Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! S EMLAK BANKApB 72. YL SAYI 2S630 / 28000 TL (KDVtçınde) Cu mhuri yetKURUCUSU YUMSMOİ(1924-1945!BAŞYAZAPI tUBİtltUUA (1945-1991) 9MUUR1886CIMİİRTESİ îslami Hareket'in tetikçisi Tamer Aslan'm, Emeç ve Dursun cinayetlerinin sanığı olduğu açıklandı Şerîatçı eylemeiler yaknlaııclıİkİ kİŞİ aramyor Çetın Emeç ve Turan Dursun'u öldurduğu belırtılen Tamer Aslan varalı olarak Haydarpaşa Numune Hastanesı'nde bulunuyor. Tutuklu bulunan Tamer Aslan ıle bırhkte Çetın Emeç cınayetıne kanşan Irfan Çağrıcı ve Muzaffer Dalmaz'ın ıse arandığı belırtıldı Istanbul Emnıyet Müdürlüğu Terorle Mücadele Şubesı'nden yapılan açıklamada, Iran uyruklu A.lı Akber Gorbanı'nın öldurulmesı ola>ının da çozuldüğu kaydedıldı RP'Iİ başkamn OğlU Turan Dursun'un öldurulmesı olavına yme Tamer Aslan ıle bırhkte katıldıklan belırtılen Refah Partılı Batman Beledıye Başkanı'nm oğlu Gudbettın Gok ve Mehmet Alı Şeker'm de tutuklu olduğu belırtıldı İstanbul Lmniveri birçok sivası ıınavetın failleri olan IsJami Hareket Orgurunun elebaşılannı operas>onlar sonucu ele geçirdi. Istanbul Haber Servisi - lslamı Hareket Orgu- tu uvesı olduklan belırtılen 26 kışıden Tamer As- lan ın Çetin Emeç. Sinan Ercan, Turan Dur- sun ve Iran u\ruklu Ali Vkber Gorbani >ı oldur- duöu bıldmldı Istanbul Emnıyet Mudurlugu Terorle Mucade- le Şubesı'nden vapılan açıklamada bu eylemle- re kanşan " Mesut" kod adlı Irfan Çağncı ıle Ke- mal kod adlı Muzaffer Dalmaz ın arandığı, Turan Dursun u olduren kışıler arasında >er alan RP'lı Batman Beledıve Başkanı Seyfettın Gok'un oğlu Gudbettin Cok ıle Mehmet \li Şeker'ın tutuklu bulunduğubelırtıldı Emnıyet vetkılılen Emeçve Dursun cınayetlerıne kanşanlardan Irfan Çağncı ve Muzaffer Dalmaz dişinda orgutun bütun ev- lemcılennın vakalandığını belırtırken Nezih Be\- ret'e ılışkın herhangı bır açıklama >apılmadı lslamı Hareket Orgutu ne vonelık olarak yuru- rulen operasyonlarda yakalanan 26 kışıden 25 ı dun Emnıvet Mudurluğu nde basına gosterıldı Çetın Emeç ve Turan Dursun ıle Iran uvruklu Alı Akber Gorbanı nın öldurulmesı olavlannın ço- zulduğunun kaydedıldığı açıklamada. bu cınavet- lere katıldığı belırtılen ve yaralı vakalandığı ıçın Haydarpaşa Numune Hastanesi nde tedavısı su- ren Tamer Aslan ıle Adil Ateş ın 1989 vılında iran'ın Kum kentınde asken ve sıyası eğıtım gor- duğu ıfade edıldı Emeç ın öldurulmesı olavında kullanılan 34 FFE 21 plakalı Doğan marka oto- mobılın aranan mılıtanlar Irfan Çağncı ve Mu- zaffer Dalmaz ve varalı olarak vakalanan Tamer Aslan tarafından gasp edıldığının bıldınldığı açık- lamada şovle denıldı "7 Mart 1990 tarihinde onceden gasp edilen 34 • ArkasıSa. 19, Su. Vde Sıvas'ta iilkücü miras kavgasıHaberMerkezi- Sıvas'ta MHP ve BBP lı gençler arasında çıkan kavgada bır kışı varalanırken. ANAP lıstesınden mıllervekılı adavı olan BBP eskı ıl başkanı Nevzat Yanmaz'ın ev ı kurşunlan- Yanmaz'in eVİ kurşunlandl Sıvas'ın Gurun ve Kangal ılçelennde seçım çalışması yapan BBP Genel Başkanı Muhsın Yazıcıoğlu'nun aleyhıne MHP'lı gençlenn slogan atması uzerıne ortalık elektnklendı Daha sonra MHP"lı ve BBP'lı gençler >e«a, »anmaz ,n ev, Kurşun.an- . „ , bi ?™ e f " * K a v £ a d a : $ u k r u Arslanbuken adh genç kafasından dı MHP Genel Başkanı \lpars- "â"' yaralandı Bu olavdan vaklaşık bır saat sonra eskı BBP 11 Başkanı ve lan Tıirkeş, "Parti içi demokrasi ^NAP 2 sıra mıllervekılı adayı Nevzat Yanmaz'ın e\ı kurşunlandl gerçek anlamda sadece MHP'de Bır donem avnı saflarda yer alan ulkucüler Sı- " d k T k l I ' v a s -t a bırbınne eırdı Sıvas'ın Gurun ve Kangal ,lçelennde seçım çalı^ması >apan BBP Genel Başkanı Muhsin Vazıcıoğlu Ataturk Caddesı'nde bır lokantaya gıttı Bırsure sonra lokantanın onun- detoplanan VIHP'lı gençler Yazıcıoğluateyhıne var" demesine karsın. Turke> ın emnyle îzmır'e "kafa koparmava gelen" vurucu tım gergınlığı suru>or Son bır haftadır Istanbul dakı unıversı- telerde MHPMılenn karşı göruşlu oğrencılere sal- dınlan devam edıyor YaziCIOğlU da Oradaydl Kurşunlanma olayından sonra ıkı partıye uye gençler arasında gergınlığın artması uzenne MHP \e BBP ıl başkanları gece geç saatlerde bır araya geldıler Toplantıya BBP Genel Başkanı Muhsın Yazicıoglu da katıldı Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, olavlann provokasvondan kaynaklandığı ve her ıkı partının de olavlara alet olmayacağı vurgulandı Olaylar sırasinda hıç kımse gozaltına alınmadı Ancak bu olaydan vaklaşık bır saat sonra BBP eskı ıl başkanı ve ANAP 2 sıra mılletvekılı ada- yı Nevzat Yanmaz ın evı kurşunlandl Evın on cephesınde 8 kurşun ızı belırlenırken mermıler- slogan atmaya başladılar BBP lı gençlenn de lo- kantanın onune gelmesı uzenne ıkı grup arasın- da kavgaçıktı Kavgada. Şükru Arslanbuken ad- lı genç kafasmdan hafıf yaralandı Olava muda- hale eden polıs gençlen gozaltına aldı v e bu kışı- len banştırdıktan sonra serbest bıraktı \ArkasıSa. 19,Sü.3'te MESUT YILMAZ İSTANBUL DA 'Sağmadresi ANAP olacak' • Istanbul'un bazı semtlennı gezerek \ atandaşlarla sohbet eden ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Fatıh Camıf nde cuma namazı kıldı Yılmaz'a partısının Istanbul 2. bolge adaylannın yanı sıra Fatıh Beledıye Başkanı Saadettın Tantan ve Emınönu Beledıye Başkanı Ahmet Çetınsaya eşlık ettı • 24 aralık seçımlennın "kader seçimı" olduğunu sa\ıınan Yılmaz, "îktıdann bu seçımde vereceğı rüşvet yok. Vatandaşlar, ulkeyı en çok guvendıklen kadroya teslım edecekler" dedı • 7. Sayfada AZERBAYCAN ZİYARETİ Demirel, Aliyev'e destek sözü verdi • Suleyman Demirel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Alıyev ıle yaptıgı goruşmede, Azen lıdenne "Yukan Karabağ Ermenılenne genış bır ozerklık statusu v ereceğınızı söv luyorsunuz, ancak bunun nasıl bır ozerklık olduğunu tanımlayın ve Yukan Karabağ Ermenılennın guvenhk konusunu açıklığa kavuşturun, arkanızdayız" dedı • 10. Sayfada Diyarbakır'da miting alanı dolmadı Tansu Çfller'eÇ ' tepldsi• Başbakan, Diyarbakır'da bekledığı ılgıyı bulamadı Halka seslenen Çıller, DYP örgutünün de şıkâyetçı pankartlanyla karşılaştı Ezan nedenıyle konuşmasına ara veren ÇıllerVAçlıktan gebenyomz" dıye bağıran gencı once gozaltına almak ısteyen sı\ ıl polıs, basının ılgısı uzenne para vererek susturdu • Mesut Yılmaz'ı, "ulkevı gen gotiırmeye çalışmak ve sağ gostenp sol vurmak"la suçla>an Çıller, Yılmaz'la televızyonda bır açıkoturuma çıkıp çıkmama konusundakı bır soru uzenne, tek tek butun lıderlere ve televızyon kanallanna zaman av ıramayacağmı behrttı • 3. Sayfada Tansu Çiller. Erzurum'dan sonra DH varbakır'da da umduğunu bulamadı. SEÇIM Bursa, Bazıg, Tekirdağ, İçel Diyarbakır I 4-5. Sayfada MIZAHÇILAR Dünya hayvanlara kalacak H 12. Sayfada MADONNA Tecavüz işe yaradı • 14. Sayfada SPOR Fenerbahçe Tnabzon'la oynuyor • Spor 'da D O S Y A L A R Y A Ş ' T A Orduda şeriatçı operasyonu • Yuksek Asken Şûra'nın, pazartesı güniı Başbakan Tansu Çıller başkanlığında yapılacak yıllık 2 olağan toplantısında. Türk Sılahlı Kuvvetlen ıçınde bır süre once başlatılan "şenatçı operasyonu" sonucu, gencı faalıyetlerde bulunduklan saptanan ordu mensuplannın durumunun da ele alınacağı o&renıldı POLİTtKA GIJNLÜĞ HİKMET ÇETİ'NKAYA Orduda 'Şeriatçı' Operasyonu... Turk Sılahlı Kuvvetlerı nde kapsamlı bır şenatçıt operasyonu' başladı Bır tar kat şeyhının ordu ıçınde" son btryıkdır 23 Kasım 1995 tarihli Cumhurnet gazetesinde Hikmet Çetinkava, ordudakı şeriatçı operasvonunu vazmıştı. • Şenatçı faalıyetlen saptanan ordu mensuplanyla ılgılı dosyaların hazırlandığı, bu dosyalarla ılgılı gereklı ışlemın yapılmasına komuta kademesının onay verdığı belırtıldı YAŞ"ta, şenatçılann ordudan atılmasının karara bağlanabıleceğı kaydedıldı • 7. Sayfada KİTAPÇIK YAYIMLADILAR RP'den anti laik anayasa• Refah Partısı, adıl duzenıne uyeun olarak hazırladığı anayasa taslağında, laık cumhunvetı ve Ataturk devnmlennı guvence altına alan anayasanın temel maddelennın kaldınlmasını onerdı Taslakta, "Islam dınını değıştırdığı \e yasakladığı, Islam duşmanlığı yaptığı" gerekçesıyle, anayasanın, dev letın laık nıtelığını belırleyen 2 ve 24 maddelennın kaldınlması onenldı ANKARA(CumhuriyetBurosu)- Refah Partısı "adil düzen" programına koşut olarak hazırladığı ana> asa tas- lağında. laık cumhunyetı ve Ataturk devnmlennı gu- vence altına alan anayasanın temel maddelennın kaldı- nlmasını onerdı Taslakta anayasanın temel hak v e oz- gurluklenn dın. ırk. dıl ve mezhep aynmına davandın- lamayacağı hukmunun kaldınlması ıstenı>or RP "İs- lam dinini değişrirdigi ve vasakladığu İslam duşmanlığı yaptığı" gerekçesıyle. ana>asanın. dev letın laık nıtelığı- nı belırleyen 2 ve 24 maddelennın kaldınlması ıstemı- nı taslağa geçırdı RP'nın taslağında, Ataturk Kultur Dıl veTanh Yuksek Kurumu'na _ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ da yer venlmedı RP, 150 sayfadan oluşan "Anayasa DeğişUdiği Uzlaş- maTeklifr başlıkh bırkıtap ya>ımladı 1982 A.na>asası temel alınarak hazırlanan taslağın sunuşunda "adildü- zen"e uygun bır anavasa yapmanın gereklılığıne ışa- ret edıldı RP anavasada ver alan "laiklik" ılkesi uvarınca dının >alnızca vıcdanlara hapsedılmesı anlayışına kar- şı tavır koydu TBMM uve- lennın goreve başlarken et- tıklen vemının metnının de- ğiştırılmesinı de oneren RP venı bırmetın sunmadığı ta^ DSPNİN EKONOMİ PAKETİ HAZIR • 3. Sayfada PAKDEMİRLrDEN ERBAKMM'A Y\MT I 3. Sayfada SEÇİMLERDEN SONRASUY GELIYOR • 5. Sayfada Arkası Sa. 6, Su. 2'de TLSİAD'DAN REFAH UY<\RISI I 3. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK RP'nin Anayasasu.. Sıyası partıler 24 aralık ge- nel seçımlerı ıçın seçmenler- den oy ısterken ıktıdara gel- dıklerınde neyı hedefledıklerı- nı de adım adım açıklıyorlar Refah Partısı de nasıl bır Turkıye hedefledığını, çoğu Genel Başkan Necmettin Er- bakan ımzalı kıtaplarla yayı- yor RR hedeflerını ıkı sozcukle ozetlıyor Adıl duzen Seçıme katılan partıler ıçın- de "Bu duzenı değıştıreceğız" sloganını en yuksek sesle haykıran partı RP Ancak nasıl bır degışıklık olacağını net bır bıçımde anlatamıyor RP'nın açıkladığı son he- deflerden bınsı de anayasayı değıştırmek 1982 Anayasa- sı'nı partılenn hıçbırı beğen- mıyor RP'nın temelde karşı çıktığı hukumler ıse anayasa- dakı laıklık ılkesıyle Turkıye Cumhunyetı'nın bır hukuk devletı olarak yonetım bıçımı- nı "değıştınlemez" hukmune bağlayan maddeler RP 1982 Anayasası'nın ozundekı hataların başında "Muslumanlığın yasaklanma- sına yol açması"u\ goruyor Bu partının 150 sayfahk anayasa taslağında Ataturk devrımlerının ve kurumlarının korunmasını ongoren 134 maddeye de yer verılmemış Erbakan ın geçen donem- de kullandığı sozlerden bırka- çını anımsatalım - 60 mılyonu Refahlı yapa- • • * • ArkastSa. 19, Su. 9'da B U U N G' / : nlı CİNi ARZULAMA FİZYOLO. Cumhuriyet'le birlikte BORSA f>Djn 41.846 42 Oncekı 41 356 93 ^ O L A R ftDun 56 100 Once< 55 700 MARK Dun 38.800 ÖnceK 38 700 ALT1N Dur 704 000 Oncekı 696 500 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yanık Dönenuyanıklar. Askeri araca saldırı: 2 er şehit oldu • Esemurt'ta asken araca duzenlenen saldın sonucu Satılrnış Yıldınm \e Huseym Ozdamar adlı ıkı jandarma en şehıt olurken Mustafa Oğuz yaralandı Yaralı enn sağlık durumunun cıddı olduğu bıldırıldı 1 3 . Sayfada • •• Yuce Meclıs'ın bu donemdekı mılletvekıllerıne takılabı- lecek adlardan bın de "pervane" olur Donen donene Bu mılletvekıllennı cehenneme pervane yapsak Eskımo- lar bayram eder Meclıs'ın donemı bıttı donenı bıtmedı Aday lıstelerı bellı olunca donuşlerde sonuş olur sandık, ama ınsanın bu kadanna "çuş" dıyesı gelıyor CHP'de Baykal'ın genel başkanlığa gelmesının ardın- dan, kendısıne gelecek arayan SHP kokenlı mılletvekıllerı • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog