Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 MAYIS 1995 PAZARTESİ 8 EKONOMI 500 milyon dolar Merkez'i rahatlattı • Hazine'nin yerli ve yabancı bankalardan oluşan konsorsiyumdan sağladığı orta vadeli 500 milyon dolarlık kredi, Merkez Bankası'nın hem dış varlıklannı güçlendirdi, hem de nisanın ilk üç haftasında önemli ölçüde artan iç varlıklan daralttı. ANKARA (ANKA) - Nisanın ilk üç haftasında yaşanan para- sal genişlemeyle **iç varlık" kontrolünde zorlanan Merkez Bankası, Hazine'nin yerli ve ya- bancı bankalardan oluşan kon- sorsiyumdan sağladığı 500 mil- yon dolarlık orta vadeli dış borç- la rahatladı. Merkez Bankası hesaplanna, 21-28 nisan arasındaki haftada yansıyan Hazine'nin 500 mil- yon dolarlık dış borçlanması ile IMF'nin stand-by an- laşması uyannca Türki- ye'ye açtığı kredinin yaklaşık 80 milyon dolar tutanndaki üçüncü dili- minin girişi Merkez Ban- kası'nın dış varlıklannı (döviz ve altın) büyük ölçüde güçlen- dirdi. Hem bu girişler hem de Merkez Bankasf nm 400 milyon dolann üzerinde döviz satın al- ması dış varlıklan 1 milyar do- ların üzerinde arttırarak 13.8 milyar dolardan 14.9milyardo- lara yükseltti. Buna karşılık Merkez Banka- sı 'nın döviz yükümlülüklerinde 500 milyon dolarlık bir artış ya- şandı. Döviz vükümlülûkJeri 17 milyon dolara yaklaştı. Hazi- ne'nin faiz indirme operasyon- lanndan etkilenerek büyüyüp 21 nisanda 2.5 milyar doları aşan döviz açığı ise, bir haftada 400 milyon dolardan fazla döviz sa- tılmasıyla yeniden 2.1 milyar dolara indi. Hem iç borçlanmada faiz yükseltmeyi kabul ettiği için hem de 500 milyon dolarlık bir dış borç girişi sağladığı için Ha- zine geçen hafta Merkez Ban- kası'na avans hesabına mah- suben 12 trilyon liradan fazla net bir geri ödeme- de bulundu. Bu geri ödemenin et- kisiyle bir haftada Mer- kez Bankası iç varlıklan 16.4 trilyon liralık bir daral- mayla 400.6 trilyon liraya geri- ledi. tç varlıklann büyük bölü- münü oluşturan kamuya açılan nakit kredilerde de 15.8 trilyon liralık daralma sağlandı. Nisan ayının ilk üç haftasın- da Merkez Bankası'nın parasal büyüklüklerindeki kontrol dışı genişlemelerin. nisanın son haf- tasında yerini daralmaya bırak- ması, Hazine'nin iç borçlanma faizlerinde politika değişikliği- ne gitmesinden kaynaklandı. Kısa vadeli dış borçlar 1994'teki düşüşten sonra tekrar artmaya başladı Türkiye yîne kısavade kıskacında Ekonomi Servisi - Türkiye, 1995 yılıyla birlikte yeniden kısa vadeli sermaye girişleriyle ödemeler dengesini finanse etme ve rezerv biriktirme sürecine girdi. Kısa vadeli dış borçlar geçen yılki şok düşüşten sonra yeniden hızlı bir artış gösterirken, bankalar da döviz rezervi ve varlıklannı azaltmaya başladılar. Türk Lirası'nın hızlı değer kaybı yüzünden 1994yılının tümünde7.2 milyar dolarlık bir azalmayla, 18.5 milyar dolardan 11.3 milyar dolara kadar gerileyen kısa vadeli dış borçlar bu yılın ilk ikiayında toplam 835 milyon dolarlık bir artış kaydetti. Bunun 426 milyon dolarlık bölümü bankalann kullandığı kısa vadeli kredilerden kaynaklandı. Geri kalan bölüm ise ithalatın artmasıyla birlikte artan ticari krediler ve kısa vadeli mevduatlardaki artıştan meydana geldi. Bankalar rezerv azalttı Oeak-şubat aylannda bankacılık kesiminde kaydedilen birbaşka ilginç gelişmeyi ise, bankalann döviz rezervi ve döviz varlıklannı hızlı bir şekilde azaltmalan oldu. Bankalann döviz rezervi ve diğer varlıklannda iki ayda 965 milyon dolar tutannda bir azalma kaydedildi. Bankalann verdiği döviz kredileri ise 255 milyon dolar azaldı. Böylece, hem kısa vadeli dış borçlanma, hem de bankalann rezerv ve varlık azaltımlan yoluyla • TL'nin hızlı değer kaybı yüzünden geçen yıl 18.5 milyar dolardan 11.3 milyar dolara kadar gerileyen kısa vadeli dış borçlar bu yılın ilk iki ayında toplam 835 milyon dolarlık bir artış kaydetti. • Bunun 426 milyon dolarlık bölümü bankalann kullandığı kredilerden kaynaklanırken, kalan bölüm ise ithalattaki ve kısa vadeli mevduatlardaki artıştan kaynaklandı. sisteme iki ayda 2.1 milyar dolara yakın kısa vadeli sermaye girişi yaşandı. Ocak-şubat döneminde orta ve uzun vadeli sermaye hareketlerinde ise net anlamda 41 milyon dolarlık bir çıkış oldu. Resmi rezervler arttı Türkiye'nin resmi rezervleri iki ayda 3 milyar 412 milyon dolarlık bir artış gösterdi. Bu artışın, bir bölümü Türk-Körfez Savunma Fonu'nun Türkiye'ye getirilmesinden kaynaklandığı. Ödemeler dengesi tablosunun cari işlemlere ilgili bölümünde gösterilen kalem yüzünden cari işlemler fazla verdi. Rezerv artışının geri kalan bölümü ise kısa vadeli sermaye girişlerinden kaynaklandı. Açık pozisyon büyüyor Kısa vadeli sermaye hareketlerine ilişkin veriler, bankalann 1994 sonunda 1 milyar 182 milyon dolar düzeyinde bulunan döviz pozisyon açığını önemli ölçüde büyüttüklerini gösteriyor. Bankalann döviz pozisyon açıklanmn 2.5 milyar dolan aştığı tahmin ediliyor. Çıkışıhızh Kamuoyunda "sıcak para" olarak isimlendirilen kısa vadeli borçlanmanın en korkulan yönünü ülkeden ve mali sistemden çıkışındaki yüksek hız oluşturuyor. Sıcak para politikası uygulanan 1993 yılında Türkiye'ye kısa vadeli dış borçlanma yoluyla 6 milyar 345 milyon dolarlık bir giriş yaşanmıştı. Kriz sonrası çıkış Ancak, Ocak 1994'teki krizin patlamasıyla birlikte sadece yılın ilk iki ayında net 2.5 milyar dolarlık çıkış olmuştu. Bu çıkış, nisan sonunda 4 milyar dolan, yılbaşında ise 7 milyar dolan aşmıştı. Borsa Analizi Sektör Endeksleri 05.05.95 Haftalık 28.04.95 Fark % Yıllık Fark% Bankalar Sigorta LeasingfcFactoring Holding Yatınm Gıda, Içki, Tûtün Sanayii Biracılık Dokuma Sanayii Mobilya ve Döseme Kâğrtve Kâğıt Ürünleri Basım Yayın Sanayii Giibre, Tarım llaçları llaç Sanayii Boya Sanayii Petrol ve Petrol Ürünleri Lastik Ürünleri Sanayii Plastik Ürünler Sanayii Seramik ve Porselen Cam ve Cam Ürünleri Çimento Sanayii Uemir. Çelik. Metal Ana Demir, Çelik Dış.MetAL Metal. Eşya. Mak. Dayanıklı Tüketim Elektrık Mak. Ûtomotiv ve Yan Sanayii Enerji Yapı Malzemeleri Perakende Tıcaret Büyük Mağazalar Turizm Hava Taşımacılığı 147.03 165.45 136.72 184.45 206.63 160.94 202.37 163.15 228.91 183.46 164.99 252.37 264.73 208.56 141.89 285.17 134.68 168.75 247.57 134.51 97.14 175.86 176.50 137.72 156.98 136.42 185.65 161.70 164.60 165.21 182.22 109.93 135.50 144.55 128.68 186.33 108.45 144.61 171.51 130.00 183.94 166.21 136.18 235.16 233.74 184.13 136.84 236.99 124.29 149.53 235.88 132.13 193.22 149.01 168.06 120.16 153.30 135.31 174.50 141.48 152.28 142.37 160.54 110.24 8.46 14.46 6.24 10.89 31.43 11.58 17.99 17.54 24.45 10.30 21.15 7.32 13.28 13.27 3.89 11.89 8.36 12.86 4.96 1.80 2.03 17.47 5.02 14.81 2.07 2.30 6.33 14.29 8.09 16.04 1.95 -0.27 47.03 65.45 36.72 84.45 106.53 60.94 102.37 63.15 138.91 83.46 64.90 152.37 164.73 108.56 41.89 185.17 34.68 68.75 147.57 34.51 97.14 75.05 78.50 30.72 56.98 38.42 85.65 61.70 64.60 65.21 62.22 9.93 Sektörier 03.12.1994 günü 1O0'e endekslenmiştir. Şirtet Fnrat KapiUliz. W 1HM 1Hİ Ry>t/ DD FA f.t Kakit Orın Oran Uum Vtr. DtStr Banka Akbank 12.00072.000.000 4.05 12.15 6.06 Demirbank 6.20012.400.000 3.49 10.53 2.74 Dışbank 4.700 4.700.000 231 23.12 23.12 Esbank 2.025 5.467.SO0 1.66 5£24 52.24 Fınansbank 6.500 9.750.000 4.83 9.26 8.28 Garanti Bankası 12.00048.000.000 3.60 10.90 7.45 TJUknma Bank. 3.000 6.774.000- T.lş Bantc. (B) 32.00011.712.00027.84105.40106.40 TjfBank.(C) 9.00084.474.000 9.82 35.70 35.70 Tetatifcar* 3.500 3-250.000 Z3D 5.73 2.63 TSKB 4.000 5.040.000 2.70 1OS9 4.78 TüKMıank 1500 3.500.000 2.15 9.97 9.97 VapıKradi 6.60024.948.000 2.19 8 69 8.69 4.50 1&81 10.38 1.97 1.52 1.63 0.82 5J4 44.42 3.73 £88 1.06 032 130 2.16 474X1 802.50 532.74 126.33 582.13 400.18 1676.60 444.40 1083.37 2150.64 992.32 521.45 3.39 8.06 835 1.72 4.31 3.43 0.00 6.07 0.00 12.31 4.17 5.72 3.97 2.43 42.19 7.05 17.71 17.75 2.53 58.44 35.30 0.00 0.00 0.43 13.59 13.94 111.94 30.54 Sigorta >Aksigorta 11-250 5.625.000 7.26 1134 Anadolu Sigorta 11.250 4.218.750 434 13.07 Emek Sigorta 4.950 662.681 1.24 9.44 Gûne; Sigorta 7.000 3300.000 8.96 10.20 7.45 24.64 311.22 5.15 18.72 248.88 6.10 15.49 74.00 7.15 21.17 528.52 Halk Sigorta Ortalama 15300 5.425.000 5.16 11.77 11.77 4.76 11.93 7.65 1035 17.01 279.69 23738 6.22 78.65 2.45 52.7 2.31 265.98 7.14 0.00 2.76 5235 4.33 59.74 Leasing&Factoring AktifFinara Facto Finans Rnans Leasing Ikttsat Leasing Özfinans Fact. Trant Leasing Vakıf Leasing Yapı Kredi Leas. Ortalama 6.400 7.100 4.400 7.400 6300 4.950 5.000 9.000 704.000 2.03 428.000 3.14 1355.200 230 740.000 3.49 204.000 130 495.000 4.41 2J50.000 6.91 4.140.000 8.01 3.10 6.25 437 1337 833 12.70 12.70 16.73 16.73 5.70 5.70 1130 4.75 11.22 539 5739 6Z2S 15.99 1031 15.16 28.75 12.70 0.97 437 0.98 1.01 835 3-21 416.56 1645.44 235.50 1430.18 3137 391.11 327.01 946.54 53634 4.97 338 7.04 3.16 6.72 35.02 8.00 139 0.14 9.12 0.00 15631 4.00 65.96 134 438 3.44 36.68 Cam ve Cam Ürünleri Sanayii Anadolu Cam 8.200185377.480431.151564.111564.11800.02 77.67 0.01 0.00 DenizliCam 155.000 1.782.50010.16 12.48 7.28 20.23 175.43 0.65 431.14 izocam 12.750 2.231.250 331 14.27 9.20 536 126.39 3.53 13032 TrakyaCam 8.60021.007.048 536 28.46 11.46 20.46 45.45 1.47 0.77 Ortalama 43.62182.18156.67 83.11 63.71 0.20 1.18 Seramik ve Porselen Sanayii Ege Seramik 22300 6.750.00012.40 11.43 1133 8.04 354.28 1.53 145.49 Gorbonlsıl 9.000 30388 2.20 16.11 4.42 831 290-27 136 5332 KCrtahyaPorseteni 3.250 1.980.000 4.50 12.63 1233 4.69 47.99 1.01 62-27 Uşak Seramik 14.750 885.000 3.68 8.09 17.96 9.64 72.79 0.26 90.60 Ortalama 7.83 11-21 12.08 7.12 191.98 131 114.76 Plastik Urünler Sanayii Egeplast 13.000 1.300.000 3.89 13.33 537 10.97 EgeProfii 11.750 705.000 534 32.68 6.60 8.69 Pimaş 15.500 930.000 5.04408.61 13.23 6.24 Raks Elektronık 17.500 4.536.000 2.77 19.48 437 12^3 Ortalama 3.28 21.09 5.62 10.38 22332 404.38 90.94 141.03 135 68.41 3.70 47.66 0.48 169.03 2.19 72.39 2.06 80.56 Holding Alarko Dogan Hold. Ecıacıbaşı Enka Holding Ihlas Holding KoçHotding Koç Yatınm MedyaHol. Net Holding Transtürk T.Şise Cam Ortalama 39.000 8.910.72013.99 3130 26.10 100.46 36.00 3.06 4.52 15.25022.997.00012.73268.44 45.09 44.23 287.96 0.76 52.13 22.500 2.721.600 4.57 30.13 6.02 24.09 7.01 1.11 137.74 18300 2.442.00010.98 23.67 3537 101.32 58.84 1.35 23.02 30.00020301.34017.33124.70124.70 40.69 877.23 0.09 27.25 36300 73.000.0001031 22.16 32.16 21.09 8.26 1.03 64.59 14.250 6.669.000 7.73 1732 1732 17.76 3.48 1.98 0.43 1.925 1.976.975 0.75 53.49 53.49 6.91 71.75 1.14 20.61 4.350 2.337.694 232 14.69 16.3 60.57 16.97 1.41 1.62 6.300 2334.894 434 37.22786.28 461.64 46.60 0.79 7.16 11.75027.024.997 2.64 63.15 2030 72.72 9.10 0.64 341.83 6.45 33.69 25.49 2930 75.15 0.96 106.00 Yatınm AÖasYatırım 2.600 507.000 3.13 4.74 4.14 1634 Evren Yatınm 2.100 525.000 1.73 - 4.59 18-26 GJobal Yatınm 3300 670.000 335 6.14 5.00 1936 Im. Ydmaz Yat Ort.4.200 210.000 3.98 83.20 18.02 7137 Vakrt Yatınm 6.200 93.000 2.58 8.04 3.24 12.79 2.75 8.73 4.88 19.43 57.45 0.00 0.00 1.63 0.00 935 54.38 17.01 030 6.08 0.95 0.00 20.71 4.30 22.40 27.94 5.99 332 Gıda, içki 6.07Banvıt 23.000 1.031.550 4.68 18.65 BMik Tütfin 8.700 78300 1.36 Dardanel 66.000 2.112.000 2.14 1333 16.12 KentGıda 35.000 4 725.000 9.44 31.00 2137 Kerevrtaş 60.000 1 680.000 4.82 19.30 12.61 Maret 12.250 1.286.250 2.24 26.00 16.73 MerfcoGıda 11.250 2.700.000 4.91 22.54 21.47 PınarEt 8.100 1.215.000 1.40 18.99133.52 PınarSu 11300 379.500 4.08 78.10398.63 PmarSüt 17.750 1.293.975 4.33138.14130.97 PmarUn 44.000 330.000 4.56 15.46 11.37 TatKonsenm 88.00015.840.00013.70 2S33 11.35 Tukas Konserve 26.500 2.504.25011.40 13.49 11.15 Ortalama 5.90 23.65 13.95 6.30 136.41 25.57 15.86 19.79 3.89 57.31 337 14.43 3.96 8.63 32.03 19.55 15.07 119.60 438.29 149.29 40133 286.93 32.62 86.54 83.94 148.37 35734 4736 104.49 192.74 157.00 1.13 140.73 0.00 56930 0.00 302.00 0.66 180.70 0.78 237.29 0.98 398.17 0.00 63.75 1.79 429.05 0.78 15931 2.55 269.64 1.27 458.41 031 89.42 1.04 43-24 0.67 19837 Biracılık Anadokı BiractWı13.250 4.637.500 5.35 48.63 33.90 Ege Biracılık 47.00032-215.68012.14 2839 43.96 Erciyas Birec*k 68.00024.480.00020.84 30.21 29.27 Gûney Biracılık 25300 5390.620 7.29 21.69 58.73 T.Tuborg 27.000 2.701.300 2.65 16.42 Ortalama 10.74 2830 40.62 16.42 32-62 2634 1332 4.07 21.X 13.66 0.04 105.19 52.73 0.63 68.23 11131 037 93.79 32.12 0.74 94.60 99.07 1.48 793.09 63.01 034 127.01 Dokuma Sanayii AkalTekstil Aksa Aksulplik Amnyıldiz Derimod Ediplplik KarauTekstil Kontteks Koytas LûksKadtfe OkanTekstil Polyton Söksa Söktas SönmeıFıl. 15.750 4.103.348 48.50032.150.844 8.700 24.000 47.000 55.000 18300 27.000 8.600 20300 10.750 10.250 4.800 22.000 14.250 Sonmez Pamukkı 7.700 Sifas Yûnsa Ortalama 11.750 7.300 3.140.700 4333352 235.000 2305.000 2.405.000 243.000 396.099 430.500 828.503 1.537.500 291.600 1.760.000 3.420.000 5.582.500 2.937.500 4.380.000 3.15 8.32 2.40 3.66 3.25 5.13 336 3.68 4.19 8.14 0.92 3-06 234 3.00 3.29 3.55 4.99 4.50 10.06 6.74 1331 1039 11.63 8.73 2630 436 99.96 437 14.07 834 1530 5.70 23.26 530 46.48 28.04 831 18.59 -1125.68 77.67 8.37 13.47 15.62 12.89 5.20 21.13 1032 2034 6.67 - 15.74 16.61 8.76 6.27 20.73 4.58 5.75 14.07 4.82 536 932 1439 26.73 230 8.72 13.94 19.74 6.73 532 9.13 15.23 9.36 182.61 106.09 55.95 91.90 35733 75.79 7233 176.73 136.49 29331 36.76 27231 -61635 11633 54.36 36.47 220.68 114.78 10433 2.54 209.51 1.16 5933 2.48 96.21 1.34 273.56 026 986.94 0.00 450.09 0.00 93.36 1.67 481.18 1.36 71.15 1.39 70.24 0.001104.44 0.00 21137 0.00 4239 0.00 404.44 1.31 160.09 1.01 106.17 0.00 14232 1.14 39.65 1.10 142.12 Lastik Ürünleri Sanayii Brisa Good-Year 16-25017.275.781 4.36 23.02 9.41 10.65 330011.928.797 8.75 14.98 14.99 10.88 530 18.89 11.10 10.74 4631 0.55 198.19 11033 1.19 3932 62-29 031 158.46 Mobilya ve Döşeme Sanayii Gentas 14.000 1.046.320 338 14.31 6.18 7.36 3332 234 74.97 KetebekMobttya21.000 1.050.000 6.20 14.82 10.46 13.95 19&20 2-29 9831 Ortalama 4.77 1436 7.77 9.64 96.49 231 84.31 Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Çumra Kagıt 10300 541.905 3.71 8630 8830 12.85 15738 1.90 55.98 Kartonsan 34.000 9.180.000 4.26 13.64 6.10 5.99 39.98 0.74 434.29 Kav 31.000 1.934.400 3.55 13.00 1X00 7.73 7.08 85.61 0.00 586.22 Olmuksa 15.250 3.875.025 4.42 17.18 630 9.24 6639 0.00 138.64 TireKutsan 25.500 3.739.320 4.32 10.09 534 1234 4734 0.78 101.74 Viking Kâğıt 25.500 1.020.000 435 14.29 4.79 8.51 83.55 2.08 133.09 Ortalama 4.22 13.57 6.25 7.58 5638 0.63 257-29 Turizm AHmyunus 4.350 339.300 131 41.72 MarmarisAtt. 5.400 1.754.899 6.93 31.86 MamLMartl 5.500 660.000 2.00 35.86 Not Turizm 18.250 1.438.100 3.77 13.90 PatrokantTur. 3.900 404.352 1.35 - 7.61 - 16.30 - 22.04 - 19.81 8.88 Ortalama 3.17 26.11 -6.31 29.63 59.27 0.00 161.91 9138 0.00 44.81 52.01 0.91 16836 551.64 6.03 226.85 15.53 034 204.48 183.79 2.03 12237 Çimento Sanayii AdanaC.(A) Adana Ç.(C) AfyonÇ. Akçimento Aslan Çimento Bati Çimento Bursa Çimento Bokı Çimento Çanakkale Ç. Çimentas Çimsa GöKas Konya Çim. Mardin Çim. NigdeÇim. ÛnyeÇim. 27.000 6.200 42.000 72.000 16.000 15.000 27300 7.500 10.000 33.000 150.000 9.800 295.000 19.500 18300 11.500 2.717.24516.05 1.169.925 3.69 630.00011.17 6.095.232 5.01 1.713.264 3.68 6.150.000 4.70 5.051.970 4.17 4.507.655 3.14 8.867.032 4.82 8.019.000 4.38 8.424.000 5.33 2.490.180 3.87 4.792.216 6.64 2308.000 4.96 1.421.638 6.69 1 905.435 438 4.77 5.94 12.32 13.81 28.65 40.17 1178 12.24 2731 12.57 10.93 22.39 23.39 75.83 7533 12.12 1035 13.70 13.70 8.18 a i 8 21.47 9.31 9.31 9.69 21.13 8.04 11.70 14.17 2432 16.56 5.45 1539 7.59 5.58 10.77 7.63 6.56 8.97 16.03 8.33 4.60 21.16 a 60 6.76 1531 9.05 142.75 142.46 602.10 106.33 265.87 73.71 36.70 23.06 144.10 57.50 57.29 49.21 27.41 43.39 168.124 11938 02.10 4.41 25.94 1.87 48.64 1.29 443.27 1.041004.58 1.64 269-23 0.00 62.02 1.02 170.13 0.95 96.21 1.16 9236 1.62 120.21 1.471226.37 0.00 36.30 1.241140.91 4.67 55.86 4.48 12234 4.67 62.93 1.61 339.25 Demir, Çelik, Metal Ana Sanayii Burçelik Çelik Halat Çemtaş Oökta» Eregli O.Ç. Umir O.Ç. Metas Ortalama 18.000 486.000 9.300 1.627.128 23300 1.353.600 16.500 2.475.000 7.20045.619.200 4.900 9301.786 4.350 3.066.750 5.05 14.71 7.04 3.46125.60 19.24 2.84 B.78 5.74 3.64 113 11.27 3.06 20.41 4.66 2.02 3338 48.52 2.01 11.01 3535 2.81 19.95 6.01 6.84 9.56 13.02 6.44 5.99 5.42 4.65 5.96 101.69 107.77 97.39 77.02 259.39 57.52 65.83 19236 1.39 122.24 030 122.16 2.13 249.S6 3.64 182-27 0.45 64.30 0.92 4538 0.00 95.70 0.68 67.17 Demir, Çelik Dışında Metal Ana Sanayii Borusan 49.000 7.350.000 6.45 11.00 5.97 1536 181.13 0.65 167.27 FenisAlûminyum 13300 680.960 0.61 33.07 14.99 11.20 66.43 1.552071.94 Sarkuysan 41.000 7.740.000 6.94 13.47 8.02 12.23 13933 0.98 159.76 Ortalama 4.73 12.47 7.03 13.84 12932 0.85 40338 Metal Eşya, Makine ve Gereç Sanayii Alarko Sanayii 40.000 4.000.000 5.64 11.62 6.89 2039 163.59 1.34 96.23 MakınaTakım 2.375 591.180 2.03 31.56 60.01 128.60 177.92 0.00 932 Tezsan 4.400 660.000 5.02 24.41 10.14 10.72 40.89 0.00 1530 Ortalama 4.64 13.47 8.01 2038 153.01 1.02 28.64 Dayanıklı Tüketim Malzemeleri ArçeSk 13.75034.375.000 634 31.04 3639 44.50 228.42 2.51 57.59 Emsan Besyildız 7300 138.700 1.42 1130 1130 8.38 413.63 5.95 91.94 Emsan Pas.Çeük 5.200 233.600 1.11 9.15 5.76 10.80 377.99 30 67.72 PegProfilo 18.400 6.936.800 5.06 82.04 11.85 7.92 275.05 1.20 63.48 RakaEval. 15.750 787.500 1.69 14.21 7.41 11.21 54.42 2.14 192.94 Vestel 6.200 3.471.039 4.18 - 94.24 18.64 32S39 0.48 47.12 Ortalama 5.59 37.77 32.63 23.65 242.04 2.19 79.13 Elektrik Makineleri ve Aygıtları Sanayii Abana 2.450 132.300 1.61 - - 2.05 58.44 0.00 146.25 Aselsan 11.750 5.687.000 2.86 19.05 8.43 9.56 200.42 2.32 24535 Bekoteknik 12.250 6.431.250 4.74 29.78 45.16 5.93 242.41 4.08 73.09 Netas 16.75020.893.950 5.16 8.28 5.21 14.11 79.12 139 22.61 Teletas 16.750 3.180.000 4.70 - 8^1 9.11 25832 0.00 197.92 T.Sİemens 13.750 6.930.000 6.99 48.13 12.13 17.95 106.79 1.18 0.00 Ortalama 4.72 13.94 7.49 10.92 146.18 1.77 77.26 Otomotiv ve Yan Sanayii Basım Yayım Sanayii Bugun Yaymcıl* 3.450 345.000 134 16.47 533 2.15 137.27 5.92 262.16 DuranOf*et 80.000 896.000 6.71 19.01 10.61 27.56 102.66 0.00 486.44 HürriyetGaz. 3.600 7.108.920 237 - 8.24 10.49 81.22 0.65 60.96 MMyetOez. 4.200 2.520.000 132261.30 834 7.45 111.13 11.43 15236 Sabah Yaymcatt 2325 2.673.750 0.99 25.57 9.16 4.75 71.75 531 10835 Ortalama 132-29.02 8.56 7.64 86-24 3.70 95.98 Gübre Tarım llaçları Sanayii Bagfas 17300 3.500.000 3.36 735 6.25 11.85 100.27 3.43 206.05 Ege Gübre 40.000 2.160.000 735 17.15 14.41 11.17 91.49 1.25 280.24 Gübre Fab. 9.100 5-241.600 4.86 20.96 71.52 16.74 70.49 0.92 49.38 Hektas 12300 2.940.000 5.13201.23 7.69 19.63 124.05 0.49 94.74 Ortalama 4.66 1635 1137 14.55 90.13 131 100.49 llaç Sanayii DetraHoMng 6.400 3.968.000 4.61 - 10.45 14.79 Eczacıbasfllac 10.400 8.798.400 337284.08 53.71 1336 Ortalama 334-131.42 23.49 14.14 90.98 0.71 1234 98.05 032 174.95 96.22 0.79 106.18 Boya Sanayii Marshall 17.750 4.562-460 4.70 1636 15.40 7.67 98.01 1.48 20035 Yasas 27.000 2.187.000 1.13 10.13 12.98 11.18 112.34 1.65 387.40 Ortalama 4.04 13.74 14.52 834 104.00 1.60 246.17 Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayii Aygaz 24.00012.960.000 4.81 2836 8.15 5.51 Petkim 32300 97300.00 2.92 24.85 5.52 6.22 Petrol Ofisi 15.25036.430.000 7.57 13.14 9-38 28.12 Turcas 14.750 7.677.670 3.48 18.91 9.48 12.17 Tupraş 10.00046.720.000 4.15 - - 4.05 Ortalama 3.72 54.90 1031 6.44 91.82 26.19 203.05 25.84 285.56 99.30 2.50 216.41 0,00 852.17 2.TT 2738 3.66 160.36 0.95 239.91 1.04 350.78 Büyük Mağazalar Gima 41.000 779.0001X.70 73.41 73.41 -332 12765.39 Migroa 1X00013.000.00019.12 32.90 26.18 28.27 322.10 Ortalama 20.09 33.96 27.17 53.81 430.25 0.00 27632 0.32 17135 O.X 188.19 DKas Dogan 10.000 379.996 3.77 17.71 8.46 6.67 15.13 534 48.69 EgeEndûstri 40.500 1.417.500 8.71 6734 67.84 10.04 15731 2.47 276.17 İMP 10.250 2.120.828 4.46 48.77 9-23 3.72 48.18 3.2S 75.50 Kordsa 40.500 8.611.313 5.27 19.72 6.64 9.42 134.60 2.47 349.14 MutluAkü 13.000 2.925.000 4.90 14.21 6.24 19.68 143.09 0.00 9.47 Otosan 15.50013.640.000 6.75 34.29 34-29 10.85 5036 3.23 50.59 Parsan 9.200 1.104.000 536 - 11.45 5.55 186.70 0.00 181.34 TofasOtom.Fab.38.00045300.000 3.45 7.62 11.13 7.58 56.94 3.95 210.03 Transtürk Fren 28.000 667.200 3.74 42.19 1733 5.12 392.18 632 483.03 Ortalama 4.11 10.77 11.43 8.11 70.09 3.43 147.33 Enerji Aktaş Elektrik 32.500 650.000-12.71 - 15.78 Çukurova Elektrık19.500 2.750.000 4.69163.26 6.64 Kepez Elektrik. 15.500 1.860.000 5.93 - 5.61 Ortalama 5.24 -69.98 6.66 37.03 21.03 13.88 19.93 5734.78 505.87 443.96 633.97 7.69 50.73 5.54 0.86 5.38 0.62 5.63 2.39 Yapı Malzemeleri Dogusar, 3.500 206.500 2.13 - - 8.36 69.31 Intema 23.500 1.522300 8.47 62.69 10.56 34.79 184.35 T.Demir Döküm 11.250 6.750.000 531121.09 28.76 8.48 164.01 Ortalama 5.4814838 2335 931 161.68 0.43 109.88 0.38 95.22 3.33 83.00 2.73 86.28 Perakende Ticaret Milpa 6.300 1314.400 3.66 30.73 45.19 306.85 674.62 Sabah Pazarlamai 3.000 325.000 435 9.40 5.55 20.85 6133 Tofaş Oto.Tic. 12.250 2.940.000 8.08182.12182.12 37.15 867-20 Ortalama 5.46 46.26 44.23 50.46 70239 7.64 52.96 4.71 3.67 0.33 25.22 3.22 38.69 Hava Taşımacılığı ve Yan Hizmetler THY 9.00049.500.000 5.86 USAŞ 265.000 5300.00014.38 Ortalama 6.22 - 1030 192.79 432 7.70 23.49 524.53 4.82 7.70 10.90 206.66 0.00 138.13 2.42 172.17 0.24 13825 İMKBOrL 5.00 24.99 13.46 6.28 129.42 1.49 79.09 ESBANK GOZUCUYLA TURKEL MINIBAŞ Türkiye Tatile Çıktı! ABD'nin Iran'a koyduğu ambargo, mollaları güçlendiri- yormuş. Varsın güçlensinler, ateş olsalar cürümleri kadar yer yakarlar! Iran-lrak-Suriye üçgenine sıkışan Türkiye'de yaz çok sı- cak geçecekmiş. Varsın geçsin, biz ne yazlar gördük! Balkanlar, her an patlamaya hazır bir dinamit kutusuna benziyormuş. Varsın benzesin, sinek gibi ezeriz! Beyaz peynirin kilosu 130 bin, etin 250 bin; tüpgaz 52 bin, en kötü elma 30 bin liraymış. Son bir ayda şekerin fi- yatı yüzde 15, akaryakıtın yüzde 5, kâğıdın yüzde 42, gi- yim ve ayakkabının ise yüzde 12.7 oranında artmış. Var- sın artsın, müşterisi olmayan mal satılır mı? Asgari ücret, sekiz ayda yüzde 38.3 oranında aşınmış. Memur maaşlanna yapılan zamlar ve ek artışlar peşpeşe gelen zamlarla geri alınmış. Varsın alınsın, acından ölen mi olmuş? Lütfen böyle karamsar tablolarla içimizi daraltmayın. Bayram tatilinde olduğumuzdan kapalıyız! • • • Yann arife, öbür gün bayram. Hafta sonu tatiliyle kurban bayramı birleşince Türkiye dokuz günlük bir tatile girdi. Meclistatilde... Özel bankalar vegazetelerdışındaki ço- ğu işyeri kapalı... Çek, senet tahsilatlan bir hafta bekleye- cek... Bir hafta boyunca borsa, döviz, faiz, repo konuşma- yacağız. Senelik izin öncesinde yakalanan bu minik tatilden en çok, çalışanlar ve turizmciler memnun. Irak harekâtı ne- deniyle karamsarlığa düşen turizmciler mevsimi zamanın- da açmanın keyfini yaşıyor. Otobüs, tren ve uçaklar hınca hınç dolu. Aylar öncesin- den yer ayırtmadıysanız hiçbir tatil beldesinde yer bulma şansınız yok. Ama hiç üzülmeyin! Kanımca, bu bayramın asıl keyfini bir tatil beldesine gi- demeyip kentlerde kalanlar çıkaracak. Kentin varoşlann- dan merkeze doğru akacak insan selini şimdiden görür gi- bi oluyorum. Malta Köşkü'nün, Çamlıca'nın merdivenle- rinde yenecek lahmacunlan.. ücretsiz otobüs seyahatle- riyle yapılacak kent fetihlerini.. vapurlarda, piknik yerlerin- de özgürce çalınan darbukalar eşligindeki göbek dansla- nnı.. düşündüğünüzde bayramı kentte yaşamanın ne ka- dar keyifli olacağını kabul edeceğinizden eminim. Düşünün bir kere, park etmek serbest! Arabanızın gaz pedalına istediğiniz gibi basıp kırmızıda durmamak ser- best! Sokaklara tükürmek, çöp atmak serbest! Bayram nedeniyle yasaklara kapalıyız! • • • Bilirsiniz bayramlar, nedense eskiye duyulan özlemlerin dile getirildiği günlerdir... Günyoktur ki, "Benim çocukluğumdakibayramlar..." di- ye başlayan yazılar, söyleşiler televizyon ekranlarında ya da gazetelerde yer almasın. Aslında, o özlemlerin gerisin- de ne eski bayramlar ne de o günleri tekrar yaşatmak is- temi vardır. Birazcık dikkatliyseniz. yitirilen çocukluk gün- lerinin renkli düşsel dünyasının utangaç bir itirafının saklı olduğunu gözlersiniz. Oysa devran dönmüş, bayramlar değişmiştir... Atlıkarıncaların yerini bilgisayarlar, horoz şekerinin yeri- ni de çoktan hazır dondurmalar aldı. Mendil içine sıkıştın- lan bayram harçlıklannı sorarsanız en düşüğü 5 rakamlı! Hediye vermek ise başlı başına bütçeleme tekniği gerek- tiriyor. Neyse ki bu ayki hediyeleşme maçı beş gün sürecek ve pazar günü Anneler Günü'yle bütçemize atılacak son gol- le noktalanacak. Bir demet kır çiçeği gibi romantik hedi- yeler artık tarihe kanştı. Gün, cicili bicili ithal mallarının...! Kişi başına gelir düzeyi 2 bin dolar civanndaymış. Eği- tim-sağlık gibi yaşamın temel gereksinimi olan harcama- lar hükümet bütçesinde bile ikincil öneme sahipmiş. Az- gelişmişlergibi üretip, gelişmişlergibitüketiyormuşuz. Var- sın tüketetim. bizim elden ne farkımız var! Yine de sevdiklerinize ve annelere hâlâ ne armağan ede- ceğinizi düşünüyorsanız, tüketilmesi olanaksız sevginizi vermeye ne dersiniz? Tüm annelere ve 72'nci yılını kutlayan Cumhuriyet çalı- şanlarınasevgiyle... Fonlar portföy büyütüyor A>K.\RA (AiNKA) - Farklı menkul kıymetleri içinde bulun- durarak riski dağitması nedeniyle cazip hale gelen yatınm fonlannın bir çoğu portfoy büyütmeye ha- zırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu. Iş Bankası'nın dördüncü yatınm fo- nunun başlangıç tutannı 100 mil- yardan 500 milyara yükseltmek için yapacağı 400 milyarlık arttı- nm nedeniyle ihraç edeceği katıl- ma belgelerini kayda aldı. 40mil- yon paydan oluşan fonundan port- föyünde ağırlıklı olarak repo yo- luyla edinilmiş kâgıtlar bulunu- yor. Geçen hafta. Körfezbank 300, Eczacıbaşı Menkul Değerler 80, Körfezbank da 25 milvar liralık katılma belgesi ihraç ederek yatı- nm fonlannın büyütmek için SPK'ye başvurdula'r. SPK, Pa- mukbank'ın birinci yatınm fonu- nun başlangıç tutannı 5 milyardan 25 milyara yükseltmek için yaptı- gı içtüzük değişikliği onayladı. Emlak Bankası'nın ihracat kre- dilen karşılığmdaçıkaracağı 5 tril- yon 670 milyarlık Varlıga Dayalı Menkul Kıymet ihracı da kayda alındı. SPK. Arçelik'in 1 trilyon 350 milyar tutanndaki finansman bo- nosu ıhracını onayladı. 360 gün vadeli A tipi bononun brüt iskon- to oranı yüzde 93.7 olarak belir- lendi. Bono, 15-24 mayıs günleri arasında satışta kalacak. MBUEZBMİU8IKURUU« 6RUTRI886 CİNSİ 1 ABD Doları 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şilini 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fin Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florini 1 isveç Kronu 1 Isviçre Frangı lOOİtalyan Lireti 1 Japon Yeni 1 Kanada Doları 1 Norveç Kronu 1 Sterlin 1 S. ArabistanRiyali DÖVİZ ALIS 42.186 30.763 31.348 4.375 1.492 7.823 9.977 8.603 27.470 5.815 37.267 2.572 500 31.129 6.818 67.654 11.428 ÇAPMZKURUR 1 ABD Doları 1.3713 Alman Markı 1.3457 Avustralya Doları 9.6420 Avusturya Şilini 5.3925 Danimarka Kronu 4.2282 FinMarkkası 4.9035 Fransız Frangı 1.5357 Hollanda Florini 122.24 Ispanyol Pezetası 7.2552 Isveç Kronu 1.1320 Isviçre Frangı 1640.00 Italyan Lireti 83.98 Japon Yeni 1.3552 Kanada Doları 6.1875 Norveç Kronu 3.7503 S.Arabistan Riyali 1 Sterlin: 1.6037 ABD Doları 1 ECU: 1.3322 ABD Doları SDR: 1.5744 ABD Doları SDR: 66.751 TL. SAT1S 42.398 30.918 31.506 4.397 1.499 7.862 10.027 8.646 27.628 5.844 37.454 2.585 505 31.285 6.852 67.994 11.305 EFEKTİF AUS 42.059 30.671 30.878 4.353 1.485 7.784 9.877 8.577 27.195 5.876 37.155 2.546 489 30.818 6.784 67.451 11.079 SAT1S 42.525 31.011 31.601 4.410 1.503 7.886 10.057 8.672 27.691 5.862 37.566 2.593 512 31.379 6.873 68.198 11.339 KADIKÖY2.SULH HUKUK MAHKEMESİ Kadıköy, Suadiye. Avdın Sok. Güven Apt. No: 14 10 Kadıköy adresinde ikâmet eden 1946 dogumlu Cevdet- Mirat oğlu Süreyya Osman Derilgen mevcut rahatsızlığı nedeni ile M.K. 355. maddesi gereğince vesayet altına alınarak kendisine, 1932 dogumlu, Karaman Sitesi, Tan Apt. 41 10 adresinde ikamet eden Nasip oğlu Şakir Abay vasi tayin edilmiştir. Keyfiyet ilan olunur. Basın: 19539
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog