Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Koşullarını, indirimlerini, avantajlarını gördük. Düşündük... J2" EMLAK BANKASI Daha Uygar Bır Vaşam İçm" Cumhuriyet "İşte, ev sahibi olmak için müthiş fırsat" dedik. Emlakbank'a Taşındık! £ EMLAK BANKASI D a h a U y g a r B r Y a ^ a m i ç t n 71. VISAYI26380 / 1BWt Tl(KDV,ç,nde) KURUCUSU:mm H m (1924-1945) BAŞYAZARI: HMH NMİ (1945-1991) 1SMMM1886PBIŞSIH RTÜK, radyo ve televizyon yayınlannda uyulacak kurallar ile sorumluluklan belirledi CiııseDik ye şiddete snnrHaber ve yorumlar ayrılacak Cinsel duygulan sömürmeye yönelik yapımlara kesin yasak getirildi. Bu tür içerikli programlar için kamuoyu önceden uyanlacak ve yapımlar saat 24.00'ten itibaren yayına konabilecek. Programın tanıtımında 'cinsellik teşhirT yapılamayacak. RTÜK'ün yönetmelikte en titiz davrandığı bölümü 'cevap ve düzeltme'.hakkı oluşturdu. Cizli çekimler izinle1 Haber, haber program ve güncel programlarda şiddet unsuru, ses ve görüntüler 'aşınhğa' kaçmadan yayımlanacak. Şiddet unsuru ağırlıİdı dramatik yapımlar saat 23.00'ten sonra ekrana getirilebilecek. Siyasi partilere ilişkin haber, yorum ve eleştiriler, bu kurumlann saygınlığını zedeleyecek unsurlar içermeyecek. Yayıncı, yayınlannda yer verdiği eserlere telif hakkı ödeyecek. Yerli yapımlara ağırlık verilecek Yönetmeliğin "Genel ilkeler" bölümünde, kamu hizmeti anlayışı ve sorumluluk bilinciyle insan haklan ve temel özgürlükler gözetilerek uyulması gereken kurallar açıklandı. Buna göre yayınlarda haberlere, spor programlanna ve reklamlara aynlan süreler dışında kalan yayın zamanının en az yansı 'yerli yapımlara' aynlacak. HOUHKJUUİMâl'HİHİMPİ M 3. Sayfada Yüce Divan Giray ve Altmkaya aklandı • Otoyol ihalelerinde devleti zarara uğrattüdan öne sürûlen eski bakanlar Giray ve Altınkaya ile eski Karayollan Genel Müdûrû Coşkunoğlu, bütün suçiamalardan beraat etti. ANKARA (Cumhuriyet Bö- rosu) - Otoyol ihalelerinde yol- suzluk yaptiklan savıyla iki yılı aşkın bır süredır Yüce Dıvan'da yargılanan eski Bayındırlık ve Iskân Bakanlan ANAP'lı Safa Giray ve Cengiz Altmkaya ile es- ki Karayollan Genel Müdürü Atalay Coşkunoğlu, 'oyçoklu- ğuyb' beraat ettıler. Eski bakan- lan, partilı milletvekillen eşli- ğinde TBMM Genel Kurulu'nda alkışlarla karşılayan ANAP Ge- nel Başkanı Mesut Ydmaz; Baş- MArkasıSa.6,SiLl'de HAVAŞ Türk-Iş îşçisine sahip çıkmadı • Grevleri 48. gününü dolduran ve dört gundür Ankara'da sorunlanna çare arayan 1000'i aşkın Havaş işçisine Türk-lş sahip çıkmadı. • Devlet Bakanı Ziya Halis'i Başbakanlık'ta ziyaret ederek sorunlanna çare arayan Havaş işçileri, Genel Başkan Bayram Meral'in talimatı üzerine Türk-lş bınasına ahnmadı. • 7. Sayfada Kupayı Trabzon kazandı • Türkiye Kupası fınalinin ikinci maçında Trabzonspor, Galatasaray'ı 16. dakıkada K. Orhan'ın golüyle 1-0 yenerek mutlu sona ulaştı. • Beşinci kez kupayı müzesine götüren Bordo- Mavili takım, Galatasaray'ı îstanbul'da da 3-2 yenmişti. • Spor'da OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Çalışanlann Emekliliği Sosyal Sigortalar Kuru- rmu'na pnm ödeyerek çalışan- lajrı emeKİı olabilmeleri için öngörülen sınırlann yükseltil- rr»esini anaçlayan hazırlıklar söüyor. Çjfler: ABD hep yanınıızda Operasyonun olumlu katkısı Başbakan Tansu Çiller, terörün demokratikleşmeyi olumsuz etkilediğini belirterek, "Ancak operasyonun buna olumlu katkısı oldu. Terörün etkisinin azaldığını görenler demokratikleşme yasalannı destekliyorlar" dedi. Diplomatik ilişkilerin sadece hükümetlerle sınırlı kalmadığını anlatan Çiller, Türkiye 'nin de "gelişen devlet kavramına ayak uydurması gerektiğini" vurguladı. • 6. Sayfada Petrol anlaşması imzalandı Başbakan Tansu Çiller, Hazar petrollerini işletecek uluslararası konsorsiyumdaki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın payının yüzde 1.75'ten 6.75'e çıkanlmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. Başbakan Tansu Çiller, Ermenistan işgalinden söz ederken, yaşanan durumu aktarmak için "ateşkes süreci" yerine yanlışlıkla "banşkes süreci" diyerek gaflanna bir yenisini ekledi. • 6. Sayfada ABD HEYETt OPERASYONUN BtR AN ÖNCE BİTtRİLMESİNt ÎSTEDİ Çeldç Güç kahcı Başbakan Çiller ile Azerbaycan Devlet Başkanı Aüyev petrol anlaş- Kürtlere özerklik ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burns, Türkiye'de yaşayan Kürtlere özerklik verilmesini desteklemediklerini söyledi. Burns "Ancak Türkiye'de Kürtler nüfusun yüzde 10'undan fazla ve Türk hükümeti gibi biz de onlann medeni ve insan haklannın korunmasına ve ilerletilmesine büyük ilgi gösteriyoruz" dedi. K. irak'ta belirsizlik Bakanlık Sözcüsü Burns, Irak'taki Kürtlerle ilgili olarak da "Orada durum belirsiz. Kuzeyde koruma altmdaki bölgenin, Irak'ın toprak bütünlüğünün bir parçası v olduğunu tabii ki kabul ediyoruz. Ancak son dört yıldır Iraİc'm o bölgedeki yönetim- denetim hakkını uygulamasını tanımıyoruz. Bu nedenle Çekiç Güç oluşturuldu" dedi. Kürtleri korumak Çekiç Güç'ün devamından yana olduklannı söyleyen Burns, Türk hükümetinin, Çekiç Güç'ün devamını desteklediği yolundaki her işareti verdiğini de belirtti. Burns "Kürt nüfusun mevcut Irak rejimine karşı korunabileceği zamana kadar orada bulunmak uluslararası toplumun yükümlülüğüdür" dedi. M 11. Sayfada Kısa bir süre önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğunaoturan Prof. Dr. Ay- dın Güven Gürkan'ın bır ol- du-brtti ile karşılaştığı soruna çözüm arayışları, hem çalı- şanlann hem de sendikalann tepkilerine neden oluyor. Konuya SSK açısından ba- karsanız, hem yaş hem de ça- lışma sürelerınin artması, ku- rumun yaşayabilmesi için zo- runlu görünüyor. Ama SSK'nin bu duruma düşmesinde çalı- şanlann kusuru yoktur. Çünkü primlerıni belirlenen kurallar ıçinde işverenlerine ödemiş- lerdir. Ancak bir grup işveren, işçi- lerden kestikleri prımleri SSK'ye yatırma yerine ucuz kredi olarak kullanma yolunu seçmişler. Tabıı bu arada, pri- min kendi ödemeleri gereken bölümünün de üstüne otur- muşlardır. SSK'nin işverenler- den alacağı, yaklaşık 50 tril- yon lira dolayındadır. Bu tuta- rın önemlı bölümünu de kamu kunjluşları ile yerel yönetimle- rin borcu oluşturmaktadır. SSK kaynakları çok uzun yıllar, siyasal iktıdarlar tarafın- dan yağmalanmıştır. Yıllık fa- ızlerin yuzde 20'ler dolayında olduğu dönemlerde SSK kay- ••• W ArkasıSa. 6, Sü. 8'de B UG ÜN Cumhuriyet'le BORSA ûDun 45.176^7 Oncekı 44.305.48 DOLAR ûDun 42.675 Öncekı 42.600 MARK ûDun 30.500 Oncekı 30.400 ALT1N ûDun 538.000 Öncekı 537.000 Bir büyük romancı Romanlan ölçüsünde inceliklı, unutulmaz öy- küleriyle edebiyatımıza büyük emeği gecmiş Halid Ziya Uşaklıgil'i ölümünün 50. yılında anryoruz. • 15. Sayfada Emeklillğe yeni iki seçenek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan, sigortalılara, geç emeklilikte yeni iki seçenek daha sundu. • 3. Sayfada Uçağın anzası deneme seferinde 'tesadüfen' saptandı kaza kurtardıTesadüfen saptanan arıza cumhuri Demırel \e beraberindeki heyeti Brezilya'dan Türkiye'ye getirecek uçaktaki iki motorun anzası, hangarda kargo kapısınm hasar görmesi üzerine yapılan deneme uçuşunda 'tesadüfen' saptandı. Teknik personel, A-340 tipi Airbus'ın iki motorundaki anzanın saptanamaması durumunda Atlantik üzerinde ortaya çıkacağını bildirdi. Hükümet aramadı Kaza nedeniyle iki gündür Brezilya'da bekleyen Demirel'i hiçbir hükümet yetkilisinin aramadığı bildirildi. Brezilya'da önerilen 60 kiştlik uçagı reddeden Cumhurbaşkanı, Türkiye'den uçak istemedi. Ancak, anza yapan uçağı Cumhurbaşkanlıgı' na kiralayan THY, Brezilya'ya A-310 tipi ikinci bir Airbus gönderme karan aldı. • 6. Sayfada Brezilya'da papatya falı: Uçuyoruz, uçamıyoruz • Gezinin son günü koca grupta tam bir kargaşa egemen. Salı günü öğleyin büyükelçilik konutunda başlayan bekleyiş, 24 saatini doldurdu bile. Salı günü ilkin büyükelçiliğin mutfağındaki alh aylık yiyecek ve içecek stoku tüketildi. I 6. Sayfada (Mfimtaz Soysal'a) HizhııllaJıçılar Iran'da eğîtiliyor • TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu rapor taslağmda Hızbullah anlatılırken örgütlenme taktikleri arasında MİT'çılerin satın alınıp saflara çekilmesinin yer aldığı belirtildi. Hizbullah militanlannın, Türkiye'deki Halkın Mücahitleri örgütü elemanlanna yönelik eylem yapılması karşılığında Iran'dan destek ve eğitim gördüklerinin saptandığının belirtildiğı raporda, Hızbullah'ın ilk kez Batman'da Ekrem Baytap liderliğinde örgütlendıği anlatıldı. • Raporda, Hizbullah örgütünün Genel Erair'ı olan Irfan Çağıncı'nın örgüt elemanı Selim Gülcan ile Iran Konsolosluğu'na gittikleri belirtilerek, "Başkonsolosa oluşturulan örgüt hakkında bilgi vermişler. Para sıkıntısı çektiklerini söyleyip yardım talebinde bıilunmuşlar" denildi. • 5. Sayfada TANIKLAR BfR BtR YOK EDİLİYOR • 5. Sayfada GUNDEM 'Sürgünde Kürt Parlamentosu' kuruldu • Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan kuruluş töreninde 65 Kürt 'milletvekili' yemin ederek 'göreve' başladı. San-kırmızı-yeşil bayraklarla süslenen konferans salonunda gerçekleştirilen açılış töreninde "Başkan Apo" sloganlan atıldı. • 11. Sayfada MUSTAFA BALBAY Şıpnaktan İnsan Portreleri ŞIRNAK - Helikopterle Batman'dan Şımak'a uçuyo- ruz. Altımızda Dicle. Botan Çayı'nı koynuna almış, yan uykulu, selamsız sabahsız, menderesler çizerek, ağır ağır Irak'a doğru gıdiyor. Dinozor sırtı dağlar kıskanç; ara- da bir dar vadilere sıkıştınyor. İlk fırsatta sereserpe yayı- lıyor. Karşı tepelerden inen beyaz köpüklü derecıkler, kaya- larla birdir bir" oynayıp koşaradım Dıcle'nin dingin su- larına katılıyor. Banann ince yeşili, dağlan örtmeye yet- MArkasıSa. 6,SiL 3te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog