Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Kapılar Aralanıyor... EMLAK BANKASI Cumhuriyet EMLAKrBA 72. YL SAYI25480 /15000 TL (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS NAOİ -1924-1945) BAŞYAZARi: NAOİR N/UN 'nin batınlış öyküsüEmekli Kurmay Binbaşı (o zaman üsteğmen) Özhan Bakkalbaşı anlatıyor. "...Batan gemimizin denize dökülen mürettebatım, savaş sahasında bulunmasına rağmen bir saatten fazla arayan Israil balıkçı teknesinin kaptanı, savaşı hiç sormadı. BBC'yi açtı, Yunanistan'la savaş çıkmadığını o zaman öğrendik. Bizi kendi uçaklarımız bombalamıştı. Hepimiz yıkıldık. îsrail'e gidip kendisini görmeyi çok isterdim, ancak maddi imkân bulamadım. Komutan Güven Erkaya, Israilli kaptanla uzun süre yazıştı..." 21 temmuzda Kıbrıs'a yapılan hava taarruzu sırasında TCG Tınaztepe gemisi tarafından magnetik banda kaydedilmiş UHF frekansındaki telsiz konuşmalarının deşifresini Türk basınında ilk kez, hiç değiştirmeden yayımlıyoruz. - Kontrol konuşuyor... Dikkat dikkat! Irmak kontrol konuşuyor. Yunan donanmasına taarruz iptal edildi. Yunan donanmasına taarruz iptal edildi. Taarruzunuz havada bulunan Türk uçaklarının taarruzu.... (tankını).... Havada bulunan Türk uçaklarırun taarruzları Hava Kuvvederi Komutanı'nın emridir. Akın 208 parola kontrolü. -Yüzbaşı Giray, Yüzbaşı Giray. Elimizde parola yok. -Gemiye taarruz edilmeyecek. Çağn yapacağım. Siz bu kanalda kalın. Sonra talimatım.... tamam. Anlaşddı anladıklannı bize söylemediler. Bizden parola istediler. -Parola Fehmi Galip. Bir, bir karakol ile temas edin. Gemüere taarruz durduruldu. Tamam - ...uçaklara ateş kesmelerini söylüyor. Gard kanalında bağınyor. Durumu bildiriyorum. EROL MUTERCIMLER yazdl • w. s»y f,,,h Anayasa CHP önce direndi sonra toplandı • Siyasi ve dayanışma grevinin serbest bırakılmasına ilişkin maddenin reddedilmesi üzerine, CHP'de görüşmelerin kesilmesi eğilimi doğdu. Çiller. Çetin ve Ecevit'in bir araya gelmesinden sonra toplanan CHP, görüşmeye devam karan aldı. • Başbakan Tansu Çiller, "Umanz ki sözler tutulur, ANAP'ın engellemesi olmaz" diye konuştu. • 5. Sayfada Baskıdan kactılar Sıvas'tan beyin göçü • Sıvas katliamından sonra basküara boyun eğmeyen 30'dan fazla öğretim üyesi istifa etti. 15 öğretim görevlisi istifanm eşiğinde. YUSUFÖZKAN ANKARA-Sağlık Hizmetle- ri Meslek Yüksek Okulu'ndaki "türban koraplosu" ile yeniden gündeme gelen Sıvas Cumhuri- yet Oniversitesi'nde, kentte 2 Temmuz 1993'te meydana ge- len "gerici katüamdan" sonra, demokrat görûşlü öğretim gö- revlilerine karşı bir "sindirme" operasyonu başlatıldığı öne sü- rüldü. Sıvas katliamının ardın- dan 30'dan fazla öğretim görev- lisinin Cumhuriyet Üniversite- MArkasıSa.l7,Sü\ 3'te Yılmaz: RP, büyük bir tehlike • ANAP lideri Mesut Yılmaz, RP'nin adil düzeninin geçerliliğinin kanıtlanmadığım ileri sürerek "Türkiye'nin yeni maceraya tahammülü yok. RP ile Türkiye, bugün yaşadığı günleri arar duruma düşer" dedi. • 5. Sayfada PoBse bombah saklnı: 12 yarahTçrÖr kOİ gGZİyor îstanbul Bayrampaşa'da görevli polis midibüsü, bombah ve silahlı baskına uğradı. Dört kişinin düzenlediği baskın sonucunda 12 polis yaralandı, 3'ünün durumu ağır. Saat 08.00 sıralannda Eski Londra Asfaltı'nda meydana gelen olayda kullanılan bombalann C-3 ve taarruz tipi olduğu bildirildi. İstanbul Haber Servisi - Bayrampaşa'da bir po- lis midibûsüne kimliği belirlenemeyen dört kişi tarafından yapılan bombah saldın sonucu 12 po- lis memuru yaralandı. Yaralı polislerden 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Olaydan he- men sonra Gaziosmanpaşa'dabir eve düzenlenen operasyonda ise üç kişi gözaltma alındı. Bayrampaşa'daki Çevik Kuv-vet Müdürlüğü'ne giden 34 A 8U79 plakalı midibüse, Eski Edirne Asfaltı Yıkıcı otobüs durağında saat 08.00 sıra- lannda kimliği belirlenemeyen dört kişi tarafın- dan bombah saldın düzenlendi. Midibüse C-3 ve taarruz tipi bombalar atan dört kişi olay yerinden kaçtı. Bu arada. bombah saldınya uğrayan polis- lerin de saldırganlara içeriden ateşle karşılık ver- dikleri belirtildi. Bombah saldın sonucu yaralananpolis memur- lannın isimleri ile kaldınldıklan hastaneler şöy- le: Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi: Üzeyir Öz- türk. Özel Güven Can Hastanesi: Fatih Şahin, Çetin Hetto, Ya\Tiz DemirkoU Erol Ceylan. 500 MArkasıSa. 17,Sü l'de Polis gergin MenZİr. YakalayacağlZ Olaydan sonra Gaziosmanpaşa'da bir eve düzenlenen operasyonda bir anne ve iki çocuğu gözaltma alındı. Emniyet Müdürü Necdet Menzir, "Sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Son günlerde cezaevlerinden kaçışlar gündeme geliyor. Onlann da üzerlerine gidiyoruz. Mutlaka yakalayacağız" dedi. 42 günde 12 eylem • 9 hazirandan bu yana yapılan saldınlarda 3 polis yaşamını yitirirken 17'si de yaralandı. AYTOJT KÜÇÜKKAYA DYP'nin Çağlayan'daki İstanbul tl MeTkezi'ne 9 haziranda düzenlenen silahlı saldından bu ya- na lstanbul'da sıcak günler yaşanıyor. Son bir ay içerisinde üç polis memuru yaşamını yitirirken 17 polis memuru da yaralandı. Saldınlardaki ortak nokta, militanlann 'birikadınüçkişi'denoluşma- sı. Eski Edirne Asfaltı Yıkıcı otobüs durağında polis midibûsüne dün düzenlenen bombah saldı- n ise dört erkek militan tarafından yapıldı. Saldmlar sonucu İstanbul polisi kelimenin tam anlamıyla istim üstünde, gergin ve bir o kadar da sinirli. Bu gerginlik, polis memurlannın cenaze törenlerinde bazen sloganlarla, bazen de verilen demeçlerle gün yüzüne çıkjyor. Polisin yaşadığı MArkasıSa. 17, Sü. 2'de Bayrampaşa Yıkıcı Otobüs Duraty'nda Polis midibûsüne kimliği belirlenemeyen dört kişi tarafmdan bombalı saldında bulunuldu. Çatısmada 12 polis yaralandı. Yaralı polisler ambulansiaıia yakındaki hastanelere kaldınldı. Emniyet Müdürü Necdet Menzir yaralı polıslen500 Evler Özel Hayat HasîanesU 1 »! Eski Edirne Asfaltı Birleşmiş Milletler'in Bosna-Hersek'te ilan etmiş olduğu 'güvenli bölgeler'i Sırp saldınlanndan koruma konusunda karar almak amacıyla Londra'da dün toplanan Batık. ülkeler, BM'ni'n onurunu kurtarmak için ahnabilecek önlemleri görüştüler. Loııclı-a toplantısı 8OI1UÇ8UZ • Birleşmiş Milletler tarafından Bosna-Hersek'te 'güvenli bölge' ilan edilen kentlerin Sırp saldınlanndan korunması için alınabilecek önlemlerin görüşüldüğü ve 16 ülkenin katıldığı Londra toplantısı, somut bir sonuç elde edilemeden dağıldı. •«. sayfada BATl KONUŞTU, SIRPLAR VURDU • 8. Sayfada CUMHURBAŞKAM ZENİCA^DA Demirel Batı'ya çattı • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Bosna Hersek'te, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana işlenen en büyük insanlık ayıplanndan biri olan "etnik temizleme" uygulamasına derhal müdahale edilmemesi halinde, katliamm vebalinin, saldırganlar kadar, göz yumanlara da ait olacağını vurguladı. • Özel Ata uçağı ile dün Bosna'ya giden Demirel'in, Bosna-Hersek'te Müslümanlara uygulanan silah ambargosunun kaldınlması için daha önce görüştüğü Almanya Başbakanı Helmut Kohl'den, "ABD Başkanı Clinton bana resmen yazsın" yanıtını aldığı bildirildi. • 8. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Türkiye FotoğrafL.. Sıvas'taki 'türban tartışma- sr ' ardından anayasanın 'açık oyla' değiştirilrresine ilişkin ö^ıerinin 'sağ ittifak' tarafın- dan reddedilmesi, lstanbul'da teröristlerin bir polis otosuna ateş açmalan, ülkenin içinde bulunduğu dunjmu apaçık or- taya koyuyor... TBMM, günlerdir 12 Eylül Anayasası'nı değiştirip bir si- vil anayasayı neden yapamı- yor? Ortada bir gerçek var. TBMM'de DYP, ANAP ve RP '24. maddeye' takılıp kalmış durumda. Uç parti içindeki 'tarikat, şıh ve şeyh' bağlantı- ları kendiliğinden bir açmazı doguruyor, dolayısıyla Meclis tıkanıyor. Başbakan Tansu Çiller her gün aynı şeyleri yineliyor. Di- yor ki: "Anayasa değişecek, ülke- mizin önündeki demokrasi engelleri birer birer ortadan kalkacak..." Burada önemli bir olay var: Başbakan, grubuna egemen olamıyor... Zaten RP lideri de bunu açık seçik söylüyor: "DYP ve ANAP içinde RP'nin beşinci kolu var..." Tüm bunlar olurken DYP'nin hükümet ortağı hü- kümette kalmakta direniyor, Genel Başkan Hikmet Çetin gözle görülen 'bir Türkiye fo- toğrafı'm görmezlikten geli- yor... • • • MArkmıSa. !7,SiL9'da Buğday ithali komediye döndü Buğday üretiminin bu yıl da geçen yılki düşük rekolteyi aşamaması stokçuluğu başlatırken, Tanm ve Köyişleri Bakanlığı'nın "düşüş yok" açıklamalan bürokrasinin olayların ne kadar gerisinde kaldığını bir kez daha gösterdi. • 7. Sayfada \ BORSA ûDün 47.486.61 Önceki 46.682.54 DOLAR ûDün 44.650 Önceki 44.550 MARK Dün 32.250 Önceki 32.300 ALTIN ODün 557.500 Önceki 557.500 Ernest Mandel öldü Marksist ekonomist ve Troçkizm'in savunuculanndan Ernest Mandel önceki gün Belçika'nın başkenti Brüksel'de geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. 4. Enternasyonel'in liderterinden Francois Vercammen, Reuters'e yaptığı açıklamada 72 yaşında ölen Mandel için "O modern zamanlann Kart Manc'ı idi" dedi. • 17. Sayfada Cttzellikleri yakalamak Piyanonun en büyük yorumcularından idil Biret. Akıl almaz yoğunlukta bir çalışma ve disiplinli bir yaşam; onu dünyanın en büyüklerinden yapan duyariılık ve sanat yeteneği ile bir yanı hep çocuk kalmış bir insan... • Arka Sayfada B U G U N Cumhuriyet'le birlikte
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog