Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuri71. Y l SAYI 26346 /15000 Tl (KDV içinde) KURUCUSU: YUNU8 WSÂ (1924-1945; BAŞYAZARl: NADfc NADt (1945-1991) MU \ Ankara'daki genel merkeze bomba koyan saldırganm evinde İBDA-C yayınları bulundu AtatürkçüDüşünceVe bomba ÜINİVERSİTE SALDIRISINA TEPKİ: Polis ülkücülere göz yumuyor • Oniversite saldınlanna tepkiler sürüyor. DSP ve CHP'den sonra dün de ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz da üniversitelerde yaşanan olaylann 80 öncesi görüntüleri anımsattığını söyledi. DYP Genel Başkan Yardımcısı tbrahim Yaşar Dedelek, hükümetin üniversitelerde meydana gelen olaylan araştırması gerektiğini vurgularken, "Burada yapılacak bir hata gerçekten gençlerimizi tekrar bu mecralara sürükleyecektir" dedi. • A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde üç gün önce "ülkücü öğrenciler"ce saldınya uğrayan öğrenciler, saldınlann "sivil faşist gruplarca" gerçekleştirildiğini ileri sürerek, emniyet güçlerinin saldırganlan görmezlikten geldiğini savundular. YÖK Başkanı Mehrnet Sağlam, üniversitelerde eğitimin huzurlu bir biçimde devam ettiğini savunarak, olaylann iç ve dış mihraklann bir oyunu olabıleceğini belirtti. B 3. Sayfada LlSEDE ALEVİ SKANDALI • 3. Sayfada Padamanın hemen ardından olay yerine gelen polis, koflan ve bacaklan kısmen kopan, suraû tamnmaz duruma gelen ve iç organlan parçalanan saldırgan Cahit Ayaz'ı ambulansa koyarak Nu- mune HastanesPne doğru yola çıktı. Saldırgan, hastaneve görürülürken yolda yaşamıru yitirdL • Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi'nin tuvaletine bomba yerleştirmeye çahşan Cahit Ayaz adlı terörist, bombamn elinde patlaması sonucu öldü. ÎBDA-C yanlısı olduğu belirtilen saldırganm, Boğaziçi Üniversitesi'nde DÎE bursuyla okuduğu ve bu kurumda çalıştığı öğrenildi. ADD Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Kızgınkaya, ÎBDA- C'nin yayın organlannda, daha önce hedef göstenldıklerine dikkat çekti. Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral, cumhuriyet savcısını arayarak olayı kendilerinin araştıracağını iletti. ANKARA (Cumhuri- yet Biirosu) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi'ne yerleşti- rilmek istenen bombanın patlaması sonucu, yasadı- şı lslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi (IBDA- C) örgütü üyesi olduğu ile- ri sürülen ve Devlet tstatis- tik Enstitüsü'nde (DİE) memur olarak çalışan bir terörist öldü. Boğaziçi Üniversitesi'nde DIE'nin bursuyla okuduğu öğreni- mArkasıSa.6,Sü. l'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Dumanlı Hava Üniversitelere yönelik saldın- lann arkasında kim var sorusu- na yanıt ararken haftaya, Ata- türkçü Düşünce Derneği Ge- nel Merkezi'ne konan bomba ile başladık. llk belirlemelere göre bom- Wk Arkası Sa. 6, Sü. 2'de ÇİLLER: ENFLASYON DUŞECEK Japonya'dan kredi yardınn • Başbakan Tansu Çiller, Tokyo'da Türkiye'deki ekonomik gelişmeler hakkında da bilgi verdi ve halen yüzde 150 olan enflasyonu, yüzde 20'lere düşürmeyi hedeflediklerini kaydetti. ANAP'lı Seven 'Çiller'ler üçkâğıtçı aile' • ANAP Bilecik Milletvekili Mehmet Seven, Çillerler'i, "dünyanın en üçkâğıtçı ailesi" olarak tanımlayarak "Suna Pelister'in eti ne budu ne, kapısındaki adam bu kadar parayı nereden buluyor; o halde bunun cevabını versinler" dedi. • 7. Sayfada • Japon Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Japon hükurnetinin, 2 yıllık bir süre için Japon firmalann Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinin garantisi kapsamında 500 milyon dolarlık bir kredi zinciri oluşturmayı kararlaştırdıklannı açıkladı. Kredi zincirinin, Japon hükümetinin Türkiye'nin ekonomik reformlanna destek olma yönündeki niyetinin bir föstergesi olduğu elirtildi. • //. Sayfada Kraliçenin bankasını kumar baürdı • Ingiltere'nin en köklü ticaret bankalanndan ve aralannda Kraliçe 2. Elizabeth'in de bulunduğu çok sayıda "soylu" müşteriye hizmet veren 233 yıllık Barings PLC, vadeli yatınm işlemleri piyasasında, borsa simsanmn "kumar hırsı" yüzünden uğradığı 795 milyon dolarlık zarar yüzünden Ingiltere Merkez Bankası'nın denetimi altına ahndı. • 8'de Giray, savunnıada ağladı • ANAP'lı eski Bakan Safa Giray, Yüce Divan'a sevk edildikten sonra 2 yıl süresince ailesi ve yakın arkadaşlanyla birlikte ıstırap çektiğini belirtirken gözyaşlannı tutamadı. Giray, "Ailemin babası olarak eşime, çocuklanma böyle bir babaya sahiplermiş gibi bakılma eziyetini yaşattığımdan dolayı kaderime isyan etmekle yetindim" dedi. • 4. Sayfada BORSA ÛDun 29.724.27 Oncekı 29.720.09 DOLAR Dun 41.350 Oncekı 41.430 MARK ûDün 28.375 önceki 28.160 ALTIN JJDun 504.000 Oncekı 507.500 DemirePe Sırp tehdidi• Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Saraybosna'ya yapacağı ziyaretin Bırleşmiş Milletler'ın güvenlik sağlayamaması nedeniyle gerçekleştirilememesi, BM'nin Sırplara yeni bir ödünü olarak değerlendiriliyor. Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Eyüp Ganiç ise Cumhurbaşkanı Demirel'in Saraybosna'ya gelememesinden büyük üzüntü duyduklannı belirterek bu olayın, saldırganlann davranışlannın bir başka göstergesi olduğunu belirtti. • Bosna-Hersek Başbakanı Haris Sladziç de önemli olanın, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Saraybosna'ya gelme isteği olduğunu belirterek ziyaretin yapılamamasını teknik bir sorun olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Demirel'in mesajı Bosna-Hersek Parlamentosu'nda Büyükelçi Şükrü Tufan tarafindan okundu. Demirel'in mesajında, "Yazdığınız destan, sizin var olma, hür olma ve vatanınıza sahip çıkma destanıdır" denildi. • 11. Sayfada Avrupa gol kralı Tanju Çokk dün çıküğı mahkemede suçu ihbar ettiği gerekçesiyle serbest bıraküdı. (Fotoğraf: YAHYA KOÇOĞLU) Tanju 8 ay sonra serbest • Otomobil kaçakçılığından 4 yıl 8 ay • Tanju'nun duruşmasını eşi Aysu Çolak ile ceza alan Tanju Çolak, 'yargılanmanm yenilenmesi' babası Mustafa Çolak ve ftıtbolcu arkadaşlan istemini görüşen mahkemece 'suçu ihbar ettiği' Rıdvan, Büyük Metin, Müjdat, Savaş, Kazım, gerekçesiyle serbest bırakıldı. Karara ağlayan Tanju Tayfun ile cezaevi arkadaşı eski Petrol-Iş Genel "Artık örnek insan olacağım" dedi. Başkanı Münir Ceylan da izledi. Ruzey Irak'ta bombalı saldııi: 54ÖİÜ • Kuzey Irak'ın Zaho kentinde bulunan kalabalık bir ticari merkezdeki arabaya yerleştirilen çok kuvvetli bir bombanın patlaması sonucu en az 54 kişının öldüğü, 80 kışinin de yaralandığı bildirildi. Reuter'in verdiği haberde, patlamada ölenlerin arasında Türk kamyon şoforlerinin de bulunduğunun sanıldığı bildirildi. • Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) denetimindeki bölge içinde yer alan Zaho kentinde meydana gelen patlamanın ardından AFP muhabiriyle telefonda görüşen Kürdistan Yurtseverler Birliği yetkilisi Resul, olaydan "Bağdat'taki istihbarat örgütlerini" sorumlu tuttu. • 10. Sayfada Bülent Ecevit: Hükümet Çifler'in peşinden gidiyor • Demokrasinin kurumlannın doğru dürüst işlemediğini söyleyen Bülent Ecevit, "Denetleme kurullanndaki görevliler, vicdan azabı içinde 'Biz görevimizi yapamıyoruz' diye yakmıyorlar. Denetleme kurullanna geniş. özerklik vermek gerekiyor" dedi. '• • Ecevit, "Türk toplumu; din konusunda da bir arayış içinde. RP'nin, yaşam tarzını tümüyle değiştirme hevesleri toplumda ürküntü yarattı. CHP'nin kendi içinde bir temizlik yapacağını gösteren bir belirti yok. Somut çözümlerle ortaya çıkabilmeleri kolay değil." yorumunu yaptı. • 5. Sayfada CHP bildirisi Bozuk düzen değişsîn • CHP PM'nin, bütünleşme sonrası ilk bildinsınde "bozuk düzeni değiştirme" sözü verildi. PM'nin ilk bildirisinde hükümet koşullan şu şekilde saptandı: -Hukuk, 12 Eylül yasaklanndan hızla anndınlmalıdır. -Adil bir seçim yasası hazırlanmahdır. -Temiz toplum için ahlak yasası çıkanlmalı. - Grevler hükümet tarafindan keyfi olarak ertelenmemeli. • 5. Sayfada ELEKTRİĞİN HABERCİSİ: NUR SURESİ OMLÇAUŞJJlR'nyaan • 4. Sayfada OLAYLAR1N ARD1NDAKİ GERÇEK Fener Patriği- İskeçe Müftüsü ABD Dışişleri Bakan Yar- dımcısı Richard Halbro- oke'un Ankara'daki resmi temaslarını Istanbul'da, Or- todoks Patrikhanesi dahil, bir dızı gayriresmi ziyaretler izledi. Bu ziyaretin ardından da köşe \azarlanmız patrik- hane konusunu gündeme getirdiler. Yazarlarımız, halkın kısaca Fener Patrikhanesi dediği Ortodoks Patrikhanesi konu- sunda ilginç öneriler ortaya attılar. Kimine göre patrikha- neye papalık gibi özel bir "statü" verilirse, milyonlarca turist tıpkı Vatikan'a gider gi- bi Fener'e gelecekti. Kimine göre güçlendirilmiş Orto- doks Patrikliği Türkiye'nin çok kültürlülüğüne katkıda bulunacaktı. Amerikalı bakan yardımcı- sının Istanbul'un işadamları ile köşe yazarlanna getirdiği mesaj şöyleydi: "Ortodoks Patrikliğı'nin statösü ve ba- ğımsız çalışma koşullan için artık bir şeyler yapılmalıdır." Halbrooke'un verdiği bu mesaj yeni değildi. Sadece Başkan Bill Clinton'ın Türki- ye Başbakanı Tansu Çiller'e yazılı gönderdiği mesajın içeriğinin bir an önce uygu- lanmasına yönelik bir giri- şimdi. Anımsanacağı üzere Clinton, yaklaşık bir yıl önce bugünlerde Çiller'e şu mesa- jı göndermişti: "Yunanistan ile olan ilişki- lerinizdeki en son gerilimleri azaltmak üzere hükümetiniz- ••• UArkosıSo.6,Sü. 7'de Yaşamımn en güzel yılları Güney Afrıka Cumhuriyetı Devlet Başkanı Nelson Mandela, geçen günlerde yaşamöyküsünü 'Long Walk to Freedom' (Özgürlüğe Uzun Yürüyüş) adıyla yayımladı. Mandela, kitabında hapis günlerini ve verdiği özgürlük savaşımını dile getiriyor. • 14. Sayfada Yazar Metin Kaçan şl$lendi Eski sevgilisi G.K.'ye tecavüz ve işkence etmek suçundan tutuklu bulunan "Ağır Roman"ın yazan Metin Kaçan, cezaevinde 15 yerinden şişlendi. Kaçan'ın durumu ciddiyetini koruyor. • 6. Sayfada Öğretmenlik koşullan zorlaştı Temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim: Milti Eğitim Bakanlığı, aday memur ve öğretmenleri, 'temel', 'hazırlayıcı' ve 'uygulamalı' eğitim programlarına alarak 3 kez sınava tabi tutacak. • Arka Sayfada Sakıncalı Piyade'nin sakıncalı pollsi Uğur Mumcu'yu anma törenine katıldığı için sürgün edilen polis memuru Nurhan Vanlı'nın mahkemeden aldığı yürütmeyi durdurma karanna Emniyet Gene! Müdür- lüğü itiraz etti. • 4. Sayfada LotoVla talih kıışu futbolcuya kondu • Türkiye 3. Futbol Ligi 10. Grup takımlanndan Istanbul Maltepespor'un genç futbolcusu Bülent Yılmaz, Spor- Loto"nun 25. haftasında, 8 beraberliği bilerek 53 miryar liralık büyük ıkramiyenin ortağı oldu. tkramiyenin ikinci ortağı ise Avcüar'da oturan tbrahim Akyıldız adlı bir kişi olarak açıklandı. • 53 milyarlık büyük ikramiyenin ortağı Bülent Yavuz, "Ailece çok mutluyuz. llk işim, bir ev alarak kiradan kurtulmak. Ikramiyenin diğer kısmını nasıl değerlendireceğimize ailece karar vereceğiz. 53 milyar liralık ikramiyeye ortak çıkıp çıkmaması fazla önemli değil. Bekleyip göreceğiz" dedi. • 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog