Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 MART1995SALI 10 DIŞ HABERLER Cezayin: Kadın gazeteci vuruldu • TLNUS (AA) - Cezayir'de devlet televizyonunda çalışan bir kadın gazetecı, dün vurularak öldürüldü. Cezayir —televizyemında yayımlanan haberde, Raşide Hammadi (32) adlı gazetecinin başkentte işine giderken radikaJ Islamcı militanlar olduğu sanılan kişiler tarafından vurulduğu açıklandı. Haberde gazetecinin ölümüne yol açan saldın sırasında yanında bulunan kızkardeşi Hauria'nın (36) da ağır yaralandığı belirtildi. Cezayir güvenlik kuvvetleri olayı doğrularken saldırganlann yakalanması için olay böigesinde bir operasyon başlatıldığı da kaydedildi. Raşide Hammadi, radikal tslamcı militanlann haziran 1993'te gazeteci len hedef almaya başlamasından bu yana öldürülen ilk kadın gazeteci oldu. Cezayir'de haziran 1993'tenberi öldürülen gazeteci sayısı en az33'e çıkmışoldu. Mafya babası ••• • •• •••_••• olduruldu • REGGIO CALABRIA (AA) - Mafyanın Güney ltalya'da faaliyet gösteren Ndrang Heta aiiesinin babası olarak bilinen Giuseppe Nirta (82) mahkemeye çıkrnasma bir gün kala silahlı kişilerce vurularak öldürüldü. Polis dün yaptığı açıklamada Nita'nın dün Bianco kentinde evinin verandasında otururken yaylım ateşi sonucu öldüğünü belirtti. Ev hapsinde bulunan Nirta'nın uyuştunıcu kaçakçılığından bugün mahkeme önüne çıkması bekleniyordu. Nırta'nın oğlu Bruno da 1985'teöldürülmüştü. Clinton Rusya yolcusu •MOSKOVA (AFP)- ABD Başkanı Bill Clinton'ın mayıs ayında Moskova'yı ziyaret edeceği bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in sözcüsü, Clinton'ın 9 Mayıs'ta 2. Dünya Savaşı anma törenlenne katılmak üzere ülkeyı ziyaret edeceğini açıkladı. Clinton'ın 11 Mayıs'ta Yeltsin ile bir toplantıya da katılacagı açıklandı. Çin'de bir idam daha • PEKİN(AA)-Çın'debir trafik polisini yakan kişı idam edildi. Wen Wei Bao gazetesinın habenne göre Li Jun adlı kişi, motosikletinin kaydı olmadığı için kendisini ruruklamak isteyen polıs memuruna saldırdı. Olayda Li, polis memurunun üzerine cebinden çıkardığı bir şişe alkolü döktü ve çakmağıyla ateşledi. Gazete, olay yerine gelen diğer polislerin, yanan polis memuruna müdahale ettiklerini ve ateşi söndürdükJenni kaydetti. Aynı gazete, daha önceden de cezaevinde yatmış olan Li'nin tutuklandığını ve mahkeme sonunda idama tnahkûm edildiğini bildirdi. Endonezya'da depremter • CAKARTA(AA)- Endonezya'nm Irian Jaya böigesinde Richter ölçeğine göre 5.8 ve 6 derecede iki deprem meydana geldi. Depremlerden sonra can kaybı \e maddi hasar ile ilgili henüz bilgi alınamadı. Yetkililer, iki depremin de dağlık bir bölgede meydana gelmesı nedeniyle can ve mal kaybı tespitleri yapılmasımn zaman alacağını söylediler. 5.8 şiddetindeki ılk deprem, dün sabah saatlerinde Nabire'nin güneyinde kaydedildi. Mısır'da sellen • ASVTJT(AA)- Mısır'da, aşın yağışlar sonucu, ülkenin doğu çöllerindekı tepelerden akan sulann, Nil vadisinde bulunan köyleri basması sonucunda, 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Yaklaşık 140 evin çöktüğü selin, başkentKahire'den güneydeki Asyut kentine giden anayolun bir bölümünü de tahrip etmesi sonucu, yol kapatıldı. Geçen kasım ayında meydana gelen sellerde yaklaşık 600 kişi ölmüştü. • Halkın işe gittiği saatlerde 16 metro • Matsumoto kentinde 1994 yılı haziran istasyonuna birden zehirli sarin gazı bulunan ayında evlerden içeri sızan sarin gazından paketler bırakılması sonucu 6 kişi öldü, 3 200 kişi zehirlenerek hastaneye kaldınlmış bin 300 kişi hastaneye kaldınldı. ve 8 kişi hayatını kaybetmişti. Dış Haberier Servisi - Japon- ya'nın başkenti Tokyo'da başlı- ca ulaşım yolu olan metro ağına sinir gazı atılması sonucu en az 6 kişi öldü, 3 bin 300'den fazla kişi yaralandı. Japon yetkililer olayın toplu ölümlere yol açmak amacıyla hazırlanmış planlı bir saldın olduğunu açıklarken sal- dınyı üstlenen olmadı. Japon güvenlik yetkiliJen sal- dında kullanılan gazın 2. Dün- ya Savaşı sırasında Naziler tara- fından üretilen zehirli sarin ga- zı olduğunun sanıldığını açıkla- dı lar. Polis ve hükümet kaynaklan Tokyo metrosuna düzenlenen zehirli gaz saldınsının iki hatta bulunan 16 farklı istasyonda ay- nı anda gerçekleştirildiğini be- lirtirken Japonya Başbakanı To- miichi Murayama saldın hak- kında geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Japon yayın kuruluşu NHK tarafından yapılan açıklamada 3 bin 300'den fazla kişinın Tok- yo'daki 90 hastaneye kaldınldı- ğını, bunlardan 16'sının duru- munun ağır olduğu ve yoğun ba- kımda rutulduğu, 6 kişinin ise kurtanlamadığı belirtildi. Ölen 6 kişiden 5'inın metro- da seyahat eden yolcular, diğer kurbanın ise metroda çalışan bir platform yetkilisi olduğu ve pa- ketlerden birini vagonlardan çı- karmaya çalışırken zehirlendiği bildirildi. Tokyo polısı kendilerine ge- len ilk ihbann sabah saat 8 do- Iaymda gerçekleştiğini açıkladı. ihbann, Hibiya hattında bu- lunan Ebisu istasyonundan gel- digini belirten polis yetkilileri. koyu renk gözlük takmış, bırkı- şinin içinde bulunduğu vagonu gazete kâğıdına sanlı bir paket bırakarak terk etmesinın ardın- dan yolculann zehırlendiğinin belirlendığıni açıkladı. Sann gazından zehirlenen Norihiro Takahashi ısimli bir © L© Zehirli gazların etkileri O Göz yaşartıcı gazlar geçici etkiler © Hardal gazı: kusma, yanıklar.gözlerde tahriş ve geçici körliik; yüksek dozda öldürücü olabilir 0 Klorin ve fosgen: akciğer zarında yanma; böbrekleri ve kanı etkiler; kurban boğulur O Siyanid ve kan yoluyla kanşan diger maddeler: kanın oksııen taşıma kapasitesıni düşürur: gözlerde tahriş, şiddetlı ' , bazen deölüme neden olabilir ©Sinir gazı (Sarin): deri ydu ile nüfuz eder; rnerkezi sinir sistemini etkileyerek aşın tükürük salgılanmasına neden olur; kurban boğularak ölür; 15 dakikada öldürebilirİ memur, yaşadıklannı şöyle an- lattı: "Baştan iiçüncü ya da dör- düncü N^gonda gazete kâğıdına sanlmış ve üzerine şeffaf naylon torba geçirilmiş sefer tası büvük- lüğünde bir paket gördüm. İçin- deyaroana duran iki şişe >-armış gibi dunıyordu ve paketten bir sıvı sızıyordu. Metrodan çıküm ve işime yürümeye başladım. 15 dakjka geçmemişti ki güneş gö- zümü almaya başladı, görüntü- ler bulanıkiaştı. Göğsümde bir baskı, ensemde ağrı hissettim, ağır bir baş ağnsı başladL Son- rasını hatıriamıyorum." Saldından sonra bir basın top- lantısı düzenleyen Hükümet Ge- nel Sekreten Kozo Igarashi "Masum halka karşı düzenle- nen tamami} la iğrenç ve rastge- lerinavetteri1 " kınadığını açıkla- dı. Igarashi "Busaldınyıtekbir kişinin düzenlemişolduğu diişü- nülemez. Saldınnın nedenini he- nüz bilmi>oruz fakat olayın ne akli dengesi bozuk bir saldırgan (arafından düzenlendiğini, ne de basrt bir kaza olduğunu söyleye- büiriz"'dedı. İlk kez olmuyor Japon yetkililerin ülkede sarin gazı üretilmediğini açıklamala- nna karşın dün sabah meydana gelen saldın. sann gazı kullanı- lan ilk olay değil. Japonya'nm orta kesıminde bulunan Matsu- moto kentinde 1994 yılı haziran ayında sıcak bir gecede camlan açık olan evlerde yaşayan halk ıçeri sızan sarin gazından zehir- lenmiş, 200 kişi hastaneye kal- dınlmış ve 8 kişi hayatını kay- betmişti. Polis bütün araştırma- lara karşın olayı çözememişti. Öte yandan Tokyo'dakı met- ronun bazı ıstasyonlannda 6 ki- şinin zehırlenerek ölmesine yol açan gazın "hardal gaa" olabi- leceği de ılen sürülüyor. Japon basın ajansı Jiji Press. Savunma Bakanlığı'nın biryet- kilisine dayanarak verdiği ha- berde, 3 bin 300'den fazla kişi- nin hastaneye kaldmlmasına yol açan olaylann yaşandığı istas- yonlardan bırinde, kahverengi renkte "zehirli svı madde" bu- lunduğunu bildirdi. Kimliği açıklanmayan yetki- lı. kullanılan zehirli maddenin •*hardal gaa" olabileceğını öne sürdü. Japon güvenlik kaynaklan, metronun kalabalık olduğu saat- lerde yayılan gazın, kimyasal si- lah yapımında kullanılan "Sa- rin" gazı olabileceğini açıkla- mıştı. Ikinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan "hardalgaa" son ola- rak lran-Irak Savaşı sırasında gündeme gelmışti. Irak'ın savaş sırasında hardal gazını tranlı askerlere karşı sık sık kullandığı öne sürülmüştü. Tahran, Hardal gazından etkıle- nen lranlı askerleri tedavı için Ingiltere'ye göndermişti. Irak ise ısrarla hardal gazı kullanma- dığını iddia etmişti. Yalanladı Japonya da "KıyametGünü" (Aum Şinrikyo) adlı tarikat met- ro istasyonlanna zehirli gazı kendilerinin yerleştırdiklenne ilışkın iddialan reddettı. Tarikat bu konuda yaptığı açıklamada hükümeti suçlayarak, "Hükü- met bu terör eylemini, sorumlu- luğu bizim üzerimize atmak ve tarikaümızı ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirdi" dedı. "Kıyamet Günü" tankatı Ja- pon basını tarafından birdızi ka- çırma olayının sorumlusu ola- rak gösterilmışti. Tankat, 1997 yılında dünyanın sonunun geleceğine ınanıyor. Sarin gazı nedir? Sann, 2.Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından geliştirilen öldürücü bir gazdır. Kullanımı Cenevre Antlaşması çerçevesinde yasaklanmıştır. 1988'de Irak askerlerinin Kuzey Irak'taki ayaklanmalan bastırmak için Kürt halkımn üzerine bu gazı püskürttüğü ileri sürülüyor. Potasyum siyanıtten 20 kez daha öldürücü olan sarin, organik fosfor. alkol, sodyum florid ve diğer kimyasal maddelerin bileşıminden oluşur. merkezi sinir sistemini çalışmaz hale getırir Sarin gazı insanı birkaç dakika içinde felç edip öldürür Öldürücü oran 100 milyonda bırdir; yani kılo başına 0.01 mıligram gaz insanı öldürmeye yeter. Şimdilık sarine karşı gelıştirilmiş herhangi bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır Sarin gazından zehirlenmiş yaşlı bir Japon, metro istasyonunda bilincsiz bir halde yabyor BATI ŞERIA El-Halil'de otobüs tarandı: 2 ölüDış Haberier Servisi - Batı Şeria'nın El Halil kentinde Is- railli yerleşimcilenn bulundu- ğu bir otobüse düzenlenen si- lahlı saldında 2 kişi öldü, 5 ki- şi yaralandı. Bölgedeki Yahudi yerleşimcilenn büyük tepkisi- ne neden olan saldınnın ardın- dan El Halil'de sokağa çıkma yasağı başlatıldı. El Halil yakınlanndaki Kin- yat Arba Yahudi yerleşim böi- gesinde bir otobüsün otomatik silahlarla taranması sonucu 2 tsrailli sivil öldü, biri çocuk ol- mak üzere 5 kişi yaralandı. Sal- dınnın ardından sokaklara dö- külen kalabalık yerleşimci gruplan, olay yerinde inceleme- lerde bulunmaya gelen îsrailli generalleri protesto ettiler. Isra- il ordusu, olaylann büyümesı üzerine El Halil kentinde soka- ğa çıkma yasağı ilan etti. Israil ordusundan bir yetkilı, askeri radyoya yaptığı açıkla- mada, saldından îslami Direniş Örgütü Hamas'a bağlı Izzettin El Kasım adlı fraksıyonun so- rumlu olduğunu bildirdi. Yetki- li. Izzettin El Kasım adlı terör örgütünün El Halil böigesinde son aylarda bir dizi saldın dü- zenlediğini de bildirdi. Gelişmeler baltalanıyor Filıstin yönetimı olayın ar- dından bir açıklama yaparak saldınyı kınadı. Filistin özerk yönetimi Sağlık Bakanı Riyad el Zaanun, saldırganlann iki ta- raf arasında son dönemde elde edılen gelişmeleri baltalamayı hedeflediklerini belırterek, "Banş sürecinde ne zaman olumlu adımlar atılma>a baş- lansa, rüm süreci bozmak için bu tür sakürıiar gerçekleştiril j- yor" dedi. Israil yönetimi ise olayın Fi- listin özerk yönetimi ile süren banş görüşmelerini etkilemeye- ceğini açıkladı. tki taraf arasın- daki banş görüşmelerini sür- dürmekle görevli Israil heyetin- den Çevre Bakanı Yossi Sa- rid,Israil Radyosu'na \erdiği demeçte, "SaMınyıgerçekleşti- ren terörisder, banş sürecini as- kıya alma>ı, hatta tamamen bozmayı anıaçlıyorlar. Amaçla- nnı gerçekleştiremevecekler" dedi. Bu arada, Israil Başbaka- nı IzakRabin'in Filıstinli terö- ristlerin Israıl'eyönelik saldın- lannı önlenmesi amacıyla ka- bineye sunduğu Israil ile Filis- tin'ı ayırma planı hükümette muhalefete neden oldu. Rabin'in onayıyla kabineye sunulan plana başta Ekonomi bakanı Avraham Şohat, Sanayı ve Ticaret Bakanı Yeir Tsaba- nolmak üzere kalabalık birgrup itiraz etti. Rabin'in güvenlik planı Israil'deki sağ kanat mu- halefetin de şiddetli tepkisini doğurmuştu. Yeni İsrail planı Israil polis ve asken yetkili- lennin hazırladıklan plana gö- re, Israil ile Batı Şeria arasmda oluşrurulacak 340 kilometre uzunluğunda ve 1-2 kilometre genışliğindekı sınırbölgesı dev- riyeler gece gündüz tarafından kontrol edilecek Sırplar, Tuzla'ya bomba yağdırdı: 30 ölü, 80 yarakSARA\ BOSNA (AA) - Bosna-Hersek'in ku- zeydoğusundaki Tuzla'da bulunan Bosnaordusu- na aıt bir kışlaya Sırp güçleri tarafından düzenle- nen bombardımanda. yaklaşık 30 askerin öldüğü, 80'inin ise yaralandığı bildirildi. BM Koruma Gücü (UNPROFOR) Sözcüsü Herve Gourmelon, Tuzla kentindekı askeri göz- lemcilere dayanarak yaptığı açıklamada, ilk belir- lemelere göre 30 Bosna hükümet askerinin öldü- ğü ve 80"ınin de yaralandığı, saldınnın Bosnalı Sırplar tarafından dün sabah saatlerinde gerçek- leştirildiğini belirtti. Tuzla kentı hastanesinde gö- revli bir doktor, BM gözlemcilerine, bombardı- mandan sonra hastaneye 200 kişinin kaldınldığı- nı bildirdi. Saraybosna'dakı BM yetkilileri dün sabah Bosna ordusunun Tuzla ve merkezi Bos- na'daki Travnik kasabasını çevreleyen Vlasic dağ- lan civannda bü>öik bir saldın başlattıklannı açık- ladılar. Makedonya korkusu ABD, Makedonya'da başlayabılecek bir patla- manın, tüm Balkanlar'ı savaş alanına çevirmesin- den korkuyor. Üsküp, Atina ve Tiran arasındaki so- runlar, Washingtonida "karabasan" haline gelen senaryolan gündeme getinrken, Avrupa'nın Bos- na "da çözüm üretememesınin, ABD'yı, Makedon- ya'da "öode" gıtmeye zorladığı belirtiliyor. ABD Dışışleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrookeile başkanın Makedonya özel temsılcısı Matthew Ni- mitz,bu ay içinde Yunanistan ve Makedonya lider- lenyle görüşmelerde bulunacaklar. Halen Make- donya'da 500 askeri bulunan ABD'nın, 1500 kişi- lik bir birlıği daha. bir "önleyiri diptomasi" adımı olarak göndermeyı tasarladığı bıldinliyor. Makedonya'da bir yandan Slavlar ile Arna\'ut- lar arasında sorunlar yaşanırken, Kosova'daki bü- yük çoğunluğu oluşturan Arnavut halka karşı Sırp şiddetınin patlak vermesinin, Makedonya'ya bir Arnavut mülteci akınını başlatması olasılığı da VVashington'u cıddı şekılde endişelendiriyor. ABD, Yunanistan'ın Makedonya'ya karşı uyguladığı ekonomik ablukanın "haksız" olduğunu düşünü- yor. Ancak Amerikalı yetkililerin bunu defalarca dile getirmiş olmalanna rağmen, Makedonya'yı 1993 Şubatı'nda tanıyan NVashington, hâlâ Üs- küp'e büyükelçi yollamaktan kaçmıyor. Yunan lobısının etkili isimlerinden oluşan bir grubun Beyaz Saray "a geçen yıl yaptığı bir ziya- ret, iç politika kaygılanyla hareket eden Başkan Bffl CHnton'un Üsküp'e büyükelçi atamasını engelli- yor. Eski Dışişleri Bakanı James Baker, kongre- deki bir oturumda konuşurken, iç politika hesap- lanyla, Atina'nın Makedonya'ya ablukasına ABD tarafından göz yumulmaması gerektığini söy lemiş ve "Lsküp'ebüyükelçiyoflanmalıdır'' demişti. Ba- ker. Yunanistan'ın Makedonya'ya uyguladığı am- bargoyu "yasadışı" dıye nitelemiş, "Buna daha fazla hoşgörii gösterileaıeyeceği mesajı Aöna'ya ve- rilmeli" şeklınde konuşmuştu. Feniş Hofding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Strkeömızın ytllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplanüsj Turk Ticaret Kanunu*nun 364 maddesı ve ana sozteşmetruz gere£ınce 12 Nısan (995 Çarşamba gunu saat 09 3Cda, 1994 yılı faaJpyeferinı ıncetemefc ve asagıda yazıb gundem. gorûşüp karara bagJamak üzere Buyukdere Cad Stad Han No 85 MecKÜyekoy-lstanbul adresindekı $rrket Mefkezınde yaptiacakbr Bu toptanbda hazır bulunacak ortaManmızın gerek kendrtenne art ve gerektemsüetokJerı dtğer pay sar»pfenne art pay seneıfennı veya bunfara sahıp olduklannı gosteren belge»en toplantı gununden bir hafta önce, Şırket Merkezıne tevdı ederek toplanbya gınş kanı aimaian gerekmektedır ToplantKİa bulurvnayacak pay aahıplerfnin kendılennı temsff ettırmek ıstedîkten takdırde, yukandakl hususu yerine getırmeten sarvrte,dıger pay sanıplenne veya uçüncu santslara aşagıda örneğı yazılı vekaletname vermelen gefek.tr 5lrXebn31 12 1994 laıihlı bılançosu 1994 yılı kâr ve zarar hesabı, yönetim kurulu ve denetçi raportan toplantı gununden 15 gun once Ştrket Merkezinde ortaklanmızm Incelemesme hazr bulundurulacakDr Sayın Otaklanmızm bılgl edınmeteri beflrtıten gûn ve saatte toplantrya katılmaian nca oiunur GÜNDEM : Sayg-tar.m.z.a 1 Başkantık Dlvanmsn sectmı 2 1994 faatıyei dönemtne aıt Yûnebm Kurulu gûruşulmesf ve onaylanması 3 Yönetim Kurulu Başkan ve Uyeterryte Denetçının şjrketın 1994 yth faalıyeflennden dolayı ıbra edılmelen 4 1994 yılı bılanço kân hakkında karar aiınma» 5 Yönetim Kgnjfu üyelerinın secırrn çfGrev surelennın taytni ve yenı yrföa venlecek huzur hafclannın saptanması, 6 Denetçt seçılmesı ve yillık ucretinin saptanması J 7 Yönettm Kurulu uyelerine Turk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335 maddelerınde yazılı miiameJeteri ifa edebilmelen (çm gerekR ızntn verflmesı 8 Genel Kurul toplanb tutanağının Ba$kanl(k D'vanınca tmzalannıası ve bununla yebnılm^sj hususunda yetkı venlmesı VEKALETNAME : FENİŞ HOLCHNG ANONİM ŞtHKETl'ntn 12 Nısan 1995 Çarşamba gunu saat 09 30 da yapacagı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplanttsma ûzrum nedenıyfe katHamıyorum Sahlbl butundugum asa^ıda tutan yazttt hısse senetfenmı temsi etmek, adıma oy kuSanmak, afcnacak karariara katılmak ve gerektıgınde ttgüi belgelen ımzaîamak uzere Sayın . _ _. .... vekıl tayın ett>flımi bikJınnm. Verenin Imzası B Denetçı raporfarının okunması bılanço ve kâr/2arar t\esaptar>n> Adı-Soyadı. Adresı Hısse Senedi Tutarı. Oy Adedt KONGRE İLANI Sorumlu Maltepe Hukukçular ve ldarecıler Konut Yapı Kooperatifi'nın 1994 yılı eylem ve hesaplannın ınceleneceğı Olağan Genel Kurulu asağıdaki gundem gereğınce 22 Nısan 1995 Cumartesı günü saat 10.30'da Kadıköy, Acıbadem Caddesı. Fakülte Dura- gı, Hukukçular \e ldarecıler Sıtesi Çevre Koruma Demegı'ıun Sıte Çarşısı'nda bulunan lokalinin ûst katında yapılacaktır Vukanda anılan günde anasözleşmede yazılı çoğunluk sağlanamadıgj takdırde yenıden ılan yapılmaksızın 6 Mayıs 1995 Cumartesı günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacaktır (İlk toplantı çoğunluğu ortaklann 1 /4'ünûn şahsen \e>a temsilen hazu bulunması durunıu- dur.) GÜNDEM a) Açıh$ ve saygı duruşu, • b) Başkanlık dıvanı seçuni. c) Genel Kurul toplantı tutanaklannın Genel Kurul adına imzalanma yetkisinin divan heyetine verilmesı, d) Bılanço, Yönetim Kurulu Çalışma Raporu. Denetım Kurulu Raporu'nun okunması, görüşülmesı, akJanması, e) Yönetim Kurulu'na eskıden venlmiş yetkılerle yenıden verilecek yetkılerin görûşülmesi ve karara baglanması. f) Ad çekme ve dairelerin tahsisı ile ilgili kararlann alınması. g) Yüklenıcı ve inşaatla ilgili her türlü konunun göraşölüp. değerlendırilip bunlara göre gerekli yetkı kararlannın alınması, h) Tahminı bütçenin görüşülüp karara baglanması, ı) Yönetim ve denetım kurullannın asıl ve yedek üyelennin iki yıl sûreyle seçilmesı, j) Dılek, temennıler ve kapanış Feniş Alüminyum Sanayi ve Tîcaret Anonim Şirketi Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağnsı YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN Şırketımızın Ortaktar CMağan Genel Kuruiu 19&4 yw faaifyeüerinı ncefemek ve aşağıda yazılı gundemı goru$up karara ba^amaK uzere 14 Nısan 1995 Cumagunu saat 10 0Oda Stad Han Buyukdere Cad Mo 85 Mecıdıyekoy-lstanbul adresmdekı Slrket MenVezınde toptanacaktr Toplanhda hazır bulunacak ortakiarrmizin gerek kendıtenne art ve gerek temsıl ettikleri dığer pay sahıplenne aıt pay senet'enn veya bunlara sahtp otöuk- larım gosteren beigeien en geç 10 Nısan 1995 tarıftt aKsamına kadar Şırket Men\e2ane levrü ederek toptanttya gınş kartı afmalan gerekmektedır Girts kart bulunmayan hamtllne yazıl» hısse senedi sanıplenntn toplanDya kablmatan kanunen mumkun değitdtr Topiantıda kefidüennt vekaleten temstl etbrecek ortaklanmızn aşagıdakı omefie uygun otarak hazıriayacakran vekaietnamefenni. a$ağıda adresı yazılı Sırket Merkezinden veya aracı kunjmiardan temln ederek, Sermaye Pryasası Mevzuab Sert IV TeblıÖ No 8 hükümleri çerçevesfnde noterden ımza tasdıkı yapırmıç olarak ^irkebmıze tevdı etmelen gerökmektedır Sırkeön 3112 1994 tanhlı btlançosu 01 01 1994-31 12 1994 hesap ÖÖnemı Oettr Ta&osu Yönetim Kurulu ve Oenetpı Raporian Bagımsız Dı$ Denetim Raporu toplanb gununden 15 gun önce Şirket Merkezinde ortaklanrruzın tncetemesine hazır butundurulacaktır Saytn Otâklanmızın bikjı edınmeteri belr- oten gün ve saatte topJanbya kaüknalan rtca oiunur SaygHarımizJa GÜNPEM: 1 Başfcantık Ovanının seçımı 2 1994 yılı faalıyet dönemme ıtfekin Yöcıetfm Kurulu ve Denetçı Raporîarı ile Baö'msfZ Dıs Denetleme Kunjlusu rapor oreünın okunması. 3 1994 yth BDançc ve Kâr/Zarar hesaö-n<n ıncelenmesı görusulmest ve onaytanması d Yönetim Kurulu Baskan ve Uyelen ile Denotçintr ŞırKeön 1994 yth faaiiyetlerfnden dolayı ıbra edıtmeten 5 1994 yıtı kazancınrn dagıölması ve dagıtırn tanhı konusunda Yöfiebm Kurulu önensının görusulup karara bagianmas 6 Yöfietım Kurulu Uyelennın seçımı, görev surelerimn taymi ve Yöneüm Kurulu Uyeter.ne venfecek hozur hakiannm saptanmasj 7 Denetçı seçılmesı ve ytlltk ucretinin saptanması 8 Sermaye PryasaSi Kurulu tarafından yavımlanan Sermaye Pıyasasında Bagımsız D15 Denetleme nakkmdakı yönetmeligin 14 maddesı geregı YoneHm Kurulu tarafından yapılan bağfmsız Deneöeme Kuruluşu seçtmınin onaytanması 9 Yonettm Kurulu Uyelenne Turk Ticaret Kanunu*nun 334 ve 335 maddelerınde yazılı muamelelen tîa edeO'Jmeten ıçın gereklı ıznın venirnesı 10 Genel Kurul toptsntı tutanağının Saskanlık Dıvanmca İmzalanması ve bununia yeönılmesi hususunda yetkt verıimesı VEKALETNAME : FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANUĞI*NA Fernş Alumınyıjm Sanayı ve Ticaret A Ş 'nın 14 Nısan 1995 Cuma gunu saat 10 OO'da. Stad Han. Suyukdere Cad No 85 MecJdJyekoy-tetarbul adresindek» ŞjnVet M&rkBZinde yapttacak Olağan GeneJ Kunjf Topiantısı'nda aşagıda beitrttiğlm gcruşter doğrultusunda beni tems*te oy venmeye. teklifte bulunmaya ve gerekli belgeferi imzatamaya yetkıtı ofmak uzere - vekil tayın edr/orum A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a Vekıl lum gundem maddeien ıcın kendı goruşu öogruttusunda oy kullanmaya yetkılıdır bl Vekıl asağıdakı talımatlar dogrultusundB gundem maddelerı içın oy kullanmaya yetkiıdir TalimaHar (Özel talımatlar vazım ) c) Vekıl şırket yonetımınm önenlen dognjllLisunda oy kuManmaya yetkıttdır dı Topiantıda ortaya c_ıkabtiecek aıger konularda vekM aşağtdakı talımaöar doğruttusunda oy kullanmaya yetkıltdır 'Tahmat yoksa vekıl oyunu senbestçe kullantrl Taümattar (öret taiimatlar yazıfır) B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Terup ve Serısı b) hiumarası cj Adet-NomınaJ Deger* d) Oyda Imtıyazı CHup Olmadığı e) Hamfline - Nama Yaz NOT (A* bölıjmunde (a) fb» veya (O otarak betırtilen şıklardan btrtst seçıltr (b) ve (d) şıkkt ıç»n acıktama yapıhr ŞtRKBT MERKEZİ Stad Han Buyükdere Cad No 85 Mecıdiyekoy-ISTANBUL Ortaöm Adı - Soyadı veya Unva Imzası Adresı GARANTİ YAT1RIM VE TİCARET BANKASI A.Ş PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş Mete Cad Park Han No 40 Taksım-İSTANBUL Büyukdere Cad Arzu Apt No 99 Kat4 D 8 Mecıdıyekoy-İSTANBU.-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog