Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

3 MAYIS 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Fuat Guliyev başbakan • BAKÜ (AA) - Azerbaycan Milli Meclisi, Başbakan Vekili Fuat Guliyev'in bu göreve asaleten atanmasını kararlaştırdı. Milli Meclis'in bugünkü oturumunda Fuat Fuliyev'in başbakanlığa asaleten atanmasma ilişkin cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülerek kabul edildi. Azerbaycan'da 4 Ekim 1994'te, Başbakan Suret Hüseyinov'a bağlı güçlerin Gence'de devlet karşıtı olaylar başlatmasından sonra Hüseyinov. Aliyev tarafindan görevden alınmıştı. Nahcıvan Bçiliğfne sabotaj • BAKÜ (AA) - Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Bakü'deki temsilciliğine gönderilen bombalı paket, güvenlik güçlerince'tesirsiz hale getirildi. Önceki gün akşam saatlerinde, Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Bakü Temsilciliği'ne bir kişi tarafindan bir buket çiçek ile bir paket bırakıldı. McDonalds'a 2 müyonluk dava • WILMINGTON (AA) - ABD'de Bryce R. MacNaughton adlı bir müşteri, McDonalds aleyhine 2 milyon dolarlık tazminat davası açıyor. Maryland'in doğusundaki Kensignton'da oturan Naughton, McDonalds'ta kendisine arabada servis yapılırken üzerine sıcak kahve döküldüğünü, karnında, cinsel organında ve bacaklannda üçüncü derece yanıklar olduğunu söyledi. Gazetecilerin en korkunç yılı • PARİS (AA) - Dünyanın çeşitli yerlerinde geçen yıl toplam 103 gazetecinin öldürûldüğü bildirildi. Merkezi Paris'te bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünûn yayımladığı yıllık raporda, 1994 yılı "gazetecilik tarihinin en korkunç yılı" olarak tanımlandı. Raporda, Birleşmiş Milletler'e üye 185 ülkeden sadece 50'sinin basın özgürlüğüne saygılı olduğu. diğer ülkelerde gazetecilerin tutuklandıği, işkence gördükleri, yazılannın sansüre uğradığı, hatta öldürüldükleri bildirildi. Solingen davasmda îtiraf • DÜSSELDORF(AA)- Almanya'nın Solingen kentinde 1993 yılındaGenç Ailesi'nin evini kundaklayan ve beş kişinin ölûmüne neden olan dört ırkçı Almanın yargılanmasına Düsseldorf Eyalet Yûksek Mahkemesi'nde devam edildi. Sanıklardan Christian R. dünkû duruşmada "Genç Ailesi'nin evini ben ateşe verdim" dedi. Avrupa Konseyi'nde Türkiye • STRASBOURG (AA) - Avrupa Konseyi Daimi Delegeler Komitesi'nin 4-6 mayıs tarihlerinde yapacagı toplantilarda Tûrkiye'nin gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye'deki gelişmelerin, 22-26 mayıs tarihlerinde yapılacak toplantıda ele alınmasının kararlaştınlmasına rağmen lskandinav ülkeleri temsilcilerinin söz konusu oturumun daha önce yapılması yolunda girişimde bulunduklan belirtildi. Oklahoma: 2 kişi tutuklanA • WASHINGTON (A.A) - Federal Soruşturma Bûrosu'nun (FBI) dûn, Oklahoma City'deki patlamayla ilgili olarak iki kişiyi daha tutukladığı bildirildi. CNN televizyonu, tutuklamanın eyalet polisinin aranan Ford Thunderbird marka otomobili bir motelin parkında görerek, FBI'a haber vermesi sonucu gerçekleştiğini bildirdi. FBI önceki gün yaptığı açıklamada, bombalama sanığı McVeigh'in arkadaşlan olan Gary Allen Land ve Robert Jacks'ın arandığını ve şüphelilerin Ford Thunderbird marka bir otomobil kullandıklarını duvurmuştu. ABD'nin Iran'a ekonomik ambargo karan, Batıh ülkelerden destek bulmadı Bab, ambargoya gönülsüzDış Haberler Servisi - ABD Başkanı Bill Clinton'ın tran'a ekonomik ambargo uygulama karan, diğer Batılı ülkelerden destek bulmadı. lngiltere, Kana- da ve Avustralya, Iran'a ambar- go uygulamayı düşünmedikleri- ni açıkladılar. Ancak Clinton yönetiminin ısrarlı davranması ve konuyu sanayileşmiş yedi ülkenin oluş- turduğu G-7'nin haziran ayında Kanada'nın Halifax kentide toplanacak olan zirve toplantı- sında gündeme getirerek geliş- miş ülkelere baskı yapması bek- ieniyor. ABD diğer yandan Iran'a nükleer reaktör yapımını dur- durmalan için Rusya ve Çin'e yönelik baskısını da arttıracak. AFP ajansının haberine göre Clinton'ın ambargo karanna ilk olumsuz tepki, ABD'nin en ya- kın müttefiki sayılan lngilte- re'den geldi. lngiliz hükümeti konu hakkın- da resmi bir açiklama yapmadı, ancak hükümet kaynakları 'tran'a ambargo u>gulama yo- lunda planları bulunmadığı- nı'bildirdiler. Avustralya Avustralya, ABD Başkanı Bfll Clinton'ın Iran'la ticareti kesme çağnsını reddetti. Avustralya Dışişleri Bakanı G a r e t h Evans'ın söz- cüsü dün yaptığı açık- 1 a m a d a , "İran'la tica- ret ve yatınnı ilişkilerimizi kesmeyi dii- şünmüyoruz" dedi. Sözcü Kate Wall. "Kamusal kayıtlarda İran'ın tero- rizmi destek- lediği sonucu- nu verecek hiçbir kanıt yok" şeklinde konuştu. Avustralya geçen yıl başta tahıl ve et olmak üzere iran'a 390 milyon dolarlık ihra- cat yaprruş, Iran'dan 5.1 milyon dolarlık mal ithal etmişti. Kanada: Ambargo yok Kanada, Rusya'yı Jran'a reak- tör satma fikrinden vazgeçirme- ye çalışan ABD'yi desteklediği- ni, ancak Iran'a ambargo uygu- lamayı düşünmediğini açıkladı. Kanada Dışişleri Bakanı And- re Ouellet, ülkesinin ABD'yi desteklemekle birlikte Iran'a şimdilik ekonomik ambargo uy- Nükleer silah tehdidine karşı en iyı çözüm. hepsinden kurtulmak gulamayı düşünmediğini söyle- di. Ouellet, "Rusya'nın İran'a nüideer silah satması Kanada'yı endişetendirmektedir. Rusya'nın İran'a nükker silah satması ka- bul edUemez" dedi. Resmi kay- naklara göre Kanada ile Iran arasındaki ticaret hacmi 1994 yılında 605 milyon dolar olarak gerçekleşti. Japonya ABD Başkanı Clinton'ın Iran'a ambargo uygulanacağı yo1u n da k i açıklamasının ardından, Ja- ponya Iran'a açacağı kredi paketini süre- siz olarak erte- leyeceğıni bil- dirdi. Japonya Dı- şişleri Bakan- lığı'ndan bir görevli, Ja- fıo n y a ' n ı n ran'a vermeyi \aat ettigi 45 milyar yen (542 milyon dolar) tutann- daki krediyi halen elınde tuttuğunu söy- ledi. Japonya'nın mali yardımlan, tran açısından tek büyük dış kredi kaynağı konumunda bulu- nuyor. ABD, İran'a kredi veril- memesi için Japonya'ya baskı yapıyor. Japon yetkililer ise, İran'a ti- cari ve yatınm ambargosuna ka- tılması konusunda ABD'nin, Ja- ponya'ya henüz resmi bir başvu- ru olmadığını belirttiler. Japonya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nda bir üst düzey yetkıli, bu konuda resmen bir ıstek gelmesi halinde ülkesi- nin konuyu ele alacağını söyle- di. Israil memnun ABD'nin ambargo karanndan en büyük memnuniyeti duyan ülke ise Israil oldu. Israil Baş- bakanı İzak Rabin dün yaptığı açıklamada, tsrail'e yönelik tüm terör eylemlerinin lran bağlantılı Islamcı militanlar tarafindan gerçekleştirildiğini ve bu eylem- lerin bölge güvenliğini tehdit et- tiğini söyledi. Rabin, Washing- ton'un ambargo karannın bu ne- denle önemli olduğunu belirtti. AB katümıyor Avrupa Birliği (AB), ABD'nin İran'a ticari ambargo uygulanması karanna katılma- yacağını açıkladı. Avrupa Ko- mısyonu sözcüsü Josep Colli Carbo, "biz bu girişime katıl- mayacağız. Bizim tavnnuz, İran ile yapıcı diyaloga girmektir" dedi. Avrupa Birliği dönem başkanı olan Fransa, ambargo karanna katılmayı reddetti. Fransa Dışiş- leri Bakanı Alain Juppe, "tek taraflı ambargolara inanmıvo- ruz"dedi. Almanya Ekonomi Bakanı Günter Rexrodt, ambar- go karanna tepki olarak, bunun iyi bir yöntem olmayacağını söyledi. Petrol devi Exxon, VVashington'un kararını eleştirdi: ABD'nin ticaret ambargosuyararsız Dış Haberler Servisi - Dünyanın en büyük petrol şirketi Exxon'un başkanı. ABD'nin Iran'a uyguladığı petrol ambargosunun faydasız ve "abes" olduğunu ileri sürdü. Exxon Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Lee Raymond, ünlü ekonomi gazetesi Financial Times'a verdiği demeçte "Bu tek yanlı karar hiçbir yarar sağlamayacak, çünkü Iran'ı katiyetle etkilemeyecektir. Petrol piyasası gibi değişken ve büyük bir pazar bu gibi müdahalelerden kolay kolay etkilenmez" dedi. Clinton yönetiminin enerji sektörüne yönelik son düzenlemelerini de eleştiren Raymond "Güneydoğu Asya ülkeleri petrol pivasasında bizim (ABD'nin) önümüze geçmeyi • Dünyanın en büyük petrol şırketi Exxon'un başkanı, ABD'nin tran'a uyguladığı petrol ambargosunun faydasız ve "abes" olduğunu ileri sürdü. başardL Biz bir yerde hata yapak. Ama nerede?" diye konuştu. 2 yıl önce Exxon'un başkanlığına getirilen Raymond, Güneydoğu Asya'da enerji sektörünün çok hızlı bir gelişme süreci içme girdiğini belirterek 2005 yılında bu bölgedeki enerji tüketiminin, hem Kuzey Amerika'yı hem de Avrupa'yı geçeceğini söylüyor. "Petrol piyasasının kalbi artık Uzakdoğu'da aüyor'" diyen Raymond, bundan böyle yatınmlannı bu bölgeye kaydıracaklannı kaydetti. Yakın gelecekte petrol fiyatlannda bir değişikliğin beklenmedığine dikkat çeken Raymond, ancak uzun vadede talepte büyük bir artışın söz konusu olması durumunda fiyatlann artacağını kaydetti. Dünyanın 1 numarah petrol şirketinin başkanı olarak petrol piyasasının geleceğinden umutlu olduğunu kaydeden Raymond.'*Enerji sektörü, tüm sektörlerin başında geli>or ve en başta olmaya devam edecek. Bütün ihthacımız sermaye ve teknolojL Şirket olarak önümüzdekifirsatlanalalhca değerlendirdiğimiz takdirde çok pariak bir gelecek bizi bekiiyor" dedi. İran: Körfezin petrol devi TÜfiKMENtSTAK Nüfus (1992): 59.6 milyon Yüzölçümü: 1.65 milyon km 2 GSMH (1992): 2.200$ 80-92 arasında GSMH'daki değişim:%-1.4 OPEC üyeleriyle karşılaştırmalı petrol üretimi S. Arabıstan [ İran Venezuela BAE [ Nıjerya Kuveyt [ Lıbya Endonezya Diğerlerı 7.92 3.63 1994'ün son 3 ayında günlük petrol üretimi (milyon varil) Fransa'da ırkçı şiddet can aldı MİŞEL PERLMAN PARİS - Fransa'da aşın sağcıla- nn l mayıs günü Fas uyruklu bir kişiyi öldürmesı ülkede büyük tepki yarattı. Demokratik tüm ku- ruluşlar bu ırkçı saldırıyı kına- dıklannı açıkladılar. Irkçı Ulusal Cephe'nin (FN) l mayıs günü düzenlediği yürüyüş sırasında 3 Dazlak kortejden ay- nlarak yürüyüşü izleyen Fas uy- ruklu 29 yaşındakı Ibrahim Bo- urnun adlı genci Seine Nehn'ne ittiler. Faslı gencin boğularak can verdiği bildirildi. Fransa'da ırkçı- lık ile mücadele eden "SOS Ra- dsme" isimli kuruluş çağnda bu- lunarak aşın sağcı partinin bütün gösterilerinin yasaklanmasını is- tedi. Polisin soruşturmayı sürdür- düğünü belirten ilgili merciler; bununla birlikte, faillerin, olay- dan hemen sonra göstericilerin arasına kanşıp kaçtıklannı ifade edıyor. Bu arada, Ulusal Cep- he'nin (FN) önderi Le Pen, yürü- yüş sırasında kaydedilen kendi ifadesiyle bu 'basit adliye ola- yı'nda partisinin herhangi bir so- rumluluğu bulunmadığını öne sürdü. Aynı partinin seçim afiş- lerini bir süre önce Marsilya'da duvarlara yapıştıran bazı militan- lann, Komor'lu diğer bir genci de öldürdükleri anımsatılıyor. Ayaktakımı Bu arada, aşın sağ, ırkçı parti- nin başkanı Jean-Marie Le Pen, önceki gün yürüyüşün noktalan- dığı opera meydanında ırkçılık karşıtı iki komandonun. biri Grand Hotel. diğeri de opera bi- nasının damına astıklan kocaman iki bandrol nedenivle son denli sınırlendi. 'İt ürür kervan yü- rür'deyiminden esinlenerek "Ayak takımı gösteri yapıyor, halk geçiyor n diye haykıran Le Pen. ancak ortalık yatıştıktan sonra konuşmasını yapabildi. Ilk turda elde ettıği yüzde I5'lik oy potansiyeline güvenerek bu ko- nuşmasında Ulusal Cephe'nin 2. turdakı tercıhını açıklayacağını söylemiş olan Ulusal Cephe baş- kanı, tüm polıtıkacılan ve özel- likle Jacques Chirac ile Lionel Jospin'i eleştirerek yandaşlanna hiçbir talimat vermedı. Kendı şahsı tercihini ise önceki gece gündemde bulunan 2 'finalist' arasındaki açık oturumdan sonra açıklayacağını kaydetti.. Aynca Ulusal Cephe (FN) par- tısinin yıllardır bir dizi 'olay' ya- rattıgını yazan sol eğilimli Libe- ration gazetesi, söz konusu parti- nin "Bazı militanlan haklunda soruşturma açıldığını. Ulusal Cephe'nin ise nadiren tedirgin edildigini'' yazdı. Kimi gözlemci- ler. 'şiddetin simgesi'olarak ta- nımladıkları Ulusal Cephe'nin arzuladığı saygınlığa kavuşama- dığmı da vurgulamaktan geri kal- mıyor. Macar Çingeneleri yoksuDuk batağında Dış Haberler Servisi - Macaristan'ın güneyındeki üniversite kenti Pecs'de Çingene çocuklan için açı- lan özel okulda 12 ve 13 yaşlanndakı 100 Çingene çocuğu eğitün görüyor. Bu okulun. Çingene çocukla- nmn yoksulluk ve cehalet batağından kurtulmaları için büyük bir firsat oldu- ğu öne sürülüyor. Gandi Vakfi'nın desteği ile 1992'de eğitime geçen okulun kuruluş nedeni, Çingeneler arasında aydın bir kesimin oluşmasına önayak olmak ve Çingene dilinin, kültürünün ve ge- leneklerinin korunmasına, gelecek nesillere aktarıl- masına olanak sağlamak. Okulun müdürü Janos Bogdan, okulun çok büyük bir ihtiyacı karşıladığım bildirerek "Amacumz, Çin- gene çocuklarmın ünhersi- te veya teknik okullara de- vam edebilmeleri için lise diploması almalannı sağla- mak"diye konuşuyor. Diğer orta ve aogu Av- rupa ülkelerinde olduğu gibi Macanstan'da yaşayan Çingeneler son zamanlar- da ırkçı güçlerin saldınla- nna hedef oluyor. Macans- tan'da yapılan son kamu- oyu araştırması, Macar halkının yüzde 60'ının bir Çingene ile evlenmeyi dü- şünmediğini. yüzde 16'sı- nın ise otobüste bir Çinge- nenin yanına oturmak iste- mediğıni ortaya koyuyor. Gandi okulu Gandi okulunda, normal okullardaki eğitimin yanı sıra Beas dilinde de eğitün veriliyor. Bu lisanı 16. Yüzyılda Romanya'dan Macaristan'a göçen Beas Çingeneleri kullamyor. Ül- kenin güneyinde yaşayan Beaslar Macar Çingenele- rinin yüzde 10'unu oluştu- ruyor. Bağışlann ve Macar hükümetinden sağlanan ödeneklerin giderek kısıl- ması sonucu okul ödeme güçlüğü içinde. Okulun öğretmenleri. okuması yazması olmayan ailelerden gelen Çingene çocuklarmın, Macar ço- cuklanna oranla daha güç öğrendiklerini söylüyor. Okulda gönüllü öğretmen- lik yapan Banş Gönüllüle- ri örgütünden Amerikalı Dyna Goff, "Çocuklar okumakta ve yazmakta güçlük çekıyor. Pek çoğu- nun ailesi eğitimsiz; dola- yısıyla evde çocuklarmın derslenne yardım edemi- yorlar" diye konuşuyor. Ülke nüfusunun yüzde 5'ini oluşturan 500 bın Macar Çingenesi, zorunlu olan ilk öğrenimi ite kaka tamamlıyabiliyor. Ne var ki ilkokul eğiti- minin Çingenelere yalnız- ca adlannı yazabilme yete- neği kazandırdığı iddia edihyor. 2.Dünya Sava- şı'ndan bu yana Çingene- lerin eğitim düzeylerinde önemli gelişmeler kayde- dildi, ancak bu gelişmeler ülke genelinde önem taşı- mıyor. 1994'de yapılan bir araştırmaya göre çingele- rin yüzde 3'ü orta öğreni- mi, yüzde l'i ise yüksek öğrenimini tamamlayabil- miş. Yeterli eğitimden yok- sun kalan Çingeneler. 1989'da komünizmin çö- küşü ile ülkeyı etkısı alan pazar ekonomisinin acıma- sız koşullan altında daha da ezildiler. Bugün, işsizlik ve alko- lizm, Çingenelenn en bü- yük sorunu. Uzmanlar, Çingene geleneklerinin gün geçtikçe unutulduğu- nu, aralanndaki dayanışma ve yardımlaşmanın zayıf- iadığını kaydediyor. Dünyanın birçok yerinde yaşayan Çingenelenn yaşanbsı yoksulluk içinde geçiyor. TAHRAN'IN TEPKİSİ: Iran'ı değil ABD'yi etkilerDış Haberler Servisi - İran Dışişleri Bakan yar- dımcılarından Mahmud Vaizi. Bill Clinton'ın Iran'la ekonomik ilişkileri kesme karanndan ABD'nin zarar göreceğini öne sürdü. Vaizi, "İran News" gaze- tesine verdiği demeçte, "ABD ambargosu nedeniy- le İran'ın temel gereksinim- ierini karşılamakta en kü- çük bir sıkıntı çekmeyeceği- ni" savunarak iran petrolü- nün de ABD şirketleri dı- şında alıcılannın bulundu- ğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakan Yar- dımcısı, böylelikle Clin- ton'ın karanndan yalnızca uluslararası piyasalarda Iran petrolünün alım satı- mından tatlı karlar elde eden Amerikan şirketleri- nin zarar göreceğini iddia etti. Umitsiz girişim tran'ın tngiltere Masla- hatgüzan Gulamrea Ansa- ri, Clinton'ın ülkesine yö- nelik ambargo kararını eleştirirken ambargoyu "umitsiz bir gnişun" olarak niteledi. Ansari, düzenlediği ba- sın toplantısında ABD'nin bu karanyla kendilerinin ilan ettiği serbest ticaret il- 'kelerı ile serbest piyasa ekonomisine inanmadığını gösterdiğini ifade etti. ABD ambargosunun, ül- kesi üzerinde büyük etki yaratacağını sanmadığını söyleyen Ansari, "endişe etmiyoruz. Petrole olan bü- yük talep nedenivle yeni müşteri bulmak uzun za- man almayacak" dedi. Ansari, ABD'nin ülkesi- ne yönelik ambargo karan- na iran'ın karşıhk verip vermeyeceği yolundaki bir soruyu ise "bekleyin ve gö- rûn" şeklinde yanıtladı. Soğukkaniı yaklaşım Iran basını ambargo ka- rannı soğukkanlılıkla kar- şıladı. Tüm Iran gazeteleri Clinton'ın karannı 'ulusla- rarası Yahudi sermayesinin etkisi altında girişilmiş, ABD'nin değil İsrail'in ÇH karlannı ön plana alan bir politik harcket' şeklinde değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı'na yakınlığıyla tanınan Teh- ran Tunes gazetesinin baş- yazısında, Clinton'ın kara- nnın uluslararası piyasalar- da petrol fiyatlannın yük- selmesine yol açarak so- nuçta İran'ın yaranna ola- cağı iddia edildi. Hükümet kaynaklarına yakın Iran News gazetesi- nin başyazısında ise Clin- ton'ın karannın iç politik kaygılardan kaynaklandığı kaydedilerek Islam devri- minden bu yana ABD düş- manlığmın her biçimine ta- nık olan İran'ın son karar- dan da etkilenmeyeceği sa- vunuldu. Tutucu kesimlerin sözcü- sü Cumhuri İslami gazete- sinin yonımunda da Ame- rikan ambargosundan Av- rupa ülkeierinin kazançlı çıkacağı ve Avrupa firma- larının ABD firmalarının boşluğunu dolduracağı ifa- de edildi. Iran Petrol Bakanı AnkaraMa ANKARA (AA) - tran Petrol Bakanı Gulam Rıza Aghazade Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıVeysel Atasoy'un resmi konuğu olarak Ankara'ya geldi. tran Petrol Bakanı Agha- zade Esenboğa Havalima- nı'nda yaptığı açıklamada, iki gün sürecek resmi gö- rüşmelerde 'İran doğalgazı- nın Türkiye'ye intikali've 'petrol satışı'konularının ele ahnacağını söyledi. Türkiye ile tran arasında petrol ve doğalgaz konula- nnda düzenli görüşmeler yapıldığını belirten Agha- zade. söz konusu alanlarda- ki ilişkilerin daha da geliş- tirilmesi için çaba sarfedi- leceğini kaydetti. Aghazade "tki ülke ara- sında döşenmesi düşünülen doğalgaz boru hattına iliş- kin projenin ete abmp alın- mayacağı konusunda da 'bu konudaki ayrıntıların perşembe günü açıklanabt- îecek duruma geleceği- ni"söyledi. Enerji ve Tabii Kaynak- lar Bakanlığı Müsteşar Yar- dımcısı Mehmet Demirtok- tarafından karşılanan İran Petrol Bakanı, öğle saatle- rinde Veysel Atasoy ile bir araya elecek. Daha sonra, iki ülke heyetleri arasında- ki resmi görüşmekre geçi- lecek. Devlet Bakanı Aykon Doğan'ı da ziyaret eden Aghazade, bugün Cumhur- başkanı Süleyman DemireJ- tarafindan kabul edilecek. İran Petrol Bakanı Agha- zade'nin yanı sıra Bakan Yardımcısı ve doğalgaz şir- keti yetkililerinin de yer al- dığı heyet, perşembe günü Türkiye'den aynlacak. TBMM'DEIV AKPMTE TEPKİ Karar, yanlı ve art niyetli • TBMM'de siyasi partilerin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin karan "yanlı ve art niyetli" olarak değerlendirildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'ye yöne- lik tavsiye karanna, TBMM'den sert tepki gel- di. TBMM'de siyasi parti- lerin ortak imzasıyla bir bildiri yayımlanarak, AKPM karannın, "yanlı ve art myetii" olduğu belirtil- di. TBMM'de dün yayımla- nan ortak bildiride. AKPM Türk Grubu'nun. Avrupa Konseyi Bakanlar Komite- si'nin, karar karşısındaki tavnnı belirleyinceye ka- dar, konseyin ihtisas ko- misyonlan çalışmalanna ve asamble toplantılanna ka- tılmama karannın haklı bu- lunduğu belirtilerek, "Av- rupa Konseyi bir üye dev- letk Uişkilerinde yetki smır- larını aşmıştır" denildi. Bildiride şu görüşlere yer verildi: "Karar, ülkemizin, top- lumsal gerçeklerini biçbir surette yansıtmamaktadır. Türkiye'ye karşı, yanlı ve artniyetli düşünce ve fîkir- ler taşımaktadır. Memleke- timizin içişlerine ve TBMM'nin yetkilerine mü- dahale eğilimi manasında- dır. Bu nedenlerle, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu'nun tavır ve kararını TBMM haklı ve tamamen uygun mütalaa etmiş ve bu husus- lan Türk ve dünva kamu- oyuna açıklamayı zorunlu görmüştür." Dışişleri Bakanı Inönü de, AKPM'nin son kara- nyla, Tûrkiye'nin içişleri- ne kanştığını belirterek, böyle bir durumun kabul edilemeyeceğini bildirdi. AKPM'nin karannı göz- den geçirmesini isteyen Inönü, "AKPM'den Türld- ye'nin siyasi egemenligine ve toprak bütünhîğûne say- gı göstermesini bekliyoruz. Avrupa Konseji, artık terö- rizme arka çıkbğı izlenimi- ni terketmelidir" dedi. TBMM Başkanı Hüsa- mettin Cindoruk, Tûrki- ye'nin Avrupa Konseyi ile bir ihtilafi olmadığmı sade- ce Konseyin verdiği bir ka- rara itiraz edildigini söyle- di. Cindoruk, "Bu konuda parlamenterlerimizin verdiği karan Meclis ola- rak desteküyoruz" dedi. Cindoruk, Avusturya Meclis Başkanf nın resmi davetlisi olarak dün sabah Viyana'ya gitti. Atatürk Havalimanı'nda düzenledi- ği basın toplantısında Tûr- kiye'nin itirazının Konse- yin verdiği kararın son metnin içeriğine ve meto- duna olduğunu anımsatan Cindoruk. "Bu noktadaki itirazlarımızı belirttik. Bu itirazlarımız kabul edilir, ortadan kalkarsa Avrupa Konseyi'ndeki yerimizi alacagız"dedi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog