı'ne aktanlarak çalışan sayısının 1997'ye kadar 400 un altına duşurulmesının amaçlandığını soyle>en Değırmencı de\ let ıhalelerınde de Tak- san'ın gozardı edıldığinı ılen sure- rek."De\letin bura\ı gözden çıkardı- ğı izlenimi doğuyor" dedı Değırmencı, aynca kalıfi>e ı^çılenn MKE vegondenlmesını de Taksan'dakı teknolojının taşeronlann elınde venmsız kullanılması anlamına geldığinı ıddıa et- tı Taksan'ın ıhalelere katılmadığı ıddı- asını kabul etmeyen Sanayı ve Tıcaret Bakanlığı Musteşar Yardımcısı Mehmet Altun ıse MKE'ye gondenlen 250 ışçı- nın kalıfiye elemanlardan oluşmadığını sovledı Altun Taksan'ın bellı savıda tezgâh uretmek ve satmak zorunluluğun- dan dolavı ıhalelere sokulmamasının söz konusu olmadığını belırterek tam tersı- ne. teşvık edıldığını vurguladı Altun. Taksan'ın finansal krız nede- nıyle onunde bulunan kapatma, çalışır şekıldebırakıpsureklı Hazıne desteğının devam etmesı ve ışçı çıkarmak gıbı se- çenekler yenne geçıcı bır sure Hazıne destegı sağlanarak venmlı hale getınlıp knzden kurtanlmasının tercıh edıldığı- nı bunun " özelleştirmeye hazırlık" olarak vorumlanamayacağını savundu Taksan projesı, Hazıne Musteşarlığı, Sanavı ve Tıcaret Bakanlığı, Makıne ve Kımya Endüstnsı Genel Mudurluğü ve Taksan arasında ımzalanan dortlü proto- koleda>anıyor 1994 yılına dek Unıversal tezgâhlan- nı üreten fabnka, satış sonınu çıkınca, bu tanhten ıtıbaren daha hassas ve sen ure- tım yapabılen CNC makınelennın uretı- mıne yonelmış Protokolle kurumun önüne üç yıla ya- yılan bır hedef konduğu ve 6 ayda bır urettığı tezgâh ve ışçı sayısının denetle- neceğı, 1997 yılından ıtıbaren kendı ayaklan uzennde durabıldığınde ıse ar- tık kaynak aktanlmayacağı oğrenıldı Sıstem bozulmazsa Taksan'ın urettığı CNC tezgâhlann 3 yıl sonra dünyada pazar bulabılecek kalıtede olacağı da ıd- dıa edılıyor Borsa Analizi Sektör Endeksi 28.07 95 21 07 95 Haftalık Farfc % YılUk Fark% Bankalar Sıgorta Leasng&Factonnğ Holdıng Yatınm Gıda Içkı Tutun Sanayıı Bıracılık Dokuma Sanayıı Mobılya ve Doşeme Sanayıı Kâğıt ve Kâgıt Urunlen Basım Yayın Sanayıı Gubre Tarım llaçları Sanayıı llaç Sanayıı Boya Sanayıı Petrol ve Petrol Unjnlen Sanayıı Lastık Uaınlen Sanayıı Plastık UrvınJer Sanayıı Seramık ve Porselen Sanayıı Cam ve Cam Urunlen Sanayıı Çımento Sanayıı Demır Çelık Metal Ana Sanayıı Demır Çelık Dış Met Ana San Metal Eşya Mak ve Ger San Dayanıklı Tuketım Malzemelen Elektnk Mak ve Aygıtları Sarı Otomotıv ve Yan Sanayıı Enenı Yapı Malzemeterı Perakende Tıcaret Buyuk Mağazalar Turızm Hava Taş macılığı ve Yan Hız SektörteP 3.1.1894 176 52 166 76 135 96 188 89 141 83 182 62 197 70 161 06 348 88 357 77 145 51 261 25 316 54 227 21 17814 289 60 156 43 173 96 227 81 151 14 195 98 182 04 208 49 145 25 179 26 162 65 258 03 247 48 184 92 253 79 258 81 94 38 168 28 155 52 131 45 171 23 128 97 168 80 190 09 143 67 314 12 281 26 129 27 239 33 281 23 227 75 155 59 250 34 146 02 153 67 208 53 139 60 164 13 188 73 189 68 131 75 159 33 151 91 339 34 212 10 179 36 186 76 235 06 94 38 6 09 7 23 3 45 10 31 9 97 8 19 400 12 10 11 06 27 20 12 56 916 1256 -0 24 14 49 1568 713 13 22 9 25 8 27 19 40 9 19 9 92 10 24 12 51 7 07 -23 96 1668 3 10 35 89 10 10 000 78 52 66 76 35 98 88 89 41 83 82 62 97 70 61 06 248 88 257 77 45 51 161 25 216 54 127 21 7814 189 60 56 43 73 98 127 81 51 14 9598 82 04 108 49 45 25 79 26 62 65 156 03 147 48 84 92 153 79 158 81 -5 62 lOCe endekstenmiştir. Ş-rket Fryat Kapftaüz F/K FıK Oran Oraı Nakıt Ozurynak Var Od Ssr Alomı % % % Banka Akbank Demotank Dışbank Esbank Fınarebank Garantı Bankası TKalk.nma Bankası TlşBank (B; TlşBank (C) Teteslbar* TSKB Tutunbank Yap< Kredı Ortalama 12 750 5 100 3550 1 650 5600 5900 1 950 28 500 6 700 3400 3 150 2050 2850 76SO0OOO 10 200 000 6 212 500 4 455 000 8 400000 47 200 000 4 403100 10 431 000 €2 886.200 3 157 143 4 961250 5 491 071 23 700 600 430 2 87 262 1 21 455 466 24 79 7 31 2 13 266 1 69 1 69 409 12 91 6 44 2 09 8 66 2 25 1 25 30 57 3 65 2 13 42 56 6 36 0 48 7 98 2 95 2 19 10 71 7 32 2 19 93 87 93 87 39.57 2658 2658 2 77 5 56 2 55 2 80 10 82 4 71 104 1565 1565 050 8.26 4 30 1 09 17.26 8 09 188 595 28 474 01 650 74 929 24 655 88 766 19 -842 44 40018 1676 60 444 40 1083 37 1074 28 1017 73 978 82 1 31 980 6 70 212 500 3 49 000 6 81 000 12 67 4 23 364 4 18 264 *2 19 7 05 000 25 91 2 52 29 22 38 93 000 000 043 10 87 0 72 38 04 21 04 Sigorta Akstgorta Anadolu S*gorta Emek Stgorta Guneş SKgorta Halk Stgorîa Ortalama 11 000 4650 6400 19 250 9 800 4 900 000 6 32 9 88 6 49 2146 31122 7 14 78 65 4 125 000 4 73 12 78 5 03 18 31 248 88 2 50 52 27 622 519 117 8 87 5 73 14 56 7180 2 46 265 98 3 200 000 8 19 9 33 6 54 19 36 528 52 7 81 0 00 6 737 500 T 86 14 61 6 55 21 29 432 63 2 23 64 30 5 72 1157 612 20 02 313 76 4 43 62 96 Leasing&Factonmg AkM Fınans Facto Fınans Fınans Leasmg Iktısat Lessıng Özfinans FacL Rant Leasıng Vakrf Leasmg YapıKred Leas Ortalama 5900 3 100 3800 5600 4900 4450 4 750 10000 796 500 279 007 1 170 400 560 000 367 500 445 000 2 137 500 4600000 3 02 7 07 1 79 8 89 3 05 10 97 2 77 12 66 2 52 1026 3 97 10 61 6 57 10 66 890 6398 3 31 1605 460 585 440 8 54 561 4 27 5 31 69 16 8 69 1715 1883 1 39 0 57 1617 0 88 1 72 9 49 2 50 548 81 1434 17 395 89 1680 36 37 75 391 11 327 01 946 54 593 49 4 39 2 75 10 75 2 11 726 34 17 10 57 2 44 008 0 0 0 00015651 4 21 65 96 1 21 4 88 3 43 34 29 Hotöing Alarko Doğan Hotd Eczacıbaşı Enka Holdmg Ihlas Holdıng Koç Hok*ng Koç Yatınm Medya Hol Net Holdıng Transturk TŞrşe Cam Ortalama 41 000 11250 11 500 38 500 30 000 42 500 15 500 1 2'5 1 900 5600 10500 9 367 680 16 963 000 2 782 080 5082 000 20 801 340 85 000 000 ı 254 000 2 618 850 3 314 877 1808 794 24 149 997 1856 9 39 4 67 32 51 14 75 13 52 7.2? 094 0 89 4 31 2 36 619 3344 27 4410561 198 03 33 26 32 63 30 80 6 16 24 63 49.25 73 60210 85 124 70 44 44 37 24 25 80 25 57 80 38 19 39 23 86 80 81 70 85 19 03 6 S 7 20 83 23 59 85 90 33 08698 92410 34 5643 1832 64 98 35 31 25 35 54 87 45 46 287 96 7 01 83 69 848 09 36 63 6 48 84 6i 4 20 46 60 910 8142 2 91 4 52 1 03 52 13 1 09 43 87 065 2302 0 09 40 58 088 50 82 282 3617 0 86 12 32 0 99 0 50 0 89 7 18 0 72 341 83 0 91 84 35 Boya Sanayii Marshall Yasas OrtaJama 6600 7500 4785000 524 1737 1615 8 0 5 2 430 000 3 94 1126 14 43 12 42 4 72 14 68 15 52 9 13 104 34 1 41 24 94 127 08 1 67 46 85 113 52 1 49 31 71 haç Sanayii Deva Holdıng Eczaobası llaç Ortalama 6200 3844000 4 46 1012 1433 90 98 0 73 1234 13500 11421000 46336875 6971 1799 98 05 06317495 459-15714 2809 1690 9622 06610618 ûdajçki Banv 1 Bıriık Tutun Dardanel Kent Gıda Kerevıtaş Maret Merfco Gıda Pınar El PınarSu Pınar Sut Pınar Un Tat Konserve Tukaş Konserve Ortalama 12 0O0 10 750 115000 36 000 125 000 14 750 12 750 9 200 9500 22 500 9100 34 000 27 000 1 453 140 96 750 3680 000 4860 000 3500 000 1 548 750 3060 000 1 380 000 313 500 1 840 250 409 500 15 300 000 2 551 500 5 76 1 66 3 72 9 71 1004 283 556 1 70 3 49 5 24 3 92 15 97 11 62 693 26 27 8 55 45 13 29 28 28 09 31 89 22 50 40 20 26 28 31 30 20 15 25 54 24 34 21 57151 65 64 52329 31 175 11 166 02 1919 14 11 24 95 10 96 13 75 11 36 26 76 15 77 8 87 97 63 44 55 16 31 4123 468 64 95 440 11 92 5 01 10 71 30 94 1992 1703 104 69 39/78 149 29 401 83 286 93 41 52 86 54 89 64 153 83 357 54 33 10 126 08 192 74 162 59 0 81 18 42 0 00 569 49 0 00 382 00 0 64 180 70 0 37 237 29 0 81 398 17 0 00 63 75 1 57 429 05 0 95 159 51 2 01 269 64 1 03 34 74 0 53 15 77 1 02 43 24 060 138 40 LastikUPÜntePî Sanayii Bnsa 17750 18870469 4 55 25 14 1027 1163 Good Year 23 500 12 551943 14 59 15 78 15 09 20 33 Ortalama 6 2 7 20 32 1177 1403 4651 05019819 324 23 1 13 26 73 94 20 0 75 140 85 Biracılık Anadolu Bıraakk Ege Bıracılık Ercıyas Bıracılık Guney Bıracılık TTuborg Ortalama 7100 4224500 5 42 44 30 30 88 1495 1519 004 2129 48 500 33.243 840 12 53 29 82 45 36 33 66 52 73 0 61 68 23 40 500 26 973 000 49 51 33 29 32 25 29 02 240 47 0 33 4 75 11500 5546772 8 44 2152 5826 1371 37 50 0 75 4 36 32 000 3 201 600 3 39 19 46 - 4 82 106 95 1 25 793 09 13 12 29 96 42 70 22 39 73.20 0 51 56 97 Dokuma Sanayii AkalTekstı Aksa Aksulplık Altınyıldız Denmod Edıp Iplık Karsu Tekstıl Konrteks Koytaş Luks Kadrte Okan Tekstıl Poryfen Soksa Soktaş Sönmez Fı) Sonmez Pamuklu Srfaş Yunsa OrtaJama 17 250 43 000 9 200 27 000 56 000 66 0O0 18000 35 000 8300 26 000 3000 7000 3 750 23 500 13 500 6 400 5800 7000 4 494 143 28 504 872 3 321200 5 437 746 280 000 3366 000 2340 000 315000 382 281 546 000 900 008 1244 460 227 813 1 880 000 3 240 000 4640 000 2900 000 4 200 000 3 45 7 37 253 4 12 3 87 7 27 3 75 5 19 404 10 33 0 93 2 20 2 71 284 2 73 3 51 4 79 429 1104 11 98 12 30 3015 11910 16 89 10 25 15 08 5 55 739 686 9 39 18 38 9 23 4 84 4 90 6 47 5 44 16 77 5 78 5 70 30 15 7 13 1169 44 86 27 07 14 37 11 18 23 58 33 90 122284 3 15 62 86 6 77 7 06 1089 14 39 16 69 2109 12 21 5 00 5 43 17 56 9 00 4 42 20 57 6 59 8 99 1509 1460 15 85 8 36 8 93 182 61 106 09 55 95 91 90 357 83 89 53 72 83 192 45 136 49 293 81 34 14 242 17 -61685 11693 54 36 36 47 220 68 114 78 104 55 2 32 209 51 131 59 33 2 35 96 21 1 19 273 56 0 21 976 94 0 00 450 09 000 9336 1 29 401 18 1 41 71 15 1 10 70 24 0 00 283 73 000178 34 0 00 42 89 000 404 44 1 38 160 09 1 22 106 17 0 00 33 66 119 39 65 1 15 121 83 Mobilya ve Döşeme Sanayii Gentaş 16000 1198080 4 44 1636 7 06 8 42 33 92 2 05 74 97 Kelebek Mobılya 40 000 2000000 1180 2823 1993 26 57 19620 1.20 98.31 Ortalama 7 28 2219 1184 14 69 9648 1 52 84 31 Kâğıt ve Kâğıt Urünleri Çumra Kağıt Kartonsan Kav Otmuksa Tre Kutsan Vikıng Kagrt Ortalama 11 750 2O5O0 27 000 17000 32 000 32 500 606 418 3 47 98 81 11070 000 5 63 16 44 16848 068 33 01 113 19 4 319 700 4 93 1915 4 692 480 5 42 12 67 1300000 7 73 1821 8 51 25 971 14 75 9 51 7 35 7.23 67 30 61 69 7 58 10 30 6 70 16 11 610 1085 1184 14 39 13994 1 70 92 34 43 83 0 61 192 15 91 38 000 51 12 6638 00013864 47 34 0 63 101 74 11139 16313309 60 33 0 03 118 27 Demir, Çefik, Metal Ana Sanayii Burceiık Çelık Halat Çemtaş Doktas EregkOÇ IzmrDÇ Metaş Ortalama 20 250 546 750 8600 1 504656 32 000 1 843 200 13.250 3 180 000 7 200 45 619 200 1 825 6 723 968 3 950 2 784 750 6 84 16.55 7 92 7 69 3.20 116 14 17 79 884 387 1195 7 81 17 73 5 13 14 37 14 48 8.27 3 42 20 41 4 66 5 99 1 43 2398 3433 3 84 1 82 10 00 32 56 422 2 93 19 35 5 83 5 78 122 29 107 77 97 39 85 36 289 76 57 52 65 83 207 22 1.23122.24 086122 16 1 56 249 56 283 8892 045 6438 130 0 0 0 0 00 95 70 0 70 47 73 Demir, ÇeUkDıştnda Metal Ana Sanayi Bonısan 18250 8712 500 8 54 1229 6 67 1774 21439 0 58 22 42 Fenıs Alumnyum 15750 771120 0 71 38 58 1748 1307 6643 133207194 Saıkuysan 12 500 7 087 500 6 94 12 32 7 33 1119 15167 107 19 92 Ortalama 524 12 72 717 1391 14130 08311523 Metal Eşya, Makıne ve Gereç Sanayi Alariıo Sanayıı 53 000 5 300 000 7 47 15 40 9 13 27 68 163 59 101 96 23 Nlakına Takım 1850 460 498 1 58 24 58 46 7410017 177 92 0 00 9 52 Tezsan 2 950 442 500 3 36 1636 6 80 7 18 40 89 0 0 0 1530 Ortalama 5 4 8 1591 9 46 24 07 15301 0 8 7 28 64 Dayamklı Tüketim Mabemeteri Arçelık 14 250 35 870 813 6 82 32 39 38 49 46 44 228 42 2 41 57.20 Emsan Beşyıldız 6 800 129 200 131 10 99 9 86 13 00 357 43 6 39 109 15 Emsan Pas Çekk 4 100 176300 0 8 7 7 22 4 54 8 52 377 99 8 24 67 72 PegProfilo 12 250 8 170 750 5 96 96 63 13 96 9 33 275 05 1 02 63 48 RaksEval 14 750 737 500 1 58 13 31 6 94 10 50 54 42 2 29 192 94 Vestel 6000 3359070 4 05 9120 1804 325 89 0 5 0 4712 Ortalama 5 89 39 83 33 86 25 03 241 39 2 07 58 96 Bektrik Maktaeteri ve Aygrttan Sanayi Abana Asetean Bekoteknık Netas Teletas T Sıemens Ortalama 1600 86400 6 300 6 098 400 7 800 9 359 998 18 500 23 076 900 16 750 3 350 000 15 750 7 938 000 105 134 5844 00014625 306 2042 9 0 4 1025 20042 2 16 97 77 5 81 43 34 65 72 8 64 204 03 2 80 1010 5 70 9 14 5 76 15 58 4 70 8 21 911 79 12 176 22 61 258 02 0 00 197 92 7 89 55 59 13 90 20 56 106 79 103 0 00 5 28 16 03 8 61 12 55 142 24 1 54 43 72 Basım Yaym Sanayii Bugun Yayıncıl* 3 050 305 000 1 62 14 56 5 1 6 1 90 137 27 6 70 262 16 Duran Ofset 96 000 1075200 8 05 22 82 12 73 3307 102 66 00048644 Humyet Gaz 3 300 6 516 510 2 36 7 55 9 61 81 22 0 70 60 96 Mılkyet Gaz 1625 2 437 500 188 252 75 8 55 7 2 0 14206 1182 25 03 Sabah YayıncıMt 9 60 2 870 400 0 75 27 45 9 83 5 10 50 31 5 13 18 60 Ortalama 1 60 2879 8 34 7 45 77 96 3 80 37 29 Gübre Tarım İlaçtam Sanayii Bagfaş 24 000 4 800 000 4 61 10 77 8 57 16 26 100 27 2 50 206 05 Ege Gubre 7 500 1 620 000 2 29 12 86 10 81 8 38 35 59 1 67 20 06 GubreFab 6 700 3859200 3 58 1543 5266 1232 78 49 174 49 38 Hektaş 8900 4031700 6 50 275 95 1054 2691 11456 0 36 1642 Ortalama 4 15 17 11 12 28 15 04 82 76 146 56 35 Petrol ve Petrol Urünleri Sanayii Aygaz 29 000 15660000 5 81 34 87 985 6 66 9182 207 21641 Petkım 45000 135000000 4 04 3441 7 64 8 62 2619 000 852 17 Petrol Ofisı 16 250 40 950 000 8 07 14 00 10 00 29 97 203 05 2 60 27 58 Turcas 16750 8718710 3 95 2147 1076 1382 25 84 372 16036 Tupraş 11750 54 996 000 4 87 4 76 285 56 0 81 239 91 Ortalama 4 67 68 93 1370 8 09 99 30 0 83 350 78 Plastjk ÜPİinter Sanayii Egeplast 17^50 1,75 000 5 31 18 20 8 02 14 98 209 69 2 36 68 41 Ege Profil 14 250 855 000 6 72 39 63 8 01 10 54 223 82 3 05 47 66 Pı-naş 24 000 1440 000 7 81632 69 20 48 9 67 404 38 0 31169 03 Raks Bektrorak 17250 4471200 2 73 1921 480 1205 90 84 223 72 39 Ortalama 3 74 2411 6 4 2 1187 14103 181 80 56 Seramik ve Porselen Sanayii Ege Seramık 23 500 Gorboo Işıl 15 000 Kutahya Porselen 13 500 Uşak Seramk 13 750 Ortaiarra 7 050 000 12 95 1192 12 04 8 39 354 28 147 145 49 51 447 3 67 26 85 7 37 9 68 290 27 0 94 53 82 1544 000 3 88 12 86 8 51 5 02 70 97 0 99 113 54 825 000 3 43 7 54 16 74 8 99 72 79 0 28 90 60 760 1156 1134 7 4 5 192 38 12712931 Cam ve Cam Urünleri Sanayii Anadolu Cam 7 400 1674 724 379 14 12 1336 881 11886 161 2895 Denelı Cam 215 000 2 472 500 14 10 17 31 1010 28 06 175 43 0 47 43114 bocam 11250 3 375 005 5 76 2159 13 91 8 87 137 18 2 33 47 03 Trakya Cam 5 700 16 707 931 4 07 22 63 8 38 8 22 58 63 185 24 64 Ortalama 4 56 20 96 9 29 9 00 76 16 176 2871 Çimento Sanayii Adana Ç (A) Adana Ç (C) Afyon Ç Akçımento Aslan Çımento Batjçım Bursa Çımento Bolu Çtmento Çanakkale Ç Çımentas Çımsa Goltas Konya Çım Mard n Çım Nıgde Çım Unye Çım Ortalama 35 500 6000 54 000 20 000 17 250 16 000 30 500 3 250 14 250 28 000 34 500 9800 10000 27 000 8800 11 500 3 572 675 1 132 186 810000 5 079 360 1 847113 6560 000 5 603 094 4 844 226 12 635 520 6804 000 9 687 600 2 490 180 6091 800 3888 000 1 756 220 1 905 435 21 11 7 81 3 57 13 36 14 36 5191 4 72 11 48 444 5 01 13 06 463 1394 2 55 24 06 5 58 108 06 3 71 10 29 8 61 15 76 298 8 1 8 10 00 27 29 9 06 12 89 608 11 98 458 804 5 24 15 86 16 20 27 73 29 66 12 13 45 10 8 95 19 81 1509 11 77 26 14 11 78 57 10 21 77 5 28 20 05 6 32 633 11 49 8 46 6 87 11 75 1360 15 87 7 07 26 90 18 35 8 36 15 81 11 05 142 75 142 46 602 10 120 12 326 65 73 71 36 70 18 77 144 52 57 50 11358 43 49 32 47 11543 123 54 11988 91 00 3 36 25 94 1 93 48 64 1 01 443 27 1 25 301 53 1 52 347 13 000 6202 1 64 17013 0 89 20 15 0 82 152 81 1 91 128 21 1 28 301 82 0 00 34 70 0 97 45 64 3 37 81 57 3 62 24 1' 4 67 82 93 1 44 99 64 Otomotiv ve Yan Sanayii DrtaşDogan Ege Endustn İMP KorrJsa MofJu Aku Otosan Parsan Tofaş Otom Fab Transturk Fren Ortalama 15000 24 500 14 000 25 000 13 500 19 500 10000 10 500 33 500 569 994 1 715 000 2 896 740 10631 250 3 037 500 17160 000 1 200 000 50 400 000 800 650 566 2656 7 98 82 08 6 47 66 62 6 97 24 35 7 25 14 76 7 23 43 13 583 4 21 8 42 4 47 50 48 5 07 12 46 1268 8 07 12 61 8 20 6 48 2169 12 45 1230 20 97 12 15 10 01 28 90 508 11 63 20 42 1303 614 8 37 612 9 39 45 13 155 01 51 19 143 97 203 81 54 36 186 70 62 88 292 18 76 74 3 69 48 69 204 136 80 2 38 75 50 2 00 149 57 0 00 9 47 2 56 70 04 000181 34 3 57 52 51 5 28 425 53 2 96 64 57 Enerfi AktasElektnk 61000 1720000 23 86 2962 6951 5734 78 4 10 50 73 Çukurova Elektnk 23 000 11500 000 5 54 192 57 7 84 24 80 505 87 4 70 0 88 Kepe* Elektnk 36 000 4 320 000 13 77 13 04 32 24 443 96 2 31 0 62 Ortalama 7 28 97 27 9 26 27 70 633 97 4 05 2 39 Yapı Matzemeleri Oogusan 3 950 233 050 2 40 - 9 46 89 31 0 38 109 88 Intema 24 000 1 555 200 8 65 64 02 10 78 35 53 184 35 0 38 95 22 T Demır Dokum 10250 10750000 69618388 4367 1288 14172 220 2980 Ortalama 6 88 210 94 33 85 13 93 14319 192 37 78 Perakende Tıcaret Mılpa 3800 1094400 167 18 52 2776185 08 51170 1266 42 96 Sabah Pazarlama 3 000 300000 2 30 8 6 8 5 12 1924 3360 5 1 0 0 9 2 Tofaş OtoTic 10 500 4 536 000 12 58 280 99 73 04 862 88 0 7 1 19 80 Ortalama 5 18 54 01-42155 70 93 567 63 2 76 25 63 Büyük Mağazalar Gıma 80000 1520 000 255 03143 23143 23 7461276539 00027682 Mıgros 65 000 19 500 000 34 84 49 35 39 27 42 41 39115 0 7 2 23 78 Ortalama 37 16 51 80 41 45 82 09 521 52 0 7 0 38 85 Yatmn AUas Yatınm Evren Yatmm Gtobal Yainm Im Yılmaz Yat Ort Vakf Yatmm Ortalama 2 025 394 875 2 43 3 69 3 22 12 89 1550 387 500 128 3 39 13 55 2 025 405 000 2 33 3 71 3 02 12 00 2200 110 000 208 43 58 944 37 65 5 700 85 500 2 37 7 39 2 98 11 76 190 602 336 1340 57 45 0 0 0 00 1 63 0 0 0 985 54 38 2815 0 00 608 182 0 0 0 20 71 4 68 2 48 27 94 8 68 3 52 Turtzm Altjnyunus Marmans AN Marm Martı Net Tunzm Petrokent Tur Ortalama 6 000 468 000 2 50 57 55 10 50 3650 1186750 5 2 0 2153 1102 5500 660000 2 00 3586 22 04 33 500 2 639 800 6 92 25 51 3100 321 408 1 07 3 70 29 97 775 34 01 59 27 00016191 101 94 000 44 81 52 01 0 91 168 36 36 37 55164 3 28 226 85 7 06 25 53 018 204 48 187 01 177 122 57 Hava Taşımacılığı ve Yan Hizmetter THY USAŞ Ortalama 9200 250 000 50600000 599 5 000 000 13 57 631 454 454 1053 7 27 22 16 727 11 05 192 79 0 00 138 13 524 53 2 58 172 17 206 66 023 13825 IMKBOrt 4 76 23 75 12 10 5 87 133 65 156 7178 Bu savfada yer alan tablolar, ESBANK Sermaye Piyasası Bölüm Başkanhğı'nca hazırlanmıştir. ESBANK GOZUCUYLA TÜRKEL MİNtBAŞ Borsanın Desteği Anayasa! Zaman zaman boks maçına donuşen anayasa de- ğışıklığı tartışmalan sonlandı Ne var kı son raundu, demokratıkleşmeyı sağlaya- cak maddeler değıl, ama partılerın seçım sonuçları- nı etkıleyecek maddeler kazandı Bu da en çok bor- saya yaradı Hatırlarsanız, ıkı hafta once, "Borsa, desteğını alır- sa 50 000 sınınnı zorlayabılır"dem ıştık Geçen hafta borsa, sınırı buyuk bır keyrfle geçtı ve 53 000'e dof y ru yol almaya başladı Ne var kı borsa desteğını endeksten değıl, ana- yasa değışıklığınden aldı Endeksın, Meclıs'tekı oy- lamanın hemen ardından 2247 puan bırden yuksel- mesı de zaten bunun en açık gostergesı Sıyası partiler mutlu, seçmen yaşı on sekıze ındı Nasıl olmasınlar kı? Her 4 gençten 1 'ı ışsız1 Demek kı partılerın oy endeksi, desteğını 1 5 mılyon cıvarın- dakı genç ışsızden alacak Ya borsa'' Ağustostakı CHP kurultayı oncesı ve sonrasındakı gelışmeler, borsaya umut bağlayanla- rın kaderını belırieyecek Zıra, koalısyon hukumetı- nın omru buyuk olçude kurultaya bağlı Buyuk olasılıkla, kurultayı takıp eden gunler, erken seçımın artık olasılık olmaktan çıkarak kesınlık ka- zandığı gunler olacaktır Hal boyle olursa bır hafta, en geç 10 gun ıçınde endeks hızla duşuşe geçecek- tır. Borsanın bu haftakı seyrını ıse erken seçım spe- kulasyonları kadar, kâr amaçlı satışlar belırieyecek Geçen hafta, ışlem hacmı artarken ışlem goren hıs- selenn buyuk kısmının fiyatının artması nedenıyle se- anslar "alım" ağıriıklıydı Endeksın hafta ıçınde yuk- selışını aynı hızla devam ettırmesı, hafta sonuna doğ- ru kâr amaçlı satımlan yogun bır şekılde gundeme getırebılır kı bu da endeksın duşuşe geçeceğının ılk sınyallerı demektır Dıkkat edılmesı gereken dığer bır nokta ıse, ban- ka faızlen ve Hazıne ıhalelerı Her ne kadar, banka ve Hazıne faızierındekı duşüş borsayı olumlu etkıle- mekteyse de Hazıne'nın geçen çarşamba gunku ıha- lesının endeksi bır anda sallamaya yettığını de goz- den uzakta tutmamak gerekıyor Ortalama yuzde 105 13 faızle 1 yıl vadelı ıhaleye gelen 37 2 trılyon lıra cıvarındakı toplam teklıfın 20 5 tnlyon lıralık kısmının karşılanması, Hazıne bonola- nnın hâlâ en gozde yatınm aracı olduğunu goster- mektedır Dovızın şımdılık yerınde saydığı, bankalann faızle- n duşurmeye başladığı duşunulduğunde bır sure da- ha gozdelığını surdureceğı gozlenmektedır Öte yanda Hazıne, ıkı yıl aradan sonra yenıden Al- manya pazarında tahvıl ıhraç etmeye başlamıştır Yuzde 8 faızle 3 yıl vadelı 500 mılyon tutarındakı Eu- romark tahvılı, Hazıne'ın dış pıyasalardan kaynak sağlamaya başlaması açısından onemlı bır gelışme- dır Ne var kı, ıhaleye gelen taleplerın daha çok Al- manya'da yerleşık Turk vatandaşlanndan olduğu du- şunulduğunde dış pıyasalarda gereklı guvenın hâlâ oluşturulamadığı gozlenmektedır Daha açık bır ıfadeyle, uzun zamandır yurda gon- denlmekten vazgeçılen tasarruflar, Euromark tahvıl- lerıyleçekılmeyeçalışılmaktadır Boylelıkle, bırkara- basan gıbı ekonomının uzerıne çoken ıç borç knzı- nın kısa vadede onu alınabılır Ama, dış kaynaklt tah- vıllerın gerı odemesı geldığınde boyutları daha yük- sek bır krızın de ortaya çıkmasına neden olabılır Dolayısıyla gerek ıç gerekse dış kaynaklı tahvıl ıh- racında onemlı olan, seçeneksız seçenek halıne ge- tınlen Hazıne'nın başan olarak değerlendırılen ıhale- lerındekı satış tutarları kadar nasıl değerlendınlece- ğıdır de Kısacası, toplanan fonların erken seçım yo- lunda mı, ıç borç krızını atlatmak ıçın mı kullanılaca- ğı ya da spekulatıf alanların dışında ne olçude de- ğertendırılebıleceğıdır Bankalann bır yandan faız oranlannı duşurup bır yandan da mevduatları kaçırmamak ıçın kınk faız uy- guladığı Hazıne'nın yuzde 100'lerın uzerındekı faızlerle ca- zıbesını koruduğu Sıyasetın borsa endeksi uzerındekı etkınlığını sur- durduğu bır sureçte borsa ıçın dıkensız gul bahçe- sı çızmek doğrusu hıç kolay değıl Uzun zamandır kendını sıyasete endekslemış olan borsanın oncelıkle gerçek destek noktalannı oluştur- ması gereklıdır Eğer borsa, 52 800'de kendını des- teklemeyı başarabılırse endeks, 60 bınlere doğı*u yukselebılır Neylersınız kı, sıyaşetteki sıs perdesı gıderek yo- ğunlaşıyor Dolayısıyla onumuzdekı hafta borsaya dıkkatlı yaklaşmakta yarar var MERKEZ KURLARI CİNSİ 1 ABD Doları 1 Alman Markı 1 A\ustral> a Doları 1 A\usturvaŞılını 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fm Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Flonm 1 Ispanvol Pezetası 1 Isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 100 Italvan Lıretı 1 Japon ^ enı 1 Kanada Dolan 1 Kuvevt Dınan 1 Non.eç Kronu 1 Sterlın I S Arabı^tan Rıvalı BANKASI DOVİZ AUŞ 44S89 32 411 33 02<ı 4 607 1 ^7 7 8 336 10699 9 365 28 920 374 6 3^6 38 987 2 827 505 32 906 149 482 7314 71720 11970 SATIŞ 4•^ İIS 32 574 33 191 4 630 ısgs 8 378 10 7*3 9412 29 065 380 6 408 39 193 2 841 MO 33 071 1^0 233 7351 72 080 12 030 31 TEMMUZ 1995 EFEKTİF ALIŞ 4 4 ^ 4 32 314 32 530 4 584 l 569 8 294 I0 592 9 337 28 631 365 6 344 38 870 2 799 493 32V77 146 492 7 277 71 SO" 1! 7 9 0 SATIŞ 45 250 32 672 33 291 4644 1590 8 403 10 785 9440 29 152 386 6 427 39 301 2 850 517 31 170 1 ^0 684 7 373 72 296 12 066 ÇAPRAZ KURLAR 1 1 38S0 1 3592 9 74S0 5 3850 4 I95"1 4 7931 1 5522 1İS 80 7 0407 88 49 I 3^42 6 I3T) 3 7SO2 1 Sterlın 1ECU SDR SDR ASD Dolan Alman Markı Avustralya Dolan Avuıhırya Şılını Danımarka Kronu Fın Markkası Fransız Frangı Hollanda Flonm Ispanyot Pezetası Isveç Kronu fniçre Frangı hatyan Liretı Japon Yenı Kanada Dolan Norveç Kronu S Arabıstan Rıyalı i - 9 " ABD Doları ! U08 ABD Doları l ^ M ABD Dolan "»0 15S TL İLAN T.C. MANAVGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ EsasNo 1994/440 KararNo 1994'513 Yukarıda esas \e karar numarası >azılı 13 12 1994 tarıhlı kârarla Antal>a ılı Manavgat ılçe- sı Sıde kasabası Selımıye Mahallesı cılt no 071 01, sayfa no 43 kutuk sıra no 13 tekayıtlı SeferveNacı- dekızı 1964doğumluNec- la Gulcu'nun IMTII Ze>nep Gulçu olarak duzeltılmış- tır 10 7 1995 Basm 34475
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog