Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14TEMMUZ1995CUMA 18 SPOR Beşiktaş gol oldu yağdı VFL Winterbach: 1 Beşiktaş: 15 STAT: Winterbach HAKEMLER: Klaiber Bachuang (7), Lang Flaig (7), Schmvdorg (6) VFL VVINTERBACH: Fnmk (2), Kumf(2), Michael (3), Horst (3), Bielev (3), Jurgen (4), RFrank (3), K. Jurgen (3), Domingo (4), Schre- iner (3), Stefan (3) BEŞİKTAŞ:Aumann (5) (ŞenerS), Recep (6) (Sinan 7), Alpay (6), Mutlu (7), Rıza (6), Fuat (7), Ertugrul (7), B.Metin (6) (Salih 7), Meh- mel (7), Orhan (S), Kuntz (7) (Sertan 6) GOLLER: Dk 10, 18, 22, 26 ve 70 Orhan, Dk 15 Kuntz, Dk. 24, 80 ve 84 Mehmet, Dk 41, 79 ve 88 Ertugrul, Dk 46 Salih, Dk 73 Mutlu, Dk 77 Sertan; Dk 85 Jurgen STUTTGART (Cumhuriyet) - Beşiktaş, Almanya'da oynadığı ilk karşılaşmada gol yağdırdı. Şiyah-Beyazlı takım, dün Alman amatör ligi takımlanndan Winteıbach ile oy- nadığı karşılaşmayı 15-1 kazanırken yeni transferi Orhan 5 gol attı. Beşiktaş'ta Ertug- rul ve Mefamet 3'er; Salih, Mutlu, Sertan ve Kuntz ise birer gol kaydettiler. Ev sahibi ta- kınun tek golü ise Jurgen'den geldi. İskoç Teknik Direktör Souness, yeni arayış içerisinde Iiberosuz G. Saray Venison libero diye geldi, stoper ovnayacak. KORStKA (Cumhuriyet) - Yurtdışı ha- zırhklarına Korsika tumuvası ile başlayan Galatasaray'da hava gergin. Korsika turnuvasının ilk gününde Fran- sa lig şampiyonu Nantes'e 3-0 yenilen Sa- n-Kırmızılı takımda İskoç Teknik Direk- tör Souness firtınası esiyor. Alınan yenilgi sonrası Souness'in, Ingi- liz Barry Venison ve Suat'ı 'nrçalamasT, San-Kırmızılı takıma gösterdiği ilk tepki oldu. Lig bitmeden Galatasaray'la antren- manlara başlayan ve sempatik tavırlanyla fiitbolcularla iyi bir diyalog kuran Graeme Souness'in Nantes maçından sonra soyun- ma odasında sinirli bir şekilde bağırması ilgi çekti. Souness'in önce kendi isteğiyle transfer ettdrdigi Venison'u ardından da Hakan'ı 'fircalaması' futbolculann gözünü korkut- tu. Souness'in Venison'a "Bu takunınde- fansını sen topartayacaksın. tnanılmaz ha- talaryapıyorsun"dedıği öğrenıldi. Buara- da Venison'un maçın ilk yansında raki- biyle itişmesi, Souness'in tepkisini çekti. Souness, Venison'dan sakın olmasını iste- di. Souness. Suat'a da tepki göstererek, "Rakibink değil, topla oyna" dedi. Liberosuz sistem Galatasaray Teknik Direktörü Graeme Souness, Bastia'da basın mensuplannın • Nantes yenilgisi sonrası Souness'in, Venison ve Suat'ı 'fırçalaması', San- Kırmızılı takıma gösterdiği ilk tepki oldu. sorulannı yanıtlarken bu sezon San-Kır- mızılı takımın liberosuz sıstemle oynaya- cağını belirtti. Souness, "Yeni sezonda 3- 5-2 sistemini benimseyeceğiz. Liberosuz çifl stoperle sahaya çıkacağız. Bu iki isütı Bü- lent ve Venison. Uçüncü adam lig başlama- dan belli olur" dedı Galatasaraylı yöneticiler ise Souness'in liberosuz sistemine inanmıyorlar. San- Kırmızıh yöneticiler, Venison'un libero diye transfer edildigini belirterek, "So- uness,Venison'u bizeliberodiyetanrttL Za- ten Venison, tngiltere'de hep sağbek oyna- mjş. New Castle'a transfer olunca libero mevkiine geçmiş. Liberosuz sistem nasıl olacak merak ediyoruz" dediler. G. Saray 3. oldu Fransa'nın Korsika Adası'ndaki Bastia kentinde dûzenlenen dörtlü futbol tumu- vasında Galatasaray, Fransa'nın Sc Bastia takımını penaltı atışlan sonucu 5-2 yendi. Vasat bir futbol sergileyen San-Kırmızılı takım, 50. dakikada Rodzniecin ayağın- dan yediği gole, 85. dakikada Tügay'uı serbest vuruştan kazandırdığı golle karşı- lık vererek maçı 1-1 berabere bitirdi. Turnuvanın kurallanna göre uzatma bö- lûmleri oynanmadan penaltı atışlanna ge- çildi. Tugay, Osman, Feti ve Arif le penal- tı atışlanru gole çeviren Galatasaray'da, kaleci NezihL rakibin 2 penaltısını kurta- nnca maçtan Galatasaray, 5-2 galip ayn- larak turnuvanın üçûncülüğünü elde etti. Galatasaray sahada şu kadroyla mücadele etti: Nezihi-Bekir. Venison, Sedat- Okan. Os- man (Fatih), Marsh (Tugav), Suat (Lğur), Hakan - K. Murat, Kubilay (Arif). Ankara 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin bilirkişi raporu: Kemal Zorlu ve yönetimi yasaldır NÜVTTTOKDEMİR İZMİR - Türkiye Futbol Federasyo- nu'nda Şenes Errik'ın istifa etmış olma- sına karşın görevini sürdürmesı ve yasal olduğunu savunduklan yeni genel kuru- lu, Bakan Şükrii Erdem'i de yanlanna alarak ağustos ayında yaptırma girişim- leriyle ılgili tartışma sürüyor. 4 temmuzda yapılan genel kurulda se- çilen Kemal Zorlu ise yaptıklan genel kurulun yasallığını belgeleme uğraşın- da. Zorlu. Ankara 7. Sulh Hukuk Mah- kemesi'nde açtığı "Ben neyim? Ben şu anda federasyon başkanryım. Genel ku- rulun durumu nedir?" şeklindeki tespit davasında bilirkişınm verdiği raporla başkanlığının ve kurullannın seçiminin yasal olduğunu ortaya koydu. Futbolumuzda yaşanan kaos her ge- çen gün değişik bir boyut kazanıyor. TFF'nin istifa etmiş başİcaru Senes Er- zik'in 4 temmuzda çofunluk sağlanama- dığı, Zorlu "nun ise seçimin yapıldığı ve kurullannın oluştuğu yönündekı raporla- nnın Başbakanlık Hukuk Müşavirli- ği'nce ıncelenmesıni isteyen spordan so- rumlu Devlet Bakanı Şükrü Erdem, açık- lama yapmakta aceleci olunca açmaza girdi. Başbakanlık Hukuk Müşavirliği'nden bazı üyelerle yaptığı ikili görüşme sonu- cunda "Gelen göriiş genel kurulun yapıl- madığıyönündedir. Bö>lecel9ağustosta yenilecektir'' biçiminde açılclama yapan Erdem'e karşı, müsteşar yardımcısı Ah- met Köksal' ın "görüş büdirflememistir" yazısı gündemın kanşmasına neden oldu. Köksal'ın Erdem'e gönderdığı yazıda, "Ekteki belgeler arasmda bulunan .Anka- ra 6.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kara- ruıda gerekçeli olarak konu incelenmiş olup. yargrya intikal eden konu hakkmda bu aşamada göriiş biküriiemeınistir n de- niliyor. Başkan Erdem'in resmi yazıyı bekle- meden neden "aceleci" bir tavırla açıkla- ma yapma gereğı duyması çeşitli yonım- lara neden oluyor. Zorlu'nun, acıklama- sı sonrası Erdem'le telefonla görüşerek böylesi bir tavra karşı lepkı gösterdiği öğrenildi. Yaptıklan seçimin ve oluşturu- lan kurullann yasal olduğunu savunan Kemal Zorlu, Ankara 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açtığı "tayin ve tespit" davasında da bu yönde karar aldı. Mah- kemenin belırlediği Ramazan Başçoban ve İsmetTemeltaş'tan oluşan bilirkişi ın- Zorlu'nun yeni kararlan Spor Servisi - Zorlu federasyonunun asbaşkanı Nazmı Özbay ile basın söz- cüsü HürolBilal, dün Levent'teki TSYD binasında bir basm toplantısı düzenle- yerek Türk futbolunun gelişmesinde ya- rarlı olacağına ınandıklan kararlannı açıkiadılar. Açıkianan kararlann bazıla- n şöyle: U Mevcut 9 bölgeye ek olarak Diyar- bakır'da 10. bölge açılacak ve Türk fut- boluna yeni yetenekler kazandınlacak. D Türkiye 5 bölgeye ayrılarak mer- keze bagiı bölgesel hizmetin tek mer- kezden değıl, kulüplerimizin ayağına götürülmesi sağlanacak. D TFF eğıtim dairesi tarafından ha- zırlanacak eğitim kasetleri, UEFA ve FIFA'dan gelen donelerle birlikte spor- severler ve naklen yayın kuruluşlan için vazgeçilmez bir önkoşul olacaktır. LJ Türk futbolunda yepyeni bir çığır açacak sponsorluk anlayışı, en kısa za- manda hayata geçirilecektir. D Türk flıtbolunda devamlı tartışma konusu olan dısıplin yönetmeliğine ek- lenecek yeni maddelerle ödül ve ceza sisteminde standardizasyona geçilecek; fiil, suç ve ceza açıkça iİan edilmış ola- cağından çifte standart ortadan kaldm- larak Türk futbolu adaletlı bir yapıya kavuşturulmuş olacaktır • 1. ligde altyapıdan bir oyuncunun mutlaka 16 kışilik kadroya alınma mec- buriyeti karara bağlanmıştır. BASKET YORUM / AHMET KLRT Düşenindostu...Kandırmışsınız adamı çocuklar! Avrupa şampiyo- nası finalleri öncesinde bir Bulgar maçı kazanıp, za- vallı Yalçın Granrt'in gözünü boyamışsınız. Ve.. anım- sayacağınız gibi Granit, yıllarca arkasına saklandığı suskunluk kalkanından sıyrılıp kendisini TV kanalla- nna atmıştı Avrupa şampiyonası öncesinde. 'Motion offense' diye, 'savunma' diye bağınp çağırarak tü- kürükler saçmıştı oralarda. Ona-buna basketbol dersleri vermeye kalkışmış, Avrupa şampiyonasında ilk dördü hedef göstermişti Türkiye'ye... Belli ki size inanmıştı. Atina'da başanlı olacağınızı düşünmüş, parsayı önceden toplamaya çıkmıştı, her zaman ol- duğu gibi... Olmadı! Yanılttınız adamı. Bulgar maçına bakıp Is- panya'yı, Fransa'yı yeneceğinizi sanmıştı. Sloven- ya'yı Finlandiya'yı çantada keklik görmüştü. Ve.. ha- yalindeki 'zirve' için atmıştı zannı. Olmadı! Kaybetti- niz. Ve.. Kaybettirdiniz Yalçın Granit'e. Oysa o, basketboldeki varını yoğunu üzerinize oy- namıştı. Bugüne kadar susup saklanarak sıkıştığı za- man kaçarak koruduğu basketboldeki saygınlığını si- ze inanarak ortaya koyrnuştu: Konuşmuştu! Modern basketbol tekniğindeki bilgisizliğini açığa çıkarmak pahasına kendisini öne atarak TV'lere çıkmış, belki de ilk kez sabırsızlık etmişti. Daha önceleri hep arka planda kalır, başansızlığı öndekilere fatura ederken her başanda omuzlara alınmayı pek güzel tezgâhlar- dı. Bu kez yanılttınız adamı. Kumar oynattınız. Eğer attığı zar düşeş gelip Atina'da ilk sekize kalabilsey- diniz; 'en büyük' odülü o alacaktı. Hesabı buydu! Tut- madı. llahlar ucuz kahramanlığa izin venmediler ve so- nunda takke düştü, kel ortaya çıktı... Güle güle sevgili Yalçın Granit! Marmaris'te iyi din- len. ve.. basketbole bir kez daha dönmeyi düşünür- sen, üç yil önce tabulan yıkarak yüzüne karşı söyle- diğimiz sözleri anımsa: iyi bilmediğin teknik konular- da görev almak yerine, çok iyi bildiğin organizasyon işlerinde çalışırsan basketbol ailesi sana yeniderrhak ettiğin saygıyı gösterecektir. Yoksa.. giderek tüm kre- dini yitirir, takımdaki çocukların 'deliZiya'sı olursun... Ulan keratalar! Siz de pek acımasızsınız doğrusu. Hem adamı kandınyorsunuz hem de taş üstünde otu- rup sürekli düşünen, çocuklann maskarası bir çizgi bant tipine benzettiyorsunuz. Şey gibi.. hani o gök- delenin üzerinde kafalan çekerken iddiaya giren adamlann fıkrasındaki gibi. Hani.. biri pencereden atlayıp güya hava akımı ile geri döner. Parayı alır. Ay- nı şeyi diğeri de denemek ister. Paralan çıkanp bar> mene verirler ve ikincisi atlayıp yere çakılır. Iddiacı barmenden ortaya konulan parayı alırken barmen si- tem eder: "Kafayı bulunca çok acımasız oluyorsun be Süpermen!.." Neyse! 'De// Ziya' adını olmasa bile basketbolde saygınlığını yitirmeyi hak etmişti Yalçın Granit. İstifa ettiği iyi oldu. Şimdi artık A milli takımımızı sağlıklı bir yapıya kavuşturabiliriz. Belki biraz zaman alacaktır, belki bazı oyuncular harcanacaktır, ama bu işe de bir yerden başiamak gerekiyor. Takıma bir basketbol ka- rakteri verfneiiyiz. Ve.. bu da her sabah kalktığında karar değiştiren, her turnuvaya başka antrenörie gi- den Granifle ohnazdı... celemesinde 4 temmuzda yapılan genel kurul ile seçımlerin yasal olduğu görüşü- ne yer verildi. Bilirkişi incelemesınin de- gerlendırme bölümünde, "4 haaran ge- nel kuruhında başkanlık dK-anı seçiminin değil, seçimin şeklinuı ov landıgı gerek k- ra tutanağuıdan gerek bakanbk göziem- cilerinin rapoıianndan açıkça anlaşıl- maktadır. Bir kongre açıldıktan sonra mutlaka başkantak divaıunı seçmek zo- rundadır" denilerek şu görüşlere yer ve- nldı. "Bu arada müstafi federas>on bas- kanhğı 3 Temmuz 1995 tarihinde Anka- ra 6. AsHye Hukuk Mahkemesi'ne başvu- rarak, 4 temmuz tarihinde yapılacak kongrenin durdunılması için ihtiyati ted- bir talebinde bulunmuştur- Bu Ulep,' fe- derasyonun müstafi olduğu, bu nedenle de verdiği vekâletnamelerinde geçersiz kaldığı' gerekçesi ile reddedilmişve yapı- lacak kongre durdunılmamıştır. Dola>isıyla 4 temmuz kongresinin ya- pılmasına yasal veva fiili bir engel olma- dığı gibi ertelenen kongre tamamlannuş- nr. 4 Temmuz 1995 tarihinde Ankara'da yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Ge- nel Kurulu'nda, federasyon başkanı, baş- karrvekiUeri. yönetim kurulu, denetim ku- nılu,tahldm kurulu,denettanekurulu ve merkez hakem kurulu üyeleri ve seçimi yapıMığıvebaşkanlığa KemalZorlu'nun seçildiği görüş ve kanaatinde bulun- duğumuzu savın mahkemenin takdir- lerine arz ederiz." Fatih Terim yaşamını 2 sözcükte topluyor: Milli takun ve aileııı • Yılbaşında 1995'in hem kendi, hem de ailesi için 'altın yıl' olacağını iddia ettiğini hatırlatan Terim, "Kızımın smavı başanlı geçti. Milli takım da îngiltere vizesini almak üzere. Bu yıl altm yılımız" dedi. DENtZDERtNSU Futbolda sakin günler yaşıyoruz. Çoğu takımı- mız yeni sezon hazırlık- lan için yurtdışına çıkar- ken kalanlar da çalışma- lannı sürdürüyorlar. Önümüzdeki sezon için çalışmalannı sürdü- ren bir isim de Fatih Te- rim. Milli takımın teknik patronu, Amerika turne- si sonrası günlerini Bey- lerbeyi'ndeki Futbol Fe- derasyonu binasında ge- çirirken bir yandan da Ingiltere'ye gidebilmek için hesaplannı sürdürü- yor. Terim'den, yeni se- zon için takımlann çalış- malannı değerlendirme- sini istiyoruz. "Her takunm elbet kendine göre bir progra- mı var. Kimse başansız ohnayı istemez" diyen Fatih Terim, sezonun da 1 hafta erken açılmasını milli takım için avantaj olarak nitelendiriyor ve sözlerini şöyle sürdürü- yor: "Bursaspor ve Gençlerbiıüği'nin müca- delesi İnter-Toto ileerken başladL 9 ağustosta Av- rupa kupalannda ön ele- me turiarı oynanacak. Böylece futbolcularunız, erken form tutacaklar ve Terim'in bütün diiması çocuklan. eylül ayında oynayacağı- nuz Macaristan maçına kadar vaplar venneyi tercih ediyor: Yurtdışına giden takımlann el- bet bir biktiği \ar. Herhalde ses- hazır hak gelecekler.' Peki ya yurtdışı kamplan... Fatih Hoca, yine kaçamak ce- siz ve sakin bir ortamda çalış- mayi istiyortar. Ülkemiz- de halkımızuı futbola olan Ogisi malum. Tek- nik adamlar hiç olmazsa hazırhkkampiannda ta- kunlanyla bâş başa kal- mak isterler. Biz bunu mflli takımda uyguladık ve fay dasını gördük. Ta- bü işin bir de ekonomik yönü var. Orada yapılan hazırhk maçlan takımla- ra maddi yönden kazanç getiriyor.'' Terim, köşesinde yeni sezonu bekliyor. Milli maçlardan sonra kaldır- dığı yumruğunu yeniden kaldırmak için sakin sa- kin çalışmalannı sürdü- rûyor. Tatil yapıp yapmaya- cağını sorduğumuzda, "Işimizin başmdan aynl- mıyor, koşarak dinlen- meyi tercih ediyoruz" yanıtını alıyoruz. Fatih Hoca'mn sabırsızlıkla beklediği bir şey var O da kolejlere giriş sınavla- nnın sonuçlan. Bu yıl il- kokulu bitiren ve sınav- dan 620 puan alacağını hesapladıklan büyük kızlan Merve'nin başa- nsının kendisine de do- ping olacağını söyleyen Terim, "Bu yılbaşında kızımla beraber altın bir yıl geçireceğinû söytemiş- tim. Şimdüik her şey i>i gküyor. Kızımın iyi bir okula gi- receğine, milli taknnın da İngil- tere'ye gideceğine tüm kalbimle inanryonım" diyor. Federasyon Başkanı Demirel'in yanında kimse kalmadı Nur Gencer de istifa etti Spor Servisi- Basketbol Fe- derasyonu'nda "yaprak dökü- mü". Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Nur Gen- cer de görevinden istifa etti. 29. Avrupa Basketbol Şampi- yonası öncesi aynlma karan alan, ancak şampiyona bitene kadar karannı erteleyen Nur Gencer, dün istifa ettiğini açık- layarak görevinden aynldı. Nur Gencer'in istifa karann- da, Ülker ile Fenerbahçe arasuı- da oynanan olaylı play-off fina- linde verdiği demecin ve Avnı- pa Basketbol Şampiyonası fi- nallerinde teknik koordinatör Yalçın Granh'le tartışmasının etkili olduğu sanılıyor. Daha önce milli takım mena- jeri Doğan Hakyemez, coach Çetin Yıhnaz ve teknik koordi- natör Yalçın Granit istifa etmiş- ti. Son istifalann ardından Bas- ketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel,bir bakıma yal- nız kaldı. BASKETBOL MflK Basketbol Takımı, Romanya karşısında başanlı bir oyun sergüeyerek turnuvaya gaübiyetie başladL (Fotoğraf: ALİ ESER) Romanya'yı 88-61 yenerken zorlanmadı Uıııitler lıarika Türkiye: 88 Romanya: 61 SALON: Abdi Ipekçi HAKEMLER:4wfert/r£Ari (6), Meh- met Kesemtar (6) TVRKİYE:Farui(5)0, Born {7)6, Ali Ton (4)0, Cem Cner (4)0, Tolga (7)19, Selim (7)11, Erdal (5)6, Mirsad(8)27, Hûseyin (5)5, Alpay (6)2, Alper(7)12, AliKart(5)0 ROMANYA: Boian (5)8, Chirita (4)0, Popescu (5)2, Popa (4)0, Abre- nescu (4)3, Tanase (4)3, Barbu (5)6, Palii (6)11, Fometes (7)18, Carutasu (4)2, Min: (5)8, , İLK YARI: 46-37 (Türkiye) 5 FAUL: Popescu, Carutasu, Mirc, Pa- lii (Romanya) LEVENT YÜCELMAN _ îkinci Uluslararası Boğaziçi Ümitler Basketbol Turnuvası'nın ilk gününde Türkiye, Romanya'yı yenerken zorlanmadı. Mirsad ve Tolga'nın başanlı oyunlanyla so- nuca giden millilerimiz ilk günü galibiyetle kapadılar. Tûrkiye-Bulgaristan Turgut Atakol anısma düzenle- nen 2. Uluslararası Boğaziçi Basketbol Turnuvası'nda Ümit Milli Basketbol Takımımız bu- gün Abdi tpekçi Salonu'nda saat 18.00'de Bulgaristan ile karşıla- şacak. Diğer maçlar ise şöyle: l'6.15 Almanya - Israil, 19.45 Hn-vatistan -Romanya. Avrupa Cençler Serbest Cüreş şampiyonası Yılmaz Şükrüoğlu Avrupa şampiyonu SporServisi-Avrupa Gençler Ser- best Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı- lar. Almanya'nm Witten kentinde sü- ren şampiyonada, ilk 5 sıkletteki mücadele, dün akşam yapılan final ve üçüncülük müsabakalanyla ta- mamlandı. 46 kiloda Yıhnaz Şükrii- oğhı, finalde Beyaz Rus rakibi Di- mitri Zahkdrtchenko'yu 6-0 sayıy- la yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 63 kilo finalinde ise Kenan Korkmaz, Rus VTlikhan Alakhvcrdi- ev karşısında minderden 11 -0 sayı tuşuyla yenik aynlarak gümüş ma- dalyada kaldı. 88 kiloda Kaştf Şaki- roğlu, Ermeni Artur Kozirov'u 6-2 sayıyla yenerek sıkletinde üçüncülü- ğü elde ederken 74 kiloda Harun Muşlu ise Rus Ahkmed Arsama- kar'a 4-1 sayıyla yenilerek bronz madalyaya ulaşamadı. Yann sona erecek şampiyonada, bugün 50,58,68, 81 ve 115 kilolar- da eleme müsabakalan yapılacak. Tahran'da sevinemedik Bu arada Tahran'da süren 14. Dünya Ümitler Serbest Güreş Şam- piyonası'nda, 74 kiloda Nuri Zen- gin dışında madalya umudu olan sporcumuz kalmadı. Yaptığı üç ma- çı da kazanan Zengin grup birinci- liği için Rus rakibiyle karşılaşacak. F. Bahçe . atletizm ordusu ; kurdu Spor Servisi - Türkiye Ku- lüplerarası Atletizm Yanşma- lan'nda Fenerbahçe atletizm takımının üstünlüfü devam ediyor. San-Laciverthler, ba- yanlar ve erkekler liginde bi- rinciliklerini sürdürüyor.Yann başlayacak olan Kulüplerara- sı Atletizm Yanşmalan'na da katılan Fenerbahçe erkek ve bayan takımlan, ellerinde bu- lundurduklan birinciliklerini korumayı ve Türkiye takım şampiyonluğunu garantileme- yi hedefliyor. F. Bahçe atletizm takımında şu sporcular yer alı- yor Erkeklen Cengiz Kavaklı- oğlu, Dinçer Ersoy, Reşat Oğuz, Cemil Benhur özdeu, Fikret özsoy, Ruhan Işim, Ya- vuz Erkmen, Hüseyin Yılmaz, Işık Bayraktar, Gökhan Gül- soy, Erim May, Oguz Kalkan, Fethi Bildirici, Remzi Atlı, Ze- ki öztürk, Nihat Bağcı, özkan Ergen, Kemal Güner, Aydın Madanoğlu, Pelin özbilgin, Volkan Koca, Nuretin Özyü- rek, Maurice Horton. Bayanlar: Sevgi Şen. Gül- süm Durak, Öznur Durgun, Günay Birinci, Filiz May, Bel- kıs Mert, Sabriye Erengûl, Çiğdem Tayşe, Lale Debreli, Tülay Bulut, Gökçe Baydar, Arzu Uyar, Pınar Uğur, Aysel Taş, Silvia Akarsu, Nebil Ulu- soy. Mine Gökkaya, Seçil Er- cayer. Novotny Ist.Spor'da SporServisi -Yaptığı *flaş" transferlerle dikkatı çeken Türkiye Birinci Ligi'nin yerii ekibi Istanbulspor AŞ, Gala- tasaray'ın UEFA Kupası ön eleme turundaki rakibi Spar- ta Prag'ın milli liberosu No- votny ile anlastı. Menajer Tayfun Gündoğar, Çek Cumhuriyeti Futbol Mıl- li Takımı'nda da oynayan 25 yaşmdaki Novotny ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklannı be^ lirtirken genç futbolcunun 15 temmuz cumartesi günü Hol- landa'da kampa katılacağırp bildirdi. Denizli'nin \ ayağı kınldı : KOCAELİ (Cumhuriyet) - Kocaeli Teknik Direktörü Mnstafa Denizli'nin antren- man sırasında ayağı kınldı. Mustafa Denizli. yapılan çift kale çalışmasında ikili mücadeleye girdiği Evren'le çarpıştı. SSK Kocaeli Hasta- nesi'ne götürülen Mustafa Denizli'nin çekilen röntge- ninde, sağ ayak bileğinin üst kısmında bulunan fibula ke- miğinin kınldığı anlaşılarak ayağı, dizınin altından alçıya almdı.Denizli'nin ayağının 15 gün alçıda kalacağı, 45 gün sonrada üzenne basılabilecek duruma geleceği belirtildi. Morcelli'den bir rekor daha Spor Servisi - 10 günde 2 dünya rekoru. Cezayirli At- let Nureddin Morcelli 1500 metrede kendisine ait dünya rekorunu 3.27.37'yle kıra- rak rekorunu geliştirdi. Morcelli Fransa'nın Nice kentinde yapılan yanşlarda kırdığı bu rekorla 4 ağustos- ta Göteborg'da başlayacak Dünya Atletizm Şampiyona- sı'nda da altın madalyanın favorisi olduğunu ortaya koydu. Morcelli, 10 gün ön- ce de 2 bin metrede yeni bir dünya rekoru kırmıştı. TVde spor TV 1,20.45 Günün Spor Ha- berleri TV3,19.20 Nijerya - Bulga- ristan (Dünya Kupası) TV4,15J0 Bursa At Yanş- lan HBB, 2145 Brezilya - Ko- lombiya, l 03.00 Arjantin - ABD ; 1. KOŞU: F: Aristocratıc (1), P: Muradiye (12), PP: Saadetim(13), S:Mike(4); 2. KOŞü: F: Pasedena(4), Pî Marin (3), PP: MİJas (2). 3. KOŞU: F: Yağmur 11 (13>, P: Orhun 1 (5), PP: Neşecan (10), S:Nilgün8(ll). 4. KOŞU: F: Doğangüneş (4), P: Sonkoz (2), PP: Onur- han (5), S: Kıryunt (6). 5. KOŞU: F: Kazak Dancer (1), P: Red Even (7), PP: Ba- na Şans Dile (3), S: Lalc 1 (2). 6. KOŞU: F: New Chance (7), P: Desert Strom (8), PP: Final Cut (2), S: Canoş (5), SS:Gong(l). 7.KOŞU:F:Ozanbey(7),P: Çıkmaz (2), PP: Yurdabak (1), S:Sabur(5). Günün fkflisi: 5. Koşu: 1/7 T«bdaBahis:7.8.2.5.1. . ALTILI GANYAN 4 13 4 1 7 7 3 5 2 8 ." 2 5 2 . 6 5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog