Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Koşullarını, indirimlerini, avantajlarını gördük. Düşündük. EMLAK BANKASI Daha Uygar Bır Yaşam Içm " Cumhuriyet 'İşte, ev sahibi olmak için müthiş fırsat" dedik. Emlakbank'a Taşındık! EMLAK BANKASI Daha Uygar Bır Yaşarn Içın 71. VK SAYI tBUI 11600B TL (KDViçinde) KURUCUSU: YMHJS HNÂ (1924-1945) BAŞYAZARi HMİR HUÂ (1945-1991) (9 SS soruveyanıtlan - » ÖSS puanınızL ngsıL kıçşgpla}'cıcaksımz? 14. Sayfada ÖSS bitti. sıra ÖYS'de • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Şınavı'nın ilk basamağı olan Öğrenci Seçme Sınavı, yurtiçinde 132 sınav merkeziyle Lefkoşa'da dün gerçekleştirildi. • Olası kopya girişimlerini önlemek amacıyla çağn cihazlan, ülke geneli ye KKTC'de sınav süresince susturuldu. Gaziantep'te başkaşının yerine sınava giren ODTÜ Matematik Bölûmü öğrencisi yakalandı. B 14. Sayfada Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, Cumhuriyet'e değerlendirdi: IJ-M am gereğî çeldMyorıız60araçlıkbirlikTürkiyeye döndü Kuzeyirak harekâtında Darkarajam bölgesinde görev yapan, Silopi ve Şırnak smır tugaylanna bağlı 60 araçtan oluşan motorize zırfılı birlikler dün Türkiye'ye döndü. Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'tan 3 bin askerini çekmesinin Batı'nın baskısıyla bağlantılı olmadığını belirterek "TSK'ninbirprogramı var. Operasyon bu program çerçevesinde gerçekleşiyor. Işlevini tamamlayan birlik geri çekiliyor" dedi. TerÖrİStler pÜSkÜrtÜldÜ Kuzey Irak'ta Halil tbrahim sınır kapısı ile Pirbela bölgesine saldıran teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından püskürtüldü. Genelkurmay Başkanlığı Basın Bilgi Merkezi'nden, Çelik Harekâtı'na ilişkin dün yapılan açıklamada 30 teröristin daha öldürüldüğü, çatışmalarda 1 astsubayla 3 erin şehit olduğu bildirildi. Genelkurmay açıklamasında "Böylece, son grupla birlikte ele geçirilen terörist sayısı, 399'u ölü, 12'si sağ olmak üzere 411 'e ulaşmıştır" denildi. • 4. Sayfada PKK'Mer 4 ŞOfÖrÜ ÖldÜrdÜ Batman'ın Kozluk ilçesi yakınlannda karayolunu kesen bir grup PKK'li, 4 TIR şofÖrünü öldürdü. Güvenlik kuvvetlerince Siirt, Batman ve Diyarbakır'da sürdürülen operasyonlarda 17 PKK'li terörist öldürüldü. Güvenlik kuvvetlerinin Bitiis'in Sehi Ormanlan ile Siirt'in Şirvan ilçesi kırsal kesiminde bir süredir sürdürdüğü operasyonlarda ölü terörist sayısı 78'e yükseldi. Muş, Siirt, Bitlis ve Tunceli'de yakalanan 12 PKK'li tutuklandl. • 21. Sayfada Kürt örgüder federasyonda ısrarlı • Türkiye'nin, PKK'ye karşı "yerel çözüm" sağlamak amacıyla temaslarda bulunduğu Kuzey Iraklı Kûn örgütleri, bölgede bir federasyonun en elverişli çözüm olduğunu savunuyor. Mesud Barzani'nin Ankara'daki temsilcisi Sefın Dizai, uzun dönemde de olsa şu anda Irak'ın fıili egemenliğinin bulunmadığı Kuzey Irak ve ülkenın genelinde bir federasyon sistemine sıcak baktıklannı bildirdi. • Kürt gruplar, bu çerçevede, Irak-Kuzey Irak sınınnın çizilmesi, Kerkük petrollerinden bir miktar gelirin kendilerine verilmesi ve güçlü bir özerk bölge kurulması için uluslararası güvence istiyorlar. Kuzey Irak'ta alınacak güvenlik önlemlerinde Türk smır boyunda boşaltılan köylerin yenıden iskân edılmesi, önemli unsurlardan birini oluşturuyor. IKYB Ankara Temsilcisi Shazad Saib, "IKDP'nin ateşkes önerisini memnunlukla karşıladık" dedi. • 21. Sayfada Şam'a karşı tavır yok • Kuzey Irak'ta sürdürülen operasyonlarda 3 bin kişilik biriiğini geri çeken Türkiye, Suriye'ye karşı herhangi bir tavır almama politikasını sürdüriiyor. Ankara'ya sıcak mesajlar gönderen Şam yönetimi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede kısa süre kalmasını istedi. • Hafiz Esad ile görüşen ABD Dışişleri Bakanlığı Özel Ortadoğu Koordinatörü Dennıs Ross, "başta PKK olmak üzere terörist örgütlere Şam tarafindan verilen destekten vazgeçilmesi" uyansında bulundu. • 11. Sayfada YILMAZ, YEREL ÇÖZÜMDEN KAYGILI • 4. Sayfada DOĞU PERÎNÇEK: TÜRKİYE KARANLIK MACERALARA iTİLlYOR • 4. Sayfada ERDAL İNÖNÜ'NÜN LE MONDE'A DEMECÎ: Reformlam PKK terörii geciktiriyor • Fransa'nın Nice kenti yakınlanndaki Sainte-Maxime'de yapılan Akdeniz Işbirliği Forumu'na katılan Dışişleri Bakanı Erdal Inönü, K. Irak operasyonunun terorizme karşı ve sınırlı olduğunu söyledi. Inönü, Fransa, Italya ve Ispanya dışişleri bakanlan ile yaptığı ikili görüşmelerde gümrük birliği İconusunu gündeme getirdi. • Dışişleri Bakanı Inönü, Fransız Le Monde gazetesine verdiği demeçte, "Bizim hedefimiz, Türkiye'deki demokrasiyi iyi hale getirmek. Milletvekillerimiz, teröre karşı tepki gösterdikleri için reformlan kabul etmekte zorlanıyorlar. Bu, çözümü zor bir durum oluşturuyor" dedi. Le Monde gazetesi, Erdal Inönü'nün izahı güç bir görev üstlendiğini belirtti. • //. Sayfada Dışişleri Bakanı Erdal Inönü, mütetvekUlerinin teröre karşı gösterdikleri tepld BATI, KUZEY IRAK.GERÇEĞİNİ KEŞFEDİYOR. yüzünden dcmokratikleşme reformlannı kabul etmekte zoriandıklannı sövledi. Bff EML DYMBYh İMfctFİ • //. Sayfada Demirel: Teröristlerle görüşmeyiz • Şili gazetelerine demeç veren Demirel, PKK'nın I984'ten beri, kadın, yaşlı, çocuk ayırt etmeksizin 10 binden fazla masum insanı öldürdüğünü anımsattı ve "Kimse, Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir örgütü görüşmeci olarak kabul etmesıni beklememeli. Hem teröristlerle görüşmemek, uluslararası alanda kabul edilmiş bir prensiptir" dedi. • PKK'nin ABD, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi de dahil olmak üzere Batılı ülkeler ve kuruluşlar tarafından da terörist olarak kabul edildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Demirel, "Eğer dünyadaki her etnik grup bağımsız bir devlet kurmaya kalksaydı, dünya neye benzerdi ve banştan geriye ne kalırdı, düşünebiliyor musunuz?" dedi. • Türkiye ye Avrupa Birliği arasındaki gümrük birliğinin de Kuzey Irak operasyonundan etkilenmemesi gerektığini söyleyen Süleyman Demirel, Türk güvenlik güçlerinin, operasyon sırasında siviller için azami gayreti gösterdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Demirel, bölgeaeki siviller için yardım yapıldığına da dikkati çekti. • 10. Sayfada OLAYLARIN ARDENPAKt GERÇEK 67. Yüında Laiklik Bugün Türkiye Cumhuriye- ti'nin laikliğe eylemli olarak ge- çişınin 67. yıldönumüdür. Ne yazık kı bu günü, şeriat devleti isteklerinin devletin çeşıtlı kat- lannda bile dile getirilip bunu gerçekleştırmek için her yola başvurmanın hak saytldığı bir dönemde kutluyoruz. 10 Nisan 1928'de devlet di- ninin Islam olduğuna ilişkin hükmün anayasadan çıkarıl- ması rastlantısal bir olay olarak yaşanmadı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'ın ilanı ile başlayan yeni ve çağdaş dönemdekı ge- lişmeleri tarih sırasına göre anımsamakta yarar var 5 Ocak 1924 - Hafta tatilinin cumadan pazara alınması. 3 Mart 1924 - Hilafetın kaldı- nlması ve ögretim birliğinin ka- bulü. 8 Nisan 1924 - Şer'iye Mah- kemeleri'nin kaldınlması. 30 Kasım 1925 - Tekke ve zaviyelerle türbelerin kapatıl- ması. 17 Şubat 1926 - Medeni Ka- nun'un kabulü. 4 Nisan 1925 - Medeni Ka- nun'un, Resmi Gazete ile 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere yayımlanmas). 1 Eylül 1926-Medeni nıkâ- hın zorunlu hale getirilmesi. Bir anıt yasa olarak hukuk dünyamıza giren Medeni Ka- nun (Yurttaşlar Yasası)'un ge- rekçesi aynı zamanda laikliğe giden yoldaki önemli belgeler- den bınnı oluşturmaktadır. Ge- rekçeden alıntıladığımız şu bö- lüm, laiklığin amaçlannı tüm yanlan ile ortaya koymaktadır: "Çağdaş devlet, dini dünya- dan ayırmakla, insanlığı tarihin en kanlı girışımlerinden kurtar- mış ve dine, gerçek ve devam- lı bir taht olan vicdanı ayırmtş- tır. Özellikle çeşitli etnik grup- lan kapsayan devletlerde tek bir yasanın bütûn toplulukta uygulama alanı bulabilmesi ••• MArkosıSa.2I,SiL8'de VakıfBank Doğalga*z Dönüşüm Kredisi için son başvuru tarîhî: 15 Nisan 1995! İstanbul'da, VakıfBank Doğalgaz- Donüşüm Kredinizden hemen yararlantn... Doğalgaza kolayca geçin Son başvurutarihi 19 Nisan! Kaçırmayın! İ3&3 Civangate romanı Suçlu uşakmı? • Civan davasındaki krallar, kraliçeler, prensesler neredeydi? Adı en çok geçen Ahmet Özal'ın bile ıfadesı alınmazken Semra Özal 10 satırlık bir ifade ile yetiniyordu. Engın Civan bile karar duruşmasında "Ben burada bır prens olarak yargılanıyorum; prens varsa krallar, kraliçeler, prensesler de vardır; onlar nerede?" diyordu. NAÜL HBİBnR yami • 4. Sayfada Laikliğin 67. yıh kutlanıyor • 1928 yıhnda "devletin dininin din-i Islam" olduğu kuralının anayasadan çıkanlmasıyla demokratik dûzene yansıyan laiklik reformlannın 67. yıldönûmü nedeniyle konuşan Atatürkçü Dûşûnce Derneği Başkanı Bilge Bilgiç, laikliğin din ile devlet işlerinin aynlması gibi basit bır anlayış olmadığını vurgulayarak demokrasi, özgûrlük ve bağımsızhkla da bağlantılı olduğunu söyledi. • Mustafa Kemal Derneği de yayımladığı yazılı açıklamada, Türk halkının içinde bulunduğumuz günlerde emik hareketler, mezhep aynhklan ve şenatla bölûnmeye çaiışıldığına dikkat çekti. • 3. Sayfada Bağ-Kur emeklisine müjde • Bağ-Kur emeklilerinin ayhklannın 1 mayıstan itibaren yüzde 31 -34 oranında arttınlmasını öngören kararname Başbakan] ığa sunuldu. • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gûrkan, "Bu artışlar, Aralık 1994 aylıklanyla karşılaştınlırsa, geçen 5 aylık sûrede sağlanan zam oranı yüzde 61 ile yüzde 66'ya ulaşmaktadır" dedi. U 3. Sayfada Emeklilik zirvesinde ikinci raunt • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan, SSK, işsizlik sigortası, iş güvencesi ve iş-kur yasa tasanlannı birleştirme yönündeki çalışmaya Türk- Iş, Hak- İş, DİSK ve TtSK temsilcileriyle bir araya gelerek son şeklini vermeye hazırlanıyor. • Emeklilik tasansında sendikaiar 'kazanılmış haklann' korunmasında ısrarlı olurken, SSK, 'kazanılmış değil, beklenen hak' olduğunu ve beklenen haklann 'değişebıleceği' ilkesini savunuyor. • 3. Sayfada Düşünce suçu taşınıyor • Bakanlar Kurulu'na sunulacak yeni öneriye göre Terörle Mücadele Yasası'nın düşünceyi suç sayan 8. maddesi kaldınlacak, ancak buradaki tanım Türk Ceza Yasası'na konulacak. Düşünceleri "devletin bölünmez bütünlüğü" aleyhine suç oluşturan sanıklar, Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nde yargılanmayacak, • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY ABD'nin Türkiye Politikası Ev alma komşu al, sözünün ülkeler için de geçerli ol- duğu günleri yaşıyoruz. Türkiye'nin güney sınınndaki ge- lişmeler bunun canlı örneği. Birleşmiş Milletler'in "terö- rü destekleyen devletler" olarak ilan ettiği yedi ülkeden üçüyle komşuyuz; Iran, Irak ve Suriye... Sık sık bu duru- mun yarattığı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Saddam yönetimi Irak'ın kuzeyinde söz sahibi değil. 36. paraleJin kuzeyı 1991 yılından bu yana kontrolsüz. Çe- kiç Güç'ün işlevi bölgeye Saddam'ın girmemesini sağ- lamak ve burada yaşayanlara insanı yardım yapmaktan öteye gitmıyor. Bölgenin yönetimi ıse yerel güçlerin elin- de. Henüz aşıret düzenınde yaşayan bölge ınsanlan ken- mArkasıSa.21,Sü.4'tf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog