Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 MAY1S 1995 CUMARTESf 12 KULTUR 8. Uluslararası Yapı Kredi Gençlik Festivali'nin İstanbul konserleri yann başlıyor Yddızı bol bir festivaL / stanbul'un yaz konserleri 8. Uluslararası Yapı Kredi Genç- lik Festivali'yle açılıyor Dün Samsun'da Ankara Devlet Ope- ra ve Balesi, Solo, Koro ve Orkestra- sı'nın konsenyle açılan festival ya- nndan itibaren Istanbul'da Atatürk Kültür Merkezi, Aya lrini, CRR Kon- ser Salonu, Açıkhava Tiyatrosu'nda 15 hazirana dek sürecek. Böyle zen- gın bir festıvalle yaza girmek, mü- zikseverler içın hoş bir başlangiç ola- cak. Yapı Kredi bu yıl festivali Senfo- nık Müzik ve Oda Orkestralan, Re- sitaJler, Flamenko, Dans, Geleneksel Müzık, Blues-Caz-Pop-Rock ana bö- lümlenne ayırdı. Biz bu bölümlerden Istanbul'da Flamenko ve Blues-Caz-Pop-Rock tûrlerinde müzik yapacak isimlere göz atmak istiyoruz. Flamenkonun büyük ustası Paco De Lucia yaz programını yaparken yıllardır lstanbul'u hiç unutmuyor. Son dönemde caz arayışlanndan uzaklaşıp kendini tamamen flamen- koya veren sanatçıya Istanbul'da uzun süredırberaberçalıştığı Sextet'ı eşlık edecek De Lucia'nın Istan- bul'da seslendireceğı parçalan önce- den dınlemek ısteyenler şu anda pı- yasada bulunan LJve in America adlı kasetınden yararlanabilırler Flamenko dalındaki diğer isim Ja- vier Latorre. Ispanya'nın en ıyı dans- çılanndan bin olarak kabul edılen La- torre'ye sahnede Afrika Moreno gru- bu eşlik edecek. "YeriT ustalar Festivalde pop adı altındaki kon- ser verecek sanatçılardan BülentOr- taçgil ve Mazhar-Fuat-Özkan'ı bu kategonnın dışında rutmanın daha doğru olacağını düşünüyonız. Yaşama getırdığı yorum ve eleştı- riyle her dönem popun dışında kalan Ortaçgıl, aynı rafine müzıkle yoluna devam ediyor. Ortaçgıl, 23 mayısta John Hammond ve Ben Harper'la aynı gece sahneye çıkacak CUMHUR CANBAZOĞLU "W~ T'apı Kredi V / bu yıl ¥ festivali, -A. Senfonik Müzik ve Oda Orkestralan, Resitaller, Flamenko, Dans, Geleneksel Müzik, Blues - Caz - Pop - Rock ana bölümlerine ayırdı. Biletlerin Atatürk Kültür Merkezi, CCR, Aya lrini ve Açıkhava Tiyatrosu'nda satışı sürüyor. Ben Harper (üstte), Marillion'ın eski lideri Fish (solda) Mazhar-Fuat-Özkan ise açıkça bır soft rock grubu olarak yer alıyor yer- lımüzıktanhınde UstagıtanstlerFu- at Güner'le Özkan Uğur'un üstün performanslanna eklenen Mazhar Alanson imzalı şarkı sözleri ve bes- telerle uzun yıllardır MFÖ zirvede Son ıkı albümlen Agannaga ve Dön- mem Yoiundan'ı aynı dönemde piya- saya sürmek zorunda kalan MFÖ. bekledıği olumlu tepkiyi alamamıştı müzikseverden. Grup şımdi yenı çı- kartacağı albümle bır on yıl öncesi- ne gidip Ele Güne Karşı soundunu yakalamakla meşgul. Mustafa Sandal ıse patlayan-çatla- yan Türk popunun festivaldekı tek temsılcısı. Birçok ünlü şarkıcıya bes- te verdıkten sonra yapıtlannı kendı başına seslendırmeyi kararlaştıran Sandal. geçen yıl çıkardığı Suç Ben- de'yle zırveye oturdu. Sahnedekı sempatik hareketleri ve Atatürkçü de- meçleriyle 'halktan bir yıldız' imajı çızen Sandal'ın gecesinde Açıkha- va'nın ağzına kadar dolacağını ıddia etmek içın kahin olmak gerekmıyor. Blues köşesinde genç yıldız Ben Harper lstanbullular içın hoş bir sürpnz olacak şüphesız. Los Angeles çıkışlı Harper. davulu öne alan blues anlayışıyla dünya çapında ısım yap- mayabaşladı. Ben Harper'ın geçen ay bizde ya- yımlanan VVelcome To The Cruel VVorld albümü konser öncesı müzik- severlere iyi bır fikir verebilir. John Hammond ise blues denınce dûnya çapında akla ılk gelen ısımler- den bıri. Hammond birçok ünlünün ardındakı sıhırbaz ve usta bır gitarist olarak tanınıyor yıllardır. Blues bu yıl festivalın ağırlıklı bö- lümü olarak dikkat çekiyor. Bunda en büyük pay tabii kı iki büyük isim John Mayall ve Koko Taylor'a aıt. John Mayall. bluesun Ingıltere'de ye- şermesini sağlayan ve Eric Clapton, PfeterGreen, Mick Fleoodvrood, Mkk Taytorgıbı ısımlen müzik dünyasına sunan usta. Koko Taylor ıse kadın vo- kalde bluesun bir numaralı yorumcu- lanndan biri Müzikseverlenn bu iki sanatçının gruplanyla vereceklen konserlen kaçırmamalannı öneriyo- ruz. Cazda ise Special EFX ve New York Voices'ı dinleyeceğiz. Special EFX cazın deneysel yanından yarar- lanarak birtakım elektrıklı enstrü- manlan ve synthesızen akustık gıtar- la bır araya getınyor Modern Man- ners albümüyle tanınan topluluk farkJı yorum arayanlan memnun ede- bilir. New York Voıces adb dört kişi- lik topluluk da keşfedilecekler ara- sında yer alıyor. Rockçılar ise festivaldeki tek kon- serlennı 30 mayısta yaşayacaklar. Yes ve Genesis'ten etkılenen, onlann izin- den gıderek progressive rock'ın dev- leri arasına adını yazdıran Marillion grubunun eski lideri Fish, dünya tur- nesıne Türkiye'yi de katarak îstan- bul'a gelecek. Yeni kadrosuyla Marillion da Fish de progressive rockın zamanla içinin boşalmaya başladığını görüp diğer yollara yoneldiler. Şu ana kadar bu aynlıktan Fish'ın daha kârlı çıktığı görülüyor. Doksanh yıllarda yayım- ladığı üç solo uzunçalarla Fish söy- leyeceği çok şeyi olduğunu ispatlı- yor. 8. Uluslararası Yapı Kredi Gençlik Festivali'nin bıletleri nısan sonundan bu yana Atatürk Kültür Merkezi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu gışe- lennden temin edılebıliyor Konser günlennde ıse bıletleraynca Aya lrini ve Açıkhava Tiyatrosu'nda satılacak. 'Farklı' popçu: Bendeniz Sezen Akstı gibi şarkı söyle- meye çalışanlar kervanına 'aba- jur kız' imajıyla katılmıştı. Nes- Bhan VargKi imzalı 'imaj'a uya- rak uzun süre abajur etekligiyle şarkı söyledi Deniz Çenk. Ama bu giysıyle yennden kıpırdaya- madığından sahne gardırobunu değiştırmek zorunda kaldı. Denız, kısa sürede başanlı bır grafık çizdi ve kasetı 700 bine yakın sattı. Bu arada Ya Sen Ya Hk/le >erli rakipleri Orhan Ata- soy'la Yasak Elma grubunu ge- ride bırakıp MTV'nin uluslara- rası klıp yanşmasında Türki- ye'yi temsil etti ve 12. oldu. Pop pıyasasına bır Deniz (Ar- cak) daha gelmişti. Harun Kol- çak'la yaptıklan Biz adlı "sing- Je"da yenı adının Bendeniz oldu- ğunu ilan ettı. Bendeniz'in izlediği single politıkası da olumlu ses getirdi. Ilk kasetten sonra güncelliğini yitirmeye başladığı günlerde 'single'dakı Elimde Değil adlı parça Bendenız'i yeniden liste- lerde üst sıralara taşıdı. Ikmci albümünü 1995 başında çıkaracağını açıldamıştı. Ancak birtakım aksaklıklar sonucu al- büm iki hafta önce yayımlandı... 'Ben Deniz II' adlı çalışmada yer alan 12 bestenin on (anesinı kendisi üretmiş. Doksan sonrası yerlı popun önemlı müzikçile- rinden Ozan Çolakoğlu ve Mu- ratYeter'ındüzenlemeleriyle 12 parça da aşağı yukan aynı kalı- tede._Bendeniz bunlann arasın- dan Ümit Sayuı'ın bestesi Gönül Yareler tçinde'yi tanıtım parçası olarak seçtı. 80 Günde Devr-i Âlem, Istiyonım, Deii Yarim, Yardım Et gıbi parçalar da albü- mün ömrünü uzatacak çalışma- lar. Ancak Bendeniz, popçu şablo- nuna pek uymayan bir şarkıcı. Mustafa Sandal ve Kenan Doğu- lu gibı 'aileden' bin değil, Yon- cimik gibi 'şirinlik" de yapamı- yor. Medyanın aradığı sansasyo- nu yaratamıyor, müzik dışında aşklanyla gündemde kalamıyor. Bu nedenle müzıkal açıdan vasa- tın üzerindeki bu albümün gele- ceğıni şimdıden kestirmek zor. VfichaePdaıı otuz parçafak CD M üthiş bir gürültü; gitarlar adeta ötüyor. Birkaç sanıye sonabirpatlama... 16 haziranda tüm dünyada aynı anda piyasaya sürülecek Mkhael Jackson'ın çift CD'lik albümünün ilk 'single'ı Scream böyle başlıyor. Michael'ın kardeşi Janet'le seslendirdıği bu single 29 mayısta ABD'de satışa sunulacak. . Jackson hayranlarının uzun süredir bekledikleri albüm 'HlStory-post, present and furure Book 1' için başlangıçta yalnız hıt parçalardan oluşan bır repertuvar düşünülmüştü. Ancak Mıchael Jackson. sonra fikır değıştırerek elindeki güçlü bestelen devreye soktu ve 30 parçalık bır çift CD'de karar kıldı Otuz parçayı 'HlStory begjns' ve 'HlStory continues' adlı iki bölüme ayırdı. Binnci bölüme Beat It'den Bilhe Jean'e, ThrOler'dan Bad'e, Hıunan Nature'dan Don't Stop ThiU You Get Enough'a. Black or VVhhe'a kadar 15 hiti yeni teknolojiyle tekrar seslendırerek koydu. Parçalann hit yeni düzenlemelenni Jimmy Jam ve Terry Levvis. R. Kelly. David Foster, Brtıce Swedien, Rene ve Dallas Austin yünlendı. Plak dünyasında 'ilk kez' kkullanıldığı söylenen yenı teknolojinın ne olduğu sır gibı saklandı. Diğer bölüme de single Stream'den başka 14 tane hiç yayımlanmamış parça ayırdı. CD'yi dinleyen Amenkalı eleştirmenlere göre bu bölümde ABD'nin en başanlı siyahı prodüktörlennden R. Keüy'nin bulduğu You Are Not Alone adlı ağır parça albümün en ıyı çalışması. Noel'de single olarak piyasaya çıkacak Earth Song da eskılerden Heal The World gibı mahvettiğimiz dünyadaki ekolojık sorunlan anlatıyor: Mıchael Jackson parçada kımsesiz çocuklara da yer vermış. Projeye adını veren Quincy Jones'un elinden çıkan Historyde çok iyi parça eleştirmenlerce 'Michael Jackson'ın iki yüdır etrafinda yaratıian sansasyona yanıtian' sloganıyla tanıtılan albümde kızkardeşi Janet, geçen yılın bol ödüllü grubu Boyz II Men, Andra ve Sandra Crouch, Notorius BJ.G^ Guns'n' Roses'dan Slash ve Eddie Van Valen gibı birçok ûnlü de yer alıyor. New York, Los Angeles, Şikago ve Mınneapolis'te kaydedilen albümün videokasetı de aynı anda yayımlanacak. L.-.1 J>'fl" " 1 -Kİ/ Jackson hayranlarının uzun süredir bekledikleri albüm 'HlStory-post, present and furure Book 1' için başlangıçta yalnız hit parçalardan oluşan bir repertuvar düşünülmüştü. Rock'tabir köylükızı O nu anlavabilmek için böyle güzel bır albüm gerekıyordu .. 25 yaşındakı tngılız şarkıcı PolryJeanHarveybızde de Avrupa'yla aynı anda çıkan 3 albümü 'To Bring You My Lme'da sert gıtar darbeleri, bir org ve vurmalı çalgılann gitara harika eşlıgiyle son yıllarda ılgi duyduğu 'bhıes'a ilginç bir yorum getiriyor. Kimilen için P.J. Harvey hâlâ belli bır mesajı olmayan, fıkırleri oturmamış bin. Eleştirmenlere göre, P.J. Harvey'in müzikal açıdan •90'lann en ilginç kadın seslennden bin olduğunda bırleşiyorlar. Polly Jean'in anne ve babası 'eski' hıppilerden. 600 nüfuslu Yeovıl adlı bır köye yerleşmişler. P.J. orada dünyaya gelmış. Evde Pınk Floyd dinleyerek büyümüş. Once saksofon. ardından da gitar çalmış 1991 'de de bir grup kurarak Londra'da şansını denemeye karar vermiş. Her şey iyi gitmiş. 1992 Martı'nda ilk albümü 'Dry'ı çıkaımış. 'Dry' dünyada büyük ilgi görmüş. Ancak basın o dönemde pek tutmamış P.J.'yi. Bir dergıde 'Cehennemden Gelen Fahişe' başlığıyla bir eleştıri yazısı yayımlanınca büyük moral çöküntüsü içine giren P.J., kasabadaki evlenne dönmüş. Ikı ay elinı gitara sürmeden yaşadıktan sonra, yoğun bir çalışmaya gırmış ve 1993'te 'Rid On Me'yı çıkaımış. tkınci albüm de büyük ses getirince 'Rid On Me'deki sekız parçasının çıplak halini ve beş yeni besteyı '4- Track Demos' adıyla aynı yılın sonunda piyasaya sürülmüş... Şimdi 'To Brinğ You My Love'Ia eski punkçı kız rock'ın primadonnalığına soyunuyor. Kendı yazıyor ve söylüyor parçalannı. Ama bir Joni Mitchell ya da Suzanne Vega değil Sinead O'Connor. Patti Smidi bıraz da Diamanda Galas arası bir stili var; bıraz cadı, aynı zamanda masum bakışlı; rüya ile gerçek arasında kalan bir pes ve denn yorum 'To Bring You My Love' tam bir solo albüm. P.J Harvey. parçalann büyük bölümünde gıtar, klavye ve perkusyonlan da çalmış... Kınk aşklardan. aynlıktan, sorunlu çocukluktan, canavarlardan, sürüngenlerden söz ediyor karanlık bestelerinde. Bu albümde geçmişin punkçı tipınden bugünlere nasıl geldiğinı. 'olgunlaşımş' haliyle rock'ın zırvesıne yakışacağını müjdeliyor Polly Jean Harvey. Yeni müzik hazinesi: Internet Son günlerde hangi gazete ve der- giyi açsanız karşınıza Intemet'le ıl- gilibirhaberçıkıyor. Bilgisayaryar- dımıyla milyonlarca bilgiyi evlere taşıyan Intemet, aynı zamanda çok zengin bir müzik deposu. Müzik dünyası Internet'in gücü- nü Kurt Cobain'in öldüğü gün fark etmişti ilk kez Cobain'in ıntiharha- ben. radyo ve TV'lerden birkaç sa- at önce Internet kanalıyla dünyaya yayılmıştı. Cobain uzun süredir hay- ranlanyla Internet yardımıyla haber- leşiyordu.. Internet'te müzikseverlenn dinle- yeceğı, seyredeceği, arşivleyeceği bol müzik materyaliyle dolu. Inter- netçiler Yahoo genel kataloğunun entertaintment bölümünden müzik paragrafına girince önlerine binler- ce seçenek çıkıyor. Isteyen Internet Muskal Resources ya da Internet Musical Newsgroups'a başvurabili- yor. Yaklaşık 40 bin grupla ilgilı bıl- gilenn yer aldığı bu bölüm. her on beş günde bir güncelleştınliyor. Ay- nca The List Of Musk Mailing adlı bolümde yüzlerce yeni grubun adı. müzik türleri ve parçalanndan ör- nekler yer alıyor. Bunlarla yetınme- yenler Üniversity Of VVisconsin Parkside Music Archive'den biyog- rafilen. diskografileri, şarkı sözleri- ni ve diğer bılgileri elde edebıliyor- lar. Bitmedi; koleksıyoncular için Internet List Of Rave Recordings ve Rocknet Forum'dan geçmişin ha- berlerini, yeni çıkacak albümlen öğ- renme olanağı da var. Internet Un- derground Musk Archive ise albüm yayınlama şansı bulamayan grupla- nn müziklerini, görüntülerini ve şar- kı sözlennı ıçeriyor. Bedava müzik de bulunuyor bu kanalda. Ömeğin Rolling Stones'un 18 Kasım Dallas konsennın göriin- tülerim ve müziklerini sunuyor In- ternetçilere. Tek sorun şu anda bil- gısayardan gelen ses kahtesınin çok üst düzeyde olmaması. Ancak yetkilıler, bu sorunun da çok kısa sürede aşılabileceğıni söy- lüyorlar. Internet'le ilgilenen yerlı müziksevere düşen iki iş var, bırin- cisi TÜBİTAK yoluyla abone ol- mak, ikincisi tngilızcelerinı gelıştır- mek... röDi'ıe S E L M I GOKUŞ A N D A K Eurovision'da Yine Son'dan Sayıyoruz 40. Eurovısıon sonuçlarını, kendi görüşüme göre yorum-, lamadan önce, her yıl tekrarla- • maktan bıkmadığım, ama bir türiü nedense önemsenmeyen apaçık bir gerçeği yine vurgu- layayım: Avnıpa kapsamlı bu - uluslararası müzik yarışması, • "Eurovision Song Contest" adından da anlaşıldığı gibi "Beste ağırtıklı bir şarkı yanş- ması"d\r. Bu önemli niteliöi, THT Seçimi'nden sonra ve Ir- landa'daki Final'den önce, 1 nisan günü Cumhuriyet'teki bu köşemde dile getırerek bu yıl - Türkiye'yi temsil etmek üzere . seçilen "Sev" adlı beste konu- sunda kuşkumu belli etmış- tim? Aynı besteyi seslendiren solistimiz ve vokalistler konu- su üzennde ise dunmamıştım. Nitekim, Arzu Ece'nin gerçek- ten başanlı performansını ve yorumunu alkışlanm. Ne var ki, bu yanşmada her şeyden ön- ce 'yeni bir soluk, bir anlayış, değişik bir ritm'\e etkileyici- fazla alışılmamış ama özellikle akılda kalıcı nitelikleri olan 'toesfe'nin, sonuçlann belirlen- mesinde önemi esastıri... Işte, bu yıl birincı seçilen ve Nor- veç'i temsil eden "Secret Gar- den-Rolf Lovland'ın Noctur- ne" adlı şarkı, hâlâ anlamaktan kaçındığımız "Song Contest" yani Şarkı Yanşması gerçeği- nin en güzel ve belirli kanrtı ol- muştur. Şöyle ki, bu şarkının solisti baştaki sekiz ölçüyû (mesure) seslendirdikten son- ra susar ve beste, bir virtüoz ki- şiliğindeki kadın kemancının solosu, diğer çalgıları içeren enstrümantal bir karakter ile devam ederek, fınalinde yine şarkıcı solistin etkileyici yoru- muyla yüceliğe ulaşır. Işte ba- şarının sırnnı taşıyan "yeni bir yaratım ve güçlü-renkli ve ye- rinde bir düzenleme (aranj- man)." Bu şarkıya puan veren ülkelerin jürileri, asla "şarkıcıyı az dınledik" gibi garip bir dü- şünce ve tutum taşımadılar? Çünkü önemli olan beste idi. • Ikinci bir nokta: TRT'nin bu yıl "iyipuan alma" hedefine sa- rılma gayretı olumlu. Ancak puantajsız tek parça usulüyle seçilen "Se^"in sonradan "a/a/7/man"ınaçıkdeğışimine, . bestenin TRT yarışmasında- kinden farklı oluşuna, vokalist- lerin yenilenmesi gibi koşulla- ra olanak ve çaba sağlanacak idiyse, o zaman ne "sipariş usulüne", ne adayların önce- den yanşmasına, ne de TFtT'nin tüm çabalanna gerek vardı. TRT bir veya birkaç bes- teci ve aranjör ile birtekte an- laşır, solist ve vokalistleri de sonra seçer, olur biter? Bu öneriyi sakın ciddiye almayın. Boşuna zahmet olmasın diye söyledim... O numara Türk pop müziğinde zirveye yerleşen tzel'i Adak adlı çalış- masıyla uzun süredir kımse zor- layamıyor. Izel'in hayli gerisın- den Hovarda adlı 'single'ıyla Emd gelıyor. Bendeniz, yeni al- bümü Ben Deniz II ile üçüncülü- ğe indi. Türk sanat müziğinde Bülent Ersoy,Alaturka 1995'le haftalar- dırlider HünerCoşkuner'inBir. Evcilik Oyunu'yla, Ebru Gün-" deş'in Ben Daha Büyümedim' ın geçen haftaki yerleri değışmedi. Türk halk müziğinde ise ka- setler yine beklenenın çok geri- sinde bir satış grafiğı çiziyorlar. Diğerlerinden daha iyi satan Arif Sağ'ın Umut'u binnci, Sincanh Filiz'in Misket Düğünü ıkinci, Songül Karu'nın Orahyam Ben'ı üçüncü oldu geçen hafta Yabancı popta EltonJohn, Ma- de in England'la lıder. The Cran- berries, No Need To Argue ile ıkinci, Wet Wet Wet de Picture This'le üçüncü. Klasık Batı müzifinde BestOf Classk '94 yine bır numara. - Don Juan De Marco - Or. M. P. Soundtr. - The Mask and The Mirror- Loreena Mc Kenıth (CD) - Ateş - Ateş - Numara Yapma - Gürcan Endaş - Tanrun - Zekai Tunca -Çiler-Çiler '• - Yak Bitir - Ruhi Birkalır - Sana Söz - Ferdan - Hayat - Hasret Gültekin - S»cacık - Gönül Gül ( - Ermeni Halk Müziği - Ortaasya Türk Cumhuriyet- leri Halk Müziği - Gürcistan Halk Müziği -. - Azerbaycan Halk Müziği
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog