Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivaz Sabibi: Berin Nadi Genel Yayın Yonetmenı Orhan Erinç 0 Genel Yayın Koordinatoru Hikmet Çetinkaya # Yazıışlerı Mudürlerı Ibrahim Yıldız (Sorumlu). Dinç Tayanç 0 Haber Merkezı Müdurü Hakan Kara • Görsel Yonetmen FikretEser Dış Haberler Ergun Balcı 9 tstıhbarat \alçın Çakır # Ekomomı Bûlent Kjzanhk • Radyo-TV l yg»r ErtmekUr • Kültur Handsn Şenköken • Spor Abdülkıdir Yücehnan • Yurt Haberlen Mehmct S»r«ç • Makaleler Sami Karaören • Çevın Setfettiıı Turhan • Düzeltme AbduOah YILZKI • Fotoğraf Erdoğan Köseoğlu Yayın lCunılu llhan Selçuk (Başkan), Orhan ErİDç, Oktay Kurtböke. Özgen Acar, Hikmet Çetinkaja, Şükran Soner. Ergun Baku Dinç T*j aoç, tbrahim Yıldız, Orhan Bursah. Mustafa Balbav. Ankara Temsılcısı Mostafa Balba\ • Haber Müdurü Doğan AlonAtatürkBuhanNo: I25,Kat4.Bakanlıklar-AnkaraTel 4195020 (7 hat). Faks: 4195027 • Izmır Temsılcısı Serdar Kınk,H ZıyaBlv 1352 S 1 3 Tel 4411220, Faks-4419117 • AdanaTemsücısı. Çetin Yiğenoğlu. lnönüCd 119 S. No: 1 Kat 1. Tel 3522550. Faks: 3522570 Muessese Müdürü. Erol Erkut • MEDYA C: • Yonetım Kurulu Koordmatör Ahmet konıban • Başkanı-Genel Mûdür Gfllbin Mııhasebe' Bülent Yener A ldare Erduran • Koordmatör Reha Hüscyin Gürer 9 Işletme Önder I?rtman 9 Gene] Mudur Yardım- Çelik • Bılgı-tşlem Nail Inal 9 cısı Mine Akdag 9 Halkla llış- Bılgısayar Sıstem Mârüvet Çiler kıler Mudunı Nurten Berk»> Yayımlayaa *e Btstn: Yenı Gun Haber Ajansı. Basın \e Yayıncılık A Ş Türkocağıcad 39 41 Cagaloğlu 34334 Ist PK 246 Istanbul Tel (0 212) 512 05 05 (20 hat) Faks (0 212)513 85 95 21 M A Y I S 1995 t m s a k : 3 45 G ü n e ş : 5.34 Öğle: 13.08 Ikindi: 17.02 A k ş a m 2 0 . 2 7 Yatsı 22 0 9 MEDYACTei 5140-753-5139580-513 8460-61.Faks 5118466 hterstar güzeHeri basınla tanıştı • Istanbul Haber Servisi -Interstar'ın düzenlediği Türkiye Güzellik Yanşması'nda finale katılmaya hak kazanan güzeller. basınla tanıştı. Yanşma öncesı çeşitli konularda eğitim gören güzeller. bırbırleriyle de dostluklannı geliştirme ımkânı buldular. (Fotoğraf: KAAN SAĞANAK) AEGE'niniO.yıl kutlamalam • Haber Merkeri- Avrupalı ünıversıte öğrencılerinden oluşan ekonomik ve politık olarak bağımsız uluslararası öğrencı örgütü AEGEE'nin (Avrupa Öğrenci Forumu) kuruluşunun 10. yılı kutlamalannı AEGEE Istanbul Şubesi organize edecek. Antalya Belek'tekı Tursan tesislerinde yapılacak kültûr festivaline Avrupa'dan yaklaşık bın, Türkiye'den ıse 500 öğrencinin katılması bekJeniyor. Gösteriler, spor organizasyonlan, konserler ve turistik geziler gibi çeşitli etkinliklerin yer alacağı festival 31 ağustos- 3 eylül tarihlen arasında gerçekleştinlecek. Taylop NBC'yi dava ediyon • Haber Merkezi - NBC televızyonun çektiği "Liz: The Elizabeth Taylor Story" adlı mini dizi kurumun başını belaya soktu. Dızide, Sherilyn Fenn tarafından canlandmlan Elizabeth Taylor, "Daily Variety" dergısinin 19 mayısta yayımlanan sayısına göre, NBC kurumu ve yöneticıleri hakkında hukuk yoluna başvuracağını açıkladı. (Fotoğraf: REUTERS) beslenme • ADANA(AA)-Sağlıklı ve dengelı beslenmede konservenin önemli bir yeri olduğu belirtilerek, evlerde konserveciligin yaygın hale getirilmesinin, aileye güven ve ekonomik kolaylıklar sağlayacağı bıldirildı. ÇÜ Ziraat Fakültesı Gıda Mühendisliğı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu yaptığı açıklamada, "Türkiye'de konserve sanayi her yıl gelişmekle beraber fert başına düşen gelır gelişmiş ülkelere göre çok düşüktür" dedi. însanlar çareyi giysilerde ve şekillerde değil, kendisi ve çevresiyle uyumda aramalı Yaşam, banşmca güzeldirCEMtL tPEKÇİ Merhaba. Gene heyecan dolu günlerin içindeyim. Yaşamımda bitmeyen sınavlanmdan birinı daha hazırlama telaşı içinde, yeni koleksiyonu, tpekçe 95'i hazırlıyorum şu günlerde. Her sefer yeniden başlamak gibi ve her seferinde bitmeyecek, olmayacak diye korkuya kapılıp modayı bırakma karan almak, herhalde yaşamımın tekrâr tekrar edilen bir bölümü haline geldi. lpekçe, yıllann bırikimini ve yıllann bende bıraktığı ızlen kumaşlarla şekillendiımek adına yola çıktığım bir öykü. lpekçe uçuşmalıydı, lpekçe bolluk olmalıydı, tpekçe kumaşlarla sonsuza uzanmalıydı. Gıyim Sanayicilen Demeği'nin sponsorluğunu üstlendiği bu defılede, yaşamımın en mutlu anını dilediğımce kumaşı verdikJerinde yaşadım dersem inanın ağnni7a almayın." Tam bir şey söyleyecekken, sağolsun kurgulu makıne gibi devam etti: "Dekolte hiç sevmem, kapalı ise ömriimde giymedinı. Uzun kollu bir şey çizmeye kalkmayın. Kısa kollu bir elbise ise beni iğrendirir." Düşünün, bir solukta boylan, foımlan, hepsinı yok eti Ben şaşkın şaşkın bakarken o hâîâ devam edıyordu. "Ömriimde canlı renkleri giymedim. Pastel renkler kadar nrfret ettiğim hiçbir şey yoktur, ara renklerin lafını bile etmeyin" dedı. Böylece bır solukta yaşamın tüm rengını sildikten sonra gayet rahat bır ifade ıle "Şimdı bana ne tavsiye edeceksiniz, lütfen bir şey ler çizin" dedi. Birden, yıllardır gülmediğim kadar gülmeye başladım. Şelalegibi kumaş Bir koleksiyonun yaşam kaynağı olan kumaşlan gürül gürül akan şelale gibi etrafima doldurdular ve ben nihayet kumaş hesabı yapmadan gönlümce canım kumaşlanmı şekıllendırmeye başladım. Böylesine güzel, dolu heyecanlan yaşarken, kağıtlann ıçine dalmış çizimlerimle haşır neşirken yaşadığım bır olayı da size anlatmadan geçemeyeceğım. Bır giysi için randevu almış bır müşteri. tüm sadeliği ve zarafeti içinde odama girdi. Alışılagelmiş sohbetten sonra, nasıl bir şey ıstedığinı sormak gafletınde bulundum. "BiliyorunT dedi. "şu anda siz bana uzun bir elbise önereceksiniz. Sakın bö\le bir şeye değinmeyin. Hele kısa bir elbisenin adını bile Yaşam bu kadar renkler, formlar, farkhhklar, uyumlar de dolu iken, bunlan görememek ve insanm çevresine böylesine dargın olup yaşam dışı boyut araması yersiz. Yaşamı fark etmek Yaşam bu kadar renkler, formlar, farkhhklar, uyumlar ile dolu iken, bunlan görememek ve etrafımızda bunca zorluklar, acımasızhklar varken, kendımle böylesine meşgul ve çevresine böylesine dargın olup yaşam dışı bir boyut aramak benı acıyla da olsa güldürdü. Insanlann ne istedığini bilmemesi ve yaşamlannı, sorunlannı giysilerde, şekillerde araması, beni her zaman şaşırtmıştır. Giysılerde çare aramak, her gün değışen moda ve yenılenen çızgıler içinde kışıyi daha denn çıkrnazlara ıtmekten öteye götüremez. Formlar ve renkler eger görüyorsak hissediyorsak, kendimizle ve çevre ile banşıksak güzeldırler. Yaşama dargınhk, yaşamı Siyah beyaz bir filmden farklı kılmaz aksi halde. Sadece giysileri tasarladığıma şükrettim. Ya bir de oyunun öbür tarafında olsaydım. lpekçe uçuşan renklı bir pazar dileğiyle. (O Formlar ve renkler eğer görüyorsak, hissediyorsak, kendimizle ve çevTeile banşıksak anlam kazanır. Insanlann ne istedığini bilmemesi ve yaşamlanıu, sorunlannı giysilerde, şekillerde araması, beni her zaman şaşırtmıştır. İlksınav bugiin Oğrenciler 'koşuya' başlıyor • Özel okullara giriş sınavı, bugün yapılıyor. Sınavla öğrencı alan 85 özel okulun 9 bın 117 öğrencilik kontenjanı için Ankara, Istanbul, Izmir, Zonguldak, Karadeniz Ereğli ve Tarsus'ta gerçekleştirilecek sınava 17 bin 500 öğrenci katılacak. İstanbul Haber Servisi - Özel okullara giriş sınavı, bugün yapılıyor. Ankara, Istanbul. tzmir, Zonguldak. Karadeniz Ereğli ve Tarsus'ta gerçekleştinlecek sınava 17 bın 500 öğrenci katılıyor. Sınavla öğrenci alan 85 özel okulun 9 bin 117 öğrencilik kontenjanı var. Sınav sonuçlan 17 haziranda açıklanacak. Anadolu Lıseleri Sınavı ıse 27 mayısta yapılacak. 299 bin 986 öğrencinin gireceğı sınav sonucunda, Anadolu liselenne 33 bin 732 öğrenci alınacak. Bu sınavın sonuçlan temmuz ayının ilk haftasında açıklanacak. Özel okullara giriş sınavı soru ve yanıtlannı yann gazeteniz Cumhuriyet de yayımlayacak. LJzmanlar bugün özel okullara giriş sınavına girecek öğrencilere şu uyanlarda bulunuyorlar: - Zamanı çok iyi kullanın. Bir soru üzerinde fazia zaman harcarsanız çok daha i>i bildiğiniz sorulara zamanmız kalmayabilir. - Soruyu, seçenekleri çok iyı okumadan yanıtlamayın. - Seçenekleri rastgele işaretlemeyin. Soruyu, iyice emin olduktan sonra yanıtlayın. - Özellıkle uzun sonılarda önce soru köktinü okuyun. - Sınav başladığında heyecanınızı yenmeye. sakin olmaya çalışın. l nutmayın ki sınavda çıkan tüm sorular yıl boyunca gördüğünüz konular. Anadolu Teknik. Anadolu Meslek ve Meslek Liseleri Sınavı 15 nısanda, Ortaokul Sonu Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı 16 nısanda, Ara Sınıflar DPY ve Bursluluk Sınavı 30 nısandayapıldı. Fen Lıseleri ve Anadolu Oğretmen Liseleri 3 haziranda, fikokul Sonu DPY Sınavı 4 haziranda gerçekleştinlecek. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınau'nın ılk aşaması olan ÖSS 9 nısandayapıldı ÖYS ise 25 haziranda yapılacak. Esenyurt 'temiz enerji' ile ısınacakCENGİZYILDIRIM Ülkemızde kendı alanında ılk ve ön- cü olacak, çevre kirlilıği yaratmadan temız 'ısıenerjisi' sağlayacak 180 MW kapasıtelı termik santral, Doğa Ener- ji AŞ tarafından Esenyurt'ta kurulu- yor. Iskandinav ülkelen ile Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yaygın ola- rak kullanılan ısı-güç çevrimli merke- zi ısıtma sistemi, Türkıye'de ılk kez Esenyurt bölgesindeki 14 bin konut- luk Esenkent ve Boğazköy uydu kent- lerinde uygulanarak, kesıntisiz ısı enerjısi sağlayacak. Toplam yatınm bedeli 190 milyon dolar olan proje, yatınmcılan ve uluslararası kredi ku- rumlannca finanse edilecek. Yap, işlet, devret modeü Doğan Enerji AŞ'nın Türk ginşım- cileri tarafından ülkenin enerji gerek- sinimine katkıda bulunmak düşünce- sinden hareketle oluşturulan ve yap- işlet-devret modelı çerçevesinde ger- çekleştinlecek Esenyurt Termik Sant- ral Projesi, ABD'nin önde gelen özel enerji üretim şirketlennden MISSION Yabnm bedeli 190 mflyon dolar olan proje, vaüruncılan ve uluslararası kredi kurumlannca finanse edilecek. Energy ortaklığı tarafından tesis edı- "lip işletilecek. Temeli bugün Başbakan Tansu Çil- ler, CHP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Deviet Bakanı Hikmet Çetin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba- kanı Veysel Atasoy tarafından atılacak Esenyurt Isı Birleşık Çevnmli Termik Santralı, ısı üretimine 1997 başında, tam kapasite ile üretime ise 1997 or- talannda geçecek. Termik santralda elektnk ve ısı, yüksek verimlilikte, çevre dostu, birleşık çevrimli gaz tür- bini teknolojisi ile üretılecek. Doğalgaz yakıtlı modelde, ısı geri kazanımlı kazanlarda gaz riirbinleri atık ısısı vasıtasıyla üretilecek buhar. buhar fürbininde elektnk üretiminde kullanacak. Kentlerin, bacasız kent olarak inşasma yön vereceği belirtilen bu sistem, konutlarda ve sanayideki baca gazını ortadan kaldıracak, böy- lece şehirlerdeki hava kirliliği müca- delesi yalnız egzoz gazlan ile günde- me gelecek. Termik santralın 1 milyar 300 milyon kwh'lik yıllık elektrik üre- timinin tamamı, Türkiye Elektrik Ku- rumu'na (TEK) satılacak. Isı bırleşik çevrimli termik santra- lın atık enerjisı kullanılarak ısıtma ve sıcak su ihtiyacı karşılanacak olan Esenyurt'a sistemin getireceği avan- tajlar özetle şöyle sıralanıyor: - tşletme maliyetinin ve birim ba- şına ödenecek aylık gider masrafla- rının düşfik olması. - Bakım onanmının periodik ve sis- temli olacağı için kolay ve süratli ol- ması dolayısıyla ömrü uzun olacak - Her birim hacmin altında olma- sı gereken kazan dairelerine ihtiyaç olmayacağı için bu hacimler spor, eğitim, Nikama, kurutma, malzeme deposu, yardımcı tesisleri olarak kültürel ve sosyal amaçlı kullanıla- bilecek. - Çok sayıda baca yenne tek bir ba- canın türmesi; atık gaz filitrasyonu- nun tek bir baca olduğu için kolay ve daha düşük maliyette olması. - Çevre kirliliği yaratmaması. - Baca gazı çıkış sıcaklığının kulla- nılması, santral performansının yük- seltilebilmesiyle işletme giderlerinin düşürülebilmesi. - Planlanan sistemde doğalgaz te- sisleri kent içine sokuimayacağı için altyapı ve üstyapı giderlerinden ta- sarruf edilecek olması. Yetkililerin verdiği bilgiye göre sıstem, elektrik üretirken açığa çıkan atık enerjinin ısıtmada kullanılması, ısıtma için kullanılan enerjinin tasar- ruf edilmesini sağlayacak. Günde 10 saat, yılda 150 gün. kullanımda yüz- de 90 verim öngörülen sistemde, bır dairenin senelik gaz ihtiyacı 2 bın metreküp olacak. Istanbul'da ortala- raa 2 milyon 500 bin konut olduğu göz önüne alınırsa bir yılda yalnız lstanbul'da doğalgaz kullanımında tasarruf edilecek tutar, 1 milyar 187 milyon 500 bin dolara ulaşabilecek. Ülke genelinde düşünüldüğünde elektrik üretimı yanında kombine birleşık çevrimli doğalgaz sistemi santralı, ülke ekonomısıne dış borç- lanmanın azalması, ithalat-ihracat dengelenmesi gibi büyük faydalar sağlayacak. Toplu konut projelerinde yaptığı öncülükle tanınan Esenyurt Beledıye Başkanı Dr. Gürfoüz Çapan. bugün temeli atılacak termik santralla ılgıli yaptığı değerlendirmede, Esenyurt'a çagdaşlık kazandıracak böyle bır te- sıse sahip olmaktan çok mutlu ve onurlu olduklannı belirtti. Uzmanlar, evde beslenen hayvanlarla ilgili 'kist' ve 4 kuduz' korkulannın yersiz olduğu görüşünde Evefl dostlardan kaygılanınayın!.•• Eski kuşaklann ileri sürdüğü 'evde beslenen hayvanlann kist ve kısırlığa yol açacağı' görüşüne şiddetle karşı çıkan veteriner hekim Ayşe Tosun Köse, evcil hayvanlann kuduz olmasının da çok zor olduğunu belirtiyor. YÖRÜKHANÜNAL İZMİR- Ev içinde kedi-köpek bakan aı- lelerin sayısı gün geçtikçe artsa da, bu hay- vanlann insan sağlığı üzerindekı etkilerine yönelik korkular hâlâ sürüyor Gerekli ön- lemlerin alınması durumunda çekinecek hiçbir şey olmadığını belirten Veteriner He- kim Ayşe Tosun Köse ise, tüm ailelere bu küçük dostlardan edinmelerim önenyor. Özellikle, bu tür hayvanlan evin dışmda görmeye alışmış 'eski kuşaklar'ın ilen sürdüğü 'evde beslenen hayvanlann kist ve kısırbğa yol açacağı' görüşüne şiddetle kar- şı çıkan Köse. bunu şu örnekle açıklıyor "Fransa ve İngihere'de yapılmış bir calış- ma var. Orada ev lerin çoğunda bir kedi ve- ya köpek, bazen de her ikisi birden bulunu- yor. O ülke insanlannda parazital kist olay- D o e Show'a protesto rPf. ? ! 0 | r £ ^ ^ O *r olarak duzenlenen " Dog Show" dun baş- ladL 1 milyon lira kaynt ücreti, 400 bin lira giriş ücreti olan S>\issoterdeki yarışmaya uluslararası geçertiliği olan aşı sertifikasına sahip ve 6 aydan büyük köpekler kaüla- biliyor. bginin fazla olmadığı yanşma, dün bir gnıp hayvansever tarafından otel önün- de yapılan gösteriyle protesto edildL (Fotoğraf :KAAN SAĞANAK) lanna hiç rastlanmazken, eve kedi ve köpek almayan Anadolu insanuıda bu oran çok daha fazla oluyor. Bu insanlaruı evde besle- dikleri hayvaniarla sürekli ilişki içindeotana- lanna karşın, sağlık sonınlanyla karşılaş- mamalannın nedeni gerekli önlemleri al- mış olmalandır." Halk arasında en çok korkulan hastalığın kedi ve köpekten bulaştığı söylenen'kist' konusu ıse Köse'ye göre "dayanaksız" bir yaklaşım. Çünkü kisti yapan tüyün kendi- si değil. Hayvanın bağırsaklannda \arolan parazit yumurtalan, yine hayvan tarafın- dan vücudun çeşitli yerlerine bulaştınlıyor. Daha sonra hayvanı seven kişinın ellerine geçen bu yumurtalar, açık bir yara aracılı- ğıyia -ki bu da kolay değil- iç organlara yerleşiyor ve kist oluşumuna yol açıyor. Köse konunun aynntısını şöyle açıklıyor: "Hayvanm bağırsaklannda yer alan pa- razitlerin olgunlaşarak \umurta saçacak duruma gelmeleri üç ay lık bir süreyi kapsn yor. Veteriner hekimce her üç ayda bir ya- pılacak iğne, bu tehlikeyi bürünüyle engel- liyor. Ondan sonra tüyler yumak yumak yutulsa bile sorun yaratmıyor.". Korkulan bir dığer unsurun da "kuduz" olduğunu belirten Köse, sözlenni şöyle sür- dürüyor: "Bu hastalığa evcil hay^-anlarda rastlama olasılığı çok az. Çünkü kuduzun geçmesi için, hayvanın mutlaka kuduz olan bir başka hayvan tarafından ısınlması ge- rekiyor. Vani kan yoluyla geçmesi şart Ev- cil hayvanlann da sahiplerinin gözetiminde dışanya çıkması. buna büyük ölçüdc engel oluyor. Aynca bu hastalığın da her yıl tek- rarlanan bir aşısı var."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog