Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Kredi Kartlarınız... Hem krediniz, hem ayrıcalığınız... EMLAK BANKASI "Daha Uygar B t r Yaşam I ç ı n " Cu mhuriyet Ihtiyaçlarınj2için en güvenittr çözüm, Bireysej K^naditery 72. YM.SAYI2S481 /1600011 (KDV içinde) KURUCUSU: YUNU8 MDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: M O h NMİ (1945-1991) 1REMLAK BANKASI - D h ^ î Bır Yi|im Içın" 24 WWm 1B8S ÇMtŞMCA Mumcu'nun katledilisinin 28. ayı Soruşturma savsaklandıBÜROKRAStYE TAKILDI ~ • Soruşturmayı sürdüren Ülkü Coşkun'un görev değişikliğinden 6 ay sonra, Mumcu suikastı soruşturmasıyla görevlendirilen Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Kemal Ayhan, Coşkun'un "Bu işi devlet yapmıştır. Siyasi iktidar isterse bu iş çözülür" şeklindeki sözlerinin 'kayıtlara geçmediğini', söyleyip söylemediği konusunda 'delil bulunmadığını' bildirmişti. H 4. Sayfada • Ugur Mumcu suikastı soruşturmasının savsaklandığı iddialan TBMM gündeminde. Suikastı soruşturan savcı Ülkü Coşkun'un dile getirdiği "Bu işi devlet yapmıştır Siyasi iktidar isterse bu iş çözülür" iddiasının rafa kaldınldığmı belirten Fikri Sağlar, Adalet Bakanı Moğultay'ın yanıtlaması için bir soru önergesi verdi. • Sağlar'ın önergesinde, "Mumcu suikastı soruşturmasım yürüten Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcısı Nusret Demiral ile olay tarihinde soruşturmayı yürüten savcı Ülkü Coşkun hakkında ne gibi işlemler yapılacağı" soruldu. GftCŞ GÜRSMfatafeari• 4. Sayfada Snıavıuahkemeliktt _ Ozel Okullar Smavı'nda 13, 18 ve 22'nci sorulann tartışmalı olduğunu öne süren çok sayıda aile mahkemeye başvuruyor tstanbul Haber Servisi - Geçen hafta pazar günü yapılan Özel Okullar Sınavı'nda sorulan üç sorunun tartışmalı olduğu öne sürüldü. Gazetemizi arayarak sorulann çift yanıtlı olduğunu ileri süren çok sayıda aile mahkemeye başvuracağını söyledi. Pazar günü yapılan ve 17 bin 500 öğrencinin yanştığı Özel Okullar Sınavı sorulannın çift yanıtlı olduğu öne sürûldü. Konuya ilişkin olarak gazetemize bir açıİdama gönderen Prof. Dr. Temel Yıimaz, sınavdaki 13. 18 ve 22. sorulann tartışmalı olduğunu savunarak şunlan söyledi: "Sosyal BUgiler bölümünün 13. sonısunda 'Ege ve Akdeniz kıyılanmızda yaz turizminin canlı olmasını aşağıdakilerden hangisi daha çok etkilemiştir' 7 ' diye sorulmuştur. Doğru yanıt olarak B seçeneği olan "Yazlann uzun ve sıcak geçmesi' gösteriJmiştir. Oysa Milli Eğhim Bakanhğı'ııın Sosyal Bilgjler kitabının 92,93 ve 94. sayfaİannda yurdun doğal güzeDiklerinin önemi anlatılmıştır. Ege ve Akdeniz kıyılannda yaz turizminin canlı olması öncelikle doğal güzeDiklere dayanmahdır. Güneydoğu'da ya da yazuı uzun ve sıcak olduğu yörelerde doğal güzeffikler yeterli değilse rurizm canlı olmaz. Soruda hem B, hem de C seçeneği de doğrudur. 18. soruda ise 'Aşağıdakilerden hangisi enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır?' sorulmuştur. Vanrt C-Linyit seçeneği olarak belirtilmiştir. Ancak soru en önemli enerji kaynağımız şeklinde değil, en önemli enerji kaynağı olarak sorulmuştur. B seçeneği olan Bor. MEB Sosyal Bilgiler kitabında belirtildiği gibi yakıt olarak kullanılıyor. Soru çift yanıthdır. Bir de 22. Türkçe sonısunda 'Aşağidaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi yoktur?' sonısunun yanrtı olarak D seçeneği olan'Seyirciler, , sporculan çılgınca alkışladılar' göstertftniştir. Bu da tartışmah bir yanrtür." Yeni Günaydın'ın sahibi Kutmangil'e suikast Basınpatmnu öldünıldü• Kendi kullandığı otomobilinde üç kişinin silahlı saldınsma uğrayan Mehmet Bekir Kutmangil, hastaneye kaldınlırken yolda yaşamını yitirdi. Cinayetin faili olarak Kutmangirin yanında bir süre korumalık yapan ülkücü Ibrahim Cici'nin arandığı bildirildi. İSTANBUL / ANKARA (Cumhuriyet) - Yeni Günaydın gazetesinin sahibi ve Kutman Şirketler Grubu'nun Başkanı Mehmet Bekir Kutmangfl (39), dün sabah Zincirlikuyu'da uğ- radığı silahlı saldında öldürül- dü. Kendi kullandığı otomobil- de, saat 07.40 sıralannda, 3 ki- şinin silahlı saldınsma uğraya- rak ağır yaralanan Kutmangil. arkadaki araçta bulunan koru- malannca Florance Nightinga- le Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Kut- mangil'ın kullandığı araçta bu- lunan 14 yaşındaki kızı Farah Kutmangil, saldından yara al- madan kurtuldu. Cinayet, Cumhurbaşkanı, Başbakan, parti liderleri ve basın kuruluş- lannca kınandı. Emniyet yetkilileri, saldın- nın Bekir Kutmangirin geçen yıla kadar 'konunauğını' yapan 'ülkücü kabadayı' Ibrahim Cici'den kaynaklandığını ve bu kişinin arandığını belirttiler. Kutmangil'in bir gün önçe Başbakan Tansu Çiller ve Ö- zer ÇiDer'le görüşme isteğinde bulunduğu öğrenildi. Yeni Günaydın gazetesi sahibi Mehmet Be- kir Kutmangil'in öldürülmesiyle sonuçlanan o- lay şöyle gelişti: Dün sabah saat 07.40 sıralann- dâ kendi kullandığı 34 KHK 84 plakalı Merce- des marka otomobiliyle Yeni Günaydın gazete- sine giden Kutmangil. gazete binasına 15-20 metre uzaklıkta, Mecidiyeköy Kore Şehitleri Caddesi ile Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokağı'nm kesiştiği noktada henüz kimlikleri belirleneme- yen 3 kişinin silahlı saldınsına uğradı. Aracın Bekir Kutınangil Eski koruması aramyor • Emniyete göre olayın faili, ülkücü çete reisi tbrahim Cici. Cici'nin Bekir Kutmangil'in yanında bir süre korumalık yaptığı belirtiliyor. M 19. Sayfada sol kapı camına ateş açan sal- dırganlar Kutmangil'i ağır ya- ralarken araçta bulunan 14 ya- şındaki kızı Farah Kutmangil, saldından yara almadan kurtul- du. Kutmangil'e yönelik saldı- n sırasında, kendisini başka bir otomobille takip eden koruma- lar, herhangi bir müdahalede bulunamadılar. Vücuduna 3 kurşunun isabet etmesiyle ağır yaralanan Kutmangil, koruma- lan Recep Ydmazve Ramazan Yddmm tarafindan 34 SBM 25 plakalı özel otomobille Floran- ce Nightingale Hastanesi'ne kaldınlırken yolda yaşamını yitirdi. Bekir Kutmangil'in öldürül- mesinden hemen sonra eşi Ne- bahat KutmangD, Yeni Günay- dın gazetesi çalışanlan ve ya- kmlan Florance Nightingale Hastanesi'ne geldiler. Kutmangil'in otomobili, o- laydan hemen sonra sahibi ol- duğu Kutman Holding'in ga- rajına çekildi. Emniyet yetkili- leri, gerekli incelemeyi garajda yaptılar. Saldırganlann olaydan sonra kaçtıklan aracın 34 KRL 83 plakasının sahte olduğu belir- lenirken beyaz renkli Doğan SLX marka otomo- bil, Şişli Alinfatpaşa Caddesi Dereboyu So- kak'ta, içinde bir kot pantolonla bulundu. Oto- mobilin tbrahim Tatarcı'ya ait olduğu. Oskü- dar'da 1993'te çalındığmın belirlendiği ve ger- çek plakasının da 34 NHA 41 olduğu öğrenildi. Polis. terk edilen otomobilde saldırganlara ait parmak izleri için inceleme yaptı. • Arkası Sa. 19,SH3 'te KATİL İSTANBUL'DA Suyolcu cinayeti aydınlanıyor • Geçen hafta öldürülen eski Kuşadası Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu cinayetinin ardından incelemelere başlayan polis yetkilileri, Suyolcu'nun büyük bir turistik tesise imar izni vermek için para aldığını ortaya çıkardı. • Polis, bazı kişilerin, katilin kimliği hakkında bilgi verdiklerini. katilin olaydan sonra Istanbul'a kaçtığının öğrenildiğini bildirdiler. IUÜL NBİHrto İHİMH • 3. Sayfada RANT TERÖRÜNÜ ANKARA BESLEDt MfTIY BARfnta İMlMri • 3. Sayfada Petrol Ofisi'ne fire davası• Petrol Ofisi'nin yakıtlannı taşıyan şirketlerden Değer Nakliyat Limited Şirketi'nin sahibi, eski DYP Yüksek Haysiyet Divanı üyesi Mehmet Emin Değer, dağıtımını yapmak üzere aldığı yakıtlann önemli oranda fire vermesi üzerine Petrol Ofisi'ne karşı dava açtığını bildirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Petrol Ofi- si'nin yakıtlannı taşıyan şirketlerden Değer Nak- liyat Limited Şirketi'nin sahibi, eski DYP Yük- sek Haysiyet Divanı üyesi Mehmet Emin Değer, dağıtımını yapmak üzere aldığı yakıtlann önem- li oranda fire vermesi üzerine Petrol Ofisi'ne kar- şı davaaçtı. Değer, TÜPRAŞ'tan taşıdığı akarya- kıtın eksik geldiğini belirterek "Sayaçla veriyor- lardı. kantaria tartıyorlardı. 20 gün uğraşarak müfettişkri ben bi/zat getirtöm. Müfettişler ma- hn TÜPRAŞ'tan eksik geldiğini vurguladüar" açıklamasını yaptı. Değer, hakkında suçlamalar- da bulunan ANAP Bilecik Milletvekili Mehmet Seven aleyhine tazminat davası açacağını bildir- di. ANAP Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'ın. Petrol Ofisi'nde yakıtlann tahlili ve ölçümünde kullanılan aletlerin "hurda" olduğu, yakıt yolsuz- luğunda "DYP-tarikat-PKK" bağlantısı bulun- duğu savlanyla birlikte Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne suç duyurusu yapmasının ardın- dan, kurum adına taşıma işini üstlenen Değer Nakliyat'ın sahibi Mehmet Emin Değer de ofisi M Arkası Sa.19, SiLl'de Maskeli tiyatro • 7. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali, Ispanyol Els Comediants'ın 'Bir Zamanlar Hayat' adlı görkemli gösterisi ve havai fışeklerle başladı. Kültür Servisi - Sahnede yıl- dız desenli uzun ceketiyle bir palyaço, üstünde 'Son iki dald- ka' yazılı bir kâğıdı gösteriyor izleyicilere. Havai fişeklerin patlamasından sonra bu kez üs- tünde 'Son bir dakika' yazılı bir başka kâğıt ve 'Oyun başlıyor'... Rumeli Hisan'nda tspanyol tiyatro topluluğu 'Eb Comedi- ants'ın gösterisini izliyonız. Durmaksızın patlayan havai fi- şekler eşliğinde, başlannda Vi- king boynuzlan, birtakım adam- lar davul çalarak Hisar'ın burç- lanndan aşağıya doğnı inmeye başlıyorlar. Gösterinin adı 'Bir Zamanlar Hayat»' Beyaz bir çarşafm ara- M Arkası Sa. 19, Sü.9'da tspanyol tiyatro toptuluğunun Rumeli Hisan'ndaki gösterisi görkemli bir şekilde başladı. ( Fotoğraf: KAAN SAĞANAK) ÇÎLLER Vergide gerçek vatan ABD • Sahibi olduğu Marsan Marmara Holding AŞ'nin faaliyetleri ve taşınmazlannın satışından doğan kazançlar konusunda Türkiye'de 'sembolik vergiler' ödediği belgelerle ortaya çıkan Başbakan Tansu Çiller, 'tkinci vatanım' dediği ABD'de vergiden kaçamadı. • ABD'de otel olarak işlettiği tek binaya 1993'te 47 bin 286 dolar emlak vergisi ödeyen Çiller, geçen yılın sadece ilk yansı için de 23 bin 638 dolar emlak vergisiyle yüz yüze kaldı. 5. Sayfada OLAYLAREV ARDBNDAKİ GERÇEK Sükûtve îkrar... Arkadaşımız Doğan Akın, Bayan ve Bay Çiller'lerin ver- gi durumtanna ilişkin yeni bir gerçeği daha ortaya koydu. Aynntılarını iç sayfalanmızda okuyacağınız haberimize gö- re, Başbakan Çiller, Türki- ye'de vergiden kaçmak ola- naklarını buluyor. Ama Ameri- ka'da böyle bir şansı yok. Çiller'lerin Marsan Holding'i 1987,1988,1989 ve 1990 yıl- larında TC'ye tek kuruş Ku- rumlar Vergisi ödemedi; ABD'de mityarlarca liralık ya- tınm yapan Çiller ailesine ait iki yatı da üzerinde bulundu- ran Marsan Holding'in 1991, 1992 ve 1993 yıllannda öde- diği Kurumlar Vergisi toplamı da 29 milyon 609 bin lira!.. Bu durumdaki Bayan Çiller, Kurban Bayramı'nda yatına atlayıp tatilini yapabiliyor. Devlet bakanıyken Ameri- ka'da mal mülk almış, yatınm yapmış; Türkiye Cumhuriye- ti'ne ya vergi ödememiş ya da ödediği vergi solda sıfır. "Ikin- ci vatanım" dediği Amerika'da vergi ödemek zorunda kalan Türkiye Cumhuriyeti Başba- kanı, kendi vatanında vergi- den kaçıyor; ama, Kuzey Irak harekâtına katılıp yaşamını tehlikeye atan Mehmetçikler üzerine hamasi nutuklar ata- biliyor. Başbakan'ın şirketi Marsan Holding'in vergi kaçırdığı bel- gelerle ortaya konduğunda, Başbakan Çiller susuyor; son- ra da kürsüye çıkıp "vatan, millet" üzerine söylev çekiyor. Yalnız Başbakan değil, Çil- ler'lerin vergileri konusunda medya da susuyor; DYP gru- bu dut yemiş bülbüle dönü- yor; Parlamento, Çiller aile şir- ketinin durumunu görmezlik- ten geliyor; sonra da "temiz • • • M Arkası So. 19, Sü. l'de VakıfBank Ankara Şehirlerarası Terminal İşletme (AŞTİ) Bürosu haftanın 7 günü, 24 saat hizmetinizde! AŞTİ'de, ihtiyaç duyduğunuz her lürlü bankacılık hızmeti ıçın her gün. 24 saat hızmetinizdeyiz rtj VbkıfBonk BORSA ûDün 45.568.71 Ûncekı 43.289.62 DOLAR Dûn 44.050 Öncekı 44.250 MARK ûDun 30.650 Öncek. 30.575 ALTtN Dun 544.500 Oncekı 547.000 Arsalar satışta, fiyatlar dosyada • EBK'ye ait 8 arsa ve bir kombinanın değer tespitlerinin yapıldığını beıırten Genel Müdur Recep Mızrak, bu rakamlan, ihaleye katılacak firmalann tekliflerini etkilememek ferekçesiyle saklı tuttuklannı İldirdi. • 9. Sayfada GUIVDEM MUSTAFA BALBAY Uzaklık Beyinlerde... PEKİN - Çin yollarına düşüp Marco Polo'dan söz et- memek olmaz tabii ki. 13. yüzyılda Venedik'ten Istanbul'a gelen Marco Polo, Trabzon, Isfahan, Kaşgar üzerinden Pekin'e ulaşmak için bir yılını harcamıştı. Biz de Ankara'dan yola çıkıp Bangkok üzerinden Pekin'e varmak için 14 saat uçtuk. Uçaktaki heyetin çoğu 14 sa- ati fazla buldu: - Saatlerdiryollardayız. Bunun daha kestirmesi yok mu? - Niye Bangkok'a kadar inip sonra Pekin'e çıkıyomz? Doğrudan gitsek olmaz mı? Insanlık bir sorunu kafaya takınca ne yapar eder, onu çö- zer. Yüzyılın başında 'uçabilmek' önemli bir olayken şim- di hız beğenmiyoruz. Demek ki 21. yüzyılda çok daha hız- m Arkası So.19, S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog