Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

•Ş MAY1S 1995 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜN TELEVIZYON 17 İLMLERİ Petey'i Kurtann 07.00 Kanal 6 Güldürü •Oı (Save the Dog)- Backy ile hasta köpeğinin maceralı öyküsü konu \İS'edilıyor. Yönetmenliğini Paul Aaron'un yaptığı filmde Cindy WiJliams, Tony Randall başrolde oynuyor. (1988) Melek Hanım'ın Fendi 10.20 Interstar Güldürü Sinemamızın emektarikilisi Adile Naşit ve MünirÖzkul'un başrol- lerini paylaştıklan keyifli bir güldürü ekranda. Yönetmenliği Sırn Gültekin üstlenmiş. 10.301 Show TVIÂçlık Aynntıyanda Kötü Adamın Nehri 11.30 HBB VVestern ©(Bad Man's River)- Teksas ve Meksıka sının boyundaki bankalan soyarak etrafı korkuya salan çetenın öyküsü. Yönetmen: Eugenio Martin. Oynayanlar Lee Van Cleef, J. Mason. G. Lollobrigida (1959) 11.301 Kanal DI Herhangi Bir Kadın Aynntı yanda Köpek Cenneti 12.00 Show TV Macera ©(Dogs in the Heaven)- Genç bir yöneticiye yıkık dökük bir şato ve iki köpek miras kalır. Yönetmen: Duccio Tessari. Oynayanlar: Pe- ter Ustinov, Roberto Alpi. Cesaret Sınavı 12.10 interstar Dram (Coward of the County)- Kenny Rogers'ın ünlü bir şarkjsından adını alan fîlm, şiddet karşıtı bir gencin yaşamını konu alıyor. Yönet- men: Dick Lowry. Oynayanlar: K. Rogers, Frederich Lehne. (1981) Ortaldar 12.10 TRTINT Dram ©Para dolu valizin peşinde geçen bir film. Yönetmenliğini Savaş Eşici'nin yapmiş olduğu filmde Fuiden Uras ve Hakan Ural ikilisi başrolde oynuyor. Hedef 13.40 atv Macera /JJ\ Yasadışı bir örgütle savaşan gazeteci ile bir komiserin öyküsü. Vİ' Yönetmen: Guido Zurli. Oynayanlar: Kadır Inanır, Luc Meranda, TanjuGürsu. (1978) Üç Ahbap Çavuşlar 13.45 Show TV Macera /JJ\ Bir arazı sorunu nedeniyle tstanbul'a gelip üç kıza âşık olan taşralı \5s gençlerin öyküsü. Yönetmen: Oksal Pekmezoğlu. Oynayanlar: Halit Akçatepe, Bahar Erdenız. (1975) Suçlu Cençük 13.50 Interstar Polisiye ©Uyuşrurucu kaçakçılanyla mücadele veren komiserin öyküsü konu olarak ele alınıyor. Yönetmen: Orhan Elmas. Oynayanlar: Hülya Avşar. Kenan Kalav. Deli Şahin 14.10 Kanal D Macera ®Bır kanun adamı yeraltı dünyasına karşı mücadele verir. Yönet- menliğini Natuk Baytan'nın yapmış olduğu filmin başrol oyuncu- lan ise Cüneyt Şahin ve Oya Aydoğan. (İ978) Sevmek ve Ölıtıek Zamanı 15.30 atv Dram /J7\ Iki eski ortağın ölümle sonuçlanan ilişkileri çocuklannm yaşamını ^5'etkiler. Yönetmen: Orhan Elmas. Oynayanlar: Mehmet Ali Erbil, Nergis Kumbasar. Tanju Gürsu. Kaderimsin 15.15 Show TV Duygusal ®Ünlü bir şarkıcının mutsuz ilişkilerini konu alan filmin yönetmen- liğini Melih Gülgen üstlenmiş. Oynayanlar: Faruk Tınaz, Neslihan Acar. Bela tşareti 15.30 TGRT Macera •Ov (Znak Bedai)- Rus kasabalannı işgal eden askerlerle köylülerin ü sürtüşmesini konu alan filmin yönetmeni W. Kovalçuk. Oynayan- lar: Nina Ruslansva, Genady Grbuk. Arzu 15.45 / 03.35 Kanal 6 Dram Bir ailenin çöküş öyküsünü anlatan filmin yönetmenliğini Temel Gürsuüstlenmiş. 1916 yılı yapımıfilmdeArzuOkay ve SelçukÖzer başrolde oynuyor. Allahım Sen Bilirsin 16.50 Kanal D Melodram /J^\ Genç birgazeteci kız balıkçılann dünyasına girer. Yönetmen: Faruk ^Ö'Turgut. Oynayanlar: Ferdi Tayfur. Meral Konrat. (1989) Derdeber 17.30 Show TV Dram Çevre baskısı sonucu bir türlü birleşemeyen genç bir kızla, sevdiği gencin öyküsü. Yönetmenliğini Temel Gürsu'nun yaptığı filmde Ferdi Tayfur ve Canan Perver oynuyor (1977). Mücevher Hırsızlan 17.10 atv Macera /JJ\ Mücevher hırsızlannın maceralannı konu alan filmin yönetmen- vS'liğini Nezih Tuner üstlenmiş. Oynayaniar: Gülşen Bubikoğlu, Bu- lut Aras. Demir Pençe 20.00 Interstar Macera /TT\ (Undefeatable)- Kızkardeşinin katilini bulmak için uzman bir ^3/ dövüşçü ile işbirliği yapan kadının mücadelesi. Yönetmen: Godfrey Hall. Oynayanlar: Cynthia Rothrock, John Miller. Mogambo 20.20 HBB Macera ©, (Mogambo)- Bir safari avcısı evli bir kadınla shovvgırl arasında kalır. Yönetmen: John Ford. Oynayanlar: Clark Gable. Grace Kel- ly, AvaGardner. (1953) Dişi Silah 23.30 Kanal D Macera ©(Spit Fire)- Genç bir cimnastikçinin yaşamı, annesinin öldürülme- si, babasının kaçınlmasıyla altüst oİur. Yönetmen: Albert Pyun. Oynayanlar: Kristie Phillips, Tim Thamerson, Lance Henriksen. Kanuna Karsı 00.10 Kanal 6 Polisiye (Two Agaist the Law)- tyi ve kötünün mücadelesini konu alan bir Fransızpolisiyesi. Yönetmen: FemanrLelouch. Oynayanlar: Alain Delon, Jean Gabin. Vur ve Kaç 00.15 HBB Macera /T>ı (Hit and Run)- Başlan polis teşkilatı ve mafya ile derde giren üç ^£J arkadaşın maceralan. Yönetmen: Charles Braverman. Oynayanlar: Paul Perri. Claudia Cron. (1982) 01.301 atv I Şehrin Prensi Ayntıh yands Bilinçalü Algdama 03.00 TRT1 Gerilim |Oj (Subliminal)- Dün akşam yayımlanan filmin tekran ekrana geli- ^3/yor. Yönetmenliğini George Kaczender'in yapmış olduğu filmde •Robert Mitchum, Lee Majors başrolde oynuyor. 'Kanuna Karşı"da Alain Delon ve Jean Gabin oynuyorlar. .Izleyin oYerli Orta Halli (_) Yabancı Değmez atv oı.3o\ Sidney Lumet'nin düşündürücü ve ciddi filmi, bir 'Serpico' versiyonu olarak değerlendiriliyor 'Yozlaşan' dünyanın ayrıntıları Prince of the City / Yönetmen: Sidney Lumet / Senaryo: Jay Presson Allen, Sidney Lumet' Görüntü: Andrzej Bartkovviak / Müzik: Paul Chihara / Oyuncular: Treat YVilliams, Jerry Orbach, Richard Foronjy, Don Billett, Kenny Marino, C. Cardi,T. Page 1981 ABD yapımı, 167 dakika. SEVİN OKYAY Sidney Lumet, "Şehrin Prensi"nde, 196O'lı yıllarda yaşanmış hakiki bir hayat hi- kâyesini, biraz uzun olsa da mükemmel bir bi- çimde beyazperdeye uyarlamış. New York'lu polis Daniel Cieollo (Treat VVilliams). polis ör- gütünde dal budak salmış yozlaşmada bizzat payı olan biri. ABD Adalet Bakanlığı tarafın- dan sorguya çekiliyor ve bu yozlaşmanın özel- likle uyuşturucu ticaretindeki ayağını teşhiret- mesi için zorlanıyor. lstemeye istemeye ikna edilmiş buluyor kendini. Sonuç ise, bir kâbus- tan farksız. "Şehrin Prensi", yoğun, fena halde düşün- düren, ciddi bir film. Kimine göre, elden geç- miş, genişletilmiş ve çok daha iyi bir "Serpi- co". Kimine göre de aynıfilminhızı yanya in- dinlmış bir versiyonu. Jay Presson Allen ile yönetmen Lumet'nin, Robert Daley'nin kita- bından yazdıklan senaryo, Oscar'a aday göste- rilmişti. Lumet'nin bu filminde, gene kendi elinden çıkma "Serpico"nun bütün ahlaki ke- sinlikleri ortadan kalkmış, onlann yerme dost- luk, sadakât ve dürüstlük sorunlannın. yozlaş- 'Şehrin Prensi', gerçek bir hayat hikâvesinden sinemaya uyarlanmış. ma ışığı altında yeniden tanımlandığı bir akrep çukuru kalmış. Ciello, başsavcılık soruşturma komisyonuna muhbirlik etmeyı garip bir duy- gu kanşımına kapılarak kabul edıyor: Refomn isteği, coşku, suçluluk ve kendinden nefret his- si ve manşetlere çıkacak işler yapmaktan duyu- lan sevincın kanşımı bu. Polislerle suçlulann iç içe geçmiş dünyalannın. derinlemesine incele- nen, şaşırtıcı bir portresi,"Şehrin Prensi". Ele alınan sorunlar, hiçbir kolay çözüm ucuzluğu- na sapılmadan, ortaya seriliyor. Lumet, çok 'si- nematik' biryönetmen olmayabilirama. "Dog Day Afternoon"da ortaya koyduğu kanşık mozaik yapı, burada tamamen kendine özgü bir dinamizm kazanmış. Nevv York mekânlan ve pınl pınl biransambl kadronun avantajı da, fil- me hatın sayılır bir katkıda bulunuyor. Treat VVilliams, vicdanını sık sık depremle- re uğratan bir niyetlenme -kaçınma güzergâhı- na, neye uğradığını anlayamadan dalan genç. heveskâr polis Daniel Ciello'da çok iyı. Cıel- lo, muhbirlik etmeyi kabul ediyor ama, federal- ler arkadaşlannı suçlaması için ona baskı yap- tıkça, işin rengi değişiyor. Her şeyi açıkiasın di- ye onu yüzüne gülüp kandırıyor, hile ve desi- seye başvuruyor, sonunda da şantaj yapıyorlar. Arkadaşlan ise nefret \ e hakaretle aralanndan atıyor Daniel"i. fntıharedenleri de oluyor. Bu- na karşılık •hamiler'i. başarılı çalışmalan sa- yesınde terfi alıyor. Mafya babaları önce onu satın almaya, sonra da ortadan kaldırmaya ça- lışırken, federaller yalnızca geçmiştekı günah- lan için yargılamamayı kabul ediyorlar. Lumet,. yoğun bir tehlike ile gemi azıya almış bir vic- danın kâbustan farksız. sık sık Kafkaesk nite- liklere bürünen atmosferinde. kanun ve ahlakın sadece göreli metalar olduğu bir dünyanın res- mıni çiziyor. Bu kanvasa tamamen hâkim. Ay- nntılara büyük özen göstermiş.filmeyoğun bir enerji katmış ve karakter oyunculanndan ken- dine çok iyi bir kadro kurmuş. Bu kusursuz kadronun yıldızı ise, Daniel Ciello rolündeki Treat VVilliams.VVilliams'ı. film festıvali sıra- sındaeski birfilminde,"Hair"in "Berger"i olarak izledik. Iki bölüm olarak yayımlanan "Bir Zamanlar Amerika"da ise, bu kez Jim- m> O'Donnell olarak karşımızdaydı. Robert "Treat" VVilliams, lakabını annesinin tarafın- daki, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nı im- zalamış atası Robert Treat Payne'e borçlu. Tiyatroya. Broadvvay'de sahnelenen "Gre- ase"de John Travolta'nındublörü olarak baş- ladı. "Over There"de başrol oynadıktan son- ra da sinemaya geçti. "Hair"e rağmen, kendi tarihindeki en başarılı rolü, "Şehrin Prensi". 198O'lı yıllannda sonunda, meslektaşlan Ke- vin KJine, Rex Smith, Marv Elizabeth Mast- rantonio ve Peter Riegert'in de katıldıklan Rock'ın Roll grubu Crime and Punishment'i kurdu. "thtiras Tramvayı'"nın TV versiyo- nunda, Marlon Brando'nun adıyla bırlıkte anı- lan Stanley Kovvalski'yı oynadı. 22.3o\ Cumhurbaşkanı, '32. Gün'de Birand'ın sorulannı yanıtlıyor DemirePle bayram sohbeti Bayram tatilini geçirmek için Kemer'de bulunan Demirel, canlı yayın konuğu. TV Servisi - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "32. Gün"ün canlı yayın konuğu olacak. BayTam tatilini geçirmek üzere Kemer'de bulunan Cumhurbaşkanı Demirel, canlı yayında Mehmet Ali Birand'ın sorulannı yanıtlayacak. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'ın geçen hafta bir açıklama yaparak "Batı'nın Sevr'i hortlatmak ve Türkiye'nin üniter devlet yapısını değiştirtmek istediğini" iddia etmesi, çeşitli tartışmalara neden oldu. Programda Demirel'e niye böyle bir demeç verme geregini hissettigi, "Türkiye'de demokratikleşme'*yi nasıl gördüğü. "neden erken seçim" istediği şeklinde sorular yöneltilerek konular hakkında görüşleri alınacak. 'Kendimiz için Onbeş Dakika' Mansur, Show'da TV Servisi - Lale Mansur. Kur- ban Bayramı'ndan sonra "Kendi- miz fçin Onbeş Dakika" adlı bir programla Show TV'de ekrana ge- lecek. Balerin ve sinema sanatçısı Mansur, metinlerini de kendisınin yazdığı bu programda gençlere, evınde ve ışyennde çalışan kadın- lara, "Başkaları için bütün yapa- caklarınızı bitirdiniz mi? Şimdi bu on beş dakikayı kendinize ayı- rın, böylece sağlıklı yaşayın"çağ- nsında bulunuyor. Bugüne kadar klasık ve modern bale ile yoga çalışmalanndan öğ- rendiklerini ve deneyimlerini TV izleyicileriyle paylaşmak isteyen sanatçı, uzun vadeli bir yaşam bi- çimı öneriyor. Program, izleyicile- rinı kendi bedenleriyle ilgili ne yap- malan gerektiğine karar verebile- cek temel bilgilere sahip kılmayı amaçlıyor. Konu başlıklan arasın- da sağlıklı beslenme, doğru biçim- de soluk alma, bılinçli şekilde ya- pılan egzersiz hareketleriyle adale- îeri ve vücudu çalıştırma da bulu- nuyor. Kanal D 11.30 Aynı kaduıa farkb Inıkıs Herhangi Bir Kadın Yönetmen: Şerif Gören ' Senaryo: Ahmet Soner ' Görüntü: Kaya Ererez / Müzik: Cahit Berkay / Oyuncular: HOlya Koçyiğit, Tarık Akan, Cihan Cnal. lhsan Yüce / 1981, Gülşah Film yapımı. TURHAN GÜRKAN Şerif Gören'ın ilk adı "Av" olan "Herhangi Bir Kadın" filminde, yoksul insanlar arasında yaşamayı yeğleyen varlıklı, kültürlü bir kızın ken- disini paylaşamayan ayn toplum katlanndan biri rabrikatör, öbürü hamal iki erkekle olan üçlü aşk ilişkisi anlatılıyor. Olkemizin hızla değişen çarpık yapısına, toplumsal çalkantılara göndermeler ya- pan film. emekçi-işveren ilişkilerine, holdingler savaşına. piyasa çatışmalanna, üretim sorunlan- na da el atmış. Belirli kalıplar için çok şeyi birden anlatmaya çalışan Gören, kimi mantık hatalanna saplanmaktan kurtulamamış, inandıncı olmayan kişilikler ortaya çıkarmış. Sınıflan ayn iki erke- ğin aynı kadına farklı bakışlan ise beylik kalıplar içinde Gören'ın yalm anlatımıyla oldukça iyi iş- lenmiş. îstanbul'da bir sanayi holdinginin yöneticisi olan Osman Nuri Şahin'in (lhsan Yüce), kültür- lü ve erdemli kızı Yıldız (Hülya Koçyiğit), ken- di bağımsız yaşamını kurmak için zengin evinden aynlıp yoksul bir gecekonduya taşınır. Babasının fabrikasında kendine bir iş bulur. Amacı kişiliği- ni bulup yaşamı tanımak, "herhangi bir kadın" olmaktır. Babaşına karşıt olan genç fabrikatör Mu- rat'ın (Cihan Ünal) arkadaşhk önensıne sıcak ba- kan Yıldız, bir yandan da eşyalannı taşıdığı gün kendisine âşık olan, bekâr odasına giderek fotoğ- raflannı çektigi köylü çocuğu Çankınlı hamal Ce- mal'le (Tarık Akan) ilgilenmektedir. TRT'de mayısta iki yeni program Emeklilerin sorunları TV Servisi - TRT'de mayıs ayı içinde "Yılların Ardından" ve "Reklamlar" isimlı iki yeni prog- Tamın yayını başhyor. Ülkemizdeki emeklilerin yaşa- dıklan sorunlan ve beklentilerini gündeme getirerek bu konuda top- lumu bilinçlendirmek. yaşam kali- telerinın iyileştirilmesi için kamu- oyu oluştunrıak amacıyla hazırla- nan eğitim-drama türündeki "Yıl- lann Ardından" 17 mayısta yayına gırecek. TRT Ankara Televizyon Mü- dürlüğü tarafından hazırlanan 60 dakikalık programın 20-25 dakika- sı drama. diğer bölümleri ise stüd- yoda canlı sohbet tartışma olarak gerçekleştirilecek. Dünyada rekiamı ve reklamcılığı doğuran etkileri, modernizm ve reklam ilişkisini çeşitli yönleriyle ortaya koymak amacıyla hazırla- nan "Reklamlar" adlı program, TRT 2'de 27 mayıstan itibaren ek- rana gelecek. Belgesel türündeki "Reklamlar" 8 bölümden oluşu- yor. TRT1 22.00 Türk-Yunan ilişkileri TV Servisi - Reha Muhtar'ın sunduğu "Ateş Hattı"nın ilkdos- yasında, bayram tatili nedeniyle gündeme gelen trafik kazalan yer alıyor Ikınci dosya ise geçen hafta Devlet Bakanı ve Hükümet Söz- cüsü Yıldırım Aktuna'ya Yuna- nistan'da yapılan saldınyla gergin- leşen Türk-Yunan ilişkileri de farklı bir açıdan ele alınacak. Batı Trakya'dakı Türk azınlıkla Istan- bul'dakı Rum azınlığın karşılaştır- masının yapılacağı programda. Muhtar'ın Atina'da yaşadığı dö- nemde yaptığı röportajlar da bulu- nuvor. atv 21.40 ' 1995 model milliyetçilik 9 TV Servisi - Savaş Ay'ın sun- duğu "A Takımı", Milliyetçi Halk Partisi Genel Başkanı Aİ- parslan Türkeş'in "Günlerce ağır işkence gördüm. Tabutluk- larda tırnakJarımı çektiler, zul- mettiler" açıklamasıyla başhyor. Programda "1995 model yeni milliyetçilik dosyası"nda "ımaj yenileyen MHP iktidara mı ko- şuyor" araştırmasına yer verili- yor. tkinci dosyada Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan. Hüseyin İnan'ın idamlannın perde arkası yansıtılı- yor. Ölenlerin aileleri, yakınlannın anılanna yer verilirken dönemin savcısı Baki Tuğ'un görüşleri de alınıyor. "A Takımı", Hıdırel- lez'de kameralan bir kez daha Ro- manlann dünyasına çeviriyor. Programın bir dığer canlı yayın konuğu ise genç pop müzik sanat- çısı Mustafa Sandal olacak. ShowTV7 10.30 Çizgîdışı köy draım Yönetmen-Senaryo: Bilge Olgaç / Görüntü: Ali Uğur / Müzik: Yalçın Tura / Oyuncular: Türkan Şoray, Mehmet Keskinoğlu, Mümtaz Ener, Tuncer Necmioğlu, Birtane Güngör. Hüseyin Kutman, Senar Seven, Benan Öz, / 1974. Funda Film yapımı. Bilge Olgaç'ın yazıp yönettiği filmde, Anadolu kadınının dramı kadın gözüyle inceleniyor. 'Açlık'ta Türkan Şoray başrolde oynuyor. TV Servisi - "Açlık" filminde e\ li bir ağa tara- fından ırzına geçilen ıki çocuklu genç bir kadının, açlık ve kuraklığa karşı ailesıni koruma çabalan ko- nu edıliyor. Bilge Olgaç'ın yazıp yönettiği Açlık, Anadolu kadınının durumunu kadın duyarlılığıyla irdeleyen, fazla özentıli senaryosuna karşın sade an- latımlı. gerçekçi. çizgidışı bir köy dramı. Gerılimin sonuna dek sürdüriilemediği yapımda, çileli Mer- yem'in evlenip mutluluğu bulmasından sonra top- lumsal bir duyuruya gereksinim duyan yönetmen; kuraklık, kıtlık, açlık temalannı işin ıçıne sokmuş. Bu yüzden filmin ilk yansındakı doğal akış yitip gıtmış. Açlık olgusu da inandıncılıktan uzak, yapay bıçımde işlenmiş. Yoksul ana-babası tarafından küçük bir kızken yanına besleme olarak venldiğı ağa tarafından zor- la ığfal edilen Mervem (Türkan Şoray), durumu kurtarmak ıçın köy çevresinde yaşayan bir adamın saf oğlu Hasan'la (Mehmet Keskinoğlu)evlendin- lır ve elverişsız koşullar altında ıki de çocuk doğu- rur. Yörede başgösteren kuraklık ve kıtiık sonunda, tarla sürdükleri tek öküzü de kesıp yemek zorunda kalan ailede bölünme başlar. Kocası ış bulmaya Is- tanbul'a giden Meryem. iki çocuğu ve yaşlı kayın- babasına bakamayınca, ağanın kapısına dayanıp elındekı satırla yıtırdiğı namusunun dıyetını almak ister. Ancakdiyet olarak alabıldığı birkaç somun,et \e sebzeden oluşan bır küfe yıyecektır. Kuraklık ve açlık Meryem'i de çocuklarını da acı bır sona doğ- ru sürükleyecektır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog