Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Ko •şullarını, indirimlerini, »vantajlarını gördük. Düşündük. EMLAK BANKASI D a h a U y j ı r B . - Y ı ş » m • ? ' " Cumhuriyet "İşte, ev sahibi olmak için müthiş fırsat" dedik. Emlakbank'a Taşındık! EMLAK BANKASI Daha Uygar Bır V ı ( ı m l ( r n 7 1 . ¥ 1 S A V I «388 / 1M09 Tl (KDViçmde) KURUCUSU: YIİİBIMDİ (7924-7945) SAgTOZAffl- MMHB MAlH (7945-7997J 12 II TBMM raporu: Güneydoğu'da itirafçı-korucu-JITEM üçgeni Devlet, suç örgiitleriyaraüyorMIMCU CİNAYETt Özel komisyon önerisi • 2" ayına giren Uğur Marncu suikastı konusunda soru^turma makamlannı, dahaönce 'görevlenni ıhmal etmekJe' suçlayan TBMM Faılı Meçhul Cınayetleri Araşnrma Komisyonu, raporunun sonuç bölümünde, DGM Cumhuriyet Savcısı başkanlıginda özel bır komısyon oluşturulması önerısıni yaptı. • 5. Sayfada İtİrafÇI ÖrgÜtİGrİ TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu raporuna göre itirafçılar silah kaçakçılığı, adam öldürme, uyuşturucu kaçakçıhğı gibi olaylara kanştılar. Bu suçlardan ötürü yakalanan birçok itirafçının suçlannın ise bazı üst düzey kamu görevlilerinin devreye girmesiyle kapatıldığı, komisyon tarafından saptandı. Yine rapora göre korucular hem yasadışı örgütlere yardımcı olmuş, hem devletten maaşlannı almış ve bazılan silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapmışlar. JİTEM ve MİT JİTEM'in, yetkisiz ve görevsiz olduğu halde polis bölgesinde polisten habersiz operasyon yaptığının öne sürüldüğü komisyon raporunda "Vatandaşlar arasında JİTEM'in itirafçılan kullandığı ve bunlardan dolayı da yasadışı birtakım işlere kanştığı yönünde iddialar bulunmaktadır" denildi. MÎT'in çalışmalannı başanlı olarak niteleyen raporda, yürütme güçlerinin MlT ve diğer istihbarat organlanndan gelen bilgilerin gereğini yapmadıklan ve önlem almadıklan belırtıldi. TÜREY KÖSFm MNri • 5. Sayfada Göstericiye, ölümüne ateş • Gazi Mahallesi'ndeki çatışmalarda yaşamını yitirenlerin otopsileri tamamlandı. Otopsi sonuçlannda, ölümlerin yaşamsal merkezlere yönelik hedef gözetilerek ateş edilmesinden kaynaklandığı saptandı. Raporlara göre 15 kişinin ölüm nedenleri, ateşli silah mermi çekirdeğine bağlı yaralanma olarak geçiyor. • Olaylarda yaşamını yitirenlerin çok büyük bir bölümüne tek kurşun isabet etmiş. Bu öldürücü tek kurşun, belden yukan, özellikle de baş ve göğüs bölgesinde yaşamsal merkezlere yönelirken cesetlerde yalnızca 4 adet merminin çekirdeği bulunabildi. 9 milimetre çapında olduğu belirtilen çekirdeklerin balistik incelemeleri yapılacak. • 4. Sayfada MGK'yi olağanüstü toplayacaktı DemirePin uçağına ikram aracı çarptı S«?n daklkada terSlik Cumhurbaşkanı Demirel'i Brezılya'dan Turkı\e"\e getirmek üzere dün gece saat 22.00'de kalkış yapmaya hazırlanan uçağa havaalanında ikram aracının çarpması sonucu kalkış gerçekleşmedı. Uçaktaki anzanın büyük olması halinde. Türkiye'den bir başka uçağın gönderilebileceği veya Brezilya'dan bir uçak temin edileceğı öğrenildi. OladanÜStÜ MCK tOplantlSI Demirel. Latin Amenka ülkelerine gerçekieştırdiği gezinin son gününde yaptığı açıklamayla, bu akşam Türkiye'ye dönüşünden hemen sonra Milli Güverüik Kurulu'nu toplantıya çağırmıştı. Toplantıda ağırlıklı olarak Kuzey Irak'ın görüşüleceği ve bu konuda Türkıye'nin izlediği politıkanın net bir şekilde ortaya konması bekleniyordu. • 7. Sayfada ABD'den insan hakları baskısı • ABD Dışışlen Bakanlığı Müsteşan Strobe Talbott başkanlığındakı ABD heyeti, insan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu ıle yapılan görüşmede, insan haklan ihlallerine yönelik iddıalar konusunda Avrupa Güvenlik \e Işbirliği Örgütü gözlemcilerinin Türkiye'ye gelmesıni gündeme getirdi. Hacaloğlu ise uluslararası kuruluşların devTeye girmesinin sıkıntı yaratacağını belirtti. • "Türkiye, 21. yüzyılın başında ekonomik bir güç olacaktır" diyen Talbott'un "Bu nedenle Türkiye ile ekonomik ilişkilere önem veriyoruz. Ancak bu güçlenmenin önkoşulu olarak Güneydoğu, demokratikleşme ve insan haklan sonınlannın çözümünü görüyoruz" dediğı bildirildı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Başbakan Tansu Çfl- ler'in 19 nisanda ABD Başka- nı Bill Clinton ıle Washing- tonda yapacağı görüşmeyi ha- zırlamak üzere Ankara'ya ge- len ABD heyetıni, Dışişleri Bakanı Erdal lnönfi kabul et- ti. Heyet başkanı, Dışişleri Ba- Ankara, Bağdat'ı uyardı • Türkiye, Sılahlı Kuvvetleri'ni 'işgal kuvvetlen' olarak tanımlayan ve tepki dozunu arttıran Irak'ı uyardı. • Türkiye, Sunye ve Iran arasında Irak'ın toprak bütünlüğûnün teyit edildiği ve 6 ayda bir yapılan üçlü görüşmelenn ise bu ay sonunda Iran'ın Isfahan kentinde japılmas! öngörülüyor. • 77. Sayfada kan Yardımcısı StrobeTalbott, bu görüşmeden sonra "Türk hükümeti>le çok yakın ve önemli ilişkilerimiz var. Birtik- te yapacağınuz çok sayıda önemli iş var" dedı Dışışlen Bakanlığı 'ndan bır yetkılı, Cumlıuriyet'e, Ame- nkan heyetiyle Ankara'da şu gündem çerçevesinde görüş- meler yapıldığını açıkladr 1 - Kuzey Irak harekâtı 2- Demokratikleşme ve in- san haklan 3-Hazarpetrolü 4- Türkiye'de ABD serma- MArkasıSa.l9,Sü.3'te KANA KANA SU İÇTİ- Başbakan Çiller, Fırat'tan Harran Ovası'na getirilen suyun kanallara akıûlması sırasuıda susuzhığunu giderdi. (Fotoğraf: AA) Harran'ın hasreti bittiGAP'ın sulama amaçlı tüneli T-1 'den Harran'a su veren Başbakan Tansu Çiller, "Şehitlerimize olan borcumuzu ödüyoruz suy- la. Bütün buralarda apayn bir tarih ve destan yazılıyor" dedi. Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin ise törenden önce yaptığı açıklamada, "Bu uygarlıklar kenti bugünden itibaren, gelinen bu aşamada, gerçekten çağ atlayacaktır" diye konuştu. MEHMET FARAÇ ŞANLIURFA - Şanlıurfa, dün düşman işgalınden kurtuluşunun yıldönümüyle Fırat"la Harran'ın kavuşmasını bırlıkte kutlayarak çıfte bayram yaşadı. Başbakan Tansu Çiller, dünyadaki sulama amaçlı tünellerin en büyüklenn- den olan GAP kapsamındakı T-l Tünelı'nden gelen Fırat'ın suyu- nu dün saat 12.47'de Harran'a bı- raktı. Çiller. Abdurrahmandede Köyü'nden sonra Aklar Köyü'ne de geçerek Harran"a su \erdi. Böylece Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'ın "21. yüzyıl Türkiyesi'ne dam- gasını vuracak" dıye nıtelendırdığı Gü- neydoğu Anadolu Projesfnin (GAP) önemli bir aşaması yaşama geçinldi. Başbakan Çıller'le Başbakan Yardım- Urfa'da yüzyılın buluşması MEHMET SARAÇ ŞANLIURFA - Her şey bir yana, su bir yana. Kim ne derse desin, kim nasıl düşünürse düşünsün, Harran Ovası'nın kanal ve kanaletlerinden dün boncuk mavisi bir su akıyordu. Gözlerin gördüğü, ellerin dokunduğu, suydu... Hem de boncuk mavisi. 1977'de temelleri atılan Şanlıurfa tünellerinin ilkinden, yani Tl 'den ilk ürün dün alındı. 17 yıl sonra tam 10 yıllık bır gecikme ile gelen bu mutluluk, Urfalı yazann deyişiyle "yüzyülardır birbirine hasret Fırat'la Harran'ın kavuşrnasmn". Harran köylüsü. bır türlü inanmamış suyun geleceğine. Atatürk Barajı bıtmiş, "yota". MArkasıSa. I9,SH8'de cısı Hikmet Çetın ve berabenndekıler Şanlıurfa Havaalanf nda Devlet Bakanı Necmettin Cevheri, Sağlık Bakanı Do- ğan Baran tarafından kurbanlar kesilerek karşılandı. Çiller ve beraberindekiler, havaalanın- dan helikopterle Şanlıurfa'nın Fransız iş- galınden kurtuluşunun 75. yıldönümü tö- renlerinın yapıldığı Haleplıbahçe'ye gel- diler Törende Çıller'den önce kürsüye gelen Çetin, konuşmasında Şanlıur- fa'nın, GAP'la Ortadoğu'nun en önem- li merkezı olacağmı belirterek "Misak-ı Milli hudutlan içinde hangi dili konuşuyorsak konuşa- lım kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz" dedi. Çetin'ın konuşmasından son- ra "Siz çağlan da dağlan da del- diniz" anonsuyla kürsüye çagn- lan Çiller, konuşmasına "Bugün baynununu var, bugün inanç günüdür.bayTakgünüdür" söz- leriyle başladı. Çiller, "Bugiin, bütün dünvaya seslendığimiz gündür. Biz 'Geçıt vermeyız, bir kanş toprak vermeyiz' demiştik. Biz böiünmeviz. Biz bütünüz, biz biriz. Bugün hem İ rfa'nın kurruluşunu, hem su bayramını kutlu>oruz. Bugün biriik ve beraberliğinıizin tüm ülkede kuüandı- MArkasıSa. 19,Sü.3'te bakanı îstîfaya götürdü • Ulaştırma Bakanı K.östepen, "Başbakan Çiller'in kendisine güvenmediği" gerekçesiyle istifa ettiğini açıkladı. Köstepen, "bazı kişilerin" Çiller'e, kendisiyle ilgili yanlış bilgi verdiğini belirtti. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Başbakan Tansu Çiller'in, "PTT'nin T'sinin özeUeftirHnıe- sini geciktirmcklc" suçladığı L'laştırma Bakanı Mehmet Kös- tepen göre\ınden istifa etti. Ulaş- tırma Bakanı Köstepen, "Başba- kan'da bana karşı bir güvensiz MArkasıSa. 19,Sü.3te Denktaş'ın sıkıntıh seçîmi • KKTC'de cumartesi günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi için geriye sayım başladı. Seçim öncesinde yapılan kamuoyu yoklamalan, 7 adayın katılacağı cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç alınamayacağını gösteriyor. İlk turda sonuç alınamaması durumunda 22 nisanda ikinci tur oylamaya gidilecek ve ilk turda en fazla oy alan 2 aday yanşacak. Ş 10. Sayfada 'Ordıılular Star'ı istemiyor' Haber Merkezi - OrJu Bele- diyesi, Türkiye 2. Futbcl Ligi Yükselme Grubu'nda mücdele eden Orduspor'un, geçen hı'fta sonu Istanbulspor AŞ ile oynadı- ğı karşılaşmadan sonra yanlı ya- yım yaptıgı gerekçesiyle lnters- tarTelevizyonu'nun vencısını iki gün süre ıle kapattı Eskışehır'de UArkası Sa. 19, SU 7'de OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Harran hn Suyu ve Siyaset Fırat'ın suları, dün saat 1 2 47'derı Daşlayarak Harran ovası'na can vermeye başla- d ı. GAP kapsamındakı, dün- ysının en txyuk tüneli T-1 'den g-ecerek Harran'a ulaşan su, h -eın Türkr/e açısından hem de su sorunuyla iç ıçe yaşayan komşu ülkeler açısından ya- şamsal önem taşımaktadır. Yüzyıllardır kuraklığı yaşa- yan Harran Ovası, sulamanın başlamasından sonra, bere- ketli bir tanm alanına dönüştü- rülebilecek ve yöreye yapılan yatırımlarda bu verımliliğe ko- şut olarak artacaktır. Ancak, bunun gerçekleşebilmesi için, bölgede sürdürülebilir bir kal- kınma atılımının başlatılması ve sosyal dengesızliklerin gı- derilmesi şarttır. GAP'ın Türkiye açısından yaratacağı ıkınci önemli sonuç ise siyasaldır. Türkiye'nin en geri kalmış yöresi konumun- daki Güneydoğu, yapılacak yatınmlarla ekonomik açıdan soluklanacak; ekonomik so- luklanma da bölgedeki terö- rist etkinliklerin giderilmesi ve terörun "siyasal" çözümle so- na erdirılmesi sonucunu ko- laylaştıracaktır. Güneydoğu'da yaşanacak bır ekonomik canlanma ve si- yasal yumuşamanın, DYP- CHP koalısyonu için, siyasal ve ekonomik açıdan değerlen- dırilecek bir fırsat olarak görü- lüp benimsenmesı, Harran'ı suya kavuşturmanın "içpoliti- kaya yansıması" olarak nite- lenmelidir. GAP kapsamındaki baraj- larda bırıkecek suyun komşu ülkelere, özellikle de Sunye ve Irak'a sağlayacağı olanaklar ise projenin dışa yönelik öne- minin göstergesidir. Her ne ka- ••• MArkosıSo. 19,Sü.8'de VakıfBank Doğalgaz Dönüşüm Kredisi için son başvuru tarihi: 15 Nisan 1995! İstanbul'da, VakıfBank Doğalgaz Dönüşüm Kredinızden hemen yararlanın . Doğalgaza kolayca geçin. Son başvuru tarihi- 15 Nisan! Kaçırmayın! BORSA Dun 44.305.48 Öncekı 45.113^1 DOLAR ûDun 42.600 öncek] 42.400 MARK ûDun 30.400 Öncekı 30.325 ALTIN ûDun 537.000 Öncekı 532^500 Emekliliğe iki yeni atternatif Çalışma Bakanı Gürkan ve sendikalar dün yine anlaşamadılar. • 3. Sayfada Sınav maratonu başladı Yüz bınlerce ilkokul ve ortaokul öğrencisi bu hafta sonu başlayacak ve haziran ayı başında noktalanacak 9 ayn sınava girecek. • 5. Sayfada GUNDEM MLSTAFA BALBAY Harran'da Su Düğünü... ŞANLIURFA - Harran Ovası'nda düğün var. Fırat, Har- ran'a kavuştu. Şanlıurfa Tüneli'nden ilk su dün toprağa verildı. Başbakan Tansu Çiller, Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'le birlıkte ATA uçağıyla Şanlıurfa'ya gidıyoruz. Fı- rat'ın Harran'la buluşmasına tanık olacağız. Ancak tüm gazetecilerin aklında Harran'dan çok, Kuzey Irak operas- yonu var. Çiller'in operasyona ve hükümete yönelik so- rularımıza verdiği yanıtlan diğer sütunlanmızda bulacak- sınız. Başbakan'a yönelttiğimiz son soru şu oldu: - Demirel "GAP'ı kımseye gaptırmam" diyordu. Ama bu en önemli gunde kendısı yok. Törenı Cumhurbaşka- nı'nın gezisine bilerek mi rastlattınız? • Arkosı Sa. 19, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog