Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 MART 1995 PAZAR 18 SPOR Trabzon karşısında 22. dakikada Feyyaz'la öne geçen San-Lacivertliler, Ogün'ün golüyle galibiyetten oldu :. F.Bahçe, 87daldkadayanabildi Fenerbahçe: 1 Trabzonspor: 1 STAT: Fenerbahçe HAKEMLER: Bülent Yavuz (5), Ali Rtza Çabnak (6), Serdar Çahroğlu (?) FENERBAHÇE: Engin (9), Uche (5), Müjdat (5), Emre (5), llker (4), Oğıc (5), Kemalettin (4J, Bülent (5) (Hakan 2), Nieken (6). Feyyaz (5), Aykut (4) TRABZONSPOR: Nihat (5). Lemi (5), Ogün (6). Abdullah (5), Cengt (5), Hami (5). Soner (4) (Ham- di3). Tolunay (5), Ünal (4), Şota (5), K. Orhan (4) GOLLER Dk. 21 Feyyaz, dk. 87 Ogün SARIKARTLAR: Abdullah, Şota (Trabzonspor), llker. Kemalettin (Fenerbahçe) KIRMIZI KARTLAR: Dk. 27 Emre (Fener- bahçe), K. Orhan (Trabzonspor) SEYİRCİ / HASILAT: 28.466. /6 milyar886 mi- lyon 400 bin TL INOTLAR / DENtZ DERİNSU îlker ve Emre Bursaspor maçmda yok Bu, Fenerbahçe ıle Trabzonspor'un ilk karşılaş- ması değildi. Aynı zamanda sezonun ilk büyük rnaçı da değildi. Ama bu hafta ligin dönüm haf- tasıydı. Kazanan. yanştaki rakiplerinden birinin yolu- na taş koyacak, önüne geçecekti. Üstelik ertesi gün Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşacaktı. Kı- sacası, bu hafta dönüm haftasıydı. tşte bu korku Fenerbahçe-Trabzon maçına ay- n bir anlam kazandırmıştı. Fenerbahçe, ikinci ya- nda ligdeki tüm maçlannı kazanmasına rağmen oyunuyla eleştiriliyordu. Futbolcularla Ali Şen'in arası açılmıştı. Ancak belki de bayramın araya girmesiyle, Başkan Ali Şen, maç öncesi F. Bah- çe kampını ziyaret ederek futbolculara başan di- liyordu. Basına yaptığı açıklamada ise maçı ka- zanarak katmerli bayram yapacaklannı vurgulu- yordu. Tribünler. San-Lacivert ağır basmak üzere yi- ne tıklım tiklımdı. Her iki tarafta da şampiyonluk heyecanı vardı. Bu heyecandan dolayi her an do- ğabilecek bir gerginlik de bekleniyordu. Nitekim Emre'nin 27. dakikada gördüğü kırmızı kart son- rası San-Lacivertli tribünler ayaklanarak "Şam- piyon olmamız engeUenemez" diye bağınyorlar- di. Emre gözyaşları içerisinde sahayi terkeder- ken. llker de bu sezonkı 4"üncü san kartmı görii- yordu. llker gelecek haftakı zor Bursaspor dep- lasmanında forma giyemenin üzüntüsünü yaşı- yordu. Bu arada Bordo Mavililerden de kırmızı kart gören Orhan'la beraber Abdullah da san kart cezalısı olarak haftaya takımlanndan ayn kala- caklar. Maçın hakemi Bülent Yavuz ıse devre ara- stnda Emre'nin kırmızı kartı için yorum getir- mezken kendisine edilen küfürler için "Merkez Hakem Komitesi maçı bitirmemizi emrediyor, mecburen oynatacağız" diyordu. Ama sıkıntısı her halinden belli oluyordu. Başkan Ali Şen, yine devre arasında, hakem ile ilgili kaygısını dile getinrken "Yoklan var eden bir hakemle karşı karşıyayız. Kırmızı kartın ne- denini anlamış değilim, ancak oyundan çok mem- nunum. oyunculanmız dört dörtlük bir perfor- mans serğiUyor" diyerek futbolcularla banştığı- nı ima ediyordu. Trabzonlu yöneticiler ise sessiz HİLMİTÜRKAY Bunca yıldır maça gidiyorum, a- ma hiç böylesine bir izdiham yaşa- mamıştım. Herkes birbirinin üzerin- de; kapılarkapanmış, kartımızı gös- teriyoruz, ama cabası. Yanıt, "Bek- le_" Zar zor kendimizi içeriye atıyo- ruz. Adım atmanın imkânı yok. Bin- bir güçlükle ulaşıyoruz yerimize... F. Bahçeli, tribündeki yerinde mun- teşem, çoşkulan bır harika. Şampi- yonluğa susadıklan her şeyleriyle belli.Heyecan dorukta. Kalbi olan maçlara gelmesin derler ya, öyle iş- te. Çünkü. iki taraf için de önem ta- şıyan bir 90 dakika... Kaybedenin şampiyonluk yolundaki şans yüzde- si oldukça azalacak, kazanan ise bü- yük bir avantajı sahiplenecek. F. Bahçe'de Aygün, NurL. Trab- zonspor'da ise Kemal, Victor, B. Or- han, Arçil sakatlıklan nedeniyle yoklar kadroda. Bordo - Mavili ta- kımda yeni isim olarak Ramazan'ın yerine 3. kaleci Nihat var. Bülent Yavuz düdüğünü çaldı, oyuna ev sahibi F. Bahçe başladı... Hedefleri mağlum. "3 puan." Fener başlangıçta daha fazla saldıran ta- raf. Trabzon ise oyunu kendi yan alanında kabullenip kontrataklarla gole gitme düşüncesinde. Güzel bir futbol oluyordu sahada. Zaman za- man oyunun süratliliğınden, topu dahi takip etmekte zorluk çekiyor- duk. Herkes keyifîiydi tribünlerde. Doğrusunu söylemek gerekirse iki taraftan da böylesine olumlu bir fut- bol beklemiyorduK. Tempo çok çok yüksekti. Oyunun başlannda Nielsen'in ortasına sıra- sıy la Feyyaz,Aykut İlker ayak koya- madılar. Ardından Tolunay'ın bek- lenmedik fuzesi. savunma ve En- gin'in bakışlan arasında direkten döndü. 21. dakikaya girerken Aykut, Feyyaz'ı gördü. Feyyaz soluyla Ni- hat'ın altından plasesini yaptı: 1-0. Herkes sarmaş dolaş. Sevinçler hem saha içinde, hem saha dışında görülmeye değer. Bastıran yine Fe- ner, kaçıran ise yine Fener. 27. daki- kada Emre, Şota'nın ceza çizgisinin hemen önünde beline sanlıyor. Ka- rar, san olsa gerek. Bir de bakıyoruz kı Bülent Yavuz kırmızısını çıkan- yor. tşte o anda kıyamet kopuyor. Başlıyor Fenerli, Bülent Yavuz'aba- gırmaya.. Fenerliyi susturabilene aş- kolsun. Yavuz, çaresiz. Oyunu dur- duruyor. Sahakenanndaki 4. hakem Vahap Beyaz'ı uyarıyor. Anons ya- pılmasını istiyor. Ama her şey boş. Çünkü karar ağır. Fenerlinin bu hak- sızhğı savunması da çok doğal. Oyun yeniden başlıyor. Trabzon be- raberlik arayışında. Ancak Fener sa- vunması gününde. Keza Engin'i de... 2. yanda Fener kendi alanına çe- kilmiş. Bastıran Trabzonspor. Niel- sen. Emre'nin yerinde. Kemalettin de her ne kadar orta sahada görülü- yorsa da savunmanın içine yerleş- miş. Dakikalar ilerliyor. K.Orhan'ın da oyundan attılmasıyla iki taraf da 10 kişi. Trabzon beraberlik golünde ısrarlı... Yüklendikçe yükleniyor. Fener savunmasının bunaldığı anlar. Dakikalar 87'yi gösteriyor. Ogün beraberlik golünü atarak maçın sko- runu ilan ediyor: 1-1. Maçın ikinci yansında adeta tek kale oynayan Trabzonspor'un 87. dakikadaki beraberlik golü gelince emektar fütboku Müjdat ve Danimarkalı Nieisen kaienin içine yığüıp kaldılar ve bir süre kendilerine gelemediler. (Fotoğraflar.MUSTAFA ERSOY) kalmayı tercih ediyorlardı. Hakem otoriteleri Emre'nin kırmızı kartını ağırbulmuş, Bülent Ya- vuz'un karannı eleştiriyordu. Bülent Yavuz kadar zorlanan bir isim de 4. ha- kem Vahap Bevaz'dı. Fenerbahçe Teknik Direk- törü Tomislav fviç, heyecan!anarak kendisine ta- nınan sınırlı bölge dışına çıktıkça Beyaz, Hırvat hoca>i uyanyordu. Oyunculanna ve hakemin ka- ranna sık sık sinirlenen lviç ise yagmurluğunu fir- latırken kendi kendine söyleniyordu. ikinci yan başlarken San-Lacivertli taraftar mutlu ve umutluydu. Ama ikinci 45 dakika... Fe- ner savunmaya çekildikçe endişelerle beraber mı- nltılar dayükseliyordu tribünlerde. lviç'e ise tep- ki vardı. Hırvat hoca, oyun 1-0 iken kenara aldı- ğı Bülent'i hızlı davrandığı için azarlıyor. bir baş- ka deyişle skora razı bir şekilde zamanı öldürme- ye çalışıyordu. Ve 87. dakikada gelen golle beraber Fenerbah- çeli taraftara bir şaşkınlık çöküyordu. Herkes pe- rişan halde birbirine bakıyor. "Sadece 3 dakika kalmıştı..." sesleri yükseliyordu. Trabzonlulann ise keyfıne diyecek yoktu. Maç bitiminde saha ortasında birbirlerine sanlıyorlar- dı. Fenerlinin şaşkınlığı ise tepkiye dönüşmeye, kızgınlık dile düşmeye başlamıştı. "Ne\arbuka- dar sevinecek, arnk ikimizin de şamphonluk id- diası kalmadı" diyordu birisi. "Mecnun'a şans yok, jübilesine hazııianan Hakan sahada, kafanı almıyor" diye ağlıyordu bir ötekisi. Maç sonrası Kadıköy'den aynlan Trabzons- por'un otobüsü San Lacıvertli taraftarlann hışmı- na ugrayarak ta§ yağmuru altında uğurlanıyordu. 24. HAFTA Ligde 8maç oynanacak • Sonhaftalann başarılı takımlanndan Bursaspor, sahasında Gaziantepspor'u ağırlayacak. Saat 12.00'de başlayacak karşılaşma, Bursa Atatürk Stadı'nda. Spor Servisi - Türkiye Birin- ci Futbol Ligi'nde 24'üncü haf- ta, bugün oynanacak 8 maçla ta- mamlanıyor. Günün önemli maçı Beşiktaş ile Galatasaray arasında. Hafta- lann ilerlemesiyle birlikte üst sı- ralarda kendilerine yer arayan takımlar ise puan mücadelesi ya- pacaklar. Son haftalann başanh takım- lanndan Bursaspor, sahasında Gaziantepspor'u ağırtayacak. Saat 12.00'de başlayacak karşı- laşma, Bursa Atatürk Stadı'nda. Aldığı başansız sonuçlardan sonra ligde kalma şansını olduk- ça zayıflatan Adanademirspor ise saat 13.30'da Ankara deplas- manında Ankaragücü ile müca- dele edecek. ikinci yanya iyi bir başlangıç yapan, ancak daha sonra bu temposunu kaybeden Kayserispor ise yine saat 13.30'da sahasında Petrolofi- si'ni ağırlayacak. Gözünü Türki- ye Kupası'na diken, ancak yan finalin ilk maçında sahasında Trabzonspor'a 4-0 yenilerek bu şansını kaybeden Samsuns- por'un sahasindaki rakibi ise Gençlerbirliği. Bu maçın da baş- lama saati 13.30. Saat 14.00'te başlayan karşı- laşmalarda ise Antalyaspor - Al- tay, Denizlispor - Vanspor ve Kocaelispor - Zeytinburnuspor puan mücadelesi yapacaklar. MAÇ SONRASI Iviç: Her şeye yeniden başlayacağız ALİ ESER Fenerbahçe Teknik Direktörü İviç, Trabzonspor'un beraberlik golünden sonra yıkıldığını kaydederek, "Kesinükle teslim olmuyoruz. Çok önemli 2 puan kay- bettik, ama her şeye yeniden başlayacağız*' dedi. Sezonun en önemli maçlanndan birini oynadıkla- nnı kaydeden lviç şöyle konuştu: "Oyunculanm en üst seviyede mücadele etti. Mü- kcmmel bir Trabzonspor'a karşı oynadık. Emre'nin maçın başında kırmızı kart görmesi büyük bir şanssız- lıktı. Engin süper bir performans kaydetti. Rakibimi- zin kalitesini de göz önüne alırsak taktik açıdan çok iyi oynadığımızı düşünüyorum" Hırvat hoca son olarak elindeki kadronun bu kadar olduğunu ifade ederek. "Eğer bir hatayapılmışsa ben- den önce yapılmış. Mevcut kadromun mücadelesinden memnunum'1 şeklinde konuştu. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ise 3 puanın haklan olduğunu kaydederek, "Maçı farklı ka- zanabilirdik. Lig devam edryor, her şeyi zaman göste- recek" dedi. Güneş şöyle devam etti: "Temposuyüksekbir maç oidu. Net gol pozisyonlan buiduk, ama yararlanama- dık. Hakem. kartlarla ilgili verdiği kararlarda haklıy- dı. Aruk Beşiktaş - Galatasaray maçının sonucunu bek- hyoruz. Trabzonspor şampiyonluğu sonuna kadar ko- vâlavacaktır.*' MAÇIN ELEŞTİRİSİ Maç içinde aynı kanadı kuOanan Sd futbokudan F. Bahçeli tlker, taknnına hiç bir katkı sağlayamazken, Trabzonsporİu Abdullah, oynadığı futbolla beğeni topladı. Ya Engin olmasaydı? ABDÜLKADtR YLCELMAN HENTBOL YORUM / KENAN ÖNER Avrupa Şampiyonası ön eleme grubunda, Bosna-Hersek ile Trab- zon'da 7 ve 9 mart tarihlerinde 2 maç yapacağız. Grubumuzun iddialı takımların- dan biri olan Bosna, Kıbns Rum Kesimi'ni her 2 maçta da deplas- manda yendi. Biz ise Estonya'yı Türkiye'de25- 20 yendik; deplasmanda ise Es- tonya'ya 24-20 yenildik. Grupta averaj olmadığından, 1 gol fazlamız nedeniyle şu anda grubumuzda ikinci sıradayız.. Eğer Bosna maçlannı kazanırsak grup birinciliğimiz "garanti" gibi oluyor. Bosna-Hersek iyi bir takım. Ha- fızam beni yanıltmıyorsa Akdeniz Güzel fırsat Oyunlan'nda bizi yenmişlerdi. Ger- çi o günlerden sonra Türk milli ta- kımı çok büyük aşamalar gösterdi. Ancak yine de Yugoslav ekolün- den gelmiş bir ekip; etkili oyuncu- ları var. Ancak bir noktayı unutma- makgerekir... Trabzon seyircisi, her zaman hentbol takımlarımız için büyük güç olmuştur. Ateşli seyirci, rakibi şaşırtmakla birlikte rakibe baskı da yapmaktadır. Bu nedenle bu maçın Trabzon'da oynanması iyi bir seçim olarak düşünülmelidir. Bu gruptan sonra milli takımımı- zı Hırvatistan, Avusturya ve Slo- venya'dan oluşan bir üst grup bek- lemektedir. Bütün hedef, grubumuzda ilk 2'ye girmek. Çünkü ardından Is- panya'daki Avrupa Şampiyonası var. Bu hedef zor, ama imkânsız değil. Milli takımımız iyi bir grafık yakaladı. En önemlisi, milli takımımız Avru- pa'da artık ciddiye almıyor. Özellik- le Türkiye'deki maçlardan bütün takımlar çekiniyorlar. Evet, bu fırsatı değerlendirece- ğimizden emin olmak istiyorum. Is- tek tüm camiadan, gayret mil- lilerimizden... Iviç'i Trabzonspor'un elinden Engin kurtardı. Tabii F. Bahçe'yi de... Neydi o F. Bahçe'nin ikinci yandaki korkak futbolu? Futbol gibi her saniyesi sürprizlerle dolu bir oyun- da 22. dakikada gole kavuşacaksın, sonra da o golün üs- tüne yatmaya çalışacaksın. Futbolun bazen adaleti de tu- tuyor işte. 87. dakikada maçın üçte ikilik bölümünü F. Bah- çe'nin yan sahasında geçiren Trabzonspor beraberliğe ka- vuşacak ve F. Bahçe'nın korktugu başına gelecek. Eğer Engin gününde olmasaydı F. Bahçe'nin ve hele dünya ka- riyerine sahip Iviç'in hali ne olurdu acaba? Gelelim futbolun "Atamayan yer." kuralına.F. Bahçe ilk yarıda birçok gol pozisyonuna girdi. Ama bir takım 90 da- kika içinde kaç kez gol pozisyonuna girer? 4'mü, 5'mi?.. F. Bahçe ilk yanda 4 net gol pozisyonuna girdi; ama be- ceriksizliği yüzünden boş kaleyi bıle göremedi. İlk yanda iki tarafın da defans hatalan, forvetin beceriksizlikleriyle adeta yanş edince, tek gol Aykırt'un akıllı pası ve Feyyaz'ın iyi top takibi sonucu gole çevrilirken bu gol, iik yarının tek somut olayıydı. F. Bahçe'nin ikinci bir golü hayal bile etmediği anlaşılı- yordu. Neymiş?.. Topu açarsak, belki kontratak yakalanz da falan da fılan da...Yani halamın bıyıklan olsa hikâyesi. Bu hikaye gerçekleşmedı tabii ve Trabzonspor hak et- tiği gole 87. dakikada ulaştı. Pekı ne oldu şimdi? Fenerbahçe bu maçtan kazançlı mı çıktı? Yooo,0 halde neden bu korkak futbol? Diyelım ki Fe- nerbahçe o son dakika golü yemedi de maçı tamamen şansa kalmış bir futbolla galip bitirdi.ne olacaktı? Fener- bahçe gibi bir takım asla korkak oynamaz.Çıkar sahaya, aslanlar gibi topunu oynar.ama yenilirmiş ama berabere kalınmış, olsun.Ama alkışlanır.Dün maç bittigi anda Fener- bahçeyi alkışlayan kaç kişi vardı dersiniz?Dünkü korkak oyunu bir işe yaradı mı? Korkunun ecele faydası olur mu? Heyecanın dorukta olduğu bir maçta futbolun adaleti ye- rini bulurken şimdi bakacağız. F. Bahçe ya da Trabzons- por'un hâlâ şampiyonluk hayalleri hangi noktada? Onu da bugün yapılacak Beşiktaş - Galatasaray maçından sonra düşünelim. Engin ve Abdullah H\ÜT DERtNGÖR Hiçbir takım 70 dakika defans oynayamaz. Oynasa da da- yanamaz. Bu süre içinde eğer gol yemiyorsa. büyük şansı var demektir. Dünkü maçta, özellikle Emre'nin oyun dışı kal- masından sonra takımın defansa çekilmesinı anlayamadık. Buna lviç mi karar verdi? Yoksa F. Bahçe, Trabzonspor'un gücünden mi defansa çekildi? Bunu bilemiyoruz. Her ikisi de F. Bahçe'ye yakışır bir durum değil. Bunu anlamaya da ola- nak yoktu. İTStızan oyun süresince so! taraftan F. Bahçe'ye yükten- di. Abdullah, aldığı her topu ıstediği şekilde orta alana gön- derdi. O'na ne Uche, ne Kemalettin ne de Müjdat engel ola- bildi. Teknik direktör lviç de Abdullah'ı etkisiz hale getirebi- lecek hiçbir önlem almadı. Bu nedenleAbdullah sahada ade- ta yıldızlaştı. Ne var ki, O'nun getırdiğı tüm toplar karşısında Engin, F. Bahçe'nin geçilmez bir kalesi durumuna geldi. Bu açıdan Engin de oyunun yıldızlarından birisi oldu. F. Bahçe'nin, özellikle Emre çıktıktan sonra savunmaya geçmesi savunulamaz. Bence antrenörterin böyle bir du- rumda takımına verebileceğı taktikler onem kazanır. F. Bah- çe birçok kez 10 kişi kalmasına karşın büyük maçlar kazan- mıstı. Hakeme gelince. Kırmızı kartlann bence her ikisinde de haklıydı. İlk dakikalarda Engin'in, Soner'in ayağından aldığı top penattı mı, değil mi tartışmalarına yol açtı. Oysa bızim tri- bünden izlediğimiz kadanyla Engin'in müdahalesi Şoner'e değil, topaydı. Ne var ki futbolda saniyeler çok önemlidir. En- gin'in ileri attığı top birkaç saniye sonra Aykut'a, Aykut'tan da Feyyaz'a geldi. Sonuçta da gol oldu. Maçın son dakikalannda F. Bahçe bütun gücuyle yaptığı savunmaya karştn bir karambol topuyla kaderleri çızildi. Bu da çok ilginçti. Sonuç olarak söylemek gerekirse, F. Bahçe başka takımlann felaketi karşısında mutluluk beklememeli. Bu mutluluğa kendi kafasıyla, kendi gücüyle, kendi futboluy- la ulaşmalıdır. Tolunay ve Ogün KAŞtF TÖRE Statta çoğunluk Fenerbahçe'deydi. Futbol oyunu için ek- sik yoktu ve karşılaşma gerçekten karşılıklı, ancak nitelikli ol- masa bile. hareketli başladı. Daha karşılaşmanın başında, ön- ce Trabzonspor, sonra F. Bahçe, amatörlerin kaçırmayacağı golleri kaçırdılar. Üstün görünen, daha çok topa sahip olan Trabzonspor gibi göründüyse de öne geçen F. Bahçe oldu. Aykut'un ustalığıyla Feyyaz'a bıraktığı topta Feyyaz kendi klasiğinde bir gol attı. Ve Emre arkasında Engin'den başka hiçbir arkadaşı yokken Tolunay'ı bel kündesiyle indirince, kır- mızıya boyanıp F. Bahçe'yi eksik bırakıyor, oyunun kaderiy- le de oynuyordu Oysa Trabzonspor ilk yan boyunca Fenerbahçe sağ savun- masını yeşil ışıkta yaya geçidinde yürürcesine kullandı da gol mü yaptı?.. " Son vuruş" ya da "gol vunışu"r\un her iki ta- kımda da olmaması sonucunda oyunu kısırlaştırdı. Fenerbahçe için ikinci yarı yeni başladı. Haftaya Bursas- por önünde kart cezalılanyla neler yapacak? Trabzonspor, Türkiye koşullannda en kolay ve en çok gol pozisyonu yaka- layan takım. F. Bahçe kaçırırken Trabzonspor daha çok ka- çırdı. 35 dakika bir eksikle oynayıp top toplayıcısından fut- bolcusuna dek zaman çalmayı amaçlayan F. Bahçe karşısın- da bu golleri atamayacaklarsa şampiyonluğa mı, limited şir- kete mi ortak olacaklar? Tolunay'a bayıldım. Ogün'ü hayranlıkla izledim. Bülent Yavuz ise iyi bir yönetim gösterdi. Kırmızılarda haklıydı, sa- rılarda ise acele etmesi haksız kararlar vermesine neden ol- du. Kısaca, iyi maçtı. GUNUN PROGRAMI FUTBOL 1. LİG 19.00 Beşiktaş-G.Saray (Inönü) 1330 MKE A.Gücü-Adana Demirs- por(19Mayıs) 14.00 Antalya-Altay (Atatürk) 12.00Gaziantepspor-Bursaspor (Ka- mıl Ocak) 14.00 Denizli-Van (Denizli) 13J0 Samsun-G.Bırligi (19 Mayıs) 14.00 Kocaeli-Z.Burnu (I.Paşa) 13JO Kayseri - P.Ofısi 2. LİG 13J0 Orduspor-Y. Afyonspor, 14.00 Aydınspor- Karşıyaka. 1330 Çorum-Eskişehirspor, 13.00 Diyarbakır-Edirnespor, 1330 Hatay-lstanbulspor AŞ, 14.00 Sanyer-B. Beledıyespor, 14.00 Ç. Dardanel-Ü. Anadolu, 14.00 Çorluspor-Kartal, 14.00 Manısaspor-Bucaspor, 14.00 Y. Turgutlu-Soma Linyit 14.00 Muğlaspor-Balıkesirspor, 14.00 Göztepe-Y. Salihlispor. 13J0Mersin İd.Y.-K. Belediye 14.00 Alanya-lçel Polisgücü, 1330Tarsûs Id.Y.-Ispartaspor, 1330 Konyaspor-Boluspor, 1330 D.Ç. Karabük- E. Ereğlı 13.00Çaykur Rize-Düzcespor, 13.00 Erzurum-Sakaryaspor, 1330 Zonguldak-Giresunspor, 1330 Adanaspor- Şekerspor, 13.00 Batman Bld. - Siirt Köy 13.00 Adıyaman - Malatyaspor BASKETBOL (Atatürk) 11.15 MTA-Deniz Nakliyat (B) (Bn. 1- Hg) 1630KolejliIer-Beşiktaş KAYSERI(Atatürk) 1430 Meysuspor-Karşıyaka YELKEN 10.00 Mıllı takım seçmelen (Mar- mara Yelken) TV'DE SPOR TV'l 18.10 Spor Stüdyosu 20.45 Günün Spor Haberlen TV3 13.20 At Yanşlan 21.00 Stüdyo Futbol atv 12.00 G.Antep-Bursa (nak) 22.00 Spor Pazan Show TV 19.00 Beşiktaş-Galatasa- ray(naklen) 22.40 3.De\Te Kanal D 2230 Süper Stadyum HBB 15.45 Kolej Basketbolu 21.45 Brezilva Futbolu , 23.15TopBİzde İnterstar 1830 Motorsporlan 19.00 Futbolig TGRT 22.15 Telemaç
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog