Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Koşullarını, indirimlerini, avantajlarını gördük. Düşündük... ^ EMLAK BANKASI Da^a Ufgar B r Yaşam Içın Cumhuriyet l'İşte» ev sahibi olmak için müthiş ) fırsat" dedik. Emlakbank'a Taşındık! C ^ C EMLAK BANKASI Daha Uygar Bf Yajam Içın 71. Yt SAYI25383 / 15B0Û Tl (KDViçinde) KURUCUSU: YWB8 MBİ 0924-1945,) BAŞYAZARI: H l t f l Mflİ (1945-7997) Çiller, geçinemediği 5 bakan ve 11 bürokratı koltuğundan ei Itiraza kırıuızı kart23 NİSANDA DÖNECEK Çffler'i ABD'de sorıılar bekKyor • Clinton ile görüşmek üzere ABD'ye giden Başbakan Çiller'e, Washington yönetimi, Türk Silahh Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ı ne zaman tümüyle terk edeceğini soracak ve kısa süreli çekilme takvimi isteyecek. Haber Merkezi - Başbakan Tansu Çiller, ABD Başkanı Bill Clinton ıle gorüşmek ve Ulusla- rarası Houston Festıvali'nın açı- lışını yapmak üzere dün ABD'ye gitti. Beyaz Saray yet- kililen, Başkan'ın, Çiller'e Türk Silahh Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'tan ne zaman tümüyle çeki- leceğini sormasının beklenildi- ğini belirttiler. ABD'ye hareke- tinden önce Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Yüdırun Ak- tuna ve Spordan Sorumlu Dev- let Bakanı Şükrü Erdem ıle Ata- türk Havalımanı'nda bır basın toplanüsı düzenleyen Çiller. ABD yönetimi, iş çevrelen ve M Arkası Sa. 19, Sü.8'de ÇlLLER, OZELLEŞTlRMEYl GÖRÜŞECEK • 7. Sayfada Başbakan Tansu Çüler'i ABD'ye giderken partili kadınlar uğuriatn. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) • Çiller, 22 aylık Başbakanlığı döneminde, kendi görüşlerine "aykın" öneri getiren, isteklerinde direnen ya da "beğenmediği" bakan ve bürokratlan aynm yapmadan "istifaya davet etmekten" kaçınmadı. • Son olarak Gürkan'm istifasını isteyen Çiller, Başbakanlığı döneminde, DYP kanadından 4, CHP'den 1 bakanın istifasına neden olurken, 3 Merkez Bankası başkanı, 4 Hazine müsteşan, 2 DPT müsteşan, 2 Başbakanlık müsteşan değiştirdi. •Eski Bayındırlık Bakanı Halil Çulhaoğlu, gecekondu affiyla ilgili îmar Yasası değişikliği konusunda kendisiyie anlaşmazlığa düşen Çiller'in istifasını istediğini açikladl. • 4. Sayfada Içişleri Bakanlığı raporunda, ara seçim öncesi gizli örgütün aldığı karar açıklandı Refah Partisi'ne PKK desteğigİZİİ raporu Içişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 'gizli bir raporda', iptal edilen ara seçimlerde PKK'nin RP'yi destekleme yönünde karar aldığı bildirildi. Strateji grubunca çıkanlan 'Gündem' adlı haber bültenine göre raporda, Van ilinde RP'nin aday olarak göstereceği şeriatçı Kürt örgütü PÎK taraftan Melle Şaban'ın desteklenmesinin doğru olacağı ifade ediliyor. • 7. Sayfada CHP'nîfl araÇtirmaSI CHP'li Atilla Hun tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 22 ili kapsayan araştırma sonucu hazırlanan raporda, bölgede siyasi bir bunalımın yaşandığına dikkat çekilerek demokrasinin silinme noktasına gelindiği söylendi. Raporda, son yerel seçimlerde RP'nin oy oranınm artmasında devlet güçlerinin rol oynadığı belirtildi. DfiHMHE KBCAOÖİT» lotari • 4. Sayfada RP'de Hizbullah rahatsızlığı TBMM Faiiî Meçhui Siyasi Cinayetleri Araştırma Komisyonu'nun raporuna itiraz geldi. RP'li Hüsamettin Korkutata, Hizbullahçılann Türkiye'deki Halkın Mücahitleri Örgütü'ne yönelik eylem yapmasına karşılık tran'dan destek gördüklerine ilişkin bölümlerin rapordan çıkanlmasını istedi. 14. Sayfada ABD güdümlü Atatürkçülük • 12 Eylülcü generallerin Amerika'dan aldıklan buyrultu doğrusunda yapılan seçimlerden sonra Türkiye'nin vardığı yer ıyice anlaşıldı. Darbeciler, parti seçiyorlar, partılerin üyelerini belirliyorlar, listeleri düzenlivorlar sonra da halka 'seçın' diyorlar. Ve halk da Nakşibendi tarikatını iktidar yapıyor! •; - • Birçok kimseye abartma gibi gelmesine karşın emperyalizm, Türkiye Cumnuriyeti'ni ele geçirdi. Amerika en sonunda, 'milli görüş' sahibi Müslüman Necmettin Erbakan'ı da yola getirdi. Atatürk'ün curnhuriyeti, şimdi Suudı kuşak bölgesinde yeşil bir hilaldir. VECH HMUROfiUrMi yn *M • 12. Sayfada Yönetmen Yeşim Ustaogju ve yapımcı Kadri Vurdatap, ödülü Zuhal OJca> "dan aldı. Tunuslu ka- dın vönetmen Moufıda Tlatlinin \önettiğj "Saravın Sessizüği'' adlıfiJmAltın Laie Ödülü'ne de- ğer görüldü. Fflm bu akşam 21JO'da FİTAŞ-3 sinemasında gösterilecek. (KAAN SAĞANAK) Altın Lale, sahibinibuldu Nagisa Oshima başkanlığında toplanan Altın Lale Jürisi, Tlatli'nin 'Sarayın Sessizliği' adlı filmini ödüle değer buldu Küttür Servisi - lstanbul'da lü Japon yönetmen NagisaOs- tyi Türk Filmi Ödülü ise ya- sinemayı bir şenliğe dönüştü- ren "14. l luslararası İstanbul Film Festrvali" bugün sona eri- yor. 15 gün boyunca Istanbul- lu sanatseverlere sınemanın bü- yüsünü yaşatan festivalin, dün Emek Sıneması'nda gerçekleş- tirilen kapanış töreninde yanş- ma sonuçlan açıklanacağından heyecan doruktaydı. Bu yıl ün- hima başkanlığında toplanan Altın Lale Jûnsı. Tunuslu kadın yönetmen Moufîda Tlatli'nin "Sarayın Sessizugi'' adlı fılmı- ni ödüle değer gördü JünÖzel Ödülü ise Colin NuÜey'ın yö- nettiği "Son Dans" filmindeki oyunuyla Isveçli oyuncu Heie- naBergströın'everildi Dr.Ne- jat F. Eczacıbaşı Vakfı Yılın En pımcılığını Kadri Yurdatap'ın üstlendiği, Yeşim Ustaoglıı'Tiun ılk uzun merrajlı fılmi "İz"e venldi. "Bir Aşk Uğnına" ad- lı filmıyle yanşmaya katılan Tunca Yönder ise Yılın En İyi Yönetineni Ödülü'nü kazandı. Yönder yaptığı konuşmada, MArkasıSa. 19ySiL5'te 'HER ÎNSAN, GÜNDE 1 DAKİKA FAŞİSTTİR- CUMUR CMBAZOÖJfH yİMtlMn ETTOK SCOU le SÖytefM • 15. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Dediğim Dedik Çaldığım Düdük Yıllar önce ülkemize gelen yabancı bir uzmanın, ziyaret ettiği genel müdürün odasın- da sıra sıra asılı resimleri me- rak edip sorduğunda aldığı "eskigenel müdürierimiz" ya- nıtına şaşırdığı ve Türkiye'nin çok sık değişen yöneticiler yü- zünden yerinde saydığı yargı- sını açıkladığı, bürokrası hikâ- yelerimizin başında gelir. Sayın Başbakan'ın 22 aylık görev döneminde kendisin- den önce gelenlerin bu dalda- ki rekorunu kırmak üzere ol- duğu anlaşılıyor. Liste hayli kabarıktır. DYP'den dört, SHP (CHP)'- den bir bakan, üç Merkez Bankası başkanı, dört Hazine müsteşan, iki DPT müsteşan ve iki de başbakanlık müste- şan. Bunların yanında Sayın Başbakan'ın istifaya çağırdığı üç bakan daha var. Biri kamu- oyu önünde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Guvenlık Bakanı Prof. Dr. Aydın Güven Gürkan, öteki durumu ilk kez Cumhurıyet'e açıklayan eski Bayındırlık Bakanı Sayın Ha- lil Çulhaoğlu, üçüncüsü de Devlet Bakanı Sayın Azimet Köylüoğlu. Istifa çağnsı, bakanlar dü- zeyınde Sayın Başbakan'ın is- tediği yasal düzenlemeleri ek- sik veya yanlış bulan ve gö- rüşlerini savunmada direnen- leri kapsıyor. Müsteşar ve başkan düze- ••• • Arkası Sa. 19,SH8 'de Bugün CumhuriyetTe biriHrte Giimpûk Birligl ekl OJMRİJKISRIIĞİ 19 nisanda Cumhuriyet'le GÜNDEM Cezi notları Neruda kim5 daşçı mı? • Şıli'de lapıs taşı ile tanıştık. Türkçede 'lapis taşı'na 'lacivert taşı' da deniyor. Koyu mavi ile lacivert arası bir değerli taş. Üstûnde açık san benekler var. Şili'nin başkenti Santiago'da kent çarşısı yerine taşlann üretildiği fabrikanın satış mağazalanna 'özel turlar' düzenlendi. AYDEV ENGtN Uçak düştü, düşüyordu; 'ölüm'le tanıştık ve yeniden 'dirim'le buluşruk. Korku ve yaşarken pek de ayırdına var- madığımız yaşıyor olmanın coşkulu sevinci, gende kaldı. Günlük yaşamın çarklan dön- meye başladı. Yeryüzündeki bütün beş (varsa eğer altı) yıl- m Arkası Sa. 19, Sü. 3te KKTC Seçimler 2. tura kaldı • KKTC'de dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlen, hiçbir adaym yüzde 50 oranmda oy alamaması nedeniyle ikincı tura kaldı. • Cumhurbaşkaru Rauf Denktaş, 'bağımsız aday' olarak katıldığı seçimlerde en fazla oyu alırken Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Derviş Eroğlu ikinci sırada yer aldı. Eroğlu ve Denktaş'm yanşacağı 2. tur 22 nisanda yapılacak. • //. Sayfada Özellestirme Metaş'ı Uzanlar aldı • Özelleştirme Yûksek Kurulu, Yaşar Holding'in son olarak daha yüksek teklif vermesine rağmen Metaş'ın kamudaki yüzde 42.55 oranındaki hissesinin 57 milyon 900 bin dolara Uzan ailesine satılmasını kararlaştırdı. • Ayru saatlerde çalışanlar ise satıştan habersiz, "Metaş Izmir'indir" sloganlan atıyorlardı. • 5. Sayfada Eski PEN başkanı: Fikirler baskıya alınmamalı • Uluslararası PEN Kulübü'nûn eski başkanı ve bugünkü ikinci başkanı Per Westberg, "Insanlar, temelde insan haklan ve ifade özgürlüğüne içtenlikle inanmalılar. Fikirlerin, düşûncelerin, askeri baskılar gibi aşın sertlikler altında tutulmadan ifade edilebilmelerine ortam sağlanmalıdır" dedi. l£YL*WXAN0Ö.iri« Sâytaftsi • 8. Sayfada MUSTAFA BALBAY Yaili Meçhui' Raporu Ankara Büromuzun bu haftaki özel haberler listesinin başında, Faili Meçhui Cinayetleri Araştırma Komisyo- nu'nun taslak raporu yer alıyordu. İki yüz sayfadan olu- şan sekiz bölümlük rapordaki saptamalar ürkütücü. In- sana, "Acaba Ruanda'da mıyız" sorusunu sorduruyor. Iddialann bir bölümünü çeşitli insan haklan kuruluşla- n, olaylara karşı hassas olan meslek örgütleri, milletve- kili ve aydınlar daha önce de dile getirmişti. Ancak bu ra- poru iki açıdan ele almak gerekiyor. Birincisi, hazırlayanların durumu, ikincisi içeriği. Rapo- m Arkası So. 19, Sû.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog