Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

' 20 MAYIS 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜNTÎ TELEVIZYON 15 İLMLERİ Turist Ömer Boğa... 09.00 Kanal D Macera ©Turist Ömer'in tspanya"da geçen macerası. Hulki Saner'in yönet- menligini yaptığı filmde Sadri Alışık ve Fatma Belgen rol alıyor. (1971) 10.401 atv /Araştırmacılar Aynntı yanda Apaçi Savaşı 10.50 Interstar VVestern 5 (Battle at Apache Bass) - Kjzılderililerle savaşı engellemeye ça- hşan adamın mücadelesi. George Sherman'ın yönettiği filmde Jeff Chandler, John Lund oynuyor. (1952) Asrm Soygunu 12.40/03.15 Kanal 6 Macera /T7\ (BejewelJed>- Mücevherlerin bulunduğu kutular kanşınca heyecan- ^Z/ lı bir kovalamaca başlar. Terry Marcel'in yönettiği filmde Emma Samms, Denis Lawson rol alıyor. Yıldızlann Ötesinde 13.50 Kanal D Bilimkurgu (Beyond the Stars)- 17 yaşındaki bir gencin uzay merakını konu alan bilim-kurgunun yönetmeni David Saperstein. Oyuncular Mar- tin Sheen, F. Murray Abraham, Christian Slater ve Sharon Stone. Köftehorlar - 3 16.00 atv Güldürü (Meatballs - 3) Bir barda yöneticilik yapmak için mücadele veren iki gencin gûldürûsü. George Mendeluk'un yönettiği filmde Sally Kellerman, Shannon Tweed. Patrick Dempsey rol alıyor. Yaban Ateşi 16.25 TRT 2 Macera (77) (>Vildfeuer)- Köyünden aynlan genç kız. kendine farklı bir hayat V3/ kurmak istemektedir. Jo Bainer'in filminde Anica Dobra ve Carl Tessler var. Çılgın Yenge 16.50 İnterstar Güldürü İ ^ Yönetmenliğini Sami Güçlü'nün yapmış olduğu keyifli bir kome- Vîiy di ekrana geliyor. Başrollerini Gafur Uzuner ve Tulu Çizgen bir- likte paylaşıyorlar. Taşı Toprağı Alün... 17.50 Kanal D Güldürü @Köyden kente göç eden bir kan-kocanın öylcüsü. Orhan Aksoy'un yönettiği filmde Levent Kırca, Ayşegûl Atik ve Erol Taş rol alıyor. (1978) atv 7Q.4ölBüyük ölçekli filmde, uygarlık ve yabaniliğin zıtlığı başanyla yansıtılıyor Ford'dan 'siirsel westeırr> The Searchers / Yönetmen: John Ford / Senaryo: S. Nugent / Görüntü: VVinton C. Hoch / Müzik: Max Steiner / Oyuncular: John VVayne, Jeffrey Hunter, Natalie Wood, Vera Miles, Ward Bond, John Qualen, Henry Brandon, Antonio Moreno / 1956 ABD yapımı, 119 dakika. SEVİN OKYAY 21.00/TRT 3/Metro Aynntıyanda Binlerce Alkış 21.45 HBB Müzikal /TT\ (Thousand Cheers}- Müzikallerin altın çağını yaşadığı dönemde vi' çekilen filmde. sirkte çalışırken orduya katılan sanatçının macera- lan anlatılıyor. G. Sidney"in yönetiminde Gene Kelly ve Mary Astor var. 22.551 TRT2I İki Film Birden Aynntı yanda' 23.50 / Show TV / Et Aynntı yanda Tutsak Kadmlar 24.00 Kanal D Erotik O \ (Purgaton)- Yanlışlıkla hapse giren iki kadın kurtulmak ıçin el- \ZS lerinden geleni yapmaya hazırdırlar. Lavvrence Denton'un filmin- de Tanya Roberts başrolde. Destek Ateşi 00.30 TRT 1 Gerilim /TT\ (Backfire)- Vietnam'dan döndükten sonra savaşın izlerini sileme- \Zs yen adam yeni yaşamına uyum sağlayamaz. Dilbert Cates'in yö- nettiği filmde Karen Allen ve Keith Carradine rol alıyor. Amerikalılar 00.35 atv Dram (Glen Garry Glen Ross)- Acımasız Wall Street dünyasında yaşa- nanlann dramatık olarak yansıtıldığı filmde birçok ünlü bir arada. J.Foley'in filminde Al Pacıno, Jack Lemmon ve Alec Baldvvın var. Ölümden Yaşama 01.30 Kanal 6 Gerilim (Created to Kili)- Bir doktorun, üzerinde deney yaptığı köpek ve kızla olan ılişkısıni anlatan filmin yönetmeni Ralph Nelson. Baş- rollerinde Rock Hudson ve Diane Ladd rol alıvor. izleyin Q Yerli Orta Halli O Yabancı Değmez Amerika"nın bir numaralı \vestern şairi John Ford'un filmi, karanlık- ta, Maı Steiner'in dokunaklı müzı- ği eşliğinde başlar. Bir kulübenin ka- pısı açılır, uzakta lcurak Monument Valley bütûn güzelliğiyle görünür. Bir kadın silueti kapıda belirir. Çok uzaklarda, at üzerinde yaklaşan mi- nicik bir şekil görülür. Kadın, kuş- kuyla "Ethan" diye seslenir. Bini- ci atmdan iner ve eve doğru yürûr. lç savaşın bitmesinden üç yıl sonra eve dönen güneylı asker Edwards'dırbu. Kadın da onun kardeşinin kansı Martha (Dorothy Jordan). Çocuk- lar (ıkı kız. biroğlan). "Ethan Am- ca, Ethan Amca!" diye bağnşır. Bu arada çevredeki Komançi ka- bilesi savaş ilan etmiştir. Ethan, ya- nına çiftlık sakinlerinden genç Mar- tin'i alarak (Jeffrey Hunter), keşif gezisine çıkar. Geri döndüklerinde herkes öldürülmüş, iki kız da kaçınl- mıştır. Komançiler çiftliğe saldır- mıştır. Ablanın cesedi bulunurve gö- mülür. Küçük Debbieyi (Lana Wo- od) aramaya başlarlar. Mevsim dö- ner. kış gelir. Ararna ekibindekilerin çoğu gen döner. Ama Ethan ve Mar- tin, arayışlannı yıllarca sûrdürûrler. " Araştırmacılar", büyük ölçek- li bir vvestern. vista vision-technico- lor görüntüler eşliğinde ABD'nin John VVayne (solda), kendine uyan bir tiplenıe çiziyor "Araştırmacılar'da: Sessiz, yalmz, acı çekmiş, anlaşılmaz ve de esrarengiz iz sürücü... Belki de unutulmaz karakterini canlandırdığı filmde VVard Bond ise ünlü oyuncuya eşlik ediyor. TKT3 21.Ö0\ 6 MeW dünyası Metro Subvvay / Yönetmen:Luc Besson / Oyuncular: Christophe Lambert, Isabelle Adjani, Richard Bohringer, Michel Galabru, Jean-Hugues Anglade, Jean-Pierre Bacri / 1985Fransa, 104 dakika. heybetiyle izleyiciyi etkileyen gü- neybatısında dolaşıyoruz. Sınırda yaşama ilışkin ılginç vinyetler de var. "Shane" geleneğinde bir film. Hayli uzun da. Yer yer tekrarlara saplandığı oluyor. Buna karşılık, kurgusu hızlı ve ekonomik. Temel- de basit olan hikâye, yeterince açık- lanmamış incelikler taşıyor. Aynca, geleneksel vvestemlerdeki uygarlık ile yabanilik arasındaki zıt- lık, hiçbir filmde dramatik ve görsel olarak bu kadar çarpıcı biçimde res- medilmemişti. Ethan, kendini uygar- lığın bir temsilcisi olarak görüyor. ama becerileri onu yabanıllığın güç- leriyle aynı safa koyuyor. Nerede ba- nş içinde olacağinı, kabul göreceği- ni kestiremiyor. Böyle bir yer yok zaten. Kızılderili kanı taşıyan birini, ailenin bir mensubu olarak kabul edememesi, ona bir yanaşma gözüy- le bakması da 19501i yıllarda ABD'de yurttaşlık haklan ve bütün- leşme konusundaki gerilimlerin bir yansıması. Bütün bunlara rağmen, Araştırmacılar'da süvariler de gele- neksel western kahramanı da eleştı- rel bir ışık altında sunulduğu gibi yerlilerin bakış açısı da göz önüne alınıyor. Ford, özellikle fınalde iki görüşü dengelemeye çalışmış. Fil- min dram ve mizahı konusunda da benzer bir çaba içinde. Temelde bir trajedı olan filmı, bu şekilde yumu- şatma girişiminde bulunmuş (Komik unsuru, Hunter'in oynadığı Martin sağlıyor). Alan de May'in romanın- dan uyarlanan "Araştırmacılar"da John VVayne, kendisine uyan birtip- leme çiziyor: Sessiz, yalnız, acı çek- miş, anlaşılmamış, esrarengiz iz sü- rücü. Ethan belki de Wayne'in en unutulmaz karakteri. Söylemek is- tediklerini daha çok duruşu, yüz ifa- desi ve belli belirsiz jestleri ile anla- tıyor. Ford'un şiirsel, görsel duyar- lılığı da buna katkıda bulunuyor. Film, John VVayne'in, fonda vvestern ufukları ile renkli vista-vision birçok çarpıcı portresiyle bezeli. TV Servisi- Ardındaki serseri- lerden kaçan eksantrik bir kahra- man, geceleyin Paris metrosuna sığmır. Besson'u Türk ızleyicile- rine tanıtan ilk film. "Metro". Kasa soyguncusu Lambert'in met- roda yaşadıklannı ilk kez videoda izlemiştik. Sonra televizyonda da gösterildi. Lambert, Paris metro- suna saklanır. Bir işadamının ka- nsına (Adjani) âşık olmuştur, on- dan kaçar. Aynı zamanda kadının kocası, peşine adam takmıştır. "Metro"nun sorunu aksiyo- nundan ya da görüntülerinden kaynaklanrruyor zaten. Hflcâye kendi akışı içinde bir mantık ızli- yor. ama alh boş. Yönetmenin bir- çok filminde bıze hıssettırdiği. "Deep Blue"da ise hiç peşini bı- rakmadan izlediği o "sonuna ka- dar gitme" duygusu, burada za- yıf kalıyor biraz. Oysa onun film- lerinın gerilimini, hikâyenin ken- dısinden çok, kahramanlannın bir şeyin en sonunu (bu son ölümün ötesinde de olsa) bulma yolunda- ki tutkulan yaratır. Lambert ise üs- tüne gitmekten çok, kaçma yanlı- sı. Ama "Metro"' sonuç olarak bir Luc Besson filmi. Yanı seyir zev- ki olan, insanı heyecanlandıran, gözü hoş tutan bir film. Oyuncu- lan da filmi bir kademe daha yük- seltiyor. Eğer izlemediyseniz, ka- çırmayın deriz. ShowTV 23.50 Ferreri'den yaşanmış bir film Bedensel bütünlük Sevgilisinden ayrümamak için onu yiyen adamın öyküsünün anlatıldığı filmde Dellara ve Castellito var. T\' Servisi - Paolo, gündiizleri be- lediyede çalışan bir mimar, geceleri ise bir barda şarkı söyleyip komed- yenlik yapan iki çocuklu yeni boşan- mış genç bir adam, Francesca bağım- sızlığına düşkün, sürekli seyahat eden, bir erkekle ılişkıye girdiğinde ise yalnızca bir süre için mola veren sonra yine yoluna devam eden baştan çıkancı bir kadın. Bir gece bir barda tanışırlar. Aralannda bir elektriklen- me olur. Birükte eve kapanırlar. Yal- nızca yemek almak için dışan çıkar- lar. Ve özellikle de et alırlar. Günün birinde her şey biter. 1981'de Paris'te doktora eğitimi yapan 32 yaşındaki bir Japon öğren- ci, Hollandalı manken sevgilisini öl- dürdükten sonra cesedini parçalaya- rak yemişti. Yakalanan çılgın âşık. kendi inancına göre çok sevdiği ka- Flesh / Yönetmen: Marco Ferreri / Oyuncular: Francesca Dellara, Sergio Castellito, Philippe Leotard 1993 Italya yapımı. dınla bedensel bütünleşmeyı-bırleş- meyi sağlamak için bu vahşi cınaye- ti işlediğini itiraf etmişti. Delicesıne âşık olduğu kadından aynlmamak için onu öldürüp yiyen adamın öyküsünü Italyan yönetmen Marco Ferreri, 1991'de beyazper- deye aktardı. Film, yarı erotik, yan komedi -ve tabii ki genlimden oluşuyor. 2 9 3 8 9 7 8 ( 3 H « T ) 1994 VENEDİK FİLM FESTİVALİ ALTIN ARSLAN ÖDÜLÜ 1995 EN 1Yİ YABANCI FİLM OSCAR ADAYI BIZİM TlYATRO TRT2 22.55 yargıYaşam ile Ölüm Arasındaki Seçim YA6MURDAN ÖNGE"Befone The Rain" YÖNETMEN MlLCHO MANCHEVSKI GREGOIRE RADE KATRIN COLıN SERBEDZıJA CARTLıDGE BEYOĞLU (25132 40) 12 15 M 30-Î6 45-'9 CK>-21 "5 I Yazan. BsUTy CollblS, Türkçen. Enver Yöneten tv Oynayan: Zafer Diper (I9»6»7 Aeml Dilllgtl Tty*tra OdUlt) 6 - 20 - 27 Msp» -me 3 Haziran *95, OuBMttsi gâ&Ieri saat 15.00 ve 19.00'^ Büeıkr Aksuufo 100.0COHad>nıaU!j < vtrj Kan saiaptesi ıçm bBefer n«X) Tl4 llMleklurker.ii ROSA MMMIHJUG YAZAN t REKİN TEKSOY YÖNETEN t Y. KENAN IŞIK 20 NİSM • 22 H*riS 18 Mayıs Persembe 15.30 • 21 00 19 Mayıs Cuma 15.30- 21 00 20 Mayıs Cumartesı 15 30 - 21 00 21 Moyıs Pazar 15.30 KÜÇÜKSAHNE - ATLAS PASAJI / BEYOĞLU TIL.-251 85 87 TX.K0lT0tlAKANUdl VI L>K'lt^''MKATUÜUUİU tki Film Birden AKSAMAT, lıılkial CaıUttt Styogtu Islan Tei {Û212! 252 İ5 00-9I-O2 AK SaaıHD, SiBUçıaut Yıa Kültür Sanat ilanlarınız için 293 89 78 (3 hat) KIMO?NAZ ERAYDA Cumarlesı-Pazar 2C Î1 IstantHi Saiat Ueıkezı KUMPANVA SAHNESI Sa^ızağacı Caü Eskı Çesme ScA 12 Taflabaşı; T*sım ( O212) 235 54 07 (Kjltjr BaKanftğı nın kaikılany'31 SEKİZİNCİ SAAT Bır kadm kımlıgı b» erkek kımka Lzennde bmlerce yıl sCren erke* egemen top<umuıi rfkamını nasd alaMr7 Kuşl''jsuz "nafazj tır Fakat son yıllaröa bır çerçeğı değışık bır ta/gu te^nj§ı ıJeanstanftm &mntz kadn erhel' ""«rtıesın ıigsm ceVecek 'Braz hasta riı'nlu ıe mazcnst tnr kadın olan Esra sevgıls Sınan mftaşkab«r kadınlabırıkteolmasına başlangıı;tase(ttep«ı göaerseOe zamanla sevdıgı erteğır yaptıgı herşeyı kabullen» Snan, Esra nm bu marai' tuftusu karşısında çareyı akıJ fıasEanesıne yatırma* f ;3 butur Bır yıl sonra Esra. hasıanecten aynlj ve Sınan'a telefoneder Hersaalbaşı ara-yacaûını /erırv sövtevecegını ve her saal 'j»ku ılaa ıçecegım bıldınr S saat sürecek bır naratoo başlar Dedıklenni vapan Esfa y sehıancı saatle bulan Sınan ı korkunç bır scr be*lemekted>r Esra hala sevdığı erkeÇm onu bır daha •«kelmerr>esı ıçm «e ugradıgı harakeüenn fcün'j almak «?n Sınan m penasm kesef' Setoncı saat b» kadınm acjmascJ+öa duygusuz!jQa. se ygısızhee maçoluga karşı ıçıen ve rtaın ç'OI'Öıdır Izleyın' Etkili KonuşmaK H ! M B H S 9 R ^ n H m B 3 ^E^ESE^P R O G R A M I "ETKİLİ KONUŞMAK" Tum mesiek grubu çalışarüanna venlen bır programdır. TTKILI KONÜŞMAK" Kısa, vurucu ve harekete geçırıcı konuşmadır -ETKİLİ KONÜŞMAK" Zamanın değenıu bılen, şırket ıçı ve sosyal çevresıruie ıletışımını gehştırmek ısteyenJer ıçındır İLETİŞIM VAKFI EĞİTİM FROGRAMLARI HabskarçazıCad No 212 K 7-8 Osmanbey-Istanbul Tel 230 08 87-23012 45 Başvurulan 1-21 Mayıs 1995 Dere Başlangıcı: 22 Mayıs 1995 KursSüresi. 2av *ETKİLİ KONUŞMAK" Ileüşimsızlığin zaman kaybı dolayısıyla para kavbı olduğunu bılenlır ıçindır "ETKİLİ KONUŞMAK" Programında -Dıksıyon, -Artıkulasyon, -Ses Kontrolu, -Nefes Kontrolu, -Vucut Kontrolu, -DudakTembelbğı, -Telefon Konuşmalan, -Soru Sorma Tekniğı, -Zamanlama, -Dinleyeni Bılgılendırme, -Dinleyeni Inandırma, -Dinleyeni Harekete Geçırme, -Konuşmayı Pİanlama, -Konuşmada Akıcılık, -Psıkolojık Etkenler, -Merak Uyandırma, -Çozum Uretımınde Iletışım, -BellekGucu Sporcu dünyasına bakış TV Servisi- Vecdi Sayar'ın hazırladığı "İki Film Birden" kuşâğında "Barselo- na'92" ve "Maraton" adlı belgesellere yer veriliyor. "Barselona'92 - The Makıng of the Olympic Ceremonies- Barcelona'92" kül- türle sporu buluşturan yûzyılın en büyük gösterisi üstüne Ispanyol yönetmen Conc- ha Gonzales'in gerçeİdeştirdiği 58 dakika- lık bır belgesel. tspanya'nın Barcelona kentinde gerçek- leştirilen 1992 Olımpiyatlan'nın açılış ve kapanış törenlerinin hazırlıklan... 25 bin kişinin çalıştığı bu görkemli gösterilerde yer alan solistler, koregraflar, besteciler, tasanmcılar ve yönetmenlerin görüşleri; gösterilerden kısa bölümler... Belgeselde 22 mayısta başlayacak uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'nin konuğu olacak olan "Els Comediantes" topluluğunun tanıtıl- ması ve stadyumda yer alan, dev boyutlu sokak tıyatrosundan sahneler de yer alıyor. Aynca yaratıcılıkla paranın buluşması ve dünyanm en büyük sanatçılannın Olim- piyat törenlerindeki gösterileri de var. Filmden önce Halit Kıvanç ve Ulusla- rarası lstanbul Tiyatro Festivalı yöneticisi Dikmen Gürün Uçarer, Olimpiyat tören- leri ve 92 Olimpıyatlannın başanlı toplu- luğu "Els Comediantes" üstüne Vecdi Sa- yar'la söyleşecekler. Kuşağın ikinci filmi Maraton (Marathon) ise Ispanyol yönetmen Carlos Saura'nın gerçekleştirdiği 92 Olimpiyatlan 'nın resmı filmi. 1993 yapımı 90 dakikalık bu belge- sel-fılm de sporculann dünyasına büyük bır yönetmenin gözüyle bir bakış. Filmin belkemiğini maraton yanşı oluş- ruruyor. 42.192 kilometrelik bu büyük ya- nşın yanı sıra Saura, yüzme. jımnastik, İcü- rek ve öteki spor dallanndaki yanşmalara da yer veriyor. Saura, yanşmalardan çok sporculann dünyasına önem veriyor. zafer ve yenilgiyi görüntülüyor. TRT2 20.25] Dizi, 8 bölüm halinde TRT 2'de 6 Küçük Ağa^ yeniden TURHAN GLRK4N Bir süre önce yitirdiğimiz Tarık Buğ- ra'nın romanından 1983"te Yücel Çak- makh'nın 8 bölümlük TV dizisi olarak çektıği "Kûçük Ağa"da bir din adamı- nın, önceleri karşı olduğu ulusal Kurtuluş Savaşımıza sonradan nasıl katıldığı anlatı- lıyor. Yücel Çakmaklı, Türk-fslam sentezinin hayranı olarak bilinen ve bu görüşünü fılm- lerine yansıtan bir yönetmen olarak tanını- yor. Birbakıma Kurtuluş Savaş,ı destanlann- dan biri olan "Küçiik Ağa", yaklaşık 100 dolayında yerli film ve tiyatro oyuncusu, 4 bin 500 figüran ve ordu birliklerinin katı- lımıyla Bursa. Mudanya. Inegöl, Akşehir, Eskişehir, Kütahya, tzmir, lstanbul yörele- rinde çekildi ve o zamanın parasıyla 100 milyon lirayaçıktı. Osmanlı devletının Birinci Dünya Sava- şı'nda yenik düşmesinden sonra ülke, aç- lık ve yokluk içine itilmış, yurdun her ya- nı yakılıp yıkılmış, harabeye dönmüştür. Cç yıl önce cepheye çakı gıbı giden Demir- ci Salıh. 1919'da Akşehir'e tutsaklıktan Yönetmen: Yücel Çakmaklı' Yapıt- Senaryo: Tarık Buğra / Görüntü: Mustafa Yılmaz Müzik: Yalçın Tura / Yapımcı: İlksen Bektaş / Oyuncular: Çetin Tekindor, Aydan Şener, Eşref Kolçak, Haluk Kurdoğlu, Yusuf Sezgin, Fikret Hakan, Ahmet Mekin, Erol Taş ; 1983 TRT yapımı. kurtulup tek kolla ve yüzünde şarapnel par- çalannın izleriyle dönmüş, onu dört gözle bekleyen, koca&ını ve büyük oğlunu şehit vermiş çileli anasına kavuşmuştur. Çolak Salih'in kasabasında artık ttalyan askerleri dolaşmaktadır. Salih, çok güven- diği çocukluk arkadaşı Niko'nun oyunuy- la çevresinden kopup sözlüsünden aynlır ve alkolik olur. Bu arada Akşehir'e "İstanbullu Ho- ca" diye anılan Fatih Medresesi'nden ye- tişmiş Ahmet Reşit Efendi ve Dr. Yüzbaşı Haydar adlı iki kişi daha gelir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog