Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

25 MART 1995 CUMARTESJ CUMHURİYET SAYFA 13 ANKARA kulisi IŞIK KANSU Unutulmayan adlar A nkara'nın tenha, tozlu sokaklannda, mahalleden Hasan'ın uzattığı topu, iki taş arası kaleye soktunuz mu, dünyalar sizindi. Hele, sıcak bir abla eli, sararmış sayfalarla dolu "Baba Evi" ile "Avare Yıllar"'ı uzattı mı, Orhan Kemal'e benzetebilirdiniz kendinizi. Hizmet yarışı Yeni kabine üyelerinin açıklanmasına az kala, bir demokratik kitle örgütünün yönetim kurulu toplantısı sürmektedır. Başkana telefon bağlanır. Biraz "Hık, mık", sonra "Bakayım Sayın Bakan" sözleri... Yönetim kurulu üyelerı meraklanır, "Hayrola?" diye sorarlar. Örgüt başkanı, başıyla "Boşverin" der gibi hareket yapıp açıklar: "Telefonda bir CHP'li bakan vardı. 'Sizin genel merkezle aranız iyidir, hani yani, hizmete devam etmekte yarar var' dedi." Bu kitle örgütünün ve bakanın adı, bizde saklı. Tank Dursun K.'nın "Ben Unutmadan" adlı kitabı, insanı dostluklara, geçmişe taşıyor. Tank Dursun K., Orhan Kemal'i şöyle anlatıyor: "Yaşadı ve öldü. Yaşamı, hep yazmakla geçti; hep yazmakla ve yazdıklarını hep satmaya uğraşmakla. Baba Evi'nin ve Avare Yıllar'ın delikanlısı; o futbol tutkunu, uçarı ve hiç büyümemiş çocuğu olarak kaldı hep. Futbolla edebiyat yer değiştirrnişlerdi onda. Çevresine alçakgönüllülüğüne sığınarak toplanmış yeni kuşaktan gelenlere, takımın ağabeyliğini üstlenmişti yine. Çoğumuzun elinden tutmuş, yazdıklarımızı kendi eliyle dergilere, kitabevlerine ve gazetelerin yazı müdürlerine bizzat' götürmüştür... Sofrası da açıktı, kahvelerdekı masası da. Bir selam, yüreğinin anahtanydı." llhami Soysal'dan BeatJes'e, Ferruh Doğan'dan Ismet Inönü'ye birçok adı, bir kuşağın yaşamı içinde tanımak isterseniz, "Ben Unutmadan"'ı okumanızı salık veririz. Çiller'in Plevnesi Başbakan Tansu ÇiHer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Kuzey Irak'ta başlatılan harekâtın u Plevne"den beri düzenlenen en büyük kara harekâtı olduğu"nu açıkladı. Başbakanımızın zihnini, son günlerde "semfolarak da çok yoran "Gazi Osman Paşa"nın adı ile özdeşleşmiş Plevne Savaşı'nın sonucunda Osman Paşa ile birlikte 40 binpiyade, 1200 süvari eri, 2 bin 128 subay ve 10 paşa, Rus kuvvetlerince esir alınmış. An hocam, "srfırcı" tarih hocam... Meclis denetimi TBMM Genel Kurulu'nda sözlü sorular bölümüne geçılmişti. RP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez, kürsüye geldi: "TRT'nin hava durumu raporiannda Kahramanmaraş hiç yer almıyor. Bu durum, Kahramanmaraş'a haksızlık değil mi?" Soruya Devlet Bakanı Necmettin Cevheri yanrt verdi: "Kahramanmaraş, önemli bir tanm ilimizdir. Sayın Dökülmez, çok haklı "bir şikâyeti dtte getirdi. Ben, TRT yetkililerine Maraş'ın hava durumu raporlannda daha fazla yer alması için temaslarda bulunacağım." Meclis denetimi dediğın böyle olur. Okunmuş senaryo "Dostlar Tiyatrosu", Nazım Hikmet'in eserinden uyarlanan "Insanlanm" adlı oyunu Sakarya'da sahneleyecekti. Genco Erkal'ın oynadığı oyunun sergileneceğini duyan Sakarya Valiliği, turneyi organize eden Barış Kitabevi sahibi Kadir Zeytinoğlu'na şu yazıyı gönderdi: "21 Mart 1995 giinü ilimiz Abasıyanık Sanat Merkezi'nde saat 20.30'da tertiplemek istediğiniz ve Istanbul Dostlar Tiyatrosu oyunculanndan Genco Erkal tarafından icra edilmekte olan İnsanlanm' isimli tiyatro oyunu, Nevruz Bayramı kutlamalan yıldönümüne getirilmiş olması ve aynca Ankara ve Fstanbul'da son günlerde meydana gelen üzücü olaylar sebebiyle, ilimizde de alınacak olan bir dizi güvenlik önlemleri nedeniyle, günün önemine binaen valilik makamının 17 Mart 1995 tarih ve 125 sayılı onayian ile 30 gün süreyle ertelenmiştir." Dostlar Tıyatrosu'nun, oyunun, güvenliği zor durumda bırakacak bir yönü bulunmadığı gerekçesiyle valiliğe yaptığı başvuru üzerine, Sakarya Valisi Erdinç Büyükakaltn senaryoyu istedi. Büyükakalın, arkadaşlarımıza şu açıklamayı yaptr "Senaryo yoktu. Biz de hassas bir ortam içinde bulunduğumuz için senaryoyu istedik, getirdiler. Baktım; senaryo güzeldi, Nazım Hikmet'in şiirterinden düzenlenmiş. Ben de Genco Erkal'ı severim. Başlangıçta içinde bulunduğumuz zaman biraz sıkıntılı olduğu için ertelemiştik. Senaryoyu görünce, emniyete talimat verdim, yasağı kaldırdık." Sayın Vali, hasta olduğu için oyunu izlemeye gidememiş. Umanz, tiyatroyu izler ve senaryosundan sonunu bilse de oyundan yine zevk alır. Şifreli hesap ANAP jstanbul Milletvekili Imren Aykırt, geçmişte MDP Milletvekili olarak görev yaparken, Turgut ve Semra Özal ile yakın temasa geçtikten sonra, bırden siyaset alanında yıldız gibi pariadı. ANAP'a geçti, Çalışma ve SosyaJ Güvenlik Bakanı oldu. Özal ailesi ile öylesine içlı dışlıydı ki, yerine vekil bakan bile bırakmadan Semra Özal'ın Isviçre'deki doğum günü partisine katılmaya gitmişti. ANAP'a gönülden bağlıydı. Onun için eski ANAP Istanbul ll Başkanı Erdal Aksoy'un Emekli Sandığı arsası üzerinde yaptırdığı Conrad Oteli'ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı iken, bu bakanlığa bağlı olan SSK'yi ortak etti. Aykut, 1990 yılında Başbakanlık'a bir yazı yazdı ve o dönemde de, "aktüeryal dengesi bozuk" olduğu için emeklisine yüksek maaş veremeyen SSK'nin, Erdal Aksoy'un şirketinin kuruluş sermayesinin arttınmına yüzde 15 payla katılmasına izin verilmesini istedi. imren Aykut'un da yer aldığı dönemin Bakanlar Kurulu, SSK'yi, Erdal Aksoy'un şirketine 20 milyar lira vererek, ortak etme karan verdi. Şu anda cezaevinde yatan ve Isviçre'de gizli hesaplan tek tek ortaya çıkan eski Emlakbank Genel Müdürü Engin Civan'ın yanında "kahkaha atarken" gazetelerde boy boy fotoğraflan yayımlanan imren Aykut'un, Zeynep ve Efe Özal'ın da gizli hesaplannın bulunduğu Isviçre'deki Bank indosuez'de, şifreli hesap açtırmak için başvurduğu ortaya çıktı. imren Aykut, bu hesabın açılabilmesi için gerekli formaliteleri tamamlayamadığını ileri sürüyor ve konuyu araştırmak üzere "Arena" ekibiyle birlikte Isviçre'ye gideceğini açıklıyor. Türkiye, bir dönemi sorguluyor. 12 EylüTden gelip, isviçre bankalanna uzanan şifreli bir süreci. Ayrılık acısı Acıklı Türk filmlerinde olur. Esas kız, esas oğla- nı sever. Ancak, esas oğlanın zarar görmeme- si için esas kız, yüregine taş basar ve kendisin- den aynlır. Sonra gider, odasında gözyaşlan dö- ker. Bu sırada seyirciler, ağızlanna, burunlarına dayadıklan mendiller yü- zünden az kaldı boğul- mak üzeredirler. DYP'liMehmetGazi- oğlu, Sıvas olaylan son- rası Içişleri Bakanlı- ğı'ndan alınarak Devlet Bakanlığı'na atanmtş, ardından da kabine dışı kalmıştı. Gazioglu, arka- daşlanna o günlerden bir anı aktardı: "Devlet Ba- kanlığı görevinden de alındığımı Sayın Baş- bakan Çıller iletti ba- na. 'Sizi, her iki görev- den de aldık. Haksızlık yaptığımızı biliyorum' di- yerek, hüngür hüngür ağladı." Ne alaka? KATKIDA BULUNANLAR: Bülent Sarıoğlu, Ayşe Sayın Ûnemli bir gorev, onemlı bir ınsan. trafiker Muteber bvr relâam ajansmm Trafik Bolümü'nde deneyım kazunmışsaruz lütfen Sibel Kapucuoğlu'nu arayın. Tel: (0-212) 285 21 52 Faks. (0-212) 285 01 84 Başvurunuz gizli tutulacaktır. LOVVE ADAM TANITIM HIZMETLERİ A Ş BAŞSAĞLIĞI Aile büyüğümüz, değerli insan Emekli Topçu Alb. HİLMİAKINCI Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Tann'dan rahmet dileriz. Yeğenleri: Mehmet Günyüz ve eşi Fatma Günyüz Evlatian: Sabriye, Ahmet,Uğur Giinyüz. 4 yaşında yuvaya giden çocukla ilgilenecek ve ev işlerine yardımcı olacak yatılı, bekar bayan aranıyor. Üniversite öğrencisi de olabilir. (Akşam saatlerinde telefon 249 2318) SEFAHAIHANE, IACİN Istıklal Cad Atlas Pasap G.rış; Sağda Tel: 251 22 45 KİM KİME DUM DUMA BEHİÇAK ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI HARBÎ SEMtH POROY BULUT BEBEK/vı//uv Ç/FTÇ/ kaçı salonun ortasma TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 25 Mart fl/C KADIN BASBAKAN 196S'VEBUGIM, SEYLAN' f kAŞ8AKAkH SİHİMAVO BANOA- RANAIIC£(BANORAMAftE), SEÇİMİ KAYgETTİ. BEŞ YIL ÖNC£,DÜNYAMtNİUCICADIN BAŞgAKAHt OLAN 8ANDA- RANAİKE,£SKİ SEYLAN 8AÇ8AMAJIAH/NDAN SOLOMOH ^ V BM/DA£AUAIKe'HİM EŞİYPİ VE OHUN BHZ SUİ&İSTE < V İO1İZBAN &TMBSİMOEU SCMRA,AIOİF POLJTİK YA- ^ ŞAMA GieMİŞTİ. ÇOK. GeÇMBPeN SRİ L4UKA ÖZ- GÛeiMK PABriSı'UtU BAÇMUI OLMUÇ, 19İO SEÇİ- MİA/DE DE ÇOĞUKIIMĞÜ/J OYÜ İUE BAÇBAK4NLIGA LAŞM/ŞT/. sosyrtüsr EĞJUMÜ OIAAI SAHPA&MAİE PEVLSTÇİU6İ I/E SÎMHALI MİLLİYeTÇİÜGİ POLİTIKA&UI ÜKPÜRMÜÇTV. *9X> SEÇİMLJEEİUDE YİN£ İKTİM- RA GELEOEK. V£ &Ö£EI/DE YEDİ YIL DAHA *SA- LACAtCTie.. (*)Seytan: Şintdiki Sr'ı Lanha. Saâda, gartJarafHlilûej S/eflru ile 9&~â/ü</or:. GALERI • ATÖLYE ^ H 293 89 78 (3HAT) (OPERA) S A N » T G A L E R I S I KRİSTİN SALERİ Resım Seraısı 20 Mart-8 Niün 95 HjrKfye Konağı 5c* Sagl* «flNo 1 TjksmTel 0213-249 92 02 GULŞEN ÇALIK "Kavramsal Manzaralar" 21 Mart-22 Nisan 1995 Açılı? Saat -17.00 ' ı 0 0 < L I H 1 *r-ıs. #vılı*ıf |.|_H Eytama 31/AMaçlaisartııl L L r * T el 2WS023Fax 234 4051 £ ] MACKA SANAT GALERİSİ SENIYE FENMEN Resim ve Seramik Sergisi 23 Mart-15 Nisan 1995 DEVLETGÜZEL SANATLAR GALERİSİ Ishlclal Cd. Atlas Han No:20 209149 Beyoğlıı Tel: 2-13 30 53 SERVER DEMIRTAŞ Sergi Sergı 10 Nisan'a kadar yzatılmıştır. GJSJL HDsrev Gerede Cad FınnSok No 2 ITeSvkıve'lstanbu! Tel 0-f2)2) 2270363 Pazar-Pazartesi hariç hergûn 11.00-19.00 arası açıktır. 20.3.]995/te Y.T.Ü. Araştırma Görevliliği, Fen Bil. Ens. ögrenci kartı, ehliyet, Pamukbank, Yapı Kredi, fş Bankası visa kartlanm çalinmıştır. Hükümsüzdür. MÜSLÜMÖZIŞIK l.Ü. Edebiyat Fakültesi'nden aldığım İETT pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. SONGÜLRENDE TEŞEKKUR Aılemızin böyi^û, Cumhuriyet Gazetesi bılım yazan VEHBİ BELGIL'in vefatı nedeniyle acımızı paylaşan Sayın Başbakan Prof. Dr. TANSU ÇÎLLER, Sayın Kültür Bakanı TİMURÇtN SAVAŞ, Sayın lçışlen Bakanı NAHİT MENTEŞE. Sayın Prof. Dr. ERDAL INÖNÜ, Türkiye Gazaeciler Cemıyetı Başkanı Sayın NAİL GÜRELt, Cumhunyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmem Sayın ORHAN ERİNÇ ile Cumhunyeftekı kalem arkadaşlanna ve tüm çalışanlanna, Mülkıyelı kardeşlenne. Sahaflar Çarşısı'ndakı dostlanna, tüm akraba, dost ve yakınlantnıza teşekkür edenz. Aik adına Av. REFİK BELGİL f . " I L l S V U l N B A N K A S I 1 A S C3 TARİSBAIUK GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 1- Bankamıza aıt, a^ğıda dökumû venlen larlabr belutılen muhammen bedeller Ü7ennden açık arttirma surctıyle satılacakur I km Iıyı brir Ttrkttı ItrM I*rM MnU Jtfm UmU ıısoa ** I PlfStl 1C13 164 1B5 Z1B 2154 zıa SDB 12175 ne m\t\se. Z4Mn2 •Btf Mln2 CMmZ OBOııe 4aBMmZ İMİMRM \mm.4JHJH. XMMH i.nDJH. ımm1G00JM 23DDJO8. » J H l l m.nflHMl M.n MO.TI JUL'Tl m.nJH.TI 2- Bankamıza ait Izmır ılı, Narlıbahce ılçesı, Gûzelbahçe Mahallesi. la-A3 pafta, 4029 parselde kayulı 2895 m2 büyüklügûnde sanayi ımarlı arsa ve üzerındekı yalclaşık 1000 m 2 kapalı alanı olan tmalathane bınası 4.5OO.0OO.00O.-TL njuhammen bedelle; i- Yine bankamıza ait Istanbul ılı. Emınönü ilçesı. Çelebıoğlu Mahallesi. Yeni Camı Caddes^ No: 1/11 Sultanhamam adresmdeki. 33 pafta. 392 ada. 2 parselde 128 50 m* parsel del28 50 m- şahalı arsa üzennde yaklaşık 40'ar m2 bodrum zemın ve ara kat ile 93"er m2 lık 3 normal kattan olusan toplam 400 m2 lık kapalı alana sahıp kâgır işhanı vakfındakı gayrımenkul 40.000.000.000.-TL. muhammen bedelle açık arttırma suretıyle satılacaktır. 4- Bınncı gavnmenkul için ıhale 30 03.1995 günü, saat 14 00-14.30 arası, ikıncı gavnmenkul ıçın ihale aynı gün saat 15.00-15.30. üçüncü gaynmenkul için ıhale yine aynı gün 16.00-16 30 arası Mıllı Aydın Bankası TAŞ Tanşbank Genel Müdürlük binasının 7. katında yapılacaktır. 5- Ihaleye ıştırak edecek olanlann ıhale saatınden önce muhammen bedelın %5"ı nıspetınde temınat yatırmalan gerekmektedir. 6- Bankamız 2886 sayılı Devlet Ihale Yasasf na tabı değıidır. thaleyı yapıp yapmamakta ve dılediğine ıhale etmekte serbesttır Bu nedenle işbu açık arttırma gaynmenkulün mu%akkat ıhalesı anlamında olup. banka yönetim kunılunun onayının ahnmasıyla kesinlık kazanacaktır. Şartname mesaı saatlen dahılınde Genel Müdürlük Levazım Inşaat Servısı'nden temin edılır' Milli Aydın Bankası TA$ T«rişb«nk CCIKI MBdörtâ^û L«>azım tnfaat Scrvisi Şair EşrerBoharı 3/1 Izmir Tel: 0-232- 445 00 23 Mimar Sınan Universitesi öğrenci kımliğimı kaybettim. Hükümsüzdür. SELDA OYMAK Nüfus cüzdanımı ve sigorta kartımı kaybetlim. Hükümsüzdür. SADİÖZLÜTAŞ AKŞEHİR SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1994/616 KararNo: 1994/927 Davacı kendi adına asaleten oğlu Mustafa Gümüş'e velayeten Dönüş Gümüş tarafından davalılar Serap Kutay ve arkadaşlan aleyhine açılan ortaklığın gıdenlmesı davasının yapılan duruş- ması sonunda; Dava konusu Akşehir Seyran Mahallesi Köprücek rnevkiinde 55 pafta, 353 ada. 101 parselde kayıtlı 25 bağımsız numaralı mes- kenin taksimi mümkün olmadığından açık arttırma suretıyle sa- tılarak ortaklığın gfdenlmesi hakkında venlen 28.12.1994 tanh 1994/927 karar sayılı ılan, davalılar Serap Kutay, Sevgi Gümüş, Sedat Gümüş, SerdarGümüş ve Mustafa AIi Gümüş'e teblığ edi- lemediğinden, karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olu- nur. Basın: 10803
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog