Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Koşullarını, indirimlerini, avantajlarını gördük. Düşündük. EMLAK BANKASI "Daha Uygar Bır Yaşam tçm' Cumhuriyet71. VL SAYI26HI/ IMMTl (KDViçındg) KURUCUSU: YUMB MMİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR HUİ (1945-1991) OSS soruıarı veya1 milyon 270 bin öğrenci üniversite kapısında m 19.sayfada anYarın Cumhuriyet'te GAZİ DOSYASI ABD basını Türkiye'de olayların çıkacağını önceden nasıl biliyordu? Polise ateş emrini veren yetkıli kim? Gazi Mahallesi'nde halk polise neden tepki gösterdi? Olay gecesi saat 04.30'da cemevi önünde neler oldu? Gümrük birliği ve demokratikleşme tartışmalarının sürdüğü bir ortamda Gazi olaylarının çıkması bir rastlantı mı? Olayda kimler, nasıl öldü? Yakınları ve olayı yasayanlar, ölümleri anlatıyor... Sol örgütler Gazi Mahallesi olaylarına nasıl bakıyor? Bakanlar, emekli istihbaratçılar, Gazi olaylannı nasıl değerlendiriyor? Emniyet Müdürü'nün açıkladığı gerçekler... Alevi temsilcilerinin ilginç gözlemleri... Tüm yönleriyle Gazi Mahallesi gerçeği ve Türkiye'yi sarsan olayların perde arkası... JtKNM, AYŞE Y U M M VE AHMET ŞM'n dtZİSİ • 12. Sayfada Geri başladı• TSK'ye bağlf birlikler, PKfüBlhplannı yok etmek ve örgütün lojisti deşteğini kesmek amacıyla Kuzey Irak'a düzenledikleri operasyonunv günürrde geri çekiimeye baştedrtao 3-bin askerderi oluşan iik birtik, önceki gün bölgeden harekei edçrek diîn Şırnak ve Silopi'ye ulasrtı. *>'.«r.î&hiftoV- (Fotoğraf: RIZA EZER) • Tuncelı bölgesinde yoğunlaştınlan operasyonlann ardından "Dicle Operasyonu"nun başlatılacağı öğrenildi. Kuzey Irak harekâtının başlangıcından bu yana geçen süre içinde 12'si sağ, 381 PKK'lielegeçirilirken31 şehit verildi, 41 personel yaralandı. AMvARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Silahh Kuvvetleri (TSK), PKK kamplannı yok etmek ve örgütün lojıs- tik destegini kesmek amacıyla Kuzey Irak'a düzenlediği harekâtın 20. gü- nünde gen çekilmeye başladı. Genel- kurmay Başkanlığı, planlı görevı sona eren 3 bin askerden oluşan tugay düze- yindekı ilk bırliğin öncekı gün bölge- den hareket ederek dün Şımak ve Silo- pi'ye geldiğinı, Kuzey Irak'taki diğer birhklerin de saptanan hedeflere ulaş- malannın ardından. "bir plan çerçeve- sinde, en kısa zamanda" gen çekile- ceklennı bıldırdı. TSK'nın, Başbakan Tansu Çiller'in 17 nisanda başlayacak ABD gezisi öncesinde başlattığı aşa- malı geri çekilme sürecinin en az iki ay süreceğı bıldirilırken, Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak'taki PKK'lile- re karşı uçaksavar kullanılmaması tali- matı verdi. Kuzey Irak harekâtının başlangıcın- dan bu yana geçen süre içinde, 12'sı sağ olmak üzere, toplam 381 PKK'Iı ele geçırilirken, TSK 31 şehit verdi, 41 personel de yaralandı. Bırliklenn Kuzey Irak'tan çekilme- leri sürerken, yurtıçındekı operasyon- lara ağırlık verileceği belirtildi. Tunce- li bölgesinde yoğunlaştınlan operas- yonlann ardından, TSK'nin "Dicle Operasyonu"nu uygulamaya başlata- cağı öğrenildi. Genelkurmay Başkanlığı 'nca Diyar- bakır'da kurulan Basın Bılgi Merke- zi'nden dün yapılan açıklamada, birlık- lenn gen çekilmesıyle ilgili olarak şu bilgiler verildi: "Kuzey Irak'ta,suıınmıza yakın böl- geierde yuvalanan bölücü terör örgütü mensuplarının, Güneydoğu Bölge- si'ndeki halkımıza vönelik tehdidini, bulunduğu yerde etkisi/ hale getirmek amacıvla 20 martta başlattığımız sınır ötesi harekât, planlandığı şekilde de- vam etmektedir. Daha önce de mütead- dit defalar bclirtildiği gibL, harekâün maksadına ulaşmasını mütcakip. bir- iiklerimiz en kısa zamanda çekilecek- lerdir. Bu meyanda görevini tamamla- >an birlikler de >urtiçine dönmeye baş- lamışiardır. Nitekim 7 Nisan 1995 itiba- nyia planlı görevi sona eren bir tuga> se- • Arkası Sa. 19,SiL3'te Ankara'da Kuzey Irak zîrvesi• ABD heyeti yann Türkiye'de. Heyet, Dışişleri'nin iki numaralı adamı olarak bilinen Strobe Talbott başkanlığındaki yüksek düzeyli isimlerinden oluşuyor. • KDP lideri Mesud Barzani ve KYB lideri Celal Talabani'nin Ankara ziyaretlerini öne almalan bekleniyor. ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - ABD Dışış- leri Bakanlığı'nın 'iki numaralı adamı' olarak bi- linen Strobe Talbott başkanlığındaki yüksek dü- zeyli Amerikan heyeti yann Ankara'ya gelecek. Hükümetın, Ankara 'dakı yoğun diploması trafiği öncesinde Kuzey Irak'ta bulunan bir tugayı geri çekerek, operasyona yönelik olası tepkıleri hafif- letmeyı de amaçladığı belirtilirken, 'döniiş sinya- üni'alan bölgedekı Kürt liderlenn Ankara'ya ya- TALABANt'YE ÇAĞRI Barzani'den ateşkes • Kuzey Irak'ta çatışan Kürdistan Demokrat Partisi dün tek taraflı olarak iki haftahk ateşkes ilan etti. KDP, diğer Kürt grubunun lideri Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani'nin ateşkese olumlu yanıt vermesini bekliyor. • 19. Sayfada CHP LtDERİ ÇETtN: Ambargo kaldınlsın • CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, Kuzey Irak'taki harekâtla ilgili olarak Batılı ülkelerin tepkilerinin haksız olduğunu yineledi ve "Irak'a uygulanan ambargonun kalkması gerekiyor" dedi. H 11. Sayfada pacaklan zıyaretleri öne çekebılecekleri bildinl- di. ABD heyeti, Talbott'un yanı sıra politikadan sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcı- sı Jan M. Lodal, Avrupa ve Kanada işlennden so- rumlu Dışişlen Bakan Yardımcısı Richard C. Holbrooke ve uluslararası güvenlik işlennden so- rumlu Savunma Bakan Yardımcısı Joseph S. Nye'dan oluşuyor. ABD'nin Ankara Büyükelçıliğı'nden yapılan açıklamada, zıyaretin, sağlıklı ıkilı ilışkiler ve böl- gesel politika konulannda Türkiye ile ışbirliği içinde çalışmak için ABD'nin istekliliğinin bir göstergesi olduğu kaydedildi. Ziyarctin, aynı zamanda Başbakan Tansu Çil- ler'in ABD'ye yapacağı ziyarete ve Başkan Bill Clintoo'la görüşmesine bir başlangıç niteliğinde olduğu belirtilen açıklamada, Talbott'un salı gü- nü Bilkent Ünıversitesi'nde konferans vereceği, çarşamba günü de basın toplan- tısı düzenleyeceği bildirildi. ABD heyeti, çarşamba günü Washıngton'a dönecek. Güney Avrupa Müttefık Kuv- vetler Komutanı (CINCSO- UTH) Oramıral Leinghton W. Smith de dün Ankara'ya gele- rek Genelkurmay Başkanı Or- general İsmail Hakkı Karadavı ıle görüşmelerde bulundu. Türk Silahh Kuvvetleri'nın Kuzey Irak'tan bır tugaymı çeke- rek verdiği 'geri dönüş' süıyalı- nin ABD'nin desteği konusunda önemli rol oynayacağı belirtılı- yor Geri dönüş hazırlıklannın Kuzey Irak'taki Kürt liderler Kürdistan Demokratık Partisi lideri Mesud Barzani ıle Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani'nin Ankara'ya yapacaklan zıyaret açısından da önemli olduğu vurgulandı. Kürt liderlere bağlı peşmergelenn baskılannı bir ölçüde hafıfletecek olan geri çekilme süreci- nin, Barzani ve Talabani'nin Ankara ziyaretlerini de öne almalannı sağlayabıleceği bildinldi. ABD'den Suriye'ye PKK uyarısı Surîye, terör ÜSSÜ Clinton yönetiminin, diplomasi atağı yaparak PKK'nin bölgede istikran bozucu etki yaptığını vurgulayacağı bildirildi. "Esad yönetiminin, terörü desteklediği sürece uluslararası izolasyondan kurtulamayacağı; başta PKK olmak üzere Hizbullah, Hamas ve îslami Cihad gibi birçok terör örgütü için Şam ve Bekaa Vadisi'nin üs olduğu" kaydedildi. RIXT KOZLUKlirnui hrteri • 11. Sayfada Son on günde 78 PKK'li öldürüldü Bitlis'in güneyinde yer alan Sehi Ormanlan bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ye yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında çıkan çatışmada 14 terörist öldürüldü. Bölgede 28 Mart 1995 tarihinde başlatılan ve bugüne dek süren operasyonlarda 78'i ölü, 18'i kendiliğinden teslim olmak üzere ele geçirilen toplam terörist sayısı 96 Oİdu. • 19. Sayfada CÖrÜntÜ kurtarildl Uluslararası llışkıler Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Gürel, Türk Silahh Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'tan çekilme sürecinin başlamasıyla, Başbakan Tansu Çiller'in önümüzdeki günlerde başlayacak ABD ziyaretinden önce "görüntünün kurtanldığını", ancak bu gelişmenin sınır ötesi operasyonun yanm bırakılacağı anlamına gelmediğini bildırdi. • 19. Sayfada OLAYLAREV ARDINDAKİ GERÇEK Çekilirkeıu. Senaryo yazmak, sinema- dan öte, dünyadaki siyasal gelişmelere yönelik bır sanat oldu. Bu alanda düşlem gü- cünü ateşleyenlereksıkdeğil. Ankara'nın Kuzey Irak hare- kâtına ılişkin pek çok senaryo yazıldı. "Çelık Harekât" adı verilen temizlik operasyonu 20 mart- ta başladı. Amaç: Otorite boşluğundan yararlanarak bölgeye yerleşen PKK'nin yu- valarını ve lojistik destek ola- naklarını yok etmek. Operasyon dışta ve içte he- yecan ve tepki yarattı; çeşitli senaryolar yazıldı; inanılır ya da inanılmaz varsayımlar ileri sürüldü. Bu ortamda yürütü- len harekâtın amacınayaklaş- tığı anlaşdıyor. Şimdiye kadar bu izlenimin tersine bir geliş- me yoktur. Bununla birlikte sonuç de- ğertendirmesinin daha ileride yaptlması gerekiyor. Türkiye, Kuzey Irak'tan çe- kilmenin ilk adımlannı atmaya başlamıştır. Bu aşamada yine çeşitli se- naryolann yazılması ve yo- rumlann yapılması doğaldır. Kımilen Batı'nın baskısıyla çe- kilışin sağlandığını ileri sürebi- lirler; perde arkasında hangi kuvvet dengelerinin bu kara- ra yol açtığı üzerine değişik şeyler söylenebilir; ama, bu türyaklaşımlann kıymet-i har- biyesi sınırlıdır. Türkiye, Kuzey Irak'taki as- keri harekâtını gerçekleştir- miş, Batı tepkilerını sert bi- • • • M Arkası Sa. 19,Sü.8'de B U İ J U N CUMHURÎYET'LE Jessica Lange "Mavi Gök" filmi ile en iyi kadın oyuncu Oscar'ını aldı. 45 yaşında ve üç çocuk annesi. Ama ne cimnastik yapıyor ne de rejim! Yüzünü gerdirmeye de niyeti yok. Kınşıkhklar yüzüne yakışıyor. İdris ErdinçBugünSi yaşında. Bir yazısından dolayı yine yargılanıyor. Ama, o iflah olmaz bir direnişçi. Hayata da gücüyetiyor... GUNDEM MUSTAFA BALBAY •••Kitap ve Kitabevi Girişi, çok lüks bir oteli, restoranı ya da pahalı mücev- herler satan bir dükkânı andınyor. Cam işîemeli, yüksek bir kapı, sade ama özenilmiş vitrin... Içerideki mefruşat- ta çok koyu yeşil ve kahverenginin tonlan kullanılmış. Her kat ayn bir konu için aynlmış. Birinci kat gezi, turizm, dünya haritalan; ikinci kattatarih... Burası, Londra'da Hatchards Kitabevi. Kuruluş tarihi 1797. İki yıl sonra iki yüzüncü yılını kutlayacak. Kitabevini dolaşırken doğal olarak Türkiye'yi, Türki- M Arkası Sa. 19, Sû.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog