Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 TEMMUZ 1995 PERŞEMBE 18 SPOR } i- Zorlu, yasal olduklannı söylerken, Erzik federasyonu fikstür çekimini gerçekleştirdi Futbohımıızda komedi • Şenes Erzik ve yönetim kurulunun 5 temmuzdan itibaren yaptığı tüm icraatlann geçersiz olduğunu ifade eden Kemal Zorlu, hukukun üstünlüğüne saygı göstermek gerektiğine dikkat çekti. DENİZ DERİNSU • Erzik federasyonunun belirlediği fıkstürün de geçersiz olduğunu. eğer gerekirse liglerin ertelenebileceğini iddia eden Zorlu, yasal federasyonun kendileri olduğunu söyledi. Futbol Federasyonu nda yaşanan gerginlik ve bılinmezlık devam eder- ken. öncekı akşam Kuruçeşme Dı- van'da toplanti düzenleyen Kemal Zor- lu, 92 delegenm oyuyla göreve geldık- lerini ve yasal federasyonun kendılen olduklannı iddia ettı. Zorlu, seçımebır kez girdığınivese- çildiğıni. bır kez daha sandıga gitme- ye gerek olmadığını belırtti Şenes Erzik ve yönetim kurulunun 5 temmuzdan itibaren yaptığı tüm icra- atlann geçersiz olduğunu ifade eden Zorlu. hukukun üstünlüğüne saygı gös- termek gerektiğine dikkat çekerek şöy - le konus.ru: "Açık tasnif ilkekrine uymayaıu in- sanlar arasında ay nmcılık yapan, şike. doping iddilanyla suçlanan. ısmarla- ma transfer talimatian yapan. çifte standart uyfgulayan. amatör futbola üve> e\lat muamelesinde bulunan Er- zik federasyonu artık işlevini yitirmiş- tir. Bu saatten sonra kendilerini kurtar- mak için bize sataşıvorlar. ama vaptık- lan suçlamalann hepsi asılsızdır." Demokrasının gerektirdığı muhale- feti yaptıklannı söyleyen Kemal zorlu. sözlerini şöyle sürdürdü: Kemal Zorlu ve ekibi, Erzik ekibine yine suçlamalarda bulundu. "Genel kurulda hazır bulunduk. Er- zik yönetimi seçimlerde iiçte iki çoğun- luğun sağianmaması için yogun çaba sarf etti. Salona delegeler sokulmadı. Otele gelerek 3 giin kalan delegeler ge- ri gftnderildi. Kapıda nöbet tutulup adamlar teh- ditle geri gönderildi. Secimle sandıktan biz çıktık. 92 delegenin oy uy la resmi yö- netim biziz. aksi ispat edilemcdiğinegö- re resmi yönetim biziz. Bunun tartışma- sını yapmak anlamsı/ olur. Biz Erzik yönetimine 1 hafta siire veriyoruz. Bu zaman içerisinde ellerini Futbol Fede- rasyonu'ndan çekmeleri gerekiyor." Kemal Zorlu, son olarak Şenes Er- zik federasyonunun yaptığı fıksriırçe- kımlerinin geçersiz olduğunu. tutum- lannın bu yönde devam etmesiyle lig- lenn ertelenebileceğini de ıddıa etti Fikstür cekildi îlk derbi EBahçe ile Beşiktaş arasında SporServisi- Kemal Zor- lu'nun kendisıni federas- yon başkanı ilan etmesinin ardından. Erzik federasyo- nu, üzerindeki baskılan bir bakıma azaltmak için Tür- kıye Bırinci Lıgi fikstürçe- kıminı yaptı. Beylerbeyı Atatürk Eği- tim ve Araştırma Ylerke- zi'nde 18 kulübün yönetici ve temsilcileriyle gerçek- leştırilen fikstür çekıminde Futbol Federasyonu Baş- kan Vekili Özkan Olcay da bir konuşma yaptı Tüm ku- lüplere başan dileyen Ol- cay. şunlan söyledi: "İlkya- nsı 17 aralıkta sona erecek ligin ikinci yansı 27 ocakta başlayacak. Ligin son maç- lan>sa 19 Ma> ıs 1996"da oy- nanacak." Çekilen fikstüre göre ilk hafta maçlan şöyle: Kay se- nspor - Beşiktaş. Trabzons- por - Ankaragücü, Vanspor - Galatasaray, Fenerbahçe - Karşıyaka. Samsunspor - Gazıantepspor. istanbuls- por - Eskişehirspor, Antal- yaspor - Bursaspor. Genç- lerbirliği - Kocaelispor, Al- tay - Denizlispor. Fikstüre göre sezonun ilk derbisi 5. hafta Trabzon'da Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 17 eylül pazargü- nü oynanacak. 7 haftada ise ligler ıki büyük derbiye sahne olacak. Istanbul'da Fenerbahçe. Beşiktaş ile karşılaşırken Trabzonspor, kendı sahasında Galatasa- ray ile karşılaşacak. Ligin 9. haftasında ise iki ezeli ra- kıp Galatasaray ve Fener- bahçe, Fenerbahçe Stadı'n- da galibiyet için mücadele edecek 15 haftada ise ge- çen senenin çifte kupalı ta- kımı Trabzonspor Istan- bul'da Fenerbahçe'ye ko- nuk oluyor. Bir hafta sonra yani 16. haftada fstanbul derbisinde geçen sezonun şampıyonu Beşiktaş ile Ga- latasaray . 10 aralık pazar günü Ali Sami Yen'de kar- şılaşacak. Turgut Atakol Turnuvası'nda averajla kupanın sahibi olduk Umit Basketbol Takıım Şampiyon Türkiye: 51 Hırvatistan: 67 SALON: Abdi Ipekçi HAKEMLER: Mehmet Kesemtar C). Cnsal Genç (7) TÜRKİYE: Faruk (4)4. Ali Ton (2)5, Tolga (6)14. Setim (4)1. Minad (5)15. Alpar (4)4. Alper (5)H HIKVATİSTAN: Mulaâmemvıç IX) 18, Tankosiç (3), Rimac (4)5. Jaksic (4). PHtaein (6)6. Grgat (7)25. Josıpoviç (4)5. Mamic (6)8 İLK YAR1: 35-28 (Hırvatistan) LEVENT YÜCEL.V1AN Turgut Atakol anısına düzenlenen 2 Boğazıçı Basketbol turnuvasında Ümit Millı takımımız Hırvatistan "a yenilmesine rağmen şampiyon oldu. Dünkü maçta mıllilenmızın başa- nlı olduğunu söyleyemeyız. Bunun için iki sebep vardı. Bınncısı. oyun- culanmızın üzennde sahaya çıkarken şampiyonluğu garantilemiş olmanın verdiği bir rehavet \e bır o kadar da yorgunluk vardı Ikıncısi ise pota al- tında Hüseyin'ın yokluğuydu. Mir- sad-Alpa> ya da Mırsad - Faruk ikı- lılen pota altında gerek hücum ge- rekse ^a\ unmadd tüm ıvı nıyetlerine raörnen \arlık gösteremedıler Özel- likk-2.11 iık Grgat ve2.081ık Prka- cine karşı boy dezavantajı nedenıy- le kolay başa çıkmalannı bekleye- mezdik Zaten boy dezavantajı ve çemberin hemen dibınde verdiğimız bo$luklar yenılgiyı hazırladı Hü- cumda içeriyi kullanamayınca dışa- ndan kontrolsüz şutlar kullanmamız da skorda etkili oldu denılebılır. İçe- riyi sağlama almak için denediğımız alan savunmasında vedolavısıyla po- ta altına gömüldüğümüz anlarda dı- ^arıdan yedığımız sayılar. tam saha pres uygularken "ava giden avla- nır" mısalı gen koşma problemı yü- zünden yenılen fast-break sayılan ye- nılgının dığer faktörleriydı. 15 hücum nbaundu almamız bile vüzde 31'le hücum edince gölgede kaldı dıyebi- lıriz. Her şeye rağmen ümitler turnu- vayı şampiyon olarak tamamlama ba- şansını gösterdiler. Sayı kralı Yunan Panagiotis (167) olurken Mirsad da (71 ribaund) ribaund kralı oldu. Öfkelenen atlet rekor kırdı Üç adımda dünya rekoru SALAMANCA (Cumhu- riyet) -1 ngiI iz atlet Jonathan E<hvards,kendısınden form- da olduğunu kanıtlamasını isteyen Ingiltere Atletizm Federasyonu'na en güzel ya- nıtı. Ispanya'nın Salamanca kentinde yapılan uluslarara- sı yanşmalarda üç adımda dünya rekoru kırarak verdi. Edwards, ikinci denemesin- de, Amenkalı Willie Banks'ın 1985'teki rekoru 17.92'yi I cm geçmeyı ba- şardı. Jonathan Edwards. bu yıl iki kez 18 metreyi geçti- ği halde. arkadan esen rüz- gânn 2.00 sınınnı aşmasın- dan ötürü derecesini kabul ettirememişti. Salamanca'da rüzânn hızı 1.8'de kalınca. Edvvards'ın rekoru kabul edildı. Edwards, pazartesi günü yapılan Ingiltere Atletizm Şampiyonası'na kendini iyi hissermediğini söyleyerek katılmamış, bu nedenle fe- derasyonun öfkesıne hedef olmuştu. Hemen ertesi gün îspanya'daki yanşlara katı- lacağinı açıkiayinca federas- yon ondan 4 ağustosta İs- veç'in Göteborg kentinde başlayacak olan Dünya Atle- tirm Şampiyonası'nda yer alabüecek formda olduğunu göstermesini istemişti. Fede- rasyonuyla arası pek iyi ol- mayan yalnız Edwards de- ğil. 1120 m engellide dünya rekorunu elinde tutan Colin Jacksonda Ingiltere'dekı ya- nşlara katılmayarak İtalyan Grand Prix"inde yanşmıştı. Jackson, "Nerede ve ne za- man yansacağıma yalnız ben karar veririm"' diyor. Macaristan galip KUALA LUMPUR (AA) -A Millı Futbol Takımı"nın. Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda 6 eylül çarşamba günü Istanbul'da hayatı maç- ta karşılaşacağı Macaristan. Malezya'daki özel tumuva- da, Özbekistan'ı 3-2 yendi. Başkent Kuala Lumpur'da- ki Merdeka Turnuvası'nda mücadele eden Macaris- tan'ın gollerini. 12. ve 64. dakikalarda Jovan ve 89. da- kikada Sodar atarken, özbe- kistan'ın golleri ise 34. daki- kada Osmanhacıev ve 59. dakikada Numon'dan geldi. FIFA, komisyon aldığı belirlenen Graham'a 1 yıl ceza verdi Komisyoncularla savaşZAFERARAPKİRLİ LONDRA-İngilterelig- lerinde bu yıl futbolcu transferleri açısından rekor üstüne rekor ktnlırken. geç- mışin transfer dosyalan üzenne giden yetkılılerin ilk kurbanı Arsenal'in eski teknık dırektöru George Craham oldu. Graham'ın Ingıltere Fut- bol Federasyonu'ndan aldı- ğı I yıllıkcezayı öncekı gün de FIFA'nın onaylaması ve - dünya çapında" uygula- maya kovmasi, işin üzerine daha ciddi gidileceğinın ilk ışareti sa\ılıyor. George Graham, Arse- nal'de görev yaptığı ve takı- mını hem ligde hem de Av- rupa kupalannda başandan basanya koşturdugu yıllar- da. iki Iskandinav futbolcu- nun. Pal Lydersen ve John Jensen'in transferlerinden 425 bin sterlin (yaklaşık 30 milyar lira) komisyon al- maİcla suçlanıyor. Iddianın ortaya atılması ve Ingiltere çapında soruş- • Graham. Arsenal'de görev yaptığı ve takımını hem ligde hem de Avrupa kupalannda başandan başanya koşturdugu yı 1larda. Pal Lydersen ve John Jensen'in transferlennden 425 bin sterlin komisyon almakla suçlanıyor. Georçc drahanı turmanın başlamasının ar- dından, Graham'ın işine Arsenal Kulübü tarafından son verilmış, aylar süren so- ruşturma sonucu da geçen hafta cezası açıklanmıştı. tngiltere liglerinde daha şimdiden 60 milyon sterline varan transfer işlemleri. özellikle bu sezon dikkat çekmeye başladı. Stan Collymore'un 8.5 milyon sterlin, Les Ferdi- nand'ın 7 milyon sterlınlik transferleri. buna en somut örnekler. lngiltere'deki kurallar gereği, transfer çalışmalan yıl boyunca sürüyor. Vergı denetiminin sıkılığı ve çoğu bırer şirket olan kulüp kayıt- lannın çok iyi denetlenme- sı nedenıyle, şimdıye kadar fazla bir olaya rastlanmayan Ingiltere'de, son ıki yıldır ortalık birbin ardına patlak veren skandallaria sarsıldı. Geçen sezon bunlara, arala- rında Liverpool'un eski ka- lecisi Bruce Grobbelar'ın da bulunduğu bazı futbol- culann "maç satnva" iddi- alan eklendı. Bu konudakı davaysa ha- len sürmekte. George Gra- ham'ın yanı sıra Notting- ham Forest'ın eski teknik dırektöru Brian Clough. hatta Lıverpool'un eski ça- lıştıncısı. şımdıki Galatasa- rav lı Graeme Souness hak- kında bıle henüz kanıtlana- mayan ıddialar dile getinl- mişti. George Graham"ın dün FIFA tarafından onay- lanan 1 yıllık cezasının. bu ortamda u bu tür işlere kal- kışan >a da kalkışmayı ak- lından geçiren* 1 kişi ve ku- lüplere de gözdağı nıteliği taşıdığı kaydedilmekte. Şimdi gözler. Graham'ın adının kanştığı komisyon olayındaki Norveçli futbol- cu simsan Rune Hauge'e çevnldı. Ingıltere'nın Guem- sey Adası'nda kurduğu bir şirketı kullanarak çalışan Ha- uge'nin , geçmişteki tüm he- saplannın ve kanştığı trans- ferlenn didık didik edilmesi- ne kesın gözüyle bakılıyor. GÖRÜŞ / HALİT DERİNGÖR Koltuk Kavgası Koltuğa sarılıp koltuktan hiçbir zaman kalkmak istemeyenler ile koltuğu kapmak isteyenler arasın- da daima bir savaş vardır. Bu, eskiden de vardı, şimdi de var... Belki bu durum, dünyanın her yerinde vardır. A- ma sanırım koltuğu kapma yöntemleri başkadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde koltuğu kapma propa- gandalan, daha iyiyi, daha güzelı yapmak olarak ni- telendirilebilir. Oysa bizde bu yola öncelikle, sahi- bini aşağılamak veya kötülemekle başlanır. Osmanlı Imparatorluğu'ndan mı kalmış nedirbil- miyorum, ülkemizde koltuğa oturan herkes kendi- ni padişah sanıyor. Kafalarında sadece kavuklan eksik. Sanki yetkiyi Tanrı'dan almış gibi hiçbiri kol- tuğu terk etmiyor. Ancak ya fiili bir darbe ya da ölüm olacak. Tarihsel gelışmemız içerisinde bu tutkumuz yü- zünden ne darağaçlan kuruldu, ne kelleler gitti... Nedense bir türlü demokratik, hatta insani olan istrfa müessesesinı kullanamıyoruz veya kullandır- mıyortar. Hatta istıfa edenlere. 'Politikayapıyor, ya- tınm yapıyor, Don Kişot' gibı yakıştırmalar yapıh- yor. Neredeyse, namuzsuzluk ve şerefsizlikler kar- şısında bıle olsa, istıfa etmemeyı bır erdemlilik sa- yacak hale geldık. "Kol kınlır, yen içinde kalır" deniliyor. Üzülerek söylemek gerekirse bu özdeyış, her olayı sıneye çekmek gıbi algılanıyor. Bu yüzden yenler içinde kollar kırılıyor, bunu sineye çeke çeke de en sonun- da kangren olup kollar kesiltyor. Bir insanın, başanlı olsa da olmasa da istifa et- menin zamanlamasını çok iyi yapması gerekiyor. Tabii ki bu durum, koltuğu kapmak isteyenler -hat- ta onu işgal etmek isteyenler- için de söz konusu- dur. Her ikisinde de demokratik, hatta onunötesin- de de insani yollar seçilmelidir. Şimdi basından ızledığimiz kadarıyla F. Bahçe ve G. Saray bunca sürtüşmelerden sonra sonunda Şenes Erzik ile normal kongreye kadar devamda karar almışlar. Keşke Şenes Erzik artık koltuğun- dan ınme zamanının geldiğinin, Zorlu da bu koltu- ğa oturmak için tüm yolların geçeriı sayılmaması gerektiğınin farkına varmış olsa idi. O zaman yok yere bir bardak suda fırtına koparılmazdı. Bu, hem demokratik hem de insani bir davranış olurdu. Fransa turu kana bulandı Bisiklette ölüm MİŞEL PERLMAN PARİS- Fransa'nın sadece spor çevrele- n değıl fakat aynı zamanda tüm kamuoyu: dün hâlâ. salı günü Fransa Bisıklet tu- ru'nun büyük mücadelesıni enerjik biçım- dc sürdürürken kaza sonucu ölen ttalvan Fabk) Casartelliv] konuşuyordu; vaslı bır hava içinde. Sıradan birbisıkletçi değildi 25 yaşında- kı Fabıo. Bisiklet sporunun uzmanlan ol- sun, "hasta"!an olsun. herkes bugenç spor- cunun. 1992 Barselona Olimpiyat oyunla- nndaaltın madalyavı kazandığını vurgulu- yor ve anımsatıyor. Bir başka anımsatma var ki. o da, trajedi dünyasının bir olgusu. Çünkü. önümüzdeki 16 ağustosta, eşi An- na lisa ve 3 aylık oğlu Marco ile, 25. yaş gu- nünü kutlayamayacak güleç yüzlü. sevim- li FabioCasartelli. Birsüreönce,sözünüet- miştik, Fransa turu bisikletçilerine "yolla- nn kürek mahkûmlan" lakabının takıldı- ğını ta yıllardan beri. Işte, Fabio da bunlar- dan biri. Fransa turunun en zor etaplarından bin sırasında 24. km.de, dığer 5 bisikletçıyle bırlıkte yaklaşık 90 km. hızla ınışe geçmış- ken Fabio yol üstü dönüşü kontrol edeme- yıp yere düşerken başı da sert asfalta çarp- maktaydı. Arkadaşlanna. duruma göre. pek fazla bır şey olmadı. Ya. Fabıo'ya? Yazgı- sıvlaoradabuluşması vardı Fabıo'nun.. Fa- bio'nun takımı Motorolayanşmayı sürdür- meyi kararlaştırdı. Ancak. tüm Fransa turu kafilesı gerçek bır matem içinde... Istatis- tikmeraklılan. 1935'ten buyana. 15bisık- letçinın çeşitlı yanşmalarda hayatını yitir- diğine işaret edıyor. Fransa turunda ise, bu- nun tutan 3: 1936'te Ispanvol bısıkletçı Ce- peda, I967'de tngıliz Tom SimfKon ve ge- çen gün. İtalyan Fabıo Casartelli. Şimdi tartışması başladı: Bısikletçıler başlanna bır "miğfer'' geçirmeli mı diye. Kimısıne göre. başı korunmuş olsaydı Fa- bio Casartelli belki de kurtanlabilırdi. Fa- kat, bu konuda tam bir görüş birliği yok. Rekora yazık oldu 2000 merrede Zeki Öz- tiirk'ün rekoru boşa gitti. Disk atnıada ENK_A"dan Hüsniye Keskin ile 2000 merrede Kara Gücü'nden Zeki Öztürk. dün Bağlar- başı Ekrem Kocak Atletizm Pisti'nde rekor denemesin- de bulundular. Önce Hüsni- ye Keskin denemesini >aph ve 53.14'lük derecesivle, kendisine ait 53.22"lik reko- ru kıramadı. Daha sonra Zeki Öztürk, 2000 metre için hazırlıklanna başladı. Ancak hakemler, kendileri- ne resmi başvuruda bulu- nulmadığını belirttiler \e derecc tutma>acaklannı acıkladılar. Bir başka de>iş- le gerek kamp miidörü. ge- rek kulüp >etkililert gerek- se federasvon göre\ lileri. Oztürk'ün başvurusunu ta- mamlamamışlardı. Buna rağmen Zeki Öztürk. 5.06J kosarak yeni bir Türkive re- koru kırdı. ama bu rekor resmi degildi. Resmi rekor halen5.l<riaSermetTi- murk'nk'e ait. Bu arada CardifT'tcki atletizm uvun- lanna kanlacak olan milli takım, bu sabah İngiltca'şe gidijor. Kafile. 35'i sporcu olmak üzere 43 kişiden olu- şuvor. (Fotoğraf: DENİZ DERİNSU Çeşme sahilleri, su sporlannının heyacanını yaşadı Sörfii gören, tutkunu oluyor ALİ ESER Çeşme. geçen günlerde Wind- sörf Yanşlan'na ev sahipliğı yap- tı. Çeşitli ülkelerden buraya ge- lerek Quick Silver'in sponsorlu- ğunu yaptığı yanşmalara katılan sporculardan dereceye gırenler. 140 milyonluk ödülü paylaştılar. Yanşmalann ilk günü sörfle- rin stan alacağı sahil kısmına epey kalabalık toplanmıştı. Kimi ne tür bir vanşma olduğunu bile bilmıyordu. Ellennde fotoğraf makınesı bulunan gazetecilere yanaşıp, "Abi burada ne var. m- dir bu kalabalık" dıye soran kı şilere ne olduğu söylendığinı.:^ dudak büküp verilen cevaba tat- mın olmamış gibi oradan hemen aynlanlara bile rastlıyorduk. Ba- zılan ise olanlan uzaktan seyret- mev i yeğliyor. ilgilenmiyordu bi- le. Havanın aşın sıcak olması gü- neş altında durup yanşmalan izlemeyi zor- laştınyordu. Bu yüzden hemen kendilerini denize atanlar bıîe vardı. Sörflerin denizde kaymasını görmek büyük keyıf venyordu onlara. Kimileri üstlennedoğru gelen sörf- lerden kaçarken, kimileri de sahil kenann- da yapılan sörf tamirlerini merakla izliyor- du. Elimde fotoğrafmakinesini gören birai- le ile sohbet ediyoruz. Yanlannda küçük ki7İan ile tatile gelmişler. Bundan önceki yıl da buraya gelerek tatil yapmış ve çok beğen- Sörfle uğraşanlar avn bir dünyava dalıvorlar. mişler. Buraya gelirken bu tür bir yanşma- dan haberleri olmadığını. kendileri için sürpriz olduğunu söylüyorlar. Adam. butür olaylann ülke turizmıne katkıda bulunaca- ğı inancını taşırken, kansı da onu bu konu- da desteklıvor: "Bu tür olaylar ülkemizin tanıtimı açısından çok önemli. Hem burası da öyle bövle bir >er degil. Tam bir cennet Ne yani yanşlan burada yapmayacaklar da neredeyapacaklar." Adam ise konuya baş- ka bir açıdan yaklaşıyor: "Bakın mescla ül- kemiz hakkında birçok karala- ma yapılavor. \'abancı futbolcu- lar bile ülkemizi \anlış tanıdık- lan için geimek istemiyoıiar. A- ma geldikleri zaman da a>nl- malan zor oluyor. Bir Dervall. bir Schumacher bunun en bü- yük kanıtı." Ardından kücük kızlan Derya'ya tatilinin nasıl geçtiğini soruyorum. Denizın çok tuzlu olduğunu. gözlenni yaktığını söylüyor. Anne ve ba- bası bu yanıta gülmeye başlar- ken. yanımızda uzanmış yatan ve gözlerini sürekli denızde bir noktaya dikmiş iki çocuğa dö- nerek ne yaptıklannı soruyo- rum. Aldığım yanıt ise haylı ıl- ginçti: "Y'anşan sörfleri yere parelel seyretmek daha heye- canlu" Yan fotoğraf çekerek yan ya- nşlan seyrederek günü tamam- layıp döndüğümüz otelde To- faş SAS Basketbol Takımfnın da burada kamptabulunduğunuöğreniyoruz. Onlarda 15 günlük kamp süresince hem antrenman hem de tatil yapmaya gelmişler buraya. Ak- şam verilen plaj partisi ise bir gün sonra Alaçatı'da yapılacak finaller için bır moral oluyor. Ve iki günlük yanşmalar sonunda sporcular ve sörfseverler ağustos ayında ya- nşmalann 3. ayağı olan Bodrum'da buluş- mak üzere buradan mutlu bir şekilde aynlı- yorlar. Federasyon 17 kulüpten Erzik'e destek Spor Servisi - Türkiye Bi- rıncı Futbol Lıgi SporKulüp- ien Bırliâı'nin beşincı toplan- tısı, dün Istanbul'da yapıidı. Beylerbe> i Atatürk Eğıtim ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştırilen Türkiye Bı- rincı ve İkinci ligleri fikstür kuralan çekımınden sonra Kordon Restoran'da biraraya gclen bırinci lıgdeki 18 ku- lüpten 17'sinin başkan ve yö- netıcılerı. Federasyon Başka- nı Şenes Erzik'ı destekleme kararı aldılar. Basına kapalı olarak yapı- lan ve alınan karara yalnızca Altay Kulübü'nün karşı çıktı- ğı toplanti da, Bınncı ligde ver alan kulüplerin başkan ve temsilcilen. Futbo! Federas- yonu'yla ilgılı son günlerde spor kamuoyunda yaşanan olaylan da değerlendırdıler. 17 kulübün yönetıcilcri, Şenes Erzık'ın yönetim ve kurullannı yenıden oluştura- rak 14-15 ağustos tarihlennr de yapılacak Futbol Federas- yonu Genel Kurulu'nda tek a- day olmasının sağlanması ko- nusunda görüş birlığıne vardı- lar. Aynca birliğm üyesi olan tüm kulüp başkanlan. gelecek hafta içinde Başbakan Tansu ÇOIer'ın zıyaret cdilmesi ko- nusunda da karar aldılar. Protesto Norveçli Bohinen Fransa maçında yok OSLO(AA)-NorveçMılli Takımı'nın as futbolcusu Bo- hincn. Noneç'ın, Fransa ile 22 temmuz cumartesı günü yapacağı özel milli maçta. Fransa'yı portesto etmek ıçın oynamayacağını açıkladı. Fransa'nın Büyük Okyanus'ta yenıden başlayacagını açıkla- dığı nükleer denemeleri pro- testo etmek için bu kararı al- dığını bclırten Nottıngham Forestlı Bohinen. diğer fut- bolcuları da tepkılenni gös- teımeye çağırdı. Norveç Mil- lı Takımı Teknık Dırektöru Egıl Olsen ise. millı futbolcu- nun. tepkisıni başkabırbıçım- de göstermesının daha doğru olacağını savundu. G.Saray- Wuterfard Spor Servisi - Galatasaray. Wuterfard önünde. Karşılaş- ma Türkiye saatiyle 19.00"da başlayacak. Öncekı gün Al- manya Şampıyonu Borusıa Dortmund karşısında olumlu futbol oynamasına karşın ye- nılmekten kurtulamayan Sa- n-Kırmızılı takım. son hazır- lık maçını ise cumartesı günü Dınamo Zagrep ile yapacak ve pazar günü Istanbul'a dö- necek. Ali Şen Brezilya'da Spor Servisi - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen, dün takımının yenı sezon için ya|V tığı kampı zıyaret etmek amâ- cıyla uçakla Frankfurt üzenn- den Brezılya'ya gitti. Ali Şen, Atatürk Havalıma- nı'nda yaptığı açıklamada, alacakları üçüncü yabancı oyuncu konusunda şu ana ka- dar Teknık Dırektör Carlos Alberto Parreıra'yla bır gö- rüşme yapmadığını, takımda hangı bölge aksıyorsa oraya adam alacağını söyledi. At yanşı sonuçlan Spor Servisi - Dün koşulan at yarışlarında 2-1-8-5-4-11 kombınesini bilenler26 mily- on 905 bin lira. 2-1-8-5-11-11 nolu atlara oynayanlar da 7 milyon 468 bin 400 lıra kazandılar. 1. KOŞU: F. Calista (1). P: Flyıng Gır! 1 (2). 2. KOŞU: F: Sabur (6), P: Hanbatur (4), PP: Özgürhan (5). S. Kıhçalı(l). 3. KOŞL': F Felıcia (3). P: Selçukhan 1(1), PP: Vegas Gırl (2). S- Aristocratic (4). 4. KOŞU: F: Karakız 15(4). P. Mehtap4(l2). PP. Tatlı- ses (2). S: Bozcaada (1). S.KOŞl^Küçükçınarl 1 ?). P. Sananc (2), PP: Mesut 102 (5). S. Artemıs(6). 6. KOŞU: F- Iskoçyalı (17), P: Desert Strom ( 7 ). PP: Be- güm^u I 11). S: Cumbıa<4), SS: Ceyhaniı (I). 7. KOŞU: F: Pırıltı 1 (5). P: Kıhçkızı(4). PP:Gürol 1(3), S: Altıntaç(lO). Güniin Ikilisi: 7. Koşu: 4/5 • TabelaBahis:17 7. 11.4.1. ALTILI GANYAN 4 12 2 1 3-10 17 7 11 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog