Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

I Konut, taşıt, i§ ve her türlü ihtiyacınız için... Bireysel Krediler... BANKASI ' D a h a U y g a r B ı r Y j } i m I ç ı n ™ I CumhuriyeC rBireysel kredilerinizle her zaman yanmızda... EMLAK BANKASI - D ı h a U y g a r B ı r Y i f ı m I ç ı n 71. Yl SAYI 25408 /15000 Tl (KDVıçmde) KURUCUSU: VÜMBIWDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: IMDfc MDİ (1945-1991) 2MmS1995MU ABD: Iratıterörist iîlkeClinton: iran terör ihracatçısı ABD Başkanı Bill Clinton, önceki gece New York'ta Dünya Yahudi Kongresi'nde verilen bir yemekte yaptığı konuşmada, 'bir numaralı terör ihracatçısı' olarak suçladığı îran'la tüm yatırım ve ticaret ilişkilerini kesecekJerini açıkladı. Clinton, "îran nükleer silahlar kazanma peşinde koşmaya devam ederken daha fazla bir şey yapmamak felaket olur" dedi. w Iran, atom bombâsına çokyakm•• Uydu fotoğraflan ve uluslararası istihbarat raporlan dışında Istanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şubesi'nce de lran'ın atom bombası peşinde olduğu kanıtlandı. Israil'de yayın yapan bir televizyon kanalı ile BBC'de yer alan programlarda konuyJa ilgili bilgiler verildi. Uranyum kaçırmaya çalışırken Tûrkiye'de yakalanan 3 lranlının Tahran ile telefon bağlantısının saptandığı bu haberlerde yer aldı. Mali Şube Müdürü Salih Güngör de haberi doğruladı. • 9 mayısta Moskova'da yapılacak Clinton ile Yeltsin görüşmesinin temel maddesi lran'ın yapacağı atom bombası. 2. Dünya Savaşı'nı noktalayan atom bombası ve bu nedenle yapılacak kutlamada gündemin yine atom bombası olması banş açısından ayn bir önem taşıyor. • Clinton'un 14 nisanda CNN'e verdiği özel demeçte, îran'ı bölgede en büyük potansiyel tehlike olarak göstermesi, terörü desteklediğini ve nükleer- kimyasal silah üretmeye çahştığını söylemesi olaym ciddiyetini gösteriyor. lran'ın bu projesinden Rusya 1 milyar dolar, Çin ise 700 milyon dolar kazanacak. tOBBİ ACMTll habari • 8. Sayfada Cindoruk görev bekliyor 15 gün SÜre İStedİ TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, DYP'li muhaliflerle yaptığı tstanbul toplantısında, 'aktif siyasete girmek için' 15 gün süre istediğini doğruladı. Cindoruk, "Toplantıda çok konuşan vardı, ben de görüşlerini yazılı istedim" dedi. Cindoruk'un, DYP'deki parti içi muhalefetin önde gelen isimleriyle yaptığı görüşmede, bayram sonrasında aktif politikaya girmek için TBMM Başkanlığı'ndan istifa edebileceğini bildirdiği öğrenildi. Çiller'e eleştiri Cindoruk'un, toplantıya katılanlara, "Eğer DYP içinde mücadele şansı kalmazsa, bizim gibi düşünen ACIT Incelemeleı 'gergin' başladı • Ankara'ya gelen AGİT Parlamenterler Asamblesi üyelennden oluşan bir heyet, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan 6 eski DEP milletvekilinin serbest bırakılmasını istedı. • 5. Sayfada arkadaşlanmızla Demokrat Parti'yi yeniden canlandmnz" dediği kaydedildi. Çiller'i üstü kapalı olarak eleştiren Hûsamettin Cindoruk, DYP örgütlerinde fesihler nedeniyle huzursuzluk yaşandığına dikkat k i ^ 5. Sayfada Zatn yağmuru durcııak hflmiyor • IMF'ye, KİT ürünlerinin fiyatlannın sürekli arttınlacağını vaat eden hükümet, yılbaşmdan beri uygulamaya soktuğu zamlan, kesintisiz uyguluyor. Son 4 ayda demir-çeliğe 4, akaryakıt ve tüpgaza 3 ve şekere 2 kez zam yapıldı. Son olarak dün tüpgaza yüzde 3.7 ile 4.2 arasmda değişen oranda zam yapıldı. • 9. Sayfada Savaş hazırlıkları ABD ile Iran arasında baş gösteren nükleer gerginlik, ABD Başkanı Bill Clinton'ın Iran'a ekonomik ambargo uygulama karanyla patlama noktasına ulaştı. Tahran yönetimi, Clinton'ın ambargo kararına tepki gösterirken Iran Devrim Muhafızlan da ABD ile savaş hazırlıklanna başladıklannı açıkladılar. Iranlı General Rezai, "Her şey, ABD'nin Iran'a karşı savaş hazırlığı yaptığını gösteriyor" dedi. Yasağın kapsamı ABD Başkanı Bill Clinton'ın, imzalandıktan sonra 30 gün içinde yürürlüğe girecek olan acil karan, ABD şirketlerinin Iran'dan yılda 4.25 milyar dolan bulan petrol alımlan ve Iran'da yatınm yapmalannın yanı sıra ABD firmalannın Iran'a ihracat yapmasını da yasaklıyor. ABD'nin îran'dan aldığı ham petrol, Iran'm ham petrol ihracının yüzde 20'sinden fazlasını karşiliyor. • 9. Sayfada METftL Kachköy Meydanı'nda on binleree emekçinin kaûldığı 1 Mayıs kutiamalan olaysız geçti. (Fotoğraflar: HATİCE TUNCER / KAAN SAĞANAK) 1 Mayısta coşkııhı kııtlama • "1 Mayıs Işçi Bayramı" sıkı güvenlik önlemleri arasında mitingler, yürüyüşler ve kapalı salon toplantılanyla kutlandı. Istanbul'da 1 Mayıs Taksim'de sakin, Kadıköy'de coşkulu kutlandı. Taksim'e sendikacılar ve CHP'liler ayn ayn çelenk koyup, karanfıller bırakırken Demokrasi Platformu, Kadıköy Meydanı'nda on binleree kişinin katıldığı bir miting düzenledi. Coşkulu ve olaysız mitingde işçiler ve kamu çalışanlan eşitlik, özgürlük ve demokrasi istedi. • Ankara Tandoğan Meydanı'nda binleree kişinin katılımıyla yapılan miting, 1 Mayıs, Sıvas katliamı, Gaziosmanpaşa olaylan ve grizu patlamalannda ölenlerin anısına saygı duruşuyla başladı ve Iran bayrağı yakıldı. Hak-İş Konfederasyonu da ASKİ Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği panel ve şölenle bayramı kutladı. ŞOSYALİZM ÖLDÜ MÜ? T0K1NMŞ JHEŞIi yKM • 3. Sayfada 1 MAYIS COŞKUSU jmOL B8RAM0ÖJTMB yız» • 5. Sayfada BAŞKA 1 MAYIS'LARA ç 3. Sayfada Türk-tşve DİSKgenel başkanlan Taksim Anıü'naçelenkkoydu.(UĞUR GÜNYÜZ) • Istanbul'da miting alanmda kürsü önce Ruhi Su Dostlar Korosu'na verildi, sonra Ferhat Tunç sahneye çıktı. Mitingde ilk konuşmayı, Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral yaptı. Topluluğu selamlama cümlesinden itibaren yuhalanan Meral, konuşmasını kısa tuttu. DİSK Genel Başkanı Budak, emekçilenn mücadele azmi sürdükçe, 1 Mayıs'lann da yaşayacağmı söyledi. Budak emekçilenn birlik ve dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaçlan olduğunu belirtti. • 3. Sayfada SOLUK SOLUĞA... acrçETiiü 5. Sayfada UYAR1 MİRIUn M7.SI\ Sayfada DÜNYADA 1 MAYIS'IN ESKİ TADI YOK • 9. Sayfada Çiller Silopi'de: Teror demokrasi ortamında yeşerebilir • Milli Savunma Bakanı Gölhan, Başbakan CiHer ile geldiği Silopi'de TSK'nin bölgeden çekilmesinin ardından, Cekiç Güç'ün de içinde bulunacağı bir plan üzerinde durulduğunu bildirdi. BÜLENT SARIOĞLU SİLOPİ - Kuzey Irak'tan dö- nen bırlıklen Silopi'de karşıla- yan Başbakan Tansu Çiller, "Kahraman Mehmetlerinı'' dı- ye seslendığı askerlere, "Sfcder dünyay-a, insan haklanna saygı konusunda adeta ders verdiniz. Türk milletinin asaletini tüm dünyayagösterdiniz.Oraya mcş- ru müdafaa için gittiniz. Bu terö- rist bolüciidür. amacı bellidir. Bunlar haindirler" dedi. Mıllı Savunma Bakanı Mehmet Göl- han, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'tan tamamen çekilmesinin ardından, Çekıç Güç'ûn de dahıl olacağı bır gü- venlik planı üzennde duruldu- ğunu, ancak konunun Millı Gü- venJikKurulu'nun (MGK) hazi- ran ayı ortasında yapacağı top- lantının ardından kesinleşeceğı- MArkasıSa. 17,SH3'te TMY pazarlığı CHP geri aduıı ath • Koalisyon ortaklan, TMY'nin 8. maddesinin kaldınlmasını ve TCY'nin 311. maddesine "Devletin birliği ve bütünlüğüne yönelik fıillerden herhangı birinin işlenmesini tahrik edenler veya propaganda yapanlar 6 ay ile 2 yıla kadar cezalandınlırlar" ibaresinin yeni fıkra olarak eklenmesini kararlaştırdılar. • Uzlaşmaya vanlan metinle halen TMY'nin 8. maddesi nedeniyle cezaevinde bulunan ya da yargılananlar, suç ortadan kalktığı için özgürlüklerine kavuşabilecekler. • 5. Sayfada Boğaz'da kaza 250 yolcu ölümden döndü • ŞehirHatlan Işletmesi'nin Bayraklı vapuru, yaklaşık 250 yolcu taşıyan motora çarptı. Can kaybının olmadığı kazada motor battı. tstanbul Haber Servisi - Eminönü-Üsküdar sefenni ya- pan Şehır Hatlan Işletmesı'ne bağlı 'Bayraklı' adlı yolcu vapu- ru ile aksi yöne seyreden 'Sa- lutryam' adJı yolcu motoru Sa- raybumu açıklannda çarpıştı. Yolcu motorunun battığı olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken motorda bulunan 250 yolcu kurtanldı. 'Bayraklı' ad- lı yolcuvapurunun dahaönce de iki kez kaza yaptığı belırtıldı Yetkililerden_ ahnan bılgıye göre Eminönü-Üsküdar sefenni • Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de OLAYLAREV GERÇEK Tarihsel Oyunf Gazetemizde birkaç gün- den beri tnrdizı yayımlanıyor: "Tarihin Aydınlığında Ermeni Sorunu". Yazanlar iki Fransız tarihçi: François Georgeon ve Paul DumontProfesör Server Tanilli'nin Türkçesin- den okuduğumuz bu dizı, ya- kında kitap olarak çıkacak "Osmanlı Imparatoriuğu Tari- hfnden alınmıştır. 20'nci yüzyılın ilk çeyreğin- de Doğu Anadolu'da yaşanan dramı irdeleyen Fransız tarih- çilerin taraf tuttuklarını kımse ileri süremez. Ortaya çıkan sonuç üzerin- de tartışılabılır. Ancak gerçekleri aramak yerine bu konuyu bir kanlı da- vanın günümüze yansıyan politikası olarak kullanmak is- teyenlerin diziden hoşlanma- yacaklan da açıktır. Şimdiye değın Tûrkiye'de üstüne şal örtufmüş bır konu- yu sergılemekyolunda, gaze- temızın çekinmeden diziyi ya- yımladığını söyleyebiliriz. Çünkü aklın ışığında tartışıl- sın, gerçekler neyse ortaya çıksın!.. Bırinci Dünya Sava- şı'nın kızılca kıyametınde, Do- ğu Anadolu'da yaşanan ola- yın "soykınm" kavramıyla uzaktan yakından ilişkisı var mı, yok mu, anlaşılsın. 1915'te Erzurum'a kadar Anadolu'yu işgal eden Rus ordulanyla biriikte Ermeni gö- nüllü taburtarı ortalığı kan gö- • • • • Arkası Sa. 17, Sû. 9'da ANAP'tan erken seçim planı ANAP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Pakdemirii, Cumhurbaşkanı Süleyman Demırere yüklenerek erken seçim istedi. Pakdemirli, "Cumhurbaşkanı seçimden sonra tutunabiliyorsa tutunur, tutunamıyorsa ıner" dedi. • 4. Sayfada Tiyatrolu günler bsşlıyor '7. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'ne katılacak olan yertı tiyatro oyunlan belırlendi. • 12. Sayfada BORSA ûDun 47.07837 Öncekı 46.615.19 DOLAR ÛDun 42.550 Öncekı 42.425 MARK öDün 30.650 öncekı 31.750 ALTIN ODun 532.000 Öncekı 533.500 Ahşabın değeri anlaşılmalı 27-28 nisan tarihlerinde Istanbul'da The Marmara Oteli'nde 'Ahşap Mimarinin Neresındeyiz?' başlıklı bir sempozyum düzenlendi. • 13. Sayfada Dev proje durduruldu Atatürk Havalimanı yakınındaki 680 dönümlük Istanbul Dünya Ticaret Merkezi AŞ'ye ait arazıde toplam 500 bin metrekarelik ış merkezi ve yan tesislennin yerieşimi için açılan proje yanşması, ıptal edıldi. • Arka Sayfada Karayolunun yükü artıyor Tûrkiye'de karayollannda yolcu ve yük taşımacılığını 1993 yılı sonunda yüzde 36 oranına düşürmeyi hedefleyen on yıllık ulaştırma ana planı başanlı olmadı. • Arka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Meclis ve Raporu... Meclis'in faili meçhul cinayetler raporu, kapalı kapılar ar- dında konuşulan pek çok şeyi açık bir dille ortaya koydu. Devlet kurumlanna yönelik suçlamalardan terörün ulaştı- ğı boyuta kadar, insan haklan gündemınde yer alan hemen her şey 'olanaklar ölçüsünde' araştınlmış. Başbakan'dan güvenlik biıimlerine kadar bu raporu oku- yan her yetkilinin bir yerlerine iğne batmış gıbi zıplaması gerekirdi. Çünkü hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayan çok ağır iddialar ortaya atılıyordu. Ne yazık kı sorumluluk isteyen kottuklarda oturanlar, bu konudaki sorulara, "Ra- poru henüz okumadık", "Hele bir son şeklinialsın " gıbi yu- M Arkası So. 17, Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog