Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

20 MAYIS 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA 11 ANKARA kulisi IŞIK KANSU Taksi Liitfen Foto Muhabirleri Derneği'nin (FMD) ödül törenıne katılan ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Grup Başkanvekili Eyüp Aşık ve Bülent Akarcalı arasındaki söyleşı donüp dolaşıp, Başbakan ile aralanndaki giyim zevkine geldi. Yılmaz, konuyu kapatıp, şık takım elbisesiyle dikkati çeken Eyüp Aşık ile ilgili bir anıyı aktardı: "Bir gün Amerika'dayız. Lüks bir otelden biriikte çıkarken Eyüp Bey, otelin kapısında bekleyen püsküllü, apoletli, üniformalı adamın yanına yaklaştı ve 'Bana taksı çağır' dedi. Adam sakince dönüp, 'Yanlış anladınız. Ben amiralim' yanrtını verdi. Eyüp Bey, bozuntuya vermedi: - lyi, o zaman gemi çağır." Mesut Yılmaz, kahkahalarla başka tarafa yönelirken, Bülent Akarcalı ikinci espriyi patlattı: "Eyüp Bey, vejetaryen olduğu için Kurban Bayramrnda iki ağaç kesti." Provokasyon C uma namazı izni önerisinin oylamasında genel kurul salonunda görülmeyen Başbakan Tansu Çiller, sıra Vergı Yasası tasansına gelince koşarak içeri giriyordu. DYP Grup Başkanvekili Turhan Tayan ise önerinin genel kurul gündemıne alınması kabul edildikten bir gün sdnra açıklama yapıyordu: "DYP, laik cumhuriyetin bekçisidir. Böyle bir usuli işlemi abartarak yorum yapmak yanlıştır. DYP, koalisyon protokolü ve hükümet programındaki laik cumhuriyet ilkelerine sadıktir. DYP, bu teklrfln ön sıralara alınarak görüşülmesine olumlu bakmayacaktr. Bu, bir siyasi provokasyondur. Ülkede hükümet ye rejim bunalımı yaratmak isteyenlerin oyunlarına gelmeyiz." Öysa, laik cumhuriyetin bekçisi olan partinin grup başkanvekili Turhan Tayan, resmen provokasyona gelmişti. Çünkü, bu açıklamanın bir gün öncesinde, cuma namazı iznine ilişkin yasa önerisinin genel kurul gündemine alınmasına DYP'li arkadaşlan ile bitiikte "evet" oyu • kullanmıştı. DSP'liler tıraşta Memurlara cuma namazı sırasında izin verilmesine ilişkin yasa önerisinin TBMM Genel Kurulu gündemine alınmasının oylamalan sırasında DSP'Iİ milletvekillerinin kafası kanşıktı. llk gün DSP Ankara Milletvekili Uluç Gürkan, öneriye "hayır" oyu kullanırken, ertesi gün DSP Izmir Milletvekili Atilla Mutman ile biriikte son ana değin genel kurul salonundaydı. Oylama başlayınca, diğer DSP'liler gibi kulise çıktı. Gazeteciler, Gürkan'ı sıkıştırdılar: "Neden hayır oyu vermediniz?" Gürkan, gerekçelendirdi: "Amacımız, CHP'yi teşhir etmekti. Öneriyi kabul etmemekte samimi olup olmadıklannı görmek için kuliste bekledik." DSP Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz ıse oylama sırasında "tıraş" olduğunu, onun için genel kurulda bulunmadığını söyleyince, gazeteciler takıldılar: "Sakallannız sizi ele veriyor." Hınzır gazeteciler, sakalı uzamış Mustafa Yılmaz'a, "Sen onu, benim sakalıma anlat" demek istiyoriardı. Boşanma ilamı Ankara'daki dedikodulara bakılırsa, Başbakan Tansu Çiller'e, Terörle Mücadele Yasası'nın 8. maddesinin kaldınlmasına karşı çıkan DYP'li şahınler, yakınmışlar: "Sayın liderimiz, CHP ile koalisyonu daha ne kadar sürdüreceğiz?" Çiller, "Durun bakalım. Fazla kurcalamayın" demiş, "Yoksa, eski tSKl Genel Müdürü Ergun Göknel'e döneriz. Göknel, kansı Nurdan Erbuğ'dan aynldı, birçok iddiayia karşı karşıya kaldı. Biz de zamansız CHP'den aynlırsak, sakiırgan bir muhalefetle karşılaşınz." Bu dedikoduyu, bir CHP'li bakan duymuş. Yorumu şöyle: "Biz, ne zaman boşanacağımızı çok iyi biliriz." KATKIDA BULUNANLAR: DÜRDANE KOCAOĞLU, TÜREY KÖSE, BÜLENT SARIOĞLU. KİM KİME DUM DUMA BEHÎÇ AK ÇİZGÎLİK KÂMİL MASARACI Piyango'da büyük ikramiye 4'e bölündü 30 MİLYAR: 281222 (Mersin, Tarsus, Muğla. Ankara) 10 MtLYAR: 139145 (Gölhisar, Istanbul) 1 MİLYAR: 689241 (Izmir) •500 MİLYON: 005583 182302 309417 371412 463758 490671 695319 784510 882464 926172 119981 305479 363188 398745 464158 656313 710318 827955 900489 970680 200 MİLYON: 027146 166763 235735 433553 458090 547000 585871 711998 808676 916745 069450 171269 308715 434998 463175 556211 657621 716168 815072 972866 099541 178364 328053 441994 489019 558053 667967 760735 833297 975321 125937 200958 370487 453080 523275 564574 686078 772413 897516 988265 100 MİL- YON: 047734 132266 212734 359147 438431 528264 694588 818516 874356 944395 054167 145289 220067 365396 457148 553267 703436 819197 878166 945047 054333 151096 264600 395109 466857 591993 727360 829787 885625 955940 056178 158577 268298 402199 487898 595083 733449 830059 895801 956092 077843 205122 279084 416243 503033 610162 740717 853461 905891 959509 079635 206199 307068 416405 503186 613593 770907 854674 913063 973564 092692 209127 316321 422040 509817 625613 785732 865270 918565 990147 125847 209521 334592 437932 .525126 627891 801136 873268 944285 •999163 50 MİLYON: 002895 103747 191788 261588 343858 422319 586874 . 732606 823879 944247 027615 105798 192827 262910 353868 438898 587213 '-733083 832604 944680 027838 114776 Î204990 269658 356584 464087 592312 ; 733156 834335 949593 032703 127836 205761 270358 374340 470388 621147 ; 747445 843742 955743 036396 142787 «206812 276273 378974 485481 637722 '750366 843817 956551 037605 143819 210125 276464 381631 516621 643049 759856 867059 966362 057715 150673 GALERI ATÖLYE 216901 278622 400343 525432 643719 764800 881148 975260 070813 152623 221064 312937 411230 542147 683215 770392 886917 983396 081470 173566 222802 324557 414340 547670 708481 774453 915510 992599-089220 175344 231069 329658 419265 552413 713144 794900 934401 996859 20 MİLYON: 000414 116547 215234 279521 380134 530341 618311 687837 812019 897955 014712 123956 221032 288707 394578 530993 624979 688648 825154 902876 039650 133855 222508 297042 396392 531956 636372 749075 831927 907587 048407 139851 228179 305992 402177 536520 639724 751828 833052 908580 057217 141072 230584 312057 416572 537689 645046 753234 844280 911472 057605 141672 234249 312061 431903 545192 645627 758872 853432 912172 069675 142950 236272 323047 442597 545818 645795 768388 858778 916721 086361 147437 241384 323976 443640 549192 650345 780737 864044 927918 087333 169519 251797 332696 458639 557637 657284 781938 867367 937899 088270 184491 259860 348564 474347 560662 662366 784379 870731 949282 097350 187201 262354 351224 479351 569933 662704 785005 873460 959869 097889 187819 265210 362783 485746 570644 668594 794326 874261 975364 099310 188556 265311 367225 494899 573821 671159 801481 886877 978844 108952 193546 276748 373341 514558 577805 673295 805881 888921 985092 115613 198090 279108 374245 520571 595521 673649 806149 892185 992729 10 MİLYON: 006618 089639 191035 311168 383056 484742 554088 653948 759478 875448 010290 091598 213293 322822 396657 485182 563734 661775 760115 875529 022834 102160 219653 326360 397733 494774 568895 663010 770549 875771 028712 111274 219977 327403 407679 502771 577569 666086 776265 888133 034148 115236 224721 329006 408024 507105 580362 673537 777441 893190 037546 123090 232618 330802 411913 507858 581566 683228 798798 893447 038622 133572 240033 331220 412613 518646 583196 688476 801187 908217 038670 141162 242503 336254 413649 520679 586742 695024 801630 912162 039305 147548 248181 337555 420073 526754 589180 697506 805770 919410 044540 149722 260791 351514 422896 528030 595919 704272 807154 922912 054817 150413 268853 352200 433414 528270 606766 708445 811453 924332 066231 158099 272760 358273 450244 531715 608827 712497 812379 929746 073948 164694 279223 359267 455577 533624 611754 713966 812534 937176 075161 165084 281695 361512 460352 540422 614526 714500 849887 952084 075326 167389 288897 364757 466205 542707 621862 718876 852929 952211 081509 174934 289772 365364 466249 543824 625136 719453 855310 963233 082153 176083 296446 366452 467168 549489 630204 725924 864825 978368 085120 176504 301496 374158 467784 549525 640191 727624 869812 981816 086307 182111 302167 376528 468432 550960 641468 745187 872603 993217 086794 183104 302851 378160 480222 552458 649339 756090 874743 997405 5 MİLYON: 01682 23744 37510 41510 45558 57486 64966 74462 81415 89603 04552 26362 37856 42197 46117 59508 65647 76928 81447 89807 06873 30884 38905 43374 49915 60617 69577 77822 87468 94611 07734 34266 40307 43575 51391 61332 71841 78444 87995 97570 23075 35998 41033 44479 51540 64326 74075 80975 88239 98607 2 MİLYON: 0117 1292 2585 3206 5307 6633 6686 6983 7193 8194 0403 1518 2750 3719 5775 1 MİLYON: 050 189 227 260 311 692 699 600 BtN: 17 23 33 46 84 AMORTİ: 1 ve 7 293 89 78 (3HAT) \X ÜMİTYAŞAR • SANAT GALERİSİ ^ Kodıköy Şubesi AYŞE •• * OZEL Resim Sergısi 16Mayıs-9HazirarT95 BağdalCod RılafctySol No-293/3 Coddsbostar Tel (0216)41135 01 Nuri İyem bu ayın resimleri AFA Idtabevi GALERİSİ Bekaı St* 17 - Beyoğlu Istanbul Tel: 249 22 18 MEHMET NAZIM • Resim Sergisi 18 Mayıs - 16 Haziran '95 SANAT GALERİLERİ ipekçı Cad Nc î 8 Nışamaş T el 54 1 2! 83 FERHAN TAYLAN ERDER Scramik_ Sergisi Doğaçlama • 1 4 MAYIS - 4 HAZİRAN '95 Kadın Eserleri Kütüphanesi Ffener Tel: 0212 534 95 50 SANAT ODASI GULBUN SUERDENTasarım - Yapım Takı Sergisi / 20-30 Mayıs 1995 "Sergi Süresince Hergun 11.00-19.00 (Pazar dahil)" General Necmettin Öktem Sok. No : 13/1 Erenköy Tel : (0216) 355 35 87 • (0212) 233 80 80 HATICE ASLAN ODABAŞI RESİM SERGİSİ 16-26 Mayıs 95 Istanbul Buyukpehır Beledıyesi Taksım Sanat Galerısı Cumhunyet Cad No 23 Taksım-lstanbul TEL 245 20 68 YILMAZ DEMÎRAĞ RESİM SERGİSİ 17 Mayıs - 17 Haziran 1995 Şair Eşref Bulvan 19 IZMİR Başak Sigorta Sanat Galerisi, Başak Sigorta'mn bir kültür hizmetidir. H A R B İ SEMİH POROY BULUT • / Yılın ilk sine BEBEK M'KAYÇtFTÇt Ji S Cb) y Şımar-ttık, •beperrnze cıhtı! TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 20 Mayıs YORULMAYAN ROMANCL. 1793>'OA BU6ÜN,ÜHLÜ F8AHS1Z HOMANCISl HO- NORİ O£ BAL2AC DOĞPU. £P£g/yATTA Y9. YÜ2VIL İ ÖÇ BİKİ S/fflLACAK OIAK1 SALZ4C, OLA6AHUSTÜ ÇAU$- MA GÛOJYLB DE ŞAŞlafJLIK yAIZATACAtpii: YAZACA Ğl fOO '£ YAt/N ROMAAI VE U211N ÖYI£Ü(EAJA2 SO 7ANB DB YAHIM tCAlMrŞ YAPrT'), SAYISIZ GA7ETE 9ER6İ X4ZrSI VE 8ÜYÛ/C SAVIDAK) MEK7VPLV& OMUN ENERJİSİNİ BHAZ ANlATASlLECEKMZ. SlK.- ÇOK YAPfTlHI 'INSANUK KOMEDYASI*ADl AL77AİDA TOPLrMCA*:, SüNlAH. Bi&gieiAJİ 7/UAAMLAYAK} ÖZBLUKLEJS içseecacrie. işrs, BAL2AC VV m- PITUHSIHPAM &İÜJCAÇ ZOMAAİ: 'VAbıOOd ZAM- BAK% 'TTLS/MU />£»", "EU&EN/E GKANDET*, "GORJOr BASA ', "KUZEN BETTE "... AIİSEVİM 1962 - 4.5.1995 (Meriç - EDİRNE) "Bir kuyu ağzından geçiyor gibi Rüzgân mor fistanlı zamanın Bu güzel şarkı da unutulacak Kıyımlar, acılar, kanlar içinde Savrulurken yaşadığımız günler Bu soruyu mutlaka soracaksın Ne kaldı, ne kaldı bizden geriye" AİLESİ ve TRAKYA'DAN ARKADAŞLARI GÜLSEREN ile HAKAN evlendiler. ömür boyu mutluluklar dileriz GÜLER - EROL BARLAS Aydınlık• ^ HAFTALIK HABER YORUM DERGİSİ İngiliz devletinden Türkiye'ye işkence aleti İngiltere 5avunma Bakanlığı, Gizli Haberalma Servisi ve British Aerospace çok gizli bir fuar düzenlediler. İşkence aletleri pazarlanan Copex 94 Fuarı'na Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yetkililerde katıldı... Gazetelerde iç savaş Kimler bağımsızlıkçı, kimler ortada ve kimler mandacı. Batılı bakış Anadolu'daki uyumu açıklayamaz' Bu haftanın Orta Sayfa konuğu, etnik kimlik uzmanı Dr. Selahattin Erhan Pendik Belediye işçilerinin başarısındaki sihirli formül BUGÜN VE HER CUMARTESİ BAYİLERDE Nüfus cüzdanımı kaybettim Hükümsüzdûr ŞADİYEAYDIN Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdûr. DURSUN YILDIZ Romanlannız ve Ansiklopedilenniz yerinizden alınır. TeL: 554 08 04 Askeri Sağlık ICarnemi kaybettim. Geçersizdir. EMİNE AKKAMIŞ İLAN DİYARBAKIR AŞLİYE 1. HUKUK H A K İ M L İ Ğ İ ' N D E N Davacı Kadri Tan tarafından davalı Necati Berberoğlu aleyhi- ne açtlmış bulunan menfi tespit davasının yapılan açık duruşma- sı sonunda, Sangül Mah. Çımentepe Sk. No. 40Özlem Çeyiz Gaziosman- paşaylstanbul adresınde ikâmet eden davalı Necati Berberoğlu aramalara rağmen bulunamamış, adresi de tespit edilememiş ol- duğundan. davalının yokluğunda Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'neait 1994057 Es.? 1995/55 K. ve 28.2.1995 tarih- li karar ile 340.000.000.- TL'lik menfi tespit davasının kabulüne daır verilen karar davalıya karar yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın. 12264
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog