Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

tirikiminiz, en iyi koşullarda değerlenip, iyi bir yatırıma dönsiin. Yani... Ne Dolar, Ne Mark... EMLAK BANKASI D a r ı j U y g s r B r Y a ş a - n I ç n Cumhur t 7.W.SAYI il (KDViçinde) KURUCUSU: (1924-1945) BAŞYAZARİ: MBÜt HWİ (7945-7397) İster yaşamak için, ister yatırım olsun Emlakbank evlerinin alternatifi yok. D e m e k ki Her Devrin Kralı Emlak! EMLAK BANKASI Daha Uygar B r Yajani tç MltiMNISKMZM Kutlar'm katili yak° İQ ^k T Başbakan, yazanmız Kutlar'ı öldüren bombanın 'PKK ile ilişkili' teröristlerce yerleştirildiğini faks mesajıyla açıkladı • Istanbul Sarayburnu'nda patlayan araca bomba yerleştirilmesi de dahil olmak üzere birçok bombalama eylemine katıldıklan belirtilen zanlılann yakalanma süreci konusunda bilgi verilmedi. • tstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, emniyet yetkilileri ile toplantı yaparken operasyonlarda 12 kişinin yakalandığını söyledi. Yakalananlardan ikisinin kimlikleri belirlendi. Haber Merkezi - Başbakan Tansu ÇUler. yazanmız Onat Kut- lar ile Yasemin Cebenoyan'ın ka- tillennin yakalandığını, zanlılann "PKK ile DişkflPolduklannı açık- ladı. Yakalananlann tstanbul Sa- rayburau'nda patlayan araca bom- ba yerleştınlmesı de dahil, bırçok bombalama eylemine katıldıklan- nı kaydeden Çiller, zanlılann ya- kalanma süreci ve ısımlen konu- sunda bilgı vermedı. Istanbul Va- lisi HajTİ Kozakçıoğlu. Çiller'ın açıklamasının ardından Emniyet yetkilileri ile toplantı yaparken operasyonlarda 12 kişinin yaka- landığı, zanlılann yann basına gösterilebileceği öğrenildı. tçişleri Bakanı Nahit Menteşe de, yakalananlardan ikisinin adla- nnın Deniz Demir ve Hicran Kay- raaz olduğunu bildırdı. Kozakçı- oğlu da 12 kişinin yakalandığı operasyonlarla ilgıli olarak bugûn tstanbul Valilığ'nde bir basın top- lantısı yapılacağını açıkladı. Tansu Çiller, Başbakanlık Basın Merkezi aracılığıyla dün yaptığı yazılı açıklamada. 21 Nisan 1995 günü Istanbul Sarayburnu'nda bir otomobilin bagajındaki 40 kilog- ramlık bombanın patlaması olayı- nın aydınlatıldığını ve suçlulann yakalandığını belirtti. Yakalanan- lann örgüt bağlantısını "PKK fle iHşldH" ifadesıyle açıklayan Çiller, aynı kişilerin, The Marmara Ote- lı'nde yazanmız Onat Kutlar ve Yasemin Cebenoyan'ın ölümleri- ne neden olan patlama olayi da da- hil, birçok eylem gerçekleştirdik- lerini kaydetti. Basına yansıyan hıçbir progra- mı bulunmayan ve dünkü çalışma- lannı Başbakanlık Konutu'nda sürdüren Çiller'in, katillenn yaka- lanmasını basın toplantısı yenne yazılı açıklamayla duyurması ve aynntıh bilgı vermemesı dıkkat çektı. tçişleri Bakanı Nahit Men- teşe, Sivrihisar; Emniyet Genel Müdürü MehmetAğar ıse Güney- doğu Anadolu Bölgesi'ndeki zi- yaretlerini dun de sürdürdüler. Bir Emniyet yetkilisı ıse olay- la ilgıli tahkikatın henüz tamam- lanmadığını belırterek, Başbakan- lık'tan yapılan yazılı açıklama üzerine vali ve Emniyet yetkilile- rinin konuyu görüşmek üzere top- lantı yaptıİdannı açıldadı. îsimle- ri ve yakalanma süreçleri hakkın- M Arkası Sa. 19, Sû.Vde İstanburda düzenlenen 'Çiller'e isyan toplantısı' DYP'yi kanştırdı Çiller'e karşı CiııdonıkDYP'nin görevden alınan tstanbul tl Başkanı Orhan Keçeli, Başbakan Tansu Çiller'in liderliği döneminde parti gelenekleri ve örgütlerin hiçe sayıldığını, ülkenin de Başbakanlık Konutu'ndan idare edildiğini belirterek, "Ülkede 'Özerleştirme' başladı. -DYP de bir kan-kocanın elinde" şeklinde konuşarak Çiller ailesini ağır bir dille eleştirdi. htm TBMM Başkanı Cindoruk, Istanbul'da eski tl Başkanı Orhan Keçeli ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e yakın olan parti yöneticileri Feridun Bayoğlu, Gündüz Kaptanoğlu, Cevdet Aydm'ın da aralannda bulunduğu yaklaşık 30 kişinin katıldığı toplantıda, "Parti elden gidıyor. tthal kişilerle, ithal yöntemlerle particilik yapılmayacağı ortaya çıkmıştır" dedi. olmaz Partililerin devlet yönetiminden çok ciddi şikâyetleri olduğunu belirten Cindoruk, "Benim için, hangi görevde daha fazla hizmet edebileceğim önemlidir" dedi. Parti başkanhğına aday olması konusunda ısrarlar olduğunu belirten Cindoruk, parti genel başkanı olup olmayacağı konusunda arkadaşlannın görüşünü alması gerektiğini söyledi. • 5. Sayfada PKK'nin kaçırdığı AFP muhabiri Gürsel anlatıyor: Eıı büyük korkumuz çabşmada ölmekti Gürsel - Doğadan ncfret ettim. • "31 mart akşamı, Kuzey Irak'tan Diyarbakır'a gitmek için Fatih'le birlikte yola çıktık. Cizre'yi geçtik ve Turgutlu Karakolu civannda yolda kaza olduğunu zannederek durduk. Tam o sırada, iki kadın PKK'H yaklaşarak 'Türk raüsünüz' diye sordu. Gazeteci olduğumuzu söyleyince 'Siz de bizimle geleceksiniz' dediler." • "26 günlük tutsaklık süresince yaklaşık 70 saat yürütüldük. Öldürülmeyeceğimizden emindik. Bütün amaçtan Avnıpa kamuoyunu etkilemekti. Niçin kaçınldığımızı sorduğumuzda ise 'Kuzey Irak'a gelirken partiden izin almahydınız' şeklinde yanıt verdiler ve Türk basınım tarafsız haber yazmamakla suçladılar." • Çeşitli 'nokta'larda yaklaşık 200 militanla karşılaştık. Çoğu kadındı bunlann. Ancak onlarla duygusal ve cinsel ilişkiye girmenin cezası idamdı. Kadınlar sadece 'eylem' ve 'iş' sırasında erkeklerle bir araya geliyorlardı. SBtPfe.6ÜNDÜrünlnİNrf • 7. Sayfada 'Siyaset Meydam'na sansür gölgesi düştü Haber Merkezi- Biryıldırekranlarda her hafta ele aldığı konular ve davet et- üği konuklarla "TB- MM'yerakip bir öz- gûr tarüşma orta- mı" yarattığı savıyla yayımlanan Siyaset Meydanı programı- na "sansûr" gölgesi düştü. Gazeteci AM Kırca tarafından programa davet edi- İen gazeteci yazar Emin Çölaşan. ken- disine sansür uygu- landığını öne süre- rek"Tekerlerineço- mak sokacaktım" dedi. Türkıye Gaze- tecıler Cemiyeti Başkanı NailGürelL basında örgütlü ol- ma bilincinin ve so- M Arkası Sa. 19,Sû.3'te Vletnam Savaşı, miryonlarca insanın yaşamına ve büyük acılara mal oldu. Yeni Vietnamlar olmasm • Vietnam Savaşı'nın sona ermesinin 20. yıldönümü kutlanıyor. 12 yıl süren Vietnam Savaşı, yüzyılın en acımasız ve en anlamsız savaşlanndan biri olarak tarihe geçti. ABD, Vietnam Savaşı'nın çok büyük bir hata olduğunu, ancak 20 yıl sonra eski Savunma Bakanı Robert McNamara'nın ağzından kabul etti. • ıı. Sayfada lMayıs Imzırlığı taıııaııı• 1 Mayıs'ı Kadıköy'de miting yaparak kutlayacak Demokrası Platformu çalışmalannı tamamladı. îktisat Fakültesi Mezunlan Cemiyeti'nde dûn bir basın toplantısı düzenleyen Çetin Uygur, bugün emekçilerin her zamankinden daha fazla birliğe ve dayaruşmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Vygur, Kadıköy'deki miting için Söğütlüçeşme Parkı'nın toplanma noktası olarak benrlendiğini açıkladı. • CHP Grup Başkanvekili, Mehmet Kerimoğlu da Demokrasi Platformu'nun Kadıköy'de gerçekleştireceği 1 Mayıs etkinliklerine katılacaklannı açıkladı. • 7. Sayfada Genelev sigortayı sevmedi • Genelevlerin ve çalışan kadınlann belirlenmesi için yasal işlemler sürerken evleri işleten patronlar bu durumdan rahatsız oldular. Yaklaşık altı yıldır bir genelevde çahştığını belirten Derya takma adlı 35 yaşındaki bir hayat kadını, "Gazetelerde bizim sigortalı olmak istediğimiz yazılmaya başlayınca patronlar hepimizı tehdit etmeye başladılar" dedi. • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan'ın, genelevlerde çalışan kadınlann sigortalı olma isteğine olumlu yanıt yermesi üzenne demokratik kitle örgûtleri de kadınlara destek verecekJerini açıkladılar. KlŞt VUmrn hatari • 3. Sayfada GİZLI ŞlDDETİN DIŞAVURUMU BDM. nUBTİi y&M • 19. Sayfada Dizi yazı Tarihin aydmlığında Ermeni sorunu • Ermeni sorunu konusunda bugüne dek çok şey söylendi. Bugûn de tartışılan bu sorunta ilgili, Fransa'nın tanınmış ve gerçekçi iki tannçisinin, François Georgeon'la Paul Dumont'un değerlendirmeleri... Server Tanilli'nin derleyerek Türkçeye çevirdiği yazı dizisi. • 12. Sayfada Londra Sevinç ve uzuntu EDtPEMİLÖYMEN ~ • "Valla iyi kı bir kaza olmadı" diyorbakan. Hemen düzeltiyorlar, "Oldu efendim" diye. Hemen o an bakan, "Oldu... Bazı olmuş" deyiveriyor. Bakanın, lstanbul'un ortasında rasgele açılan ateşten haberi yok. • Millet sevinmış, havaya ateş açmış. Olacak o kadar. Terörist bir saldın değil ya, rasgele açılan ateşten ölenler "kim vurduya gidenler" takımından. Böyle çok var nasıl olsa... Maçı 2-1 aldık ya, Başbakan bile konuştu. Hemde nasıl! Moskova Ressamla evlenmeyi düşlemek HAKAN AKSAY • Ne yazık ki bu tür rezilliklerin yabancısı değitim. Ama her duyuşumda ve görüşûmde yeni baştan kaygılar alır beni: Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Kaç çocuk, büyûyünce şair olacağını söyler? Kaç genç kız, evleneceği adamın ressam olmasmı düşler? Herkesin idealinin bir kenanna kalın bir cüzdan sıkışmamış mıdır? Stuttgart Türk çocuklan vedin AHMETARPAD ~ • Birkaç yıl Stuttgart ve çevresinde Türk okul aile birliği başkanlığı yaptığımdan bilınm, haftada 30 dakika dın dersini az bulan birçok aile, çocuğunu Kuran kurslanna da gönderir. stockholm Ne yapsan yetmiyor GÜRHAN UÇKAN • lsveç, kendı azınlığı olan Samelerin (bızde daha sık kullanılan adlanyla Laponlara), atalanndan kalan topraklan resmen mülkiyetlenne geçırmemeleri için Avrupa azınlıklar anlaşmasına imza atmıyor. • 10. Sayfada OLAYLARIN ABDENDAKİ GERÇEK Ciddiyetsidik... btanbul'daki gazete mer- kezlerine dün öğle saatlerinde Başbakanlık Basın Merke- zi 'rden bir açıklama geçihyor. Açıklama şöyle başlıyor: "Başbakan Tansu Çiller, 21 Wsan 1995 tarihinde Istanbul S-auayburnu'nda birotomobi- lin Dagajındaki 40 kg. bomba- nın patlaması olayının aydın- latıldığını ve suçlulann yaka- landığını açıklamıştır. Sayın Başbakan, Istanbul polisinin titiz ve özverili çalış- malan sonucunda yakalanan ve PKK terör örgütüyle ilişkili bu teröhstlerin, The Marmara Oteli'nde Onat Kutlar ve Ya- semin Cebenoyan'/n ölüm- lerine neden olan patlama olayı da dahil olmak üzere bir- çok olaya kanştıklannın belir- lendiğini bildirmiştir..." Başbakanlık Basın Merke- zi'nden çekilen faks, gazete ve özel televizyonlan ayağa kaldınyor. Ancak ne Istanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, ne de Emniyet Müdürü Necdet Menzir bir açıklama yapıyor. Içişleri Bakanı Nahit Mente- şe ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar bu konuda ko- nuşmuyor. Burada ilginç bir nokta var. Acaba yetkililer niçin susma- yı yeğliyor? Elimizde sadece bir faks metni bulunuyor. Oysa burada önemli olan polisin başarısıdır. Ama ne- dense bir suskunluk egemen. Eğer bir terör örgütünün üyeleri yakalanmışsa, yetkili- ler, bu kişilerin kimliklerini • • • M Arkası So.19, SiLö'da B U G Ü N Cumhuriyet'le birlikte P A Z A R K O N U Ğ D Türk-Yunan zirvesi sonuç vermez • Yunaniştan'ın 2 yıl Ankara Büyûkelçiliği'ni yapan Alexandre Philon, "Bu yıl, zor bir yıl oldu, Türkiye'de Yunan tarafını suçlayıcı ve kışkırtıcı açıklamalar i- ki ülke ilişkilerini gerginleştirdi. Hayal kınklığına uğradım. Türk-Yunan zirvesi sonuç vermez" dedi. • Philon, Türk-Yunan ilişkileri konusunda temkinli olmak gerektiğini, bir ertesi gün işlerin kötü gittiğini görmenin mümkün olduğunu söyledi. UUf SMtfBMriMO&ITMI ytZS) • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Çevre Bilinci. GELSENKIRCHEN - Büyük bir kentte, küçük bir araş- tırma yapmışlar. Geniş bir caddenin iki yanına, "görme özürlü" birer yurttaş oturtup önlerine de "mendil" açmış- lar. • Birinin önüne, üzerinde, "Parkta, güzel bir mayıs saba- hı" yazılı küçük bir pano koymuşlar. Diğerinde bir şey yok- muş. Arada bir, "Boş geçmeyelim, tuttuğunuzaltın olsun" diyormuş. Günün akşamında bakmışlar ki; önünde yazı olan yurt- taşa diğerinin beş katı para verilmiş... Güzel bir çevre, beton yığınlannı aralayan bakımlı park- M Arkası Sa.19, SHl'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog