Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

8 MAYİS 1995 PAZARTESI CUMHURİYET SAYFA 13 ANKARA kulisi IŞIK KANSU Üniversiteleri rahat bırakın TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Tosun Terzioğlu, Yüksek ögretim Yasası'nda düşünülen değişikliklerin ülke gündeminden düşmesinden hoşnut değil. Türkiye'nin ekonomik, sosyal açıdan daha çağdaş, daha zengin bir toplum olma istemleri dile getirilirken toplumun zenginliğinin kaynağı olan yetişmiş insan gücünü ülkeye kazandıran üniversitelerin gözardı edilmemesinden yana. Şu anda uygulanmakta olan Yüksek öğretim Yasası'nın "tek tip" üniversite sistemi getirdiğini savunan Terzioğlu, "yeni üniversite dûzeni" ile ilgili düşüncelerıni köşemize şöyle aktardı: "Bugünün kurumlan daha yanşmacı olabilmeli, daha birbirieriyte rekabet edebilmeli. Bitimin, teknolojinin çok hızla değişen koşullanna kendini uydurabilmeli. Toplumla daha bütünleşik olabilmeli. Topluma hizmet sunabilmeli.Üniversite Türkiye'de zaman zaman sorunlann kaynağı olarak görülüyor. Oysa, üniversite sorunun kaynağı değil, sorunlara çözüm aranan yerler olabilmeli." Terzioğlu, üniversitenin, sanayinin teknolojisini yenileme istemine yanıt verebileceğini, bunun karşılığında sanayiden birtakım fonlar elde edebileceğini, böylelikle karşılıklı çıkar ilişk/sıne dayanan bir etkileşim kurulabileceğine değindi. Terzioğlu, rahat bırakıldıklan takdirde üniversitelerin kişiliklerini nasıl bylabileceğini de şöyle anlattı: "Üniversite yasalan hazırlanırken, 'Bu elbise bana çok iyi geliyor, çok da hoşuma gidiyor.Herkes bu elbiseyi giymeli' deniyor. Bu yanlış. Üniversiteleri rahat bıraktığınız zaman, kendi gelenekleri, stratejileri oluşur. Üniversitelerin, bunlan oluştururken dışa kapalı bir nevi fildişi kule olmalan da gerekmez. Üniversiteler, hemen yanıbaşındaki toplumun ihtiyacına cevap verebiliyorsa, bundan zevk alan bilimadamlan varsa, o yönü belki daha fazla gelişir, belkı tanm da daha fazla gelişir. Dolayısıyia üniversitelerin doğal bir şekilde gelişmelerini sağlayabilecek bir yasa düşünmeli. Aynntılara girmeden üniversrtelere hareket serbestisi verelim, dinamizm kazandıralım, yanşmaya sokalım." Terzioğlu. "Kısacası" diyor. "Üniversitelere tek tip elbise grydirmeye çalışmayalım. Çünkü, benim üzerimde çok beğendiğim bir elbise, başkalannda, giyildiği zaman bir ünrforma haline gelir." Terzioğlu'nun son sözü şöyle oluyor: "Üniversrteler üniformalı olamaz." TBMM'de silahlanma CHP'li eski bakanlardan, Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Başbakan Tansu Çiller'in son ABD gezisinde köşe bucak kaçınp bir tabanca satın aldığı söylentileri sürüyor. Sünüyor da TBMM'deki silahlanma yarışı durmuyor. örneğin, geçenlerde kuliste oturan DYP Balıkesir Milletvekili Cemal Öztaylan'ın ceketinin arkası sıynlmış, belindeki sedef kakmalı tabanca ortaya çıkıvermişti. Meclis koridorlarında silah belde dolaşan milletvekilleri, Idris Ankan'ın bir tartışma sonrası Abdürrezak Ceyian'ı TBMM çatısı altında tabanca ile vurmasını ne çabuk unuttular? Aşırı uyum Başbakan Tansu Çilter'in, tüm ısranna karşın Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'na getiremedigi Büyükelçı Volkan Vural, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde, bu görev için direkten dönmüş. Hürriyet'ten Sedat Ergin yazdı. Karayalçın, Volkan Vural'ı bakanlık müsteşariığı için düşündüğünü Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e açmış. Demirel de demış kı, "Sizden önceki SHP'li dışişleri bakanlan Hikmet Çetin ve Mümtaz Soysal ile ters düşersiniz. Bu, hoş bir tablo olmaz." Karayalçın, ancak bu uyan üzerine Vural'ın atamasını yapmamış. Bu gibi olaylar yüzünden olacak, bugünkü CHP'li kimi bakanlar, Karayalçın dönemi için "DYP ve Çiller ile çok aşın uyumlu süreç"nitelemesini yapıyorlar. Sayın Karayalçın, son dönemde epey aktrf. Arkadaşlanmıza, Anadolu'yu dolaştığını açıklamış: "Bazı dernekler çağınyorlar. O sırada CHP il örgütlerini de ziyaret olanağı buluyorum." Karayalçın'ı çağıran derneklerin başında "genç işadamlan" var. T'nin satışı TBMM Genel Kurulu'nda PTT'nin T'sinin özelleştirmesine ilişkin yasa görüşülüyordu. Çoğunluk yok gibiydi. CHP Grup Başkanvekili Fuat Çay, Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal'ın kuliste oturduğu yere yöneldi: "Hocam, oylama var. Içeri girseniz." Mümtaz Soysal, istekli değildi: "Niye girelim ki? Nasıl olsa yasaya 'Hayır'diyeceğiz. Yasa, yürüriüğe girse bile, anayasaya aykınltğı gerekçesiyle dava yoluna başvuracağız." Soysal'ın yanındaki milletvekilleri ise farklı düşünüyorlardı: "Hocam, Tansu Çiller bir açıklama yaptı, PTT'nin 'T'sinin değeri düştü. Siz de dava açıp tümüyie düşürmek mi istiyorsunuz? Yoksa, siz mi satın alacaksınız?" Soysal, bu yorumlar karşısında gülümsemekle yetindi. Üyelikle bağdaşmaz Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu üyeleri, kendi ya da özel yayınevleri adına kitap yazıyoriardı. Bu kitaplar da Talim Terbiye Kurulu'nun incelemesinden geçip çoğunlukla okullara tavsiye ediliyordu. Bir çeşit, kendin pişir kendin ye. Bakanlık, Ders Kitaplan Yönetmeliği'ni değiştirmek için taslak hazırladı. Taslakta, Talim Terbiye Kurulu üyelerinin, kitap yazmalanna olanak verilmiyordu. Ancak, yönetmelik çıkınca görüldü ki bu hüküm SHP-CHP kavgası CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Topuz, eski SHP genel merkez binasının satılmasını gündeme getirince, SHP kökenliter kazan kaldırdı. Eski SHP'li Devlet Bakanı Mehmet Gülcegün, çok kızgındı: "Kesinlikle genel merkezimizi sattırmayız. Hem SHP binasında 87, CHP binasında 84 oda var. SHP binasındaki odalann tavanlan, CHP binasındaki odaiann tavanlanndan daha yüksek. Her şeyimizi ellerimizden aldılar. Bari partimizin binasını bıraksınlar." Bu çocuksu tartışmayı, acı acı gülümseyerek dinleyen eski Kültür Bakanı Tımurçin Savaş, noktayı koydu: "O zaman partileri ayıralım." çıkanlmış. Yani, Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri, yine kitap yazıp, inceleyip, tavsiye edebileceklerdi. Duyduk ki; Talim Terbiye Kurulu Başkanı Ramazan Çetindağlı, üyelere, "Ya kitap yazın ya da üyelik yapın. Kitap yazmanız Talim Terbiye Kurulu üyeliği ile bağdaşmaz" demiş. Üyelerin, Çetindağlı'nın uyansına uyup uymayacaklan merak konusu. Çünkü, yönetmelikte kitap yazan kurul üyesi için hemangi bir yaptınm yok. BALARIS1 Önlem Cimri pastane sahibi, gazeteye ilan verdi: "Pastanemize bir aşçı, bir aşçt yardımcısı alınacaktır. Şeker hastası adaylar tercih nedenidir." Nerelerdeydiniz DYP Bolu Milletvekili Necmi Hoşver, CHP Amasya Milletvekili Tahir Köse'ye takıldı: "TBMM Genel Kurulu'nda yine çok az CHP'li var." Köse, Hoşver'in abarttığı kanısındaydı: "Yok, yok. 15'in üzerinde CHP milletvekili içeride." Hoşver, güldü: "Zaten, 15'in üzerine çıktığınızı hiç görmedim." Köse, altta kalmadı: "Diğer arkadaşlanmız sine-i millete dönmüşlerdir." Şen şampiyon Devletin üst düzeyinden esen rüzgârlara bakılırsa, bu yıl Beşiktaş, çok şen şampiyon olacak. Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, gazetecilerle söyleşiyordu. Konu, futboldu. Koyu Beşiktaşlı olan Çetin, "Şampiyonluk turunu Fenerbahçe maçında atacağız" dedi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'in ünlü sloganını değiştirip. haykırdı: "Ali Şen başkan, Beşiktaş şampiyon." KATKIDA BULUNANLAR: ZİYA AKSOY, EMİNE KAPLAN, TÜREY KÖSE. HARBİ SEMtH POROY [AMfflV^j l ...ftigKİIB... ) n BULUT BEBEK MRAYçtrrçl 0 TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 8 Mayıs YANMA NAS/L OLUYOR? f?94 'TB 8UGÛN, ÜNLÜ PBANSI2 IÜMYACISI AUTOtNE-LAU&EMr LAV&S/Eg' CEZASI, p/iRiş're 6tror/HL£ TieimişrrçjĞMş KİMY4N*I K DAN OLAN LAVOI£l£*, VeDeAJEYl£BLE YANA4A OLAYfNI İLK >C£Z BİUMSEL OlABAtCAÇIKLAMISTI:'yANMA i$- LEMİ, MNAN MAPD6MIN O*S/J£HL£ BİELEŞME- İ İ * . SUAgAPA''8İRL£ŞBN KJMYASAL MAP- İ ĞĞ ÇKAN B/L£Ş)UİH EŞTTıR'OİYB&ICKÜnENİN KOIZU- NUMU YASAStNI Olu$TVItl*UŞru. 17Ş9 FKAHSIZ DEVRİMİ'NE HA0$l OLDuSu İFTİeASIYLA TUTUICLAA1IP YARGILAUAN DEĞERÜ gll£/N, ÖLÜA* C£ZA£lHA ÇARPTIR.1LMIÇTI.. İLAN ADALET BAKANLIĞI'NDAN Bakanlığımıza bağlı ıcra ve iflas daırelerinde açık bulunan muhtelifdereceli kadrolara yapılacak yazılı \e mülakat sınav- lan ile naklen ve açıktan icra müdür ve yardımcısı alınacaktır. IstekJilerin; 1- 7.9.1991 gün ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımla- nan ilgili yönetmeliğin 4. maddesınde; a) Tiirk vatandaşı olmalan. b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibanyla 20 yaşını bıtırmiş, 35 yaşını geçmemiş olmaian, c) En az lise ve dengı bir okulu bitirerek adalet hizmetinde asli memur olarak 3 yıl başanlı hizmet görmek veya hukuk fa- kültesi veya adalet yüksekokulu mezunu olmalan, d) Kamu haklanndan yasaklı olmamalan, e) Askerlık hizmetini yapmış veya askerlikten muaf olma- lan. f) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tescil edil- miş hükümler hariç olmak iizere ağır hapis veya altı aydan faz- la hapıs veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlerten suçlarla zimmet, ıhtilas, irtikap. rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı if- las gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyetı kıncı suçtan veya iştimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat kanştırmak, devletin sırlannı açığa vur- mak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamalan, g) Yurdun her yerinde sürekli olarak görev yapmasını engel- leyecek beden ve akıl hastalığı veya sakatlığı bulunmadığını tam teşekküllü devlet hastanesinden alacağı sağlık kurulu ra- poruyla belgelendirmeleri, gerekmektedir. 2- Yazılı sınavlar 8.7.1995 cumartesi günü saat 10.00-13.00 arasında Ankara, lstanbul, Izmir, Samsun. Adana, Diyarbakır illerinde ilgili yönetmeliğin 11. maddesınde belirtılen konular- dan yapılacaktır. 3- Adli teşkilatta çalışan ve smava girmek isteyenlerin bağ- lı bulunduklan adli, idari ve Devlet Güvenlik Mahkemesi Ada- let Komisyonu başkanlıklannca ilgililerin sicılleri ıncelenerek asli memur olarak üç yılhk hizmeti, lise ve dengi bir okul me- zunu olduklan, askerlik görevini ifa ettikleri veya muaf olduk- lan anlaşılanlann ve mani halleri olmayanlann mazbatalan, başvunı formu ile son üç ay içerisinde çekilmiş bir adet resim eklenerek, Adli teşkilatta calışmayan isteklüenn ise ilgili yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen başvuru fonmu ile son üç ay içensin- de çekilmiş bir adet resim eklemek suretiyle, Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Bürosu'na şah- sen veya bulunduklan yer cumhuriyet başsavcılıklanna en geç 9.6.1995 tarihinde bakanlıkta bulunacak şekilde vermeleri ge- rekmektedir. (Postadaki gecıkmeler nazara alınmayacaktır.) 4- Cumhuriyet başsavcılıklan kendilenne bu şekilde verilen müracaata ilişkin evrakı ilgilisinden alacağı masraf karşılığı Acele Posta Servısi ile bakanlık personel genel müdürlüğüne aynı gün göndermek zorundadırlar. 5- Formlar müracaat süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Bürosu'nca sınava girebilmek için gerekli şartlann mevcut olup olmadığı açısından incelenir. Şartlan taşıyanlarla ilgili olarak fotoğraf- lı smava giriş kartı düzenlenir ve Ankara'da sınava girecek olanlar anılan bürodan, diğer illerde sınava girecek olanlar ise o yer cumhuriyet başsavcılıklanndan sınav gününden 3 gün ön- ce bu kartlan alırlar. Başvunna formlanndaki sorulann bir veya birkaçını cevap- sız bırakanlarla şartlan taşımadığı tespit edilenlere durumlan bildirilir ve bunlara sınav giriş kartı venlmez. 6- Sınava gırecekJerin sayısı gözönüne alınarak sınav yapı- lacak il sayısı arttınlacak veya eksiltilecektir. Duyurulur. Basın:2l4l2 DUYURU TKt SEV1RLIŞORUMLU ORTA ANADOLU LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDURLÜĞÜ'NDEN ÇAYIRHAJVNALLIHAN-ANKARA 1- Müessesemizde aşağıda belirtilen konularda karşılann- da gösterilen tarih ve saatlerde genel ve teknik şartnameleri- miz esaslan dahilinde kapalı zarf usulü ihaleler yapılacaktır. Ihalenin konusu a) Çayırhan-Nalhhan-Eymür-Sanyer işçi taşımacılığı b) Yeraltı ışletmemiz teçhizatlan için (110 ad. piston rodu. 40 ad piston ve40ad yatakburcuimalatı) 24.05.1995 15.00'te 2- Konu ile ilgili şartnameler Ankara'da TKİ Genel Mü- dürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Iç AlımlarŞube Müdür- lüğü'nden (Hipodrum'ANK.) lstanbul'da TKl Satınalma Mü- dürlüğü'nden(G. 62. Sok. AtatürkÖğrenci Sitesi karşısı Mer- kezefendi Zeytinburnu'lST.) ve müessesemiz Makina ve Ik- mal Şube Müdürlüğü'nden bedeli karşılığı temin edilebilir. 3- Postadaki gecıkmeler dikkate alınmayacaktır. 4- Müessesemiz 2886 sayılı Devlet thale Kanunu'na tabi değildir. Basın: 20232 Tarih ve saati 23.05.1995 15.00'te GAYTtfMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI ŞİŞLİ 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DosyaNo: 1994 931 Tal. Şişlı ılçesi, Mecidıyeköy mahallesi, Şişli Büyükdere Cad- desı'nde 309 pafta, 2158 ada. 2 parsel sayılı 366.20 m2 vü- zölçümlü 100/1700 arsa paylı 3. kat 3 nolu meskenin tamamı ıpotek borcundan dolayı açık arttırma suretiyle satışa çıkarıl- mıştır. Satış ılanı ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup, ad- reste tebligat vapılmaması veya adresleri bilinmeyenler için de işbu satış ilanının ılanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. Gayrimcnkulün imar durumu: Şişli Belediye Başkanlığı Imar ve Planlama Müdürlüğü'ne ait 08.06.1994 tarih ve 94- 1861 sayılı imardurumu beigesınde imar istikametine göre yo- la terk ışlemleri sonuçlanmadan uygulama yapılamaz. 24.03.1989 H. 1 '2000 ölçekli ticaret alanlan plan tadiline gö- re ticaretsahasındakalmaktadır.27.08.1991 H. l/'2000ölçek- li ticaret alanlan plan notu tadiline göre parselde asma kat ya- pılabihr. 22.12.1992 H. 11000 ölçekli lstanbul Taksım Şişli 1. Le\ent Metro Güzergâh planında yapı temeli, kısıtlama ala- nında ve metro hattında kalmaktadır. Uygulama avan projeye göre yapılacaktır. Avan proje Büyükşehir Belediye Başkanlı- ğı'nca onanacaktır. Gerekli tüm teknik açıklamaîar avan pro- jede belırtilecektir. Yapı temeli avan kısıtlama alanlannda ya- pılacak uygulamalar da Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tek- nik Işler Müdürlüğü görüşü alınacaktır. Notlan olan: kroki- sinde taralı alanda blok inşaat nizamında ve 5.50+24.50 m. yüksekliğinde inşaat yapmaya müsait imar durumu olduğu an- laşılmıştır. Hali bazır durumu: Satışa konu taşmmaz; Şişli Ilçesi, Me- cidiyeköy Mah. Mecıdiyeköy meydanında Şişli Büyükdere Caddesı ile Taşocaöı Caddesi'ne cepheli ve Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde 57 kapı nolu ve 309 pafta. 2158 ada, 2 par- sel sayılı 366.20 m2 miktarlı arsada inşa edilmiş 11 katlı be- tonarme kârgiryapı olan Feridiye Apt. isımli binada kat mül- kiyeti kurulu 3. katta 100 1700 arsa paylı 3 nolu dairenin ta- mamıdır. Daıre hâlâ işyeri olarak kullanılmakta olup, 140 m2 miktarlıdır. Dairede hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo ile WC vardır. Salon ile odalann zeminı ahşap parke olup, üzen ha- lıfleks kaplıdır. Dmarlan sıva üzeri badana kaplıdır. Mutfak iptal edilmiş 4. bir oda haline getinlmiştır. Banyo zemini ka- lebodur fayans kaplıdır Duvarlan tavana kadar pembe renkli ve desenli fayans kaplıdır Banyoda gömme kü\et. ayaklı la- vabo veklozet vardır. \VC'delavabo vehelataşı \ardır. Salo- nun önündeki balkon demirdoğrama kapalı balkon haline ge- tirilmiştır. Dairede ıç kapı ve doğramalan üzen yağlı boya kap- lı, ahşaptır. Salonun ta\anıkartonpıyerlidır. Dairedekalorifer, elektrik. temiz su ve pıs sutesısatı vardır. Binadaasansörolup, daire bakımlı ve temızdir. Kıymeti: Tüm mülkıyetine 3.260.000.000- TL (yalnız üç- milyarikiyüzaltmış milyon TL) kıvmet takdın verilmiştir. Ârthrma zamanı ve yeri: 1- Satış 20.06.1995 salı günü saat 13.00"ten 13.30'a kadar Şışlı 5. Icra Müdürlüğünde açık arttırma suretıyle yapılacak- tır. Bu arttınnada tahmın edilen kiymetin %75'ini ve rüçhan- lı alacaklılar \arsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflan- nı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çık- mazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla arttır- ma 10 gün daha uzatılarak onuncu 30.06.1995 cuma günü ay- nı yer ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. fkinci açık arttırmada muhammen kıymetın %40'ını bulması ve sa- tış isteyenın alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından daha azla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaş- tırma masraflannı geçmesi şartıyla en çok arttırana ihalesı ya- pılacaktır. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veva bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. İhale damga pulu bedeli. tellaliye resmi. KDV. tapuda alım harcı ve tahliye masraflan alıcıya aittir. 3- tpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayri- menkul üzerindekı haklannı, hususiyle faiz ve masrafa dair olan ıddıalannı dayanağı belgelerle on beş gün içerisinde da- iremize bıldirmeleri lazımdır. Aksı takdirde haklan tapu sici- li ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacakJardır. 4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak su- retiyle ıhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri tek- lif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındakı farktan ve di- ğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen me- sul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme ha- cet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa ön- celikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı venldiği takdirde isteyen alıcı- ya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündere- catını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bılgi almak isteyen- lenn 1994/931 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümü- ze başvurmalan ilan olunur. (*) llgililer tabirine irtifak halckı sahıpleri de dahildir. (lcralflas Kanunu 126) Yönetmelik örnek no: 27 Basın: 21227
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog