Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Kapılar Aralanıyor... EMLAK BANKASID t h a U y | i r B l r Yaşam I ç t n " Cumhuriyet72. Y l SAYI 26484 /15000 TL (KDV,çinde) KURUCUSU: Y1INUS NMİ (7924-1945) BAŞYAZARI: N M h NMİ (J945-799?) 7B*Ta)WDZ1995 ÇUŞMIIM Gümüşhane Baro Başkanı 'türban 'a karşı çıktı, öldürüldü Şeriatçı înf azSİIahll Saldiri Gümüşhane'ye Adanadan geldiğini söyleyen şalvarlı ve sakallı bir kişi, saat 10.00 sıralannda avukatlık bürosunda yalnız olan 35 yaşındaki Gümüşhane Baro Başkanı Ali Günday'ı öldürdü. Günday, 7 kurşunla yaşammı yitirirken saldırgan teslim oldu. Izzet Kıraç, Ali Günday'ın. türbanlı 2 avukatın yasalar uyannca davalara girmesine izin vermediğini gazetelerden okuduğunu ve planlı olarak saldınyı gerçekleştirdiğini söyledi. Yalnız olduğunu söyleyen Kıraç'ın, daha önce de bir sendikacıyı yaraladığı için 14 yıl hapse mahkûm edildiği, 1987'de Infaz Yasası değişikliğinden yararlanarak cezaevinden çıktığı öğrenildi. ÖrgÜt bağlarttlSI Gümüşhane Valisi Ayhan Çevik, saldırganın, türbanlı avukatlann adliye önündeki eylemlerini gazetelerden okuyup tek başına cinayeti gerçekleştirmek için karar vermesini mantıklı bulmadığını belirterek örgüt bağlantısının araştınldığım söyledi. Vali Ayhan Çevik, "Baro başkanımız da inançlı, marjinal yapısı olmayan, değerli bir arkadaşımızdı. Baro başkanımızın yaptığı, çok yasal bir tavırdır" dedi. Çevik, Günday'ın tehditler üzerine emniyet veya savcılığa başvuruda bulunup bulunmadığına ilişkin soru üzerine, "Tehditle ilgili müracaatı em- niyete de savcılığa da yok. Yalnız duyum olarak var" dedi. • 19. Sayfada Tepkiler Sav: Bizleri tüketemezler • Cumhurbaşkanı Demirel ve Başbakan Çiller yayımladıklan mesajlarla Günday'ın öldürülmesini kınarlarken Türkiye Barolar Birliği Başkanı Önder Sav, "Ali Günday, teokratik devlet özlemcilerinin mesleğimızden kopardığı ilk şehit değildir, ama son olmasını diliyoruz" dedi. • 19. Sayfada Eski MHP'li yeni RP'li ADANA (Cumhuriyet Gü- ne> tlleri Bürosu) - tkı çocuk babası, Gümüşhane Baro Baş- kanı AM Günday' ı öldüren tzzet Kıraç'ın oğlu Vluzaffer Kıraç. babasının bazı kışılertarafından u tahrik edilmiş" olabileceğinı öne sürdü. Bir hafta kadar önce üç MHP'linın saldınsına uğra- dığını behrten Muzaffer Kıraç, bu olaya çok sinirlenen babası- nın üç gün önce silahını da ala- rak evden aynldığını söyledi. MArkasıSa. 79,5ü. 9'da Evli ve iki çocuk babası olan Baro Başkanı Ali Günday "ı (üstte)" öldürmek için Adana'dan Gümüşhane 1 ye gelen İöet Kıraç'ın (yanda) yasadışı bir örgüt üyesi olup olmadığı araşbnlıyor. Hosgeidm GQm Dşhane, Deıya Hanım için ayakta Baroterörii Mecliste.üet Sakartğ'raian destek alan âarolar 8rf$ıw öfcrafejte t«ortüufcavu Barolar Birliği'ne göre; basörtüsü «onursuzluk* simgesi! Hastalıklıkafalar 2Temmuz 95 ASKERİ ŞURA Şeriatçıya operasyon • TSK'de bir süredir hazırlıklan yürütülen şeriatçı operasyonunun sonuçlan, Yüksek Askeri Şûra toplantısının ardmdan ortaya çıkacak. Bazı şeriatçı organizasyonlarla işbirliği içinde olduğu belirlenen subay ve astsubaylar. 1994 yılı sonbahar tayinlerinin yanı sıra, 1995 yılı ilkbahar tayinlerinde dağıtıldı. • 19. Sayfada SAĞLIK BAKANLIĞI Radikal sağ kadrolaşıyor • Sağlık Bakanhğı'nda Dogan Baran döneminde yoğunlaşan ve giderek bakanlıktaki demokrat bürokratlan sindirme operasyonuna girişen "ülkücü-şeriatçı" kadrolann, son olarak Sağlık Eğitimı Genel Müdürü Mehmet Özden ile Ana- Çocuk Saglığı Projesi Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Akın 1 Dervişoğlu'nu hedef seçtikleri belirtildi. • 19. Sayfada Adatet 3a<ar^"ndan des*ek*T Ba-olfcr Brkğıin i?.tıma*yte. Eıtakan: Olayı takip ediyoruzTMMMA .Adaletkimlereteslim i PKKIılar , isyana ? tesvllc edMdi k 6aşörtûsû insan haklarmaslnnez" DYPveflNAP başörtusunü reddettilert.: rar-Ku »• t:,T* 1 Haziran 95 RADİKAL İSLAMC1LARIN BOY HEDEFİYDİ - Davalara türbanla girmek isteyen iki avııkatın barodan ahlması. Akit gazetesi ve Milli Gazete'de yaYimlanmıştı. Hcr iki gazete, Günda> 'a karşı kampanya başlatmışü. 1 1 9 . Sayfada İşçflerle polis karşı karsıya • Izmir Ambarlar Sitesi'nde işten atümalan ve sendikasızlaştırmayı protesto eden işçiler, karşılannda işveren tarafmdan gönderilen özel gûvenlikgüçlerini buldular. Gerginlik polisin gelmesiyle büyüdü ve çatışmaya döndü. NECATİAYGES' şımlerine engel olmaya çalışan işçilerden bazılan geçen günler- lZMtR-\mbarlar Sitesi'nde de işten atılmışlardı. İşten atıl- işverenin çağnsıyla oluşturulan polis ablukası ve işverenin getir- diğıözel gûvenlik ekibi dün ça- Uşrr.aya yoı açtı. Tümtis'e üye işçi'^rle pots arasmda çıkan taş- h sopah kavgada yaralananlar oldn. Türk-tş'e bağlı Tümtis Sendi- kas 'nın öışütlü olduğu lneko Ambarlar Sitesi'nde yaklaşık bir iydır sü.'en gerilim, dün kav- gaya dönûjtü. İşverenin sen- dikısızlaştrmaya yönehk gın- malan ve sendikasızlaştırmayı protesto amacıyla zaman zaman çeşitli eylemlerle tepkilenni di- le getıren işçiler dün karşılann- da daha büyük bir polis gücü buldular. Geçen hafta konuyla ilgili MArkasıSa. 19, SiLl'de İŞÇİLERDEN 'KOMlK ZAM'MA PROTESTO B 6. Sayfada Çevik Kuvvet'in, işçikri işyerierine gitmekri konusundaki u\anstnın ardından ortahk kanşn. Kavga sırasında bazı işçiler yaralandL Sırplar Zepa'yıda ele geçirdi• Bosna-Hersek'teki BM Konıma Gücü (UNPROFOR), Bosna'nın doğusundaki Zepa güvenli bölgesinin de Sırp güçlerinin eline geçtiğini doğruladı. BM Sözcüsü Myriam Sochacki. "UNPROFOR, bölgedeki ekipleri aracıhğıyla Bosna ordusunun artık Zepa'da olmadığını ve buna karşılık Sırp askerlerinin kent içinde olduklannı doğruladı" dedi. • Pale'deki Sırp yetkilileri de Zepa'yı ele geçirdiklerini açıklayarak kenti savunan Boşnak askerlerinin "esir statüsüne" sahip olacaklannı bildirdiler. Sırp yönetiminin basın bürosundan yapılan açıklamada, esir alınan Boşnak askerlerinin daha sonra hükümet güçlerinin elindeki Sırplarla değiştirileceği belirtildi. • Açıklamada. Zepa'nın çevresinin bir haftadan beri Sırp güçlerinin kontrolü altında olduğu, önceki günden bu yana da Zepa kentinin ele geçirildiği kaydedildi. Uluslararası Savaş Suçlulan Mahkemesi, Bosnalı Sırplann lideri Radovan Karadziç'i, Bosna'daki Müslüman ve Hırvatlara dini inançlan ve politik starüleri yüzünden soykınm uyguladığı konusunda resmen suçlu buldu. • 11. Sayfada EŞİIŞIK AHMET'TEN İDDİA 'Sadık Ahmet'in ouıııııı şupheJi • Batı Trakya'da önceki gece trafik kazasında ölen Yunanistan'daki Türk azınlığın liderlerinden Dr. Sadık Ahmet'in hastanede tedavi altmda bulunan eşi Işık Ahmet. "olayda kasıt olabileceğini" söyledi. • Işık Ahmet, kazaya neden olan Zisiz Arabacis adındaki Yunanlının yol üzerinde onlan beklediğini belirtti. Ahmet'in cenazesi, yann Gümülcine'de ikindi namazının ardından kıhnacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek. • Ahmet'in cenaze törenine katılmak üzere beş milletvekilinden oluşan bir TBMM heyeti, yann sabah karayoluyla Gümülcine'ye gidecek. • 10. Sayfada MT1N DAVETLISI CIA Şefi, Ankara'ya gizlice geüp • Amerikan dış istihbarat örgütü Merkezi Haberalma Örgütü'nün (CIA) Şefi John Deutch. Türkiye'ye gizli bir ziyaret yaptı. • MlT Müsteşan Sönmez Köksal'm davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Deutch'un, Türkiye'ye dış ülkelerden gelen terör tehdidi ve aşın dincilik gibi konularda temaslarda bulunduğu belirtiliyor. • CIA Şefi Deutch. 23 temmuz pazar günü geç saatlerde geldiği Ankara'dan dün sabah erken saatlerde sessizce ayrıldı. • 10. Sayfada BORSA BLGÜN AÇILIYOR Altın, yastık altLarmdan çıkıyor • İstanbul'da bugün açılacak olan Altın Borsası'nda Hazine'den onay alan bankalar, aracı kurumlar ve değerli madenle uğraşan kuruluşlar, borsa aracıhğıyla altın alım-satımı ve ithaları yapabilecekler. • Tasarruf sahipleri de. tüm altmlannı yatınm aracına çevirebilecek, altına dayalı vadeli mevduat hesabı açtırabilecekler. ESM YBNBTm halıert • 8. Sayfada OLAYLARIN ARDCNDAKJ GERÇEK GöstergeL Cümüştene Baro Başkanı Avukat Ali Günday, bir yobaz tarıfındar öldürüldü. Clayın redeni belli. <ünda> türbanla avukatlık yjtpmak iseyen bayanlan ba- rc^a almıyjrdu. ^)lay şe'atçı medyaya konu ot_nca, kaıl Izzet Ktraç öfke- lenyor, Acana'dan Gümüşha- neye geleBk Baro Başkanı Ali GCnday'ı :ürosunda yedi kur- şunla öldürüyor. Izzet Kıraç, daha önce, ya- ralama suçundan cezaevinde yedi yıl yatmış. Izzet Kıraç'ın oğlu, olaya ilişkin şu yorumu yapıyor: "Babam radikal bir in- san değildi. Birtakım dinci ör- gütleıie ilışkisi olmadığını bili- yorum. Kendi çapında, etlıye sütlüye kanşmayan bihdir. Fa- kat belirli çevreler tarafından dolduruluşa getirildiğini sanı- yonım." Hiç kuşkusuz bu olay çeş'rt- li yorumlara açıktır; ancak, Tür- kiye'de nasıl kanlı oyun tezgâ- hının kurulduğunu yoruma ge- rek bırakmayacak biçimde an- latıyor. Peki, bu iş nereye gidiyor?.. Hiç kimsenin kuşkusu olma- sın ki ülkenin geleceği karartıl- mak isteniyor. izzet Kıraç'a kızmak, bütün olan bıtenlenn suçunu bir tek kişiye yüklemek, sonu gelmez bir davranış biçimidir. Kıraç'la- nn çoğaltılmasına seyirci ka- lanlar, kendi elleriyle gelecek- lerini karartıyorlar. Türkiye'nin her yanında, özellikle büyük kentlenn varoşlarında, şeriatçı- lık başını almış gidiyor. Adına "dinci" denen kişiler, kentlerde elverişli bir ortam bulmuşlar- dır. Gümüşhane'de işlenen ci- nayetin failinin, bilinçsiz bir de- li ya da hastalıklı bir dengesiz olduğunu söylemek kolaydır. Belki de gerçek budur; ama, ülkemizde şeriatçılığın başını alıp gittiği de gerçektir. Aklını bir yana koyup körinançlara • • • MArkasıSo.l9,Sü. 9'da VakıfBankta ihtiyacınıza göre bîr kredi mutlaka var! • İhtiyaç Kretüsi • Kontrt Kredisi • Donabm ve l$ktme Ktedisi • Otomobil ve Araç Kredisi (0 Km) • Kullanıl- mif Otomobil ve Araç Kredisi • £v Kadınlanna Destek Ktedisi • Doğalgaz Dönuşûm Kredisi • Eğitim Kültur Kredisi • EvlUik Kredisi • Öğrenci Kredisi • Öğretmen Kredisi • Er ve Erbaşlara İşletme Donatım fps Kredisi • Kredili Baniomat 7^ Kredisi Paris metrosunda patlama: 4 ölü Fransa'nın başkenti Paris'te Saint Michel metro istasyonunda dün akşam meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı. • //. Sayfada Ağaç kıyımında polftlkacı parmağı Kastamonu'nun Inebolu ilçesinde kaçak ağaç kesen bir şebeke ortaya çıkarıldı. Olayia ilgili olarak bazı politikacılann da aralannda bulunduğu 40 kişi tutuklandı. • 4. Sayfada Üniverslte harçları üç kat arttı Yeni düzenleme ile öğrencilerin ödeyecekleri katkı payı, tıp fakültelerinde 15 milyon, dlş hekimliğinde 12 milyon 500 bin, mühendisliklerde 10 mityon, hukukta 8 mityon, iletişimde 7 milyon, açıköğretimde 2 milyon lira oldu. • Arka Sayfada BORSA ûDün 50.543.95 öncekı 49.782.35 DOLAR ûDun 44^40 Önceki 44.725 MARK ûDun 32.330 Öncekı 32.310 ALTIN ûDün 561.500 Öncekı 560.750 Müfide öğretmenin anlamlı dersl Uğur Mumcu'nun öldürülmesinden bu yana her ay elindebir demet karanfille gazetemizdeki köşesini ziyaret eden emekli öğretmen Mufide Gözen, hepimize sessizce ders veriyor. • Arka Sayfada çevrecller silifkede Nükleer Karşıtı Beledıyeler Birliği'nin öncülüğünde 5-6 ağustos tarihlerınde Silifke'de düzenlenecek şenlikte, Akkuyu'da yapılması planlanan nükleer santral protesto edilecek. • Arka Sayfada 'EBK l^çlsl sokağâ atılıyor' Ecevit, çalışanların haklarının gözetilmesi gerektiğini belirterek, "Hiçbir demokratik ülkede işsizlik sigortası düzenlenmeden, işten çıkarılanlann hakları gözetilmeden özelleştirmeye gidilemez" dedi. • 3. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog