Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 MAYIS 1995 PERŞEMBE 16 SPOR Siyah-Beyazlı ekipte 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor Şatnpiyonhık tamam sıra itnzadaM- _ * .. . . _ . . . . . .. .. • Sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta transfer çalışmalan bu haftaki Fenerbahçe maçının ardmdan başlayacak. • Bir yandan yabancı santrfor arayışını sürdüren yönetim, diğer yandan da sözleşmesi sona erecek fiıtbolcularla yeniden anlaşma yolunu arayacak. ASENAÖZKAN Şampiyon Beşiktaş'ın belini transfer bü- kecek. Siyah-Beyazlıları mukavelesi sona erecek 12 futbolcu düşündüriiyor. Sezonun bitimine 2 hafta kala Türkiye Bi- rinci Futbol Ligi'ndeki dokuzuncu şampi- yonluğunu ılan eden Beşiktaş'ta transfer ça- lışmalan bu haftaki Fenerbahçe maçının ar- dından başlayacak. Bir yandan yabancı santrfor arayışını sür- dûren yönetim, diğer yandan da sözleşmesi sona erecek futbolcularla yeniden anlaşma yolunu arayacak. Ancak ilk etapla mukave- le imzalamaya çalışılacak iki futbolcu, trans- ferin yıldızlan Sergen ve Alpay. Sözleşmesi sona erenler Beşiktaş'ta Sergen, Alpay, B. Ah\ Şener, K. Metin, Hüseyin, Engin, Yusuf, Sverrisson, Madida, Nartalk) ve Zafer'in sözleşmeleri sona eriyor. Beşiktaş yönetimı. Sergen ve ALPAY - Yönetimi tertetecek. Alpay'ın dışındakı futbolculann sözleşme- sine kesin gözüyle bakarken, Madida ve Sverrisson, ülkelerine dönecek, bir sezonlu- ğuna Petrolofisi'ne kıraya verilen NartaUo bu kez bir başka kulübe kiraya verilecek. ay- SERGEN - Gözier onun üzerinde. nı takıma kiraya giden kaleci Zafer'e ise bü- yük olasılıkla Beşiktaş forması altında jübi- le yapılacak. Yine bir sezonluğuna Vanspor'a kiraya ve- rilen Yusuf un geleceği ise teknik direktör Christoph Daum'un elinde. Daum, Yusuf'u isterse bu futbolcu bir kez daha kiraya veril- meyecek. Siyah-Beyazlı yönetim transferde Sergen ve Alpay'a öncelik tanırken kaleci Şener, B.Ali. Hüseyin, K. Metin ve Engin'le sözleş- me imzalama yolunu arayacak. Ancak bu fiıtbolculara önerilecek rakam, bu kez geç- mişteki gibi astronomik olmayacak ve Be- şiktaş'ın iç transferinde bir kaos yaşanmaya- ak. Gurbetçüer Bu sezon hatasız transfer yapmayı tasar- layan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Christoph Daum'un isteği üzerine futbol ya- şamlannı Almanya'da sürdüren MustafaOz- kan, Tayftın Korkut ve Burhajıettin Kay- makı Istanbul'agetirtti. Gurbetçi futbolcu- lan bir hafta antrenmanlara alacak olan Da- um, daha sonra bu oyuncular hakkındaki ra- porunu yönetime sunacak. Seba: Acele etmiyoruz Teknik direktör Daum ve yöneticiler ya- bancı santrfor arayışını sürdürürken Başkan Süleyman Seba,"Yabancı futbolcu fransferi için aceie etmiyoruz" dedi. Seba. bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde müca- dele etmeye hazırlanan Beşiktaş'ın parası yettiğince en iyi yabancı oyuncuyu transfer etmek istediğını belirtirken şunlan söyledi: "Maalesef yabancı transferlerinde çoğu kez hata yapbk. Ancak bu kez doğnı seçimi yap- mak isthoruz. Onun için de acele etmeyip en iyi futboleuyu alacağız". HENTBOL Hırvatistan lider REYKJAVİK (AA) - I I . Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda, (A) Grubu'nda evsahibi îzlanda.(B) Grubu'nda Hirvatistan ve (D) Grubu'nda da Mısır, yenilgisiz lider durumda bulunuyorlar. (B) Grubu'nda, Türkiye'nin, Avrupa Ş am- piyonası Yan Final Eleme Grubu'ndaki ra- kiplerinden Hırvatistan, Fas'ı 33-21 yenerek averajla liderliğe yükseldi. Grupta, yenilgisi bulunmayan diğer takım- lardan Çek Cumhuriyeti. Küba'yı 29-26, ge- çen kupanın şampiyonu Rusya da Sloven- ya'yı 27-22 yenerek averajla Hırvatistan'ı iz- lediler. (A) Grubu'nda ise evsahibi tzlanda, Tu- nus'a 25-21 'lik skorla üstünlük sağlayarak li- derliğini averajla sürdürürken, yenilgisiz di- ğer ekip tsviçre, 25-22'lik Güney Kore gali- biyetiyle ikinci sırada yer aldı. Bu gruptaki dığer maçta ise Macaristan, ABD'yi farklı skorla yendi. 26-14. Kuveyt karşısında aldığı 28-21 'lik galibiyetle ave- rajla Mısır'ın yenilgisiz liderliğini sürdürdü- ğü (D) Grubu'nda da, Mısır'ı, aynı puan ve averajla izleyen Isveç, Brezilya'yı 29-21, Is- panya da Beyaz Rusya'yı 30-27 yendi. Galatasaray'ın emektar futbolcusu jübile yapacak takım bulamadı Büyükler Muhammed'i unuttu MUHAMMED - Bir zamanlar herkes peşindeydi. Spor Servisi - İki yıl önce geçirdiği kazadan sonra futboldan ayn kalan Ga- latasaray'ın emektar futbolcusu Mu- hammed Attmtaş. jübile yapacak takım bulamıyor. Muhammed,jübileden vaz- geçmeyi düşünüyor. Galatasaray Kulübü Genel Menajeri Adnan Sezgin aracı- lığıyla Beşiktaş. Fe- nerbahçe ve Trab- zonspor'a jübile için teklif götürdüklerini belirten Muhammed. "Hepsinden olumsuz yanıt aldım. Artık jü- bileden vazgeçmeyi düşünüvorum" dedı. Trafik kazası ge- çirdikten sonra ken- disini toparlayan. an- cak oynama şansı bu- lamayan Muham- med, "Ük önce Trab- zon'da doğduğum için Trabzonspor'a teklif götürdüm. Ancak olumsuz yanıt aldım. Türk fut- boluna hizmetlerinıin olduğu sanıyo- rum. Bunun için takımım Galatasa- ray'ın üç büyük kulüpten birijie jübile Muhammed "tlk önce Trabzon'da doğduğum için Trabzonspor'a teklif götürdüm. Ancak olumsuz yanıt aldım. Bunun için takımım Galatasaray'ın üç büyük kulüpten biriyle jübile maçını oynamasını istiyordum, ama olmadı. 1 hafta içinde karanmı vereceğim. Belki de jübile yapmadan futbolu bırakınm" dedi. maçını oynamasını istiyordum, ama ol- madı. 1 hafta içinde karanmı verece- ğim. Belki de jübile yapmadan futbolu bırakınm" dedı. Bu arada Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Adnan Polat. bugün ttal- ya'nın Milano kentine giderek transfer çalışmalannı sürdü- recek. Polat'ınGullit ve Aldair'in mena- jerleriyle görüçeceği öğrenildi. Öte yandan önce- ki akşam Eurosport TV kanalında Isveç Teknik Direktörü Tommy Svensson, bir açıklama yaparak. "Galatasaray'la an- laşöm" dedi. Svens- son'un bu açıklama- sını San-Kırmızılı yöneticiler yorum- suz bıraktılar. Galatasaray'ın ligde aldığı kötü so- nuçlardan sonra ceza alan futbolcular- dan Tugay, Suat ve Yûsuf'un 50'şer milyonluk cezalan bayram öncesi alı- nan transfer taksitlerinden kesildi. G Ö R Ü Ş ERDOĞAIS TL1MCER Kutlama terörüMilli futbpl takımımızın Isviçre galibiyeti kLrtlamalarının, şiddet gösterileri ve taşkınlıklaria dolu geçmesi ve yaralamalar ve can kay- bı ile noktalanması, yetkililerin bu konuya bakış açılarını değiştır- melerinin zarnanının geçmekte olduğunu göstermektedır. Millilerimizin başansından gururlanmamak ve onlan kutlamamak olanaksız. Ama, bu başanyı kısırdöngü haline sokarak küçücük bir zümrenın ve kişilerın zevk oyuncağı haline dönüştürüp insanımı- zı evlerinin içıne sindirip pencerelerine çıkamaz hale getirmek, yolda yürürken kaderlenne terk etmek, insan haklanna ve Avrupa Sözleşmesi'ne ve bir ülke insanının tasada ve kıvançta ortak ol- ma ilkesine aykındır. Hiçbir görüş ve düşünce, milli takımını kut- lamak isteyen insanlara diğerlerine silah çekerek ateş etme, şid- det gösterilerinde bulunma, taşkınlık yapma hakkını vermez. 0 hal- de bu tip davranışa yönelık hareketlerin birer prova niteliği kaza- narak gelecekte kutlamalar bahane edilip başka taşkınlıklara ve şiddet eylemlenne dönüşmesinı beklemeden tüm kurum ve kuru- luşlar ve kişiler, buna medyamızın değerli çalışanlan da dahildir, kesin tavnnı koyrnalıdırlar. Türkiye "Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maç- jannda Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve Taşktnlıklarına Da- ir Avrupa Sözleşmesi"nin tarafıdır. Bu sözleşmeye göre taraf ül- keler, bu konudaki her türlü şiddet gösterilerini ve taşkınlıklan. tüm kurum ve kuruluşlan ve kulüpleriyle önlemeyi ilke edinmişlerdir. Bu sözleşmeye göre, degıl şiddet eylemi, gösterisı bıle yasaklanmış- tır. Türkiye bu konuda gerekli öntemleri almayı taahhüt etmiştir. Tür- kiye, sözüne güvenilir bir ülke olarak bu taahhüdü tutmalıdır. Mevzuat yetersizliğinden yakınmaya kimsenin hakkı yoktur. Şid- det gösterilerini ve taşkınlıklan önleyecek yeterli hükümler, ceza yasalarımızda ve diğer yasalarda vardır. Doğru yorum ve medya- nın potansiyel etkinliğini kullanarak halkımızı uyarmak ve uyarıya uymayanlan sonucuna katlanacaklan biçimde adalete teslim et- mek yeterlidir. "Şiddet olaylannın üstesirtden gelebilmek için yeteri kadar asayiş kuvveti kullanılmasını temin etmek" Av- rupa Sözleşmesı'nin şartıdır. Avrupa Sözleşmesi'nde, "Olay Çı- karanlann Teşhis Edilmesi ve Bunlara Yapılacak Muameleler", aynntılı bir bıçımde düzenlenmiştır. Bu konuda hoşgorü yoktur. Sözleşme metnı oybirlıği ile çıktığından Türkiye her bir ilkesine uy- mak ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Doğal olarak bu sözleşme, kulüplerimizi ve kurumları, yanı baş- ta futbol federasyonumuzu, kutlamalann kardeşçeyapılması, şid- det gösterisine ve taşkınlığa kaçmadan herkesin içine sındirebi- leceği ve katılımcılığı sağlayıcı ve geliştiricı anlamda olması ıçın in- sanlan uyarrna konusunda görevlendirmiştir. Oysa yapılan, kişi- sel ve meyzii makamsal puan alma uğruna olaya seyirci kalmak- tır. Spor, kitlelerin ruh sağlığını olumlu yönde etkileyen bir olgudur. Bu olumlu olguyu ruh sağlığını bozucu boyutlara yardırmaya kim- senin hakkı yoktur. Anayasamızın 59. maddesinin emredici hük- mü gereği "Devlet, başanlı sporcuyu korur." Federasyon ve bazı yetkililer, Isvıçre galibiyetinden sonra başka erışilecek hedef yokmuş havasını vererek milli takımımızın gencecik oyuncularının ruh sağlığını bozacak biçimde taşkınlık yapmaktadırlar. Bereket Sayın Fatih Terim, son derece akıllı ve gerçekçi laflar ederek ola- yı dengeleme basiretini göstermektedir. Milli maçta ayağı kınlan Orhan'ın devamlı kadroya alınarak onur- landınlması ve dışlanmaması, hele kaleci Engin'in ayağının kırıl- ması nedeniyle milli takım oyunculannın eşleriyle birlikte yiyecek- leri yemeği erteleme erdemini göstermeleri ömek davranışlardır. Bu örnek davranışlan sergileyip yaymak bile halkımızın milli maç- lardan sonra ortak sevinci beraber hissedip şenlikli kutlamasını saölamaya yeter sanırım. Bugün, tüm ülkede Isviçre galibiyeti yerine, ölen, yaralanan in- sanlar konuşuluyorsa bunun sorumlusu, milli gururumuz olan mil- li galibiyetimızi kişisel çıkarlanna hapsedip kendi geleceklerine endekslemek isteyen hasta beyınlerdır. Bırakınız millet, milli takı- mıyla hep birlikte gururlansın, sevinsin, Avrupa'da başımız önde sahalardan çıkma kompleksinden kurtulsun, eski milli takımlan- mızın galibiyetlerini ve bu galibiyetleri ülkemize hediye edenleri anımsayarakcoşsun. Bu duygulan kimseden esırgemeyin. Milli ta- kımımızı ve yetkilileri başanlarından dolayı kutlarken bundan son- ra da aynı galibiyetlerin devamına inanan biri olarak kutlamalarda aynı rezaletler yaşanırsa, sorumlularını, bundan böyle yargı er- kınin affetmeyec eği inancını taşıdığımı dr hatırlatmak isterim. AHMET - Fenerbahçe'ye geJenlerden, ancak Osieck'in aceie gönderdiği bir \etenek. Fener, transfer hovardası HİLMt TÜRKAY Transfer sezonlanmn en hareketli ve faal takımı olma rekorunu yıllardır kimseye bırakmayan Fe- nerbahçe. son 7 sezonda dış transferde toplam 97 futbolcuyla sözleşme ımzaladı. Ortalama her se- zon 14 futbolcu transfer eden Fenerbahçe. yine de son altı sezonda şampıyonluga hasret kalarak taraf- tarlannı sevindiremedi. Altyapıya önem vermeyen ve her yıl kendi takım- lannda sivnlen futbolculan renklerine katmasıyla tanınan Fenerahçe. ne yazık ki bu transferlerde 1988-89 sezonu dışında istedigı verimi alamadı. Öyte ki Fenerbahçe'nin son 7 sezonda transfer et- tiği 97 futbolcudan 17'sı San-Lacıvertli forma al- tında tek bir resmi maç oynatılmadan ya geri gön- derildı ya da başka kulüplere kiralandı. Fenerbahçe, dış transferde en çok futboleuyu 1993-94 sezonunda renklerine bağladı. Güven Sa- zak başkanlığındakı yönetim kurulu. henüz teknik direktör bile belli olmadan toplam 26 futbolcuyla sözleşme imzalayarak belki de Türkiye rekoru kır- dı. San-Lacıvertlilertarihlerindeki en az dış trans- feri ise geçen sezon yaptı. Altay'dan Toprak. Bur- saspor'dan Pingel ve Ah Nail'i renklerine katan Fe- nerbahçe. ara transferde de Beşiktaş'ın serbest bı- raktığı Feyyaz'ı alarak dış transferi yalnızca 4 fut- bolcuyla kapadı. Işte Fenerbahçe'nin hiçbir 90 da- kikada oynatmadan geri gönderdiği futbolcular: Brands, Levent,Jensen, Hüseyin, tbrahim, Bahadır, Sadettin. Ayvaz, Ahnıct. Batur. Candan. Erbü, Hü- seyin, Mahmut, Metin, Saiih ve Turgay. 5 başkan değişfj Fenerbahçe'nin son 7 sezonunda. 5 kulüp başka- nı görev yaptı. San-Lacivertli kulübün özlenen ba- şanlara imza atamaması nedeniyle Tahsin Ka>a, Metin Asık, Giiten Sazak. Hasan Özaydın ve son olarak da Ali Şen başkanhk koltuğuna olağanüstü kongreler sonucu getırilen ısımleroldu. Türkiye Basketbo^Şampiyonası'nın final dizisi bugün Abdi İpekçi'de başhyor Fener-Ülker, buyrun basketbole LEVENT YÜCELMAN Potada final de geldi çattı. Fatih Dalay - Recep Ankaralı hakem ıkilisinin yö- neteceği maçla Fenerbahçe ile Olker (1-1). Abdı Ipekçı'de, 16.30'da final serisine başlıyorlar. Final öncesi iki takımı da tartarsak moral kondisyon, savunma- hücum anlayışı açısından önemli bir farklılık olmadığını görürüz. Ülker, zorlu, ka- muoyunu fazlasıyla meşgul eden G.Saray'la oynanan çeyrek final serisinin psikolojık yorgunluğunu ve stresli günlenni üzerinden attı. Aynca Tofaş'la oynanan yan final serisi de Ülker'i yıpratmadı. Bu hem fiziksel hem de psikolojik dinlenme dönemi Ülker'in final öncesi en büyük avantajı. Tam bir profesyonel olan Reddick. çembere yüzünü döndüğü an sayıya ulaşiyor. Ancak savunmada cüssesinin de etkisiyle ağır kalıyor. Sakatlığı nedeniyle W illiams da bu sezon kendisini fazlasıyla gösteremedi. Bu nedenle Ülker'in pota altı savunmasının eskiye oranla bir hayli zayıfladığını söyîeyebiliriz. Hareketli Smith ve son maçlarda dışandan çok ıyı oynayan Rankin'e karşı güçlük çekebilirler. Ancak Haluk ovnadığı zaman uzunlara olan yardımı sayesinde pota dibi açığını bir nebze kapatı>orlar. Ülker'in Orhun, Serdar \e seyircinin aleyhte tezahüratından olumsuz yönde etkilenen Harun'un performansı skora direkt olarak yansıyacak. Fenerbahçe cephesinde ise her şey Fenerbahçeli Smith'e hücunıda ve savunmada büyük iş düşecek. yolunda. Efes Pilsen ile oynanan serideki gerek hücum gerek sa\Tinma performansı San-Lacivertli takımın finale her şeyiyle hazır olduğunun kanıtı. Motivasyonlan yerinde. Aynca salonu tıklım tıklım dolduracak seyirci de hem sahada 6. bir oyuncu olacak hem de ıtici bir güç oluşturacak. Efes'e karşı pota altını kısalann yardımı ve ikili sıkıştırmalarla çok iyı kapatıp formsuz dış adamlannı boş bırakma rizikosuna girmiş ve kazanmışlardı. Ülker maçında kısalann ıçeriye yardımlan hemen hemen hiç olmayacak. Çünkü Orhun, Serdar ve Harun gibı dış adamlan maç boyu bir an olsun boş bırakmaya gelmez. Dolayısıyla Rankin ve Smith çember altında rakipleriyle yüz yüze mücadele edecekler. Aynca faul problemi yaşamalan da olası. Bu nedenle F.Bahçe'nin gerçek savunma performansını bu maçta değerlendirebileceğiz. Kazanma hırsı, seyirci faktörü. Efes Pilsen'i yenmiş ve elemiş olmanın oyuncular üzerinde sağladığı özgüven ve camianın basketbol üzerinde birleşmiş olması F.Bahçe'nin artılan. Skor ne olursa olsun ligde çok kaliteli heyecanlı bir final seyredeceğiz. Aynca yıllar sonra seyircili ve iddialı bir takımın finalde olması gözleri basketbole çeviriyor. Biz hakemlerden tansiyonu yükseltmeyen, finale yakışır bir yönetim bekliyoruz. Basketbolü seven sevmeyen, takım tutmayan gerek salonda gerek televizyonlan başında bu final serisinin hiçbir maçını kaçırmasınlar. Basket hakemlerinin bildirisi Basketbol hakemleri dün bir bildiri yayımladılar."Son günlerde bazı yönetici ve salona uğranıayan yazar bozuntulannın basketbol hakemleri ile ilgili yorumlan terbiye sınınnı aşmışör"diye başlayan bildiride bir grubun basketbol sporunu ve hakemleri karalama kampanyasına giriştiklen belirtıldi. DÜNY4 BOKS ŞAMPtYONASrNDAN İZLENİMLER Şamil Sam ve Süleymanoğhı yan fînalde GLTVERYÜREKLtK BERLtN - 91 kiloda Sinan Şamil Sam ve 63.5 kiloda ÎN'ur- han Süleymanoğlu yan finalde. Çeyrek finalde dün Mısırlı bok- sör Mustafa Amir'le karşılaşan Şamil Sam. ilk raundu 3-0, ikin- ci raunckı da 7-1 önde bitirdik- ten sonra rakibini 3. rauntta tek- nik nakavtla yendi ve bronz ma- dalyavı şimdiden garantiledi. Si- nan Şamil Sam yan finalde bu- gün Alman Luan Kranigi'yle karşılaşacak. ykraynalı Kliç- ko'yu zorlukla yenen Kranigi, müsabaka boyunca fazla göz doldurmadı. Otoriteler Şamil San'ın finale kalacağı görüşün- de bırleşiyorlar. 63.5 kiloda Nurhan Süleyma- noğlu ise Kazak rakibi BolatNi- yazimpetov'u 9-4 yenerek bir di- ğer yan finalist boksörümüz ol- du. Süleymanoğlu, yan finalde Alman milli takım adına dövü- şen Oktay Urkal ile karşılaşa- cak. Çeyrek finaldeki diğer bok- sörlerimizden Ercüment Asian ise Rus rakibi Olag Saitov'a 5-1 sayıyla yenilerek turnuvaya ve- da etti. Maç boyunca oldukça tu- tuk gözüken Aslan, rakibi karşı- sında varlık gösteremedi. lik iki tur karşılaşmalannda edindiğimiz izlenime göre, orta- lığı Kübah boksörlerin "haşme- ti" kasıp ka\'ururken ve 63.5 ki- loda Alman milli formalı Oktay Urkal formunun zirvesindeyken bize, bir altın madalya zor düşe- cek gibi geliyor. Bir bronz ya da bir gümüş madalya ile dönmek de başan olacaktır rnillilerimız için. Berlin'de sayılan 150binibu- lan Türk'ün de pek umurunda değil kimin altın madalya kaza- nacağı. Fakat yine de sayılan çok az da olsa her maçta bir avuç Türk göriiyoruz salonda. Gebin- de ve yüreğinde Türk bayrakla- nnı açıyor, bir Sinan'ı alkışlı- yor, birOktay'ı alkışlıyorlar. Al- manya milli takımında dövüş- mesi hiç önemli değil. Aslı Türk ya... Yeri gelmişken hemen bu- rada ekleyelim: . Alman milli takımında dövü- şen Oktay Urkal'dan günlerdir Alman gazeteleri ve dergileri övgüyle söz ediyorlar ve Al- manya'ya bir altın madalya ka- zandıracağına kesin gözle bakı- yorlar. Alfnan takımında en çok sevılen ve maçlan en çok ilgiy- le izlenen boksör Oktay Urkal. O da ilk turlan rahatlıkla kazan- dı ve çeyrek finale yükseldi. Şampıyonada dövüşen bir diğer çift pasaportlu Türk boksörü Orhan DeHbaş ise çeyrek final- de elendi. 63.5 kiloda Oktay Urkal ile Nurhan Süleymanoğlu yan fi- nalde karşı karşıya gelecekler. Şimdi Berlinli Türklerin tezahü- ratlan nasıl ve kimin için ola- cağı merak konusu... Derbi maça ekstra tarife Spor Servisi- Ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş, Fenerbahçe'yle yapacağı 'derbi' maçta. bilet fiyatlanna ekstra tarife uygulayacak. Ligin bitimine 2 hafta kala ' şampiyonluğu garantileyen Siyah-Beyazlılar. pazar günü oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatlannı arttırdı. Şampiyonluğun kazanılmasından sonra yönetim kurulu, Fenerbahçe maçının biletlerine ekstra fıyat uygulayarak açık tribünü 200 bin, kapalı tribünü 600 bin, numaralı tribünü ise 1 milyon lira olarak belirledı. Biletler, bugünden itibaren Beşiktaş Kulübü'nde satılmaya başlanacak. Öte yandan, Beşiktaşlı yöneticiler tarafından Fenerbahçe maçı öncesinde yapılacağı açıklanan ve çeşitli sanatçılann katılacağı eğlence programından vazgeçildiği bildirildi. NBA'de çeyrek final oyhanıyor PHOENİX-NEW YORK (AA) - ABD Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA), play-off çeyrek final mücadelesine. 2 maçla devam edildi. Phoenix'de yapılan Batı Bölümü maçında. Phoenix Suns. geçen sezonun şampiyonu Houston Rockets'ı 130-108 yenerek 1- 0 öne geçti. Maçı baştan sona önde götüren Suns'ta, A.C. Green. 25 sayı ve 15 ribaund, Charles Barkiey de 26 sayı ve 11 ribaundla oynayarak galibıyete büyük katkılan oldu. Rockets'ta ise Sam CasseU'ın 31 sayısı ile Kevin Johnson'ın 21 sayı ve 15 asistlik başanlı performansı galibıyete yetmedi. Rockets'ta. ünlü pıvot Hakeem Oiajuvvan ise 18 sa_\ı ve 4 ribaundla tutuk bir görüntü verdi. New York Madıson Square Garden'da yapılan Doğu Bölümü'ndeki Nevv York Knicks-lndiana Pacers mücadelesinı 96-77 (50-48) kazanan Nevv York Knicks, skoru 1-1 yaptı. Ligde play-off çeyrek fınalinde bugün Doğu £J Bölümü'nde Chicago'da Chicago Bulls-Orlando Magic (0-1) maçı yapılacak. Rotaract-Open Tenis Turnuvası KOCAELİ (Cumhuriyet) - tzmit Rotaract Kulübü tarafından "Rotaract-Open '95 Tenis Turnuvası" düzenlendi. tzmit Rotaract Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre. tenis sporunun sevdinlmesi ve yaygınlaştınlması amacıylaj düzenlenen tumuva, 19-21 mayıs tarihlerinde, Izmit'in Balaban köyündeki Gevizlik Evleri'nde gerçekleştirilecek. Erkekler ve bayanlarda, 18-30 yaş ile 30 yaş üstü olmak üzere 2 kategoride düzenlenecek turnuvaya katılmak isteyenlenn. yanna kadar. Rotaract Kulübü'ne başvoırabilecekleri bildirildi. TVde Spor TRT 1 20.45 Günün Spor Haberleri. TRT 3 19.45 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası, 22.15 Eurosport. Show TV 16.30 Fenerbahçe- Ülker Basketbol Karşılaşması (naklen). CINE 5 19.30 8. Dünya Amatör Boks Şampiyonası özet görüntüleri (şifresiz). 22J5 8. Dünya Amatör Boks Şampiyonası yan-final karşılaşmalan. r IIIKT 1. KOŞU: F: Selas (4), P: Tan (2). 2. KOŞU: F: Yasemin 5 (5). P: Yurtseven (1). PP: Elçin (6), S: Pertevniyal (4). 3. KOŞU: F: Ekber (2), P: Zelal (10). PP: Arife 1 (8), S: Yagmur 11(9). 4. KOŞU: F: Tufanbey (6), P: Erkanım (3), PP: Ganselçuk (8), S: Samtay (5). 5. KOŞU: F: Flush 1 (1), P: Sabahattin (3). PP: Ja- ponaülü (2). 6. KOŞU: F: Brunella (9), P: Final Gut (4). PP: Salvo 1 (2), S: Secret Glory (10), SS:Plevne(l). 7. KOŞU: F: İzzet (3), P: Sefabey (4), PP: Çerkez (5), S: Berivan 1 (13). Günün İkilisi: 7. Koşu: 3/4 Tabela Bahis: 9. 4. 2. 10. 1. ALTILI GANYAN 5 2 6 1 9 3 1 10 4 6 8 2 4 10 3 1-3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog