Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Kapılar Aralanıyor• • • EMLAK BANKASI Cumhuriyet72. Y l SAYI25488/15000 TL (KDV ,çmde) KURUCUSU: Y I N R NADİ (J924-J945) BAŞYAZARI: IMDİR NADİ (J945-J99JJ ABD Enerji Bakanlığı "dünyanm en tehlikeli reaktörleri" ile ilgili rapor hazırladı ÇemobiFler kapmnzda Türkiye tehlikeli bölgede Greenpeace tarafından ele geçirilen raporda "rısk bölgeleri" arasında Türkiye de yer alıyor. Amerıkan araştırmasmda, nükleer bir kaza olmasının yalnızca bir zaman meselesı olduğu v urgulanırken, dünyanın en tehlikeli dört reaktörii olarak Bulgaristan"ın Kozluduy. Ukrayna"nın Çernobıl, Rusya'nın Kola ve Litvanya'nın Ingalina atom reaktörleri gösterilıyor. Bulgaristan'ın Koziuduy reaktöründe meydana gelebilecek bir radyoaktıf sızıntı, Balkan yanmadasını, Trakya'yı ve Fstanbul ile Günev \e Batı Karadenız'deki kentleri etkıleyebilecek. GÜHMN UÇMN'n taberi • Arka Sayfada Kiev'de zincirli protesto Türkiye, Belçika, Fransa, Slovakya, Avusturya. Hollanda, Ukrayna. Be>az Rusva ve Amerika'dan gelen 20 çe\re eylemcısi. 12 ocakta Brüksel'den başlattıkları yürüyüşü Kiev'de. kendilerını Fransa Başkonsolosluğu giriş kapısına ztncırleyerek tamamladılar. Belçikalı *'For Mother Earth" adlı kuruluşun organize ettığı "nükleersiz bir dünya için Avrupa uzun yürüyüşü"ne katılan çevreciler 4 bın kilometre yol katettiler. Fransa'nın yapmayı planladığı 8 nükleer denemeden vazgeçmesini isteyen çevrecilenn eylemlerine Kiev halkından da katılımlar oldu. TtMUR DAMŞ'n yazMl • Arka Sayfada Akkuyu tartışmaları alevlendi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. nükleer enerjının ucuz. temiz ve güvenilir olduğunu, enerji konusunda dışa bağımlılığı azaltacağını savunurken Elektnk Mühendisleri Odası, nükleer enerji üretmenin pahalı ve tehlikeli olduğu, aksine. nükleer yakıt konusunda dışa bağımlılığı arttırma tehlikesi taşıdığı görüşünde. EMO Yönetim Kurulu'ndan Gazi tpek, yaptığı açıklamada, Türkiye Elektrik Kurumu'nun üretim-tüketım tahminlerine göre Türkiye'nın bınncil kaynaklara davalı sistemler kurarak 2010 yılına kadar olan tüketim talebinı karşılavacak durumda olduğunu kaydettı. • Arka Sayfada ABD iddiası: Sırplann elinde Rus füzesi var Hırvat ordusu Bosna'da flerliyor• Sırplara ait iki kasabayı ele geçiren Hırvatistan hükümet ordusu. ülkenin orta kesimlerine doğru ilerliyor. Grahova ve Glamoc'un Hırvatlann eline geçmesi üzerine 20 bin Sırp bölgeyi terk etti. BM güvenli bölgesi Bihaç'ta çarpışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Bosnalı Sırp kaynaklan, Hırvatistan hükümet kuvvetleri ile Bosnalı Hınat birliklerinin, Sırplann elinde bulunan Banja Luka'ya giden ana yol üzerindeki Sırp kasabalan Jajce ve Donji Vakuf'a doğru ilerledigini söylediler. • Bosnalı Sırplann elinde, NATO uçaklanna karşı kullanmak üzere, son derece modern, Rus yapısı. yerden havaya SA-10 fuzeleri bulundugu öne sürüldü. ABD'de yayımlanan "Aviation Week and Space Technology" dergisi, 8 bataryadan oluşan yerden havaya 128 adet SA-10B füzesine sahip olan Bosnalı Sırplann, bu fuzeleri, NATO uçaklannın bir hava saldınsı düzenlemesi halinde kullanmak niyetinde olduklannı kaydetti. • Washington Post gazetesinde yayımlanan 'ABD, silah ambargosunu delerek Bosna-Hersek hükümetine sılah gönderiyor' haberleri üzerine Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Bosna'ya kaçak olarak sokulan silahlar arasında Amerikan yapımı silahlar olabilir. ancak bu kesinlikle hükümetin izni olmadan gerçekleştirilmiştir" denildi. • 11. Sayfada B U G Ü N Kibrit suyu, Aziz Nesin ve Markopaşa Kravatın isim babası Hırvatlar mı? Şimdi Çimen türküleri zamanıdır Kadınlar komünizmi özlüyor Kadının başkaldırdığı yer Hayatı genç sorgulayanlar Caz akşamlarına veda Cumhurlyet'leMriKtt FRANSA Konsolosluğa saldın• Almanya'da Türk işyerlerine yönelik saldırılar sürerken önceki akşam Fransa'nın Strasbourg kentindeki Türk konsolosluğuna molotofkokteyli atıldı. Düsseldorf kentinde önceki gece bir Türk seyahat acentesine, Frankfurt'ta ise bir Türke ait benzin ıstasyonuna molotofkokteyli atıldı, büyük çapta maddı hasar meydana geldi. • Alman polısi, Türk kuruluşlanna yönelik 5 gündür süren saldınlardan PKK yandaşlannın sorumlu olabileceğini söyledi. • //. Sayfada ONUR ÖYMEN: îkinci Lübnan istemiyoruz • Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Büyükelçi Onur Öymen. Kuzey Irak'ta Kürt grupları arasındaki çatışmalan anımsatarak "Türkiye, yanı başında, civar ülkelerle sürekli ihtilaf içinde bulunan ve geçmişte bu durumda olan ıkincı bir Lübnan istemiyor. Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması esastır" dedi. LJUf «JUİBRAHİMOÖJrBBn laftari • //. Sayfada Patlamanın nedeni tedbirsizlik Önceki giin gece yansına doğru söndiirülen > angından sunra e\ lerıne dönen Pamukcrv alılar patlamalann yarattığı tahri- batı şaşkın giklerle iziediler. İlçede vaşam normale dönerken halk fınnlann önünde kuvruklar oluşturdu. Pamukova'da yaşam normale döndü• Pamukova haikı, uğradığı zarann giderilmesini beklerken olayla ilgili idari soruşturma ve askeri savcılıkça başlatılan soruşturma sürüyor. Milli Savunma Bakanı Gölhan, halkın zararının gidenleceğini açıklarken can kaybı bulunmamasının se\indirici olduğunu söyledi. PAMUKOVA (Curahuriyet) - Sakarya'nın Pamukova ilçesın- de bulunan 15. Kolordu'yabağ- lı 2. Tugay Komutanlığı Mühım- mat Bölüğü'nde meydana gelen patlamanın ardından patlamala- nn durması ve çıkan yangınm söndürülmesi üzerine ilçede ya- şam normale dönüyor Önceki gün 12.30 sıralannda roketatar mermılerinin imhasında çıkan yangının ardından boşaltılan il- çenın halkı. dün geceden itiba- ren evlerine geri dönerken uğra- nılan maddi zarann giderilece- ği açıklandı. Genelkurmay Baş- kanlığı. olayda ölen veya yara- lanan askeri personel ofmadığı- nı açıklarken Cumhurbaşkanı Süleyman DemireL ıncelemeler- de bulunmak üzere bugün Pa- mukova'ya gıdıvor. 15 Kolordu'ya bağlı Mühim- mat Bölüğü'nde. kullanım süre- len dolmuş bomba ve patlayıci- UArkasıSa. 19, SiL l'de PAMUKOVAL1 CAM DERDlNDE YAHYA KOÇOeiU'nun noöan • 19. Sayfada Özel tiıııiıı yapısı sorgıdamyorBüyük sorunlar yaşanacak PKK'ye karşı görev yapan özel tim elemanlannın rümünün psikolojik tesrten geçirilmesi gerektiğini belirten SBF öğretim üyesi Doğu Ergil. "Ozel time eleman almırken belirli standartlar konulması lazım. Ne yazık ki özel time alınanlar, şimdiye kadar kas gücüne bakılarak seçilmiş" dedi. Ergil, Güneydoğu'daki savaş bitip olağan döneme geçildiğinde çok bü\ ük sorunlar \ aşanacağını belirtti. EVİN GÖKHfn batePJ • 3. Sayfada Hukuk dışı faaliyet tstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. M. Semih Gemalmaz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yaptıklan yerlerde halka baskı uyguladıklan öne sürülen özel tim görevlilerinin, bütünüyle hukuk ve hukuksal denetim dışı faaliyet gösterdiklerini söyledi. Gemalmaz. "Bunun altında yatan, Türkiye'deki olağanüstü rejim hukukunun antidemokratik içerikte olmasıdır" dedi. • 3. Sayfada Menteşe, özel timi savundu Tunceli'de meydana gelen olaylarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, Tunceli'de 3 özel tim görevlisinin cenaze töreninde meydana gelen olaylar sonrasmda bazı çevreler tarafından kasıtlı olarak bu olay gerekçe gösterilerek gerçek dışı haberler yayıldığını, bu şekilde Tunceli'nin sürekli gündemde tutulduğunu öne sürdü. Menteşe, DHK.P-C militanlarının PKK'ye sığındığını belirtti. • 3. Sayfada Dizi Yazı 70'lik büyük biraderler • 1991 sonlarına doğru Sovyetler Birliği'nin yıkılışı artık kaçınılmaz olmuştu. Ülkede âdeta yasaklardanbır du\ar örülmüştü. Örgütlenme, toplantı, gösteri. basın özgürlüklennın yanı sıra yurtdışına çıkış hakkı da neredeyse tümüyle yok edilmıştı. • 300 milyonluk Sovyetler Birliği. yaİclaşık 20 milyonluk dev ve tci kof bir partıyle. parti ise politbüronun 70'lik liderlerince yöneriliyordu. 15-20 yıl önce, yaygınlaştırılan bir slogan vardı: "Bir politıkacının en verimli yaşı 70'tir!" • 1985 bahannda yeni bir lıderbaşa geldi. Birbiri ardına ölen 70'lık liderlere benzemiyordu. HAKAN AKS/tY'm dbi yao» • 12. Sayfada Londra Cep kitaplarınm yaş günü EDtPEiMİLÖVMEN • llk Penguin yayınının tarihi 30 Temm'uz 1935'tir. Yani bugün 60. doğum günü. Artık ince karton İcaplı kitap kadar doğal bir şey olamaz gibi geliyor. Ama 60 yıl önce. bu bir yenilikti. Ucuzluğu da çok cazipti. Millet kapıştı. Oyle ki on yıl önce 1985'te. tam bugünlerde 50. yaş günü kutlandığı sıralarda I milyanncı Penguin kitabı da satıldı. Stockholm Yaz, festivaller ve basm GÜRHAN UÇ1C\N • Stockholm, ağustosun ortasında başlayacak olan 'Su Festivalı'nı bekliyor. Göteborg ise 4 ağustosta aç.ılıs.1 yapılacak olan Dünya Atletizm Şampiyonası için takılarını takmış. kokulannı sürmüş, cicilenni giyinmiş bir güzel gıbı hazırlanıyor. • 10. Sayfada istanbul Kurt'un cenazesinde lOOgözaltı • Buca Cezaevı'nden üç arkadaşıyla birlikte kaçtıktan sonra lzmır Bahçelievler'deki operasyonda öldürülen DHKP'-C mılitam Alı Rıza Kurt'un İstanbul"daki cenaze töreni sırasında yaklaşık 100 kışi gözaltına alındı. I 7. Sayfada • Tunceli'deki baskılan protesto için 5 gündür sürdürdükleri açlık grevini sona erdıren Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, CHP il merkezi önünden Tünel'e kadar slogan atarak yürüdüler. • 6. Sayfada OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Insan ve Çevre... Çevre ve çevresel politika- lara yönelik kaygılar, artık tek boyutlu olmayıp uluslararası bir gundemı oluşturuyor... Insanlar, Rusya'dayıllar ön- ce meydana gelen Çernobıl faciasının izlerinı bugün hâlâ yaşıyorlar. Çevre sorunlarının sınırian aşmasını belki de şaş- kınlıkla izliyorlardır. Ancak o facıanın etkısı bugün de ya- şanıyor ve insanoğlu çevre sorunlanna daha sıcak bakı- yor. Acaba doğal çevre, yaşa- mını sürdürebilecek mi ya da başka Çernobil faciaları yaşa- yacak mı? Fransa'nın. Mururoa mer- canadasında yapmayı hedef- lediği sekiz nükleer deneme- ye karşı sınırian aşan tepki yu- mağına bakacak olursak in- sanlarda çevre varlığını koru- maya yönelik bilinçli ve duyar- lı bir eylemın yayıldığına tanık oluruz... Önceki gün Kiev'de sekiz ülkeden yirmi çevreci niçin bir araya geldi, amaçlan neydi? Yanıtını hemen verelim: "Fransa nükleer denemeden hemen vazgeçsın..." Yirmi çevre eylemcisi, salt bir açıklama yapmakla yetin- medi. Aynı zamanda çevreci- ler, "Nükleersiz bir dünya için Avrupa uzun yürüyuşü"nü de 12 ocakta başlatmıştı. 26 temmuz günü Kiev'e ula- şan çevreci eylemciler, (Belçi- ka, Fransa, Slovakya, Avus- turya, Hollanda, Ukrayna, Be- • • • • 4rAa.s7.Vo. 19, Sü. 9'da P A Z A R K O N U G U Anayasa değişıkliğinden sonra çıkarılması gereken yasaların bulunduğunu belirten TBMM Başkanı Hüsamettin Cındoruk. seçmen kütüklerinin 18 yaşa göre yeniden aüncelleştirilmesi gerektiğini belirtti. LfYlA 1XV|MWÖ(rıwn söyteşisi B 8. Sayfada Giresun'da gazete sahibi Öldürüldü Giresun'da yayımlanan yerel Son Haber gazetesinin sahipliğıni de yapan işadamı Nail Aydın, gece iş ortağı tarafından tabanca ile vurularak Öldürüldü. • 19. Sayfada Ayasofya'da yolsuzluk iddiası Ayasofya Müzesı'nde, yerli ve yabancı turistler için satışa sunulan turistik yayınların satışı ve faturalandınlması sırasında milyarlarca liralık yolsuzluk yapıldığı öne sürüldü. • Arka Sayfada Küreselleşme özlemi Günumuzde hukum surmekte olan küreselleşme fikrının anlamı, "uluslararası pazar güçlerine kayıtsız şartsız teslimiyet" olarak özetlenebılir. Prof. Dr. Alpaslan Işıkh'nın yazısı • 12. Sayfada GUNDEM MLSTAFA BALBAY Caz Orleans... NEW ORLEANS - Dokuz gün aradan sonra yeniden merhaba. Sız hıç, dişleri sökülmüş. ılaçla uyuşturulmuş, kafese kapatılmış aslana, "aslan" der misiniz? Missıssippi'yi, New Orleans'tan okyanusa dökülürken işte o hale getırmişler. Dünyanın debisı en yüksek nehri, kıyıdan betonla, tepeden demırle kuşatılmış ve kişiliksiz bir hale getırilmiş. "Acaba" dedim, sadece kent merkezi mi böyledır? Bir- kaç saatlık bir vapur gezısıne katıldım. Değışen bir şey yok. Kalın beton duvarlarla kuşatılmış dev bir nehır. Be- tonun hemen arkasında, ağaçlar. ılk buldukları toprak • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog