Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makale



Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 MAYIS 1995 CUMARTESf 16 SPOR Ali Şen'in görüştüğü Adnan Polat, teklifi yönetim kuruluna götürdü F.Bahçe, Tugay'ı resmen istedi Tugay Fenerbahçe'nin gündeminde. • Tolunay'ın Trabzonspor'la yeniden sözleşme ımzalaması üzerine Şen, daha önce iki, hatta üç kez evinde görüştüğü G.Sarayh Tugay'ı dün resmen fiıtbol şube sorumlusu Adnan Polat'tan istedi. • Başkan Ali Şen, önceki gün Fenerbahçeli yöneticilere sığınan Gençlerbirliğili Tank ı Dünya Karmasfnda oynatacağını söyledi. HİLMİTÜRKAY Şımdı de Tugsıy™ Evet, Fenerbahçeli yö- netıcıler, Gençlerbırlıği'nden Tarık'tan sonra bu kez de Galatasarayh Tugay'a kan- cayı taktılar. Başkan Ali Şen'in yönetıcıle- rine. "Tolunay'ın transferini bana bırakın" demesi, ardından da futbolcunun Trab- zonsporla yenıden ikı yıllık sözleşme ım- zalaması üzenne Şen, daha önce ikı. hatta üç kez evinde görüştüğü Galatasaraylı Tu- gay'ı dün resmen San-Kırmızılı kulübün Futbol Şube Sorumlusu Adnan Pölat'tan istedi. Bu sezon Galatasaray'da 'huzursuz' bır sezon geçıren. zaman zaman kadro dışı kalan. zaman zaman da para cezasına çarptınlan futbolcu ıçın ikı tarafın yönetı- cılen arasında anlaşma sağlanırsa Tugay, önümüzdekı sezon Fenerbahçe formasını giyecek. Galatasaray'ın Futbol Şube Sorumlusu Adnan Polat, teklıfî yönetime götüreceğı- ni, tek başına karar verme yetkısının bu- lunmadığını ıfade ederek "Yönetiroden na- HJ bir karar çıkacak bilemem. Oy çoklu- ğuyla gitmesine karar verilirse o zaman ve- ririz" dedı. Ali Şen, Tugay'ın ardından Saffet'ın durumunu da sordu. Ancak Polat, bu konuya sıcak yaklaşmayarak "Hakan, Torino'ya gidiyor. Eğer bu gerçekleşirse Saflet'ibir yere veremeyiz" şeklınde ko- nuştu. Önceki gün Fenerbahçeli yöneticile- re sığınan Gençlerbirliğili Tank'ın yarın Bursaspor ıle oynayacağı karşılaşmada ta- kımdakı yennı alamayacağı öğrenıldı. Sa- rı-Lacıvertlı yönetıcıler, Galatasaray'ın devreye girmesi nedeniyle Tarık'ı Bur- sa'ya gönderme nskme gırmeyeceklerini açıkladılar. Tank Dünya Karmasrnda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen, önümüzdeki yıl Fenerbahçe forması gıydı- receklen futbolcu ıle ılgilı yaptığı açıkla- mada "Tank için ne yapsak azdır. Sözünün eri bir adammış. Tolunay gibi döneklik yapmadı. Ben ve Fenerbahçe, ne yapsak onun için azdır. Şimdi kendisini Dünya Kannas'nda oynatacağım" dedı. Anımsa- yacağımz gıbi Ali Şen, Isa ve Ofuz'u Dünya Karması'nda oynatmıştı. Başkan Ali Şen, Kubilay'ın transferı ıle ılgilı transfer söylentiler üzerine de "Bu fiıtbol- cunun tsviçreii mi. Türk mü olduğu henüz belli değil. Kendisini ne gördüm ne de tek- lifte bulundum" dıye konuştu. Cavcav'dan Fener'e dava G.Bırlığı Kulübü Başkanı llhan Cavcav Tarık'ı. 'gfivence altına almak için kaçır- dıklannı'. Fenerbahçe Kulübü yönetıcılen hakkında tazmınat davası açacağını açıkla- dı. Cavcav, yaptığı açıklamada, Gençler- birlığı'nın tanhınde ılk kez UEFA Kupa- sı'na katılma şansını yakaladığını. ancak bu şansı bazı güçlenn engelledığını ıddıa ederek şunlan söyledi. "Gençlerbirliği'nin UEFA Kupası'na katdması bazı güçler ta- rafindan engetlendi Kuiübümüzün üç nıt- bolcusuna Rahım. Engın ve Tank'a maçlar bitmeden Fenerbahçe Kulübü talip olduğu- nu açıkladı. Önemli maçlar öncesi takunın gücü azalnldı. Varın Bursaspor ile lnter To- to Kupası'na kaülmak için önemli bir maç oynayacağız. Bu karşılas,ma Gençlerbiriiği, Bursaspor \e Gaziantepspor Kulüplerini yakından Ugilendiriyor. Böylesine önemli bir maç öncesi Tank'ın kaçınlması olduk- ça düşündünicüdür. Tank, Türk futbolun- da nadir yetişen yıldızlardandır. Bu konuda Futbol Federasyonu değil. Fenerbahçeli yö- neticiler suçludur. Bu yöneticiler hakkında tazminat davası açacağını." llhan Cavcav. Tarık'ın Fenerbahçe'ye transferine karşı olmadığını ve bu futbolcunun bonservıs bedelının 100 mılyar olduğunu açıkladı. Emre oynamıyor 19 Mayıs nedeniyle dün ızınlı olan Fe* nerbahçelı futbolcular, yannkı Gazianteps- por maçınm hazırlıklannı bugün yapacak- lan son çalışmayla tamamlayacaklar Ba- basının ölümü nedeniyle geçen hafta Be- şıktaş'a karşı takımdakı yennı alamayan Emre'nın, Gazıantep maçındada forma gıymeyeceğı açıklandı Öte yandan yaban- cı oyuncu arayışlannı sürdüren İviç, Fran- sa'nın Cean takımının Slovak lıberosu Glonek'ı de begenmedı. Iviç, futbolcu ıçın "vasat" yonımunu yaptı. Hollandalı ünlü futbolcu, karannı Italyan teknik direktörün gelişine bıraktı Scoglio varsa, Gııllit G^Saray'da MUSTAFAERSOY Galatasarav'ın teknik direktör adaylann- dan Francesco Scoglio'nun şansı gıderek yükselıyor. Bunun nedenı ise ünlü Hollanda- lı futbolcu Gullit'ın. "ScoKo varsa Galatasa- ray'dayım" demesı Gullıt, telefonda görüştüğü Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Adnan Polat'a Scoglıo hakkında olumlu bılgıler verdı. Ital- yan çalıştırıcının Napolı ıle temas halınde olduğu öğrenıldı. Teknik direktör adayı 4'e düştü. Galatasaray Kulübü'nün uzun süren tek- nik direktör arayışlan sona erdı. Kulüp Baş- kanı Alp Yalman, Asbaşkan Adnan Polat \e menajer Adnan Sezgüı, son olarak lskoç So- uness'le Fransa'da görüştükten sonra dün Is- tanbul'a döndü. Sarı-Kırmızılı kulübün yö- neticılerinı. Atatürk Havalimanı'nda olduk- ça kalabalık bır medya mensubu karşıladı. Polat, burada yaptığı açıklamada, son olarak Souness'la görüştüklenni ve teknik direktör arayışlannı tamamladıklannı sö> ledı. Lıstelennde. İtalyan Scoglıo. Fransız Gi- lie, Brezılyalı Perreria ve Jngilız Souness'm bulunduğunu kaydeden Polat, "Artik arayış- lanmız sona erdi. Yönetim kurulu, 23 mayıs salı günü yapacağı toplanoda. bu 4 adaydan birisinde kesin karar kılacak \e belirlenen teknik direktörü en kısa sürede Galatasa- ray 'a getireceğjz*1 dıye konuştu. Polat, kendı- sının tercıhının Scoglıo, Perreria ve So- uness'ten binsı olduğunu vurgulayarak, "Hafta sonunda sakin kafayla düşünerek, tercihimi yönetim kurulu topİanüsında bildi- receğim. Ancak, karan hep birlikte verece- ğiz" dedı Graham Souness'ın kalp hastası olduğu ve doktorlann heyecandan uzak dur- ması gerktığinı söyledığı öğrenıldı. Polat, artık futbolcu arayışlanna yöneldık- lenni ve bır menajer vasıtasıyla Matthaeus ıçın öneri geldığını. ancak bu futbolcunun transfennı düşünmedıklennı ıfade ettı Hakan, şaşırüyor Öte yandan, babası Sermet Şükür'ün. "Hakan karannı verdi, Torino ile Başbakan- lık Kupası'ndan sonra sözleşme imzalaya- cak" şeklındekı açıklamasına karşın, golcü futbolcu dün gazetecilerin konuyla ilgilı so- rulanna, "Bana bıraksaiar. Galatasaray'dan gftmeyi hiç istemiyorum. Ancak. her yönden çok yoğun baskı alondayım. -Neter olacağını bilmiyorum. Gerçekten zor bir dönem geçi- riyonım. Bu karan ben verecegim" yanıtını verdı. Kubilay: Karar menajerimin Adnan Polat'ın anlaşacaklannı açıkladığı Kubilay'ın ıse Galatasaray'da kalıp kalma- yacağı menajennın Istanbul'a gelmesinden sonra belli olacak Almanya. Isvıçre ve ltalya'dan teklıf aldı- ğmı belirten Kubilay, Ali Şen'in yakını ol- duğunu söyleyen bır kişı ıle de görüştüğünü söyledi. Siyah-Beyazlı kulüpte transfer görüşmeleri başlıyor Beşiktaş'ta 6 oyna, kazan' sistemi ASENAÖZKAN Transfer görüşmelenne önümüzdekı hafta başlaya- cak Beşıktaş yönetımı. futbolculara 'maç başına para' teklif etme karan aldı. Transferde 'asian paymı' ya- bancı futbolcuya ayıran Sıyah-Beyazlılar, Sergen ve Alpay'ın yanı sıra yenı sezonda mukavele imzalayaca- ğı tüm oyunculara 'oyna, para al' önerisinde buluna- cak. Geçen sezon, BÂietin ve Mehmet'le de aym tıp sözleşme ımzalayan Beşıktaş yönetimi, transferdekı nakıt sıkıntısını bu şekılde çözümlemeye karar venr- ken aniaşmanın futbolcular üzerinde daha yapıcı ola- cağı görüşünde Bu transfer dönemınde. geçmış yılla- ra oranla daha farklı bır yapılaşma ızleyecek Beşiktaş, aynca futbolculara ödenecek peşin para tutannı da en az sev ıyede tutup zora düşmeyecek. Beşıktaş yönetimi, Teknik Dırektör Christoph Da- um'un "Önümüzdeki sezon Ali Gültiken'e ihtiyacun yok" şeklındekı raporu üzerine bu futbolcuya 'jubile' teklıf etme karan aldı. Yönetıcıler, B.Ah'nın Beşık- taş'a hızmetlenni göz önünde tutruklannı, bu nedenle de sezonun büyük kısmını yedek kulübesınde geçıren futbolcuya ılk önce jubile teklıfınde bulunacaklannı belırttı Yönetıcıler, B.Alf nın "Jubile istemiyorum, ben daha oynayacağım~ demesı hahndeyse bu oyun- cunun astronomık olmayan bedelle kıralık listesine konacağını söylediler. Ancak B Ali'run sunulacak ikı alternatıfı de gen çevınp "Ben Beşiktaş'ta kalmak isti- yorum" dıyeceğı kesın. Beşiktaş, şampiyonluğu şölenle kutladı Beşiktaş bir türiü atamadığı şampivonluk turunu. dün taraftanyla tnönü Stadında gerçekleştirdi. Gecenin başlangıcında Beşiktaşlı sanatçılar Mithat Körler. Nil Ünal. Zcvnep. Mustafa TopaJoğlu'nun şarkılanyla coşan Siyab-Beyazl] taraftariar, takımın sahaya çıkmasıyla sahavı, 'Yer beyaz, gök siyah' sesleriyle inlettikr. Torpiller, havai fişekİer ve yakılan meşalelerle tribünlere imzalı toplan atan Beşiktaşh futbolcular, şampiyonluk kupası ile sahada tur aüp gece\e •şampiyon' sesleriyle nokta koydular. (Fotoğraf: ALl ESER) GUREŞ YORUM / OKTAY KURTBÖKE Pınar Kuruyacak Bir Avrupa Şampiyonası daha geçti gitti. Akıllı bir yönetimle çok büyük başan kazanmak mümkün- ken bir fırsatı daha kaçırdık. Bunun nedenlerı ortada. Güreşi yakından izle- yenler, sonuçlan Türk kamuoyuna bir zafer gibi su- nan yöneticileri hayretle izliyor. Ünlü Epir Kralı Pyrrhus'un kendi ordusunun da büyük kayıp verdiği Asculum Savaşı'ndan sonra ölülerfe dolu savaş alanını gezerken zaferini kutla- yan generallerine söylediği, "Böyle bir zafer daha kazanırsam, hiçbir şeyim kalmayacak" sözünü anımsamamak mümkün değil. Grekoromen şampiyonasından sonra Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası da bana göre üzücü bitti. Dünya güreşinde birer büyük isim olan ser- bestçilerimizin iyi hazırlanmadıklannı, isimlerine ya- kışmayan hatalar yaptıklannı gördük. Güreşin son yıllarda kazandığı ivmenin ardına sı- ğınan yöneticiler, bilimi, disıplini, saygıyı, ulusal ve uluslararası lojistik desteği, güreş eğitim merkezle- rini yok ettikten sonra ne yapabilirlerdi ki? Önümüzdeki uluslararası şampiyonalardan son- ra onlar Türk kamuoyunu "Bizi FILA'nın hakem mafyası yaktı" safsatalarıyla kandırmaya çalışa- caklardır. Tıpkı altın madalyasız geçen bunca yılda söylenenler gibi. Bütün bunların yanı sıra güreşimizi yönetenler, uyarıya da eleştiriye de kapalılar. Ulusal takımımı- zın başarısı ve Türk güreşinin kurumsallaşmasını istemeyı, işlerine engel olarak görmekte ısrarlılar. Bu yazıyı Turan Ceylan'la bitiriyorum. Gerçek- ten sağlam karakteri ve yüksek teknik kapasitesi ile her Türk sporcusuna örnek bir şampiyon olan Ceylan için de bu şampiyona şanssız geçti. Gü- müş madalyayı küçümsediğimden değil, onu hep altına asılır görmek arzumdan bu. FILA tarafından dünyanın en iyilerinden kabul edilen Ceylan'a da bu yakışır. O artık büyüklüğünü her şampiyonada göstermek zorunda. Buna göre hazırlanmalı, buna göre güreşmelidir. Onun düzeyine gelmiş olanlar için güreşte hata en az düzeye inmeli, bir şampi- yon bir şampiyon gibi mücadele etmelidir. Ciddi, hatasız ve üretken. Insana ancak o zaman 'Işte şampiyon' denir. Ne diyor ozan: "Bu dövüşen yiğit Hektor'dur, ama şu atlann ayaklan altında ezilen, artık Hektor değil." BEŞİKTAŞ KAPTANI RIZA: Hakan giderse Türk futbolu için iyi olur Spor Servisi - Ayın Süper Golü Yanşması'nda. en çok tartışılan konu. Galatasaraylı Hakan'ın Torı- no'ya gıdip gıtmemesi oldu. Skoda'nın düzenlediği toplantıya konuk olarak katılan Beşiktaş'ın kaptanı Rıza, Hakan'ın Tonno'ya gitmesınin, Türk futbolu açısından iyi olacağını söyledi 3 yıl üst üste şampiyon oldukları halde, Avrupa Kupalan'nda şanssız bır dönem yaşadıklannı belir- ten Rıza, "Bu yıl şanssızlığımızı da yenerek Avru- pa'da başarüı olacağız. Amacınuz, öncelikJe ön eleme maçını kazanıp Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katıl- mak" dedı. Toplantıya katılan Beşiktaşlı Alpay ıse Hakan'ın Torino'va gıtmesınden yana olduğunu kaydetti. Ku- lübüyle sözleşmesı bıten Alpay, transferıyle ılgilı olarak da "Henüz kulübümle görüşmedim. Maçlan- mızı tamamladıktan sonra görüşmeiere başlayacağız. Ancak yönetimi biraz terleteceğirn'" dıye konuştu Türkıye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Sinan Erdem, mılli takım eski teknik direktörü Coşkun Ozan \e Antalyasporlu Ali Rıza da Hakanın Ton- no'ya gıtmesı gerektığını \urgulayarak "Hakan, Av- rupaVa gidecek futbolculanmıza hem öncü hem de elçi olmab" dediler. Eskj millı kalecilerden Turgay Şeren ise Hakan'ın Torino'ya gıtmek ıstemedığıni savunarak "Hakan gi- bi bir oyuncu 120 mflyar liraya sanlabilir mi? Galata- saray. bu paravla Hakan'ın yerini doldurabilecek mi? Öncelikle bunİann düşünülrnesi gerek. .Ancak Hakan Itarya'ya giderse Türkiye'nin tanıtımma katkıda bu- lunacak. Bu durumda devlet, Galatasaray Kulübü'ne yardımda bulunmair şeklınde konuştu. Nisan ayının golü, K. Orhan'ın Yüce Auto fırması tarafından Türk futboluna katkı amacıyla düzenlenen, 'Skoda Ayuı Süper Golü Vanş- ması'nda. Trabzonsporlu K. Orhan, nisan ayının bi- rincisi seçıldı Sporyazarlan ve otontelerden oluşan yanşmajün- sı, Trabzonsporlu K. Orhan'ın, lıgın 27. haftasında Kocaelispor'a attığı ıkınci golü. 18 oyla nisan ayının süper golü seçtı. 'Skoda Aym Spor Golü Yanşması' paralelınde dü- zenlenen Spor Fotoğraflan Yanşması'nda ise Türki- ye gazetesınden Halid Kayacan, nisan ayının bınncısı oldu. 'Skoda Ayın Süper Golü Yanşması'nda. mart ayı- nın bınncısı seçılen Antalyasorlu ,\li Rıza da ödülü- nü, Yüce Auto genel Müdürû Hasan Öztermiye- ci'den aldı. Ali Rıza, örnek bir davranışta bulunarak ödül çeki- ni Şehit Polis Ailelen Yardımlaş,ma Vakffna bağış- ladı. Türkiye basketbol şampiyonu şimdiden kollan sıvadı Ulkerspor'un hedefi artık AvrupaLEVENTYUCELMAN Potada 1994-1995_sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ülker, başansını kut- luyor. Basketbol ligine katıldığı ilk yıl fînal oynayan. ıkınci yıl ise şampiyonlu- ğu yakalayan Ülkerspor, şimdı Avrupa Kulüpler Şampiyonası"nda başarılı ol- mayı hedefliyor. Bunun için yabancı oyuncu arayışına erken başlayan Ülker, yeni sezonda kad- rosunu koruyacak. Ülker. 6 aydır temas- ta olduğu TDK Manresa'nm hem ıyı sa- vunma yapan hem de nbaundda çok ba- şanlı olan Dean Thomas'la kesın olarak anlaşmaya vardı. Ülker' ın şampiyon olmasında büyük pay sahibı olan takım kaptanı Orhun Ene, kendı kanyenndekı 3. şampıyonlu- ğa ulaşmanın keyflni yaşıyor. Orhun. "Sportmence oynadık, sport- mence mücadele ettik, Böyle şampiyon olmak büy ük mutluluk. Basketbole bu yıl gölge düştü. Ben bir oyuncu olarak bunlardan çok büyük üzüntü duydum. Burada yenmek de var venilmek de var. Fenerbahçeli basketbolcüler de alın teri döktüler bu sahada. Onlan da kutluyo- rum. Onlar bizim sahada hiçbir zaman düşmanımız değil, rakibimizdi. Biz de onlann her zaman sahada rakibiyiz. Her şeyden önce dostuz. Küçük bir camiada- yiz, o yüzden bu camianın kıymetini bil- memiz lazun. Son maçta da 2. yanda ina- nılmaz bir performans ortaya koyduk. Yoksa son maçı kolay kazandık sayıl- maz" derken kulüp başkanı Orhan Özo- kur, son maçtan bu yana tebriklen kabul edıyor. Özokur, "Ülker, kamuoyuna mal olmuş bir müessese. Biz de bu müessese- ye layık bir takım kurduk ve 2. yıhmızda şampiyonluğa ulaştık. Ancak bunun ar- kası gelecek. Avrupa'da tüm Türkiye'nin gurur duyacağı başarılara imza ataca- ğız" diyor. Okumıış: Hakkımızla şampiyon olduk Ülker Basketbol Şube Sorumlusu Yıl- dız Okumuş ıse şöyle konuşuyor, "Biz iki senedir fînal oynuyoruz. Herkes diyor ki. Ülker 2 senede buraya nasıl geldi. Bu- rada bizim 20 senelik tecrübeli bir mena- jerimiz var. C oach'umuz da yine 20 sene- lik tecrübeye sahip. Orhun'u. Harun'u ve diğer oyunculan da sayarsak bu isimlerin basketbole yılla- nm verdikleri ortaya çıkıyor. Bize yöne- tim olarak teknik yönden çok iyi öneriler getirdiler. Biz de onlann her türlü öneri- lerini yerine getirdik. Takım da zaten çok çauştı ve sanıyorum hakkımız olan şam- piyonluğa ulasök, Bu yıl Av rupa'yı da tit- reteceğiz.'' Fınal sonrası yorgun. ama mutlu olan isimlerden bınsı de Çetin Yılmaz. Yıl- maz. "Ben coach olarak son 5 yılda 4 kez final oynadım. iki kez de şampiyonluk yaşadım. Bu. yönetimden oyuncuya. ista- tistikçimizden masörümüze kadar bir ekip işinin başansı. Bunun mutluluğunu hep beraber yaşıyomz. F.Bahçe de gelebi- leceğinin en ivisine geldi. Onlan da kut- luyorum. Bu yıl Avrupa Kulüpler Şampiyona- sı"nda başarüı olmak için eümizden g'ele- ni yapacağız" diyor. Ve Ülkersrxır, daha bugünden gelecek sezonun planmı yap- maya başladı. RASGELE / RAİF ERTEM Avcıların attığı saçma, sözlert seçmedin 'Üye icrada, bekçi kapıda' yazıma yanıt geldi. Meslektaşım Av. Kerim T.Kerimoğlu'ndan. Yazımı hatırlarsınız. Üye ödentilerimi vermediğim için icra- ya vermişlerdi. Mal bildiriminde bulun- madığım için hapisle cezalandırılmamı istemişlerdi. Ben de "Bir dernek, üye ödentisini ıcra yoluyla alacak duruma düştüyse! Kapanması yakındır. Ya da başka amaçlar taşır" diye yazmıştım. Istanbul Avcılar ve Atıcılar Ihtisas Kulübü Derneği vekili olarak yanıtlıyor meslektaşım. Sicil numaramdan başlamış. Ödenti yükümlülüğümü hatırlatmış. Yasa maddelerini açıklamış. Yazısını şöyle bitiriyor: "Siz kulübe uğramaz ve ilgi duy- mazsanız ve sonra da yazınızda 'mey- dan eski tüfeklere kalacak...' derseniz, sizin haklılığınız nerede kaldı. Gelip bızlere doğru yolu gösterseydiniz. Ya- zınızda bir olumlu öneri getirseydıniz, daha çok memnun olurduk. Sayın üstadım (!) yukarıda belirtilen borcunuzu ödersenız yine de aynı ya- sanın ilgili hükümleri gereğince sanık olduğunuz suçtan (!) aklanırsınız. Emin olun doğru söylüyorum. Avcı sözü de- ğil, doğru söylüyorum. Bizden de sıze rasgele..." Güleyim mi, ağlayayım mı? "Avcı sözü değil, doğru söylüyorum" diyor. Avcılar doğru söylemiyorsa! Nasıl inandı da bu işlemlere girişti?.. Sormazlar mı adama?.. Sonra ben "Meydan eski tüfeklere kalacak" demedim, yazmadım. "Mey- dan eli tüfeklilere kalacak" dedim, yazdım. Eski tüfeklere kalsa öp de başına koy. Eli tüfeklilere kalacak! Açıklama Mahmut Kuleın'den geldi. Yenı Yüzyıl'da, pazar günleri çıkan 'Avcıların Köşesi'nde. Yüzden fazla üyenin icraya verildiğinı, ceza tehdı- diyle birçok üyenin kulüple ılişkisinin kesilmek istendiğini belirtiyor. Daha doğrusu kanıma katılıyor. Sayın Kulein yazısında "1921'de ku- rulan bu tarıhi kulübün yeni yönetim kurulu üyelerini, 1-2'si dışında eski üyeler tanıyamazlar" diyor. Nedenini de açıklıyor. Yönetim kuruluna seçil- mek için 5 yıllık üye olma zorunluğunu kaldırmışlar. Oldu bittiyle... Yeni üye hemen yönetime gırmiş. Eski üyeler bir nevi dışlanmış. Sayın Kulein, üç beş kişinin oyalan- dığı yer olduğu kanımıza da katılıyor. "Bazı yerleri rahatsız etmektedir" di- yor. Eklıyor: "İki yıl önce kulübün poli- gonunun önüne tenis kortlan yaptıra- rak, atış emniyetini ortadan kaldırma- sı, kulübün sportif faaliyetini de sekte- ye uğratması ilginçtir." Gerçekten ilginç. Avcılar Atıcılar Ku- lübü, avcılıktan atıcılıktan vazgeçmiş, tenise yönelmiş. Boşuna "Avcı sözü değil, doğru söylüyorum"demiyor meslektaşım... Vekâleten... Önerilerimi getireyim. Avcılar kulübünün yönetimine avcılar gelsin. Avcılık, atıcılık sporu yapılsın. Üyeye sevgı, ilgi gösterilsin. Sevgi, ilgi deyince Rauf Mutluay'ı anımsadım. Aramızdan ayrıldı. Bir daha dönmeyecek. Anılarda, gönüller- de yaşayacak. YÖN günlerini düşün- düm. Rauf Mutluay, Fethi Naci. Sanat söyleşılerı. Şiir gıbi. Şiir! Rasgele... İzmiTte voleybol heyecanı • Spor Servisi - A Erkek ve Bayan Voleybol Millı Takımları. Âvrupa Şampiyonası eleme grubunda ıkınci maçlannı. bugün tzmıt'te yapacaklar tzmıt Atatürk Spor Salonu'nda ovnanacak maçlarda erkeklcr, saat 14 OO'te Romanya. bayanlar da saat 17 ÖO'de Avusturya ıle karşılaşacaklar. Türkıye-Romanya maçını Gerdjıkov, (Bulganstan)- Kadır tlbeylı (Türkıye). Türkıye-Avuşturya maçını ıse Rosenthal (Israıl) - Nıhat Ermıhan (Türkıye) hakem ıkılısı yönetecek Erkek Milli' Takımı. ılk maçta Fransa'yı deplasmanda 3-1. bayanlar da- lspanya'yı 3-0 yenmıştı. Çavuşoğlu LJsesî finaMe Spor Servisi- Istanbul Özel Çavuşoğlu Lısesi, Dünya Liselerarası Basketbol Şampıyonasf nda fınale ! yükseldı. Çavuşoğlu, ^ Macanstan'ın Sopron kentınde süren şümpıyonanın yan fınal J maçında. Fınlandıya * temsılcısını 55-46 yendı. Çavuşoğlu Lısesi, fınalı fsrail-yıınanıstan yan fınal maçınm galıbıyle oynayacak ~ Voleybolda terti maçları • ZO.NGULDAK • (Cumhuriyet) - Voleybolda '• Büyük Erkekler 2. lıgi terfı maçlan. dün oynanan ikı . karşılaşma ile sona erdı 3 gün süren karşı laşmalar sonunda Marmara Kolejı bınncıhğı elde ederken Pertevnıyal ıkınci oldu 4 takımın katıldığı müsabakalarda \1armara Kolejı ıle Pertevnıyal Türkıye Ikınci Erkekler Lıgı'nde oynamaya hak kazandı. Erdemır Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda dün alınan sonuçlar şoyle. Pertevnıyal: 3 - Yenıköy. 2. lstatıstık- 0 - Marmara Kolejı: 3. Baskette yoğun mesai • Spor Servisi - (A) Millı Basketbol Takımı. Türkıye . Bınncı Lıgı'nde play-off fınal serisınm sonuçlanmasından sonra, Avrupa Şampiyonası ıkmcı . tur eleme maçlan ıçın çalışmalanna başladı. Millı takım. hazırlıklar çerçevesınde. daha önce yapılan anlaşma gereği. Beyaz Rusya Millı Basketbol Takımı "yla bugun ve yann Llker Kulübü Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak özel maçlar yapacak. Mıllıler. pazartesı günü de bır haftalık kamp ıçın Italva'ya gıdecekler. Millı takım. daha sonra Bulganstan'a geçecek Sofya'daki maçlar, 31 mayıs - 4 hazıran tanhien arasında gerçekleşecek. 'Sigaraya hayır spora evef • Spor Servisi - Millı sporcular. Sıgarayla Savaşanlar Vakfı tarafından düzenlenen toplantıya katılarak, gençlere, "Sıgaraya hayır. spora evet' mesajı verdiler. ; Vakfın. Akmerkez'deki 1 stadında düzenlenen toplantıya, millı futolculardan G.Saravlı B Hakan, Bülent. Saffet. Sedat. Suat. Tugay, Beşiktaşlı Ertuğrul. millı takım antrenörü Rasım Kara. millı • takım doktoru Mehmet Kurdoğlu, F Bahçelı basketçıler Hüsnü. tbrahım ve Cenk Renda katıldı F. Bahçeli Oğuz ve Aykut ıse toplantıya yetışemedı Halı Saha Futbol Turnuvası • Spor Servisi - tstanbul Barosu Spor Komısyonu tarafından düzenlenen geleneksel 5 Halı Saha Futbol Tumuvası bugün başlayacak. Turnuvanın ilk maçı saat 11.00"de Kadıköy Beledıyesı Kalamış Spor TesıslerTndeBaro Başkanı - Turgut Kazan'ın aç111şıyla ; başlay acak. GÜNÜNPROGRAMI Atıcılık 10.00 Gençlik ve Spor Bayramı Kupası (Istinye) Yüzine 10.00 Gençler Turnuvası (Ataköy) BinkiUk 11.00 Binicilik yanşmalan (Maslak) TV'DE SPOR TRT 1 20.45 Günun spor haberleri. TRT 314.50Atyanşlan. 18.00 Türkiye-Romanya erkekler voleybol karşılaşması, 20.00Türkiye- Avusturya bayanlar voleybol karşılaşması, 22J0Almanya ligi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog