Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

T U R K I YE Y U K S E L E C E K IVAYIN!eğitime yatırım yapma zamanı ondört başarı yıldan bu yana YA-PA ile tanışan bir çok aile ve mutlu çocuk yetiştirmenin gururunu yaşıyor. Hizmerierimizi ülkenin her köşesinde 0-7 yaş çocuklanmıza ulaştırmayı hedefledik. girişimcilik ruhu taşıyor, çok çalışıp çok kazanmaktan korkmuyorsanız, kendi işinizin sahibi olmak hemde imtiyazlı bir şirkeiin deneyimlerinden yararlanmak istiyorsanız ve aşağıda belirtilen şartiara da uygunsanız ne îş yapmayı aramaktansa SİZ YA-PA'YI ARAYIN... HEDEFIMIZ 0-7 YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR1N TÜKETTİĞİ TÜM ÜRÜNLERİN BULUNDUGU MAĞAZALAR ZİNCİRİ 1. Sağhk 2« ICIIIIZHK 3. Gtda 4. Gryim 5. MobUya U R U N Y E L P A Z E S l : KİTAP - K1RTASİYE - OYUNCAK 3 yıl içinde, çocuğun gelişim süreci önem sırostna göre: DİŞ MACUNU, F1RÇAS1, BİBERON, EMZİK, vb. ÇOCUKBEZLERİ, ŞAMPUANİ, SABUN, vb. MEYVE SUYU, SÜÎ VE SÖT ÜRÜNLERİ, BİSKÜVİ vb. ÖNİÜK, KIYAFET, KUNDAK, TUIUM, vb. ÇOCUKODASl, MOBİLYA VE AKSESUARLARl Konubnnda hizmetvermeyi phnbmış bulunuyoruz. Bölgesel aynmlan merkezimizce yapılmış bulunan İstanbul: Kartal, Pendik, Üsküdar, Beykoz, Beşiktaş, Levent, Sanyer, Beyoğlu, Şişli, Fcrtih, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Çatalca, Silivri, Şile, Ankara : Keçiören, Yenimahalle ile, TÜRKİYE GENELİ MÜNHAL İL ve İLÇELER'de... NOT: YA-PA JUNIOR ve YA-PA CORNER müracaattannızı mevcut bayilerimizin bölgelerine de yapabiiirsiniz. 1. YA-PA ÇOCUK MAGAZA5I YETKlü SATICI (BOLGE SORUMLUSU) • ^Ae^keze boğlı olarak çalışan. Q En az 100 m2, cadde üstü dükkan (kira durumunda en az beş yıllık kira sözleşmesi) • Toptan ve perakende satışlann yapıldığı • Stahon wagon otomobil • En az üç eleman (çocuk gelişim uzmanı ve 2 eleman) • 750 ürün çeşidinin bölgesinde toptan ve perakende satışmı gerçekleştiren, • Standart dekorasyon ve işletim sistemiyle çalışan • Belirlenmiş bölge sınıHarında faaliyet gösteren ünitedir. • Bölge büyüklüğüne göre belirlenecek işletme sermayesi garantisi. • İşletmeci kendisine verilen bölgede merkezi temsil eder. • Okul, comer satışlarından ve kampanyalann yürijtülmesinden sorumludur. 2. YA-PA PERAKENDE MAGAZASI (YA-PA JUNIOR) • Büyüklük sınırlaması olmayan mağazada yalnız YA-PA ürünlerinin perakende olarak sahldığı. • Standart dekorasyon ve işletim sistemiyle çalışan • Izin dahilinde YAPA ÇOCUK Mağazalanna bağlı olarak ve buralarda YA-PA üriinlerini sadece tüketic'ıye pazarlayan ünitedir. (Yetkili satıcı yoksa merkeze bağlı çalışır.) 3 Mağazasındaki satıştan sorumlu • Çocuk Gelişim Uzmanı çalıştırma garantisi istenir. • Toptan satışyapmayan. 3 Müstakil bir iş yerinde YA-PA JUNIOR ismiyle raaliyet gösterir. 3. YA-PA CORNER • Büyük kitapçı, Market ve alışveriş mağazalarının içinde, • Şehirler arası karayolları üzerinde yer olan konaklama yerlerinde • YA-PA tarafından yaptırılan standart reyonlu ve ışıklı reklamlı. Q İzin dahilinde YA-PA ÇOCUK Mağazalanna bağlı olarak çalışan ve buralarda YA-PA ürünlerinin perakende olarak pazarlandığı ünitedir. ZAMANIAMA • 1 -30MAY1S1995 • \ - 15HAZİRAN • 15-30HAZİRAN • İTEMMUZ- 10AĞUSTOS FRENCHISHER CXJYURUIMASI VE ADAY MÜRACAATLA.RININ KABULÜ ADAYLARIN KARARLAŞTIRILMASI • SÖZLEŞMENİN İMZASI AAAĞAZAIARIN ÇİZİMİNİN TASARIANMASI DEKORASYONA BAŞLANMASI ^^AĞAZAL^RIN HİZMETE AÇIUŞ1 VERIMUUGI GEUŞTIRME SEMINERURI 15- ^6TE^AMUZ 17- 18TEMMUZ 29-30TEMMUZ 31 TEMMUZ - 1 AĞUSTOS 5 - 6 AĞUSTOS 7 - 8 AĞUSTOS YENIIŞLETMECILER SEMINERI 6 IŞlfTMEaiER SEMINERI ESKİ-YENI İŞlHMECllfRİ KAYNAŞT1RMA-YENISTRATEJİLERİN BEÜRL£NMESİ SEMINERI YENİ ÇOCUK GEÜŞİM UZMANIAR1 EĞİTİM SEMİNERİ ESKİ-YENİ ÇOCUK GEÜŞİM UZMANLARI KAYNAŞT1RMA DENEYİM AKIŞI SEMİNERİ YENİ SATIŞ ELEMANIAR1 EĞİTİM SEMİNERİ ESKİ - YENİ SATIŞ ELEMANIARINI KAYNAŞTIRMA DENEYİM AKIŞI SEMİNERİ OKULONCESI EGITIMINDE BILIMSEL YAYINCIUK Cağaloğlu Yokuşu, Narlıbahçe Sok. No: 11 34410 Cağaloğlu/İstanbul Tel: (0-212) 511 86 36 - 511 34 05 Fax: 512 37 25
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog