Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURIYET 21 MART1995SALI 18 SPOR Nijeryalı Uche ve Danimarkalı Pingel'le önümüzdeki sezon sözleşme yenilenmeyecek • Boliç'le prensipte anlaştıklannı söyleyen Futbol Şube Sorumlusu Kalkavan "Fenerbahçe'de futbol oynamak isteyen herkese kapımız açık" dedi. HİLMİTÜRKAY Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için Gazıantepsporlu Botiç'le söz kesti. Fener- bahçe Kulübü Başkanı AH Şen'Ie Eti- ler'dekı evinde bir görûşme yapan futbol- cu. yeni sezonda Fenerbahçe forması giy- mek istediğini söyledi. Bunun üzerine Şen, dunımu yönetim kurulundaki arka- daşlanna bildirdi. Karann olumlu çıkma- sından sonra Şen, Boliç'le el sıkıştı. Fut- bol Şube Sorumlusu Şadan Kalkavan, fiıtbolcuyla yüzde 90 anlaşmanm sağlan- dığını, sezon sonunda bu fiıtbolcu için Gaziantepsporlu yöneticilerle masaya oturacaklannı ifade etti. Yeni sezonda yabancı fiıtbolcu tercihi- ni akılcı kullanacaklannı vurgulayan Şa- dan Kalkavan. Uche ve Pingel'ın gönde- rilecegini, ancak Danimarkalı futbolcu Nieben'in San-Lacivertli kulüpte kalma- sının gerektiğini belirtti. Futbol Şube So- rumlusu Şadan Kalkavan. "Fenerbahçe Kulübü'nde futbol oynamak isteyen her futbolcuya kapıiarunız açtknr" şeklinde konuşarak gönlünde San-Lacivertli for- ma yatan futbolculara yeşil ışık yaktı. MIJJDAT. KEMALETTİN. EMRE YOK. TICHE. NURİ BELKİ Fener'de savunma paniği • Teknik direktör Tomislav Iviç'in Hırvat Milli Takımı'nın kampına katılması nedeniyle takımı G.Birliği maçına, yardımcı antrenörler Cemşir ve Matkoviç ikilisi hazırlayacak. Boüç önümüzdeki sezon büyük ihtimalle Fenerbahçe formasım giyecek Spor Servisi- Fenerbahçe. Ga- latasaray galibıyetinı; yönetıcısıy- le, futbolcusuyİa, teknik adamıy- la sabahın geç saatlenne kadar eğ- lenerek kutladı. San-Lacıvertli Kulübün Başkanı Ali Şen. yaptıgı açıklamada "Fenerbahçe gibi ay- nadık, futbolculanmızdan bekle- diğimiz oyun, işte bu. Hepsini kut- luyorum"dedı. Asbaşkan ve Futbol Şube So- rumlusu Şadan Kalkavan ıse çok mutlu olduklannı, ancak bu kadar açık farklı bir galibiyet bekleme- dıklerini söyledi. Kalkavan. karşı- laşmanın genelinde şansm kendı- lerme güldüğünü belirterek "Kay- bettigimiz puanlara gel de yanma. Şimdi şampivonluğa oynayacak- uk" dıye konuştu. San-Lacivertli ekipte Gençler- birliği maçı öncesi "savunma pa- niği'' basladı. Müjdat'ın kırmızı, Emre ve Kemalettin'in de san kart cezalısı olması. Ucheve Nuri'nın de sakatlıklannın devam etmesi. teknik heyetı kara kara düşündür- meye basladı. Teknik direktör To- mislav tvrç'ın Hırvat Milli Takı- mf nın kampına katılması nede- niyle takımı. Cemşir ve Matkoviç ikilisi hazırlayacaklar. Bu arada orta alanda da Bülent,Galatasaray maçında gördüğü san kart nede- niyle oynayamayacak. Yönetim Ankara'da Cumartesı günü Gençlerbırlıgi ile "zorlu" bir maç yapacak olan Fenerbahçe'de, yönetim kurulu Ankara'ya carsamba gününden giderek sırasıyla kuvvet komu- tanlan, Spordan sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Erdem, Başbakan Tansu Çiller ve Cumhurbaşkanı Süieyman Demirel'ı ziyaret ede- cekler, daha sonrada Anıtkabır'e "çetenk" koyacaklar. Fenerbahçe Yönetim Kurulu, haftalık toplan- tısını Ankara'da gerçekleştirecek. Fenerbahçelı yöneticıler. Gala- tasaray galibıyetinı birlikte kutla- dılar. Başkan Ali Şen. Asbaşkan ve Futbol Şube Sorumlusu Şadan Kalkavan. yardımcısı Selim Soydan. Yavuz Kayral ve bazı yöneticıler bir barda farklı galıbı- yetı kutladılar. Bu arada San- La- civertlı futbolculann bazıları da gruplarhalinde galibıveti kutladı. Galatasaray galıbıyetinın pnmı- nin. G.Bırlığımaçıylabırliktede- ğerlendırmeyealınacağı bildirildı. Osman GüıTün cenazesi Öte yandan, Fenerbahçe'nın galıbiyetını kutlarken hayatmı kaybeden Osman Gün'ün cenaze masraflannın Fenerbahçe Kulü- bü'ncekarşılanacağıbıldınldi. 17 yaşında olan Osman Gün'ün, memleketi olan Tokat'ta toprağa verilecegı öğrenıldi. Bu arada olayla ılgili olarak aranan 4 kışı dün yakalanarak gözlem altına alındı. HAFTANIN^TF İZLENİMLERİ SüzülenKartal... ADNAN DtVÇER Birinci ligin bir haftası daha geride kaldı. Şok yaşanan bir ikinci yan izliyor futbolsever- ler... Ve şampiyonluk zirvesine süzülerek yaklaşan bir "Kara kartal" var ufukta.. Beşiktaş yeni bir basanya doğru hızla uçuyor. Futbolda böylestne net konusmak ne prensibım ne de kişilığimin yansıması. Ne var ki bu ortamda gerçeklenn sap- tınldıgı medyada gereksiz şe- kilde saha dışı konulan kanşık ve "yanoşlıkiar komedisinin" dışında kalarak net konuşma bi- lincım güçleniyor. Ve demiştik ki Beşiktaş şam- piyon oiur!.. Lıge iyı başiamak hatta çok iyı başiamak aldatıcı- dır. lyi ve istıkrarlı olmak bi- limsel bir çalışma. dengeli bir ortamın yansımasıdır. Bu örnek ise Beşiktas'ta oturmuştur. Te- pede sembol, ama ciddiyet ada- mı Başkan Süleyman Seba, sa- hada herkesin özellikle çökert- mek ıçın yanş ettıği, ama başa- nlı olamadıklan, adeta kaptan- dan da öte, Rıza ve arkasında ne yaptıklannı çok iyi bılen fut- bolcular. Tabiı ki mesleğinde ötekilerden, daha hırslı ve işine en az müdahale edilen hatta ka- nşılamayan özgün Daum. Petrolofısi karşısında oyu- nun başında yenilen gol geldı- ğinde herkes telaşlanacaklannı sanırken Beşiktaşlı futbolular gayet sakin ve kararlı olarak "başlama vuruşunu" yaparken maçı kazanacaklanndan emin- diler. Çünkü her olasılığı beyin- lerine sındırmiş ve kararlı idı- ler. Savunmada Recep ve Gök- han son üç haftadır bu sezonun en dıkkatli futbolunu oynarken artık lüzumsuz topla oynama- dan kararlı paslarla topu oyuna sokuyorlar. Alpay daha az dri- pling yaparak takıma her geçen gün oturuyor. Özellikle "ölü toptarda" en etkili sılah. Erhığ- rul üç gol atarken gerçek yenn- de oynamanın ve gol noktaları- na sürpnz olarak daha etkili bir şekilde katılmanm dersinı ver- di. Son yanm saatte oyuna gı- ren ve oyunun patronu olan Ser- gen ve onun nefıs arka dırek or- tasma çağdaş fütbolun aradığı estetik ve güzellikte kafayı ya- pıştıran Ertuğrul; Beşiktaş'a yapılan isabetlı transfer oldu- ğunu artık tartışılmayacak bı- çimde kanıtladı. Metin ve Meh- met kendi kanatlannı en ıyi bı- çimde kullanırken Rıza da or- talannda her kademeye gıren, oyunu çeviren ve ataklarda vu- ruşlar yapan bir oyuncuydu. Muthı herzamanki gjbi ıstikrar sembolü... Oktav ise tam hazır değil, ama ıleri uçta gücünü bu- lunca çok yararlı olacak. Rakı- bi zorluyor ve pozisyona gin- yor. Oyunu kenarlardan açma bilinç ve sükûnetinde olan Be- şiktaşlı futbolcular çabuk ve ta- sarruf dolu bir oyun oynadılar. Bu dünyada en etkili yanlan iyı çahşılmış ölü top taktıkleri ve sonuç üzerinde önemli rol oy- nadı. Bütün bunlar ortaya ger- çek bir şampiyon adayı olma özelliğı getinyor. Beşiktaş süs- lü ve "medyatik tavsiyelerin" takımı olma özelliğıni taşımı- yor olsa dahı "realist" oyun an- layışı ile "çağdaş" futbolu ya- kalamaya çalışıyor. Golcüler coştu MAHMUTSERT Ligin golcülen bu hafta coş- tu. Cumartesi günü Beşiktaşlı ErtuğruL pazar derbisinde de Fenerbahçelı Aykut büyük bir patlama yaparak üçer gol attı- lar. Haftanın portresine aldığı- mız Aykut'u büyütecimiz altın- da inceledıgimizde bakalım ne- ler göreceğiz? Her şeyden önce ufak tefek fıziğine karşın son derece den- geli bir vücut yapısına sahip ol- ması en büyük özelliklerden bi- ri. Spor yaşamına cimnastikle başlaması, en sıkışık durumlar- da bile vücudunu ıstediği şekil- de -üstelik estetik bir bıçimde- kullanmasına olanak sağlıyor. Aykut Fızik olarak küçük bir yapıya sahip olduğundan, ge- nellikle onu savunmada karşı- layan oyuncular, iri kıyım vücut yapılanyla avantajlı imiş gibi gözûküyor. Oysa Aykut topu savsaklarken ya da kontrol al- tına almaya çahşırken kalçala- rını ve gövdesini çok iyi kulla- nabiliyor. Özelükle ani hızlan- ma ve dönüşlerde gösterdiği çabukluk, onu savunanlan her zaman -bu özelliklerini bilme- lerine karşın- şaşkınlığa düşür- mekte. Galatasaray'm çiçeği bur- nunda antrenörü Müfıt Erka- sap da bunu göz önüne alarak Aykut'u Yfosuf un kontrolünde baskı altında tuönaya çalışıyor. Yusuf, San-Kırmızılılann gerek adam gerekse alan kont- rollerinde en iyi baskı uygula- yabilen bir oyuncusu. Ancak o- nun tam maç boyunca ısrarlı ve dıkkatli takibine karşın, Aykut büyük bir patlama yaparak üç gol atıp, takımının bu önemli maçta oyun alanmdan yengıy- le aynlmasını sağladı. Aykut'un başansında fizık- sel özelliklerinin yanında çok iyi bir futbol zekâsına sahip ol- ması ve de Oğuz gibi bir v irtü- özle beraber uzun yıllar aynı ta- kımlarda oynaması önemli bir etken. Oğuz'la beraberlıklen Sa- karyaspor'dan ben sürüyor. Birbirlerinin özelliklerini çok iyi bilmelerinin yanında sezgi- leriyle bile paslaşabiliyorlar. Bana göre Aykut'un en önemli özelliklerinden biri, oyun içinde rakiplerini devam- lı gözleyerek onlann açıklannı araması ve açığa düşürecek şe- kilde çok değişken kişisel tak- tikler geliştirebilmesidır. Ama her nedense oyunun savunma yönünde ataklardakı coşkuyu göstermiyor. Bu eksiğini gider- memesi için hıçbır sebep yok. Futbol zekâsı ve fıziksel özel- likleri fazlasıyla yeterlı. Yalnız- cazihinsel olarak kendisıni bu- na hazırlaması sorununu çözer. Günümüz futbolu artık yal- nızca verilen görevleri yapan, tek düze oyunculan istemiyor, devre dışı bırakıyor. Çağdaş futbol. hızlı çevık ve çabuk dü- şünebilen Aykut gibi oyuncula- nn oyunu oldu. Aykut'un futbol karaktenni ıncelerken sağlam kişiliğinden söz etmemek haksızlık olacak. Saha içinde işine ve arkadaşla- nna -rakiplerine bile- gösterdi- ği saygıyla. saha dışındaki ılış- kilerinde gösterdiğı olgun tu- tum ve davranışlar onun Fener- bahçe'nin dışındaki takımlann yandaşlan arasında da saygın bir yer edinmesini sağlamıştır. Futbol Şube Sorumlusu Adnan Polat, takımın tanınmayacak hâle geldiğini söyledi Galatasaray ters yüz olduSpor Servisi - Galatasaray Futbol Şu- be Sorumlusu Adnan Pblat "1 ay içinde çok şe\* değişti, Galatasaray tanınmaya- cak nale geldi, âdeta ters yüz oldu" dedı. Polat, buçöküntünün nedenını ıse söv- le açıkladı: "Kişisel kanım şu ki bu çöküş- te bir değil birçok neden \ar. Öncelikle sa- hadaki futbolculanma bir şe\ sö> leyemi- yx>rum. Çünkü ovnuyorlar, mücadele edi- yorlar, ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak başansızlık arka arkav a geldi. Şimdi bun- lann bana göre nedenleri şöv le. Birincisi Galatasaray sezon başından beri haftada 2 maç yaptı. Avrupa Kupası maçlan, mil- li maçlar ve Türkiye Kupası maçlan ile bugüne gelindi. Futbolcular bu > ükü kal- dıramadılar. İkinci neden futbolculann kendilerini klare edemedikleri. > ani pro- fesyonelliği tam anlamı ile anlavamama- lan. Duvgusallığın ön plana çıkması. Bir başka neden ise sezon başından beri med- yanui dilinden düşmemesL Transfer edi- • Adnan Polat,"Ali Şen önce fiıtbolculanmıza transfer teklifleri yaptı. MHK'ye sataştı. Sesimizi çıkarmadık. Çünkü hakemlerimizin Ali Şen olaymdan etkilenmeyeceğini sanmış, görevlerini yapacaklannı beklemiştik. Aldanmışız. Etki altında kaldılar. Son 4 maçta aleyhimize çalınan kolay penaltılar bile söylediklerimin kanıtıdır. Demek ki bizim de Ali Şen'in sözlerine karşı tavır takınmamız gerekiyormuş" dedi. len futbolcularla birlikte Saftig'e yapılan eleştiriler zaman zaman eleştiri suurian- nı bile aşü. Bu da futbolculan yıprattı. Medya her gün Galatasaray 'ı âdeta bom- bardunana tuttu. Yeni alınan futbolcular stres içinde, uyunı sağlamakta zorluk çektiler." Adnan Polat. "Işin bir de dış faktörle- ri >w" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "•Ali Şea önce futboiculanmıza transfer teklifleri yaptı. Sonra da Merkez Hakem Komitesi'ne sataştı. Biz sesimizi çıkar- madık. Çünkü hakemlerimizin Ali Şen olaymdan etkilenmeyeceğini sanmış, sa- haya çıkıp yine görevlerini yapacaklannı beklemiştik. .AJdanmışız. Çok etki altın- da kaldılar. Son 4 maçta aleyhimize çalı- nan kola\ penaltılar bile sövlediklerimin kamodır. Demek ki bizim de Ali Şen'in sözlerine karşı tavır takınmamız gereki- yormuş." "* Bütçe başta olmak üzere tüm ticari ve idari planlann alrüst olması olası mı" şeklindeki soruya ise Polat şu yanıtı ver- di: "Genel kurula, 1^ trilyonluk bütçeyi sundugumuzda hiç detay istemeden itti- fakla bütçe kabul edildi. Bu genel kuru- lun bize gösterdiği güvendi. Antaly a ma- çından önce de taraftarlar futbolculara banş teklif ettiler. Bu da güzel bir havay- dı. Ama sonuçlar ortaya öylesine bir du- rum getirdi ki biz şimdi hem genel kuru- la hem de tarataıiarunıza karşı mahcup duruma düştük. Galatasaraylılar bugün- kü dunımu hiç de hak etmediler." Polat. Müfit ile sezon sonuna kadar götüreceklerıni belirterek şöyle dedi: "Saft^'e karşı bir altemarifuniz yok. Za- ten zaman da kalmadı. Bir yenisi gelse fut- bolculan tanıyuıcaya kadar lig bitecek. Onun için artık gelecek sezonu düşünü- \oruz. Onümüzde Trab/onspor ile bir kupa finali var. Tüm gücümüzü orada ortaya koyacağız, Hedefimiz bitmiş de- gfldir." Polat aynca,- Kalli ile artık hiçbir şekil- de çalışmanın mümkün olmadığını; çün- kü Kallfnin artık teknik direktörlük yap- mayı asla ve asla düşünmediğini de söz- lenne ekledi. Galatasaray, Abant'a gidiyor Tııgay'ın kaptanhğı elinden alındı Aykut, 3 gol atarak rakiplerini geride bırakü. (Fotoğraf: LEVENT YUCELMAN) Aykut gol krcdlığında önde Spor Servisi - Türkiye Birinci Futbol Ligi tüm hızıyla sürerken lıgın golcülen de atağa kalktı. Galatasaray'la oynadıklan derbi maçında 3 golü de kaydeden Fenerbahçelı Aykut, gol krallığında da ilk sıraya yükseldi. Bu haftanın bir başka hat- trick vapan ismi de Beşiktaşlı Ertuğrul oldu. Siyah-Beyazlı futbolcu, takımının Petrolofisi'nı 3-1 yendiğı karşılaşmada 3 gole imza attı. Gol krallıgınm bir başka ıddialı ısmı olan Gaziantepsporlu BoHç de bu hafta bin penaltıdan olmak üzere 2 gol atarak gol sayısıru 20'ye yükseltti. GOL KRALLIGI Futbolcu-Kulübü Sağ Ayak Aykut (Fenerbahçe) 12 Boliç (Gaziantepspor) Ertuğrul (Beşiktaş) 8 Saffet {Galatasaray) 8 Sol Ayak Kafa ; Frikik Penaltı Topiam 21 20 18 17 MUSTAFA ERSOY Fenerbahçe yenilgisi Galata- saray'da bardağı taşıran son damla oldu. Dün akşam Özhan Canavdm.Oguz Imregün ve Ne- jat Bingöl dışında olağanüstü toplanan Galatasaraj Yönetım Kurulu Tugay'ın kaptanlıgını elinden aldı. Yönetim kurulu- nun Tugay'ı sezon sonunda sat- mayı düşündüğü behrtıliyor. Yönetim kurulunun bugün ya- pacağı toplantıda da futbolcula- ra ağırpara cezası venlmesi bek- lenıyor. Başkan Alp Yalman'ın bürosunda gizli yapılan toplan- tıda Futbol Şubesı Sorumlusu Adnan Polafın çok sınirlı oldu- ğu gözlendı. Polat. "Futbolcula- nn durumlannı görüştük. Ceza gündemde" dedı. San-Kırmızı- lı takımda önümüzdeki günler- de toplanarak kaptanı kendileri belırleyecek. Bundan sonra ıçerde ve dışanda alınacak her yenilgide futbolculara para ce- zası venlecek. Yönetim aynca, Teknik Direktör Müfıt Erkasap ve Menajer Adnan Sezgin'e tam yetki verdi. Bu arada G.Sa- raylı futbolcular bugün Abant'a gidecek. San-Kırmızılılar, ha- zırlıklarını maç gününe kadar burada sürdürecek Fenerbahçe yenilgisinin ar- dından Adnan Polafın. soyun- ma odasına ınerek futbolculara bağırdığı ve bazı futbolculan kamplarda kumar oynamakla suçladıgıöğrenildı. Bazı futbol- culann ve yeni teknik direktör Müfit Erkasap' ın Adnan Po- lat'a. maçlardan önce kampta kumar oynandığını açıklaması olaylann başlangıcı oldu. Ad- nan Polat'ın kumar olayını açı- ğa çıkarmak için Fenerbahçe maçını bekledıği ve yapılacak yönetim kurulu toplantısmdan sonra cezalan gündeme getıre- ceği söylenıyordu. Fenerbahçe yenilgisinin ardından Adnan Po- İat'ın sovunma odasına ınerek "Kamplarda kumar oynayanla- n bilivorum. Bu arkadaşlar ken- dilerini biüvorlar. Çok ağırceza- lar gelecek haberiniz olsun" de- dıgı belırtılıyor. Eski yöneticiler kızgın Galatasaray'm eskı yönetim kurulu üyelerinin Adnan Polat'a Fenerbahçe yenilgısinden sonra kızgın olduklan ve istıfa etme- sinı istedikleri belirtiliyor. Önce- likle Ergün Gürsoj- ve Yurdasen Karahasan. Galatasaray"ın tan- hınde en kötü yerlere geldiğini belirtıyorlar. Ergün Gürsoy, "Ertuğnıru alacaklanna 4 tane başka ovııncu aldılar. ErtuğruL Beşiktaş'ı sırtladı götürüyor. Bi- zim transfeıier daha takıma adapte olamadı" dedı. Daum: Gol yiyince daha iyi oynuyoruz ASENA ÖZKA> Beşiktaş Teknik Direktörü Christoph Daum'dan samimi itiraf: "Golyiyipmag- lup duruma düşiince. daha iyi ov nuyo- ruz." Şampiyonluk yanşını uzun süre önde götüren Galatasaray'm art arda aldığı ye- nılgilerle zirveyi Beşiktaş'a kaptırması, kamuo>Tjnda "Beşiktaş'ı Galatasaray şampiyon yaptı" şeklinde yorumlanır- ken. Alman teknik adam, bu yoruma ka- tılmadığını belirtip "Beşiktaş hakkıyla şampiyon olacak. Ancak daha şampiyon olmadık" dedi. Daum sözlerini şöyle sürdürdü; "Be- şiktaş gol yediği zaman çok daha iyi fut- bol ovnuvor. Gcnçlerbiriigi maçında 1-0 yenik duruma düşüp karşdaşmayi 3-1 ka- zandık. Galatasaray maçında eşitü'ğü ye- diğimiz gollerin ardından sağladık, ama skonı koruvamadık. Petrolofısi önünde 1-0 venik duruma düştükten sonra 3-1 galip geldik. Bu da gol vediğimizde iv i oy- nadığımızı gösteriyor.'* Beşiktaş'ın henüz şampiyon olmadığı- nı. ancak şampiyonluk yanşında avantaj- lı konuma sahip olduğunu belirten Da- um. bu konuda da şöyle konuştu: 'İkinci sıradav ken. daha rahattık. Şim- di lideriz ve üzerimizde büv ük bir baskı var. Herkes Beşiktaş'ıyenmenin hesapia- nnı yapıyor. Erken havaya girmemiz, şampiyonluğu yitirmemize neden olabi- lir. Çok dikkatli davTanmak zomndayız. Zaten Beşiktaş henüz matematiksel ola- rak şampiyon olmadan, 'Şampiyonuz' diyemeyiz." Daum. Futbol Federasyonu'nun Altay maçını cuma gününe almasını eleştirir- ken de "madem fikstüre uyulmayacaka o zaman niye fikstür çekildi. Federasyon Altay'la mnayacağunız maçı cuma gü- nüne alarak yüın sürprizini v apü. Av nca bu tip olavlar neden hep Beşiktaş'ın ba- şına gelir. anlayamıvorum" dedi. Beşiktaşlı yönetici ErhanSoluda çok temkinli hareket etmelen gerektiğini söylerken. "1987 yılında aynı olayı yaşa- mış ve 'şampiyonuz' dediğimiz anda şampiyonluğu Galatasaray 'a kaptırmış- ük. Aynı hatayı bu kez tekrariamavaca- ğız" dedi. Hakemler hakkında vcrdiği demeç- lerden ötürü Futbol Federasyonu Disip- lın Kurulu'na sevk edilen basın sözcüsü Ferhat Özgen ıse," Beşiktaş olarak, ku- rumlara saygıh dav ranmav a çahşryonız" şeklinde konuştu. Bu arada Galatasaray Futbol Şube So- rumlusu Adnan Polafın Beşiktaş'ın genç oyuncusu Sergen'e. kongre üyesi INas Çokay aracılıöiyla transfer tek- lıfinde bulunduğu öne sürüldü. Jordan döndü Bulls yenildi Spor Servisi - Chicago Bu11$ da Michael Jordan lı günler başladı. 1984 ve 1992 olımpıyatlannda altın madalya kazanan ABD milli takımında oynayan. NBA'de 3 kez En De- ğerlibyuncu (MVP) seçilen ve 92-93 şampıyonlugundan son- ra 6 Ekım 1993 te basketbolu bıraktığını açıklayan Mıchael Jordan 17 av aradan sonra In- diana Pacers maçıyla sahalara döndü. Chicago VVhite Sos'da- kı beyzbol macerasından son- ra Indianapolis'de sahaya çıkan Jordan"ı ızlemek içm aşın izdi- ham yaşandı ve tüm bıletlersa- tıldı. Jordan'lı Chicago Bulls, Indiana Pacers'a uzatmada 103-96 yenildi Maç eksiğı ne- deniyle kendinı fazla göstere- meyen Jordan yıne de karşılaş- mayı 19 savı. 6 ribaunt. 6 asist, 3 top çalmalık performansı ile tamamladı. Türkiye kupası Spor Servisi- Basketbol ba- yanlarda Türkiye kupası kura- ları çekıldı. 1-2 Nisan tarihle- nnde Zonguldak'ta oynanacak Türkiye kupası 4'lü fınalinde Fenerbahçe, Botaş ile, Beşiktaş da Galatasaray ile mücadele edecek. tlk günün galiplen 2 Nısan'da fınalı oynavacaklar. Ulker ayın süperleri Spor Servisi- Ülkertarafın- dan düzenlenen ayın süperleri yanşmasındaocakayı süperle- n bellı oldu. Ayın hakemı Meh- met Keseratar, ayın genç ha- kemı MuratErbaş, ayın mena- jeri Kemal Dinçer( F Bahçe), ayın antrenörü Murat Didin (F.Bahçe). ayın basketbolcusu UfukSanca(Efes Pilsen), ayın genç basketbolcusu Mirsad Türkcan( Efes Pilsen). ayın ya- bancısi Mitch Smith (F.Bahçe), ayın bayan basketbolcusu Cla- rissa Davis (G.Saray) seçıldıler. Ortaköy galip ANTALYA (Cumhuriyet)- Türkiye Bınnci Basketbol Lı- gı 'nde oynanan maçta, Mavı Je- ans Ortaköy. Antalyaspor'u deplasmanda 88-80 yendi. M. J. Ortaköy. maçın ilk yansını da 47-38 önde kapadı. Voleybolda dün Spor Servisi - Türkiye Bi- nnci Erkekler Voleybol Ligi Klasman Grubu'na Ankara'da ovnanan ıki maçla devam edıl- di. Günün maçlannda fstanbul Gemi Sanayiı. Kolejlıler'ı 3-1, PTT. Ankara SSK'yı 3-0yendı. Fınal grubu maçında ise Ziraat Bankası, Netaş'ı 3-1 yendi. SPOfi-TOTO TAHMM SIRA 1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MAÇLAR Gençlerbırtjı (5) Fenerbahçe (3) Altay (10) Beşiktaş (1) Trabzonspor (2) Kocaelıspor (9) Galatasaray (4) Ankaragucu (13) Bursaspor (6) Denızlıspor (14) Petrolofısi (17)) Gaziantepspor (!) Antalyaspor (15) Samsunspor (V) Zeytınburnu (16) Kaysenspor (8) AüanaD.S. (18) Vanspor (12) Istanbulspor (2) Karşıyaka (1) Dıyarbakırspor (10) Y Afyonspor (4) Çommspor (9) Orduspor (5) Hatayspor ı r 6) Aydınspor 17) Eyup (1) Kasımpaşa (5) Bılecık (6) S Fılament |8) Kürtaîan (12) Dıyarbakır DSI (13) TAHMİN 0-2-1 2 1 1 1 1-0 1-0 1 141 1-0-2 1-0 2-0 1-0-2 1 1 1-0-2 LOTOTAHMN 7 - 1 0 - 1 4 - 1 4 - 2 4 - 2 6 - 3 0 - 3 5 4 - 9 - 1 0 - 1 1 - 1 7 - 2 1 - 2 5 - 3 2 4 - 8 - 1 7 - 2 0 - 2 5 - 2 6 - 2 8 - 2 9 1 - 3 - 8 - 1 7 - 2 0 - 2 1 - 3 0 - 3 3 4 - 1 0 - 1 6 - 2 0 - 2 3 - 2 8 - 3 1 -32 6 - 9 - 1 0 - 1 2 - 1 9 - 2 3 - 2 8 - 2 9
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog