Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Koşullarını, indirimlerini, avantajlarını gördük. Düşündük... J J EMLAK BANKASI D a h a Uygar B r Yîşam İçın Cumhuriyet "İşte, ev sahibi olmak için müthiş fırsat" dedik. Emlakbank'a Taşındık! t EMLAK BANKASI Daha Uygar Bır Y ı j ı m İçın 71.tl.SAYI IWBMIL(KDV içinde) KURUCUSU: YUİB Mtf (7924- 7945; BAŞYAZARI: HMh NMİ (1945-1991) 14 Mercümek'e yurfcdışına çıkışyasağı• RP'nin mutemedi Süleyman Mercümek'e, Fatih Cumhuriyet Savcılığf nca yurtdışı yasağı kondu. Yasak karannın çok gizli kaydıyla, ilgilı nöbetçi mahkemeye verildiğı belirlendı. ZAFERAKNAR Refah Partisi'nin mutemedi Süleyman Mercümek'e, yurtdı- şına çıkış yasağı kondu. Kara- nn, Bosna yardımlannın RP'nin seçim çalışmalannda kullanıldığına ılışkin soruştur- mayı yûrüten Fatih Cumhuriyet Savcılığı'nca alındığı ve "çok gizli" kaydıyla ilgilı nöbetçi mahkemeye gönderildiği belir- lendi. Geçen yıl, gazetemızin yayın- lanyla gündeme gelen "Bosna skandalı" soruşturması, dava aşamasına geldi. Fatih ve Seydi- şehır cumhunyet savcılan tara- findan yürütülen soruşturmalar- da çok önemli ipuçlanna rast- landığı ve yurtdışına çıkış yasa- gının bu nedenle konduğu belir- lendi. Fatih Cumhuriyet Savcı- sı Çayhan Ülgen ve Mali Şube Müdürü Sahh Güngör, geçen ay- lar içinde Almanya'ya gitmiş ve Freiburg Savcısı'ndan "Bosna skandah"yla ilgili belgeleri al- mıştı. Dört klasör dolusu belge- nin tercüme işlemlerinin uzun sürmesı sonucu, soruşturmanın dava aşamasına gelmesi gecik- mişti. Adalet Bakanlığı yetkilı- lerinden alınan bılgıye göre dos- yalarda çok önemli bılgilenn ol- duğu öğrenıldı. RP'nin davanın açılmasıyla biriıkte iyıce köşeye sıkışacağını belirten bir yetkili, "Tüm gerçekler ortaya çıkmah, Idmsenin Bosna üzerinden siya- set yapmasına izin verilmeye- cek" dedi Bosna skandalının gazetemiz tarafından ortaya çıkanlmasıyla MArkasıSa. 17,SH l'de •J Bir saldırgan 2 askerı vurarak tutukluyu parka doğru kaçırdı. Bır saldırgan yaya kaçarken diğerlerı arabayla kaçtı. Rehabilıtasyon Merkezi ana giriş O Güvenlık güçleri ıle çatışma çıktı. Üç saldırgandan biri yaralandı. I Tutuklu parkta ağıryaralı olarak kaldı. TlKB davası sanığı Siyasi tutukluyu kaçırma girişimi • Kenan Güngör adlı siyasi tutuklu, Bayrampaşa Cezaevi'nden getirildiği poliklinikte silahlı üç kişi tarafından kaçınlmak istendi. Çıkan çatışmada TlKB sanığı Kenan Güngör'ün yanı sıra iki asker ve bir yurttaş yaralandı. Istanbul Haber Servisi - Bayrampaşa Cezaevi'nden, tedavi edılmek üzere Şirinevler 70. Yıl Fizık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen Kenan Güngör adlı siyasi tutuklu, biri ka- dın üç silahlı saldırgan tarafından kaçınlmak istendi. Saldırgan- larlagüvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda Güngör'ün ya- nı sıra bir uzman çavuş, bir er ve bir sıvıl yurttaş yara- landı. Olay yerinden kaçan saldırganlann ise aranması- na devam edıliyor. Türkiye Ihtilalci Komü- nistler Birlıği (TlKB) dava- sı sanıklanndan İCenan Gün- gör, dün sabah saat 10.30 sı- ralannda Bayrampaşa Ceza- evi'nden Şirinevler 70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitas- yon Merkezi'ne getirildi. Merkezin 4. Polikliniği'nde bekleyen Güngör'ün yanın- daki askerlere silahlı ve iyi giyimli bir kişi tarafından ateş açıldı. Açılan ateş so- nucu uzman çavuş Sezai Ünal, er ŞerefAytekin ve ko- ridorda beklemekte olan Cnma Çhtçibaşı isimli yurt- taş yaralandı. Saldırgan, eli kelepçeli Kenan Göngör'le birlikte Fizik Tedavi Merkezı'nın karşısındaki Çocuk Esirgeme Kurumu'nun parkıhadoğru kaçmayabaşladı. Parkta gözcülük ya- pan biri kadın iki kişi Güngör ve arkadaşlannı kovalayan güven- lik güçleriyle çatışmaya gırdiler. Burada çıkan çatışmada ise tu- tuklu Kenan Güngör ve saldırganlardan biri yaralandı Görgü ta- MArkasıSa.l7,Sü.3'te 3 kisi öldürüldu Ankara'da yargısız infaz • Batıkent'te hücre eyi olduğu öne sürülen bir eve polisin yaptığı baskın sonucu 2'si kadın 3 kişi kurşunlanarak öldürüldu. Yapılan otopsi sonucu her üç kişınin vücudunda 60'tan fazla merminin isabet ettiği belirlendi. M 17. Sayfada Çiller istifasmı istedi, Gürkan 'Partim karar verir' dedi. Kriz donduruldu Gürkan sarstıÖPÜN VERMEDİ Uluslararası Para Fonu'na (IMF) verilen söz doğrultusunda emeklilik koşullannın ağırlaştınlmasında ısrar eden Başbakan Tansu Çiller'in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan'a "Ya tasannızı gönderin ya da istifanızı" demesi koalisyona bir günlük bunalım yaşattı. Bunalım, gece geç saatlerde Aydın Güven Gürkan'ın hükümete sunduğu dört tasan üzerinde anlaşma sağlanmasıyla sona erdi. ÇETİN: UZLASMA SACLANPI Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, partili bakanlarla TBMM'de yaptığı toplantıdan sonra bir açıklama yaparak, kendi aralannda da ortaklanyla da görüş birliğine vardıklannı açıkladı. Çetin, Gürkan'ın bir paket halinde geçmesinde ısrarlı olduğu işsizlik sigortası, iş güvencesi, işkurun oluşumu ve emeklilikle ilgili yeni düzenlemeler içeren yasa tasanlannın bugün bakanlann imzasına açılacağını bildirdi. • 5. Sayfada TANSU HANIM ZORPA Başkent, dün sabah Mehmet Köstepen'in istifası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan'ın 'geç emeklilik'le ilgili haklı tutumu, Kültür Bakanı Ercan Karakaş'm 'Terörle Mücadele Yasası'ndaki 8. maddenin kaldınlmasına ilişkin açık tavn nedeniyle hayli gergin saatler yaşadı. "Tansu Hanım, her şeyi 'ben bilirim, ben yapanm' havasıyla geçiştirmeye çalışıyor, eski alışkanlığını sürdürüyor..." HkMETÇETİKJMraiyma • 5. Sayfada HoOanda'ya uyaıi• Topraklannda, NATO Anlaşmasf na aykın olarak 'Sürgünde Kürt Parlamentosu' kurulmasına izın veren Hollanda'nın, Ankara'nın uyanlannı dikkate almayan tutumu, iki ülke ilişkilerinde siyasi bunalım yarattı. Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Zeki Çelikkol, "istişarelerde bulunmak" gerekçesiyle Ankara'ya çağnldı. • Hollanda'nın tutumunu, yayımladığı bıldiri ile kınayan hükümet, bu ülkeye karşı uygulanabilecek siyasi ve ekonomik yaptınmlan değerlendirmeye aldı. Dışişleri Bakanlığı'na çağnlan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Jan Horak'a "protesto notası" verildi. • 9. Sayfada Yasar Kemal: Köşeme çekilip oturamam • Perşembe günü, Isveç'in en büyük ve köklü sabah gazetelerinden Svenska Dagbladet (liberal muhafazakâr), Yaşar Kemal ile kısa bir süre önce yapılan bir söyleşiyi sürmanşetten ve hemen hemen bütün bir sayfa boyutunda yayımladı. • Yaşar Kemal dergideki söyleşisinde "Başkalan acı çekerken, işkence görürken, öldürülürken ve kan içinde yüzerken, odamdaki köşeme çekiliproman yazamam ki" dedi. • 3. Sayfada AÇLİKGREVLNDE ll.GÜN- GözarandakayıplanprotestoamacrylaCHPİstanbultl Başkanlığı^ndaailelerinbaşlatüğı açfak grevi 11. gûnüne girdi. İnsan haklanndan sorumlu Devtet Bakanı Algan Hacaloğlu'nun da zivaret ederek bir süre görüştüğü kavıp aijeleri güvenlik güçierince gözaJöna alındığını öne sürdükleri yakınlanmn bir an önce ortaya çıkarümasuu, Cazi Mahallesi ve Ümraniye Kemal Atatürk MahaBesi'ndeki olaylann fafllerinin yakalanmasını istediler. Ağabeyleri, ablalan, anneleri, babalan gözalünda olan çocuklar da Bakan Hacaloğlu'ndan yardnn istediler. (Fotoğraf: KEREM ILGAZ) Azerilerde darbe kırgınlığı• Çiller'in Azeri petrolleri konsorsiyumunda Türkiye'nin payını arttıran anlaşmanın imza törenine katıımak üzere Bakü'ye yaptığı ziyaret Aliyev'e yapılan darbe nedeniyle sorunlu geçti. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Ankara'nın Azerbaycan'da istikrar istediğini ve bu istikrann Aliyev ıle mümkün olduğunu anlatarak Türkiye'nin darbe girişiminde bulunması için hiçbir nedenin olmadığını ifade ettiler. • Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'e yönelik başansız darbe girişimiyle Türk devfetinin bir ilgisi bulunmadığını söyleyen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Hasan Hasanov, ancak olaydan bazı Türkleri sorumlu tuttuklannı söyledi. Aliyev'e karşı darbe girişirninde Türkiye'nin parmağı olduğuna ilişkin iddialann Azerbaycan'da bulunan Türk yurttaşlanm zor durumda bıraktığı öğrenildi. KBHİIL VDRTBIİ'rin İHtarİ • 8. Sayfada NATO DANIŞMAM DIANA SMTTH: Karar Türkîye'nin • NATO Güneydoğu Avrupa Kuvvetleri Komutanrnın siyasi danışmanı ve Avrupa tarihi uzmanı Diana Smith'e göre Türkiye, askeri harekâtın epeyce pahalıya oturacak parasal bedelini, can kayıplannı, Türkiye'nin uluslararası alandaki ve kendi ülkesi içindeki güvenilirliğini de hesaplamak zorunda. • ABD Dışişleri bakan yardımcılan Rozanne Ridgway ve Raymond Seitz'a siyasi danışmanlık da yapan Diana Smith Türkiye'yle ABD arasındaki ilişkilerde son zamanlarda 'zorluklar vaşandıeını' belirtti. 1ETU mrŞ/UUâjrmn yn» '• 3. Sayfada Köstepen gitti sorular bitmedi • Ulaştırma Bakanı Köstepen, istifa gerekçesini, "Başbakan'ın güvensizliği" olarak açıklarken Çiller ve eşinin, Kanal 6'nın borçlannın ertelenmesi ve DHL Genel Müdürü'nün görevden alınması için baskı yaptığı görüşü ileri sürülüyor. Köstepen, bu iddialan yalanladı. • Köstepen, Erek'in Havaş olayı konusunda kendisinden 'müdahil' olmasını istediğini belirtirken Erek, "Bu kadar çok lafın dolaştığı bir ortamda lafa katkı yapmak istemem" demekle yetindi. M 17. Sayfada Olümlerde devlet gölgesi • TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu rapcrunda Batman'daki Hizbullah kampı savına da değinildi. • Raporda şöyle dendi: "Komisyonumuza bilgi veren Batman Emniyet Müdürü ve Vali Yardımcısı, Batman'a bağlı Gercüş ilçesinin Sekü, Gönüllü ve Çiçekli köyleri bölgesinde Hizbullah örgütünün bir kampı bulunduğu ve yörede bulunan askeri birliğin bu kampa yardımcı olduğu yönünde ihbar aldıklannı , bildirmişlerdir." BtSÜNUSOY'unlıabari • 4. Sayfada TGRT'nin avukatlan: Tazminab PKK'den alııı • PKK'nin elinde 3 ay tutsak kaldıktan sonra işten çıkanlan gazeteci Kutlu Esendemir'in TGRT aleyhine açtığı davada TGRT'nin avukatlan, 'tazminatın PKK örgütünden' almmasının daha yerinde bir davranış olacağını öne sürdüler. M 17. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Hükümet ve Emeklilik Koalisyon ortaklan, 1991 genel seçimleri öncesinde verdiklen sözlerden çok azını gerçekleştirebıldiler. DYP ve SHP liderierinin seçim alanla- nndaki müjdelerinden biri de etken emeklilikti. Özal döne- rnnde emeklilik yaşı yükseltil- rnşti. Iktidaraoynayan iki par- ti, bunu yeniden eski düzeyi- ne indireceklerini söylüyordu. Seçimin ardından kurulan koalisyon, bu vaadini protoko- le de koydu ve dediğini yaptı. Ne var ki, evdeki hesap çarşı- ya uymadı. Zaten iflasa sürük- lenen sosyal güvenlik kururn- lannın, bu yükü kaldıramaya- cağı ortaya çıktı. Bugün, iki SSK'li çalışana bir emekli dü- şüyor. Yıllar sonra yeniden politi- kalanna teslim olduğumuz IMF de dayatınca, emeklilik yaşının yeniden yukarı çekil- mesi için çalışma başlatıtdı. Eski Çalışma ve Sosyal Gü- venlik Bakanı Nihad Matkap döneminde Hazine bir taslak hazırladı. Ancak Matkap bunu "ağır" buldu ve biraz "yumu- şattı". Çiller'in isteği doğrultu- sunda hareket eden Hazine, Matkap'ın önerisine soğuk baktı. Yeniden bir orta yol ara- yışına girildi. Bu aşamada hükümetin CHP kanadında değişiklik ya- pıldı. Matkap'ın yerine Gür- kan geldi. Yeni bakan daha ilk gün tavnnı koydu: - Ben bu taslağı kabul et- mem. Emeklilik yasasının mi- marlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapar. Taslak, emeklilik yaşını ka- dınlarda 60, erkeklerde 65'e çıkarıyor, bunun basamaklı olarak uygulanmasını öngörü- yordu. Gürkan'ın hazırladığı altematif taslakta kadınların 53, erkeklerin 58 yaşında MArkosıSo. 17,Sû.8'de VakıfBank Doğalgaz Dönüşüm Kredisi için son başvuru tarihi: 15 Nisan 1995! İstanbul'da, VakıfBank Doğalgaz Donüşüm Kredinizden hemen yararlanın... Doğalgaza kolayca geçin. Son başvuru tarihi: 15 Nisan! Kaçırmayın! ¥okıfB<ınk BORSA ûDun 46.651 JJ7 Ûocekı 45.176J7 DOLAR Dun 42.675 Ûncekı 42.675 MARK ooDun 30^00 Öncekı 30.500 ALT1N Dun 537.500 Öncekı 538.000 Vergi rekoru Aydın Doğan'da • Dört yıldır Istanbul'un vergi rekortmenliğini kimseye kaptırmayan Matild Manukyan, 1994 yıhnda 28 milyar liralık beyanla dördüncü sıraya düşerken 1993 yılmda 8.3 milyar ile yedinci sırada yer alan Aydm Doğan, 206 milyar liralık vergi beyanı ile rekortmenlik koltuğuna yerleşti. • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bakü Dapbecileri ve Türkiye... Azerbaycan'da 13 mart günü kanlı bir biçimde bastınlan darbe ginşiminin sım hâlâ tam olarak çözülemedi. Ortada çok ilginç iddialar, bunları kanıtlayacak ipuçlan ve beyanlar var. Ancak kimse bu girişimin adını net bir biçim- de koymak istemiyor ya da koyamıyor. Azerbaycan, Türkiye'yi "ağabey" olarak gördüğü için çok şeyi de kopya ediyor. Anlaşılan bunlann arasında darbeler devar. Seçimlerle işbaşına gelen Ebulfeyz Elçibey'in Haydar Aliyev tarafından devrilmesi sadece Azerbaycan'ı değil, Türkiye'yi de kanştırdı. Türkiye başlangıçta Elçibey'i des- tekler göründü. Baktı ki Aliyev işi bitirmiş, onunla temas kur- MArkasıSa. 17,SH3te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog