Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

EMLAKBANKASI Cumhuriye •"^VlŞft ^Yemier, Gold ve •; kıternational... } 150.000 $'hk ferdi ' kaza sigortası sağlar. EMLAKBANKASI " D a h l Ufgar B l r Y l f i m I ç ı n 72.VISAYI KURUCUSU: YUNUS HUk (1924-1945) BAŞYAZARI: MADH HMİ (7945-7997J CHP'li muhalifler: 8. madde ile cuma namazı tatili, hükümetten aynlmayı gerektiriyor Çeldbne tartışması• Hikmet Çetin, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısında eleştirilere hedef oldu. Algan Hacaloğlu ile bazı MYK üyeleri konunun fazla büyütüldüğünü söylerken, Onur Kumbaracıbaşı da "Bu, koalisyondan aynlmamız için Çiller'e karşı muhaliflerinin oynadığı oyunlardan biridir" dedi. • Fikri Sağlar ise "Çiller'i devirrnek için oyun oynanıyor diye, biz Çiller'i mi koruyacağız? CHP olarak, bu gelişmelere sessiz mi kalacağız?" görüşünü dile getirdi. 8. madde hazirana kaldı• Devlet Bakanı Bekir Samı Daçe, TMY'nin 8. maddesiyle ilgili konunun haziran ayı içerisinde çözûme kavusturulacağmı söyledi. Koalisyon ortaklan, ifade özgûrlüğünün serbest bırakılması, ancak ülke bütünlüğü aleyhıne propagandanın yasaklanması üzerinde anlaşmaya vardı. • DYP Grup Başkanvekili Nevzat Ercan, "TMY'nin 8. maddesiyle ilgili görüşmemiz olmadı. Taslaklann birbinnden farklı olması dolayısıyla konunun gruplarda değerlendirilmesıni kararlaştırmıştık" dedi. • 5. Sayfada HAREKAT EKSlK Kıızey Irak anlaşmazhğı • Kuzey Irak'ta gerçekleştırilen Çehk Harekâtı'nın önlem mekanızmalan geliştınlmeden bırliklerin gen çekildiği, devletin üst düzeyı ve ıstıhbarat birimlerince dile getinliyor. • Batı'dan gelen baskılar ve birbirine ters düşen resmi açıklamalar nedenıyle, TSK'nin, kalıcı çözüm yollan bulunmadan Kuzey Irak'tan çekıldığı görüşü kapalı kapılar ardında ifade ediliyor. LM£ SJUdBRMİHOÖirnn hatarl • 8. Sayfada İLK TOPLANTI BUGÜN Fransa'da kadınlar iktidarc • Fransa'da yeni Başbakan Alain Juppe'nin yönetınunde önceki gün kurulan hûkümette toplam 42 bakanın 12'sinin kadın olması 'rekor' olarak görülürken şimdiye dek hiç bakanJık yapmamış 29 kişinin de bakanlık görevıne getirilmesi, gözlemciler tarafindan 'dikkate değer' bulunuyor. • 8. Sayfada • Hikmet Çetin kendisine yöneltilen sert eleştirilere, "Ben partimizin tepkisini Başbakan Çiller'e aktardım. Ancak bir tek bu nedenle hükümetten aynlamayız. Istiyorsanız hemen Parti Meclisi ile Genel Yönetim Kurulu'nu çağıralım, aynlalım" yanıtını verdi. • CHP lideri, erken genel seçimin ekim ayından sonra gündeme gelebileceğini belirtirken siyasi parti uderlerine, "Laik cumhuriyete sahip çıkmak yalnızca CHP'nin görevi olmamalıdır. Tavnnızı açıkça ortaya koyun" çağnsmda bulundu. • J. Sayfada 9 Mayıscoşkusu 19MayısAtatûrk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tûm yurtta coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 19 Mayıs'ın ulusal kurtuluş mücadelesinıı başlangıcı olduğunu söyledi. • 17. Sayfada (Fotograf: TARBK TINAZAY) Dünden bugüne Çerkezler 130 yıldır birlikteyiz • Dünyanın 40'tan çok ülkesinde yaşıyorlar.Türkiye'de 50 il çevresindeki bine yakm yerieşîm merkezinde bulunuyorlar. Onlar için 7 milyon diyen de var. 2 milyon dryen de. Oyle bir dayanışma kurmuşlar ki aralannda, Istanbul'dakine bir şey olsa Hatay'daki Çerkez ertesi gün haberdar oluyor. • Çerkeztavuğundan. Çerkez kızlannın güzelliğinden başka haklannda ne biliyoruz? Nelere üzülüyorlar? Nelere seviniyorlar? Onlarla sevinci ve kederi paylaştık mi? Arük daha yakmdan tanışmak gerekiyor. Uğur Mumcu'nun Kara Ses röportajı Camiler siyaset yeri olmalı • Cemalettin Hoca şöyle diyor: Hoca siyaset adamıdır. Kelimenin kökû Arapça 'sase' fiilinden geliyor. At idare edene seyis, insan idare edene siyasetçi deniyor. Islam dini insanı, aileyi, devleti yönetmek için geldiğine göre, bu dm siyasetin ta kendisidir. Hocalar camiye siyaset sokmaz diye bizi aldaftılar. • Cemalettin Hoca, din adamlanna şöyle sesleniyor: Tebliğ görevini yaparken hiç tepkiyle karşılaştm mı, polis tarafindan takibata nıaruz kaldın mı. hapse atıldın mı, işkenceye tabi tutuldun mu? Şayet bunlardan hiçbiri ile karşılaşmadın ise oturup ağla. Neden? Çünkü vazifeni hakkryla yapmadın da ondan! • 4. Sayfada Ocak, ılrinci kez gomüldu • Gözaltında kaybolduğu öne sürülen, ancak daha sonra işkenceyle öldürülüp gömüldüğü ortaya çıkan Hasan Ocak, aılesi tarafindan tekrar 5 bin kişinin katıldığı bir törenle Gazi Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. • Ocak'ın öldürülmesinin "demokrasi ayıbı" olduğunu belırten Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu, "Toplumumuzdan hükümet adına özür diliyorum" dedi. Hacaloğlu, Ocak'ın polis tarafindan öldürüldüğü savlanyla ilgili olarak da 'Susma hakkımı kullanacağım" şeklinde konuştu. • 3. Sayfada Cecikmiş soruşturma Kayıtlara önce "kayıp', ardmdan da 'faili meçhul cinayet' olarak geçen Ocak'ın katil zanlılannı, ailesinin, ölümünden sorumlu tuttuğu güvenlik güçleri arayacak. Çok sayıda kitle örgütü de bağımsız araştırma komisyonu kurulmasını istedi. • 3. Sayfada İSVEÇ Başbakan vergisini ödeyemiyor!• Onanlan Sagerska Konağı'nda oturabilmesı için ne kadar vergi ödemesı gerektiğıni soran lsveç Başbakanı Ingvar Carlsson'a vergi dairesinin çıkardığı rakam bir yıllık gelirinden fazlaydı.STOCKHOLM (Cumhuri- yet) - tsveç Başbakanı Ingvar Carisson, parlamentonun he- men yanıbaşındaki yenı 'rezi- densi' ve iş lojmanında umma- dığı bir sorunla karşılaştı. 1700'lüyıllardankalan vebaş- bakanın hem konut hem de ış- yeri olarak kullanması için onanlan Sagerska Konağı. ver- gi barajına çarptı Başbakanın kendı başvurusu ûzerine kıra ödemeden bınanın 306 m^'si- ni özel konut olarak kullanma- sının. Sergüendirilmesi gere- ken bir imtiyaz' olduğuna ka- rarveren Vergi lşlen Kurumu, çok gûzel bir yerde ve hacim- de olan bınanın. pazar değeri- ne göre vergilendirileceğini mArkasıSa.l7,Sü.l'de Ayı avlamak yasaldandı • 16 ağustosta açılacak olan av mevsiminde korumadaki hay\r anîan avlayanlara 150 milyon liralık ceza verilecek. Av Komisyonu, bir av günü için avcı başına azami avlanrna miktarlannı da türün popülasyonuna göre ayarladı. ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Merkez Av Komis- yonu, avlanrna mevsimı tanh- lenyle koruma altına alınan hayvanlar ve avlanma koşul- lannı açıkladı. Av mevsimi- nin 16 Ağustos 1995-28 Şu- bat 1996 tarihlen arasında gerçekleştirilmesi kararlaşh- nlırken, haftada 3 gün avlan- ma yapılması ilkesi bu yıl da benimsendi. Ayılann avlan- ması yasaklanırken, koruma- da olan alageyik, yaban koyu- nu ve yaban keçisi vuranlar- dan da 150 milyon lira tazmı- nat alınmasına karar verildi. Merkez Av Komısyonu'nca avcı derneklen, sılah üreticı- MArkasıSa.l7,Sü.9'da BUGÜN CUMHURÎYET'LE OLAYLARIN ARD1NDAKI GERÇEK CHPve Hükümet CHP MYK toplantısı olduk- ç a tartışmaJı ve hareketli geçi- y o r Bir grup MYK üyesi, Ge- n e l 3aşkan ve Başbakan Yar- d «rrcısı Hikmet Çetin'e yo- ğ-ur eleştirilerde bulunuyor. Ne diyor CHP MYK üyele- rinden bazılan: "KoaJısyondan çekilefim, bu iş iyi gitmiyor." Hikmet Çetin'in verdiği ya- nıt şu oluyor Bir tek konuyu bahane edip çekilemeyiz. Tatile girin- ceye Oek gelişmelerı izleye- lim..." Burada Çetin'in 'devlet a- damlığı' kimliği daha ağır ba- sıyor. Olaylan heyecanla değil, sağduyuyla çözmenin gerek- liliği ortaya çıkıyor. Hikmet Çetin'e yönelik e- leştiriler daha çok 'cuma na- mazı ıznine' ilişkın olarak orta- ya atıhyor CHP MYK toplantı- sında. Deniyor ki: "Daha sert tepki gösterme- liydiniz..." Oysa Hikmet Çetin, sert tepki gösterdi. Açık açık şöy- ie dedi: "önce cuma izni gelir, ar- dmdan cuma tatili. Bu, laik demokratik cumhuriyete kar- şı bir tavırdır." Daha ne söyteyecekti? • CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, 6 haziran tarifıinde ka- rannı verecek ve "Devam mı yoksa tamam mı" sorusunu • • • MArkos,Sa.17.SH Sanat dünyasmda yaprak dökümü GUNDEM Alexander Codunov öldtt • Hollyvvood'daki evinde ölü olarak bulunan Godunov, Bolşoy Balesi'yle çıktığı turne sırasında ABD'ye ıltica etmişti. • 17. Sayfada MUSTAFA BALBAY Tatlı Cadı' melek oldu • 1964-1972 yıllan arasında televizyondaki Tatlı Cadı dizisiyle ûn kazanan Elizabeth Montgomery, 57 yaşında kanserden öldü. B/7. Sayfada Rusya'nın Çevre Düzenlemesi Geçen pazar günü Beyaz Rusya'da bır referandum var- dı. Halka dört soru soruldu: - Moskova ile her tûriü ekonomik biriiğe gidilmesini onaylıyor musunuz? - Kırmızı-beyaz renkli bayrağın, sadece kırmızı renkli bayrakla değıştırilmesini kabul ediyor musunuz? - Beyaz Rusya diliyle Rusçanın eşit duruma getirilme- sini onaylıyor musunuz? - Devlet Başkanı Lukaşenko'nun yetkılerinin genışle- tilmesıni, paıiamentoyu feshetme yetkısınin venlmesini MArkosıSo. 17,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog