Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

8 MAYIS 1995 PAZARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 1. Lig maclan Zeytinburnu: 2 Bursaspor: 2 STAT: Zeytinfkırnu HAKEIVÎLER: Bülent Yavuz (5). Tufan Noyan (5). Metın Gündüzler (5) ZEYTtNBURNU: Dragan (5). Fikret (5) (dk 75 K. Uğıır 4). Kadri (4). Soner (5). Erol (6). Serkan (5). Yasm (7) (dk 87 Ga- lip ?). Bülent (7), Kemal Yıldı- nm (7), Reha (6). M. Cvikl (5) BURSASPOR: Gançev (5), Ömer (5), Adnan (4), Havrettin (5), Şaban (3) (dk.33 Turan 4), Mesut (5), Volkan (4) (dk. 64 Mıısusi 5). tbrahim (5). Tuncav (4). K. Hakan (5). Engrn (7) GOLLER: Dk. 3 Şaban, dk. 12 Reha, dk. 57 Kadri, dk. 63 Ad- nan SARI KARTLAR: Serkan (Zeytinburnu), Adnan, Şaban. K Hakan. Havrettin (Bursas- por) Vanspor: 3 Petrolofisi: 2 STAT: Valı Mahmut Yılbaş (Van) HAKEMLER: Osman Avcı (4). Maksut Balta (4). Eraydın Uvsal (4) VANSPOR: Altay (4). Erkan (6) (dk 66 K. Sinan 5). Aykut (5). Soczynsla (6). Saffet (5). Hayatı (7), Bernard (6), Musa (7). Kurt- han (5) (dk. 61 Hüseym 7). Yusuf (5), Adnan (5) PETROLOFİSİ: Zafer (5). Fa- ruk (5), Dınha (6). B. flhan (5). Şevket (7), Erol (6). Hamdı (7), Melih (5). Yalçın (6) (dk 55 Gürhan 5), K Hhan (7), Nartallo (6) GOLLER: Dk 32 ve 76 Musa, dk. 33 Hamdı. dk 45 K llhan. dk 74 Hüseyın Ankaragücü: 1 Kayserispor: 5 STAT: 19 Mavıs (Ankara) HAKEMLER: Erdat Güleç (5), Ayhan Bölükbası (5). Celıl Aykan (5) ANKARAGÜCÜ: Murat (3). Kâzım (4). Gökmen (4). K. Ha- kan (3). Serhat (3). Ahmel (4). Havatı (3). Kalenga (3). Meh- met (3) (dk 73 Volkan 3). B Hakan (3). Bülent (3) (dk. 60 Batur3) KAYSERİSPOR: Agu (7). Mustafa (6). Hakan (5). llhan (6), Abdullah (7), Hayrettm (7). Seyiı (7) (dk. 61 Tahır 5), K Le- vent (7), Recep (7), Hasan (8). Pavlov (7) (dk 83 Cankat ?) GOLLER: Dk. 19, 57 ve 86 • Hasan, dk 25 Seyıt. dk 36 Re- cep. dk 44 Kalenga . San-Lacivertliler, Efes Pilsen'i üçüncü müçta da farklı yenerek Ülker'in rakibi oldu Fenerbahçe eze eze fiııalde Fenerbahçe: 78 Efes Püsen: 58 SALON: Abdi Ipekçi ) HAKEMLER: Memduh Öget (6), Mehmet Keseratar (6) FENERBAHÇE: Altar (6), Hakan (7) 14, îbmhim (9) 26, Güray (5) 2, Rankin (7) 14, Faruk (4), Smith (8) İ8, Hüsnü (5) 4. EFES PtLSEN: Mirsad (6) 17, Corchiani (3) 3, Volkan (4) 1, Gökhan (4), M.Kemal (5/ 6. Larry (5) 8. Tamer (4) 5. Ufuk (4) 10. İLK YARI: 44-26 (F.Bahçe) L E V E N T Y D C E L M A N Efes'i 78-58 yenen F.Bahçe fi- nalde Dün Abdi Ipekçi öylesine hınca hmç doluydu kı salondakileri dışa- n çıkanp evlenne göndersek yeri- ne kapıda kalanlan alsak en fazla 1000 kişiJık boşJuk kalırdı. Öncelıkle hem FBahçelı oyun- culan ve coach Murat Didin'i kut- luyoruz. Bır takım. bır yarı final maçına bundan daha iyi hazırlana- mazdı. motive edilemezdı. Didin, her şeyden önce Efes Pılsen'i çok iyı etüt etmiş. Efes"ın skor gücünü nasıl düşü- receğinı. sa\unmasını nasıl aşaca- ğını çok ıyi belirlemiş. Efes'i bu derece çözmek önemli, ama ger- çek başarı düşünceyı sahaya yan- sıtan oyuncularda. Doğnısu 2-0 olduktan sonra bi- nsı çıkıp da "Fenerbahçe finale çı- kacak" demış olsaydı biz de dahil, kımse ınanmazdı Ancak galiba "inancın zaferi" dedıkleri bu olsa gerek. Efes gibı bır takımı 3 kez üst üste yenmek ve kelimenın tam anlamıyla "bileğinin hakkıyla" fi- nale çıkmak ayakta alkışlanacak bır durum Efes Pılsen, dün savunmada re- vizyona gitmiştı. Larn-Rankin, Mirsad-Smkh, Vblkan-İbrahim eş- leşmesı başlarda savunmaya canlı- lık getırdi. Ancak Efes'in yan fı- nal serisındekı asıl probleminin hücum edememek olduğunu yaz- mıştık. Dün ilk yanda F.Bahçe yüzde 57 ile hücum ederken 1 l'de 1 üç- lük atmalan (yüzde 34 şut yüzde- si) sonun başlangıcı nıtelığindey- dı. Tabiı kı Efes'ın kötü hücum et- mesınde FBahçe savunma faktö- rünün etkınlıgini unutmamak ge- rekir. F.Bahçe, Efes'in içenyı çok iyi kullanan bır takım olduğunu bili- yordu. Pota altında iyı yardımlaş- ma ve top Tamer ve Larry'e geçti- ğınde uyguladığı ıkili sıkıştırma- larla Efes'in skor gücünün yansın- dan fazlasını düşürdü. Basketbol oyunu da bir kumar- dır, ıçerı gömülü savunma yapıp Efes'ın formsuz dış oyunculannı nske etti ve kazandı. Savunmada kazandığı toplarla fast-breake geçiş ve kolay sayı, ıçeri drive etme özellikleri, hü- cumda sabırlı, ancak hızlı top çe- virme. pozisyon bulmadan erken top kullanmama.. Bu F.Bahçe'nin yaptıklan. Aslında bu bıze hıç de yabancı değıl. Çünkü bütün bunları biz Av rupa Kupası maçlarında Efes'ten görmüştük. Şimdi tam bir kopyasını F.Bah- çe. Efes'e karşı yaptı. finale ulaştı. Yanı bir bakıma Efes Pılsen'i "kendi silahıvla" vurdu. F.Bah- çe'nin dün iyı başardığı dığer bır şey de çember altından uzakta ka- lan Rankin ve Smith'in dış şutta 18'den 12 isabet tutturmasıydı 22 35 iki sayı. 8'16 üç sayı, 10.11 serbest atış. 31 rıbaund ve 21 asıst ıle oynayan F.Bahçe'nın dün yenıl- mesı mucıze olurdu. Yüksek yüzdeli hücum. diri sa- vunma, maça hem düşünce hem de fızık olarak çok iyı hazırlan- mış. hırs ve motıvasyonunu birleş- tırerek kazanmaya azmetmış F.Bahçe, sergılediğı oyunla finalı hak etti. NOTLAR / ALİ ESER Olağanüstü taraftar ,, Fenerb.ahçe, E/es Pilsen karşısında süper bir oyun sergileyerek aldıgı farklı gaJibivede finaleçıkmayı başarıd. (Fotoğraf: ALf ESER) Yarı fınalin son karşılaşması. Yenılen, şampiyonluğa veda ede- cek. Dün Abdi tpekçi Spor Salo- nu'na giderken, Fenerbahçeli ta- raftarların takımlannı yalnız bı- rakmayacağını biliyorduk. Ama bu kadannı da beklemıyorduk. Karşılaşmadan ikı saat önce salo- nun kapılan kapatıldı. dışanda da bir o kadar seyircı var. Kapılann kapatıldığını bile bıle ayrılmak is- temıyorlar oradan. Kımı maça gı- remediğı ıçin aglıyor. kımi kapı- daki polislerle tartışıyor. Salon tıklım tıklım. Her taraf san lacı- vert bayrak ve pankartlarla süs- lenmişti. Daha maç başlamamıştı. ama taraftarlar şarkılarla türküler- le takımlannı desteklıyorlardı Fenerbahçe taraftannın merakla beklediği Başkan Ali Şen. tribün- lere görünmeden Mustafa Koç ve yönetim kurulu üyelerıyle soyun- ma odasma girtı ve oyuncularına başanlar dıledi. Onlar da ba^kan- lanna söz vererek finale çıkacak- lanna söz verdiler. \'e Ali Şen so- yunma odasından çıkıp salonda seyirciye görünür görünmez se- yirci ayaklandı. Ali Şen'e büyük bir tezahürat yaptı. O da tnbünleri selamlayarak onlara öpücüklerini gönderdi. Önce Efes Pilsen, ıslık seslerı arasında sahaya çıktı. Ve^arafta- nn onlar için saatler önce tnbün- leri doldurduğu, onlardan final beklediği Fenerbahçeli basketbol- cular. ellerinde. "Taraftarımızla gurur duyuyoruz" pankartıvla çı- kınca salon tezahıirattan adeta >ı- kıldı Daha sonra ovuncular teker teker tnbünlere çağırılıp. onlara 'şov' yaptırıldı. Karşılasma başla- nıadan önce pota arkasındakı tri- bünde bır hareketlılık yasandı. Üst taraftan alt tarafa doğru bır yığılma meydana geldi. Polislerle tartı^an sevırcıier, bu sefer Ali Şen'e "Başkan uvuma. taraftara sahip çıkw dı>e bağırdılar Bu ara- da oraya doğru gelen Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlu.su Hiise- vin Kocadağ olaylan vatıştırdı Sarı-Lacıvertlı takımın her bas- ketınden sonra Murat Didin'in yumrukları havaya kalkıyor. trı- bünlerı adeta sova zorluyordu. Fe- nerbahçe aradaki farkı açıp maçı garantılcyınce daha karşılas,ma bıtmeden vedek ovuncular ve Mu- rat Dıdin bırbırlenne sarılarak ga- libiyeti kutladılar Efes Pılsen ta- rafında ıse herkes başlannı ellen- nın arasına almış. maçın bitmesmı bekliyorlardı. Maç bittığı anda salon bır anda karıştı Sevınenler. ağlayanlar. oyunculan omuzuna alıp tribünle- ri dolaştıran seyirciler ve oyuncu- larına teker teker sarılarak onları kutlayan Coach Murat Dıdın. hepsı finale çıkmanın keyfını va- şıyordu Abdi tpekçi Spor Salonu olağanüstü bır gun daha yaşamı^tı GÜNERYÜREKLİK BERLİN- Berhn'de başlayan ve tam 9 gün sürecek olan VIII. Dünya Boks Şampı- yonası'nın ılk turlannda 7 boksörûmüzden 5'ı tur atladı. Şampiyonanın ilk günûnde Almanların Rumen asıllı güçlü boksörü Zoltan Lunka'ya karşı 51 kıloda dövüşen Soner Karagöz, maçı 12-3 sayı>la kaybettı ve daha ılk turlarda elenen ılk boksörümüz oldu. Aynı akşam Soner'den sonra nnge çı- kan 57 kılodakı Vahdettin Işsever ıse lsveç- lı rakıbı FabrizioNiev'a'vı 10-7 ve 91 kıloda da Sinan Şamilsam, vıne tsveçlı boksör Kwa Turkson'u 6-4 sav lyla yenerek tur at- ladılar. Bu akşam yapıiacak ıkıncı tur karşı- laşmalarda Vahdettin lşsever. Kırgızıstanlı Imangasievv'e. Sinan Şamilsam da Amen- Denizlispor: 0 Antalyaspor: 0 STAT: Şehir (Denizli) HAKEMLER: Ogu: Sanan (6), Ali Kunak (6), Ya\vz Dü- rükoglu (61 DENİZLİSPOR: Valov (5). Murat Küçük (5). Yener (6). Murat Doğansoy (5), Cevat (4), Ali (5), Ismet (5), Metin (6), Mehmet (6). Köksal (5) (dk. 63 Bamba 3), Kemal (5) (dk. 80 Seyfettin 4) ANTALYASPOR: Boskoviç (5), Abdülkerim (6), kkender (5), Orhan (5), Mehmet (5). Kadir (6), Caner (4). Soner (5) (dk. 80 Kuzmanovski 5), Cafer (5). Benhur (6) (dk 68 Murat 4), Bülent (5) 2. Lig / play- off İstanbulspor: 7- Hatayspor: 2 STAT: Bu\ rampaşa HAKEMLER: Nedım Göldû (4), Burhan Mermer (4), Ercan tnegöllüler (4) İSTANBULSPOR: Haluk (7), Ali (7). Nejat (7), Ismaıl (7), Erol (4) (dk. 46 Tacettm 4). Ümit (5), Dogan (5). Altan (4). Öz- can (4), Hamdı (9). Fevzı (4) (dk 46 Saffet 6/ HATAYSPOR: Recep (3), Hıdır (3). B. Mehmet (3) (dk. 46 Eren 3), Metin (4i. Faruk (3). Şerif(4), Ömer (3). llmetnn (3/. Muzaffer (2). Avkut (3) (dk. 46 Vedat 3), Kakil (5) GOLLER: Dk 18. 27. 44, 87 (pen.) ve 90 Hamdı. dk. 53 Al- tan, dk69 Saffet. dk 68 \v 85 Kakil KJRMIZIKART: Dk 76 Vedat (Hatayspor) Karşıyaka: 3-Aydınspor: 0 HAKEMLtR: Mustafa Aslan (3). Sürhat Müniroğlu (4). Şe- nol Kutnıp (4) KARŞIYAKA: Atilla (4), Mumt (4) (dk 83 Taygun 3), Erbil (4), Levent (4), Şenol (5), Hiiseyın (3) (dk 80 Bayram ?), Tıır- gut (4), tlhan (5), Serdar (6), Hakan (5). KAtılîa (3) AYDEVSPOR: Feridun (4), Recep (5), Ali (3), Gürhan (3), Er- dogan (4), Ercan (3), Nail (4) (dk 61 Hüseyin 4). Hikmet (3). Hakan (4), Murat (4), Havrettin (3) (dk 67 Hamdı 3) GOLLER: dk 31 ve 53 Serdar. dk 77 Hakan KIRM1ZI KART: Dk 36 Gürhan (Aydınspor) Eskişehir: 3 - Çorunıspor: 2 HAKEMLER: Alıcan Lakot (7). Cengız Akyu: (7/, Aykut Gii- mülü (7) ESKİŞEHİRSPOR: Ömer (6), Yahya (6), Olken (7)(dk. 70 Ya- vuz 5), Haht (6), Erkal (5). Metin (5), Veysel (6), Tank (7). Ah- met (6), Ali Rıza (7). Zajı r (7) ÇORUMSPOR: Ali Müslüm (5), Cemil (4), Ömer (4) (dk 55 Erdal 4). Haht (4) (dk. 66 Remzı 5), Feti (5), Selahattin (6), Si- nan (4). Hımmet (4), M Salih (7), Hüseyin (6), Namık (5ı GOLLER: Dk. 16 ve 27 Ali Rıza. dk 36 Zafer. dk 44 Namık, dk 55 Hüsevin TOPLU SONUÇLAR EHğer sonuçlar / Yükselme Grubu: Y. Afyonspor - Or- duspor: 0-0 Edırnespor - Diyarbakırspor: 0-1 Klasman /1. GRUP: Sanyer - Kartal: 2-1, Bakırköy - Ist. B.Ş. Bld,: 0-0, Çan. Dardanelspor - G.O.Paşa 1-0, Çorluspor - Ü. Anadolu: 3-0, 2. GRUP: Manisaspor - Y. Salihlispor: 0-1, Muğlaspor - Bucaspor: 2-1, Y. Turgutlus- por - Balıkesirspor: 3-0, Göztepe - Soma Lınyıt: 2-1, 3. GRUP: Mersin Id. Y. - Boluspor: 0-0, Tarsus td. Y - Ke- mer Bld.: 1-4, Alanyaspor - Ispartaspor: 1-0, Konyaspor - Mersin Polisgû'cü: 3-0,4. GRUP: D.Ç Karabükspor - Gi- resunspor 1-1, Erzurumspor - Erd. Ereğlıspor: 5-0, Ç Rı- zespor - Sakaryaspor: 0-1,5. GRUP: Y. Sincanspor - Ma- laıyaspor: l-5,Batman Bld. - K. Maraş: 1-3 5 boksörümüz tur atladı kalı boksör VVılliamson'a karşı dövüşecek. Dün yapılan karşılaşmalarda dört boksö- rûmüzden bın yenılerek elendı. dıger üçü tur atladı. İlk maçı Anantınlı Eduardo Mo- rales'e karşı yapan 60 kılodakı boksörümüz Nedim Baba, rakıbını hıç güçlük çekmeden 17-7 gıbı açık sayı farkıvla yenme>i başar- dı. 63.5 kıloda da Nuıiİan Süleymanoğlu, Yugoslav rakıbı Zoran Didannmiç"ı 8-4 sa- yıyla yenerek tur atladı 67 kılodakı Aslan Ercüment de. Portekızlı Nelson Morais nn- ge çıkmadığı ıçın hükmen galip sayıldı ve tur atlayan beşıncı boksörümüz oldu. Kura- da şanssız bır çekımle. ılk maçta olimpiyat şampıyonu Kübalı Alfredo Duvergel'e karşı dövüşmek zorunda kalan 71 kılo boksörü- müz Malik Beyleroğlu ıse maçı 13-2 gıbı açık sayı farkıyla kaybetti. Malık Beyleroğ- lu güçlü ve deneyımlı rakıbı karşısında çok güzel bır dövüş çıkardıysa da Kübalı bok- sörün topladıgı puanları onleyemedı ve şampıyonadan elenen ıkıncı boksörumüz oldu.Öte yandan günlerdır gazetelenn ge- nış yer ayırdıklan ve övgüyle söz ettıklen Alman mıllı takımının 63.5 kılodakı Türk asıllı boksörü Okta> Urkal da dünkü ilk maçını lskoçjalı James Pender'e karşı yap- tı ve maçı beklenıldığı gıbı acık sayı farkıy- la kazandı. Berlın'de do*up büyüyen Oktay Urkal, 1,8 final maçını Ispanyol boksör Re- yes Lopes'e karşı yapacak Bu arada VIII. Dünya Boks Şampıyona- sı'na katılan ülkelenn ve boksörlenn kesın savıları da açıklandı. Verilen bilgiye göre bu yılkı şampıyonaya rekor bır sayıyla tam 62 ülkeden 351 boksör katılıyor Cüniin icinden M Türki>e Deplasmanh Sutopu Ligi Pla> off I. devre müsabakaları Istanbul'da sona erdi. Alınan sonuçlar şöyle" ASSK - Heybelıada: 10-7. Galata- saray - İYİK: 8-6. • Türkiye İ mitkr Grekoromen Giireş Birinci- liği müsabakaları Bursa'da sona erdı. Sıkletlerınde bınncı olan güreşçıler şunlar 52 kg . Mahmut Al- tay (Ankarat 62 kg : Hüseyın Akbulut (Istanbul). 74 kg . Nazmı Avluca (Ankara). 90 kg . Mustafa Sönmez (Ankara), 130 kg : Ayhan Suzan (Anka- ra). • Türkiye Tekvando Birinciliği dün Kaysen'de sona erdı Kılolannda bırıncı olan sporcular şun- lar. Erkekler (50 kg): Mert Tuncer (izmırl. + 83 kg: Sabri Bakır (Istanbul); Bayanlar 43 kg: Döndü Güvenç (Kayserı). ^ 70 kg: Mıne Ardıç (Samsun). • Trap-Skeet ve DouUe Trap Türkiye Atıcılık Bınncılığı müsabakalan Istanbul'da sona erdı. Do- uble Trap büyük erkeklerde Manısa Bölgesı'nden Dr. Alp Kızılsu. 160 puanla bırıncı oldu. • Dün koşulan at yanşlannda altılı ganyan, 9- 2-5-6,10-9/12-4 kombınesinı bılen 74 kişı, 478 mılyon 465 bın 700'er lıra ıkramıve kazandı. Bu arada. TBMM Kupası Koşusu'nu Kıırbıye Güler- ce'nın "Yavuzhan" ısımlı atı (jokeyı Halıs Kara- taş). 1.46 22'lık derecesıvle kazandı. • Bayanlar Futbol Liği'nc dün oynanan maçlar- la devam edıldı. Alınan sonuçlar >öyle. Altay - Taçspor. 7-0, Kütahya Çınıspor - l»t. Sıtespor. 0- 11. Esk. Gençlık - Saınsungücü. 0-1. Fenerbahçe - Dınarsu1 0-6. Içel Camspor- Kayseri Yolspor: 1-0 • Törkhıe 1. Lig 1. Kadome Atlctızm Yanşlan. Izmır'de sona erdı Fenerbahçe hem bavanlarda. hem erkeklerde bırıncı oldu. • Türki) 3. Futbol Ligi 3. Grubu'nda. Ş. Urfas- por. deplasmanda G. Antep Beledıyespor'a yenıl- mesıne rağmen şampıvonluğunu ılan etti. • l luslararası Acıç Manej Bınıcılık müsabaka- ları Izmır'de sona erdı. Takım yanşlannda Ata Zorlu; Snaker ısımlı atıyla, açık yanşta da Tuncer Can: Hento ısımlı atıyla bınncılığı kazandı. • Stockholm'de vapılan Dünya Buz Hokeyı Şampıyonası'nda Isveç'ı fınalde4-l yenen Fınlan- diya şampıyon oldu Sağduyu'dan Ömer'e bayram tatili öğütleri kartıyla Meraklısırıa notlar: ÜTÜRKİYE İŞ BANKASI tş Bankası Kredi Karttyla her türlü alış- verişinizi elinizi cehinize atma- tJan yapmanın yanı sıra kredi kartı horcunu- zu Bankamatik' lerden ya da Mavihat'tan (istefseniz tak- sitle) ödeyebi- lir, kredi limi- tiniz dahilinde Bankamatik' lerden f>ara çe- kebilir, ferdi kaza sigorta- sından yarar- lanabilirsiniz. Bilginize sunulur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog