Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

VISA Premier, Gold ve International... 150.000 $'hkferdi kaza sigortası sağlar. EMLAK BANKASI " Û a h a U / g a r B ı r Y a ş a m I ç î n " 72. n. SAYI 25488 /15000 Tl (KDViçinde) CumhüriyetKURUCUSU: VUNUS HMDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: IUDİR NUİ (1945-1991) Kahramanmaraş'ta savcılık ve doktorlar işbirliği yaptı De^iet, özeltim eiııayethıigizletü• Pazarcık ilçesine bağlı Küçük Cennetpınan Köyü'nde özcl tim görevlileri tarafından öldürüldüğü öne sürülen bir yurttaş için K.ahramanmaraş Cumhüriyet Başsavcılığı ve devlet hastanesi doktorlannca "Çatışma sonucu yaşammı yitirmiştir" şeklinde otopsi raporu düzenlendi. • Savcılığa suç duyurusunda bulunan Mustafa Dölek'in eşi Sultan Dölek, yeniden otopsi yapılmasını isteyerek, "Eşimi özel tim öldürdü. Otopsiyi yapan savcı ve doktorlar da görevlerini kötüyc kullandılar" dedi. ERGCN AKSOY ANKARA - K.ahramanmaraş'ın Pazar- cık ilçesine bağlı Küçük Cennetpınan Kö- yü'nde özel tim görevlileri tarafından öl- dürüldüğü öne sürülen Mustafa Dölek için Kahramanmaraş Cumhüriyet Başsavcılığı ve devlet hastanesi doktorlannca "Çaöş- mada yaşamını yitirmiştir'' yönünde otop- Kahramanmaraş Valisi: Çatışma olmadı• Vali Arslan Yıldınm. olaydan sonra özel tim görevlileri hakkında soruşturma açıldığını belirtti ve "Soruşturma ile birlikte bu özel tim görevlilerinin tutuklanacağını sanıyorduk, ancak yasaya göre tutuksuz yargılanmalan öngörülüyor" dedi. Yıldınm. özel timin başka bölgeye alınması için yazı yazdığını da sözlerine ekledi. • 19. Sayfada si raporu düzenlendiği bildirildi. Pazarcık Cumhüriyet Başsavcılığı'na suç duyuru- sunda bulunan ve yeniden otopsi yapılma- sını isteyen Dölek'in eşi Sultan Dölek. eşi- nin. gözleri önünde özel tim görevlileri ta- rafından öldürüldüğünü, otopsiyi yapan savcı ve doktorlann da görevlerini körüye kullandıklannı öne sürdü. Pazarcık Cum- hüriyet Başsavcısı Duran Sümbül de özel tim görevlileri hakkında soruşturma açıl- dığını belirterek, "O köyde çatışma olma- dı" dedi. Doğu ve Güneydoğu'da görev yaptıklan bölgelerde halka baskı yaptıkla- n öne sürülen özel timle ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Küçük Cennetpı- nan Köyü'ne operasyon düzenleyen bir grup özel tim görevlisinin, Mustafa Dölek adındaki yurttaşı eşinin gözleri önünde öl- dürdükleri öne sürüldü. Olayın hemen ar- dından özel tim görevlileri tarafından ce- sedi Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne götürülen Mustafa Dölek ile ilgili ivedi- likJe "ölü muayene ve otopsi tutanağı" dü- zenlendi. Devlet hastanesi doktorlan ile Kahramanmaraş Cumhüriyet Savcısf nın da imzalannın bulunduğu otopsi tutana- ğında. "KüçükCennetpınan Köyü'ndegü- venlik güçleri ile meydana gelen çatışmada yaşamını yitiren bir şahıs hastanemize ge- tirildi" görüşünc yer verilerek şöyle de- nildi: "Cesedin göğüs bölgesinde herhangi bir ateşli silah yarası. kesici. delici alet ya- rası ve darp ile cebir izi görülmedi. Cesedin sol bacağında iki kurşun giriş ve çıkış deü- ği mevcuttur. Cesedin herhangi bir yerin- de başka kurşun deliğine rastlanmadı. Ya- pılan tespit sonucu, sol bacaktaki kurşun yaralanmasına bağlı olarak mevdana gelen kan kaybı sonucu ölüm olayı gercekleşmiş- tir." Dölekin eşi Sultan Dölek, "Çaüşmaso- M Arkası Sa. 19, Sü. 7'de Sırp askeri yetkililerin, Zepa'yı ele geçirdikleri iddiasını Boşnaklar yalanladı Zepa bilmecesiSıvas Özgür'e 'ölüm' fetvası• Sıvas Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Servet Özgür, can güvenliğinin tehdit edilmesinde birinci derecede rol oynayan yerel televizyonlardan "SRT", yerel radyolardan "Lider (Hilal) FM" kuruluşlan ile yurt genelinde yayın yapan özel televizyonlardan "STV" ve "TGRT" hakkında üst kuruldan işlem yapmasını istedi. • Özgür. olay günü yo.Timlanyla kendisini küçük düşüren atv ve Shovv TV'den de şikâyetçi olduğunu bildirdi. NÜUffl UUUBAĞU'nn haberi • 3. Sayfada Anayasa Umut tükeniyor • DYP ile ANAP. anayasa değişikliği konusunda ikinci düş kınkîığından sonra birbirlerini suçlama yanşına girerken, anayasanın açık oyla değiştirilmesine ilişkin öneriyle ilgili olarak ikinci görüşmelerin yann yapılması bekleniyor. • ANAP, iktidar partilerine, "Açık oylamayı bırakahm, değişildik paketine kaldığımız yerden devam edelim" önerisini götürdü. • 5. Sayfada Rock, acil demokrasi istediBulutsuzluk Özlemi, Mavi Sakal, Murat Çe- kem ve Mercury, İzel, Amerikalı hard-rock grubu Stone ve İrlandalı ünlü grup Simple İVIinds önceki akşam Pepsi Non-Stop Müzik Festivali kapsamında İnönü Stadyumu'nda sahne aldı. Vbkalde Nejat Yavaşoğullan, gitar- da Akın Eldes, bas gitarda Murat Tükenmez ve davulda Cihangir Bıyıkoğlu'ndan oluşan Bulutsuzluk Özlemi, dört albümünden parça- lar sundu. Bulutsuzluk Özlemi'nin "Acil De- mokrasi" parçasını izle> icilcr bir ağızdan söy- ledL Gecenin flaş grubu Simple Minds, konse- re ilk kadrosundan yalnızca Jim KerrveChar- lie Burchill ile çıktı. Saat 23JO'a doğnı sahne- ye çıkan grup, seyircinin azlığından hiç etki- lenmeden, aralannda LetThere Be Lovc, Don't you Forget About Me, Sacriflce ve ünlü İrlan- da klasiği Belfast Child'ın da bulunduğu re- perruvannı sunarkcn umulan bir performans sergiledL (Fotoğraf: DEVRİM BARAN) • Bosnah Sırp güçlerin yoğun saldmsına maruz kalan Zepa kentinin düştüğü bildirildi. Sırp ajaçju SRNA'nın haberine göre Bosna'da tek yanlı ilan edilen Sözde Sırp Cumhuriyeti'nin askeri yetkilileri. dün akşam Zepa'nın ele gcçtiğini vc Zepa'daki si\ il yetkililerin teslim olduğunu belirttiler. • ABD Baskanı Bill Clinton'ın önceki gece yardımcılarıyla Bosna krizini görüştüğü toplantıda hiçbir karar alınamadı. Beyaz Saray yetkilileri. Auupa ülkeleri arasında dcrin göriiş ayrıiığı giderilemedigi sürece Anıerika'nın Bosna konusunda karar alamayacağını bildirdilcr. • Bosnah Sırpların lideri. Gorazde'de direnişlerini siirdiiren Müslüman askerlere derhal teslim olmalan için ültimatom verdi. Karadziç. Batı'yı bölgeye hava desteği göndermemesi konusunda uyardı. I //. Sayfada Demirel Bosna yolcıısu • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, olağanüstü bir gelişme olmaması durumunda yann Zenica'ya hareket edecek. Bosna- Hersek Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç'in. ziyaretin güvenliği konusunda bugün Demirel'e telefonla bilgi vereceği öğrenildi. • Demirel'in Bosnalı Müslümanlara "Türkiye arkanızdadır" mesajını vermek üzere yapacağı Bosna ziyaretine, Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Erdal İnönünün de katılması bekleniyor. • 7. Sayfada F-I6TAR KIBRISTA UÇACAK • 10. Sayfada AZİZ NESİN 80 yılın en ağır suç aletleri KITAH • İstediğim tek şey yar: Olümü hak etmek... Ölen insanların pek çoğunun ölümü hak ederek ölmüş olduklanna inanmıyorum. Ölüm, insanın ulaşabile- ceği en üst düzey, en yüce, en ulu yer bence... Çünkü yaşamın en olgunluğunda ölüyoruz. Bu yüce, bu ulu, bu en üst düzeydeki yere layık olarak, ölümü hak ederek mi ölüyoruz? Hak edilmesi en zor şey ölüm- dür. Ölünce, ölümü hak etmiş olmayı isterim. • Edebiyat, toplumu doğrudan değiştiremez. Çünkü bütün sanatlar gibi bir üstyapı kurumudur. Oysa toplumun değiş- mesi, toplumsal yapınm, maddi temelin, üretim ilişkilerinin değişmesi demektir. Edebiyat, toplumu doğrudan değiştir- mez, ama etki-tepki yoluyla toplumun değişmesine katkıda bulunur, değişmeyi hızlandırabilir. Bu, edebiyatçının sınıfsal bilincine bağlı bir iştir. Bugün Cumhuriyet'le Mehmet Ali Aybar ve sosyalizm • Bizim sosyalizmimiz insan içindir. Insanlar içindir. Vebi- zim sosyalizmimizi, bizim insanlarımız kuracaktır, gerekecek fedakârlıkları ortaklaşa paylaşarak. Biz Türkiye sosyalistle- ri, tarihten çok şeyler öğrenebiliriz, eğer tarihe bilim adamı- nın yansız gözleriyle bakabilirsek. 70 yıllık sosyalizm dene- meleri, sosyalizmin nasıl kuralamayacağını sergiliyor. Nasıl kurulacağını ise biz bulacağız. -mez Mehmet AiAytar (izeieki Kızı, babasını anlatıyor: • Ve birdenbire beni bı- raktı, gitti. O anda öldü- ğünü anladım. Sadece ne- resi belirsizleşti ve birden yüzü gençleşti. Şimdi her- kes beni, "Baban çok gü- zel, çok dolu yaşadı. Artık çok yaşlanmıştı ve hâlâ eli ayağı tutar, kafası çalışır- ken ölmeyi isterdi" falan diye teselli etmeye çalışı- yor. O benim babamdı... Hep genç, hep güzel, hep şık, hep gururlu, kendine yeten, her zaman kucağma oturduğum canım babam... Bugün ga- zetelerde bir başlık gördüm: HER ÖLÜM ERKEN... Yaşar Kemal: Ağıt yakmayacağım • Aybar'la elli yıldan fazla, kesintisiz sürdü dostluğumuz. O- nun kişiliğini sanıyorum ki bu elli yılda birazcık olsun kav- rayabildim. Ona ağıtlar yakmayacağım. O, ağıt istemeyecek kadar yaşamayı hak etmiş bir büyük kişiliktir. însanın gene de onun ölümü üstüne yüreği yanıyor. Yann Cumhuriyet'le Kocatepe Nasıl Batırıldı? Banş Harekâtı sırasında 498 askerimiz şehit oldu. Ancak "Kocatepe" savaş gemimizin kendi uçaklarımız tarafindan batınlması ve 54 mürettebatı- nın şehit oluşuyla ilgili sorular henüz yanıtlanmadı. 1- Gemilerimiz bir hat çizmiş miydi? 2- Ortada Yunan savaş gemileri olmadığı halde bunu kim ya da kimler uy- durdu? 3- Uçakların ateş açtığı gemilerin Türk gemileri olduğu anlaşıldığı halde ne- den ates kesilmedi? Emri kim verdi? 4- Kolordu karargâhında savaş jurnalleri üç kez değişti mi? Genelkurmay arşivindeki jurnal hangisi? 5- Tüm sorumlular hayattayken Genelkurmay Başkanı neden olayın üstü- ne gitmedi? 6- Beıgeler neden hâlâ açıklanmıyor? BtOL MÜTHtdMUnin dö yUM cumanesi günü CumhUrİyet tc OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK İyimserlik!.. Türkiye'de bugün siyasal . partiler zor durumdadırlar. Çünkü toplum. bir siyasal partinin tek başına iktidara ge- çerek ülke sorunlarına çözüm bulabileceğine inanmıyor. Siyasal partilerin arasında belki Refah Partisi'nin özel bir konumu vardı. RR öteki par- tileri tek bir sepete koyarak tü- müne birden "Batı taklitçisi" diyor, "adil düzen"\ topluma öneriyordu. Ağır koşullar altında yaşa- yan yoksul halkın bir bölümü için Refah "umuf'tu. Ancak parti, son yerel seçimde bü- yük kentlerin belediyelerini ele geçirince iş değişti. Yerel yö- netimlerdeki Refah uygula- maları, bu partinin hızını kes- miş görünüyor. Siyasal yaşamda umutsuz- luk rüzgârının estiği gerçek... Buna karşı toplumun dik- katten kaçan kesimlerinde, geleceğe yönelik olumlu gös- tergeleryer alıyor. Türkiye'nin küçük ve orta sermayesi. ne yapılırsa yapılsın dinamizmini koruyor. Bu kesime dönük beklentiler iyidir. "Rant ve fa- iz toplumu"nda tefecı faizine ulaşan kredi zorluklanyla bo- ğuşarak işletmelerini başanlı biçimde yöneten küçük ve or- ta sermaye sahipleri, Türki- ye'njn geleceği için bir umut sayılabilirler; bu ilginç kesim- deki ilerlemegöstergelerini iz- leyenler, ülkemizin geleceği- ne iyimserlikle bakabilirler. Türkiyede bugün her şey çok kötü gidiyor; Doğu'da • • • • Arkası Sa. 19, Sü. 9'da BORSA ODün 46.544.98 Önceki 47.576.07 DOLAR ODün 44.600 Önceki 44.650 MARK ODün 32.140 Önceki 32.500 ALTIN Dün 56Z000 Önceki 562.500 Tedavi için 7 ay bekleniyor SSK polikliniklerine başvuran sigortalılar, uzun kuyruklarda bekledikten sonra kendilerine en fazla dokuz dakika ayırabilecek bir uzman hekime ulaşabiliyortar. Muayene sonrasında kendilerini kuyruklar bekliyor. • Arka Sayfada Yoğun göç Yaz mevsiminde sıtmanın en yoğun görüldüğü iller arasında Güneydoğu'dan göçen insanların yoğunlukta bulunduğu Antalya, İzmir, Adana, Mersin ve Ankara'nın da bulunduğu belirtildi. • Arka Sayfada ABD'de yüzyılın sıcağı ABD'yi altı gün süreyle kasıp kavuran aşın sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 670'e çıktı. Sıcaklardan en çok etkilenen kentlerin başında gelen Chicago'da, ölü sayısının 400'e yaklaştığı açıklandı. • 10. Sayfada Türk sineması 'CD-Rom'da Antrakt dergisi, Türk sinema tarihinin seçkin örneklerini içerecek bir CD-Rom hazırlıyor. Avrupa'da son 10 yıldır bolca üretilen film CD-Romlan gibi bu çalışmada da 104 yerli filmin künyesi yer alacak. • 14. Sayfada GUNDEM Ml'STAFA BALBAY Doğa Affetmez... Senirkent tipi faciaları genellikle gazete ve televizyonla- rın "dünyadan haberler" bölümünde görürdük. "Bangladeş'te sel felaketi: 300 ölü, 500 kayıp." "Filipinler'de iki kasabayı sel yuttu, yüzlerce ölü..." "Hindistan'da muson değil ölüm yağdı..." Niçin? Doğa intikamını alıyor. Hangi ülkenin atasözü olduğunu anımsamıyorum, "Tan- rı affeder, doğa affetmez" diyor. Sözünü ettiğim ülkeler kuşağındaki yağmur ormanları yok ediliyor. Altın için, kereste için, kauçuk için... • Arkası Sa. 19, Sü. İ'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog