Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

EMLAK BANKASID a h a U / g a r B ı r Y a ş a m I ç Cumhuriyet VISA Premier, International... 150.000 S'hkterdi kaza sigortası^glar^f J 72. YLSAYI25471/1 Tl (KDV/ç/ncfe; KURUCUSU: YIHUIMUİ (/924-Î945;8AŞMZ/V?/: NADfc N « l 5 IHZMTEti Türkiye devrede Azeri Ermeni barışı yakında • Cumhurbaşkanı Demirel, Ermenistan'ın işgahyle yerlerinden olan 1 milyon 200 bini aşkın Azerinin evlerine dönebilmeleri için Türk diplomasısinin bir formül üzerinde çalıştığını açıkladı. • Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye'nin Orta Asya'ya geçebilmesinde Ermenistan faktörünün öneminin altını çizerek Gürcistan ıle yakında kapı açacaklannı söyledi. H 77. Sayfada BATI ŞERİA Arafat'la Peres ü üüzgün • Israil ile Filistın, Batı Şeria'da Filistin özerk yönetiminin genişletilmesi konusunda anlaşamadılar. Böylece 1 temmuzda imzalanması gereken antlaşma imzalanamadı. • Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'la Israil Dışişleri Bakanı Şimon Peres, antlaşmayı 1 temmuza kadar yetiştirebilmek için cumartesi günü saat 24.00'e kadar Gazze Şeridi'ndeki Erez'de pazarlık yaptılar, ancak görüşmeden bir sonuç çıkmadı. M 10. Sayfada SARAYBOSNA Sırplar BM'yi yîne vıırdu • Bosna-Hersek'inbaşkenti Saraybosna'yı şıddetli ÎKDmbardımana tutmayı sürdüren Sırplar, dört gün arayla ikinci kez Birleşmiş Milletler karargâhını vurdu. • ABD Büyükelçıliği ile Birleşmiş Milletler karargâhı arasına düşen üç havan mermisi dört kişinin yaralanmasına neden oldu. • 77. Sayfada 37 aydının Sıvas'ta diri diri yakılması tüm yurtta lanetlendi Oıı binler yürüclüKadıköy'de miting Istanbul'daki ilk anma, sabah Zincirlikuyu Mezarhğı'nda Asım Bezirci'nin kabri başında yapıldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Pir Sultan Abdal Canlar Derneği ile çeşitli kitle örgütlerinin Kadıköy'de düzenlediği mitinge, sol örgütler ve bazı dernekler katıldı. Arama sırasında polisle bazı gruplar arasında çatışma çıktı, 2 gazeteci yaralandı. Madımak Oteli'ne karanfil 37 insanın yakıldığı Sıvas'ta dün sessizlik hâkimdi. îki yıl önce almamayan güvenlik önlemleri gereğinden fazla alınırken 37 aydının yakıldığı Madımak Oteli önündeki anma törenine sadece demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri katılabildi. Bu yılki anma töreni, Sıvas'ta alınan olağanüstü önlem nedeniyle Hasret Gültekin'in köyünde yapıldı. Adanada 35 gözaltı Insan Haklan Derneği'nde toplanan bir grubun Sanatçılar Parkı'nda etkinlik düzenlemesine izin verilmedi, 35 kişi gözaltına alındı. Izmir'de Pir Sultan Abdal Derneği ve Demokrasi Platformu etkinlikler düzenledi. Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde de 'Banş ve Hoşgörü Yürüyüşü' yapıldı. Bursa, Mersin ve Antalya'da da kınama mitingleri düzenlendi. • 7. Sayfada İstanbul KadıköVdeki mitinge on binierce kişi kabldı. Sıvas'ta vakılarak öldürülen 37 aydının fotoğraflan taşındı, acı gün bir kez daha kınandı. (Fotoğraf: ZAFER AKNAR) HİKMET ÇETİN; Ortaçağ özlemi • CHP lideri, Sıvas kıyımmda yobazlann asıl hedefinin aydınhğa ve laik cumhuriyete saldın olduğunu söyledi. • 7. Sayfada NOTLAR Suskun Sıvas • Katliam, birçok ilde on binler tarafından lanetlenirken 'ölü ozanlar kenti' Sıvas'ta sessizlik egemendi. • 7. Sayfada SERVER TANİLLİı Solingen gibi • Prof. Dr. Tanilli, "Sıvas'ta aydın yakanlar ile Solingen'de Türk yakanlar özdeş zihniyet ürünü" dedi. • 7. Sayfada AZtZ NESİN: îkiyüzlüler •Foça Festivali'nde, Sıvas panelini engellemek isteyen ANAP, DYP, MHP ve RP ilçe yöneticilerine tepki yağdl. • 7. Sayfada Yıuıaıılı yetkililer dikkatli olıııak - • Tarihi Kırkpınar güreşlerinı izlemek üzere Edirne'ye gelen Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Yunanistan'ın, Türkiye'yi rahatsız edecek konulara destek vermesiyle kötû bir komşuluk ortaya koyduğunu belirrti. • Demirel, "Yunanistan'ın, terör gibı Türkiye'nin hassas oldugu meselelerde çok daha dikkatli olması ve Türkiye'yi rahatsız edecek şeylerden kaçınması lazımdır" dedi. • 19. Sayfada KİTZAMLARI Memur ücreüeri geride • Sonl.5yıldaKtT ürünlerine yapılan zamlar yüzde 414'e ulaşırken memur maaşlan yüzde 159 oranında arttı. En düşük fıyat artışı telefon ücretlerinde, en yüksek artış ise gübrede gerçekleşti. • 5. Sayfada SSK borç batağında • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis, SSK'nin yıl sonu borcunun 15 trilyon 100 miryar liraya ulaşacağının tahmin edildiğini bildirdi. • Bakan Halis, ANAP'lı Dumankaya'nın soru önergesine verdiği yanıtta, kurumun 1994 yılı başında 5 trilyon 119 milyar lira iç borcu bulunduğunu, yıllık bılanço henüz çıkanlmadığı için revize bütçe rakamlanna göre 1994ödemeler dengesinin 24 trilyon lira açık vereceğınin tahmin edildiğini söyledi. • 5. Sayfada TMY'deki 8. maddenin kaldınlmasını istemeyen Genelkurmay'ın tavnna ilişkin tartışmalar sürüyor Çetin: Irade MecKs'm• Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, Terörle Mücadele Yasası'ndaki 8. maddenin kaldınlması konusunda koalisyon ortağı DYP ile ilke olarak anlaştıklannı belirterek "Bu konuda karar ve irade parlamentoya aittir" dedi. DYP Genel Başkan Yardımcısı Halit Dağlı da "Silahlı Kuvvetleri siyasi tartışmanın tarafı yapmanın yanlış olacağını" söyledi. • Milli Savunma Bakanı Gölhan, "Çörekçi Paşa'nın söylediğini bütün kamuoyu söylüyor, hatta milletvekillerinin çoğu aynı kanaatte. Ordu, 'Her zaman olduğu gibi siyasi otoritenin emrindeyiz, ihtiyacı karşılayacak yeni bir yasa çıkanlabilir' diyor. Bu gerçekleri bir tarafa bırakıp da sadece 'Ordu 8. maddeye karşı' diye yorum yapmak ülkenin menfaatlerine aykındır" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Genelkurmaj Başkanlığı'nın. Terorle Mücadele Yasası'nın (TMY) 8. madde- sininşu andah biçimiyle "korunması" görüşünü açıklamasının yankılan sürü- yor. Mılli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan, Genelkurmay 2. Başkanı Or- general Ahmet Cörekçi'nin sözlerinin "sapünldığı kanaatinde" olduğunu be- lirtırken CHP lıden \e Başbakan Yar- dımcısı Hikmet Çetin, "'Karar ve irade parlamentoya ait Biz bu konuda orta- ğmuzla ilke olarak anlaştık T> dedi. TMY'nın 8 maddesınin korunma- sını savunan Orgeneral Çörekçi'ye, CHP'den tepki gelırken hükümet orta- ğı DYP sahip çıktı. Milli Savunma Ba- kanı Gölhan, Çörekçi 'nın sözlerinin tü- müyle ele alınmadan yorumlandığını ileri sürerek "Ordu bugün her zaman- kinden daha çok demokrasiye sadıkbr ve siyasi otoritenin emrindedir" dedi. Gölhan, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Cörekçi'nin konuşmasın- dan bircümleyi alarak "Ordu şöyle dü- şünüyor" yorumu yapmanın yanlış ola- cağını ileri sürerek şunlan söyledi. "Çörekçi Paşa'nm söylediğini bütün kamuoyu söylüyor, hatta milletvekillc- rinin çoğu aynı kanaatte. Ordu, 'Her • ArkasıSa. 19, Sü. 3'te GENELKURMAY: TEK VATAN, TEK LlSAN • 19. Sayfada ANAYASA İÇİN ZORLU ZİRVE Once uzlaşma sonra 2. tur• TBMM Başkanı Cindoruk, siyasi partiler arasında arabuluculuk yapmaya çalışacak. Cindoruk'un, anayasa değişikliği paketinin, referanduma gitmeden kabulünü sağlamak için liderler zirvesini yann toplaması bekleniyor. • Liderler zirvesinde uzlaşma sağlanması durumunda, değişiklik için ikinci tur görüşmelere çarşamba günü başlanacak. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Ilk tur görüşmeîennde referandum yolu görünen ana- yasa değişikliği önerisi için ikinci raundun, çarşamba günü başlaması bekleniyor. TBMM Başkanı Hüsamettin Cindo- ruk, 20 maddelik önerinin 13 maddesinin reddedılmesi üze- rine, ikinci tur görüşmeler ön- cesinde öneriye destek veren siyasi parti liderlerini toplaya- • Arkası Sa. 19,Sû.l 'de Faili meçhııfler ortada kaldı • 2 ay önce kamuoyuna yansıyan TBMM Faili Meçhul Sryasi Cinayetleri Araştırma Komisyonu raporu hâlâ imzaya açılmadığı için, Türkiye Büyük Millet Me:lısi Başkanlığı'na sunulamadı. ANKARA CumhuriyetBfiro- Su) - Devletin çınde yer alan "suç örgütii niteli^ndeki karanhkgûç odatlannın* varlığını belge- leye-ek devl:tı göreve çağu-an TBNM Faili Meçhul Siyasi Ci- nayetleri Arajtırma Komisyonu rapom bugüte dek imzaya açıl- madğı için. jrtada kaldı. 2 ay dnc< basm ıracılığıyla kamu- pyura yansı\ın ve "devletin ak- İannası" genkçesiyle resmi bu- danru girişmlennın gündeme geLnesı üzeme imzaya açılama- yan apor, TEVIM Başkanlığı'na da sunulamadı. Gazetemız yazan Uğur Mum- cu'nun 24 Ocak 1993 tanhınde bombalı bir suıkastla yaşamını yitirmesinin ardından DYP. ANAP, SHP ve CHP'lı millet- vekıllennin önergelen üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun 9 Şu- bat 1993 tarihındekı 65. bırleşı- minde kurulan araştırma komis- yonu, 17 Mart 1993 tarihinde ılk toplantısını yapmıştı. Ilktoplan- tıda, DYP Kınkkale Milletveki- li Sadık Avundukluoğlu genel başkanlığa getınlmıştı. Gazetemiz yazan Ugur Mum- cu'nun yanı sıra Prof. Dr Mu- ammer Aksoy, Doç. Dr. Bahriye Üçok, gazeteci Çetin Emeç, ya- zar Musa Anter ve Dıyarbakır HEP 11 Başkanı Vedat Aydm ci- nayetlerinın soruşturma süreçle- nndekı gehşme ve aksaklıldan araştıran komisyon, çalışma sü- resini 5 kez uzath. Kuruluşun- dan 20 ay sonra, 14 Ekim 1994 tarihinde görev süresi sona eren ve yeni uzatma istemınde bulun- mayan komisyon, daha sonra ra- por yazma sürecıne gırdi. TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 10 Şubat 1995 tari- hinde komisyona yazı göndere- rek "raporun biran önceTBMM M Arkası Sa. 19, Sü. 9'da Kim demiş, hanıntlar kendi işini kuramaz diye? Kendi ijini kurmak isteyen hanımlar. gelin VakıfBank a... dikişten nakışa, örguden dokuma ve seramiğe kadar her turlü el becerisi için; ev yemekleri, pasta uretimi ya da temizlik şirketi kur- mak, kres açmak için... hatta taksi sahibi olmak için bile VakıfBank'tan kredı kullanabilirsi- C\ niz. Hem de çok uygun koşullarla. Futbolun kader günü Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu, üçte iki çoğunluk sağlanabılirse bugün toplanacak. • Spor'da Hitit Cüneşine destek Ankaralılar Anadolu uygarlığını simgeleyen amblemlerine sahip çıktı. Ikı günde 60 bın imza toplandı. • Arka Sayfada Aya İrini'de barok akşamı 23. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali'nde bu akşam "The King's Consort"un konseri izlenebilır. H 15. Sayfada SEK'te şeffaf pazarlık Özelleştirme Idaresı Başkanı Ufuk Söylemez, ilk KİT satışına iddialı başlıyor. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY KrizmaKoalisyon hükümetı, siyasi deyimler sözlüğüne yeni bir sözcüğün daha eklenmesinı sağladı: Krizma... Kerizma ve karizma sözcüklerinden birer harf eksik... Hükümetimızin krizması son günlerde giderek yükseli- yor. Zaten belli bir eğrisi vardı. Şimdi, yaşamla ölüm ara- sında savaşım veren hastanın elektronik göstergeleri gibi hızla inip çıkıyor. Hükümetimiz sayesınde krizin öyle korkulacak bir şey olmadığını, tam tersine işlenn yolunda gittiğinı gösterdiği- nı görmüş olduk. Bu durum, salt siyasi degil; toplum yaşamımıza da za- manla önemli katkılar sağlayacak. Bundan kimsenin kuş- kusu olmasın. m Arkası Sa. 19, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog