Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

O doğuştan şanslı; başını sokacak bir yuvası var... Siz de şanslısınız cünkü BANPAREV var. Ka p f ' u m b a ğ 6 ' 'd o ğ a n ' ı ' n ' S n m ü k e m m e l c a n I ı s ı v e ç o k ş a n s l ı , ç ö n k ü d o ğ u ş t a n b a ş ı n ı • s o k a c a k b i r y u v a s ı v a r . Ş a n s l ı o I m a n ı n ö t e s i n d e g ö v e n I i , s a ğ I a m v e i s t i k r a r l ı d ı r H e d e f i n e m u t I a k a v a r ı r . S ı ' z c f e ş a n s l ı s ı n ı z . D o ğ u ş t a n b i r y u v a n ı x o l m a y a b i l i r a m a , ş i m d i b u n u n h i ç ö n e m i k a l m a d ı , M o d e r n 0 I k e I e r d e u y g u l a n a n o I m a k B A N P A R E V s i s t e m i i I e ç o k k o I a y . e v s a h i b i 3b H e s a p o r t a d a ; 3 y ı I s o n r a B e y l i k d ü z ü ' n d e d e n i z e n a z ı r b i r d a i r e n i z , 5 y ı I s o n r a k e n d i hesabınızda 700.000.000 T L . p a r a n ı z o I a c a k N A S I L M I ? TEL: ( O 216 ) 418 06 91 (6 HAT) Yoğun ılgı nedenryle pazar dahıl 23 00'e kadar açığız [ K O O P E R A T İ F Ç İ L I K T E İ [YENİ BİR PARANTEZ] arpaz ARPAZ S.S.Yeni Arpaz Marmara Evleri Konut Yapı Kooperatifi Fahrettm Kenm Gokay Cod Baycon Han Kal 2-3 D 8-1 2 Hasanpaşa Kadıkoy/ISTANBUL TEL (02 1 6) 41 8 06 91 (6 hat)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog