Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

17 MAYIS 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Demirel baş foto muhabiri • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Foto Muhabirleri Derneği (FMD), Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i "Baş foto muhabiri" ilan etti. FMD'nin, dün akşam 1995 yılının en iyi fotoğraf ödüllenni dağıtım töreninde foto muhabiri yeleği giydirilen Demirel, "Gelecek senenin ödülü benim " sözleriyle espri yaptı. K.Çekmece'de 19gözaltı • İstanbul Haber Servisi - Bayramın ıkinci günü Küçükçekmece Trafo Mahallesi'nde uğradığı bıçaklı saldın sonucu yaşamını yitiren Muharrem Santepe'nin öldürülmesıni protesto etmek amacıyla, dün akşam saat 17.00 sıralannda Küçükçekmece Altınşehir'de yaklaşık yûz kişinin katılımıyla düzenlenen gösteri, polis tarafından engellendı. Olayda, aralannda Atılım ve Ikitelli Yaşam gazetesi muhabirlerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltina alındı. Gazetecılerin serbest bırakıldığı, 17 kişinin gözaltı halinin devam ettığı öğrenildı. TEDAŞ'm müdüpü görevden almdı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ. (TEDAŞ) Genel Müdürü Mehmet Bozdemir'in görevden alınmasına ilişkin kararname Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından imzalandı. STFA'dan açıklama Haber Merkezi - Gazetemızin dünkü sayıstnda çıkan "20 trilyonluk yolsuzluk" başlıklı haber üzerine açıklama yapan STFA Genel Müdürü Mustafa Dündar. 1985yılında yapılan uluslararası firmalara açık ihalede en uygun fiyatı verdikleri için Galata Köprüsü'nün inşaatının STFA'ya verildiğini belirterek sözleşmeye uygun olarak yürütülmesine karşın köprünün 3 yıl olarak öngörülen yapım süresinin uzamasından firmanın sorumlu olmadığını bildirdi. Baykal'a destek • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Dışişleri Komisyonu kavgasında ilk raundu eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal kazandı. Baykal'ın, komisyon üyeliğine aday gösterilmemesine sinirlenmesı üzerine CHP lıderi Hıkmet Çetin devreye girdi ve Baykal'ın komisyon üyesi olması kararlaştınldı. Komisyon başkanlığı için Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal ile Baykal'ın karşı karşıya gelmesi bekleniyor. Hayali damat açıklaması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Turizm Bakanı Irfan Gürpınar, "Bakan, damadını yatla gezdirmiş" başlıklı haberi yalanlarken kızınm evlı veya nişanlı olmadığını bildirdi. Turizm Bakanhğı Basın Müşavirliği, Akşam gazetesindeki haberi yalanlarken "Bakan'ın tek bir kızı vardır ve evli, nişanlı yadabunlara namzet bile değildir" açıklamasmda bulunuldu. Eski Başkan Suyolcu oldurıidu • İZMİR (Cumhuriyet E^e Bürosu) - Kuşadası eski B^lediye Başkanı Lütfü Ssjyolcu, evinın önünde uğradığı sılahlı saldın sonucu öldürüldü. Polis, olayla ilgıli araştırmanın sLâıdüğünü söyledi. Hükümetin DYP kanadı direnirken CHP oylamanm yapılmasını istiyor Güvenoyu bmıabmı büyüyor•CHP lideri Hikmet Çetin, "Güvenoylaması mutlaka yapılmalıdır, yapılacaktır" derken DYP'li devlet bakanlan Necmettin Cevheri ve Esat Kıratlıoğlu, Meclis'in, bayram öncesindeki gensoru görüşmesinde hükümete güvenoyu verdiğini savunarak yeni bir güvenoyu istemeye gerek olmadığını öne sürdüler. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Hükümetin CHP kanadında yapılan değişikliğin ardından başlayan güvenoyu tartışması. koalisyon ortaklan arasında görüş ayrılığına neden oldu. Grup konuşmasında, "Güvenoylaması mutlaka yapılmalıdır, yapüacaktır" diyen CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'e, DYP'den itiraz geldi. DYP'li devlet bakanlan Necmettin Cevheri ve Esat Kurathoğlu. TBMM'nin, bayram öncesinde Başbakan Tansu Çiller hakkında verilen gensoru önergesini reddederek hükümete güvenoyu verdiğini. yeni bir güvenoyu istemeye gerek olmadığını savundular. Hikmet Çetin. partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada. koalisyonun CHP kanadındaki değişikliğin ardından ortaklar arasında anlaşmaya vanlmasma karşın DYP'nin kaçındığı güvenoylaması için, u Mutlaka yapılmalıdır, vapılacaktır*' dedi. Çetin, sözlerinı şöyle sürdürdü: "Güvenoyunun bayramdan sonra yapılması karariaştinkİL Bu, görev başındayken güvenoyuna gitme, bir anlanıda güven tazelemedir. Iki partinin grup yönetkileri tarihin saptanması için bir araya geiecekler. Güvenoyunu mutlaka gerçekleştireceğiz." Ancak. DYP'li bakanlar Çetinin sözlerinin tam tersi açıklamalarda bulundular. DYP'nin ağır toplanndan Devlet Bakanı Necmettin Cevheri. her gensoru önergesinın bir güvenoylaması niteliği taşıdığını savunarak. "Bayram öncesinde Meclis ezici bir çoğunlukla Başbakan hakkında verilen gensoru önergesini reddetmiştir. Yani yeni güvenoylaması istemeye gerek yoktur" dedi Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu da RP'nin Başbakan Tansu ÇUkr hakkında verdiği gensoru önergesınin. Meclis'te görüşülerek reddedıldiğini yineledikten sonra şöyle konuştu. "Koalisyonun bir kanadında değJşiklik yapıklıktan sonra, Başbakan hakkında verilen gensoru reddedilerek yenilenmiş olan koalisvona güvenoyu verilmiş oldu. Hikmet Çetin, güvenoyuna gidilmesini savunabiür. Bu onun görüşüdür. Ama, bana göre hükümet güvenoyu almışür ve yeni bir güvenoyu istemek fuzulidir. Ancak, yine de takdir Başbakan'ındır." ANAP ve RFden suçlama ANAP ve RP de hükümeti kendi gruplanna yeterince güvenemedikleri için güvenoyuna gitmekten kaçmakJa suçladılar. ANAP yöneticileri, " Meclis'ten güvenoyu isteme cesareti bile olmayan" hükümetin erken seçime gıtmesi gerektiğini savundular. RP Grup Başkanvekili Şevket Kazan da "Yürekleri varsa güveno>*una gelsinler. O yiirek ve cesaret onlarda olmadığı için kaçıyorlar ve verdikleri sözü dahi çiğnemek zorunda kahyoriar" dedi. Kazan. hükümeti, ıstifa ederek erken seçime gitmeye çağırdı. "Devleti yönetenler eşkıyalık yaparsa" sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Boyner, dün adliyede ifade verdi. Cem Boyner DGM'de ifade verdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - YDH lideri Cem Boyner, Türkiye"de, eşkıyalann değil, "Devletin içinde eşkıya var" divenlerin üzerine gidildiğini söyledi. Devleti yönetenleri eşkıyalıkla suçladığı gerekçesiyle dün ifade veren Boyner, devlet yönetimi için aynı görüşlerini yıneleyerek "Bu ülkede âdet, köpeİderi salar. taşlan bağlariar" dedi. Cem Boyner. Van'da bir süre önce söylediği "Devleti yönetenler eşkıyalık yaparsa" şeklindeki sözleri nedeniyle dün Ankara Cumhunvet Basın Savcılığı'nda ifade verdi. Boyner hakkındaki soruşturmayı TCK'nin 159. maddesi çerçevesinde yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Boyner hakkında dava açıldığı takdirde 6 yıla kadar hapıs isteyebilecek. Partisinin üst düzey yetkilıleri ve eşı Ümit Boyner'le birlikte dün öğle saatlerinde Adliye Sarayı'na gelen Cem Boyner, Ankara Basın Cumhuriyet Savcısı Nihat Ogan'a ifade verdi. Yaklaşık bir saat süren sorgulamadan sonra dışanya çıkan Boyner. partilerinin coşkulu alkışıyla karşılandı. Adliye dışında gazetecilere açıklama yapan Boyner. "Ben içeriye girerken bu sözlerimden dolayı hakkımda suç duyurusunun yapıldığını düşünmüştüm. Ama öyle değilmiş. sa\cı beni sorgulamak üzere buraya çağırmış" dedi. Bu duruma hıç şaşırmadığını kaydeden Boyner. "Bu ülkede âdet, köpekleri salar, taşlan bağlarlar. Yani eşkıyalann peşinden girmezler, 'Eşkıya var diye' bağıranlann peşinden giderler. Çünkü burası Türkiye. İşte biz onun için siyasete atıkuk" dıye konuştu. ABD'de şirketi ve taşınmazlan bulunan Çiller'den Yılmaz'a ABD'li suçlama Başında/dABD baymkkşapkaya bak Başbakan Tansu Çüler ANAP liderine yüklendi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD'de şirket ve milyarlarca liralık taşınmaz satın alan, yatınmlar yapan Başbakan Tansu Çiller. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı, "ABD şapkası giymek"le suçladı. Çiller, DYP mılletvekillerinden, haftanın 3 günü Meclis'te, vergi ve gümrük birliğine uyum yasalannı çıkarmalannı, cuma, cumartesi ve pazar günleri de meydanlarda yerel ara se- çimler için çalışmalannı istedi. Grup konuşma- sında. Terörle Mücadele Yasası'nın düşünceyı suç sayan 8. maddesinin kaldınlmasına ilişkin tartışmalara değinmemeye özen gösteren Baş- bakan. "terorizmi besleyen'" komşu ülkelere "Düşmanügunızdan korkiuT uyansında bulun- du. Başbakan Tansu Çiller. partisinin grup top- lantısında. yerel ara seçim için start verirken Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel"in açıkla- maianna ilişkin görüş bildirmemeye özen gös- terdi. Kendisinin de katıldığı 2. Dünya Savaşı'nın sona erişinin 50. yıldönümü etkinlikleri konu- sunda bilgi veren Çiller, Paris ve Moskova te- maslannı. "Giyim kuşamla dış poütika olmaz" diye eleştiren ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- maz'a da çattı. "Sayın Yıbnaz, başmda Ameri- kan bayrakh şapka ile böyle buyurmuşlar. İnsa- na. 'Önce sen kendine bak' diye sormazlar mı?" diyen Başbakan Tansu Çiller, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hele sen bir kendine bak. Bütün dünya Ha- zar petrolünün Türkiye üzerinden Akdeniz'e in- dirilmesini istiyor, Rusya buna bir şey demiyor. Bu, kendi kendine mi oluyor? Teröre karşı en büyük operasyonlardan birini yapıyorsun, bu kendi kendine mi oluyor? Gümrük biriiğine gi- riş için Yunanistan, vetosunu kaldınyor, bu ken- di kendine mi oluyor?" Meclis ve meydan isteği DYP'nin yerel ara seçımlerden güçlenerek çı- kacağını ve 1996'da tek başına iktidar olacağını savunan Çiller. salı, çarşamba, perşembe günle- ri Meclis'te, cuma. cumartesi \e pazar günleri de meydanlarda çalışacağını söyledi. Hüküme- tin. ekonomi ve terörle mücadelede başanlı ol- duğunu öne süren Çiller, son 11 yılda ele geçi- rilen 18 bın teröristten 14 bininın 50. hükümet dönemınde yakalandığını söyledi. Kabinede revizyon yerine kaydırtna •Başbakan Tansu Çiller'in, Ulaştırma Bakanlığı'na vekâleten atadığı Devlet Bakanı Nafiz Kurt'u, vekâlet süresinin bitiminde bu göreve asaleten atamayı planladığı bildirildi. Kurt'tan boşalan Devlet Bakanhğı, ara seçim sonrasına kadar boş tutulacak. Çiller'in, hükümetin DYP kanadındaki geniş çaplı revizyonu, haziran seçimleri sonrasına bıraktığı öğrenildi. AV ŞE SAYIN ANKARA - Başbakan Tansu Çiüer. hükümetin DYP kanadındaki revizyonu, haziran ayında yapıiacak yerel ara seçimler sonrasına erteledi. Çiller'in. Mehmet Köstepen'den boşalan Ulaştırma Bakanlığı'na. bu göreve vekâleten getirdiği Dev let Bakanı Nafiz Kurt'u asaleten atamayı planladığı bildirildi. Ulaştırma Bakanhğı'ndan aynlmak isteyen Köstepen'in istifasını birav askıda ruttuktan sonra önceki gün kabul eden Çiller'in, süreyi zaman kazanmak ve 'T yasası'na "tek başına" damgasını vurabilmek için uzattığı savlandı. Edinilen bilgıye göre Çiller, önceki gün Ulaştırma Bakanlığı'na \ekaleten atadığı Tekel Genel Müdürlüğü'nden sorumlu Devlet Bakanı Kurt'u. 15 günlük vekalet süresinin bitiminde bu göreve asaleten atayabileceğini yakın çevresine söyledi. Çiller'in, Kurt'tan boşalacak Devlet Bakanlığı'nı boş tutarak ara seçim sonrasına kadar atama vapmayacağı kâydedildi. Çiller'in. bu planını, önceki gün görüştüğü Devlet Bakanı Nafiz Kurt'a da aktardığı öğrenildi. Nafiz Kurt'un ıse Çıller'e, Devlet Bakanlığf nda kalmak istediğini bildirdiği ve yerel ara seçimler sonrası yapıiacak kabıne değişikliğinde yine aynı göreve dönme isteğini dile getirdiği ifade edildi.Ulaştırma Bakanhğı için ara seçımlere kadar "ara formöl" bulan Çiller, kabınenin DYP kanadındaki revizyonu TBMM tatile girdikten sonra yapacak. Çiller'in bu revizyonda Ulaştırma Bakanlığı'na DYP Genel Sekreteri Şinasi Altmer'i getıreceği belirtilirken Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan. tçişleri Bakanı Nahit Menteşe. Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz, devlet bakanlan Ayvaz Gökdemir, Şükrü Erdem'ın kabine dışı kalacağı beiırtiliyor. Çiller'in. sürüncemede kalan güvenoyunu da bu değişıklik sonrası isteyebileceği belirtiliyor. Bu arada, Köstepen, dünkü grup toplantısında teşekkür konuşması yaptı. Başbakan Tansu Çiller'e de kendisini "Ulaştırma Bakanlığı'na layık gördügü* için teşekkür eden Köstepen, parti ve grupta verilecek her türlü göreve hazır olduğunu bildirdi. DUŞUNCE SUÇU TARTIŞMASI ÇetJn'in DemirePe yamtı: 8. madde kalkacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirerin. referandum önerisiyle birlikte vaptığı demokratikleşme konusundaki çıkışlanna. "Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 8. maddesinin kaJdınlması başta oimak üzere, demokratikleşmeye ilişkin konular TBMM tatile girmeden gündemden çıkanlmalıdır" yanıtını verdi. TMY'nin 8. maddesinin kaldınlmasının bölücülüğe prim vereceği savlannı reddeden Çetin, Demirel'in, halkoyuna gidilmesini önerdiği ikinci konu olan Türkiye'nin A\Tupa Birliği'ne (AB) üyeliği sürecinin de yeni başlamadığını vurguladı. CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in gümrük birliği ve TMY'nin 8 maddesinin kaldınlması konulannda referanduma gidilmesi önerisine yanıt verirken şunlan söyledi: "TBMM tatile ginneden halkın özlemi olan ve gereksiz tartışmalara yol açan bazı konular gündemden çıkanlmalıdır. BatTnuı da gündeminde olan, başta TMY'nin 8. maddesinin kaldınlması olmak üzere demokratikleşmeye ilişkin yasalar mutlaka çıkanlmalıdır. 8. madde ile Ugili görüş biriiğine vanlmıştır. 8. maddenin kalkması ile ortaya çıkan boşluğu gidermek için Türk Ceza Yasası'nın (TCK) 311. maddesine bir nkra eklenecektir. CHP, milli mücadeleden gelen bir partidir. CHP'lilerin dedeleri bu sınuian kanlarryla çizmişlerdir. Kimsenin CHP'ye kuşkuyla bakmasına gerek yoktur. CHP, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, biriiğine en az başkalan kadar sahip çıkar, bu konuda tarafbr. Ancak CHP tüm sorunlann demokrasi ile çözümünden de yanadır." Çetin, gümrük biriiğine uyum yasalannın sonbahardan önce çıkanlması gerektiğini, bunun için hazırlanan yetki yasa tasansının TBMM'ye sunulduğunu söyledi. 'AB ile ilişldler yeni değil' Türkiye'nin AB ile ılişkilerinin yeni olmadığını, cumhuriyet hükümetlennin 1920'den bu yana Avrupa'da kurulan tüm örgütlere aktif olarak katıldığını anlatan Çetin, "Türkiye AB'ye üye olmaya da çağdaşlaşma amacı içinde ilgi duymuştur. Türkiye'nin bu konudaki tercihi 1963 Ankara Anlaşması'yla ortaya çıkmıştir. Bunlar bugün durup dururken ortaya çıkmış değüdir" dedi. Cindoruktan Cillere sert elestiri 'DYP'de lider yok'Haber Merkezi- TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk. "DYP'de lider yok. Yalnızca genel başkan var" de- di. Cindoruk. Başbakan Tansu Çiller'in, DEP'in Meclis'ten çıkanlması konusun- daki çabalanyla siyasi tarihin en büyük hatalanndan birini yaptığını söyledi. Hüsamettin Cindoruk, atv'nin dünkü ana haber bülteninde yayımlanan deme- cinde Başbakan Tansu Çiller'e sert eleş- ririler yöneltti. "DYP'nin oy oranı düştü mü?" sorusunu "Evet" diye yanıtlayan Cindoruk. bunun en büyük nedeninin 'başansızük' olduğunu söyledi. Cindo- ruk, DYP'nin en önemlı ıkı hatasının, Adalet Partisi'nin kapatılarak partiyle bütün bağlann kopanlması ve DYP'nin liderinin cumhurbaşkanı olması olduğu- nu söyledi. Tansu Çiller'in sadece genel başkan olduğunu, lider olamadığını kaydeden Cindoruk. lider olmak için süre ve başa- n gerektiğini ifade etti. Cindoruk, "Ba- şanlı olmak için de kalıcı bir eser bırak- mak gerekir. Borsa binası açmakla başa- nlı olunmaz, Başan, siyasette çok önemli birikimlerie kazanıhr. Önceki liderierin birikimlerinden faydalanmak ve buna kendi birikimlerini eklemek gerekir" de- di. Cindoruk. "Çiller sizin gibi ya da De- mirel gibi partinin büyüklerine kulak ve- riyor mu?" sorusunu. "Bizim kulağımız olduğunu zannetmiyor, tahmin ediyo- rum. Duymadım bize kulak verdiğini" diye yanıtladı. Cindoruk. Demirel ile olan ilişkisini de şöyle açıkladı: "Benim Demirel ile olan ilişkim, be- nim onun her dediğini yapmam. onun da benim her dediğimi yapması şeklinde değildir. Zaman zaman kendisini eleştir- diğim de olmuştur. Demirel'in diğerle- rinden farkı var. Ne kızar ne de terbiye- sizlik yapar." Cindoruk, DEP'in Meclis'ten atılması konusunda da Çiller'i eleştirdi. Cindo- ruk Çiller'i hedef alarak şöyle konuştu: "Türkiye bugün, yaptığı bir yanlışın bedelini ağır bir şekilde ödüyor. Bir eğîli- mi, bir kesimin sözcülerûıi Meclis'ten çı- karmakla siyasi hayatımızın en büyük hatalanndan birini yaptı. Bu Meclis'te hepimize yer var ve olmalıdır. Bu Mec- lis'ten sonraki Meclis'te de yer olmalı- dır" Türkiye'nin. içinde bulunduğumuz şartlarda gümrük biriiğine girmesinin mümkün görünmediği tahmininde de bulunan Cindoruk, bu iddiasını "Çünkü terör siyasi alana kaymıştır" diyerek açıkladı. Cindoruk, erken bir genel seçim ola- cağına inandığı zaman görevini bıraka- cağinı açıkladı. POLITIKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Camilerde Ne Yapılır?.. Şerıatçılar işi gıderek azıtıyorlar... Kim ne derse desin, nasıl uzlaşacaklarsa uzlaşsın- lar, bu 'karayobaz çetelerinin' tek amacı vardır: "Laik demokratik cumhuriyeti yıkmak..." Bu eylemi adım adım gerçekleştiımeye çalışırtar- ken Osmanlı entelleriyle ve Kürtçülerle (Kürtler de- ğil) işbirliği içindeler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde de sinsice çalışan cumhuriyet ve demokrasi düşmanlarına kim dur diyecek? Ülkenin aydınları ne zaman uyanıp 'ka- rayobaz çetelerinin' önlenemez yükselişıne karşı ta- vır alacak? Bir tanesi her zaman olduğu gibi yine dilini çıkanp o kocaman gözleriyle ortalıkta dolaşıp hayktrıyor: "Bilesinız ki laikler yakın zamanda yine irtica se- naryoları yazacak..." Sultanahmet Meydanı'nda siyahlar içinde, kara sakallı yobaz çeteleri dolaşıyor; Ayasofya Camii'nde çağdışı yaratıklar yarasalar gibi ortalığı inletiyor. Laik demokratik devletin polisi ise bu kişilerle pa- zariıkyapıyor... Kimdir bu kara cüppeli, kara sakallı kişiler? Demokrasi ve cumhuriyet düşmanı yaratıklardan başkası değildir... Demokrasi adirıa onlan koruyup kollayanlar da de- mokrasi ve cumhuriyet düşmanıdırlar. Şimdilerde bakın neler söylüyoriar: "Eğer tekke ve zavıyeleri açmazsanız camiler bu tür eylemlerin adresi olur..." Kafaya bakın kafaya!.. Adam demokrasi ve cumhuriyet düşmanlığını böy- le dile getirebiliyor 1995 Türkiyesi'nde. Adam devam ediyor: "Islamda cami bir tanedir. Orada sadece namaz kılınmaz. Müslümanlar orada buluşur ve meselele- rini görüşürier. Yani sadece namaz kılınmaz..." Ne yapılır camide başka? Şeriatçı terör örgütleri eylemlerini yaptıktan sonra camilerde saklanır, cami hocalarını örgütleyip 'halk komitelerini' kurarlar. Örnek mi istiyorsunuz, buyrun öyleyse: llhan Harmanda. Denizli'nin Acıpayam ilçesi Aka- lın kasabasının imamıydı. Yani devletin kadrolu me- muru. İBDA-C militanı olarak bomba ve sılahla ya- kalandı; camiyi şeriatçı terör örgütünün karargâhı olarak kullandığı anlaşıldı. • • • Mardin'deyakalanan 22 Hizbullah tetikçısinin an- latımlan doğrultusunda yapılan operasyonlarda 41 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. A.Ö. adlı bir itirafçı tanık, Güneydoğu'da camilerin büyük bölümünün Hizbullah'ın denetiminde olduğunu, eylemlerde kul- landıkları sılahlan da camilerde sakladıklarını açıkla- dı. Şimdi şeriatçı kalemlere soruyoruz: "Din adına yola çıkan şeriatçı terör örgütlerinin karşısına niye çıkmıyor, onlann eylemlerini görme- mezlikten geliyorsunuz?" Bir başka soru: "Şeriatçı terör örgütlerinin, camileri 'örgüt evi' gi- bi kullanmalanna ne diyorsunuz?" Bakın itirafçı, Hizbullahçı A.Ö. neler anlatıyor: . , "örgüte yardım ikı şekilde gerçekleşr. Ya zoria ya da gönüllü olarakyapılır. Esnafkorktuğu için isteme- yerek de olsa yardımda bulunur. Yardımda bulunma- yanlar cezalandınlacağını bilir. Geçen Ramazan Bay- ramı 'nda zekat ve fitre adı altında yüklüce para top- ladık. önümüzdeki Kurban Bayramı 'nda da (herhal- de toplamışlardır) bu yapılır. Bu işleri komite yapar." Acaba komite nasıl örgütlenir? İşte tutanaktan bir bölüm: "Camileri kullanınz. Eylemleri yaptıktan sonra ilk sığınılan yer camilerdir..." • • • Ne diyordu şeriatçı yazar: "Islamda cami bir tanedir. Orada sadece namaz kılınmaz. Müslümanlar orada buluşur ve meselele- rini görüşürier. Yani sadece namaz kılınmaz..." Evet, haklı şeriatçı yazar... Camiler şeriatçı terör örgütlerinin karargâhına dö- nüşmüş 1995 Türkiyesi'nde. Hizbullahçı A.Ö.'nün itirafı ve İBDA-C'li cami imamının yakalanışı her şe- yi açık seçık ortaya koyuyor. Yine Ankara'nın orta yerinde 'himmet toplantılan' yapılıyor ve bir cemaat liderinin 'fefva'sıyla bir saat içinde işadamlarından 5 trilyon toplanıyor. Bu paralar nereye akıyor, söyler misiniz? Tüm saydıklarımıza DYP-CHP hükümeti seyirci kalıyor... Ege'de ve Karadeniz'de DYP'nin tabanı hızla MHP'ye kayıyor. Özellikle kırsal kesim (dağ köyleri değil, ova köyleri) DYP'nin şeriatçılara ödün verdiği- ni söyleyerek MHP'yi tercih ediyor. Tansu Hanım da inadına tarikat ve cemaat lider- lerine kucakaçıyor... 8. MADDE TARTIŞMASI Şahinler, Köşk'ten destek îstediler • Tanm Bakanı Şahin, Devlet Bakanı Gökdemir, Is- parta Milletvekili Durutürk ile Nevşehir Milletvekili Seyfi'nin hazır bulunduğu görüşmede Demirel'in, "terör mücadelesini engelleyecek hiçbir düzenlemeye izin verilmemesini" istediği öğrenildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Terörle Mücade- le Yasası'nın 8. maddesinin kaldınlmasına karşı çıkan DYP'h "şahinler". Cum- hurbaşkanı Süleyman De- mirel'den destek istediler. Demirel'in, millıyetçi-mu- hafazakâr görüşleriyle bıli- nen ıki bakanın da aralann- da bulunduğu DYP'lilerden "Terör mücadelesini engel- leyecek hiçbir düzenlemeye izin vermemelerini" istediği bildirildi. TMY'nin 8. maddesinin kaldınlması durumunda gö- revlerinden istifa edecekleri belirtılen Tanm Bakanı Re- faiddin Şahin. Devlet Baka- nı Ayvaz Gökdemir ile bu konuda baştan ben "karşı kampanya" yürüten Isparta Milletvekili Ertekin Duru- türk ve Nevşehir Milletve- kili Osman Seyfi, dün Cum- hurbaşkanı Demirel'i Çan- kaya Köşkü'nde ziyaret et- tiler. Görüşmede, bakan ve millervekilleri, 8. maddenin kaldınlmasına karşı çıkma- lannın gerekçelerinı anlatır- ken Demirel'in bu konuda görüşünü almak istedikleri- ni bildirdiler. Cumhurbaş- kanı Demirel'in de millet- vekillerine, "Grubu böime- den iyi bir düzenleme ya- pın" mesajı verdiği belirtil- dı. Demirel'in. terörle mü- cadele konusunda ödün ve- rilmesi durumunda, güven- lik güçlennin moralinin de bozulacağına dıkkat çeke- rek, 8. madde konusunda dikkatli bir hazırlık yapıl- ması gerektiğini bildirdiği öğrenildi. Başbakan Tansu Çifler'ın de grubu yatıştırmak için TMY ile ilgilı görüşmeyi ıleri bir tanhc ertelediği öğ- renildi. Devlet Bakanı Be- kir Sami Daçearacılığıyla mılletvekillerine mesaj gönderen Çiller'in bu giri- şimi üzerine, milletvekille- rinin TMY konusunu dün- kü grup toplantısına getir- mediklen öğrenildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog