Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

25 MART 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA CjÜNÜN .T İLMLERİ TELEVIZYON 17 Rabia 08.00 TGFIT Dinsel © Küçük Mifyoner 09.00 Kanal D Çocuk RobRov 09.W KanalS Macera © Sokak Çocuğu 10.30 Kanal D Dram© Tek Başına 10.40 Kanal 6 Dram© HerYoluDene 10.50 Interstar Macera( SevgÜiHocam 11.00 Show TV Duygusal © Öldüren Panter 11.40 atv Karate» Berberiye 12.00 Kanal 6 Güldürü /^\ Berberîik yapan bir kadının başından geçenlerin gülünç öyküsü. Ka- \£s nal 6'nın tekrarfilmlerindenbın olan Berberıye'de Ayşen Gruda ve Mümr Özkul başlıca rolleri paylaşıyor. Affet Allahım 13.10 Kanal D Dram ^ \ Üç çocukluk arkadaşından biri hapse düşünce soygundan elde etti- *& ği parayı arkadaşlanna bırakır. Ferdı Tayfiır'un hern yönetmenliği- ni, hem de başrolünü üstlendiği filmde Necla Nazır da var. (1986) ttıvaya Dönüş 13.10 TRTINT Dram /Ç^\ Bir fabrika işçisi kaza geçinp sakat kalınca evin yükünü kansı üst- ^i5y lenir. Yönetmenliğinı Oguz Gören'ın yaptıgı filmde Engin Çağlar ve Gülşen Akkaya başlıca rolleri paylaşıyor. Tatiım 13.30 Kanal 6 Duygusal /^. Kılık değiştiren bir kadınla âşık oldugu adamın öyküsünü konu alan vH/filminyönetmenliğini Aram Gülyüz üstlenmiş. Sadri Alışık ve Ha- le Soygazı filmın başlıca rollerini paylaşıyor. Evde Beş Basına 14.00 Show TV Güldürü ©(Don't Tell IVIoın the Babysitter's Dead)- Bakıcılan ölen çocuk- lar, kendı başlanna yaşamaya çalışır. Yn: Stephen Herek. Oyn: Christma Applgate, Joanna Casidy, John Getz (1991, 105 dk). Haylaz Adam 14.10 atv Macera /^7\ Kasabanın haylaz genci çapkınlıklan yüzûnden istanbul'a gönde- vS' nlir. Savaş Eşicı'nin yönetmenliğinı üstlendiği filmde Tanju Korel Kasabanın haylaz genci çapkınlıklan yüzûnden istanbula gönde vS nlir. Savaş Eşicı'nin yönetmenliğinı üstlendiği filmde Tanju Korel ve Fatma Belgen başlıca rolleri paylaşıyor. Ev Cephesi 14.50 Kanal D Güldürü /Ç>. (Home Front)- Kendılerini seçim kampanyasına adayan bır kan- vif/ koca, seçimi kaybettikten sonra, bu arada unuttuklan oğullannı ye- niden kazanmaya çalışır. Vıvea Davis, Paul Gleason, Nicholas Pryor var. Dkk Tracy 15.00 Kanal 6 Polisiye /fN (Dick Tracy)- Polis dedektifi Dick Tracy, gangsterler ve baştan çı- vî' kancı bir kadınla mücadele eder... Yn: Warren Beatty. Oyn: War- ren Beatty, Al Pacino, Madonna, Dustin Hoffmann, C. Corsmo (1990). Çifte Nikâh 15.30 Show TV Macera /^\ Fakjr bır Çıngene kızının şarkıcılık yaparak yükselışı sırasındakı \& maceralannm konu edildiğı sıradan biryapım. Filmde Kıbanye ve Bülent Kayabaş başlıca rolleri paylaşıyor. James'in Dönüşü 15.30 TGRT VVestern ©(The Return of Frank James)- Frank, öldürülen kardeşinın öcü- nü alacaktır. Çok iyi yönetilmış, ovnanmış ve görüntülenmış bir \vestern. Yön: Fritz Lang. Oyn: Henry Fonda (1940, 92 dk). Gft, Trabi, Git 16.30 TRT 2 Güldürü ©(Go, Trabi, Go)- Doğu Alman aile, 20 yıllık otolanyla Italya se- yahatine çıkar... llginç konusunun hakkını veremeyen bir film Yn: Peter Timm. Oyn: VVolfgang Stumph, Marie Gruber (1990, 96 dk). Tomruk 16.50 Interstar Dram /£>, Ikı oduncu arkadaş, evlenmek ûzere olan bir kızı kaçınrlarSerif yis Gören'in yönetmenliğini üstlendiği filmde Kadir lnanır, SerflfTÇait- maklı, Selçuk Özer başlıca rolleri paylaşıyor. 17.10 /atv/ Selamsu Bandosu Aynntı yanda Şenlik Var 17.10 Kanal D Macera /Ç?\ Şarkıcı bir kızın yerine geçen yankesici kızın öyküsü. Nejat Say- \£s dam'ın yönetmenliğinı yapmış olduğu 1974 yapımı filmın başrol oyunculan ise Türkan Şoray ve Zeki Alasya. Acı 18.30 Show TV Duygusal Sokak çocuklannm sorunlannı anlatan filmin yönetmenliğini Ka- ya Ererez üstlenmiş. 1988 yapımı filmde bol bol 'acılf şarkılannı dinleyeceğiniz Emrah ve Şehnaz Dilan oynuyor. Yumuncağın Tatiı Rüyalan 19.30 atv Macera ©Zengın bır dulun evıne evlatlık verilen küçük çocuk kaçınlır. Tür- ker Tnanoğlu'nun yönettiği filmde Ilker Inanoğlu, Filiz Akın ve Ediz Hun rol alıyor. (1971) l vanıklar Dünynsı 19.35 Kanal 6 Güldürü /Ç\ Minübüs almak için köyden kente gelip dolandınlan gencin başm- y£s dan geçenleri konu alan filmin yönetmenliğinı Aram Gülyüz yap- mış,. Oynayanlar: Mehmet Ali Erbil ve flyas Salman. Mavi Ufkun Ötesnde 21.00 TRT 3 Macera /O) (Beyond the Blue Horizon)- Vahşı bır fil bır orman köyünü mah- ^H/ vetmıştır. Kurtulanbirkız,yıllarcabiradadayaşar. Yn: AlfredSan- tell. Oyn: Dorothy Lamour, Richard Denning, Jack Haley (1942,75 dk). Yedi Bela Hüsnü 21.00 Show TV Güldürü Semtın güzel kızını elde etmek için kabadayılığa özenen gencin gül- dürüsü. Natuk Baytan'ın 1982'de yönettiği filmde Kemal Sunal ve Oya Aydoğan rol alıyor. Beni Seç 21.20 HBB Dram /TT\ (Choose Me)- Los Angeles'ta bir barda tanışan birkaç kişinin gö- v i ' nül ilışkileri. Yn: Alan Rudolph. Oyn: Keith Carradine, Genevieve Bujold, Lesley Ann Warren, Patrick Bachau (1984,106 dk). 22.00 / Interstar I Öldüren Silah 3 Aynntı yanda 22.50/ TRT21 Iki Film Birden Aynntı yanda Toprağm Gücü 23.30 TRT INT Dram f^\ ALmanya'da çalışan Kadir Ağa, yavuklusu ile evlenen köylüsünü y£y hapse attırmak için köye gelir. Yönetmen: Nejat Saydam. Oynayan- lar Murat Soydan, Güzin Doğan ve Hülya Erçel. (1988) Tath Ortaklık 24.00 Kanal D Macera (Corporate Assets)- Bır adam, yetenekli birişkadınına ortaklık öne- rir. Ama, gerçek niyetı sonra anlaşılacaktır... Yn: Gary Orona. Oyn: Kristi Ducati, Suzanne Brovvne, Rikkj Brando. Ölüm Bölsesi 00.15 HBB Macera ©(The Killıng Zone)- Sıradan bir serüven filmi. Meksikah çete li- deri, öldürülen kardeşinın intikamı için Los Angeles'a gelir. Yn: Ad- dison Randall Oyn: James Dalesandro, Daron McBee, M. Moore (1990). Ölümcül Adalet 00.20 TRT 1 Polisiye (Lethal Jııstice)- Bir polis, Kansas'taki dızi cinayetleri çözümle- meyeçalışır. Polisiye meraklısına... Yn: Christopher Reynold. Oyn: Larry Willıams, Jodi Russell. Yok Eden 01.15 Kanal 6 Polisiye (Fatal Esposure)- "Kanndeşen Jack" efsanesinin bir çeşitleme- sı. Jack T. Rippington öldürdüğü kadınlann fotoğrafını çekmekte- dir Yn: Peter B. Good. Oyn: Blake Bahner, Ena Henderson. Drakiıla ile Kahvaltı 01.30 Kanal D Macera (Breakfast With a Vampire)- Taşralı Vlad Drag (!) oyuncu olmak için geldiği büyük kentteölürve vampirolarakdırilır... Yn: Ted Rus- seL. Oyn: \nthony Foster, Deborah Murphy TehlikctiAşk 02.50 Kanal 6 Güldürü © İzleyin O Yerli Orta Halli Yabancı Baransel, bazı radyolann 'RTÜK-polis işbirliği' suçlamalannı yanıtladı Polisin 'katkısı' geçici• Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ali Baransel, Gaziosmanpaşa olaylan sırasında uyan alan radyolann "RTÜK'ûn işini polis yapıyordu" suçlamasına, "Beni, tek partili dönemin matbuat umum müdürü gibi kimse düşünmesin" yanıtı verdi. Hiçbir etki ve yönlendirme içinde olmadıklannı kaydeden Baransel, "Içişleri Bakanlığı ile Üst Kurul"un ilişkisi geçici bir katkıdır" dedi. Ali Baransel HÜLYA KARABAĞLI ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ali Ba- ransel, lstanbul olaylannı yayınla- nnda işleyiş biçımi nedeniyle uyan cezası verilen bazı radyolann eleştı- rilerine karşılık. "Nereden gelirse gelsin, hiç bir etki ve yönlendir- menin içinde olamayız" yanıtını verdi. _ RTÜKün, Alevilere yönelik sal- dınlarla başlayan olaylarda 9 radyo- ya verdiği uyan cezasına tepkiler sü- rüyor. RTÜK Başkanı Baransel, Üst Kurul'u, polisin yönlendirmesiyle karar almakla suçlayan bazı radyo yöneticılerini yanıtladı. Cumhuriyet'in konuya ilişkin so- rulannı yanıtlayan Baransel, ÜstKu- rul'un örgütlenmemış yapısına dik- kat çekerek, ulusal öiçekte yayın ya- pan radyo ve televizyon kuruluşları- nın izlendiğinı söyledı Son belirlemelere göre, 390 tele- vizyon ve 1600 radyonun yurt gene- linde faaliyet sürdürdüğünü anlatan Baransel, Içişlen Bakanlığı ile Üst Kurul ilişkisını "geçici bir katkı" olarak nitelendirdi. Baransel şunlan söyledi: "Bir geçiş sürecinin içindeyiz . Takdir edilir ki, Üst Kurul olarak henüz yurt içinde örgütlenemedik. Kısa sürede bu örgütlenme ger- çekleşecek. Yerel, bölgesel düzey- de yay ınları izleme ve değerlendir- meaçısından vayın ilkelerimiz ışı- ğında İçişleri Bakanlığı da mülki amirler aracılığıvla zaman zaman bize katkıda bulunuyor. Yanısıra, vatandaşlarımız da, faks, mektup ve telefonla görüş ve düşünceleri- ni iletiyorlar. Kısaca, teşkilatlan- mama gerekçesiyle şimdilik böyle bir mekanizma oluşturduk. Olay- lan doğru saptanıak ve yapılacak eleştirileri doğru temele oturtmak gerekir. Yönlendirmenin söz ko- nusu olamayacağı ortadadır." Tek partili dönem Kendisinı "eski bir yayıncı- yım"şeklinde tanımlayan Baransel, bu kimlikle demokratik, çağdaş ve çok sesli bir yayıncılık anlayışmda olduğunu söyledi. Özerklik yapı ve kavramına çoğu zaman kuşkuyla yaklaşıldığını ifade eden Baransel. "Üst Kurul olarak özerkliğin hakkını venneye çalışı- yoruz" dedi. Ali Baransel, görevde bulunduğu süre içinde ilke, inanç ve düşüncele- rinden kesinlikle ödün vermeyeceği- ni belirterek. "Beni tek partili dö- nemin matbuat umum müdürü gi- bi kimse düşünmesin" diyekonuş- tu. Baransel, radyo kuruluşlanna bir çağnda bulunarak, yasa, anayasa ve yönetmeliklenn dışında hareket et- melennin söz konusu olmadığını biidirdi. AGB verilerine FİGEN YANIK TV izleme ölçümleri sistemini Türkiye'de uygulayan AGB Ana- dolu AŞ, TİAK (Reklam verenler, reklam ajanslan ve TV kanallan) tarafindan görevlendirilen Eskişe- hir Anadolu Üniversıtesi lletişim Fakültesf nde bır araştırma ekibi ta- rafından denetime alındı. Mayıs aymdan itibaren panel sayısını 12 il- de toplam bin haneye çıkartacak AGB, şu anda tstanbul, Ankara, lz- mir, Adana, Bursa ve Erzurum'da 660 hane ileratingölçümü yapıyor. AGB mayısta bu illere Kocaeli, Samsun, Konya, Gazıantep, Antal- ya ve Kayseri'yi de ekleyecek. AGB panelleri geçen aralık ayın- dan itibaren TİAK tarafindan gö- revlendirilen Eskişehır Anadolu Üniversıtesi lletişim Fakültesı 'nden Doç. Dr. Ali Atıf Bir başkanlığın- da bir ekip tarafindan denetlenme- ye başlandı. Ekip ilk aşamada, pa- nelin genişletilmesinde AGB adına illerde veri tabanı araşlırması yapan Veri AŞ'nin sonuçlannın sağlıklı olup olmadığını denetliyor. Doç. Dr. Bir, yaptığı açıklamada, üniver- sitenin tarafsız bir denetçi olduğu- nu, TlAK'ın medya alanındakj gü- vensiz ortamda üniversite ile işbir- liği yapmaya karar vermesinin önemli olduğunu belirtti. Doç. Dr Bir, çalışmalannı Tl- AK'a haftalık raporlar halınde sun- duklannı belirterek çalışma sıstem- lerini şöyle özetledı: "Geçen 15 aralıktan bu yana AGB'nin 12 il- de Türkiye'yi temsil edecek veri tabanı araştırmasını gerçekleşti- ren Veri AŞ'yi izliyoruz. Veri ta- banının Türkiye'yi temsil edip et- mediğini belirlemek için sosyo- ekonomik sonuçları çıkardık. Sağlıklı örnekleme yapısını kur- ma açısından paneller işleme baş- ladıktan sonra ilk üç gün, anket- lerin belirli bir \ü/dcsini telefon- la belirli yüzdesini hanedekont- rol ederek çıkan hataları belirle- yeceğiz. Daha sonra da her üç ay- da bir, örneğin > üzde 2.S kadarı- nın görevlerini doğru yapıp yap- madıklarını kontrol edeceğiz." Ömeğin büyüklüfünün ana küt- lenin büyüklüğüyle orantılı olma- dığını, önemli olan konunun örne- ğin belirli değışkenliğini temsil ye- teneğı olduğunu açıklayan Doç. Dr. Bır, bın hanenin birleştinlmış so- nuçlar açısından yeterli alt hücre gruplan açısından ıse medya plan- cılannın dıkkatli olması gerektiğini söyledi. TRT2 22.5o\ Vecdi Sayar'ın 'İki Film Birden' kuşağının stüdyo konuğu, İdil Biret Yaşamı müzik diliyle anlamak Glenn Gould . . Hakkında 32 Kısa Film 32 Short Films About Glenn Gould / Yönetmen: François Girard,' Senaryo: François Girard, Don VIcKellar / Görüntü: Alain Dostie / Müzik: J.S. Bach, Beethoven, Sibelius, R. Strauss vb. / Oyuncu: Colm Feore /1993 Kanada yapımı, 93 dakika. TV Servisi - Vecdi Sayar'ın "tki Film Birden" kuşağında müzik ve yaşama sevincini ele alan yapımlar var. Önce, 50 yıllık yaşamına, mü- zik tarihine geçen büyük başanlan sığdıran Kanadalı piyanist Glenn Gould'u konu alan bir film ızleye- ceğiz. Sayar'ın bu haftakı konuğu, dünyaca ünlü piyano virtüözümüz İdil Biret. _, JSinemaseverler, senaryoyu.yönet- m€n' François Girard ile yazan Don McKeİIar'ın adını, bır süre ön- ce "Bilinme>en Sinemalar" kuşa- ğında gösterilen "Highway 61" fil- minden anımsayacaktır. McKellar, yıne müziği ana tema edınen bu fil- min hem senaryosunu yazmış hem de başrolü oynarruştı. "Glenn Go- uld Hakkında 32 Kısa FilnT'de yönetmen ve McKellar. piyanistin çevresindeki gizemli, mistik havayı korumaya özen göstermişler. Yıl 1955. Glenn Gould 23 yaşm- da, Bach'ın "Goldberg Çeşitleme- leri"ni yorumluyor ve büyük başa- n kazanıyor. Bu. bır doruk gibi gö- rünse de Gould, henüz kariyerinin başındadır. Gould. I964'te konser vermeyi bırakmıştı. 32 bölüm bo- yunca sanatçının kişiliği, tutkulan, korkulan (hastalık hastasıydı), tele- fona bağımlılığı vb, 'dipnotlar' bı- çiminde veriliyor Alian Dostie'nın, filmin temasını iyi yakalayan görün- tü çalışmasına da değinmek gerekır Piyanist'te. Japon piyanistin müziğine hayranlık duyan iki kız kardeşin öyküsü anlatılıyor. Piyanist ve iki kız karde:TV Servisi - Claude Gagnon, 1987'de "Kenny, The Kid Brot- her"fılmıyle büyük ılgı görmüştü. Gagnon, bu yapıtında, doğuştan ba- caklan kesılmış bir gencin yaşama tutkusunu anlatıyordu. "The Pi- anisf'adlı çalışmasında da yine ya- şama tutkusunu ve sevincini ele alı- yor. İki kız kardeş, çocukluklannda. komşulan Japon piyanistin melodile- nnı dınlemış ve sanatçının müziğine hayran olmuştur. Bu hayranlık, za- manla, hayatlanna anlam ve yön ve- ren bır tutkuya dönüşür. Kız kardeş- Piyanist The Pianist / Yönetmen: Claude Gagnon ' Oyuncular: Gail Travers, Macha Grenon, Eiji Okuda / 1993 Kanada yapımı. ler, piyanisti yakından tanımak ıste- yecek, hatta başka bir yere gıttiği za- man da bulmaya çalışacaklardır.. "Kenny, The Kıd Brother"da, sakat genç, bu durumun aıle ve çe\Tesinde yarattığı sorunlan aşmayı başanyor ve her şeye rağmen, yaşama sevinci- ni koruyordu. "The Pianist" filmi- nin ıki kız kardeşi de, bir piyanistin müziğine bağlanarak, yaşama farklı bir bakış kazanıyor. Bir sanat aracı- hğıyla kimlik ve kişilık kazanmak, yaşama bağlanmak, pek çok insanın iyi bildiği bır deneyim olsa gerek. CINE 5'te sinema atılımlanTV Servisi - CINE 5, nısan ayın- dan itibaren yenı bırsinema atılımı- na giriyor. Columbia Tristar, 20th Century Fox, Walt Disney, MGM / UA, MCA / Universal ve Para- mount Pictures gibi 6 Hollywood stüdyosuyla anlaşması bulunan ve bu şirketlenn filmlenni sınemada- kı gösteriminden sonra abonelerine sunan CINE 5'in nisan ayı sürpri- zı. "Basic Instinct - Temel İçgü- dü". Mayıs ayında ıse Bruce Lee'nin yaşamöyküsünü konu alan "Dragon: The Bruce Lee Story ", Danny Glover, Kevin Kline ve Steve Martin'in rol aldıklan "Grand Canyon", Brian De Pal- ma yönetimındc Al Pacino'nun rol aldığı "Carlito's Way-Carli- to'nun Yolu" ekrana gelecek. VV hoopi Goldberg'in sevimli rahi- be rolünü sürdürdüğü "Sister Act 2"listede yer alıyor. Yaz aylarında Dustin Hoff- man'lı "Accidental Hero", Pat- rick Svvayze ve Keanu Reeves'ten "Point Break", Raul Julia'nın son kez aile reisini canlandırdığı "Addams Family Values", uzay- dan gelen kafalan sivri bır ailenin dünyadakı neşelı serüvenlerinı an- latan "Coneheads"ve Bette Mid- ler'ın "Ruthless People"dan son- ra ikinci kez cadı rölüne soyundu- ğu "Hocus Pocus", Barbet Schroeder ımzalı "Single White Female", ZAZ ekibınden Jim Ab- rahams'ın çılgın komedisı "Hot Shots", Robert Redford'lu "In- decent Proposal", Sharon Sto- ne'un rol aldığı "Sliver", Marisa Tomei'ye ilk Oscar'ını kazandıran "My Cousin Vinny", "Beetho- ven's 2nd", Tom Cruise'un "The FirnT'veJean Claude Van Dam- me'ınen iyifilmlerindenkabul edi- len "Hard Target", CINE 5'te olacak. atv I7.ıö[ Nesli Çölgeçen yönetiminde Filmde Şener Şen, Selamsu ilçesinin belediye başkanı rolünde. Diizeyli bir taşlama TV Servisi - Yurt gezisine çıkan cumhurbaşkanının bölgelerinden geçeceğini öğrenince coşkuya kapı- lan Selamsız ilçesinin belediye baş- kanı, hemen belediye meclisinı top- layıp görkemli bir karşılama töreni için karar çıkarttınr. Böylece dev- let büyüklerinin uğramadığı, azge- lişmiş bu yöredeki kasabanın dert- lerini anlatmak ve kalkınmayı sağ- lamak için ellenne bulunmaz bir fır- sat geçmış olacaktır. Ancak bando mızıkasız tören yapılamayacağı için acele bir bando takımı kurulur. Ga- zete ilanıyla bulunup Istanbul'dan getirtilen bando şefi, ilçe halkı ara- sından hepside acemi olan bando üyelerinı seçer. Yönetmenliğini Nesli Çölge- çen'in yaptığı, Irfan Eroğlu ve Ha- kan Aytekin'le senaryosunu yazdı- ğı "Selamsu Bandosu"nda küçük bir Anadolu kasabasında cumhur- başkanının o yöreden geçişi nede- niyle hazırlanan karşılama törenı için oluşturulan bandonun gülunç öyküsü anlatılıyor. Kasaba ınsanı- nın görgü ve tutkulannı çevresiyle Yönetmen: Nesli Çölgeçen / Senaryo: Nesli Çölgeçen, Irfan Eroğlu, Hakan Aytekin / Görüntü: Ertunç Şenkay / Müzik: Serdar Ateşer' Oyuncular: Şener Şen, Ali Lyandıran, Üstün Asutay, Güzin Çorağan, Uğur Yücel / 1987, Arzu Film - Erler Film. bırlikte abartıya kaçmadan doğal olarak başanyla çizen. olaylara ve insan ilişkilerine alçakgönüllü bir yaklaşımla eğilea, güldürü dozunu ölçülü olarak ve sulandırmadan kul- lanan "Selamsız Bandosu", senar- yosunda görülen kımı aksamalar ve olumsuzluklar dışında son dönem sinemamızın en çarpıcı siyasal taş- lama örneklennden biri. "Muhsin Bey*' Fılmınde başanlı bırıkıli oluş- ruran Şener Şen ve Uğur YücePi "Selamsu Bandosu" yeniden bır araya getınyor. [interstar 22. oo\ Richard Donner'ın filmi, türün meraklısına sesleniyor Aykırı ortaklardan seri somı TV Servisi - 'Aykırı ortaklar' Martın Rıggs (Mel Gibson) ve Ro- ger Murtaugh (Danny Glover), In- terstarın "Öldüren Silah" adıyla gösterdiği serilenn ilki '"Cehennem Silahrında (1986). kanlı bır uyuş- turucu çetesiyle savaşmıştı. Eleştir- menler, polis şiddetinı meşru gös- terdiği için filmi yermiş, ama izleyi- ciler filmi beğenmiş ve Donner'in kasasına oluk oluk para akıtmışlar- dı... 1970'lerin ikinci yansında "Omen" ve "Süperman" gibi filmlerle büyük ticari başanlara ula- şan yönetmen, yeni bir 'altın made- ni' bulduğunuanlamış ve 1988'de 2. "Cehennem Silahı"m piyasaya sür- müştü. Bu film, Richard Donner'ın kendi alanında eriştiği noktanın da göstergesıydi. Rıggs ve Murtaugh, önemli bir tanığı korumaya çalışır- Lethal Weapon 3 , Yönetmen: Richard Donner / Senaryo: Jeffrey Boam, Robert Mark Kamen / Görüntü: Jan de Bont / Müzik: Michael Kamen, Eric Clapton, Davîd Sanborn / Oyuncular: Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo, Stuart Wilson, Steve Kohan / 1992 ABD yapımı, 118 dakika. ken, Güney Afrika kökenli bir uyuş- turucu çetesinin izini buluyor ve devletin tepe noktalanna kadar uza- nan bir entrikayla karşılaşıyordu. Polisiye ve macera türünün çok ye- rinde kullanılmış kalıpları, üstün özel efektler, sempatik oyunculuk ve mizah, filmi meraklısı için ziyafete dönüştürmüştü. Izleyicinin beklenen ilgiyi göster- mediği üçüncü "Cehennem Silahı", iki filmin kanşımı sayılır. Yine çok eğlendirici, sürükleyici bir serüven anlatılıyor. Bir bombayı patlatarak büyük zararlara yol açan iki ortak, rûtbelen indirilerek, devriye polislı- ğine atanır. Ama. "ellennde olnıa- dan', polisten çalınan silahlann so- ruşturulmasına kanşacak ve başdön- dürücü bir serüven yaşayacaklardır. Mel Gibson, 'Cehennem Silahı 3'ün yönetmeni Richard Donner ile birlikte çekimler sırasında görülüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog