Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

71. Yi. SAYI 28341/15000 Tl (KDV,çinde) CumhuriKURUCUSU: YUNUS N M İ (1924-1945) BAŞYAZARI: HADİR NADİ (1945-1991) 23ŞUMT189SPBŞBIBE Rus gizli servisinden sürpriz ziyaret Çankaya'da görüşmeGİZİİ tutulan görüşme: Rusya'da KGB'nin kapatılmasından sonra kurulan servislerden iç güvenlik konulannda görevli olan Karşı İstihbarat Örgütü'nün şefi Stepaşin'in dünkü 'resmi' temaslanndan iki gün önce Çankaya Köşkü'nde sürpriz bir görüşme yapıldı. Gizli tutulan görüşmede, Rusya'nın dış istihbaratla ilgili casusluk örgütünün Körfez Savaşı'nda Saddam'a arabulucu olarak gönderilen şefi Evgeni Primakof, Cumhurbaşkanı Demirel ile bir araya geldi. çeçenya gönüllüleri rahatsız etti: Rusya'da gizli servis KGB'nin yerine kurulan ve iç güvenlik konulanna bakan Karşı îstihbarat Servisi Şefi Stepaşin de Ankara'ya yaptığı yıldınm ziyarette, Türkiye'den. Çeçenya'da Rus işgaline karşı çarpışan muhaliflere gönüllü olarak katılan ve silah yardımı yapan çevreler üzerinde 'var olan' etkisini kullanmasını İStedİ. • 7. Sayfada Kiminlene konuştular? OzaHar'ın telefon tr • Semra Özal, Dündar Kılıç ile hiç görüşmediğini söylemişti. Uğur Kılıç ile de sadece bir kez görüştüğünü söyleyen Semra Özal'ın telefonundan acaba kimler kaç defa aranmıştı? • Semra Özal'ın kızı Zeynep Özal acaba hangi tarihlerde ve saat kaçta Uğur Kılıç'ı aramıştı? HALtL NEBÎLER Engin Civan'ın vurulmast olayının ardından en çok tartışılan ko- nulardan bin. Semra Özal ve Zeynep ÖzaJ'ın Uğur ve Dündar Kı- t hç'la konuşup konuşmadıklan, konuştularsa konuşmanın içenği- . nin ne olduğuydu. Semra Özal, gazetelere yaptığı açıklamalarda. Ugur Kılıç'la sadece bir kez görüştüğünü, Dündar Kılıç'la ise hiç görüşmediğini söylemişti. Gerçekten de böyle miydi acaba? Uğur • Kılıç. ölmedenöncepolise verdiği ifadelerde Zeynep Özal'ın 271 51 54 numaralı telefonundan kendisini aradığını söylemişti Baka- lım Zeynep Özal, rahmetliyi aramış mı aramamış mı? 271 51 54 numaralı telefon. 21 Eylül 1994 günü, yani Engin Civan'ın vurul- masından iki gün sonra saat 17.22'de otomatik çağn kodu olan 0512'yı aramış ve 263 29 50 numaralı çağn cihazına çağn notu bı- rakmış. Çağn notu bırakılan numara, PTT'de Uğur Kılıç adına ka- yıtlı. Zeynep Özal'ın telefonun- dan aynı işlem bir gün sonra, 22 Eylül 1994 günü saat 19.17 'de yi- nelenmiş. Uğur Kılıç'ın çağnsı- na Zeynep Özal'ın ev indeki tele- fondan bir çağn notu da 24 Ey- lül 1994 günü saat 23.00'tegeçil- miş. Bu nottan hemen önce, ay- nı gün saat 22 26'da 885 04 84 numaralı telefon aranmış. Telefo- nun sahibı, ÜmitTuncay. Kim bu Omıt Tuncay? Kim bilir? Acaba Semra Özal'ın selcreteri tclal Tuncay bilebilırmi? Telefon edı- len tarihlere bir başka açıdan ba- kalım. Engin Civan vurulmuş. O panikle de Setim Edes'in adını, aralanndaki para sorununu bası- na açıklamış. Olayın içinde Ala- attin Çakıcı. Dündar Kılıç ve Uğur Kılıç'ın olduğu öğrenilmış. Uğur Kılıç ıfade verecek. Polise vereceği bilgilerherkesi çok ilgi- lendiriyor. Tam bu sırada 21, 22 Dace acıkladı THY grevi ertelendi • Devlet Bakanı Bekir Samı Daçe, Türk Hava Yollan'nda bu gece başlaması planlanan grevin "milli güvenlik gerekçesiyle" ertelendiğini acıkladı. • Türk-tş'in verdiği iftar yemeğıne katılan Daçe, kararnamenin bütün bakanlar tarafından ımzalandığını söyleyerek "Sorunu masa başında çözmek ıstıyoruz" dedi. • ANAP Grup Başkanvekili Hasan Korkmazcan da grev erteleme karannın başka grevlere neden olabileceğıni söyledi. B 7. Sayfada M Arkası Sa. 6, Sü. l'de KUL: CfVAN'IN KONUŞMASI SAĞLANMALI • 6. Sayfada CtVAN'IN AVUKATLARINDAN SUÇLAMA VNNRKOÇOĞLU'IUİ • 7. Sayfada ^ _ _ . t-j—-. Genel sekreterlik için güven bunalımT^şilamıyor CHP'de güç kavgası• Birleşmeden sonra ortaya çıkan genel sekreterlik sorunu, uzlaşma olmazsa bunahma neden olacak. CHP kökenliler, Adnan Keskin'in CHP Genel Sekreterliği'ni sürdürdüğünü belirterek bu konuda aynca seçim yapılmamasını öneriyorlar. • SHP kökenliler ise, Keskin dışında bir başka ismin genel sekreter olarak görev lendirilmesinden yana tavır koyuyorlar. • Keskin'in, Baykal'ın da isteği üzerine görevini bırakmak istememesi sıkıntı yarattı. Bakanlık önerisinı kabul etmeyeceğini bildiren Keskin, "Ben, CHP'nin genel sekreteriyim, görevimin başındayım" dedi. HKKMBU/TtiKYKÖff • 5. Sayfada DYP'Lİ MUHALİFLER HÜKÜMETİN İSTİFASINDAISRARLI Yeni hükümet ufiıkta • Genel Başkan Hikmet Çetin'in, 'Yeni hükümet kurulmalı' açıklaması, DYP'de de taraftar buldu. Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Yıldınm Aktuna da yeni hükümeti kurma görevinin Çiller'e verilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgularken 'Hükümetin istifa edip de yeniden atanmaslnda bir sakınca yok' dedi. • Çiller'e yakınlığıyla bilinen TOBB Başkanı Yalım Erez'in, Demirel ile görüştükten sonra 'Istifadan çekinme, yeni hükümeti yine siz kurarsınız' tavsiyesinde bulunması nedeniyle Başbakan'ın, Çetin'in ısrarlı olması durumunda 51. hükümete 'evet' diyebileceği belirtildi. JIVŞE SOTlTn haberi • 5. Sayfada Koalisyona PM karar verecek • Koalisyon hükümetinin geleceğine ilişkin karann, cumartesi bir araya gelecek olan parti meclisinde ele alınacağını belirten CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, kimseyle pazarlık yapmadığını söyledi. • 5. Sayfada ANAP'lı Yüksel Yalova, Başbakan'ın yanıtlaması için Bank Indosuez ile ilgili soru önergesi verdi Eııılald)aııl^-liKİO8iıez iKşldsi • Emlak Bankası ile Medya Holding ortakhğını bir soru önergesiyle Meclis'e getiren ANAP Aydın Milletvekili Yüksel Yalova, Emlakbank'ın bu ortaklığa Özer Çiller'in etkisiyle sokulduğunu ve aynı medya grubuna Özer Çiller'in daha önce de yardımda bulunduğunu iddia etti. Banka satışı, hisse dağılımından satış tutanna, yönetimin belirlenmesine kadar pek çok konuda soru işaretleri taşıyor. Türkiye'de kötü durumda bulunan ti- can bankasına ortak olmasında ne gi- bi bir kamu yaran olduğu tartışmalan sürerkenÖzerÇilfer'inadı buolayada BULENT KIZANLIK En büyük devlet bankalanndan biri olan Emlakbank'ın, Bank Indosuez'in kanştı. Emlak Bankasfnın Türki- ye'nin en büyük medya gruplanndan biriyle ortaklık kurarak yabancı ser- mayeli bir bankanın hisselerini satın almasını, Başbakan Tansu ÇiUer'in ya- nıtlamasını ıstediğı bir soru önerge- siyle Meclis'e getıren ANAP Aydın Milletvekili Yüksel Yalova. bu ortak- lıkta Özer Çiller'in de etkisi bulundu- ğunu ileri sürdü. ANAP olarak Başba- kan Tansu Çiller'den yanıt gelmeden herhangi bir girişimde bulunmayacak- lannı kaydeden Yalova, "Bu ortakhk- ta siyasi etki var. Özer Çiller'in de etki- si var. Özer Çiller'in TRT Genel Mü- dürü Tayfun Akgüner'le olan arkadaş- hğı nedeniyleTRT'nin sevilen dirisi Bi- zimkiler'in ilk bölümleri de arv 'ye ki- ralandı. Bunlar hep birfoiriyle bağlan- ülı olavlar. Bi/Jm bikJiğimiz şeyter var, ama Başbakan'ın yanıtuu görmeden bir şey yapmayacağız" dedi. Cumhuriyet'in sonılannı yanıtlayan Yalova, Bank Indosuez'in Türkiye'de- ki banka satışını gerçekleştiren mu- rahhas aza Yavuz Canevi'nin de eko- nomi bürokrasisindekı eski görevleri sayesinde Hazine'den ızin alınmasın- • Arkası Sa. 6, Sü. 5'te MEDYADA BANK INDOSUEZ I 6. Sayfada Çetin, müstakbel iktidar ortağını bu acılı gününde yalnız bırakmadı ve Çfller aflesine başsağhğı diledi. (Fotoğraf: AA) Anneye son görevİstanbul Haber Servisi - Başbakan Tansu Çiller, annesi Muazzez Çiller'i toprağa verdi. Çiller, cenaze törenı bo- yunca ağlamaktan kızarmış gözleriyle başsağlığı dileklerini kabul ederken Mert Çiller anneannesini kendi elleriy- le mezanna indirdı. Mezann üzerine bir zeytın fidanı dikildi. iki gün önce Çiller'in Yeniköy'deki yalısında kalp yetmezliğinden 86 ya- şmda ölen Muazzez Çiller'in cenazesi Teşvikiye Camii'nde öğleyin kılınan cenaze namazından sonra Zincırlikuyu Mezarlığı'nda gömüldü. Teşvikiye Ca- mii'ne eşi Özer leuran Çiller ve küçük oğlu Berk ile birlikte gelen Başbakan Tansu Çiller'in oldukça üzgün olduğu görüldü. Çiller'in askerlık görevini ya- pan büyük oğlu Mert Çiller de bölü- ğunden izin alarak cenaze törenine ka- tıldı. Sivil kıyafetle. korumalan ve ar- kadaşlanyla birlikte anne ve babasından önce camiye gelen Mert Çiller. başsağ- lığı dileklerini kabul etti. Siyah ve beyaz renklerden oluşan bir döpiyes ve aynı renklerden bir eşarp ta- kan Başbakan Tansu Çiller'in taziyele- ri kabul ederken bitkin ve gözlerinin kı- zarmış olduğu görüldü. Cenaze törenine ANAP Genel Baş- kanı Mesut Yıfanaz. CHP Genel Başka- • Arkası Sa. 6, SiL l'de Kız öğrenciye hücre cezası • Son günlerdeki 'bekâret' tartışmasına şimdı de 'hücre cezası' eklendi. Antalya Sağlık Meslek Lisesi'nde yatılı okuyan 7 kız öğrenci okul yakınlanndaki bir 'cafe've gidince, okıddan uzaklaştırma cezası aldılar. • 5 öğrenci, evleri yakın olduğu için ailelerinin yanına gönderilirken 2 öğrenci de evlerinin uzaklığı nedeniyle okulun 4. katında tuvaletli bir odaya 7 gün süreyle kapatıldı. BÜlflTr ECEVtTTn h*8rt • 3. Sayfada Oruç tutmayan öğrencilere saklırı • Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu'nda oruç tutmayanlara Ülkücü olduklan belirtilen bir grup öğrenci 'Allahuekber' diye saldırdı, olayda 8 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı. SaldııganJar tekbir getirerek olay yerinden kaçtılar. • 7. Sayfada OLAYLARIN ARDCNDAKİ GERÇEK Uzakta ve Yakındcu.. Ölüm, doğum gibi, doğa- nın en büyük gerçeğidir, ama, öleceğini bilincinde al- gılayan tek yaratık da insan- dır. ölüm bilinci, bu nedenle insanlığın tragedyasını da yaratır; yitirdiklerimiz biraz da bizlerden bir şeyler götü- rür; Başbakan Tansu Çil- ler'in acısına katılıyor, baş- sağlığı diliyoruz. Türkiye gereksiz ve vakit- siz ölümler ülkesidir. Ne ya- na baksak azrailin kol gezdi- ğini görüyoruz; trafik cana- varı dur durak bilmiyor, tozu dumana katıyor; terör büyük kentlerden dağlara dek her yanda can alıyor. Bu olgu artık alışılagelmiş bir içerik kazandı; insanlarda tepkiler görülmüyor, televizyonlar gereksiz ve vakitsiz ölümleri sergilerken, ev halkı boş gözlerle ekranı izliyor. O sı- rada aile, belki de çoluk ço- cuk sofradadır; kimsenin iş- tahı kaçmıyor; tepkiler azal- mış, faili meçhul cinayetler ve yargısız infazlara karşı il- giler eksilmiştir. Kanlı olaylara hayatımızın biçemi gibi bakıyoruz. Hele Güneydoğu Olağanüstü Hal Bölgesi için bu gibi işler ne kadar doğal sayılıyor. Gü- neydoğu, gün geçtıkçe ilgi odağı olmaktan çıkıyor; Ba- tı'dan kopuyor; sanki orada yaşananlar uzak bir ülkede yürürlüğe giriyor. Hükümetin ve Meclis'in de bu alanda • • • m Arkası Sa. 6, SH8'de Bugün KİTA1F bftnezisr ppsvokator Kitapeki BORSA ûDun 29.674.45 Öncekı 29.149.32 DOLAR ODun 41.600 öncekı 41.650 MARK ûDun 28.200 Öncekı 2&160 ALTIN Dun 507.500 Ör>cekı 508.500 Nefes kesen maç G.Saray'ın • Galatasaray ve Fenerbahçe'nın nefesleri kesen kupa mücadelesinde gülen taraf San-Kırmızılı takım oldu. Normal süresi l-l biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında da gol olmayınca penaltı atışlannda ezeli rakibine üstünlük sağlayan Galatasaray. Türkiye Kupasf nda finale yükseldi. mSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yargıdan Esen Rüzgâr... Ne zaman düşünce özgürlüğüne iliş- kin yazı yazmaya başlasam, Türki- ye'nin tam demokratik olacağı günleri düşünüp, gülümserim. O günün kuşakları, bize kahkahalarla gülecekler. Düşünceye zincir vurma gi- rişiminin anlamsızlığını düşünüp, belki biraz da acıyacaklar. • Arkası Sa. 6, Sü. 3 te RTUK'ten iki radyoya ceza • Radyo Televizyon Üst Kurulu, Best FM ve Milas FM'e, 'tekzip yayımlamadıklan' gerekçesiyle 9 martta yayın yapmama cezası verdi. Daha önce özel TV kanallanna en az iki kez üst üste uyanda bulunan ve kapatma cezası venneyen RTUK'ün bu karan ya>in çe\ relennde şaşkınlık yarattı. • 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog