Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmttvaz Sahibi: Berin Nadi Genel Navın ** onelmem Orhan ErınçO Oenel Ya\ın koorUınatoıu Hıkmet Çetinka\a# Vı/ıı^lerı Mııdurlen İbrahim S ıldız(Sorumlu) DinçTavanç • Haber MerkeztMtıdunı HakanKara O Gorsel Yonetnıen Fikret Eser Dı-j ll.ıhtrkr Lrgun Balcı • ktıhbarjl V.alçın (, akır • l konoııu Butent kl/anlık0 RaJvo I\ l \(*ar t remektjr 0 kuttur Handan Şcnkokcn 0 Spcr Ahdulkadır V. ücclman 0 Vurt Habırkv Mehmct Saraç 0 Makjlckr Samı Karaören 0 <, c\ ın Se\fettın Turhan 0 DuzcllmL Vbdullah V. a/ıcı 0 f oıogr ıf Erdogan köseoglu \ j y ı n Kurulu l l h a n S e l ç u k (Bd^kan) Orhan Krınç. Oktav Kurlboke O/gen Acar, Hıkmet Çetinkava, Şııkran Soncr. Ergun Balcı, Dinç Tavanç, tbrahim \ ıldıt, Orhan Bursalı, MııMafa Balbav. Ankara Tcmsıkısı Mustafa Balbay 0 Habcr Muduru Doğan Akın Atdiurk BuKarı No I2> Kat 4 Bakanlıklar-Ankara Tel 4195021 (7hai) Faks 41451)27• izmırTemsılcısı SerdarKuık, II /ı>a Blv H 5 2 S 2 3 T c l 4411220 Faks 4419117 • Adana TcniMİciM Çetin Yığenoğlu. Inönu Cd 1 I 9 S No 1 Kat 1 Tel 15225SO faks ^522570 Mucve?>c Mudtıru ErolErkut#Koordınator Ahmet Koruhan0A1uhaM;bc BülentVener 0 Idarc Huse\m Curer • İı,letme Önder Çelık • Bılgı-Hlem Naıl tnal • Bılgisayar Sıstcm Muruvet Çıler 0 Reklam Reha Işıtman • Halkla tlı,kıler Nurten Berksov a ı ı ^ Basan > enı lıun Habcr \ ı a t w BaMn w *t j\UKilık \ S n d « 4! C u a k v i '4V,4 Ul PK 24fc Kıanbul Te! (l> 212ı - I4ŞUBAT Imsak 5 28 6 54 Oğle 12 25 Ikındı 15 15 Akşam 17 43 Yatsı 19 03 Diyarbakıp'da çift başlı bebek • DİVARBAR1R(A.\)- Dıyarbakır'da, çıft başlı bır bebek dunya> a geldı Bebeğın tam oluşmamsş ıkınci başı, başanlı bır amelıyatla alındı Amelıyatı gerçekleştıren Beyın Cerrahı Anabılım Dalı Başkam Yrd Doç Dr Erdem Ak, ılk kez bo>le bır vakavla karşılaştığını ıfade ederek. usttekı başın başanlı bır amelıyatla alındığını söyledı Doç Dr Ak şoyle devam ettı "Amelıyatla aldığımız ıkıncı başta beyın sıvısı ıhtıva eden sıvı yoktu Aynca, beyın dokusuna aıt yapılarmevcuttu Aldığımız kafa bebeğın normal kafasının uç katı buyukluğunde Amelıyat başanlı geçtı \e bebek sağlığına kavuştu Bu tur vakalar akraba evlılığınden kaynaklanıyor" indipim • İstanbul Haber Servisi- Geçen yıl 9'uncu magazasını Atakoy Gallena'da açan Hotıç ayakkabı fırması, ayakkabı satışlannda, Sevgılıler Gunu nedenıy le yuzde 50 ındınm kampanyası başlattı Kampanya koşullanna gore bugun, herhangı bır Hotıç magazasına eşı, nışanlısı ya da sevgılısıyle gelenlere. satın alacaklan ıkıncı çıft ayakkabıda yuzde 50 ozel ındınm uygulanacak Çocuklara yapdım konseri • İstanbul Haber Servisi - Turkıye Yardıma Muhtaç Çocuklar Vakfı nca Bolluca Çocuk Ko>u yararına duzenlenen >ardım konsennın, 21 şubat salı gunu saat 21 00'de gerçekleştırıleceğı açıklandı Vakıftan yapılan açıklamada Toshıba Elektromak'ın sponsorluğunu ustlendığı konsen Erhan Yazıcıoğlu'nun sunacağı belırtıldı Konserde Durul Gence. Suheyl Denızcı, Neşet Ruacan. Nuket Ruacan sahneye çıkacak Alpago, Çeçen ailelerle • İSTANBL'L (AA)- Devlet Bakanı Onay Alpago dun, bır süre once Çeçenıstan ışgalını protesto amacıyla Boğaz Koprusu'nde eylem \apan ve gu\enlık guçlennın sert mudahalesıyle karşılaşan (,eçen aılelen. Umranıye Balıkçı Sıtesı"nde zı>aret ettı Alpago zıyaretı sırasında, Çeçenıstan'dakı savaşın en ağır bedelını kadın \e çocukların odedığını sövledı Birbakış,içtenbirgülüşyeter• Sız de bugun ev ya da ış çıkışı çıçekçıye uğramadan * geçmeyınız Çıçek verecek bınsı mutlaka vardır Yok dıyorsanız - telefon deftennızı kanştınnız Tanıdık bınsı olması da gerekmıyor^ Reklam fılmlennı anımsayımz ^ FERRUH YILMAZ PAVLAŞTIKÇ\Gl'ZELLEŞLN DL\ GL. SL\ GI... \dına 's^gı" dınilenduvgu içinyü^ıliardangûnümüze kadarbirçokkitap>azıldı,övkü kakmt alındı. film olarak be>azperde>e \ansıtıldı, şıirler dile geririldi, şarküar bestekndi. rtsimler çizildi, tablolar >aratıldı. İnsan, se\gi\le kendini, dün%a>i >e vaşamı venklcn keşfetti. Ancak bugun daha başka bır 'anlam" taşı>or se\gi sozcuğu \a da bir başka açıdan sevıne sanatu.Çıinku bugun se\gi>i pa>laş- ma zamanı. Çünkü sevgi paylaşıldıkça daha bir guzel)eşi>or. Bugun kendinize zaman ayınn. Se\ginize. se\gilinize... Unutmavın, pavlaştıkça güzeÛeşir diınya. pavlaştıkça güzdleşir her şcv.. 'Daha gü/el bir dünya'>a atılacak en ozel adınıı atarak se\gi zincirinin bir halkası olabilirsiniz... Nc dersiniz? KOPENHAG - Danımarkalılar, Turkıye nonnlanna göre bıraz solcu- durlar ve oyle Amenkan ıcadı âşıklar gunu, anneler gunu, babalar gunu gı- bı ozel gunlere pek kulak asmazlar 8 Mart Dunya Kadınlar Günu, Insan Haklan Gunu gıbı gunlenn yen ayn tabıı Gerçı cafe ve barlarda ucretsız kartpostallar ıçın aynlan bolumlerde "Lulu, âşıklar guniinuzu kudar" yazı- lı kıtsch kartpostallar konuldu. ama bu kartpostallar gerçekten âşıklar günu- müzü mu kutlu^or, yoksa bu günu tı">e mı alıyor, kestırmek zor Bunun dışında âşıklar gunuyle ılgılı herhan- gı bır belırtıye rastlamak zor Hanı Turkıye"de pek bır moda ol- masa benım de bu yazıyı yazacağım yoktu Yıne de âşıklar gunünuzu kut- lar, aşklannızın gönlünuzce olmasını dılenm Yıldızlannız aşkınıza gore dursun astrologlannız, falcılannız, ta- rot kartı okuyuculannız aşk hayatını- zı sızın ıstedığınız gıbı yorumlasın, pembe tablolar çızsınler Sız de bugun e\ ya da ış çıkışı çıçekçıye uğramadan geçmeyınız Çıçek verecek bınsı mut- laka vardır Yok dıyorsanız telefon def- tennızı kanştınnız Tanıdık bınsı ol- ması da gerekmıyor Reklam fılmlen- nı hatırlayınız Bugun hıçbmsını yapmasanız da beğendığınız bınsıne bakıp gulümse- >ınız Flortetmenınheyecanınıbırkez dahayaşayınız Çunku Dan\marka'da flört oldu ar- tık Yurek ucu kıpırtılan kayboldu. an- lık heyecanlar bıttı A\cı avına dah*; farklı yaklaşıyor şımdı Bakışlar dah» bır kesın Bakışlar ısteklen daha bnv belb edıyor. ısteksızhğı de tabıı Giv zemlı bakışlann buyulu gücu kalma-~ dı Bılınmezlığm, bakışlardakı anlamı^ çozmeye çalışmanın kuçuk heyecanla-^ nvokoldu Bu>aılu gozlenn nefes ke- sen bakışlan kayboldu Bakışlann he- defı değıştı Şımdı nefeslen, göz gö- ze gelmelerdeğıl. sıyah naylon çorap- lann dar bır eteğın ıçınde bırleştırdıği bacaklarla, dar kot pantolonlann seri. gıledığı \ucut hatlan kesıyor Nıye öyleyken boyle olduğunun, sosyolojık nedenlennı açıklama konu-^; sundauzmandeğılım Lakın bu gelış» meyı kadın kımlığındekı değışımf bağlamaya eğılımlıyım Ne ıstedıgınü bılen \ e buna gore davranan kadmla^ nn başka turlu aşklara y oneldığım duv şunmekteyım Yıne de artık erkekler gıbı a\a çıkan. a\a çıktığını gızleme-^ yıp bunu bakışlanna yansıtan kadın-- lardan da şıkâyetçı değılım Ama ben flortumu gen ıstıyorum. Kuçük maceralan. >aırek ucu çırpıntı- lannı. hulyalı bakışlann gızemlt me- sajlannı, bılınmezlıgın nefes kesen he- yecanlannı, ne ıstedığını bılen ve bu— nun kesınlığmı >ansıtan bakışlara ter-* cıh edıyorum Ma\ ı. yeşıl. bal rengı, kahverengı. kara gozlenn denn ve ıs- rarlı bakmav a devam ettığı gunev h ül- kelenn erkeklenne gıpta edıyorum Âşıklar gununuzde guzel bır çıft gö- ze bakmavı ıhmal etmeyınız Guzet gozlu bır kıza benım ıçm de bakmız^ Ben buradan o gozlen hıssedecegım ; Sevgililer Günü'nde ikinci baharİstanbul Haber Servisi - Ozdemır Erdoğan'ın 'İkinci Bahar' adını taşıyan parçası bu >ılkı 'SevgiliierGunu'nde bır kat daha fazla 'anlam' kazanacak Çunku, Dilek Dahancı ıle Suha Senir çıftı. bır sure once avnldıktan sonra 14 Şubat Sevgılıler Gunu'ne rastlavan bugun ıkıncı kez 'dümaevfne gıreceklf Istersenız ıkıncı bolumunun ılk satın bugun nıkâh memurunun karşısında atılacak bır çıft ımzaylayazılacakolan ovkuvubaştan alalım 'lstanbulluyum' dı>ebılen 'ender ve şanslı' ınsanlardan bınsı olan 50 yaşındakı Suha Senır uzun vıllar reklam sektorunde çalışmış Daha sonra basın sektorune *v r ata> geçiş' yapan Suha Senır I99|de'bâsın' emekçisi'kımlığınden çıkıp 'emekli' olmuş Suha Be> şımdılerde, Vatan Hastaneler Grubu'nda matbaa sorumlusu ve grafıker ressam olarak gorev yapıyor Kadıkov'de oturan Suha Be> gunun bırınde 'kendi kuşağından 1 stılıst Dılek Dalyancı ıle tanışmış Aradan bır yıl geçtıkten sonra ıse Dılek Hanım ıle Suha Bev "ivi ve kötü giınde yan vana olmak' koşuluvla hayatlannı bırle!;tırme>e karar vermışler 1989"dan 199l"e kadargeçen 7 aman dılımı ıçınde 'gül gibi gecincn" çıft, bır donem Suha Bey'ın başını ağrıtan ışsızlık ve maddı sıkıntılann vanı sıra aılelenn olumsuz tavırlanndan oturu bır yol aynmına varmış ve aynlmaya karar vermışler Işte o zaman Suha Bey, "Sevgiyi yok eden tek şe> ekonomik sıkıntılardır" goruşune sahıp olmuş "Ancak" dıvor Suha Bey "biz Dilek ile • 1989yıhnda evlenip, 1991'de boşanan Dılek Dalyancı ile Süha Senir çıfti, 'Sevgililer Günü'ne rastlayan bugün, ikinci kez evlenecekler. yasal olarak avnMık. ama hiçbir zaman gerçek anlamda avnlmadık. V ine surekli göriışııvorduk. Geçen \ıL, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Alrunizade'deki Capitol Alışveriş Merkezi'nde karşılaştığımızda ise veniden evlenmeve karar verdik." Ya sonra' Sonrası malum Kadıkoy Evlendırme Daıresı'ne muracaat burokratık ışlemlcr nıkâh davetı>clerı şekerlen v s v s Pekı ya nıkâh tanhı ne zaman 1 Bu da sorulur mu şımdı 0 Ne zaman olacak. elbette 14 Şubat gunu Yanı bugun' "Nikâh şahitleriniz kim olacak" sorusuna ıse Suha Be> "\alla inanın kesin belli değil. Vani nlkâh saarinde evlendirme dairesine gklerken yoldan geçen hiç tanımadığımız iki kişi bile olur" yanıtını venyor Yakında ılk kışısel resım sergısını açacak olan Süha Bey. gerek ışlerının yoğunluğu, gerekse *orta yaş sadeliği'ne sadık kalmak amacıyla gostenşlı bjr balayına soğuk bakıyor Aıleler ıkıncı kez evlılığe başlangıçta oldukça sert tepkı gostermışler Ancak çıftın kararlı olduğunu anladıklanndan ve evlılık günunun Sevgılıler Gunu'ne rastlamasından oturu yumuşamış'ar Şımdı hıçbırengel >ok onlennde •\ksine uzun, upuzun bır yolculuk var Capitol Alışvenş Merkezı ıse 'ikinci bahariannf yaşayacak olan çıfte bır 'jest' >apacakmış Çıftın evlılık kararını Capıtol'de vermesınden >ola çıkan Capitol. nıkâhtan sonra çıfte, çeşıtlı evlılık hedıvelerı verecekmış Ne dıvelım Şımdıden mutluluklar'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog