Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

11 MAY1S 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜN -T İLMLERİ TELEVIZYON 15 GriKurt 07.00 Kanal 6 Macera © Babamız Eğleniyor 08.30 Kanal D Güldürü © Deli Kız 10.20 Interstar Duygusal /Ç2\ Baba parası ile geçinen bir genç, pavyonda çalışan kadın ve işpor- K£S tacı kız arasındaki üişkiyi konu alan fılmin yönetmeni Nejat Okçu- gil. Oynayanlar: Perihan Savaş, Mesut Engin. Afacan Küçük Serseri 10.30 Show TV Macera ©Terk edilmış bir çocukla temiz yürekli bır serserinin öyküsü konu ediliyor. Yönetmen: Olkü Erakalın. Oynayanlar: Menderes Utku, SadriAhşık(1971). Kin 11.00/04.15 Kanal 6 Dram /£s Kanal 6'nın son dakika değişikliklerinden biri olan filmin başrol- x£/ lerinde Ekrem Bora ve Sezer Güvenirgil var. Daha önce de birkaç kez aynı kanalda ekrana gelmişti. Gün Batımı 11.30HBB? Uçan Kaykaycı 2 11.30 Kanal D Macera /fN (Skateboard Kid 2)- Bütün hayali uçmak olan bir çocuk, kaykay \Z/ turnuvasına katılmaya karar verir. Ancak onun kaykayı biraz fark- lı olacaktır. Yönetmen: Andrew Stevens. Oynayan: Trenton Knight. 12.001 Show I Erkekler Sanşınlan SeverAynntı yanda Yanhş Numara 12.10 TRTINT Güldürü Tanhi eser kaçakçılanyla mücadele eden iki arkadaşın maceralan. \?y Zeki Alasya'nın yönetip aynı zamanda başrolünü üstlendiği film- de Metin Akpınar da "ortağı" sanatçıya eşlik ediyor. Montana 12.10 Interstar Dram /?\ (Montana)- Sahip olduklan çiftliğin geleceği konusunda anlaşama- vS/ yan kan kocanın evliliği tehlikeye girer. Yönetmen: William A. Gra- ham. Oynayanlar: Gena Rovvlands, Richard Crenna, Lea Thompson. Almanyalı Yarim 13.10 Kanal D Duygusal /Jî\ Alman bir kız ile Almanya'da otomobil fabrikasında çalışan Türk işçisi arasındaki aşk öyküsü. Yönetmen: Orhan Aksoy. Oynayan- lar: Filiz Akın. Kadir tnanır (1974). Islak Sokak atv 13.40 Duygusal ©Zengin bir adamın âşık olduğu şarkıcı ile ders aldıgı müzik hocası- nın öyküsü. Yönetmen: Samim Değer. Oynayanlar: Yüksel Uzel, TankTarcan(1987). Çapkın Baba 13.50 Interstar Macera /JJ\ Çapkınlıkta yanşan baba ile oğlunun öyküsü. Hulki Saner'in yö- >S' netmenliğini üstlendiği fılmde Sadri Alışık ve Bülent Kayabaş baş- lıca rollerde. Mirasyediler 14.10 TRT 1 Güldürü ©Aynı mağazada tezgâhtarlık yapan iki çiftin aşk ve macera öyküsü. Aram Gülyüz'ün yönetmenliğinde Zeki Alasya ve Metin Akpınar başlıca rolleri üstleniyor. Güze! Şoför 15.30 atv Macera /J7\ Tahran'dan tstanbul'a amcasının yanına gelen kızın başından ge- \£s çenleri konu alan filmin yönetmeni Türker înanoğlu. Oynayanlar: Filiz Akın, Emir Alpaslan, Hulusi Kentmen (1970). Yalancı Dünya 15.30 TGRT Macera /^\ Sinemaya meraklı bir genç kız tstanbul'a gelince başına çeşitli olay- vH/ lar gelir. Yönetmen: Unal Küpeli. Alev Sayın ve Erol Ozbek fil- min başlıca rollerini paylaşıyor. Nuri Kantar Ailesi 15.45 / 02.45 Kanal 6 Güldürü /^\ Kanal 6'nın sık sık tekrarladığı yapımlardan biri. Bilinen tipleme- \ 3 ' leriyle Tekin Akmansoy ve Leman Çıdamlı filmin başlıca rollerini paylaşıyor. Ekmek Elden Su Gölden 16.30 Show TV Güldürü ©Kızını iş ortağı ile evlendirmek isteyen bir babayla bu evliliğe kar- şı çıkan bir annenin öyküsü. Yönetmen: Yavuz Yalınkılıç. Oyna- yanlar: tlyas Salman, Leyla Önder (1985). Belalı Tatü 17.10 atv Macera /J^\ Kirli işlerden elini ayağını çekmiş baba, oğlunu kaçıranlarla müca- VCV deleye girişir. Yönetmen: J. Parralrdy. Oynayanlar: Ilker tnanoğlu, Filiz Akın, Jean Lousi (1975). Canikom 17.50 Kanal D Duygusal /J^\Telefon hatlannın kanşması ilginç gelişmelere neden ofur. Orhan 'O'Aksoy'un yönetmenliğinde Cüneyt Arkm ve Gülşen Bubikoğlu başlıca rolleri paylaşıyor (1979). Ator 18.10 Show TV Fantastik /77s(Altor, Fighting Eagle)- Inanışa göre Spider'ın hanedanhğına \5s Thorn'un oğlu son verecektir... Savaş sahnelerinin bol olduğu bir yapım. Yönetmen: David Hills. Oynayan: Miles O'Keefe. Süper Köpek 20.10 Kanal D Macera ©(Top Dog)- Birpolisin katilini yakalaması için görevlendirilen de- dektif, bu işteki ortağını görünce çok şaşıracaktır... Yönetmen: Aa- ron Norns. Oynayan: Chuck Norris. 20.301 Show TV/ Davacı Aynntı yanda Kobra Harekâü 3 21.05 Interstar Macera /77\ (Shadowchaser 3)- Uzayda bir macera. Geçmişten gelen bir uzay ^Zs gemisine binen merakhlan, kötü bir sürpriz beklemektedir. Yönet- men: John Eyres. Oynayanlar: Sam Bottoms, Frank Zagarino. Cohen ve Tate 22.30 HBB Macera /TT\ (Cohen and Tate)- Küçük bir çocuk, Teksaslı bir gangsterin öldü- vıx rülmesine tanık olur. FBI ise bu tanığı konuşturmak istemektedir. Yönetmen: Eric Red. Oynayanlar: Harley Cross, Cooper Huckabee. Ezan Sesleri 22.45 TGRT Duygusal ®Bir işadamı ile şımank kansının çevresinde gelişen olaylan konu alan filmin yönetmeni Mehmet Dinler. Oynayanlar: Bülent Bilgiç, Nuray Kalpakarslan. Ölüm Arabası Christine 22.50 Kanal D Korku /TT\ (Christine)- 58 model Plymouth marka bir araba aslında canhdır vü' ve sahibini kimseyle paylaşmak istememektedir. Ünlü yönetmen John Carpenter'dan. Oynayan: Keith Gordon. Cappucino ve Sütlü Kahve 22.50 TRT 2 Dram ©(Cappucino - Melange)- Avusturyalı bir köylü, kendisinden para çalan arkadaşınm arkasından Viyana'ya gider. Bu arada yolda bir Italyan turistle karşılaşır... Yönetmen: P. Harather. Oynayan: J. Hacer. 23.001 Kanal 6/Üç Tatlı Kaçak Aynntı yanda Bacaklar 00.15 HBB? Hem Hamile Hem Üçüz 00.30 Show TV Güldürü /fî\ (Almost Pregnant)- Bir çiftin çocuklan olmaz. Kusur kocadadır. vö' Bunun üzerine genç çift. beş çocukJu komşulan Gordon'u baba adayı olarak seçer. Yönetmen: M. Deluise. Oynayan: T. Roberts. Cesur Mankenler 00.50 Kanal D Macera /7>) (Model By Day)- Arkadaşı saldınya uğrayan karate ustası bir man- *£/ ken. geceleri sokaklarda adalet dağıtmaya başlar. Ancak bu arada bir suç da üstüne kalır. Yönetmen: C. Duguay. Oynayan: F. Janssen. Mafya Avcısı 01.00 Kanal 6 Macera @. (The Hunter Will Get You)- Onlü Fransız aktör Jean Paul Bel- mando, Amerikan yapımıfilmde.mafya hesabına çalışan bir gangs- teri canlandınyor. Yönetmen: Philippe Labro. Kehribar 01.05 atv Dram sr?\ (Amber Waves)- Kaba bir çiftçi ile Amerika'nın bir ortabatı kasa- VV basında onunla 'tıkılıp kalan' bir mankenin öyküsü. Yönetmen: Jo- seph Sergent. Oynayanlar: Dennis Weawer, Kurt Rusell. Soygun 03.00 TRT 1 Macera © , Izleyin OYerli Orta Halli Yabancı Kanal D -22.oo\ Kanal D,' Yakaladık Şakaladık'la çeşitli eleştiriler alan kamera şakalarına bir yenisini daha ekledi 'Izninizle şaka yapahflîr miyiz?' FİGEN YANIK Ekranda görülmeye başladıktan bır süre sonra insanlan içinden çıkı- lamaz zor durumlarda bıraktıklan ve hatta 'kişilik haklarf na müdahale ettikleri iddialanyla eleştiriler alan kamera şakası programlanna bir ye- nisi daha ekleniyor: 'Yakaladık Şa- kaladık.' "El şakalarına yer ver- meyen programın şakaları, şaka entegre tesislerinde el değmeden hazırlanıyor ve şakalarda kesin- likle domuzyağı kullanılmıyor... Ayrıca ' Yakaladık Şakaladık' eti- ketini taşıyan şakalarda insan onuruna ve sağlığına zararlı hiçbir katkı maddesi bulunmadığı gibi kanserojen madde de içermiyor" anonsuyla tanıtılan programın yapı- mını 'Şakamera'nın da prodüktör- lüğünü yapan Burçin Özdemir üst- leniyor. Rasim Öztekin'le Ayşin Albayrak'ın sunacaklan program, daha önceki şaka programlanna yö- nelik eleştirileri dikkate alarak belli birdüzeyı korumayı hedefliyor. Öz- demir, programın en önemli farkı- nın. "İnsanlan zor duruma düşü- rüyor" şeklindeki tepkilere karşı in- san haklanna zarar vermemek dü- şüncesi üzerine kurulması olduğunu söylüyor. - Kamera şakalarına yönelik eleştirilerden sonra artık ne gibi önlemler alıyorsunuz? ÖZDEMİR- tlk önemh başlangı- cımız her ekrana getirdiğimız kişinin yani şaka yaptığımız insanın mutla- ka yazılı iznini bünyemizde banndı- nyoruz ve ekrana izni olmayan in- sanlan getirmiyoruz. Diğer prog- • îlk bölümü bu akşam ekrana gelecek 'Yakaladık Şakaladık'ın tecrübeli yapımcısı Burçin Özdemir, hazırladıklan 'şakalarla' insanlann kişilik haklanna zarar vermeye kesinlikle niyetleri olmadığmı söylüyor. Ozdemir "Diğer programlarda olduğu gibi insanlara hediyeler vererek ya da birtakım şeyler vaat ederek onlann alaya almdığı imajına da karşıyız. Israrla ve ısrarla izin vermeyen insanlan ekrana getirmiyoruz" diyor. ramlarda olduğu gibi insanlara hedi- yeler vererek ya da birtakım şeyler vaat ederek onlann alaya alındığı imajını da ortadan kaldırmak için hassas davranıyoruz. Israrla ve ısrar- la diyoruz ki: "İzin vermeyen in- sanlan ekrana getirmiyoruz.1 " Ikincisi de ilk defa bu programda ün- lülere şaka yapmaya başladik. Seyır- ciler. tanıyıp bildikleri insanlan ek- randa görüp bir de onlara şaka yapıl- dığını anladıktan sonra artık gönül rahatlığıyla bizim onlara yaptığımız şakalan hoşgörüyle karşılayacaklar- dır diye düşünüyoruz. Bu sadece bir şaka programı. şaka bizim hayatı- mızda var olan bir unsur. Herkes bir- birine şaka yapabilir. Yeter ki karşı- daki insanın haklanna zarar verme- sin, onlan zor duruma düşürüp kötü sonuçlar yaratmasın. Onun dışında basit güzel şakalanmız var. - Yeni şakaların yapısında fark- lılıklar var mı? ÖZDEMİR- Şakalann en önem- li nitelik farkı, bir kere konsept ola- rak görsel anlamda daha büyük pro- düksiyonlara yer verdik. tlk defa bir canlı yayın mizanseni hazırladık. Bir özel TV kanalının sanki canlı yayın programıymış gibi Kartal Kaan'ı stüdyoya program konuğu olarak da- vet ettik ve canlı yayın sırasında bir sürü aksilıkler geldi başına. Yayın sonuna kadar bunu sakladık... Bir otopark yarattık... Ismini biz koy- duk; 'Emniyet Otoparkı'. 24 saat açıkdiye... Arabayt park etmeye gelen insan- lar arabalannı park ettikten sonra oradan aynlıyor... Biz o sırada oto- parkı tamamen iptal edip onun yeri- ne çocuk parkı yaptık... Yasjı kadın- lar örgü örüyorlar, yaşlı adamlar ga- zetelerini okuyorlar, çocuklar top oynuyorlar... Adam bir gelip bakı- yor... Çocuk parkı... Arabasını an- yor... Sonunda "Bu bir kamera şa- kasıydı" diyoruz. - Gönlük yaşamda sık sık miza- ha başvurmamıza karşın kamera şakaları sizce neden bu kadar tep- ki aldı? Yaşadığımız dönemde karşılaştığımız olumsuz gelişme- lere sağlıklı tepkiler veremezken şakaları bu denli ciddiye alıp he- def haline getirmenin nedeni ne olabilir? ÖZDEMİR- Karşı cinsten genç- lerin çeşitli sorulardan sonra kendi- lerine bir eş seçmelerine yönelik 'Saklambaç'programının da pro- düktörüydüm. Saklambaç ilk yayımlandığı za- man inanıimaz olumsuz tepkiler al- dı. Hatta savcılıkta aleyhimizde da- valar açıldı. Sunucusu Nurseli İdiz tehditleraldı. Bir süre sonra Saklam- baç kanıksandı ve artık günlük konu haline geldi. Bunu şuna dayanarak söylüyo- rum. Türkiye'de özellikle özel TV'ler çok kısa zamanda gelişen bir sektör olduğu için bunlar yaşandı. Giderek halkın daha fazla benim- seyeceğine, bu hassas uygulama so- nucunda daha hoşgörüyle karşılana- cağına inanıyorum. Özellikle ünlülere yapacağımız şakalann olumlu yönde katkısı ola- cağına inanıyorum. Günlük hayatta çok alışık olduğunuz sürecin içinde yapılan küçük değişikliklere verilen tepkiler, aslında gizli kamera şaka- sının ana öğesini oluşturuyor. Yani bu gizli kamera şakasının ana çıkış noktasıdır. Beklediği şeyin aleyhine bir şey yaptığınız zaman tepkiyi alıyorsu- nuz. Bu da insanlann beklenmedik olaylar karşısinda verdikleri tepki- ye, şakayı algılama biçimlerine, kül- türel altyapılanna göre değişebili- yor. - Kamera şakalarına maruz kal- dıktan sonra hakkınızda davacı olanlar oldu mu? ÖZDEMİR-Hayırşimdiye kadar böyle bir durumla karşılaşmadım. Hatta tstanbul Barosu bedava bir kampanya başlattı; "Eğer uğradığı- nız şakalardan dolayı TV'leri da- va etmck istiyorsanız biz ücretsiz avukat temin etmeye hazırız" de- diler; ama bir tek başvuru olmamış. atv 20.40\ Bayram hediyesi skeçler TV Servisi - Levent Kırca ve Oya Başar, "Olacak O Kadar Televizyonu"nda son altı ay için- de yayımlanan skeçler arasında en fazla izleyici isteği alanları tekrar yayımlayacaklar. "Küçük Hüsamettin" ve "Panaak Çocuk" skeçleri temel alınarak Küçük Hüsamettin'in eşiyle tanıştığı, parmak çocuğun doğduğu, kaybolduğu, İsmail Hakkı Bey tarafından yutulup kurtulduğu ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in şapkasının altında kaldığı bölümler bir kez daha ekrana gelecek. Programda Hikmet Çetin'in hayat hikâyesi, "Polis Imdat" skeçleri de tekrarlanacak. Aynca televizyonlarda sayılan her geçen gün artan haber prog- ramlanyla dalga geçen "Reality Show", Yeşilçam'ın son duru- munu anlatan' 'Düğündeki Reji- sör", tsviçre'nin kapı komşusu yapılmasını anlatan "Avrupa Bura mı?", insanlanmızın iç sı- kıntısını aktaran "Eczane", Oya Başar'ın yorumuyla "Mutluluk Hattı" ve "Bir Garip Dava" adlı skeçler de programda yer ala- cak. ShowTV I2.oo\ Anita Loos'un romamndan uyarlanan filmin devamı da çekilmişti 'li yılların Vamp' iıııajı SEVtN OKYAY Jane Russell 'esmer'i, Marilyn Monroe 'sarışın'ı canlandınyor. Anita Loos'un romanınınfilmver- siyonu 'Erkekler Sanşınlan Sever', bu fılmden dört yıl önce, Loos- Jo- seph Fields ikilisinin uyarlamasıyla Broadway'de sahnelenmişti. 1920'le- rin hicvinin müzikalize edilmış ve modernleştirilmiş versiyonu. Benzer filmlerin olay örgüsü ve şarkılan ile birlikte. Biri para, biri aşk peşinde ta- tile çıkan iki 'showgirFün. Dorothy (Russell) ile Lorelei'in (Monroe) hi- kâyesi zaman zaman Hawks'ın elın- de uzayıp gidiyor, ama filmin hem gerçek bir duygusal yani var hem de hayli sevimli. Seks sembolü stere- otipleri ile zekice alay edilirken er- kekler defilminkadın kahramanlan- nın sevecen şakalannın hedef tahtası haline gelmiş. Lorelei, elmaslan seven bır sanşın (kıpkırmızı bir fon önünde. bir erkek- ler korosuyla söylediği 'Diamonds Are a Girl's Best Friend'e dıkkatı- nizi çekeriz), Dorothy ise erkekleri seven biresmer. Lorelei'e sınlsıklam âşık milyoner Gus Esmond (Noonan) onlarla Paris'e gelemeyince, ikisi bü- yük bir memnuniyetle yola çıkıyorlar. Esmond'un babası da bu ilişkiyi boz- mak umuduyla özel dedektif Malo- ne'u (Reid) Paris'e yolluyor. Charles Coburn, kadın düşkünü elmas krahnda çok hoş. Russell ve Monroe da rahat birer oyun veriyor- lar. Monroe, sadece varlığıyla bir sah- Gentlemen Prefer Blondes, Yönetmen: Howard Hawks / Senaryo: Charles Lederer / Görüntü: Harry J. Wild / Müzik: Lionel Novman Oyuncular: Jane Russell, Marilyn Monroe, Charles Coburn, Tommy Noonan, Norma Varden, Elliott Reid, George Winslow ' 1953, ABD yapımı, 91 dakika. nenin seyır değerini yükselten şanslı insanlardan biri. Özellikle George Winslow ile olan iki sahnesi çok se- vimli. Winslow'un küçümen vücu- dundan çıkan koca ses ile küçük kız sesi, tatlı bır tezat oluşturuyor. Ama Russell, daha tecrübeli eleman sıfa- tıyla kendini daha aşina bir arazide hissediyor besbelli. Aynca. 'pin- up'larda ender görülür bir meziyete, bir komedı duygusuna sahip. Bunu daha önce de kanıtlamıştı. Yûzünde ciddi bir ifadeyle hicıv oklannı ardı ardına savuruyor. Jane Russell, iki yıl sonra çevrilen 'Erkekler Esmeıier- le Evlenir'de de oynadı. Bu sefer, bir tezgâhtar olarak Jeanne Crain ile birlikte gene Pans'te zengin kocaan- yordu. Ne varki Richard Sale'in 'de- vam' filmi, özgün yapıtın soluk bir kopyası olmaktan öteye gitmedi. ShowTV 20.30\ Çok sık gösterilen Kemal Sunal filmlerinin düzeyli örneklerinden biri Ökten'in 4 bürokrasi' taşlaması TURHAN GÜRKAN Küçük bir anlaşmazhğı gunır soru- nu yaparak birbirinden davacı olan inatçı iki köylü ailenin, mahkeme ka- pılannda yıllarca süren davalannın gülünçlü öyküsü. Eski Barolar Birliği Başkanı Fa- ruk Erem'in Cumhuriyet gazetesin- de yayımlanan, avukatlık mesleği sı- rasında başından geçen gerçek olay- lan anlattığı anılanndan derlenerek sinemaya uyarlanan Zeki Ökten'in "Davacı" filmi, adalet mekanizma- sının işleyişini, bürokratik güçlükleri ve yüriirlüktekı hukuk kurallannı acı bir dille eleştiren, kırtasiyeciliğin taş- Yönetmen: Zeki Ökten / Senaryo: L'mur Bugay / Görüntü: Orhan Oğuz / Müzik: Ali Haydar ; Oyuncular: Kemal Sunal, Savaş Yurttaş, Gülümser Gülhan, Güzin Özipek, Necati Bilgiç, Serra Yılmaz, Bahri Selin, Yavuzer Çetinkaya, Demet Akbağ /1986. Cem Film yapımı. lamasının yapıldığı düzeyli güldürü örneklerinden biri. Gülmece dozunun düşük olmasına karşın özgün konusu. çarpıcı sinema dili, seçkin görüntüle- ri ve oyunculanyla ilgi çekıyor. Balıkesir'in Susurluk yöresindeki ilkel bir dağ köyünde komşu iki aile- den Ahmet'in (Savaş Yurttaş) pay- laşamadıklan tarlasına Yunus'un (Kemal Sunal) oğlunun koyunlan gi- rip birkaç lahana yiyince kıyamet ko- par. Çocuğa atılan birkaç tokat yüzün- den çıkan kavga sonunda iki taraf da karşılıklı davalar açar. Ancak taraflann arzuhalcileri, da- vayı ailenin her üyesi için açtığından, bunlar çoluk çocuk mahkemeye ta- şınmak zorunda kahrlar. tki aile ba- zen traktörle, bazen eşekle mahkeme- ye koşturmaktan iş göremez hale ge- lir. Sekiz yıl süren davanın yandaşla- n, yaptıklan harcamalar sonunda pe- rişan olunca aralannda anlaşarak da- valanndan vazgeçerler, ama bu kez de olay kamu davasına dönüştüğü için adaletin pençesinden yakalannı kur- taramazlar. Bürokratik engeller, iki düşman aile arasında bir dostluk bile kurulmasına neden olur. Kanal6 23.oo\ Kanal 6'nın 'arşiv' filmi, bayramın ikinci günü yeniden yayımlanıyor Fransız fîhııiııe Hollywood makyajı (Soldan sağa) Nick Nolte, Sarah Rowland Doroff ve Martin Short "Les Trois Fugitives"in Holly>vood versiyonunun başlıca rollerini paylaşıyor. TV Servisi- Fransız yönetmen Veber, Hollyvvood'da ilk filmin- de, Amerikan halkının altyazı oku- yamaması nedeniyle Amerikalı yapımcılann tercih ettikleri bir yöntemi denemiş ve 1986 yapımı İcendi filmi 'Les Fugitifs'i Ame- rikan stilinde yeniden çekmiş. Amerikalı oyuncularla ve Ingiliz- ce olarak. Film zekice bir buluşla başlıyor. Kıdemli banka soyguncusu Lucas (Nolte), hapisten çıkmıştır. Artık suç dünyasından uzak kalmaya ka- rarlıdır. Ama girdiği ilk bankada gene bir soygunun ortasına düşer. Oysa bu kez soyguncu kendisi de- ğildir. lsterik ve beceriksiz bir si- lahlı soyguncu (Short) tarafından rehin ahnan masum bir müşteri, ama ona kim inanır k^? Bu kovalamaca farsının esas iki- Three Fugitives < Yönetmen:Francis Veber / Senaryo: Francis Veber / Görüntü: Haskell Wexler / Müzik: David McHugh / Oyuncular: Nick Nolte, Martin Short, Sarah Rowland Doroff, James Eral Jones, Alan Ruck 1989 ABD yapımı. 96 dakika. lisinin garip bir kimya ile birbirle- rine uyduğu söylenemez, ama hoş bir kontrast oluşturuyorlar. Nolte, doğuştan komedyen olmasa da iri yapısı ve düz oyununa homurdan- malannı da katarak durumu gayet iyi i^ve etmiş. Ddncigün ekranları TV Servisi- Türk tiyatrosunun ustalanndan, karikatürist, yazar Altan Erbulak'ın anısına verilen '7. Altan Erbulak Ödülö' bu yıl Nejat Uygur'a verildi. 5 mayısta düzenlenen ödül töre- ni bayramın ikinci günü Shovv TV'de saat 10.00'da 'Bayram Gezmesi' programında ekrana ge- lecek. Gecede Nejat Uygur'a Al- tan Erbulak akçesi, Erbulak" ın ori- jinal karikatürü ve Erbulak'ın kul- landığı eşyalardan biri verildi. Mesut Yılmaz atv'de atv'desaat 12.40'ta yayımlanan 'Bayram Sohbetleri'nde Ali Kır- ca'nın konuğu ANAP Genel Baş- kanı Mesut Yılmaz olacak. Yıl- maz, Yüksek Seçim Kurulu'nu se- çim sürecini başlatmak için göre- veçağınyor. Yılmaz aynca, Refah Partisi'ne koalisyonun kapısını kapatarak; "Refah Partisi bugün koalisyon yapabileceğimiz en uzak parti konumundadır. Gö- rüşlerimiz arasında uçurumlar var" diyor. Yılmaz'la bayram sohbetinin geniş bir özeti akşam bülteninde yer alacak. Erfaakan Kanal D'de Kanal D'de 19.55'ten itibaren ekrana gelecek 'Bizim BakkaFın konuğu ise RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan olacak. Kayahan Show TV'de Show TV'de bayramın ikinci günü saat 22.00'de Kayahan kon- serine yer veriliyor. Son kasetindeki parçalan ses- lendirecek olan Kayahan'a Fer- gan Mirkelam ve Revnak Yengi eşlik edecekler. Tayfun'un katıl- dığı programda aynca '5'i Bir Yerde' ile birlikte fasıl geçilecek. Aynca Kayahan'ın kızı Beste de dans grubu ik» geceye katılacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog