Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

20 TEMMUZ 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Satılık mahalle davası • İSTANBUL (AA) - Sanyer'dski 15 bin nüfuslu Derbent Mahallesi'nin 177 milyar lira bedelle Oto Sanatkârlan Mesken Yapı Kooperatifi'ne satılmasıyla ilgili olarak, mahalle sakinlerinin "'ihalenin feshi" için açtıkJan davaya dün devam edildi. Sanyer Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasına kalabalık bir grup halinde gelen mahalle sakinlerinden sadece bir bölümü. küçük olan mahkeme salonuna alınabildi. Mahkeme. delillerin toplanması ve tanıklann dinlenmesi için duruşmayı 27 Ekım 1995 tarihine bıraktı. Majop: Mektup sahte • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ingiltere. Başbakan John Major'a ait olduğu bildirilen ve Londra'nın İslam karşıtı bir politika izlediği savını içeren mektubun "sahte" olduğunu açıkladı. Ingiltere Büyükelçiliği Basın Bürosu 'ndan dün yapılan açıklamada, 'Akşam" ve 'Yeni Günaydın" gazetelerinde Major'a atfedilerek yayımlanan mektuplar üzerine yaptıgı açıklamada. mektubun içeriginin tamamen uydurma olduğu belirtildi. İstanbul'da sıcaklar • İstanhul Haber Servisi - Yeşilköy Meteoroioji Müdürlüğü yetkililerinden alır.an bilgiye göre İstanbul'da hava sıcaklığı dün gölgede 30 dereceye ulaştı. Geçen hafta yogun yağışlann görüldügü İstanbul'da sıcaklığın artmasıyla birlikte havadaki nem oranı da hayli yükseldi. Havadaki nem oranı. son iki gündür, sabah ve akşam saatlerinde ortalama yüzde 80-85, öğle saatlerinde ise yüzde 55-60 oranında ölçüldü. Yetkililer, son ölçümlerin diğer yıllardan çok farklı olmadığını belirttiler. Istanbul'da hava sıcaklığının yann da gölgede 32 derece olması bekleniyor. Yağmur suyu kotektönü açıldı • İstanbul Haber Servisi - Vatan Caddesi'ndeki Yağmur suyu kolektörü. dün yapılan törenle hizmete açıldı. Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreten Kahraman Emmioğlu, "İSKI neydi ne oldu. Bize. "Yann devlette olursanız Türkiye'yi nasıl kurtaracaksınız' diye soruyorlar. Cevabım. 'ISKİ'yi kurtardığımız gibi kurtaracağız' oluyor" dedi. Yalova'nm kurtuluşu • YALOVA(AA)- Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 74. yıldönümü törenlerle kutlandı Törenlere. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başlandı. Saygı duruşu ve istiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi. Vali Yaşar Yaycı. Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kararlı ile Belediye Başkanı Ibrahim Uzun'un konuşmalanndan sonra kentin düşman işgalinden kurtuluşu temsili olarak canlandınldı. Törenler. geçit resmiyle sona erdi. Kurtuluş şenlikleri kapsamında Kibariye ve Kenan Doğulu konser verecek. Hzik olimpiyatı şampiyonları • İZMİR(AA)- Avustralya'nın Başkenti Canberra'da, 51 ülkeden 255 ögrencinin katılımı ile yapılan "26. Uluslararası Fizik Olimpiyatlan"nda birinci olan Ozel Yamanlar Lisesi öğrencisi Salih Adem ve ikinciliği kazanan Fatih Memiş, Izmir'e geldi. Öğrenciler. Adnan Menderes Havaalanı'nda Izmir Vali Yardımcısı Hikmet Güryıldız. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Talat Şimdi. Konak Belediye Başkanı Ahmet Sanşm, İzmir Özel Yamanlar Lisesi Genel Müdürü Barbaros Kocakurt ve aileleri tarafından karşılandılar. Cumhurbaşkanı, olağanüstü bir gelişme olmaması durumunda yann hareket edecek DemireL, ZenicaVa ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. ola- ğanüstü bir gelişme olmaması durumunda, Sırp saldınlanna hedef olan Bosnalı Müs- lümanlara destek için yann Zenica'ya gi- decek. Demirel. Bosna-Hersek Cumhur- başkanı Alia İzzetbegoviç ile Türk Birli- ği'nin de bulunduğu Zenica'da bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak. Türkiye-Hırvatistan ve Bosna-Hersek ara- sında yapılması planlanan cumhurbaşkan- lan düzeyindeki üçlü toplantının gerçek- leşme olasılığı ise tarihin saptanamaması nedeniyle zayıfladı. Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre Demirel'in Bosna'ya planladığı ziyaret. • Türkiye-Hırvatistan ve Bosna-Hersek arasında yapılması planlanan cumhurbaşkanlan düzeyindeki üçlü toplantının gerçekleşme olasılığı, tarihin saptanamaması nedeniyle zayıfladı. dün akşam saatlerine kadar kesinleştirile- medi. Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Iz- zetbegoviç'in, ziyaretin güvenliği konu- sunda bugün Demirel'e telefonla bilgi ve- receği öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı'nın da güvenliğin sağlanması için dün Birleş- miş Milletler yetkilileriyle temas kurduğu bildinldi. Demirel'in, ziyaretin kesinleşmesi duru- munda. Srebrenica'yı işgal eden Sırplann giriştiği etnik temizlikten kaçan bazı Boş- naklann sığındığı Zenica'daki kampı da zi- yaret edebileceği kaydedildi. Alınan bilgilere göre Demirel'in Bos- nalı Müslümanlara "Türkiye arkanızda- dır" mesajını vermek üzere yapacağı Bos- na ziyaretine, Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Erdal İnönü'nün de katılması bekleniyor. İslam Konferansı Örgütü'nün (İKÖ) Bosna-Hersek konusunu ele alacak temas grubu toplantısının, Demirel'in Bosna'ya gitmeyi planladığı yann Cenevre'de yapıl- ması bekleniyor. Yetkililer, Cenevre top- lantısının yarın gerçekleşmemesi duru- munda, Dışişleri Bakanı inönü'nün Bos- na gezisinde Demirel'e eşlik edeceğini söylediler. İKÖ Temas Grubu'nun. son toplantısında aldığı, Boşnaklara yönelik silah ambargosunun. gerektığinde Müslü- man ülkeler tarafından delinmesi yolun- daki karannı uygulamayageçiripgeçirme- yeceği de merak konusu. Karadayı Makedonya'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsma- il Hakkı Karadayı da dün, resmi bir ziya- ret için Balkanlar'ın etnik sorunlarla dolu diğer ülkesi Makedonya'ya gitti. Karada- yı, iki ülke arasında başlatılan ikili askeri işbirliği konulannı ele alacak. Yasa kabul edildi Kara para gelirlerine el konacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM İçişleri Komisyonu'nda uyuşturucu ve psikotrop maddelerin kaçakçılığı ile kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin yasa tasansı kabul edildi. Tasanda. aklanması "suç" olarak nitelenen kara paradan elde edilen gelirlere el konulması. suçlulann ağır hapis ve para cezalanna çarptınlması öngörüldü. "Mafyayla mücadelede önemii adım" olarak değerlendirilen tasanya göre kara paranın aklanması suçlannın işlenmesini önlemek amacıyla çalışmalar yapmak, soruşturma ve kovuşturma gerektiren durumlarda acil önlemleralmak. kişi, kurum ve kuruluşlardan edindiği bilgi ve belgelen değerlendirerek ilgili makamlara bildirmek üzere Başbakanlığa baglı olarak "mali suçlar araştırma ve inceleme başkanhğı" kurulacak. Tasan yasalaşırsa kara parayı elde eden, bulunduran. kullanan ve niteliğini değiştirenler ile bu suçlan işleyenlere yardım edenlere 2 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezası verilecek. Kontrollü teslimat yöntemi "Kontrollü tesumat" olarak adlandınlan. örgütlü bir suç niteliği taşıyan uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelede, sadece bir taşıyıcının yakalanmayıp kendisine hissettirilmeden izlenmesini ve uyuşturucu maddelerin elde edilmesiyle elebaşlannın yakalanmasına çalışılması yöntemi Türkiye'de de uygulanacak. Tasanda, uyuşturucu olmayan, ancak uyuşturucu madde imalatında kullanılması zorunlu olan kimyasal maddeler ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan alet \e teçhizatın denetlenmesi de öngörüldü. 100 milyon-1 milyar lira ceza Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri izinsiz imal, ithal ve ihraç edenler. nakledenler, bulunduranlar ile alan ve satanlara. eylemleri daha ağır bir cezayı gerektiren suçu oluşturmadığı takdirde. 100 milyon liradan 1 milyar liraya kadar ağır para cezası verilecek. Bu suçlann bilerek işlenmesi halinde faillere 2 yıldan 4 yıla kadar aynca hapis cezası uygulanacak. Yasa tasansı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da görüşüldükten sonra TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. Açlıktan intihar etmek istedi İstanbul Haber Servisi - Fatih'te Bozdoğan Kemerleri'nin üzerine çıkan bir kişi intihar etmek istedi. Önceki gece saat 01.00 sıralarında Unkapanı'ndaki Bozdoğan Kemerleri'nin üzerine çıkan Mehmet Aleval (21), itfaiyenin ve güvenlik güçlerinin tüm çabalanna karşın uzun süre aşağıya indirilemedi. Tuzla Piyade Okulu'nda askerliğini yaptığı sirada firar ettiği öğrenilen Aleval, daha sonra vatandaşlar tarafından kurtarıldı. 10 gündür aç olduğunu, anne ve babasının öldüğünü söylcyen Aleval, ağlayarak yaptığından pişman olduğunu belirtti. (FotoğraflarrKEREM ILGAZ) Oğretmen adaymdan bakanlığa tepki İstanbul Haber Servisi- Mil- li Eğitim Bakanlığı'nın yeni öğ- refmen alımlannda bazı bölüm- lerden mezun olanlara başvuru hakkı tanımamasına adaylartep- ki aösterdi. iki yıllık eğitim fakültesi me- zunlannın başvurulan kabul edi- lirken kendilerine bu hakkı n ta- nınmamasını 'çiftestandart' ola- rak niteleyen oğretmen adaylan. bugün bir basın açıklaması yapa- caklar. Bakanlığın, çeşitli üniversite- lerde açtığı 6.5 aylık öğretmen- lik kurslanna katılan ve karşılı- gında 20 milyon lira ödeyen ög- renciler zor durumda kaldılar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 17 Temmuz 1995 tarihinde yayım- ladığı genelgede. kendi branşla- nnın "öğretmen adaylığı'nın dı- şında bırakıldığını öğrenen yüz- lerce öğretmen adayına bakan- lık başvuru hakkı tanımadı. Son başvuru 28 temmuz Hollandaca. Japonca gibi branşlardan mezun olanlann a- day gösterildiği listede. Alman- ca. iletişim. işletme, inşaat gibi branşlarda eğitim görenlerin a- day gösterilmediği, başvurulan n ise 28 Temmuz 1995 tarihinde sona ereceği öğrenildi. Adaylardan Nazide Yüksel de, hayal İcınklığını "Bu kadar pa- ra ve emek harcadıktan sonra öğ- retmen olacağımızı bekliyorduk" şeklindedile getirdi. Ozpolat'a sitem Öğretmen adaylanndan Nur- han Ozpobt. uörüşmeye gittikle- rı Eminönü Tlçe Mılli Eğitim Müdürü'nün diplorhalannı ehli- yete benzettiğini vc "Ehliyetgi- bidir, alırsınız koyarsuıız cebini- ze. Lazım olunca çıkanr kulla- mrsınız" dediğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen alımlanna başvurula- rı kabul edilmeyen öğretmen adaylan. bugün saat 10.00'da Eminönü llçe Milli Eğitim Mü- dürlügü önünde sorunlannı dile getirecekler. ANAP'lı Coşkun Ak, parasını aldı Kamulaştırma bedeline torpilli ödeme yapıldı UFUK TEKİN ADANA - Çok sayıda yurttaşın kamulaştırma alacağı biryılı aşkın süredir ödenmezken Adana Ana- kent Belediye Meclisi'nin ANAP'lı üyesi Coşkun Ak'a "ön- celikli ödeme" yapıldığı belirlen- di. Üstelik ödeme yapılabilmesi için gerekli encümen karannın da Yargıtay'dan henüz karar çıkma- dan alındığı ortaya çıktı. Evleri 2.5 yıl önce kamulaştın- lan 100'ün üzerindeki yurttaşın, bedel arttınmı davası açarak hak ettiği ve neredeyse trilyona ulaşan ala- cağı bugüne dek en çok yüzde 25 ölçüsünde ödene- bildi. Bunakarşılık ANAP'lı olduğu ve parti içerisinde bir dönem muhale- fet yapan avukat Coşkun Ak'a tor- pil yapıldığı anla- şıldı. Edinilen bilgiye göre Medi- ba Yddınm, Zeynep Çeiik ve Ömer Çelikadlı yurttaşlar, kamulaştırma alacaklannı tahsil edebilmek ama- cıyla avukat Coşkun Ak'ı ruttular. Belediye meclisi üyesi olduğu için davasını İlyas Aslantaşadlı avukat- la "kâğıt üzerinde" devreden (tev- kil eden) Coşkun Ak. açtıgı üç ay- n dava için 1995/109.1995/110 ve 1995'111 sayılıkararlaraldırdı. Anakent belediye encümeni, 19 Nisan 1995 günkü toplantısında Coşkun Ak tarafından yürütülen dosya için, "Ödenmesine..." diye • Adana'daevieri2.5 yıl önce kamulaştınlan 100'ün üzerindeki yurttaş, bedel arttınm davası açtı. Hak ettiği alacaklan trilyona ulaşan vatandaşlar, şimdiye kadar yüzde 25 oranında alacaklannı tahsil edebildiler. karar verdi. Belediye yönetimı de 5 mayısta ve 15 mayısta 2.1 milyar lira kadar ödemeyi üç alacaklıya yaptı. Ancak belediye tarafından daha önce temyiz edildiği için Yar- gıtayda işlem gören bu üç dosya- dan henüz karar çıkmamıştı. Yar- gıtay. üç dosyayla ilgili olarak 15 Mayıs 1995'te kesin karar verdi ve bunu 30 mayıs tarihinde belediye- ye bildirdi. Başka bir ifadeyle Yar- gıtay'ın karan beklenmedi ve en- cümen karan mahkemeden kesin- leşmiş karar çıkmadan verilmiş ol- du. Gelişmelerin başka bir boyutu ise Yargıtay'dan gelen kararın en- cümen kararından biraz farklı oluşuy- du. Yargıtay, encü- mene göre daha az ödeme yapılması- nı öngören bir ka- rar vermişti. Yani encümen. ANAP'- lı Coşkun Ak'ın dosyaianna "biraz fazla" ödeme yapmıştı. Anakent belediyesinin ANAP'lı Başkanı Aytaç Durak yönelttiği- miz bir soruya, "Öncelikli ödeme talimatını ben verdim" dedi. "Sıra- da başkalan varken Yargıtay ka- ran beklenmeden ödeme doğru mu" diye sorunca da Başkan Du- rak, şu tepkiyi gösterdi: "Davayı çok önce kazanmış. Sı- radaydı. Meclis üyelerine öncelik verilmesini ben istedim. Bö>lece meclis üvclcrinin başka yollara sap- malannıönlemişolu>oruz. 'Önce- lik verin" dive ben dedim." Erdemir'de sahte üyelik iddiaları Dd sendika^ sözleşme yetkisi alamadı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba- kanlıği'nın, Erdemir'de "sahteüye- lik" iddialan ile ilgili yaptığı ince- leme sonucunda. Türk-lş'e bağlı Türk Metal Sendikası ile DtSK'e bağlı Birleşik Metal-iş sendikala- nnın toplusözleşme yetkisi alama- ması. sendikalar ile bakanlığı kar- şı karşıya getirdi. Üçüncü kez yap- tığı yetki başvurusuna yeterli üye- si olmadığı gerekçesiyle olumsuz yanıt alan Türk Metal Sendikası. bakanlığı eleştiri yağmuruna tutar- ken Çalışma Bakanlığı Müsteşan Kutlu Tiirker, Er- demir'de Türk Me- tal'in yetki alama- ması üzerine ani- den "süresiz'" izne çıktı. Bakanlığın. Erdemir'de çalışan- lann sayısını he- saplarken "sendika üyesi olmayan" 152 güvenlik görevlisi- ni "çalışan" kapsa- mında göstermesi Sendikası ile bakanlık arasında tar- tışmayarattı. Türk Metal Sendika- sı Genel Başkanı Mustafa Özbek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka- nı Ziya Halis'i "DİSKin şube baş- kanı" gibi hareket etmekle ve "iş- çi düşmanr olmakla suçlayarak "Bunlann yaptığı çobanlık. Allah- sızlık, hak yemc. Devletin makamı- nı fikir yoba/Jan, işçi düşmanlan iş- gal etmiş" dedi. Çalışma Bakanı Halis de "Ben.objektif davrandım. Sahte üyelik iddialan, yargının ko- nusu. İddialan reddedivor ve ciddi- • Toplusözleşme yetkisi alamayan Türk Metal Sendikası, bakanlığı eleştiri yağmuruna tuttu. Çalışma Bakanlığı Müsteşan Kutlu Türker, Erdemir'de Türk Metal'in yetki alamaması üzerine. aniden "süresiz" izne çıktı. Türk Metal ye almıyorum" dedi. Halis. noter belgelerinin resmi olduğunu ve sahte imza atılarak üye gösterilme iddialannı. yargının belirleyebile- ceğini ifade etti. Sahte üyelik iddialannın günde- me gelmesinin ardından yapılan 3. yetki başvurusuna, Erdemir'de 7 bin 270 işçi çahştığı ve 3 bin 285 üyesi olduğu için çogunluğu sagla- yamadığı yanıtını alan Türk Metal Başkanı Özbek, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada şunlan söyledi: "Bakanlık, kasıtlı ve yanlı. Çalışma Bakanı, DİSK'in şube başkanı gibi hareket ediyor. Keyfi ve tarafgir bir karar. Devletin makamınL, la>ık ol- mayan insanlar iş- gal ediyor. Güven- lik görevlileri, yetki tespitinde sayıya dahil ediliyor mu? İşçi sa> ISL, daha ön- ce 7 bin 107 idi, şim- di 7 bin 270 oldu. Güvenlik görevlileri dahil edildi. Güvenlik görevlileri yasalan gere- ği, sendikah olamaz. Sbbazlık yap- tıklan; çobanlık, Allahsızlık, hak yeme bunlann yaptığı. Müsteşar, 'Hak sizin. Siz davayı (yetki tespi- tine itiraz davasını) çekin, ben tes- piti vermezsem bu makamı terk edeceğim' demişti" diye konuştu. Özbek. "Bakan, DİSK'e diyetini ödüyor. Birleşik Metal-İş Sendika- sı'nın Genei Başkanı Ali Rıza Iki- sivri de bakanın köylüsü. İkisi de aşireL Aşiret, aşireti kırmıyor" de- di. 1 kisi oldu Benzin istasyoııuna salclın İstanbul Haber Servisi - Avcılar'da bir benzin istasyonuna ge- len silahlı soyguncu, burada çalışan bir kişi- yi öldürdü, biri ağır iki kişiyi de yaraladı. Ha- ramidere'de Mustafa Turan ve ortaklarına ait Total Benzin lstas- yonu'na önceki gece 02.00 stralannda gelen kimliği belirleneme- yen silahlı soyguncu, kasadaki parayı almak istedi. Parayı vermek istemeyen pompa işçi- si Salih Bitti'yi (36) ka- fasından 3 kurşunlaöl- düren saldırgan, masa- nın altına saklanan di- ğer pompa işçisi Aliİh- san Bakı'yı (46) kar- nından ve istasyonda market işlcten Musta- fa Savaş'ı da (32) aya- ğından v urdu. Cerrah- paşa Tıp Fakültesi'ne kaldınlan Balcı'nın hayati tehlikeyi atlata- madıgı, IÜ Tıp Fakül- tesi Hastanesi'nde te- davi altına alınan Sa- vaş'ın durumu iyı. öz Cıda-is'ten uyari: EBKsatılırsa işyerlerini terk etmeyiz • Öz Gıda-İş Genel Sekreteri Salim Uslu, işçilerin işyerlerini mesai saatleri dışında da terk etmeyeceklerini söyledi. Uslu, alınan kararın, 4 bin EBK işçisinin ortak karan olduğunu belirtti. ANKARA (Cumhurivet Bürosu)-Et ve Balık Kurıı- mu'nun(EBK)gelecek haf- ta başlanacak ihaleleri önce- sinde, kurumda çalışan işçı- (erin örgütlendiği Öz Gıda- İş Sendikası. uyan ey lcmle- rine bugün başlıyor. Öz Gı- da-İş Genel Sekreteri Salim Uslu, işçilerin işycrlerını mesai saatleri dışında da terk etmeyeceklerini açıkla- yarak "Son günlerde alınan et ithal kararlannın arkasın- dan vurgunlan yapacaklar kimse, F.BK'nin ortadan kaklınlmasını isteyenler de onlar" değerlendirmesıni yaptı. Uslu, dün düzenlcdigı ba- sın loplantısında, hüküme- tin, satışına gelecek hafta başlanacak EBK ıçın verdi- ği vaatleri tutmadığına dik- kat çekerek "Arsalann satı- şından elde edilen gelir. Özel- leştirme İdaresi Başkanlı- gı'na devrcdildi. Aslında bu gelir, kombinalann rehabili- tasyonu için kullanılacaktı" dedi. EBK'de çalışan 4 bin işçi- nin, bugünden itibaren me- sai saatleri dışında da işyer- lerini terk etmeyeceklerini açıklayan Uslu, şu açıkla- mayı yaptı: "Yanndan (bugün) itiba- ren. mesai saatleri dışında da işyerini terk etmeme karan atdık. Bu karar, 4 bin KBK işçisinin ortak kararıdır. EBK'ye talip olanlar, işçile- rin kararlılığını görmelidir. KBK'nin satılması duru- munda işyerlerini terk etme- y«ceğiz." EBK'nin şubat ayınd.ı kendilerine verilmesi yö- nündeki satış karannın, ka- muoyundan degerinin altın- da satıldığı yönündc gelen tepkiler üzerine iptal edildi- ğini anımsatan Uslu, ş<i>lc- de\am etti "EBK'nin satışına göste- receğimi/ tepki, kurumun bi/e satışından sonra satışııt iptal edilmesine neden olan tepkilerc benzemeyecek. Ey- lemlerimb önceki iptallc ilgi- li bir hesaplaşma niteliği ta- şınıayacakhr. Biz, kurumun yaşaması gerektiğini düşîi- nüyoru/. Kurum üretinıc devam etmelidir." FBK'ninözelleştirilmcsi- ne karşı güç birliğinde bu- lunmak amacıyla, Türkiye Zıraat üdaları" Birlıği (t- ZOB). Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD), Ankanı Lnıversitesı Zıraat Fakülte- si Dekanlığı, Türkiye Vete- nner Hekimlçn N'akfı Baş- kanlığı. Hak-iş. Kamu İşlct- meciliğini Geliştirme Mer- kezi (KİGEM) veÖZ Gıda- İş Sendikası'nın oluşturdu- gu bir platform da ortak cy- lcm programı hazırlayacak. TZOB'den yapılan açık- lamada platfornıun. gelecek günlerde \apılacak olan E- BK'nin satış ihalesinin iptal cdilmcsı için politikalur üretmekamacnlaoluşturul- duğu belirtilerek ^öv le deıı- dı: "Siu konusu kuruluşbır. EBK işletmelerinin daha ve- rinıli, kârlı ve daha ctkin ça- lıştırılması için aliernatif projeler üretmek ü/ere bir araya gelmişlerdir." Milli Piyango dün çekildi Büyük ikramiye dörde bölündü A N K A R A (AA) - Milli Piyango'nun 19 Temmuz 1995 çekilişi dün Gümüşha- ne'de yapıldı. Buna göre ikramiye kaza- nan numaralar şöyle: 30 MİLYAR LİRA 554911 Ankara-istanbul-Mersin-Adana 10 MİLYAR LİRA 653053 İskenderun-lstanbul-İstanbul- Bursa l MİLYAR LİRA 18S863 Ga7İantep-Ankara 500 MİLYON LİRA 068146 102517 124497 296004 504281 549872 732654 872837 956634 995433 095217 114119 235423 446948 528362 721377 733883 942578 973476 997580 200 MİLYON LİRA 041031 182110278365 343896426819 489354 627677 697093 798413 944229 098431 214338 311976 345609 443348 509398 629490 701053 845287 947666 154473 220537 312172 349901 448846 517497 654075 750825 923987 974987 163538 246910 334417 387879 468093 588405 655913 751787 926189 982218 100 MİLYON LİRA 004147 134382 203944 268744 347170 455024 575243 662584 736832 889457 057524 146565 215632 269397 348542 466547 597405 667370 749338 902591 058487 147283 224586 272904 349583 471330 600341 671239 753839 926752 074497 149400 231904 279520 356726 474134 606102 680083 766514 932739 081331 157796 233780 321771383548 495900 621933 682568 817929 963466 108763 160149 244903 330126 415049 524475 637590 692598 826465 969825 122441 175671 247549 337796 449723 543617 638912 695939 843926 972746 124961 178463 255608 339207 452886 556377 648643 733414 866226 986290 50 MİLYON LİRA 002022 109770 178075 279201 362982 479041 540413 655204 748708 850562 011681 121493 199784 296930 391163 487613 572781 655918 751730 853000 035333 123559 211494 301764 398295 491548 575159 664874 756169 866460 067705 134891 213186 317965 407124 491929 586010 668452 766314 876887 068148 138345 219738 336718 416055 503138 588884 673584 772228 903896 091043 148782 231995 338298 416066 511376 589582 676118 791731 904839 093876 153850 233751 342605 420688 514869 603072 699525 816714 920680 103195 172536 246510 357885 431907 515537 609166 702190 822978 922456 104366 174660 255877 361611 432203 523402 629752 707799 823031 955946 106955 176209 259465 362454 472441 526429 630275 717158 836799 966878 20 MİLYON LİRA 020877 107518 215433 329286 390696 467216 599734 703714 767547 873503 023422 108470 235587 331349 392189 473961 602667 706653 768051 879812 025348 130173 241608 334910 408609 478922 603479 707221 779086 886790 029979 131942 283795 337669 423508 490553 609223 727210 795805 891947 036772 139114 285819 338O45 4243I8 505156 621324 729546 810600 942950 037593 151996 290314 339957 429260 514880 623804 732579 826131 944685 038151 159030 291281 340092 431564 526201 625800 "34725 831X92 952897 042154 159089 292141 340687 434789 530905 628850 735183 833633 953396 044830 161635 292986 348686 434892 555414 633357 738063 847448 971900 061452 167545 299437 356371 446501 555583 643556 743952 848077 980352 063722 170597 2^9847 364673 448168 560940 660743 750252 852689 988811 095105 180892 312617 367372 454390 562290 6S4721 "53773 853838 9^1 787 0^567} 1 ,s34Üv 313 i 3 i 3"r ()334 46')396 582354 686191 756907 858578 W2()51 098851 202086 316268 386359 464371 585821 687741 760088 S65665 947640 102221 211403 323005 3^0296 467001 596084 698835 763122 869470 998889 10 MİLYON LİRA 000172 126909 203584 294487 412268 515353 59491(1 682275 802540 8S4034 002030 127948 206986 304980 412817 521831 598699 682918 804287 884056 007656 129231 209504 30*425 421166 522524 603845 71 1428 806825 884522 030243 133985 211250 307488 433918 527465 606975 712832 812155 891000 033183 140840 221636 312455 449132 534350 613764 717056 812252 892576 041018 143273 238581 313654 449426 547925 622650 717401 S22863 900269 042500 147550 249544 320543 457075 550343 629527 723008 825950 904654 052477 157870 251361 323649 461517 551772 636957 747544 827912 913616 057652 158818 254018 329825 462982 554299 643946 753052 S28179 915120 064173 159099 255545 345108 464790 562486 649702 753743 838607 917871 072390 163589 261391 345726476052 564613 659907 760865 855254 932529 072582 169110 264204 347614 482562 565057 662110 760931 860045 946261 080852 1 74866 277324 348364 485973 568646 663958 766777 861108 960600 084996 181820 279284 353541 489924 573451 666815 768030 S64111 962621 096441 184604 279953 356446 4^4983 576101 667379 ^73361 865131 969896 096450 184839 283726 369999 499408 578163 669261 775684 865875 980315 101381 187057 283896 372064 501213 5807 85 675827 787821 86880S» 985662 105221 187526 286035 392296 501902 587966 675959 \88600 880708 987680 115688 190229 287390 395131 504815 589949 678495 743193 880714 995802 122804 197508 292912 404597 513490 594460 681369 795640 880990 999426 5 MİLYON LİRA 00268 08553 24740 29552 39579 57551 62996 68067 82459 86091 03565 09500 25204 36408 41932 60557 63229 73976 83626 86836 05026 14947 25367 36754 42803 61694 65178 74665 84271 88382 05489 18564 26433 38720 52532 61735 65675 80338 84519 95889 07844 24183 28552 39134 56"74 61939 676" I S24I9 85561 99607 2 MİLYON LİRA 0084 1)634 4243 5182 5S52 7322 8308 8470 8819 8868 0152 1222 4789 5825 7294 1 MİLYON LİRA 010 296 312 724 862 943 972 600 BİN LİRA 16 21 52 85 92 AMORTİ:2-9
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog