Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 MAYIS 1995 ÇARŞAMBA HABERLER Erbakan'dan Demirel ve Cindopuk'a övgü • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-RPGenel Başkanı Necmettin Erbakan, hükümete çeşitli uyanlarda bulunan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in seçim kaygısından uzaklaştığı için artık gerçekleri gördüğünü söyledi. Erbakan, Başbakan Tansu Çiller'e karşı parti içınde çıkışlanyla gündeme gelen TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u da 'ülke için bir kıymet' sözleriyle değerlendirdi. YrinurcDYP batma noktasmda • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Başbakan Tansu Çiller ve TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un son dönemlerdeki açıklamalan ve davranışlannm, DYP'nin batma noktasına gelmesinden kaynaklandığını söyledi. "DYP kayığı batmıştır" diyen Yılmaz, Cumhurbaşkanı Demirel'in 'telaş" olarak adlandırdığı çıkışlannın temelinde de bu nedenin yattığını savundu. NafizKurt Çiller'e uydu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ulaştırma Bakanlığı'na vekâlet eden Devlet Bakanı Nafiz Kurt, PTT'nin T'sinın değerini, henûz satış çalışmalan tamamlanmadan açıklayan Başbakan Tansu Çiller'in verdiği değen onayladı. Nafız Kurt, uluslararası piyasalarda hısseleri satılacak olan ve henüz değer çalışmalan sonuçlanmayan telekomünikasyon hizmetlerinin 14-15 milyar dolar civannda gelir getireceğini savundu. AP'den ziyaret • STRASBOURG (AA) - Avrupa Parlamentosu'nda en fazla sandalyeyi elinde tutan Sosyalist Grup lideri Pauline Green, Yeşıl Grup Başkanı Claudia Roth ve Radikal Grup Başkanı Catherine Lalumıere. 23- 26 mayıs tarihlennde Türkiye'yı ziyaret edecekler. Avrupalı parlamenterlerin. gümrük birliği konusunda Ankara'da yapacaklan temaslarda TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Başbakan Tansu Çiller, Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, Dışişleri Bakanı Erdal înönü ve cezaevinde bulunan Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan eski DEP milletvekilleri ile görüşecekleri bildirildi. PKK-Hizbuüah çatışması • Haber Merkezi - Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK örgütü ile Hizbullah örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 12 kişi gözlem altına alındı. Hatay'ın Iskenderun ilçesinde bir yayla evine baskın düzenleyen PKK'liler, Bostan Demirkıran ile oğlu Bestami Demırkıran'ı öldürdüler. Olaydan sonra bölgede geniş çaplı operasyonlara başjandığı bildirildi. Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir traktörün teröristlerin döşediği mayına çarpması sonucu Yusuf Çelik (35) ölürken. kimligi belirlenemeyen bir kişi varalandı. Tunceli'nin Nazımiye ilçesı kırsal alanında yapılan operasyonlarda ise bir PKK'lî ölü olarak ele geçirildi, ortaya çıkanlan üç siğınak imha edildi. Kapikatürist Ayduı tutuklandı • İstanbul Haber Servisi - Karikatürist Ertan Aydın, çizdiği bir karikatür nedeniyle Salihli'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın hakkmda, 15Nısanl992 günü kapatılan Özgür Gündem gazetesıne çizdiği karikatür nedeniyle, kesinleşmiş 10 ay ağır hapis cezası bulunuyordu. Eski devlet bakanlanndan Salih Sümer'in kardeşi ile danışmanı 'PKK'ye yataklık' suçundan tutuklandı Sümer'in kardesi tutuklandı • CHP milletvekili ve eski şehircilikten sorumlu dev- let bakanlanndan Salih Sümer'in kardeşi, Bismil Tepe beldesi Belediye Başkanı Şebih Sümer'in, PKK'ye yataklık yaptığı ileri sürülüyor. DİYARBAKIR (Cumhuriyet) diği. kod adının "Hoca" olduğu - Eski şehircilikten sorumlu ve "ERNK'nin Bismil cephesi sorumlusu" görevini üstlendiği belirtilirken örgütte kaldığı süre içerisinde PKK'ye adam Lazan- dırdığı, para topladığı ve çeşitli toplantılara katılarak. eylemler planladığı ileri sürüldü. 1989 yı- İında tutuklanarak bir süre ceza- evinde kalan ve daha sonra sa- kıncalı görülerek bölge dışina çıkanlan Baykal'ın yaklaşık bir ay önce Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi. Baykal, jandarmada verdiği ifadede Bismil'de halk mahke- mesi kurarak Ömer Akgün adlı kişinin minıbüsünün yakılması ve Foto Şener adlı işyerinin ta- ranması talimatını verdiğini iti- raf etti. Baykal, Salih Sümer'in kardeşi Sebih Sümer'in yerel se- Devlet Bakanı Salih Sümer'in danışmanı ile kardeşi. Bismil'e bağlı Tepe beldesi Belediye Baş- kanı Sebih Sümer önceki akşam çıkanldıklan Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde •'PKK örgütüne yardım ve ya- taklık" suçundan tutuklandı. CHP Milletvekıli ve eski Bakan Salih Sümer. bu gelişmeler üze- rine Diyarbakır'a geldi. "PKK'ye yardım ve yataklık'' yaptığı savıyla gözaltına alınan Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in danışmanı eski öğret- men Ahmet BaykaL jandarmaya verdiği 33 sayfalık "samimi" iti- raflannı Diyarbakır DGM Savcı- lığı'nda da yineledi. Baykal'ın 1988 yılında örgütle ilişkıye gir- çimler öncesinde PKK'nm ken- disine destek vermesi için 5 bin mark ve bir fotokopi makınesi yardımında bulunduğunu. bun- dan eski Bakan Sümer'in de ha- berdar olduğunu öne sürerek şunlan söyledi: "Salih Sümer, 1991 vılında Bismil cezaevindeki siyasi tutuk- iulara 1 miryon lira para gönder- dL Aynca, Nasır Doğru adlı kişi banai, 1992 yüında 'Ferhad' kod adlı Abdurrahman Sansarkan adlı PKK'linin Dedeman Ote- li'nde Salih Sümer, eski Insan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Kahraman ve ANAP Diyarbakır Milletvekili Nurettin Dilek'le toplantı yaptı- ğuu anlattL." Itiraflarını sürdüren u Hoca" kod adlı Ahmet Baykal, Bismil ve yöresinde gösterdigi başanlı faaliyetlerinden dolayı örgütün o zamanki Amed eyalet komutanı "Parmaksız Zeki" kod adlı Şem- din Sakık'ın kendisine 7 65 ça- pında Baretta marka tabanca he- diye ettığini, ancak bu hediyeyi kabul etmediğıni ve sılahını Is- tanbul'da öğretmenlık yapan Ze- yad Kelekçier'e verdiğinı de an- İattı Baykal. CHP'H Tepe Belediye Başkanı Sebih Sümer'i seçimler öncesinde Bismırin Kazancı kö- yünde PKK mılitanlanyla görüş- türdüğünü ve Sümer'in burada örgütün kendisine destek verme- si halinde her türlü yardımda bu- lunacağını söylediğini öne süre- rek "PKK, Sümer'in belediye başkanı seçilmesi durumunda yapılacak veya alınacak her türlü ihalelerden örgüte vüzde 10 pay verilmesini şart koştu. Sümer de btınu kabul etti İlk etapta örgü- tün istediği 5 bin mark ve bir fo- tokopi makinesini kendim örgüte teslim ettim" dedı. Sümer tutuklanıyor Sa\lar uzerine harekete geçen güvenlik güçlen. Tepe Belediye Başkanı Sebih Sümer, Baykal'ın oğlu Savaş BaykaL Zeyad Kelek- çier, Servet Çerçe ve Şeyhmus Kaya adlı kışıleri gözaltına aldı. Önceki akşam geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır DGM'ye getirilen şahıslar. gece geç saatlere kadar sorgulandı. Sebih Sümer, kendisine yönelık suçlamalan kabul etmedı. Ancak savcılık. Sümer ile birlıkte Ah- met Baykal. Zeydan Kelekçıer \e Servet Çerçe'nın tutuklanma- sına karar verirken Ahmet Bay- kal 'ın oğlu Savaş Baykal ve Şeyhmus Kaya tahliye edildi. Savcılık.- Sümer'in tutuklama karannın Baykal'ın itiraflan göz önünde bulundurularak alındığı- nı belırttı. Kardeşinın tutuklanması üze- nne eski Bakan ve CHP Diyar- bakır Milletvekili Salih Sümer. önceki akşam uçakla Diyarba- kır'a geldi. Sümer'in gelişmeleri yakından ızlemek için bir süre Dıyarbakır'da kalacağı öğrenildi. Köylüye kredi Hükümetten 'seçim ödemesi' ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Tasarruf ön- lemleri çerçevesinde ka- mu harcamalannda yak- laşık 1 yıldır kısıntıya gı- den hükümet, yaklaşan seçımlerin öncesinde ke- senin ağzını açtı. Ziraat Bankası'nca, Ta- nm ve Köyişlen Bakanlı- ğı'na. hayvancıhğın ge- liştirilmesi için dağıtıl- mak üzere 1 trilyon lira- lık, Orman Bakanlığf na da orman köylüleri için 250 milyar liralık, 2 yıl vadeli. yüzde 20 faizli kredi verildi. Resmi Gazete'nin dün- kü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu karanna göre hayvancıhğın geliş- tınlmesı ve orman köylü- lerinin kalkındırılması amacıyla Ziraat Bankası tarafından Orman Bakan- lığı ile Tanm ve Köyişle- ri Bakanlığı'na verilen 1 trilyon 250 milyar liralık krediler Başbakanlığın denetiminde dağıtılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in yaptığı açıklamalara göre Tanm ve Köyişleri Bakanlı- ğı'na verilen 1 trilyon li- ralık kredi. hayvancıhğın geliştirilmesi amacıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesı'ne dağıtılacak. Başbakan Tansu Çil- ler'ın. tarım destekleme alımlarının yüzde 100 oranında arttırılması ve ıhracat-yatınm teşv ıklerı ıçın 40 trilyon lira öde- nek aynlması talımatları olası bir erken seçim için yatırım olarak değerlen- dirildi. Düşünce suçlusu Ayçin cezaevinde DGM, Hava-îş Sendikası Genel Başkanı'm bölücülük propagandası suçundan tutukladı • Atilay Ayçin, Terörle Mücadele Yasası'nınSVl. maddesine göre yargılanarak 1 yıl 8 ay hapis ve 41 milyon 666 bin 666 lira para cezasına çarptınldı. Cezası Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca 3 nisanda onaylanan Ayçin, fiili olarak 15 ay cezaevinde yatacak. İstanbul Haber Servisi - Hava-tş Sendikası Ge- nel Başkanı Atilay Ayçin, Havaş grevinın 82. gü- nünde, 4 yıl önce "bölü- cülük propagandası" yaptığı gerekçesiyle hak- kında açılan dava nede- niyle dün Devlet Güven- lik Mahkemesi'nce tutuk- landı. Terörle Mücadele Yasası'nın 8/1. maddesi- ne göre yargılanarak 1 yıl 8 ay hapis ve 41 miryon 666 bin 666 lira para ce- zasına çarptınlan ve ce- zası Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca 3 nisanda onaylanan Ayçin, fiili olarak 15 ay cezaevinde yatacak. Hakkmda veri- len hapis cezasını "Tür- kiye'deki adalet sistemi- nin iflası" olarak değer- lendiren Ayçin. tutukla- ma karannın Havaş grevi devam ederken apar topar alınma- sının düşündürücü olduğunu söy- ledi. Hava-lş Sendikası Genel Sek- reteri Mustafa Yağcı da genel baş- kanlanrun tutuklanmasının, 2 bin 100 işçiyi kapsayan ve 82. günü- nü dolduran Havaş grevinin kınl- masına yönelik bir uygulama ol- duğunu söyleyerek Ayçin'e veri- len cezanın, Ceza Genel Kuru- lu'nca çok kısa bir sürede alınma- Ayçin, verilen hapis cezasını Türkiye'de adalet sisteminiıı iflası olarak niteledi. sının bunun en büyük göstergesi olduğunu ileri sürdü. Yağcı, "Ay- çin'in tutuklanması, Hava-tş Sen- dikası'nın Türkiye genelinde >ü- rüttüğü kararlı sendikacılığa yö- nelik bir saldındır. Genel başkanı- mızuı tutuklanması, hak alma mü- cadelesindeki azmimizi daha da artürdı. Havaş çauşanlannın hak- lan için verdiğimiz mücadelevi so- nuna kadar sürdüreceğiz" dedı. Hava-tş Sendikası Genel Baş- kanı Atilay Ayçin hakkında İHD tarafından 1991 yılının e>lül ayın- da düzenlenen "Terörle Mücadele Yasası'na Hayır" mitinginde "bö- lücülük propagandası" vaptığı ge- rekçesiyle İstanbul DGM'ce dava açılmıştı. 2 No'lu Devlet Güvenlik Mah- kemesi. 26 Nisan 1994 tarihinde Ayçın'e 1 yıl 8 ay hapis ve 41 milyon 666 bin 666 lira para ceza- sını vermiştı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi. bu karan 8 Şubat 1995 tari- hinde Ayçin'in lehıne olarak esastan bozmuştu. Ancak, Yargıtay Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Ayçin hak- kındaki cezayı 3 nisanda onayladı. Dava dosyasının 9 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul Devlet Güvenlik Mahkeme- si Başsavcılığf na gönderil- mesi üzenne Ayçin hakkın- da "yakalama müzekkeresi" çıkanldı. Bunun üzenne Atilay Ay- çin, önceki akşam Havaş ça- lışanlannı ziyaretınden son- ra Infaz Masası ekiplerince gözaltına alındı. Dün DGM'ye çıkanlan ve tutuk- lanan Ayçin, daha sonra Bayrampaşa Cezaevi'ne gönderildi. Atilay Ayçin, kendisinı cezaevine götürecek araba- ya binmeden önce yaptığı açıklamada, hakkında veri- len hapis cezasını. "Türki- ye'deki adalet sisteminin if- lası" olarak değerlendirdi. Ayçin, aynı zamanda tutuk- lama karannın Havaş grevi devam ederken alınmasının da çok düşündürücü oldu- ğunu vurguladı. Hava-lş Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Yağcı, konuya ilışkin olarak yaptı- ğı açıklamada, Atilay Ay- çin'in tutuklanmasını Havaş çalışanlarının grevinı kır- maya yönelik olduğunu önü süre- rek "Bu saldın. Hava-İş Sendika- sı'nın Türkive genelinde vürüttü- ğü kararlı sendikacılığa vönelik bir saldındır" diye konuştu. TMY'nın 8. maddesinin kaldınl- masının tartışıldığı bir dönemde Ayçin'in tutuklanmasının son de- rece çirkin olduğunu da vur- gulayan Yağcı, bu saldınlann ken- dilerini yıldıramayacagını sövledı. Kamu çahşanına sürgün cezası GÜNNUR İLHAN Kamu çalışanlannın iş bırakma eylemlerinin ar- dından başlatılan sürgün ve soruşturmalar devam edıyor. Tüm Haber-Sen üyesi 2 bin 667 PTT çalı- şanı hakkında soruşturma başlatılırken aralarında sendıka yöneticilerinin de bulunduğu Tarım-Sen üyesi 27 kişi. Türkiye'nın çeşitli bölgelerine sürgün edildi. Sürgünlerin genye alın- masını isteyen Tanm-Sen üyeleri. 26 mayısta Tanm Bakanlığı'na yürüme ka- ran aldı. Bursa'da hakla- nnda "iş bırakma" gerek- çesiyle dava açılan 740 PTT çalışanının yargılan- masına ise 26 mayısta başlanacak. Grevli toplusözleşmeli sendikal hak tanıyan yasal düzenleme yapılması için yıllardır mücadele veren kamu çalışanlan. 20 aralık ve 20 nisan iş bırakma ey- lemlennin ardından yine baskı, sürgün ve soruştur- ma ile karşı karşıyalar. Tüm Haber-Sen'den ve- rilen bilgiye göre sendikal faalıyetlennden dolayı bu- güne kadar bin 46 PTT çalışanı hakkında ıdari so- ruşturma başlatıldı. Adli soruşturma başlatılan ve hakkında dava açılan PTT çalışanı sayısının ise bin 621'e ulaştığı belirtildi Soruşturmalann en yoğun yaşandığı ıller ise İzmir ve Bursa olarak kaydedil- di. Tüm Haber-Sen Genel Başkanı İsmail Çınar. adli ve idari soruşturmalann yanı sıra bu güne kadar 84 üyelerinin şehir içinde, 34 PTT çalışanının değişik illere sürgün edildiğini vurgulayarak bir üyeleri- nin ise Diyarbakır'da gö- zaltında öldüğünü anım- sattı. İsmail Çınar, 24-25 ka- sım tarihlerinde sürgün uygulamalanmn durdurul- ması için iş bırakan 740 PTT çalışanı hakkında Ceza Yasası'nın 236. maddesince dava açıldığı- nı da belirtti. Çınar. özel- likle son bir yıl içinde sendikal mücadelelerinin sürgün ve soruşturmalaria engellenmeye çalışıldtğmı vurgulayarak Bursa PTT çalışanlarının ilk duruş- masının yapılacağı 26 ma- yısta Tüm Haber-Sen üye- lerinin yanı sıra. diğer ka- mu çalışanlan sendikala- nnda örgütlü memurlann da davayı izleceklerini be- lirtti. Davayı "siyasi ikti- dann demokrasi ayıbının bir belgesi" olarak değer- lendiren Çınar, "Bu dava ile kamu çalışanlarının hak ve özgürlüklerinin na- sıl gasp edildiğini tüm dünyaya anlatma fırsatı bulacağız" dedi. 20 aralık iş bırakma ey- leminin ardından sürgün edilen kamu çalışanlan arasında 27 Tarım-Sen üyesi deyer aldı. 4 mayısta Cennet Mahalksi'ndeki mağazalara molotofkoktev li arûğı ileri sürülen iki kişi basına gösterildi. Küçükçekmece olaylannda iki gözaltı tstanbul Haber Servisi - Küçük- çekmece'de 4 mayıs günü mağazala- ra molotofkokteyli ve piknik tüpü atarak üç kişinin ölümüne, yirmi ki- şinin de yaralanması olayına kanş- tıkları öne sürülen iki kişi, basına gösterildi. 4 mayıs günü öğle saatlerinde Kü- çükçekmece Cennet Mahallesi, Hür- riyet Caddesi üzerinde bulunan Ma- vi Jeans ve Yeşiller Mobilya mağa- zaları önüne gelen 20-25 kışilik grup, PKK bayrağı açarak mağaza- lara molotofkokteyli atınıştı. Görgü tanıklannın ifadelerine göre. yüzle- rinde maskeler olduğu belirtilen sal- dırganlar, daha sonra yasadışı örgüt lehine sloganlar atarak Nazlı Giyim Mağazası'na piknik tüpü atarak ate- şe vermişlerdi. Olay sırasında mağa- zada bulunan Nükhet Çoban (14), Huriye Küçüktepe (18) ve Ebru Yayla (18) isimli vatandaşlar hayatı- nı kaybetmış, bin ağır olmak üzere yirmi kişi de yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Te- rörle Mücadele Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre. güvenlik güçleri- nin gerçekleştirdiğı operasyonlar sı- rasında olay yerinden kaçmakta olan Murat Kıt ve Sinan Aslan isimli ki- şiler yakalandı. Olayın mağdurlanna ve tanıklara yapılan teşhis çalışması sonucu, İstanbul Üniversitesi Siya- sal Bılgiler Fakültesi 3. sınıf öğren- cısi olduğu açıklanan Murat Kıt'ın mağazalara molotofkokteyli atan ve yasadışı örgüt lehine slogan atan kışı olduğu belirlendı. Yapılan açıklama- da, olaya kanştığı öne sürülen Sinan Aslan'ın ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisı olduğu ve her ikisinin de Topka- pı'daki Atatürk Öğrenci Yurdu'nda kaldıkları öğrenildi. Yapılan açıkla- mada. olaya kanşan dığer kışilenn yakalanmasına çalışıldığı ve operas- yonlann sürdürüldüğü belirtildi. GLOBAL POLITIKULTUR ERGEN YILD1ZOGLU Bir Evliliğin Hatırlattıklan 10 mayıs günü fiber optik kablo iletişim ağların- da uzmanlaşmış MCI ile Sky ve BSkyB isimli iki uydu istasyonunu da içine alan büyük medya im- paratorluklarından News Corp, global bir birliğe grttiklerini açıkladılar. A/evvs Corp 'un sahibi Rupert Murdoch, bu evlilikten aldığı 2 milyar dolarlık dra- homa ile Italyan medya kralı Bertusconi ile bir an- laşma yapmak için kollan sıvadı. MCI daha önce Ingiltere kaynaklı iletişim şirketi British Telecom ile işbirliğine girmiş olduğu için bu bağlantı News Corp'a da açılmış oluyordu. Daha önce de Time Warner, US West ile BellSouth, Ameritech ve SBC, Walt Disney ile işbirliğine gitmişti. Belli ki bü- yük Amerikan ve ingiliz telekomünikasyon şirketleri global ittifaklar ve anlaşmalarla geleceğe hazırlanı- yorlar. Bu evlilik nedense aklıma şu satırları getirdi: "77- me, Life, Forîune dergilehnden o/uşan şirketler topluluğunu kontrol eden, Henry Luce, 1941'de yazdığı The American Century kitabında, ekono- mik güç ile bilginin kontrolü, imaj yaratma ve ka- muoyu şekillendirmenin, ulusal ve uluslararası düzlemde ıktidann yeni özünü oluşturduğunu her- kesten önce kavramıştı" (1)... "Amerika'nın ideolo- jik atağı, uluslararası iletişim sistemlerini şekillen- dirmeye başlaması ile başarıya ulaşacak.. diğer ül- keler bızı taklit edecekler ve bizim yarattığımız ku- rumlara ve sıstemlere kendilerini bağlayacaklar" (2)... "Bazı dış politika hedefleri, yabancı ülkelerin hükümetlerinden ziyade doğrudan doğruya halkla- rıyla ilişki kuruiarak daha iyi gerçekleştihlebilir. Mo- dern iletişim araçlannı kullanarak ulusal nüfusların geniş kesimlerine ulaşmak. etkılemek, bilgilendir- mek ve tutumlarını şekıllendirmek mümkündür. Bu gruplar daha sonra hükümetleri üzerinde etkin bir basınç oluşturacaklardır" (3). Bilgisayar teknolojisi, fiber optik ve uydu kanallar aracılığı ile bilginin global ölçekte dolaşımının hız- lanması, yaşamakta olduğumuz globalleşmenin en önemli bileşenini oluşturuyor. Bir yaklaşıma göre ki bunu globalleşme ve serbest piyasa tannlanna ta- panlar esas olarak ileri sürüyorlar, artık uydu TV kanalları ve fiber optik kablolarla dünyanın her ye- rinde olan. anmda her yerınde öğrenilıyor. Bilgtsa- yarınızı ınternete bağladınız mı "Cyber Space" size açık. Iskemlenizden kalkmadan dünyanın neresine isterseniz "gidebilir", bilgı alabilir, iletişim kurabılir- siniz. Bu yaklaşımın (bu yaklaşım ayrıca sermaye sahibi işveren ile ışgücünden başka satacak bir malı olamayan işçi arasındaki iş akdinin eşit ve öz- gür irade ile yapıldığını, dolayısı ile serbest pıyasa- nın demokrasi getirdiğini de düşünür) en büyük za- afı bilginin nötr olduğunu varsaymasıdır. Bugün bil- ginin, haberin uluslararası alanda yayılmasını yuka- nda ısimlerini aktardığım birkaç tane global şirket kontrol ediyor. Bu bilgiye ulaşanlar ise gerçekte bu şirketlerin bilgi olarak değerli gördüklerine ulaşıyor- lar. Sadece bılgı değil, eğlence de böyle. Amerikan filmleri, dizileri, eğlence programları, belgeseller, magazin programlan, sadece global olarak bu ka- nallara yayılmıyor, aynı zamanda ulusal TV kanalla- nnda da taklit edilıyor, malzeme olarak kullanılıyor, "grameri yeniden üretilıyor." 1970'lerde Latin Amerika, 1980'lerde Türkiye "dışa açıldığmda" ekonomiye sadece ithal mallan serbestçe girmedi- ler, bu mallara bağlı kültür ve bilgi de serbestçe içeri girmeye başladı. Globalleşme aynı zamanda sadece yerel kültür- lerin zenginliğinin saldın altına girmesini getirmiyor, aynı zamanda insanların farkında olmadan kendi çıkarlarına olmayan fikirleri (yeterince düşünmeye ve alternatifini duymaya şanslan olmadığı için) be- nimsemelerini ve savunmalarını kolaylaştıran sü- reçleri de güçlendiriyor. Burada egemenlik ister is- temez global haber, bilgi ve eğlence aracı üretme ve yayma ağlarını kontrol edenlere ait olmak zo- runda... (1) Herbert Schiller (1971) Mass Communicati- on and American Empıre; (2) VVİnning the Cold War (1967), Amerikan Kongre Komisyon Raporu; (3) VVİnning the Cold War (1964), 88th Congress House Report No: 1352 27. Diyarbakır Barosu Başkanı: Ozgürce konuşamıyoruzDİYARBAKIR (Cum- huriyet) - Divarbakır Ba- rosu Başkanı Hüseyin Ta\fun, insan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'na, Böl- ge Valisi Ünal Erkan'ın da bulunduğu bir toplantı- da. "Bir insan emniyette sorgulandıktan sonra sevk edildiği IX, M den polisler tarafından tekrar götürü- lüyorsa, kaçınlan insanla- rın cesetleri bulunuyorsa insanlar nasıl rahat konu- şabilirler" dedı. Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'nun demokra- tik kitle örgütlerinin tem- silcileriyle Dıyarbakır'da düzenlediği toplantı. kar- şılıklı suçlamalarla gergin bir havada geçti. Güneydoğu'ya gelen yabancı heyetlerle sık sık tartışmasıyla tanınan Ata- türk Sanayi Sitesi Başkanı Niyazi Özgen, bu kez de Hacaloğlu ile tartıştı "Kürtçe eğitim. TV iste- miyoruz, 8. madde de ye- rinde kalsın" diyen Oz- gen, salondakilerden tepki topladı. Toplantıda söz alan Ba- ro Başkanı Hüseyin Ta>- fun, ortamın uygun olma- masından dolayı toplantı- da rahat konuşmaktan çe- kinildiğini kavdetti. Bölge Valisi Erkan'ın. "Kim ne- den çekiniyor, herkes dü- şüncesini söylesin" sözleri üzerine Tayfun, "Bir in- san emniyette sorgulan- dıktan sonra sevk edildiği DGM'de serbest bırakıkp yine aynı polisler tarafın- dan DGM kapısından gö- türülüyorsa, kaçınlan in- sanlann cesetleri bulunu- yorsa insanlar nasıl rahat konuşur?" dedi. HacaloğlıTndan suçlamalara yanıt CHP'li bakanlann, "hı- yanetle" suçlanmalarına neden olan Kürtçe televiz- yon ve eğitime ilişkin açıklamalan TBMM gru- bunda da gündeme geldi. İnsan haklanndan sorum- lu Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu, Almanya ve Diyarbakır'daki açıklama- larını anımsatarak "Parti programı, hükümet proto- kolü çerçevesinde söyledi- ğim sözler hıyanet olarak değerlendiriliyor. Bunlan hükümet protokolüne yaz- mışız, uygulama protoko- lünde var; şimdi ben söy- leyince mi hıyanet ohıyor" dedi. Erzincan Millerveki- lı Mustafa Kul'un da, 4 haziranda seçim bölgesin- de üç beldede seçim yapı- lacağını. ancak yurttaşlar- dan oy isteyecek yüzleri olmadığını söylediği bil- dirildi. Kul'un. seçimler- de partilerinin özellikle Doğu ve Güneydoğu'da sıkıntıda kalacağını ifade ettığı kaydedildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog