Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

yaratıcı ve öncü bir çizgi... EMLAK BANKASI D ı h ı U||l B » l " ' Cumhu71. ¥ 1 SAYI25837 /16000 H <KDV,ç,nde) KURUCUSU YUNUSMDİ(1924-1945)BAŞYAZARI tUBİKHUâ(1945-1991) ABD-RUSYA Kıbrıs masaya yaüyor • Moskova'da bır araya gelecek olan Rus ve ABD'lı yetkılıler, Kıbns konusunu ele alacaklar Ikı hafta onceden planlanan gorüşmenın cuma günu gerçekleşmesı beklenıyor MOSKOVVLEFKOŞA (AA>- Kıbrıs konusu gelecek hafta Moskova'da ABD ve Rusya temsılcılen arasında ele alınacak Edınılen bılgıye gore, ABD Dışışlen Bakanlığı Kıbns Ozel Koordmatoru James VMUiams v e Rusya Devlet Başkanı Boris Yeitsin'ın Kıbns Ozel Temsılcı- sı Pyotr Dobrosserdov, gelecek cuma gunu Moskova'da bır ara- ya gelecekler VVillıams'ın zıyaretının yak- laşık ıkı hafta önce planlandığı. ancak bılınmeyen bır nedenle 27 şubata sarktığı. Turkıye'nın Moskova Buyukelçısı Bilgin M Arkası Sa. 19, Sü. I'de 6 PKK- su' çemberi kırılıyor • Ankara, Fırat'tan sınır dışına bıraktığı suyu, Sunye ıle sınırlı bır su guvencesı protokolune bağlama eğılımınde • Turkıye, sureklı sorunlu yaşamak ıstemedığı Sunye ıle ağırlıklı olarak Şam'ın oluşturduğu 'PKK eşıttır su' çembennı kırmak ıçın tartışmalı konulan masaya yatırmaya hazırlanıyor ULE SNVtoMtfMO&İrMR tak&HM 11. Sayfada Akaryakıta yüzde 3-9.5 zam!.. ANKARA (AA) - Akaryakıt urunlennın rafınen çıkış fiyat- lanna yuzde 3 ıle yuzde 9 5 ara- sında değışen oranlarda zam ya- pıldı En son 18 ocakta akarya- kıt tuketım vergısıne yapılan zamlara koşut olarak akaryakıt fıyatlan yuzde 7 6 ıle yuzde 24 6 arasında değışen oranlar- da arttınlmıştı TUPRAŞ Genel Mudurlu- ğu'nun yaptığı açıklamaya go- re, rafınen çıkış fiyatı, dün ge- ceyansından geçerlı olmak uze- re. super benzınde yuzde 7 7, gazyağında yuzde 3 normal benzın, motonn, kalorıferyakı- tı \e fueloırde (no 6) yuzde 9 5 oranında arttınldı Lıkıt Petrol Gazı (LPG) fıyat- lan da dığer şehırlerde de ben- zer ayarlama yapılmak uzere, Istanbul Rumelı yakasında 12 kg'lık bır mutfak rüpunun fıya- tı 270 bın lıra olacak şekılde ye- M Arkası Sa. 19,Sü.8'de Bugün Cumhuriyet'le Bütünleşen solun liderliğine oybirliğiyle seçilen Hikmet Çetin, koalisyonda kalma koşulımu, 'sermayenin emek üzerindeki baskısına son verilmesi' olarak açıkladı: CHP'de birleştiler• Açık oylamayla genel başkan seçilen Hikmet Çetin, yaptığı konuşmada, işçi ve memurun içinde bulunduğu "utanç verici" durumdan kurtarılmasını ıstedi. Çetin, ücretlerin dondurulmasmı gündeme getiren Başbakan Çıller'ı de eleştırdı ve ülke yönetiminin tümüyle ekonomistlere teslim edilmesınin doğru olmadığını vurguladı. • Bütünleşme genel kurulunda toplam 1821 delegeden 1657'si oy kullandı. Dün gece 21.15 'te sona eren oylamada 1638 oy geçerlı sayıldı. CHP 1003, SHP ise 635 delegenin desteğinı aldı. Başa baş geçeceğı savlanan çatı belirleme yanşında 368 oy farkla CHP benımsendi. CHP, genel kurulun karannı onayladı. Gece yansı toplanan SHP Kurultayında partinin feshi karan alındı. A1NKARA (Cumhurıvet Bürosu) - SHP \e CHP, dun toplanan ortak kurultayda bır- leştı CHP çatısı altında bu- tunleşen sosy al demokratlann lıderlığıne. oybirliğiyle Gazı- antep Mıllervekılı Hikmet Çe- tin seçıldı 1638 geçerlı oyun kullanıldığı oylamada, 635 SHPoyunakarşılık 1003 de- legenin destegıyle CHP çatı- sı'benımsendi CHPkurulta- yı, butunleşme genel kurulu- nun karannı onayladı SHP kendını feshettı Hikmet Çetin, sermayenin emek uzenndekı baskısına son venlmesını. ışçı ve memurun ıçınde bulunduğu "utanç vericT durumdan kurtanlma- sını ısteyerek, ucretlenn dondurulma- smı gundeme getıren Başbakan Tan- ORTAK KURULTAYDAN İZLENİMLER Kuşkuliı insanlar • SHP \e CHP'lı delegeler, çatıyı belırlemek ıçın sandık başına gıderken, üyesı olmadıklan partıye donuk bırçok kuşkuyu bılınçaltlanndan atamamışlardı Bır delege şunlan soyledı "Dılenm, bırleşme gerçekleştıkten sonra bırbınmızı yemeyelım " IŞK KANSU • 19. Sayfada Korkıılan olmadı • Butunleşme kurultayı, aylardır suren gergınlığe, karşılıklı suçlamalara ve 'kopru-kopuyor' korkulanna karşın, yumuşak, sevecen ve oldukça coşkuluydu Delegelenn de konuklann da gostenlerı olçulü ve dısıphnlıydı YIMAZ GÜMÜŞ8AŞ • 6. Sayfada su Çiller'e. koalisyonda kalmak ıçın one sureceğı koşullann ıpucunu ver- dı Çetin, ulke yonetımının tumuyle ekonomistlere teslim edılmesının doğru olmadığını vurgularken, aynı zamanda ıktısat profesoru olan Çıl- ler ı eleştırdı Konuşmasıyla"Koalis- \on sıirerse birleşik sol, DYP için ko- lay bir ortak otmayacak" yorumları- na neden olan Çetin, sosyal demokrat- lara "tck başına iktidar" hedefını gos- terdı SHP ve CHP'dekı genel başkan- lık göre\len sona eren Murat Kara- yakjın ve Deniz Baykal, asıl hesaplaş- manın 31 ağustosta yapılacak olağan kurultayda yaşanacağı mesajını venr- ken Çetin, bu takv ıme hıç değınmeye- rek "geçici lider olmavacağThavasını yaratmaya ozen gosterdı SHP ıle CHP kurultaylannm dun sabah ayn ayn toplanmasının ardın- dan, genel başkanlık gorev len dun so- na eren Murat Karayalçın ve Deniz Baykal. Hikmet Çetin ıle TBMM'de kısa bır sure ıçın bır araya gel- dıler Gazetecılenn ısrarlanna karşın Baykal'ın "Vapaytığa gerek yok" sozlen uzenne el ele fotoğraf çektırmeyen uç lı- der \tatürk heykelıne doğru yuruyuş yaptılar Ankara Ataturk Spor Salo- nu duvarlanndademokrası şe- hıtlennın adlarının vazıldığı dovızlenn yanı sıra, bombalı bır suıkastta katledılen vazan- mız Uğur Mumcu nun bazı sözlennın yer aldığı pankartlara da yer venldı lzmır Mılletvekılı Erdal İnönu ra- hatsızlığı nedenıylekatılmadığı genel kurula kutlama mesajı gonderdı Dı- van başkanlığına SHP Panı Meclısı M Arkası Sa. I9,SiL3'te KURULTAY KOALİSYONU NASIL ETKİLEYECEK? Gözler, Çiller ve Çetin'de • CHP'nın, ılke olarak koalısyonun devamından yana olduğunu DYP kanadına ılettığı savlandı Hukumetın geleceğı konusunda once Çiller ve Çetın'ın kurmaylannın bır araya gelmesı ve koalısyon protokoiunu yenıden ele almalan beklenıyor • Daha once hukumete devam konusunda "ılkesel olarak sorun bulunmadığını" belırten DYP'lı bakanlar ıse "bazı oncelıklenn" yenıden duzenlenebıleceğını vurguladılar BÜLENTSARIOGLU ANKARA - Solda butunleşmenın sağlanmasının ardından yenı hukumet formullen ıçın gozler Başbakan Tansu Çillenle bırleşık sol partınm lıderlığı- ne seçilen Gazıantep Mıllervekılı Hik- met Çetin'eçevnldı 1996'yakadarhu- kumette kalma kararlılığını açıklayan Çıller'ın, parlamento antmetığı dıkka- te alındığında, sos> al demokratlarla ko- alısyonu surdurmek dışında çokelve- nşlı başka bır seçeneğe sahıp olmadı- ğı belırtılıyor Daha once yapılan çeşıt- lı goruşmelere dayanarak hukumete de- vam konusunda "ilkesel olarak sorun bulunmadığını* belırten D\ P lı bakan- lar "bazı onceliklerin"yenıden duzen- lenebıleceğını vurguladılar DYP kanadının. Turkıye nın, Avru- pa Bırlığı ıle gumruk bırlığıne geçışı- U Arkası Sa. 19,Sü. I'de DOĞAN AKH, «YŞE V U H M , YUSUF ÛZKAN, TÜREY KOSE, «VŞE SOTH, a 6 W AKSOY'w Itater ve 5, 6, 7. Sayfalarda GUNDEM ML STAFA BALBAY 'Evliya' Deniz'le 'Masum' Murat... Hanı bır maçın, 0-0 bıtmesını ıstersınız de son dakıkalarda bır kaza golu olmaması ıçın, nefesınızı tutarak ızlersınız ya, sosyal demokratlar dun saat 10 00'dan ıtıbaren gehşmelerı oyle ızledıler - Acaba, SHP'de bır 'farklı yaklaşım' olur mu?" - Acaba, ıkı genel başkan konuşmaları sırasında beklenmeyen bır mesaj verırler • Arkası Sa. 19,SıL3 'te Yeni dünya düzeni senaryolan Atatürk'e karşı siıısi plan • 1991 yılında Sovyetler Bırlığı'nın dağılmasıyla başlayan sureç, yenı dünya duzenı olarak adlandmlıyor Eskı C1A Turkıye gorevlısı Paul Henze'nın 1993 yılı sonlannda hazırladığı 'Turkıye, 21 Yuzyıla Dogru' ısımlı raporu, ABD'nın Turkıye ıle ılgılı yenı polıtıkasının ıpuçlarını venyor •Raporunda şenatçılara ve ırkçılara goz kırpan Henze'ye gore, soğuk savaşın sona ermesıyle ortaya çıkan yenı dunya duzenı açısından, Ataturk ılkelennın pek de "gereklf olmadığı ortaya çıkmıştır Yenı dunya duzenıne geçılmesıyle bırlıkte, 'Atatürk ılkelennın' adı 'klasık Ataturkçuluk' olmuştur O da olmüştur' 12. sayfada Nesin davasında Nâzıın'a suçlama • Yargıtay'ın, yazar Azız Nesm'e, "vatan haını, zımmetçı, ruşvetçı, hırsız" ıfadelenyle hakaret edılebıleceğı yönunde karara vardığı davada, gazetecı Ergun Goze'nın avukatı tarafından yoneltılen suçlamalar Nâzım Hıkmet'e kadar ulaştı • Goze'nın avukatı Gonul Ozdağ, temyız dılekçesınde, Azız Nesın'ı *'kutu beyınlı" olarak nıtelerken, Nâzım Hıkmet'e de "vatan haını" suçlama^ında bulundu EVİIGÖKTRflltalMri • 3. Sayfada PAZAR KONUĞU Avrupa'nın amacı süründürmek • 197O'lı yıllann başında yazdığı 'Az Gelışmışlık Surecınde Turkıye' kıtabıyla tanınan Prof Stefanos Yerasımos'a göre 'Avrupa'nın amacı, Turkıye'yı ne vaşatmak ne de oldurmek •Fransa'da oğretım uyelığı yapan İstanbul doğumlu Verasimoi ıle son kıtabı. Balkanlar. Ortadogu ve mıkromıllıyetçılık uzenne bırsoyleşı LfYU IHVfANOĞLU'nun yazm • 8. Sayfada Kayahan: Sevgi örgüdenmeli • Geçmışte "yolu sevgıden geçenlen" bır araya çağıran ve şımdı de "Sevenlen ayırmayın" çağnsında bulunan Kayahan, sorunlann kotunun orgutlenmesınden kavnaklandığını belırtıyor Kayahan buna karşı ıyılığın. sevgının de savaşçılan askerlen olması \ e orgütlenmesı gerektığıne ınanıyor ŞÜKMNHMBtin • 4rka sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK BirDönemin Anatomisi Engın Cıvan - Selım Edes hesaplaşmasının perde ar- kası araştınldıkça Ozal done- mnın anatomisi de açık se- çı< bır bıçımde gozler onune serılıyor Aralarında Cumhurıyet'ın de yer aldığı çok az sayıdakı yayın organında "yolsuzluk, usulsuzluk, koşe donuculuk, yakın çevrenın zengın edıl- mesı, ayncalıklı kışıleryaratıl- ması, çıkar karşılığı ış yap- manın ana kural halıne do- nuşturulmesı" yolundakı saptama ve değerlendırme- ler, bu kez de yenı bılgı ve belgelerle gundeme gelıyor Sayın Uğur Dündar'ın hazır- ladığı Arena programında ka- muoyunaduyurduğu "Engın Cıvan'ın not defterı"ndekı şıfreler çozuldukçe defterde şıfrelen ıle yer alan kışılerın de dıllerı çozuluyor Şu anda kesın olarak bılı- nen uç ısım var Bunlardan ıkısı Sayın Turgut Özal'ın kı- zı ıle oğlu, uçuncusu de da- madıdır Bır başka dıkkat çekıcı ko- nu da şıfrelı hesapların Bank Indosuez'de açılmış olması- dır Hatırlanacağı gıbı bu bankanın çoğunluk hısselerı kısa bır sure once Sabah, Ye- nı Yuzyıl, Takvım, Yenı Asır, Bugun, Gun, Fotomaç gıbı gunluk gazetelenn de sahıbı olan Medya Holdıng tarafın- dan satın alınmıştır Bankanın, Sayın Turgut • • • • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de KÎT çahşanına Dünya Bankası oyunu Dünya Bankası, özelleştirme için KİT çalışanlannın reel ücretlerinin düşürülmesini istedi ESRA YENER ANKARA - Devlet Bakanı Bekir Sa- mi Daçenın açıkladığı, kamuda çalışan ışçılenn ucretlennın 6 ay dondurulması planının ardında, Uluslararası Para Fo- nu'nun (IMF) yanı sıra Dunya Banka- sı'nın telkınının de bulunduğu ortaya çık- tı Dunya Bankası'nın ocak ayı başında Ozelleştırme Idaresı Başkanlığı'na (ÖİB) gönderdığı raporda, KİT'lenn ozelleştınlmesınden yuksek gelır elde edılmesı ve ıstıhdam kaybının onlenme- sı ıçın, "işçi ücretlerinin reel olarak diı- şurülmesi" ısteğının yer aldığı bıldınldı Uluslararası pıyasalardan borçlanama- yan hukumetın, dış kredı ıçın Dunya Bankası ve IMF'yı devreyı sokması, makro ekonomı polıtıkalannın yanı sıra kamu çalışanlannın ucretlenne de doğ- rudan yansıdı IMF'nın, ıkıncı "stand-b\" kredı an- laşması ıçın geçen hafta Turkıye'de yu- ruttuğu goruşmelerde," Kamu çalışanla- nnın ücretlerindeki artış oranlannı sınır- lı rurun" uyansının yanı sıra Dunya Ban- kası'nın da özelleştirme raporunda "KİT çalışanlannın ucretlerini reel olarak du- şürün" telkınınde bulunduğu oğrenıldı OlB yetkılılerı, Dunya Bankası'yla 1994 yılı boyunca özelleştirme çalışma- lan konusunda surdurulen goruşmelerde, KlT'lerde çalışan ışçılenn ucretlennın, ozel sektore göre oldukça y uksek duzey- de tutulduğunun belırlendığını savundu- lar Yetkılıler. Dunya Bankası'nın ocak ayı başında tamamlayarak hukumete sundu- ğu raporda, yuksek ucretın özelleştirme ıçın açılan ıhalelerde teklıflen duşurece- ğı uyansında bulunduğunu aniatarak şu açıklamayı yaptılar "Işçi ücretlerinin vuksek olması, ozel- leştirmeden sonra KİT'lerdekı me\cutis- rihdamın korunmasını zorlaştınr. -\vn- ea, aynı nedenlepazaıiık aşamasında kla- re mevcut istihdamın korunmasına >o- nelik teklif de veremivor. Firmalar, işçi malivetlerinın > uksekliği dolayısıvla, hem teklifi daha duşuk getiriyorlar, hem de ihaleye az kuruluş katılryor. Raporda da bu unsurlara dikkat çekilivor."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog