Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 MAYIS 1995 PAZAR HABERLER TGS Genel Kuruhı • İstanbul Haber Servisi -Türkıye Gazeteciler Sendikası (TGS) istanbul Şubesi Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan TGS Genel Sekreteri Ziya Sonay, basının içinde bulundugu krize değinerek. bu krizin aşılması için basın çalışanlannm birlik içinde olmalan gerektiğini kaydetti. TGS İstanbul Şubesi Başkanı Musa Alioğlu da. yönetimin üç yıllık faaliyetlerini anlatarak, basında sendikasızlaştırma olayı üzerinde durdu. Daha sonra tek listeyle geçilen seçimde Ayşe Yıldınm, Bayram Yaşlı, Berat Günçikan. Fikıet Ay, Haydar Tanışan ve Nejat Hızarcı yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler. Denetleme Kurulu Aynur Çolak, Baki Tuğlac: ve Beşer Şahin'den; Dısıplın Kurulu da Asım Elkoca, Edıbe Buğra, Hasan tlhan ve Lütfü Yüksel'den oluştu. Genel kurulda aynca 76 kişilik Genel Merkez delegeleri belirlendi. Zentürk istfffa ettî • TV Servisi - KanalD Televizyonu Haber Merkezi Müdürü Ardan Zentürk önceki gûn görevinden istifa etti. KanalD yönetiminin Zentürk'ün istifasını kabul edip etmediği henüz kesinlik kazanmazken, olası durumda Uğur Dündar ya da Ufuk Güldemir'in göreve gelmesi bekleniyor. KanalD Haber Merkezi 'nden aldığımız bilgiye göre. bir atama olmadığı takdirde editoryal sistem uygulanacak. Bu arada Zentürk'ün Interstar televizyonuna geri döneceğı de söylentiler arasında. Kürtçe eğttbne yeşHışık • ANKARA(ANKA)- Düşünceleri nedeniyle yüzlerce kişi hapse girerken Devlet Planlama Teşkilatı, etnik ve kültürel özelliklerin özgürce ifade edilebilmesini kalkınma planı içine aldı. DPT'nin 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı stratejileri arasında etnik, kültürel ve dile ilişkin kimlik özelliklerinin korunması ve geliştirilmesinin önündeki engellerin kaldınlaca&ı yer aldı. Nesrin ayrılıyor • STOCKHOLM (Cumhuriyet) - Ulkesindeki köktendincilerin saldınlanndan sonra geçen yılın ağustos ayında Isveç'e gelen Bangladeşli yazar Teslime Nesrin, Berlin'e taşınacağını açıkladı. Nesrin, Tsveç'e teşekkür borçlu oldugunu, ama parasız kaldığı için Almanya hükümetinden gelen önenyı kabul ettiğini belırtti. Nesrin hakkında "tslam dinine hakaret" savıyla açılan dava halen Dakka'da devam edıyor. Kırım TünMeri çağn yaptı • ANKARA(AA)- Kınm Türlderinin topraklanndan sürgün edilişlerinin 51. yıldönümü dolayısıyla çeşitli dernekler ve dergilerin ortak yayımladiğı bildiride tüm insanhk, bu sürgünü kınamaya ve sürülen insanlann haklannın iadesi için mücadeleye çağnldı. Askeri araç devrildi: 2 er şehit BtNGÖL(AA)- Erzurum'dan Bingöl'e gitmekte olan askeri bir aracın devrilmesi sonucu 2 er şehit oldu, 14erde yaralandı. Kazada yaralanan erler Bingöl ve Elazığ'da bulunan hastanelerde tedavi altına alınırken ölen erlerin kimliği henüz tespit edilemedi. Mafya usulü ınfaz• Uyuşturucu kaçakçısı Celal Ateş'in kardeşi silahlı saldın sonucu öldürüldü. Olayda biri turist iki kişi yaralanırken Kadıköy'de de bir altılı ganyan bayiine atılan el bombası patlamadan polislerce imha edildi. Polis otosunu taradılar Karacabey'de mafya hesaplaşması KARACABEY/BUR- SA (Cumhuriyet) - Bursa'nın Karacabey il- çesinde önceki gün 1 ki- şinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçla- nan olay dün mafya he- saplaşmasına döndü. Önceki gün gerçekleşen olaym faillerini, Bur- sa'ya parmak izi için gö- türmek isteyen polis oto- su tarandı, biri polis iki kişi yaralandı. Bursa po- lisi mafya üyelerine yö- nelik olarak düzenlediği operasyonlarda 10 ta- banca ve 2 otomatik tü- fek ele geçirdı. Emniyet yetkililerin- den alınan bilgiye göre Karacabey'de mafya he- saplaşmasına dönüşen olaylara Bandırma'da çek-senet işi yapan bir grup neden oldu. Önceki gün Karacabey'e gelen Hhan Aşkın, Refik Artar, Burçin Atal ve Ercü- ment Ekin adlı kişiler, bir süre önce aralannda- ki iş anlaşmazlığı yüzün- den ailesi ile birlikte ka- çarak Karacabey'e sak- lanan arkadaşlan Tamer Acar'ı kızıyla birlikte Karacabey Cumhuriyet llkokulu önünde kıstırdı- lar. Tamer Acar'ı 8 kur- şunla öldüren saldırgan- lar 5 yaşındaki Şirin Acar'm da yaralanması- na neden oldular. tkinci saldın, yapılan operasyon sonrasında polis tarafından yakala- nan sanıkların dün saat 14.00 sıralannda parmak izi için Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürül- mesi sırasında gerçekleş- tı. Tamer Acar'ın yakın- lan tarafından düzenle- nen saldın sonucu polis memuru İhsan Atılmış ve sanıklardan tlhan Aş- kııı yaralandılar. Saldın- yı gerçekleştiren Zakir Çelik ve Ayhan Doruk adlı kişiler gözaltına alındı. Sanıklann ifade- sinden, saldmnın inti- kam için yapıldığı anla- şıldı. tstanbul Haber Servisi - Uyuşturucu ka- çakçılığmdan aranan ve Hollanda'da öldürü- len Celal Ateş'in kardeşi Ramazan Ateş Sul- tanahmet'te uğradığı silahlı saldın sonucu öldürüldü. Olayda biri turist iki kişi de yara- landı. Kadıköy'de ise bir altılı ganyan bayi- ine bombah saldında bulunuldu. Patlama- yan el bombası, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Rama- zan Ateş olayı İnciliçavuş Sokak'ta bulunan 388 numarah ganyan bayiinın önünde mey- dana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir kişi, ganyan bayiinden çıkmak üzere olan Ramazan Ateş'e (45) 6 el ateş ederek ağır yaraladı. Saldırgan, kendisine müdahalede bulunan yakındaki bir lokanta- da garson olarak çalışan Mahmut Tül'e de ateş açarak topuğundan yaraladı. Ölay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan, daha sonra Ramazan Yalçın'ın kullandığı ve içinde 8 yaşındaki oglunun da bulunduğu 34 BNA 01 plakalı otomobili silah zoruyla gasp etti. Bu sırada çevreye ateş açan saldır- gan, Portekiz asıllı Fernand Dias (51) adlı turisti de kammdan yaraladı. Polisin, saldır- ganın kaçmaya çalıştığı otomobıle ateş aça- rak lastiğini patlatması üzenne Nuruosma- niye Caddesi'nde araçtan inen saldırgan ya- ya olarak kaçmayı başardı. Olayda ağır va- ralanan Ramazan Ateş, hastaneye kaldırıhr- ken öldü. Öte yandan, Kadıköy'de bir altılı ganyan bayiine bombalı saldında bulunuldu. Altılı ganyan bayiine, dün sabah içeride kimsenın bulunmadığı bir sırada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el bombası atıldı. Patlamayan bomba. olay yerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Bu arada, Beşiktaş'ta Sunay Çiçekçilik adlı galerinin sahibi Sunay Ünal (49), özel otomobilinin içinde, önceki akşam saat 21.00 sıralannda başından tek kurşunla öl- dürülmüş olarak bulundu. Öte yandan. Tak- sim Otoparkı'nın oto yıkama servis gırişine, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce konulan parça tesirli bomba dün sabah saat 05.00 sıralannda patladı. Kayıp çocuklarını 'mum 9 la arıyorlar tstanbul Haber Servisi - Yakınlan kaybolmuş aileler, dün Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda birer mum yakarak çocuklan- nı aradı. Meydanda toplanan gözü yaşlı aileler, gündüz gözüyle yaktıklan mumlarla hem kendi çaresizliklerini hem de devletin "âcizliğini" dile getirdiler. Kimı 5 yaşındaki çocuğu için, kimi ise bakmaya kıyamadığı gelinlik çağına gelmiş 15 yaşındaki kı- zı için mum yaktı. Kaybolan yakınlannın bulunması için devle- te duyduklan güveni kaybettiklerini vurgulayan aileler. yetkili- lerin üzenne düşenı yapmaması halinde Türk vatandaşlığından çıkacaklannı söylediler. Yakınlan Kaybolmuş Aileler Derneği Genel Başkanı tsmet Özbüici. duyarh olan herkesi kendilerine destek olmaya çağırdı. (Fotoğraf :YASEMÎN KOYUTÜRK) 293 «9 78 <3HAT) 1994 VENEDİK FİLM FESTİVALİ ALTIN ARSLAN ÖDÜLÜ 1995 EN İYİ YABANCI FİLM OSCAR ADAYI Haydi! Kadınkır ve erkekler sinemaya. Yaşam ile Ölüm Arasındakİ Seçim YAGMURDAN ÖNCE"Before The Rain 11 YÜNETMEN MlLCHO MANCHEVSKI GREGOIRE RADE KATRIN COLıN SERBEDZıJA CARTLıDGE Beycgu BEYOÖLU (2513240) 12 15-14 30-16 45-19 00-2115 ci Saat trkeklerin "iklidaı'"ııııla geçen oi! binyıl... J.î nıilmr katlııı 2'.5 ıııtlnır erkekle Imrışık değü. İşte şi:ofıvıuk bir diinya... .Sfiıaryo/Yöıieimcıı: (XMAL (JOZITOK znı.vı. (İENCI:R«OS.MAN WÖBER«ÖZLEM SAVA$ n n j l MÛZİK- OGUZ ABADAN • YAPIMCI: SABAHATTİN ÇETIN BUGIF1LM -- P ! r ' EELGt FILMİSTANBUL&YORKFİLM10NDON lii Kültür Sanat lanlarınız ıçın 293 89 78 (3hat) KIMO?NAZERAYDA Cumartesı Pazar 20 11 ıstantMjf Sânat Merte2i KUUPANY* SAHNESI Sakızağact Caö Eskı Çesme Sof 12 TaMaOaşı Taksım (0212ı 235 54 " (KuKur Bakanl>gt nın KalVılai'/aı (24573 83) '2 «-14 15-16 30-18 45-2'Or ÇB5 SAfM (51626 60) 11 3Ö-K 00-16 30-18 45-21 00 BakrtOy mp* (5B31497) 11 00-1300-1500-1700-1900-21 K Kâtköy IMUW (3379637) 1100-13 45-16 30-19 00-2145 <><> <><> SEKIZINCI SAAT 6 saal aj<ecelı 3* fnarawı Ddşöf DeöHefrıyaoanEs'a^seKanrsaaneaiarSiianikDftarç tK sor t>#iefT^fcse<jr Es-a raia sew*£ erteğn oo, bff cMTıâ reTemaies «f *e j^sftğı ha»*eflefr CC/TL ama* ç i Sr*ıri n oensn keser' Se*cnc s^t Dtr kadnr acnasırtoa BULUNMAZ KULTUR MERKEZİ Pazartesi Söyleşileri AUEVİLİK NEREYE GİDİYOR? "Esat Korkmaz Aydın Özturk' 22 Mayıs 19.00' da RESİMDE SOSYAIİST GERÇEKÇİLİK "Avni Metnedoğlu HakanDikk" 23 Mayıs 19-00' da Aznavur Pasajı 212/8 Galatasaray Tel: 513 74 31 HNIek1urker.1i HOSA LUXKMBI]RG YAZAN t REKİN TEKSOY YÖNETEN : Y. KENAN IŞIK 20 fftSHN - 22 NffTIS 18 Mayıs Perşembe 15 30 - 21 00 19MoyısCuma 1 5 3 0 - 2 1 0 0 20 ^Aayıs Cumartesi 1 5 30 • 21 00 21 MoytsPazar .15.30 KÜÇÜKSAHNE - ATLAS PASAJI / BEYOĞIU TEL: 251 85 87 !uj''muniMiiıı 8. U L U S L A R A R A S I YAPI KREDİ GENÇLİK FESTİVALİ 1 9 M A Y I S - 1 5 H A Z İ R A N 1 9 9 5 KLASİKMÜZİK ' Atatürk Oratoryosu Beste Nevıt Kodailı. Şıır Cahıt Kulebı Kurtuluş (Koro ve Orkestra Içın Suıt) _ , Beste: Muammer Sun Ankara Devlet Opera ve Balesi, Solo, Koro ve Orkestrası Şef Rengım Gokmen Konzertmaister Yevgenı Katamadze. Koro Şefı: Elena Puşkova Solıstler Goige Şekeramber (Soprano). Cemalıye Kıyıcı (Mezzoscprano;. Metın Turan (Tenor). Tuncer Tercan (Bası Atatürk Kültür Merkezi. Saat: 21.30 200.000 TL. 150.000 TL. 100.000 TL Atatürk Kultur Merkez* (212) 252 99 35 252 99 77 YAPIMT KREDİ Kültür Sanat ılanlarınız ıçın 293 89 78 (3 hat) İ CEMALREŞİTREY KOHSERSALONU •İSTANBUL BUYUKŞEHİR BELEOİYESİ 21 Mayıs 1995 Parar Saat: 19.30 22 Mayıs 1995 Pazartesi Saat: 19.30 ANAHNU KAN DANS TOPLULUĞU (Ek Program) Israil Başkonsolosluğu İşbırliğiyle ' Bilet Fiyatlan 350.000-300.000 TL ***** li Ma\ıs 1995 Çarsamba Saat: 2030 GENO WASHINGTON AND THE RAM JAM BAND (Soul-Rhythm and Blues) (Ek Program) Major Muzık Organizasyon tşbırlığıyle Bilet Fiyatlan: 300.000-250.000 TI İndınm Yapılmaz ***** 25 Ma>is 1995 Persembe Saat: 19.30 ,-i SAR\«OSNA ~ FİLARMONİ ORKESTRASININ ! 25 \e 26 Mavıs tırihlennde \ereceklen kon scrler, BOS.NA daki savaşın şıddeüenmesı nedeniyle ilenkı bir larihe ertelenmişır. Bu konserler için bıletlen olanlar en geç 25 Mayıs gıınüne kadar bıletlennı. aldıklan gışelere iade edebılirler ***** 29 Mavı» 1995 Payartesi Saat: 19.30 jT.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI i ] İSTANBUL DEVLET TÜRK| MÜZİĞİ TOPLULUĞU (Ek Program) Sanat Yönetmenı: Necdet Yaşar Bilet Fıvatları- 250 000-200 000 TL CRR Konser Salonu: 246 06 96-240 50 12 AKM Konser Gışesi: 251 56 00 CAPITOL Altunizade: 39119 30 / 333 ılunumu/un ııım fı.jı kaıkmclcnndo ( j nıekh \c BuuıK^'hır Ik'lednrM mcn.sııptannj % 50 t M) kıjılık smplara '< 20 ındınm vıpılnıakuıdır EtküiKonusmaP R O G R A M I "ETKILI KONUŞMAK" Tum meslek grubu çalışanianna venlen bir programdır "ETKİLI KONUŞMAK" Kısa, vurucu ve harekete geçıricı konuşmadır "ETKİLİ KONUŞMAK" Zamanın değerını bılen, şırket IÇJ ve sosyal çevresınde ılettşımını gelıştırmek ısteyenler ıçındır ILETİŞİM VAKFI EĞİTİM PROGRAMLARI Halaskargazı Cad \ o 212 K 7-8 Osma nbey-1stanbu I Tel 230 08 87-23012 45 Başvurular: 1-21 Mavıs 1995 Ders Ba$langıa: 22 Mayıs 1995 Kurs Sıiresi: 2ay "ETKİLİ KONUŞMAK" Iletışımsızlığın zaman kaybı dolayısıyb para kaybı oldugunu bılenlır ıçındır "ETKİLİ KONUŞMAK" rrcgrammda -Dıksiyon, -Artıkulasvon, -Ses Konlrolu, -Nefes Konlrolu, -Vucul Kontrolu, -Dudak Tembelhğı, -Telefon Konuşmalan, -Soru Sorma Teknığı, -Zamanlama -Dınleyeni Bılgılendırme, -Dınleyenı Inandırma, -Dınleyeni Harekete Geçırme, -Konuşmayı Pbnlama, -Konuşmada Aiucılık, -Psıkolojık Etkenler, -Merak Uyandırma, -Çozum L'retımınde Iletaşim, -Bellek Gucu Melih Cevdet ; Anday Günleri başladı, ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - 80 yaşına gi- ren ünlü düşün ve yazın adamı, gazetemiz yazarı Melih Cevdet Anday'ın tüm yönleriyle ele alındıgı "Melih Cevdet Anday Günleri" dün Ankara'da başladı. Anday'ın aydın- lanmacı kişiliği üzerine konuşan gazetemiz Yayın Kurulu Başkanı tlhan Sel- çuk, Türkiye ınsanının An- day'a çok şey borçlu oldu- gunu belirterek. "Elini tut- ruğu şey altın olur. Türkçe- yi tutsa altın olur" dedi. Bayındırlık ve lskân Baka- nı Erman Şahin, Edebiyat- çılar Derneği Başkanı Mustafa Şerif Onaran'ın "Türk yazınının yaşayan anıtı" sözleriyle andığı Anday'la aynı çağda yaşa- maktan onur duyduğunu söyledi. Kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla Edebiyatçılar Derneği tarafından düzen- lenen ve Opera Sahne- si'nde gerçekleştirilen "Melih Cevdet Anday Günteri"nin açılışında ko- nuşan Edebiyatçılar Der- neği Başkanı Mustafa Şerif Onaran, Anday"ın, "Türk yazınının yaşayan arurı" ol- dugunu belirterek onun ya- zar ve ozan yönüne değin- di. Mehpare Çelik" in sun- duğu toplantıya, Kültür Bakanı Ercan Karakaş, programda yer almasına karşın katılamadı. Toplan- tıda konuşan gazetemiz ya- zarı tlhan Selçuk, An- day'ın aydınlanmacı yanı- na değindi. Anday'm şakacı bir in- san oldugunu anlatan Sel- çuk, "Yîtirdiğimiz her ya- zann ardından bir yazı ya- zanz. Bizim Cumhuriyet'in arşrv müdürü olan Elif Na- ci, her yazıdan sonra geüp 'Benim için ne yazacak- sın?' diye sorardı. Bunu Melih Cevdet'e anlattım, demez mi; 'Benım için ne yazacaksın?' Mefih Cevdet Anda>, hepimizin 80 yaşmı görmeli* 1 dedi. Toplumun, Anday'a çok şey borçlu oldugunu söyle- yen Selçuk, "Bir kitabını okuyoruz, mutlu oluyoruz. Bambaşka tatlar buluyo- ruz. Para verse bu kadar olmaz" diye konuştu. An- day için. "Elini tuttuğu şey altın olur" diyen llhan Sel- çuk. sözlerini şöyle sürdür- dü: "Türkçeyi tutsa altın olur. Her cumayı iple çeke- rim, gazetedeki yazısını okusam diye. Onunla dost ounak da büyük mutluluk- tur. Bu mutluluğu yaşıyo- rum. Daha uzun süre yaşa- suı ve Türkiye Cumhuriye- ti'nin oluşumuna katkısı sürsün." Kültür Bakanhğı Müste- şarı Emre Kongarın, "Aramızda bir bakanımız var. Alçakgönüllü, sevecen bir insan. Her toplantıya sessizce gelir, izleyip, sessiz- ce gider. Şimdi de gitmek üzere, ama benim gönlünv razı oimadı, mikrofona ça-ş ğuTyorum" demesi üzerine' toplantıyı izleyen Bayın- dırlık ve lskân Bakanı Er- man Şahin de kısa bir ko-, nuşma yaptı. Muğla Bele- diye Başkanhğı dönemin- de; Anday. llhan Selçuk ve çok sayıda yazın ve düşün ustasıyla tanışma onuruna. eriştiğini söyleyen Şahin, "Anday'la a>m çağda yaşa- maktan onur duyuyorum" dedi. Konuşmalardan sonra •'Melih Cevdet Anday'ın Dil ve Düşünce Dünyası" konulu oturuma geçildi. Emre Kongar. "Anday'm Denemelerine Genel Bir Bakış" başlıklı konuşma- sında, Anday'ın denemele-. rinde ıyimser, özgürlükçü, aydınlanmacı, barışçı ve yenilikçi yanlannın açıkça; görüldüğünü vurguladı. Toplantıda Emin Özde- mir "Andaj-'ın Denemecfli- ği ve Dilsel Örüntüsü. Ha-'! san Bülent Kahraman a An- ; day'ın Denemelerinde Dü-, şünsel Bakış", Öner Üna-, lan "Anday'ın Denemele- 1 rinde İnsan". Ramis Dara da "Anday'ın Denemele- rinde Sanat Sorunlan" ko- nularında birer konuşma yaptılar. Bu arada Kültür Bakanı Ercan Karakaş, dün akşam Anday onuruna bir kokteyl verdı. "Melih Cevdet An- day Günleri" Opera Sahne- si'nde bugün de 13.00- 19.00 saatleri arasında sü- recek. Başbakan Tansu Çiller, dün tnebolu'da halka hitap etti. Kendisine hediye edilen Kuran ve bayrağı öptü. Çiller: Ya ben ya karanlık BÜLENT SARIOCLU tNEBOLU - Başbakan Tansu Çiller, 4 haziranda 36 merkezde yapılacak ara ye- rel seçimler için çıktığı gezi- lerin ilkinde, aydınlık bir ge- lecek için kendisinden başka seçenek bulunmadığıru öne sürdü. Avrupa ile bütünleş- me süreci kâpsamında Tür- kiye'nin önünde bulunan ay- dınlık geleceği engellemek isteyenler oldugunu öne sü- ren Çiller, yurttaşlara, "Seçi- minizi yapın. >a hu bacınızla birlikte aydınhğa yanaşacak- smızveya bunu tstemeyenler- le birlikte Türkiye'ji yalnız- hğa ve karanhğa bırakacak- sınız" diye seslendi. Çiller, gücünü, "önce Allah'tan, sonra halktan" aldığını söy- ledi. BaşbakaaÇiller, ara yerel seçim startını, dün çok sayı- da bakan, milletvekili ve partiliyle birlikte helikopter- le gittiği Inebolu'da verdi. MHP'nin desteğiyle 27 Mart seçimlerinde kazanan ANAP'lı başkanın ölümüy- le boşalan Inebolu Belediye Başkanlığı için koalisyon or- taklan CHP ile DYP'nin ya- nşacağı belirtiliyor. MHP Genel Merkezi'nin Inebolu ve Kilis'e "Ne olursa olsun bu seçimde başka partilere destekverilmeyecek*' yönün- de talimat verdiğini belirten kaynaklar, 27 Mart seçimle- rinde 4 binden fazla seçme- ni bulunan Inebolu'da 70 ci- vannda oyla seçımi kaybe- den CHP adayınm kazanma- • sına, DSP'nindebubölgede" seçime girmemesi nedeniy-r İe büyük olasılık tanıyorlar. Çiller'in tnebolu'ya gidi- şınden önce, halka hitap ede-, ceği Anıt Meydanı'nda par- tililerce mılliyetçı ve dini içerikli mesajlar verildi. Hal- kın yoğun ilgisi arasında gel- di ği meydanda, kürsüye "Anatürk" ve "Dünyanın K- deri" sloganlanyia çıkan Çiller, 19 Mayıs 1919'da başlayan kurtuluş mücade-' lesinden örnekler verilerek. Atatürk'le kıyaslandı. Çil- • ler'e, konuşmasından önce' bir Kuran daarmağan edildi.' Çiller, tstiklal Savaşı madal-' yası verilen tek üçe olan tne- bolu"da halka hitap.ederken, 19 Mayıs'ı anımsatarak, kur- tuluş meşalesine Inebo- lu'nun da katkıda bulundu- ğunu belirtti. Konuşmasının ', son bölümünde "lld oy isti- • yonım" dıyen Başbakan, "Biri adayımıza, biri bana, biri de Başbakanınıza. Etti üç, tamam mı?" diyerek is- temini arttırdı. Çiller sözle- rini "AydmhğıveUeriyiseçe- cek misiniz?" diye tamamla- dı. ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog