Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

31 TEMMUZ 1S9S PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜNTI TELEVIZYON 15 İLMLERİ Denizin Derinliklerinden 06.30 atv Macera (Beneath the 12 Mile Reef) - Sünger avcılığı yapan ailelenn öy- küsünün arlatıldığı fılmın yönetmenliğinı Robert Webb üstlenmiş. Başrollerde Robert Wagner ve Terry Moore var (1953). Başlık 10.20 atv Dram ®Ağanın engellernelerine rağmen evlenmek isteyen iki gencin mü- cadelesi. Kemal tnce'ninyönetiminde Fikret Hakan ve Selma Gü- neri rolalıyor. (1965) Gelincik 10.30 Show TV Duygusal /£7\ Emeklibirsubayaâşık olan zengin kızın öyküsü konuedilıjor. Şe- vH/ rif Gören'in yönetmenliğıni yaptığı fılmde Cüneyt Arkın, Fatma Gi- rik var. Kurban . 10.30 Interstar Macera Mafya içindeki kardeşîyle karşı karşıya gelen adamin öyküsü. Me- hh Gülgen'ın yönetıminde Kadır Inanır ve Ahu Tugba başlıca rol- leri paylaşan oyuncular (1983). Seni Sevmek.- 11.30 Kanal D Melodram Genç bir k:z yolsuzluk davası nedeniyle babasını mahkûm ettiren ^J avukatla evlenir. Orhan Aksoy'un fılminde Ediz Hun, Filiz Akın rolalıyor. (1971) Hayat Pahahlığıyla... 12.00 Show TV Güldürü ©(How to Beatthe High Cot of Living)- Hayat pahalılığı karşısın- da büyük sıkıntı çeken üç ev kadını süpermarketi soymaya karar verirler. Robert Scheerer'in filminde Jessica Lang var. (1980) Gülümse Biraz 12.10 TRT INT Dram ®lkı askerlik arkadaşından birisinin diğennın kız kardeşine âşık ol- ması ilişkilerini sarsar. tbrahim Tatlıses'in yönetip rol aldığı fılm- de Ahu Tuğba ve Tanju Gürsu var. (1987) 12.101 Interstar I PlajAnılan Aynntı yanda Sevgiye Hasret 12.45 atv Dram Ailesınden \e çevresinden aradığı sevgiyi bulamayınca akıl hasta- nesine düşen kadının öyküsü. Şahın Gök'ün yönetiminde Serpil Çakmaklı, Tolga Savacı var. (1987) 14.10 / Kanal D / Uzun Bir Gece Aynntı yanda 14.301 Show TV I Düşler Tarlası Aynntı yanda Vazife Uğruna 15.30 atv Macera /^\ Emekli olacagi günlerde eski bir mafya lideri ile çatışmaya giren \Zs başkomiserin öyküsü. Orhan Elmas'ın yönetiminde Cüneyt Arkın, Şehnaz Dilan var. (1986) Bir Kulum tşte 16.10 Kanal D Dram ®Hapistençıktıktan sonra iyilikseverbiri olmayaçalışan eski bırga- zino kralının öyküsü. Yönetmenlığini tbrahim Tatlıses'in yaptığı filmde yine kendisi başrolde oynuyor. Nil Ünal da var. Kaçaklar 16.10 TRT 1 Macera /^-\ (Ride in the Whirlwind) - Cç arkadaş. bir soyguncu çetesiyle kar- \z/ şılaşırvekonakladıklanyerdebasılır. Yönetmenliğini Monte Hell- man'ın yaptığı filmin oyunculan Cameron Mithcell ve Jack Nicholson. Babasının Oğlu 16.40 Show TV Dram Yıllarca birbirlennden ayn yaşayan baba-oğulun buluşmalannjn öyküsü. Cüneyt Arkın'ın yönetip rol aldığı fılmde Halıl Taşkın da var. (1985) Hava Öncüleri 17.15 TGRT Macera ®(?)- Bir hava saldınsı sırasmdahatalı davranan albayın rütbelen sö- külür. Harold Wayne'ın yönetiminde Rony Wood, Gerald Wina var. (1992) 18.151 atv / Sultan Gelin Aynntıyanda Ya Benimsin, Ya... 18.20 Show TV Dram B'r emlakçinin yanında çalışan gençle hasta kızın öyküsü. Ferdı Tayfur'un yönetip rol aldığı fılmde Leyla Somerve Suzan Avcı baş- rolde oynuyor. Ölüm Sokaklan 19.45 Kanal 6 Macera ©(Killing Streets) - Bir lisenin basketbol koçunun kızkardeşi Lüb- nan"da rehin alınır. Stephen Cornvvell'in yönetiminde Lorenzo La- mas, Michael Pare var. İyi Aile Çocuğu 20.10 Kanal D Güldürü Birbirlerini tanımayan ikiz kardeşler aynı anda aynı şeylerı hisse- derler. Yönetmenliğinı Osman F. Seden'ın yaptığı 1978 yapımın- da K.emal Sunal, Harika Avcı. Sevil Üstekin rol alıyor. Vadideki Bela 20.30 HBB Güldürü /T7\ (Trouble in the Glen) - Güney Amerikalı bir işadamı tskoçya"da vü' bir malikane satın alır. Herbert Wilcox'un yönetiminde Orson Wel- les. Margaret Lockwood var. (1953) Mflvarder 20.35 Show TV Güldürü / O Kendı hallerinde bir aileye Milli Pıyango'dan para çıkınca yaşam- ^Ö' lan değişir. Kartal Tibet'in yönetiminde Şener Şen, Adile Naşit var. (1986) Karanhktaki Melek 23.20 atv Macera /O (Angel in the Dark) - Alkolik bir dövüşçü kör olan kızkardeşi için \İV tekrar ringlere döner. Irvin Johnson'un yönetiminde Rom Kristoff ve Zibel O'Grady var. Hiroşima Sevgilim 00.15 HBB Dram / O (Hiroshima Mon Amour) - Genç bir Fransız kadın ile Hiroşi- \zJ ma'dan kurrulanbirerkeğin aşkı. Alain Resnaıs'nin yönettiği film- de Emmanuelle Riva. Bemard Fresson rol alıyor. (1959) Kürdan Joe 00.40 Show TV Güldürü /O (Johnny Stecchino) - Italyan sinema oyuncusu Roberto Benig- \Z/ ni'nin yönetip rol aldığı bir mafya parodisi. Filmde Nicoletta Bras- hıde rol alıyor. (1992) Esrar Perdesi 01.00 Kanal 6 Gerilim O\ (Murder Sees the Light) - Televizyonda vaazlar veren bir dın ada- \y mı ortadan kaybolur. Harvey Hart'ın yönetiminde Saul Rubinek, Kenneth Wels rol alıyor. 01.001 atv I Bizim Hikâyemiz Aynntı yanda Kutup Mavisi 01.20 Kanal D Macera /TS (Arctic Blue) - Bın doğayı, dığeri de kendı çıkarlarını savunan iki w adamın hıkâyesınin anlatıldığı filmin yönetmeni Peter Masterson. Oynayanlar: Rutger Hauer, Dylan Walsh. Adalet Peşinde 03.00 TRT 1 Polisiye /T7\ (Mitchell) - Zengin bir adam, ev ine gıren hırsızı öldürünce peşine *O' bir polis düşer. Andrev V. McLaglen'in fılminde Joe Don Bakec, Maiin Balsam \ar. izleyin oYerli Orta Halli Yabancı \Değmez Kanal 6 Başkan Yardımcısı Adem Gürses, kanalın yeni yapılanma sürecini değerlendirdi: Bütün çevrelere eşit uzakbk FİGEN YANIK Ahmet Özal'ın 1992'de kurduğu Kanal 6 televizyonu. kanalın tama- mının satışınjn ardından yeni sahıp- leri ile geçen haftalarda yayın haya- tında yeni bir sayfa açtı. "Aile televizyonu" anlayışıyla sektör içinde kendine yer açarak uzun bir süre ayakta duran televız- yon kanalı, Turgut Özal'ın ölümü- nün ardından gerileme süreci yaşadı ve son bir yıl boyunca da oldukça güç şartlardayayınlannı sürdürebil- di. Kanalın "Satıldf', "Satılıyor". yabancı ortaklıklar. Ahmet Özal'ın hisselerde yüzde 51'den aşağıya ın- mek istemediği -.öylentılerinin ar- dından geçen ay televizy on dünyası- na uzak bir isim olan işadamı Meh- met Kurt tarafından tamamı satın alındı. Haklannda arsa rantında pa- zarlık güçlerini arttıımak için hare- ketettıkleri söylentileri yayılan Ada- nalı işadamı Kurt. yönetim kurulu başkanlığına damadı Hasan Basri Uğurlu'yu getırirken, icra kurulu başkanlığına Mehmet Turan Ak- köprülü. başkan yardımcılığına ise Adem Gürses atandı. • Adem Gürses, 'aile televizyonu' anlayışıyla kurulan Kanal 6'nın yine bu çizgide yayınına devam edeceğini belirterek "Değişik bir çizgi geliştirmek iddiasıyla izleyiciden kopmayı göze almayacaklannı" da sözlerine ekliyor. Adem Gürses Kanal 6'nın kurucularından olan, daha sonra HBB ve Kanal D'de de görev alan Gürses. kanalın yeniden yapılanma sürecini değerlendirirken kuruluşunvapısı veızleyicı ile kuru- lan diyaloğun sağlam olduğunu be- lirterek "Biz nerede kalmıştık, di- >e yola ko>ulduk. Ne eksiğimiz vardır diye başlıyoruz. Yakın ge- lecekte televizy onun iddiası görü- lecektir. Her gün vapıva bir tuğla koyuyoruz. Bu on beş yirmi gün içinde de bunun ilk göstergeleri çıktı"diye konuştu. Gürses, Kanal 6'nın kuruluşundan bu yana sürdürdüğü, ortalama Türk insanını rahatsız etmeyen. onlarla akrabalık kurmuş bir kanal olma çiz- gisinın devam edeceğini. değişik bir çizgı geliştirmek iddiasıyla izleyici- den kopmayı göze almayacaklannı belirtıyor. Kısa sürede henüz yeni program takviyeleri yapılmadan sadece elde- kı malzemelerle çehreyi düzenleye- rek ratingde belirgin yükselmeler gözlendiğini söyleyen Gürses. "Bu tırmanışîa birlikte birkaç aylık bir süre içinde Kanal 6'nın geçmişte- ki havası ve gücü tekrar >erine oturacaktır. "Neredekalmıştık... ve tamamladık' haline dönüşecek kı- sa süre içinde... Program yapımı- zı oluşturduk, taslakları hazır. TV programlarızaten biliniyor. Önemli olan bunu, bir kompozis- y'on içinde dozunu çok iyi ayarla- yarak de\am ettirmek. Bütün me- sele izle>icimizi tanımaktan ötü- rü, arzularını, isteklerini bilmek- ten ötürü yapacağımız farklı dü- zenlemelerdir. îzlevici analizleri gösteriyor ki biz izleyiciden kopuk değiliz. İzle\icimizle her gün yüz yüzeyiz." Gürses, kanalda bundan sonra gözlenecek sivasi çerçeveyı ıse şö>- le değerlendirdi: "Herkese eşit uzaklıkta olacağız. Biz her \ere eşit uzaklıkta ve yakınlıktayız. Biz burada Türk halkının, izleyicisi- nin hizmetinde kamu hizmeti ve- riyoruz. Tele\izyonların, gazete- lerin hepsi böyiedir. Biz gerçekten bu kamu anlayışını güderek bü- tün sivasi mekanizmalara aynı uzaklıkta olacağız. Kanal 6'nın geçmişinde, geleneğinde de bu var /aten. Hiçbir >ere taraf olmak de- ğil, doğrudan kamu hizmetinde olan bir kanalız." atv 18.15\ Refiğ'den 'başlık' sorunu Mantıksız kurala 'keskin' eleştiri Güldürü motifli kırsal kesim taşlamasında Türkan Şora\ başrolde. TV Servisi- Başlık parası için ana- sı ve babasınca köyde, bir "baş hay- >anı" denli değer verilmeden açık arttırmayla "mal" gibi dört bin lira- yaağanınoğluna satılan Sultan (Tür- kan Şora>), hastalıkl ı bir tip olan da- madın. düğün evinde zevkten ha\a- ya sıkılan kurşunlardan ürkerek kalp- ten ölmesı üzenne, gerdeğe gıreme- den dul kalır. Kayınpederi de başlık parası ziyan olmasın diye. satın aldı- ğı gelinıni, dünyadan habersiz beş ya- şındaki oğluna nıkâhlar. Kara yazgı- ya boyun eğen çılelı uysal gelinın. gerçek kocası olmasını bekleyerek tam on yıl dadılık edip büyüttüğü Ve- lı ıse onbeş yaşına geldiğinde "ab- la"dediğı kansı Sultan'a başka bir kıza sevdalı olduğunu söyleyerek ev - den kaçar. Cahit Atay'ın 1965'te yazıp, yıl- lar boyu çeşitlı tıyatrolarda müzıkal olarak sahnelenen "Sultan Ge- lin"oyunu. 1974te Halit Refiğ yö- netiminde sınemaya uyarlandı. "Sul- tan Gelin". köylerimızde "başlık" sorununu derinliğine işleverek bu Yönetmen: Halit Refiğ ' Yapıt ve Senaryo: Cahit \tay > Görüntü: Cahit Engin Müzık Abdullah Nail Bayşu Oyuncular: Türkan Şoray. Ali Ozoğuz, Renan Fosforoğlu, Şener Gezer, Cernil Paskap, Müşerref Çapın 1974, Saner Fılm yapımı. yanlış ve haksız görenek yüzünden kadının hâlâ insan ve eş olarak görül- meyıp. bir mal gıbi değerlendirilme- sini ve bunun acı sonuçlannı sergile- yen güldürü motıflenv le süslü bir kır- sal kesim taşlaması. Halit Refığ'in özenli çalışmasıyla iv i anlatılmış. iyi oynanmış. ancak oyundakı sıhirli et- kıyi pek i>i yakalayamamış. Güldü- rü öğesını ön plana çıkanp, mantık- sız kurallan keskin bir dille eleştifen "Sultan Gelin"i izleyenlergülerken üzülüyor. üzülürken de gülüyorlar TRT 2 22.50 îş tatıııiııi ve uyum TV Servisi - Ekonomi programı "İşte İş"in yedinci bölümünde "iş tatmini \e motivasyon" ko- nusuelealını>or. TÜSlAD'ındes- tekleyıp Zeliha Berksoy'un sun- duğu programa MESS Başkanı Erdoğan Karakoyunlu ve Türk- Iş Genel Sekreteri Şemsi Denizer de konuk oluyor. Ayrıca verımli- lığın yükseltilmesi ve iş koşullan- nın ıyileştırilmesi için gelıştırilmış bir bılim dalı olan ergonomi hak- kında Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok açıklamalarda buluyor. CLNE5 79.55' Turhan Selçuk konuk olu\or. Selçuk'la 6 insan hakları9 T\' Servisi - CINE 5'te haftada üç kez ekrana gelen "Sanat Gün- lûğü"programının ağırlığını çağ- daş Türk karikatürünün büyük us- talanndan Turhan Selçuk oluştu- ruyor. Selçuk. kendisiyle yapılan söyleşide 1992'den beri Avru- pa'nın çeşitlı kentlerınde sergile- nen "insan hakları"konulu kari- katür sergısınden söz ederken. bu yapıtların Kültür Bakanlığı tara- fından karıkatüralbümü haîınege- tirileceğini açıklayacak. Selçuk ay- nca Devlet Tiyatroları tarafından sahneye konulan ve ıkı yıldır kapa- lı gişe oynayan ünlü çizgi roman kahramanı Âbdülcanbaz'dan da bahsedecek. Sanatçı. İznıır Kitap Fuan'nın afiş taslağını da "Sanat Günlüğü" için resimleyecek. Gülsen Tabakçı ve Ebru Ço- kişler'ın hazırlayıp Lale Man- sur'un sunduğu programda Arti- san Sanat Galerisi'nde vaz sonuna kadar sürecek olan sergiden de gö- rüntüler ekrana gelecek. Bu sergi- de Abidin Dino, Av ni Arbaş. Fik- ret Mualla, Komet gibi ressamla- rımızın resımleri ver alıvor. İnterstar lıw\ Saks, yapımı tiyatro oyunu havasından kurtaramamış Dizi olaylarla kurulu filmTV Servisi - 1937 Brooklyn'ınde alt orta sınıftan bir Yahudi aile. çe- şitlibunalımlargeçinr...Standartbır Neil Simon oyunu uyarlaması. Biraz sihrini yitırmiş, ama gene de çok hoş anlan var. Eugene (Jonathan Sliverman). anne ve babası (Danner ve Dishy). ağabeyi Stanley (Drillinger), dul teyzesı Blanche (I%e\) ve onun kız- ları Laurıe (Lasi VValtz) ve Nora (Stacey Glick) ile birlikte Brighton Beach'in Coney Island bölgesinde oturur. Böyle bir yedili söz konusu olunca her türlü gelişme de söz ko- nusu olabilır ama, fılmde aslolan Eu- gene ile onun ıkı tutkusudur: Beyz- bol ve kadınlar. Ancak Saks. gerçek bir hikâye çizgisi tutturamaz. Daha Brighton Beach Memoires Yönetmen: Gene Saks Oyuncular: Bvthe Danner, Bob Dishy, Brian Drillinger, Stacey Glick. Judith Ivey, Lasi Waltz ' 1986 ABD yapımı. 108 dakika. çok birbırini izleyen bir dizi olay iz- leriz, insanlar tartışıp durur. Simon adının uyandırdığı kahkaha beklen- tileri de nispeten boşa çıkar. Oysa kendi oyunundan senaryoyu yazan bizzat vazarın kendisi. Gene de Si- mon bu senaryo ile daha dokunaklı. daha yüreğe hıtap eden bir mızaha yöneldı. Oyunu da sahneye koyan (hatta bırTony ödülü de alan) yönet- men Saks, fılmi birtiyatro oyunu ha- vasından kurtarmaya çalışmış, ama hem bunu başardığı söylenemez hem de sahnedekı kendiliğindenlik. per- dede kaybolmuş. Ovunculargenelde hayli ıvi. "Plaj Anılan". ele aldığı kültüre doğru bir bıçımde ve özenle yaklaşmış. Fazla çarpıcı olmasa da rahatlıkla izlenebılen noştaljık bır fılm. atv oı.(X)\ Delon ve Baye başrolde Kısa ve uzun hikâyeTV Servisi- Robert Avance (De- lon) trenle yolculuğa çıkar. Derken kompartmanına bir genç kadın gi- rer (Baye). Kısa bır bırliktelik pe- şındedır. Blier. erkek ruhunu pek hoşnut edecek bir rüyayı beyazper- deye getırmiş. Ancak kompartma- na gıren genç kadının talihsızlığı, bu kısa beraberlıkten sonra onu bı- rakmak ıstemeyen yaşlı ve ayyaş birromantığeçatmışolmasıdır. Ya- ni, kadın kısa hıkâyelerden hoşla- nır. adam ise upuzun Rus romanla- nndan. Blier'in filminde. özellikle ken- tin erkeklerinin hüsran içinde rop- döşambrlarıy la evden eve dolaştık- ları sahneler çok hoş. Hatta insana bir Bunuel anarşisi ve kâbusunu ha- tırlatıyor. Ama filmin fınali pektat- Notre Histoire Yönetmen:Betrand Blier OyunculanAlain Delon, Nathalie Baye, Michel Galabru, Genev iev e Fontanel, Jean-Puerre Darroussin, - 1984 Fransa yapımı. 111 dakika. minedici değil. Buna karşıhk Fransız sineması- nın en iyi kadın oyunculanndan Ba- ye, fîlm ılerledikçe daha da güzel- leşiyor. Elli yaşındaki Delon'un ise yıllardır uyumamış gibi bir hali var. Kanal D 14.10 Aşkve cinsellik Yönetmen: Süreyya Duru / Senaryo: Macit Koper/Yapıt: Necati Cumalı / Oyuncular: Hülya Avşar, Aytaç Arman, Yaman Okay. Gülsen Tuncer 1987, Murat Film yapımı. TURHAN' GURKAN Bir köy güzelinin, kendisini baştan çıkaran bıçkın bir delikan- lı ve sonradan evlendiği kentli ko- casıyla ılişkilerinin öyküsü. Sü- revya Duru'nun. Necati Cuma- lı uyarlaması "Lzun Bir Gece*. kırsal kesimde geçen bir aşk ve cinsellik dramına eğıliyor. Oykü, Cumalı'nın Batı Anadolu kırsal kesiminde geçen çoğu yapıtların- da olduğu gibi aşk v e cinsellik ol- gusunuön plana çıkarmış. Köy ka- dınının cinsellik arayışlannı, do- yumsuzluğunu. tutkularını, yasak ilişkilerini yerel motıflerle işlıyor. İyi anlatılmış. ancak fazlaca iz bı- rakmay an uy arlama sev da dramla- rından biri. Bır Anadolu köyünde babasız büyüyen Gülsüm (Hülya Avşar) at üstünde körüklü çizmelenyle caka satan erkeklik sımgesı kom- şu oğlu Selman'a (Aytaç Arman) vurgundur. Oysa Selman, küçük komşu kızının duygulannın, bek- lentilerinin farkında değildir. ShowTV 14.3O\ Gözyaşı ve tebessümlerin karşı konmaz bileşimi: 'Düşler Tarlası' Görsel yönü zengin bir 'fantezT Düşler Tarlası Field of Dreams 'i'önetmen: Phil Alden Robinson Ovuncular: Kevin Costner, Amy Madigan, James Earl Jones. Timothy Busfleld, Rav Liotta, Burt Lancaster, Gaby Hoffmann. Grank NVhaley, Dwier Brown / 1989 ABD vapımı, 106'dakika. SEVİN OKYAY 1989 yılının en başarılı fılmlerınden bıri olan "Düşler Tarlası" Kevin Costner'ı HolKwo- od'da bugünkü star statüsüne çıkardı Yönetmen Robinson'ın. VV.P. Kinsella"nın"ShoelessJoe" adlı kitabından senaryosunu uyarladığı fılm; bir mit, düş ve bevzbol karışımı. Seyirciyi kavrayıp götüren, görsel yönden zengin. cafcaflı olmayan bır fantezi. Ray Kinsella (Costner). üniversiteden sevgili- si olan kansı Annie ile (Madigan) lovvamısırtar- lalarına henüz gelmiş taze çıftçiler. Mutlu bir ai- le hayatı olmasına rağmen. idealizmın yitirilmiş olmasına kafa yorup duruyor. Çoktan ölmüş eski beyzbolcu babası ile olan ilişkısinı ziyan zebil et- tiği için de üzülüyor. Derken birgün tarladayken semavı bir ses duyuyor. Ses ona şifreli bir şekil- de. "Eğer yaparsan, gelir" dıyor Gelecek olan 'varlık', Ray'ın babasının gözükara bır hayranı olduğu. çoktan ölmüş bir beyzbol efsanesı: 1919 Dünya Serisi'ndeki skandal sonucu gözden dü- şen. meslek hayatı sona eren efcanevi beyzbol starı Shoeless Joe Jackson (bu filmde Liotta'nın oynadığı Joe'yu, kısa süre önce ekrana gelen "Se- kiz Adam Dışarı"da. D.B. Svveeney'in şahsın- da izlemiştık). Kendinı veailesiniçıldırmadığına ikna ettıkten sonra, Ray, ailesınin geçim kayna- ğını feda ederek kıymetli mısır tarlasını güzel bir beyzbol alanına dönüştürüyor. Bütün kent, yabancının beynini yediği görü- 1989'un başarılı fılmlerinden 'Düşler Tarlası', Kevin Costner'ı ünlendiren bir film. şünde. Ama bir gece Ray'in inancı ödüllendirili- yor. Jackson, onun mısırtarlasından bozma beyz- bol sahasında belirivor. Üstelik başka büyük beyzbolcuların hayaletlerinı de ardı sıra sürüklü- yor. Ancak Kinsella ve ailesi dışında kımse göre- mıyor onları. "Düşler Tarlası". aforizma bolluğuna ve ucuz duygusallıktuzağınadüşmeyenduyarlılığına rağ- men. beyzbol fikrinin en saf özüne süzüldüğü bir düş havasını koruyor hep: Zalim, kusurlu bir dün- yada. lekelenmemiş masumiyetı temsil eden oyun. Robinson, bir "ıslah olma" ve ınanç hikâ- yesi anlatan fılminde. baştan sona. doğru bir çiz- gi tutturmuş. Hollyvvood fantezilerınin geleneği- ne uygun. sihirli anları olan bir fılm. Saçma gibi görünen hikâyesini de. görüntüler (John Lind- sey), müzik (James Horner) ve iyi oyunculuğun katİcılarıyla inanılır hale getirmiş. l960'lı ve 1980'liyıllararasındaki ideolojikçatışmayıdade- şen "Düşler Tarlası", tam anlamıyla "Capra- esk" bir fılm. Geleneksel aile değerleri ve masum zevklere karşı duyulan nostalji ile birlikte. erkek- lerin babaları ile birleşme yolundaki yoğun özle- mine de paımak basıyor. Bu iyi huylu "Alaca- karanlık Kuşağı" filmı: en iyi film. senaryo uyarlaması. özgün müzik dallarında Oscar'a da aday oldu. Eğer, "Hadi canım, beyzbol da ney- miş? Alt tarafı bir oyun" diyorsanız, yapacak şey yok. Aksi halde, film gözyaşları ile tebessüm- lerin karşı konmaz birbıleşimini oluşturuyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog