Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Kredi Kartlarınız... Hem krediniz, hem ayrıcalığınız... £ * EMLAK BANKASI ^ ^ ^ ^ " D a h a U y g a r B ı r Y a } a m I ç ı n " J Cumhuriyet • | ihtiyaçlarınız için en güvenilir çöziim, Bireysel Krediler... £ * EMLAK BANKASI _ " D a h a U y g a r B ı r Y a } a r n ( ç ı n 71. VL SAYI25412 /15000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: YUHUSNAti (1324-7945; BAŞYAZARI: MMİBIWDİ (1945-1991) 6NUVB1996CMM PKK terörü: 3 ölü• Cennet Mahallesi'nde 15 kişilik bir grup, ellerinde PKK bayraklan ile korsan gösteri yaptı. Çevrede bulunan işyerlerine molotofkokteylleri atılması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. tstanbul Haber Servisi -Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde dün korsan gösteri yapan bır grubun ışyerlerine attığı molotofkokteyllennın patlatnası sonucu çıkan yangında 3 kışı öldü, 2 kişi yaralandı. Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde saat 12.30 sıralannda yaklaşık 15 kişıhk bir grup, ellennde PKK bayraklanyla korsan gösteri yapmaya başladı "Kahrolsun fasiznT. "Yaşasın halklann kardeşügT sloganlan atan grup, cadde üzennde yan yana bulunan Yeşjller Mobılya, Nazlı Giyım ve Mavı Jeans adlı ışyerlerine molotofkokteyllen attı. Nazlı Gıyım magazasında, atılan molotofkokteyllennın etkısiyle büyük bir yangın çıktı Mağaza çalışanlanndan Nükhet Çoban (13), Ebru Yayia (17) ve Htıriye Küçüktepe (19) dumandan boğularak yaşamını kaybettı. Yangın sırasında ışyerlennın üst katlannda mahsur kalanlar ıtfaıye tarafindan kurtanldı Olaydan sonra çevrede yoğun güvenhk önlemleri alan emniyet yetkilılen şuphelı görülen ıkı kişiyi gözaltına aldı Olayda yaralanan Meryem Gölge (45), ve Aysel Baytar (43) Çapa Tıp Fakültesı'nde tedavı altına alındılar. Aktuna'nm saldınya uğraması, Türk-Yunan gerginliğini arttırdı AthıaVa protesto• Ankara'mn protesto notası, önceki gece Dışişleri Bakanhğı'na çağnlan Yunanistan'ın Aııkara Büyükelçisi Dimitrios Nezeritis'e verilirken Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği de Yunan hükümeti nezdinde girişimlerde bulundu. • Bakanlar Kurulu toplantısının ardmdan yapılan açıklamada, Yıldınm Aktuna'nm uğradığı saldınnm diplomatik gelenekler ve misafirperverlikle bağdaşmadığı vurgulanarak "Ortaya çıkan çirkinlik, savaş ülkelerinde bile görülmemiştir. Yunanistan'ı aklıselime davet ediyoruz" denildi. • Yunan makamlan saldınyı kınamamaya özen gösterirken Başbakan Andreas Papandreu, 'Türkiye'nin ters yolda olduğunu' ve Aktuna'ya verdikleri hakkın kötüye kullanıldığını savundu. • 8. Sayfada İRAN I DIŞLAYEV ABD'den ambargo baskısı • ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burns, "Başkan Bill Clinton ve Dışişleri Bakaru Christopher, tüm ülkeleri ABD'nin kararlan doğrultusunda lran'ı dışlamaya çağırdılar. Bu tür görüşmeler, yaptığımız açıklamalar ve bu çağnlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir" dedi. • 9. Sayfada KONSOLOSLUK ÖNÜNDE SALDIRI- Deviet Bakanı w Hükümet Sözcüsü Yıldınm Aktuna \e be- raberindeki heyeti taşıyan otobüs önceki gece Türkiye'nin Seianik'teki konsolosluğu önünde taşlandı. PKK bayraklan da taşıyan göstericiler arasından bir Yunanlı. korumalann çemberindeki Akruna'vı yumrukladı. Yere düşen BakarTın eiinde çizikJer olduğu bildirildi. (Fotoğraf. A A) ENFLASYON AÇIKLANDI Tİiketici fiyatlarındaki yılhk aröş: Yüzde 94.3 • Yıllık enflasyon uzun süreden beri ilk kez yüzde yüz sınınnın altında gerçekleşti. DIE tarafindan dün açıklanan enflasyon rakamlanna göre nisan ayı enflasyonu toptan eşya fiyatlanna göre yüzde 3.9, tüketici fiyatlanna göre 6.4 olarak gerçekleşirken, bu rakamlar yıllık enflasyonun toptan eşya fiyatlanna göre 91.2'ye, tüketici fiyatlanna göre 94.3'e gerilemesine neden oldu. • 7. Sayfada PTFnin T'si idaıi yargı yolunda • Türk Telekomünikasyon'un satışını öngören yasa için Anayasa Mahkemesi'ne gidemeyen milletvekilleri, anayasaya aykın uygulamalan, idari yargı yoluyla önlemeye çalışacaklar. • CHP Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal, ANAP'ın yasaya destek vermesi nedeniyle, Anayasa Mahkemesi'ne gidilmesi için gerekli 90 imzanın toplanamayacağını söyledi. • 7. Sayfada C Kredili sisteme yeni düzen • Başbakan Çiller, MEB'in yaklaşık 3 yıldır uyguladığı, ancak sorunlan bitmeyen ders geçme- kredi sisteminin değiştirilmesini istedi. Çiller, sistemin işlemediğine ilişkin yoğun duyumlar aldlğim SÖyledİ. • Arka Sayfada Halterde dört altın madalya daha • Polonya'nın Varşova kentinde devam eden 74. Büyükler Halter Şampiyonası'nda Türk haltercilerin başansı devam ediyor. Dün podyuma çıkan olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu. toplamda altın madalya kazandı. 70 kilo haltercimiz Fedail Güler ise 70 kiloda 3 altın madalya kazanırken bir de dünya rekoru kırdı. • Spor'da Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, TMY'nin 8. maddesinin kaldınlmasına karşı çıkanlara seslendi: Ozgürliik, üJkeyi bölmezGERt ADIM ATILMADI Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) düşünce açıklamayı suç sayan 8. maddesinin kaldınlması ve Türk Ceza Yasası'nın (TCY) 311. maddesine bazı eklemeler yapılması konusunda vanlan uzlaşma metninin 'geri adım değil, ileri adım' olduğunu söyledi. DEMOKRASİDEN KORKMAYALIM CtNDORUK A BUYUK KARŞILAMA Moğultay, uzlaşılan metnin yasalaşması durumunda 100'ün üzerinde tahliye olacağmı ve 3 binin üzerinde de davanın düşeceğini belirterek "Demokrasiden korkmayalım. Düşünce özgürlüğü ülkeyi bölmez" dedi. TİİHEY KOSE'nm haberi • 5. Sayfada TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Viyana'dan dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda Çiller karşıtlan tarafindan genel başkan gibi karşılandı. Hüsamettin Cindoruk, büyük parti liderlerini "salaklara ve yalakalara" karşı dikkatli olmalan için uyardı. • 5. Sayfada Hitler'in cesedi nerede?• Nazidiktatör Adolf Hitler'in cesedi kesin olarak "teşhis" edilemediğinden, 50 yıldır bir paranoya hayaleti gibi dünyanın her yarunda tartışılıp duruyor. İkinci Dünya Savaşı, dünyayı kasıp kavuran Nazi Almaması'nın teslim olmasıyla sonuçlanıvor; esir askerlerin götürülüşü bir dönemi de kapatıyor. Dış Haberler Servisi - Italyan par- tızanlar, 1945 yılında faşışt diktatör Benito Mussolini'yı öldürdükten son- ra kurşunlarla delık deşik cesedini, Milano'nun Loreto meydanında dün- ya kamuoyuna ıbret olması için ayak- lanndan asıp sergılediler. Böylece Mussohnrnın ölüp ölmediğı konu- sunda spekülasyon olasılığı > aratılma- dı Oysa. 30 Nısan 1945 yılında evi- nın altındakı sığınakta ıntıhar ettıği ileri sürülen Hitler'ın cesedımn ne ol- duğu hâlâ tartışılıyor. Haftalık Tıme dergisının son sayısında da Adolf Hit- ler'in cesedıyle ılgıli çeşitli varsayım- lar konu edılıyor. Hitler'ın ölümündekı sır perdesını kaldırmayı hedefleyen bır araştırma ekibi, tngilız tarıhçi Hugh Trevor-Ro- per'ın öncülüğünde şu varsayımı or- taya atıyor- Hıtler Berlın'deki evınde ıntihar ediyor ve cesedi kendı vasıye- ti doğrultusunda bahcesınde yakılıyor. 1945 Kasımı'ndayayımlanan raporda, tarafsız ve güvenilir tanıklann ıfade- sınden yararlanıldığı belırtılıyor. Ne var kı bu rapor pek çok kımseyi tatmın etmiyor. Özellikle Hitler'in ölümune ilışkın her gün değışık senar- yolar yazan Ruslann etkisıyle bütün dünyada Hitler paranoyası başlıyor. Ruslar, Hitler'in kendını öldürdüğü haberi yayılıryayı'maz, bunun "mak- satlı" olarak çıkanldığını, aslında Hit- MArkasıSa. 17,SH5'te OLAYLARIN GERÇEK Avrupa'nın Şımarık Çocuğu... Devlet Bakanı Yıldınm Ak- tuna'nm Batı Trakya gezisin- de "korkulan" oldu. Gezinin Yunanistan'da tepki çekeceöi biliniyordu. Ancak, fanatik bır Yunanlının Aktuna'ya yumruk atabılecek kadar yaklaşıp iki ülke arasında zaten gergin olan ilişkilen daha da gergin- leştirmesi beklenmıyordu. Batı'da Yunanıstan, "Avru- — - — — ^ T Z Z T - r i T T pa'nın.şımank çocuğu" diye A R r i f | \ T | A K I anılır. Uyesi olduğu uluslarara-r a j - 1 - L r - 1 - 1 - ^ ı y / 1 1 V İ sı kuruluşlarda sürekli sorun çı- karan, "bağlayıcı" kararlara sık sık karşı çıkan ya da uygula- mayan Yunanistan genellıkle son anda Ikna edilır. Bunun bir örnegıni, 7 mart- ta imzalanan Gümruk Bırliği anlaşmasında yaşadık. Avru- pa Birliği yetkilılerinın yoğun diplomatik teması sonucunda "Yunan vetosu" güçlükle aşı- labildi. Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik anlaşmasında "ülkesel" sorunlannı AB platformuna ta- şımayacağı hükmü yeralması- na karşın Yunanistan, Kıbns konusunu sürekli uluslararası gündemde tutmaya çalışıyor. Aktuna'nm Batı Trakya gezi- si sırasında yaşanan olaylar Türkiye'de meydana gelseydi, birYunanlı bakan yumrukla ye- re düşseydi, kuşkusuz bunun Batı'ya yansıması çok daha farklı olurdu. Ancak asıl endışe verici du- rum, Aktuna'ya yönelik saldın- lardan sonraki Yunanistan yö- netiminin ve basınının tutumu- dur. Gazetelerin onemli bir bö- lümu saldırıdan övgüyle söz etti. Yunanistan yönetimi ise Türkiye'den özür dilemek ya da "üzüntülerını iletmek" bir yana, Aktuna'yı suçlamaya gi- rişti. Aktuna'nm, verilen hakkı kötüye kullandığını vurguladı. Yunanistan'la Türkıye ara- sındakı sorunların başında Kıbns, Ege Denızı'nin kullanı- mı ve Batı Trakya Türklerinin durumu geliyor. Iskeçe Müftü- • • • MArkasıSo. 17,Sü.9'da Küçük tasarruflarınızı...küçük görmeyin! Kiçdk tasarruflarınız VıkıfBankta lize, hem bay«k kazaoc, htm de blyfik kDlaylıklar laglar Ktçdk tasarruf deylp Jiçmeyin . Gelln VakıfBask'a, 21 Yuzyıl Bankacı ff\ VJLM lıjı'ndan bugûa yararlanm Bugttn kazanın BORSA ûDun 51.462.00 Önceki 4&647.17 DOLAR ODün 42.475 Önceki 42.570 MARK ODun 30.950 Önceki 30.950 ALTIN ûDün 535.500 Önceki 535.000 ACİT'e brifing 14 milletvekılınden oluşan AGİT heyetine Olağanüstü Hal Bölge Valılıği'nde brifing verildi. Heyet üyelen, Ünal Erkan'a çeşitli sorular yönelttiler. • 4. Sayfada Cizli kalmış öfke Ken Loach'ın, Ispanya Iç Şavaşı'nı anlatan 'Ülke ve Ozgüriük' adlı fHmi Cannes Film Festivali'nde yarışacak. • 12. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Demokrasimetre... Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) önemli birfaydası ol- du. Ne kadar demokrat olduğumuzu, birbirimizi ne kadar anladığımızı, ne kadar yüzeysel tartışttğımızı bir kez daha gördük. "Demokrasimetre" haline getirdiğimiz yasanın sekizinci maddesı şöyle: "Hangiyöntem, maksat ve düşünceyle olursa olsun Tür- kıye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedefalan yazılı ve sözlü propagan- da ile toplantı, gösteri ve yürüyüş yapılamaz. Yapanlar hakkında iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve 50 milyon liradan 100 milyon liraya kadar ağır para cezası hükmolu- nur..." Bu yasa 12 Nisan 1991 'de ANAP hükümeti döneminde mArkosıSa.l7,Sü.2'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog